Р :оботу виконали
Дубовик Олексій
Пендзин
Олександр
Яременко Альвіна
поняття та види
господарських товариств
,Господарським товариством є юридична особа
статутний
( )складений капітал якої поділений на частки між
.учасниками
Господ...
Товариства можуть займатися
-будь якою підприємницькою
,діяльністю яка не суперечить
.законодавству України
Господарські т...
- Акціонерні товариства
- Товариства з обмеженою відповідальністю
- Товариства з додатковою відповідальністю
- Повні товар...
,Основним актом законодавства який регулює діяльність
,акціонерних товариств є Закон « »Про акціонерні товариства 17від
20...
1. Публічне акціонерне товариство
2. Приватне акціонерне товариство
:Акціонерні товариства бувають
 акціонери можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та товариства
 ,товариство може здійснювати як...
річна фінансова звітність товариства підлягає
' ,обов язковій перевірці незалежним аудитором а також
( );оприлюдненню раз...
 100 ;максимальна кількість акціонерів становить осіб
товариство може здійснювати тільки приватне
;розміщення акцій
ста...
акції приватного акціонерного товариства не
/можуть купуватися та або продаватися на фондовій
,біржі за винятком продажу ...
Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено
« ») — , ’ТОВ організація суб ,єкт господарювання статутний капітал яко...
 .ТОВ є юридичною особою і підлягає державній реєстрації відповідно до закону
 .ТОВ є видом господарських товариств
  —...
 , ,має самостійний баланс рахунки в банках печатку із своїм
, , , ,найменуванням ідентифікаційним кодом штампи бланки мо...
Товариство з додатковою відповідальністю —
, ,господарське товариство засноване однією або кількома особами
,статутний кап...
Учасники товариства з додатковою відповідальністю
відповідають за його боргами своїми внесками до
( ) ,статутного складено...
Повне товариство — , ,товариство юридична особа
всі учасники якого проводять спільну підприємницьку
( )діяльність і соліда...
.Особа може бути учасником тільки одного повного товариства
,Учасниками повного товариства можуть бути лише особи
'зареєст...
Командитне товариство — ,товариство в якому разом з
,одним чи більше учасників які здійснюють від імені товариства
підприє...
Діяльність господарських товариств з обмеженою
відповідальністю регламентується Цивільним Кодексом
України, Господарським ...
ДЯКУЄМО ЗА
!УВАГУ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Поняття та види господарських товариств

189 views
163 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
66
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Поняття та види господарських товариств

 1. 1. Р :оботу виконали Дубовик Олексій Пендзин Олександр Яременко Альвіна поняття та види господарських товариств
 2. 2. ,Господарським товариством є юридична особа статутний ( )складений капітал якої поділений на частки між .учасниками Господарськими товариствами цим Законом визнаються , , ,підприємства установи організації створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом 'об єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання .прибутку
 3. 3. Товариства можуть займатися -будь якою підприємницькою ,діяльністю яка не суперечить .законодавству України Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих ,немайнових прав вступати в ' ,зобов язання виступати в суді та .третейському суді від свого імені Діяльність товариств
 4. 4. - Акціонерні товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю - Товариства з додатковою відповідальністю - Повні товариства - Командитні товариства До господарських товариств :належать
 5. 5. ,Основним актом законодавства який регулює діяльність ,акціонерних товариств є Закон « »Про акціонерні товариства 17від 2008  .вересня р - ,Акціонерне товариство господарське товариство статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової ,номінальної вартості корпоративні права за якими посвідчуються .акціями Акціонерне товариство
 6. 6. 1. Публічне акціонерне товариство 2. Приватне акціонерне товариство :Акціонерні товариства бувають
 7. 7.  акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства  ,товариство може здійснювати як публічне ;так і приватне розміщення акцій  при публічному розміщенні акцій акціонери ,не мають переважного права на придбання акцій ;що додатково розміщуються товариством  'товариство зобов язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі ,принаймні на одній фондовій біржі при цьому -укладання договорів купівлі продажу акцій ,товариства яке пройшло процедуру лістингу на ,фондовій біржі здійснюється лише на цій ;фондовій біржі Особливостями публічного :акціонерного товариства є
 8. 8. річна фінансова звітність товариства підлягає ' ,обов язковій перевірці незалежним аудитором а також ( );оприлюдненню разом із аудиторським висновком обрання членів наглядової ради і ревізійної комісії публічного товариства здійснюється виключно ;шляхом кумулятивного голосування  ,окрім питань для вирішення яких законом (вимагається кваліфікована більшість три четвертих ,голосів від загальної кількості акціонерів товариства ),які мають право голосу рішення загальних зборів товариств приймаються простою більшістю голосів .присутніх на зборах акціонерів Товариство і його акціонери не мають право на свій розсуд розширяти ,коло питань які вирішуються кваліфікованою , ,більшістю а також збільшувати число голосів якими .вирішуються інші питання
 9. 9.  100 ;максимальна кількість акціонерів становить осіб товариство може здійснювати тільки приватне ;розміщення акцій статутом товариства може бути передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій цього ,товариства що пропонуються їх власником до продажу ;третій особі акціонер товариства завжди має переважне право ,на придбання акцій додаткової емісії в той же час акціонер публічного акціонерного товариства може бути позбавлений такого права умовами публічного ;розміщення акцій додаткової емісії Особливостями приватного :акціонерного товариства є
 10. 10. акції приватного акціонерного товариства не /можуть купуватися та або продаватися на фондовій ,біржі за винятком продажу шляхом проведення на біржі ;аукціону статутом товариства може встановлюватися коло ,питань вирішення яких вимагає більшої кількості голосів ,акціонерів ніж проста більшість або кваліфікована ;більшість обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється або за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного ;голосування  'товариство не зобов язане розкривати свою ,фінансову звітність на фондовому ринку хоча 'зобов язане оприлюднювати фінансову звітність у , -Державному реєстрі юридичних осіб як і будь яка інша , .юридична особа зареєстрована в Україні
 11. 11. Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено « ») — , ’ТОВ організація суб ,єкт господарювання статутний капітал якої ,поділений на частки розмір яких встановлюється статутом .товариства Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом .господарських товариств Сутність товариства з обмеженою відповідальністю полягає в ,тому що учасники такого товариства відповідають за його ' ' .зобов язаннями в обмеженому об ємі Назва товариства з обмеженою відповідальністю не означає обмеження 'відповідальності товариства як суб єкта господарського права .якимись певними розмірами майна або грошових коштів Натомість ,ідеться про обмеження відповідальності учасників які несуть ризик ,збитків у межах їх внесків до статутного капіталу які вони можуть .втратити Товарариства з обмеженою відповідальністю
 12. 12.  .ТОВ є юридичною особою і підлягає державній реєстрації відповідно до закону  .ТОВ є видом господарських товариств   — .Мінімальна кількість учасників ТОВ одна особа  100 .Максимальна кількість учасників ТОВ може досягати осіб  .Установчим документом ТОВ є статут  .Статутний капітал ТОВ складається із вкладів його учасників Розмір статутного .капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів  Статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення .першого року з дня державної реєстрації товариства  .Вищим органом ТОВ є загальні збори його учасників  У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган ( ) ),колегіальний або одноособовий який здійснює поточне керівництво його .діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників Виконавчий орган .товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства ' .Наявність бухгалтера у ТОВ не обов язкова  Контроль за діяльністю дирекції товариства з обмеженою відповідальністю .здійснюється ревізійною комісією  ,ТОВ може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників у тому ' , ,числі у зв язку зі спливом строку на який товариство було створене а також за  — , .рішенням суду у випадках встановлених законом Особливостями товариств з :обмеженою відповідальністю є
 13. 13.  , ,має самостійний баланс рахунки в банках печатку із своїм , , , ,найменуванням ідентифікаційним кодом штампи бланки може ,мати фірмовий знак а також знак для товарів і послуг та інші ;реквізити діє на принципах повної господарської самостійності і ,самоокупності несе відповідальність за результати своєї ' ;господарської діяльності та виконання зобов язань  ,може набувати майнові та особисті немайнові права нести ' ,обов язки вчиняти правочини відповідно до законодавства та , ,статуту бути позивачем в суді у тому числі у відповідних ;юрисдикційних органах інших держав  ( )має право випускати емітувати в установленому ;законодавством порядку цінні папери самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку ;діяльність на підставі договорів  .реалізує власну продукцію Права ТОВ
 14. 14. Товариство з додатковою відповідальністю — , ,господарське товариство засноване однією або кількома особами ,статутний капітал якого поділений на частки розмір яких .визначений статутом Товариство з додатковою відповідальністю
 15. 15. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за його боргами своїми внесками до ( ) ,статутного складеного капіталу а при недостатності цих сум додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного .учасника Граничний розмір відповідальності учасників .передбачається в установчих документах ,Таким чином у випадку неплатоспроможності ,товариства з додатковою відповідальністю учасники ,товариства не лише втрачають свої внески внесені ними ,до статутного капіталу але також із них може бути .стягнута певна сума для покриття збитків товариства Граничний розмір додаткової відповідальності учасників .встановлюється у статутних документах
 16. 16. Повне товариство — , ,товариство юридична особа всі учасники якого проводять спільну підприємницьку ( )діяльність і солідарно несуть додаткову субсидіарну 'відповідальність за зобов язаннями товариства усім своїм .майном В повному товаристві формується СКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ. ,У випадку неплатоспроможності повного товариства всі учасники несуть солідарну відповідальність перед ' . ,кредиторами за зобов язаннями товариства Це означає що кредитор має право вимагати грошових коштів від -будь кого з учасників або одночасно з усіх учасників ,повного товариства незалежно від розміру їхнього .внеску до складеного капіталу Повне товариство
 17. 17. .Особа може бути учасником тільки одного повного товариства ,Учасниками повного товариства можуть бути лише особи 'зареєстровані як суб єкти підприємництва Учасник повного товариства не має права без згоди інших учасників вчиняти від свого імені та у своїх інтересах або в інтересах , ,третіх осіб правочини що є однорідними з тими які становлять .предмет діяльності товариства Управління товариством здійснюється за спільною угодою всіх : .учасників одним або всіма учасниками Кожен учасник товариства , .має один голос якщо інше не встановлено установчим договором ,Учасники яким було доручено ведення справ товариства повинні ,надавати решті учасників на їхню вимогу повну інформацію про дії .та виконувати ці дії від імені та в інтересах товариства Учасник , ,такого товариства який діяв в інтересах товариства але не мав на , ,це повноважень має право у разі якщо його дії не були схвалені ,іншими учасниками вимагати від товариства відшкодування , , 'здійснених ним витрат якщо він доведе що у зв язку з його діями ,товариство зберегло чи набуло майно яке за вартістю не перевищує .ці витрати
 18. 18. Командитне товариство — ,товариство в якому разом з ,одним чи більше учасників які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за ' ,зобов язаннями товариства всім своїм майном є один чи більше ,учасників відповідальність яких обмежується вкладом у майні ( ).товариства вкладників Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше ,учасників з повною відповідальністю вони несуть солідарну .відповідальність за боргами товариства При вибутті усіх вкладників учасники з повною відповідальністю вправі замість ліквідації товариства перетворити його в повне . , ,товариство У цьому випадку як і у разі ліквідації товариства необхідно внести відповідні зміни до установчого договору і .державного реєстру Командитні товариства
 19. 19. Діяльність господарських товариств з обмеженою відповідальністю регламентується Цивільним Кодексом України, Господарським Кодесом України, Законом України «Про господарські товариства», а також іншими законодавчими актами України.
 20. 20. ДЯКУЄМО ЗА !УВАГУ

×