Виконала: Трофімчук Олена
Група 1,ФЕФ 6508, курс 3
- наявність майнової і моральної шкоди. Майнова шкода – це будь-яке зменшення наявного
майна (позитивна шкода) або неодерж...
Договірна відповідальність настає в разі порушення умов договору.
Позадоговірна відповідальність настає у випадку заподіян...
Мірою цивільно-правової відповідальності є також втрата завдатку однією стороною або
повернення його у подвійному розмірі ...
Моральна шкода полягає у:
- фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або
іншим ушко...
 Ефективність цивільно-правової
відповідальності залежить передусім
від її застосування, реалізації до
конкретних осіб, в...
Отже цивільно-правова відповідальність — це покладення на
правопорушника основаних на законі невигідних правових наслідків...
Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності
Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності
Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності
Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності
Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності
Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності

220 views
156 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
220
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Поняття підстави та види цивільно-правової відповідальності

  1. 1. Виконала: Трофімчук Олена Група 1,ФЕФ 6508, курс 3
  2. 2. - наявність майнової і моральної шкоди. Майнова шкода – це будь-яке зменшення наявного майна (позитивна шкода) або неодержання доходів, що їх мав би одержати кредитор, якби зобов’язання було виконане (упущена вигода). Моральна шкода може полягати у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я тощо; - протиправна поведінка (дія чи бездіяльність) заподіювана шкоди; - вина заподіювача шкоди. Вина – це психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки. У цивільному праві існує презумпція вини боржника, тобто особа, яка не виконала зобов’язання чи вчинила позадоговірну шкоду, вважається винною, поки не доведе протилежного. Вина може бути у формі умислу чи необережності. За деякі дії, у передбачених законом чи угодою випадках, може наступати відповідальність без вини. До таких випадків належать: невиконання грошового зобов’язання; втрата, недостача чи пошкодження майна зберігачем; заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки; - причинний зв’язок між протиправною поведінкою і завданою шкодою. Склад цивільного правопорушення є підставою для притягнення до цивільно-правової відповідальності і включає:
  3. 3. Договірна відповідальність настає в разі порушення умов договору. Позадоговірна відповідальність настає у випадку заподіяння шкоди майну чи здоров’ю, якщо між заподіювачем шкоди і потерпілим не було цивільно-правового договору. Якщо у цивільних правовідносинах є кілька зобов’язаних суб’єктів, наступає один з таких видів відповідальності: - часткова (дольова); - солідарна; - субсидіарна (додаткова). Часткова (дольова) відповідальність передбачає, що кожна з зобов’язаних осіб несе відповідальність тільки у своїй частці. Солідарна відповідальність передбачає, що кредитор має право звернути стягнення як в частині, так і в цілому на майно всіх боржників, частини їх або одного з них. Виконання солідарного зобов’язання одним із декількох боржників звільняє решту від відповідальності. Солідарна відповідальність настає лише у випадках, прямо передбачених законом або договором. Якщо одна з цих осіб відшкодує потерпілому збитки, то вона має право зворотної вимоги (регрес) до кожного з решти боржників у рівній частці. Субсидіарна (додаткова) відповідальність передбачає наявність крім основного боржника ще й додаткового. У разі неможливості відшкодування збитків основним боржником до відповідальності притягається додатковий. Наприклад, неповнолітній у віці від 15 до 18 років сам несе відповідальність за вчинену ним шкоду за наявності у нього власного майна. Якщо неповнолітній не має такого майна, або майна недостатньо, відшкодовувати заподіяну ним шкоду зобов’язані його батьки чи піклувальники, які несуть субсиді-арну відповідальність.
  4. 4. Мірою цивільно-правової відповідальності є також втрата завдатку однією стороною або повернення його у подвійному розмірі другою стороною. Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні на підтвердження укладення договору і забезпечення його виконання. Якщо за невиконання договору відповідальною є сторона, яка дала завдаток, то він залишається у другої сторони. Коли ж відповідальною за невиконання договору є сторона, яка одержала завдаток, вона повинна сплатити другій стороні подвійну суму завдатку. І відшкодування збитків, і сплата неустойки, і втрата завдатку є додатковими (до основного) обов'язками, бо основний обов'язок боржника полягає у передачі майна, виконанні роботи, наданні послуг тощо і він виконується на еквівалентних та сплатних засадах. Сплачуючи ж неустойку, втрачаючи завдаток або відшкодовуючи кредиторові заподіяні збитки, боржник не отримує від нього жодної компенсації, отже на боржника покладаються всі невигідні майнові наслідки порушення зобов'язання.
  5. 5. Моральна шкода полягає у: - фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; - душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї і близьких родичів; - душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку зі знищенням чи пошкодженням її майна; - приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи. Принципи компенсації моральної шкоди: наявність вини в діях (бездіяльності) медичного працівника (за винятком заподіяння шкоди життю і здоров'ю джерелом підвищеної небезпеки); реальна наявність порушення або посягання на особисті немайнові права (блага) пацієнтів; пацієнт має сам пред'являти докази наявності фізичних і (або) моральних страждань; пацієнт вільно обирає розмір компенсації моральної шкоди, однак остаточне рішення ухвалює суд; моральна шкода компенсується незалежно від відшкодування майнової шкоди.
  6. 6.  Ефективність цивільно-правової відповідальності залежить передусім від її застосування, реалізації до конкретних осіб, винних у скоєнні цивільного правопорушення. Проте, керуючись принципом диспозитивності, властивим як цивільному праву в цілому, так і окремим його інститутам, зокрема інституту відповідальності, потерпіла сторона сама вирішує, застосовувати чи не застосовувати міри відповідальності до правопорушника. Іншими словами, застосування майнових або немайнових санкцій, у тому числі відповідальності, за чинним законодавством є правом, а не обов'язком суб'єктів цивільних правовідносин. Це стосується і юридичних осіб, які самостійно вирішують питання щодо здійснення належних їм прав.
  7. 7. Отже цивільно-правова відповідальність — це покладення на правопорушника основаних на законі невигідних правових наслідків, які виявляються у позбавленні його певних прав або в заміні невиконаного обов'язку новим, або у приєднанні до невиконаного обов'язку нового додаткового. Юридичною підставою такої відповідальності є закон, а фактичною — склад цивільного правопорушення Однією з необхідних умов цивільно-правової відповідальності є наявність безпосереднього причинного зв'язку між протиправною поведінкою правопорушника і збитками потерпілої сторони. Протиправна дія або бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, що виникли у потерпілої особи, — наслідком протиправної поведінки заподіювача.

×