Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese

8,195 views
7,741 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pergjigje per provim Edrejta Kushtetuese

  1. 1. 1. Kompetenca e kuvendit te perms perfaquesve te RM –Rregullohet me zgjedhur te qytetareve. 9. Kompetenca e gjykates dispoziten e nenit 86 te kushtetuse- sipas kushtetutes se RM ku 5. Referendumi- shte institute Kushtetutes se RM perckatohet se, Kuvendi i me I perhapur I Gjykata kushtetuese : RM nxjerr dhe ndryshon demokracise se Vendos per kushtetuten,nxjerr ligje dhe drejtperdrejt e bote,, pajtueshmerine e ligjeve ben interpretimin autentik referendum paraqet me Kushtetuten,vendos te ligjeve, I cakton formen e te vendosrit te pajtueshmerine e detyrimett publike,nxjerr drejteperdrejt te qytetareve dispozitave te tjera dhe te buxhetin republikan dhe per ndonje akt te kontratave kolektive me llogarine perfundimtarte te rendesisem juridik ose kushtetuten dje em buxhetit,nxjerr planin ndonje vendim me me ligj,mbron liite dhe te hapsinor te republikes, rendesi te vecante drejtat e njeriut dhe ratifikon marveshjet shteteror ose locale. qytetarit ,mendimine nderkombetare,vendos per shprehjes publike te lften dhe paqen,merr 6. E drejta e zgjedhjes e menimeve bashkimin dhe vendime per ndryshimin e pergjihshme- sot e drejta e veprimin politik dhe me kufijve te zgjedhjes e pergjithshme ndalimin e diskriminimit ne Republikes,,shpall paraqet nje nder parimet baze te gjinise races fese referendumin,zgjedh themelore te procesit te perkateise qeverine e RM etj. zjedhjeve dhe, me te kometare,vendos per nenkuptohet e drejta e konfliktin per kompetencen pergjithshme per te marre midis batesve te pushtetit pjese ne zgjedhje ligjvenes,ekzekutiv dhe2. Lirite dhe te drejtatt perkatesisht te drejten e te gjygjsor etj. personale jane: E drejta e gjithe qyttetareve qe kane jetes, liria e personalitetit mbushur moshen 10. Perberja e keshillit te njeriut, e drejta madhore pa dallim Gjygjsor eshte percaktuar endalimit te diskriminimit,e racebesimi gjinie etj. si vijon: Keshillin e drejta e ankeses , e drejta perbejne 15 antaret. Sipas ne liri, liria e te menduaritt 7. Nocioni I procedures se funksionit antaret e dhe ndergjegjes, liria e zgjedhjeve – procedura e keshillit jane Kryetari I besimit. zgjedhjeve perben palcen Gjykates Supreme te RM e sistemit te zgjedhjeve dhe ministry I Drejtesise . sepse nga ajo varet 8 antaret e keshillit I3. Nocioni I sovranitetit- karakteri I trupave te zgjedhin gjygjtaret nga sovraniteti I shtetit paraqet zgjedhur si dhe sendertimi rradhet e veta. 3 nga nje cilesi esenciale te I te drejtave plitike te antaret e keshillit jane shtetit me ndihmen e se shtetasve.Me procedurete pjestare te komunitetit qe ciles shteti behet i pavarur zgjedhjes nenkuptojme nuk jane shumice ne Rm . nga faktore e jashtem si tteresine e veprimeve dhe 3 antaret e kesillit I zgjedh dhe nje faktore me I larte instrumenteve lidhur kuvendi em shumice te ne raport me subjektet e mezbatimin e te drejtes se votive nga numri I mbrendshme. Ndekaq zgjedhjes pergjat procesit pergjithshem I dpeuteteve, sovraniteti ne shtet, zgjedhor. dy antaret i propozon percakton se kush eshte kryetari I shtetit. Mandati bartes I pushtetit shteteror 8. Perberja e gjykates zgjat 6 vjet em te drejt ne planin e mbrendshem: kushtetuese –sipas zgjedhje edhe nje here. individi,grup I njerzve apo kushtetutes se RM populli. gjykatene perbejne 9 11. Kushtetutshmeria – gjygjtaret. Kuvendi I nekuptojme4. Format e drjteperdrejta te zgjedh gjygjtaret e pajtueshmerine e te gjitha realizimit te sovranitetit- saj.mandati I gjygjtareve akteve juridike dhe jane: referendum,inisiativa zgjat 9 vjet pa te drejt veprimeve material me e popullit dhe ubimi I rizgjedhje.Gjykata kushtetuten si akt me I popullit nderkaq, forma kushtetuse zgjedhe nga larte juridik . KUPTIMI themelore e te vendosurit rradhet e veta Kryetarin Material I te terthort eshte sistemi per kohen prej tre vjetesh kushtetushmerise perfaqsues qe realizohet dhe pa te drejte Rizgjedhje perfshine disa elemente . edhe ate pajtueshmerine
  2. 2. e permbajtjes se ligjeve te parapere me ligj , e dhe te akteve nen-ligjore drejta e ankeses dhe me permbajtjen e kontrolit gjygjsore I kushtetutes ligjshmerise se akteve te ,pajtueshmerine e organeve shteterore dhe veprimeve material te institucioneve publie. organeve hteterore me permbajtjen e ksuhtetutes, garatimin kushtetues te lirive dhe te drejtave themelore te njeriut dhe te qytetarit si dhe ekzistimin e pushtetit te kufizuar shteteror.12. Kuptimi Formal I kushtetutshmerise po ashtu perfshine disa elemente edhe ate: nenshtrimin hirearkik I ligjeve dhe I akteve tjera juridikenen kushtetuten, pajtueshmerine e formes se ligjeve dhe te akteve tjera juridike ne pajtim me procedure e percaktuar me ksuhtetute,miratimi I ligjeve dhe I akteve juridike nga subjektet me kushtetute si dhe jyrja ne fuqi e ligjev dhe kateve juridike ne pajtim me dispozitat e ksuhtetutes.13. Parimi I kushtetutshmerise ne RM sendertohet mbi bazen e ketyre parimeve: supremacioni I kushtetutes, kushtetutshmeria statusore, kushtetutshmeria e garantuar, kushtet. E forte vlera ksuhtetuese e lirive dhe te drejtave themelore te njeriut dhe te qytetarit dhe ndarja e psuhtetit ne ligjvenes, ekzekutiv dhe gjygjsor.14. Parimi I ligjshmerise ne Rm sendertohet mbi bazen e ketyre parimeve: publikimi I ligjeve, ndalesa per efektin prapaveprues te ligjeve, percaktimi me ligj I veprave penale dhe I denimeve, te bazuarit ne ligj te akteve dhe masave individuale, zgjidhja e kontesteve ne procedure

×