Uw Koning komt

 • 174 views
Uploaded on

Ochtenddienst 16-12-2012 09:30 …

Ochtenddienst 16-12-2012 09:30
Voorganger: Ds. Sijtsma
Organist: Dhr. Pesman
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
174
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. “Uw Koning komt” Voorganger: Ds. Sijtsma Organist: Dhr. Pesman
 • 2. Hosanna, Hosanna, de Koning komt Lied voor de dienst ELB 408: 1,2 en 3
 • 3. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 • 4. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 • 5. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 • 6. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 • 7. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 • 8. Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408) t. & m. E. van der Poll
 • 9. “Uw Koning komt” Voorganger: Ds. Sijtsma Organist: Dhr. Pesman
 • 10. Geef, Heer, de koning uwe rechten Psalm 72: 1 en 4
 • 11. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 • 12. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 • 13. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 • 14. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 • 15. Stil Gebed Votum en GroetEre zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
 • 16. Prijst Hem, prijst Hem ELB 354: 3
 • 17. Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtigeRedder.Laat de hemel jubelen tot zijn eer.Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.Kroont Hem, kroont Hem,Priester, Profeet en Heer.Als Hij wederkomt, schitterend in zijnglorie.Buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft.
 • 18. Prijst Hem, prijst Hem,om zijn geweldige grootheid.Prijst Hem, prijst Hem, alles wat ademheeft.Prijst Hem, prijst Hem,om zijn geweldige grootheid.Prijst Hem, prijst Hem, alles wat ademheeft.
 • 19. Verootmoedigingsgebed
 • 20. Ja tot U hef ik mijn leven Psalm 86: 2
 • 21. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 • 22. Psalm 86 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. 1543 / Genève 1551
 • 23. Genadeverkondiging
 • 24. De zonden zijn vergeven! Gezang 365: 1 en 2
 • 25. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 • 26. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 • 27. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 • 28. De zonden zijn vergeven (LvdK 365) t. Ph.F. Hiller; v. A.G. van Gilse; m. H. Isaac
 • 29. Wetslezing
 • 30. Ga niet alleen door ‘t leven ELB 223: 1 en 2
 • 31. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 • 32. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 • 33. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 • 34. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 • 35. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 • 36. Ga niet alleen door ‘t leven (EL 223) t. & m. J.H. Gunning
 • 37. Gebed
 • 38. God zal met ons zijn ELB 434a
 • 39. Project
 • 40. Wij gaan, tot straks!
 • 41. Lucas 1:26-38 Schriftlezing HSV
 • 42. Aankondiging van de geboorte vanJezus26 In de zesde maand werd de engelGabriël door God gezonden naar eenstad in Galilea, waarvan de naamNazareth was,
 • 43. 27 naar een maagd die ondertrouwdwas met een man, van wie de naamJozef was, uit het huis van David; en denaam van de maagd was Maria.28 En toen de engel bij haarbinnengekomen was, zei hij: Weesgegroet, begenadigde. De Heere is metu. U bent gezegend onder de vrouwen.
 • 44. 29 Toen zij hem zag, raakte zij inverwarring door zijn woorden, en zijvroeg zich af wat de betekenis vandeze groet kon zijn.30 En de engel zei tegen haar: Weesniet bevreesd, Maria, want u hebtgenade gevonden bij God.
 • 45. 31 En zie, u zult zwanger worden eneen Zoon baren en u zult Hemde naam Jezus geven.32 Hij zal groot zijn en de Zoon van deAllerhoogste genoemd worden,en God, de Heere, zal Hem de troonvan Zijn vader David geven,
 • 46. 33 en Hij zal over het huis van JakobKoning zijn tot in eeuwigheid en aanZijn Koninkrijk zal geen einde komen.34 Maria zei tegen de engel: Hoe zaldat mogelijk zijn, aangezien ik geengemeenschap heb met een man?
 • 47. 35 En de engel antwoordde en zeitegen haar: De Heilige Geest zal over ukomen en de kracht van deAllerhoogste zal u overschaduwen.Daarom ook zal het Heilige Dat uit ugeboren zal worden, Gods Zoongenoemd worden.
 • 48. 36 En zie, uw nicht Elizabet iseveneens zwanger van een zoon, inhaar ouderdom. Dit is de zesde maandvoor haar, die onvruchtbaar genoemdwerd.37 Want geen ding zal bij Godonmogelijk zijn.
 • 49. 38 Maria zei: Zie, de dienares van deHeere, laat met mij geschiedenovereenkomstig uw woord. En deengel ging van haar weg.
 • 50. God lof!Gezang 121: 1,2 en 4
 • 51. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 • 52. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 • 53. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 • 54. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 • 55. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 • 56. God lof! Nu is gekomen (LvdK 121) t. M. Schirmer; v. A.C. den Besten; m. J. Crüger
 • 57. Zacharia 9:9-10 Schriftlezing NBG ‘51
 • 58. Sions koning9 Jubel luide, gij dochter van Sion;juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie,uw koning komt tot u, hij isrechtvaardig en zegevierend, nederig,en rijdende op een ezel, op eenezelshengst, een ezelinnejong.
 • 59. 10 Dan zal Ik de wagens uit Efraïm ende paarden uit Jeruzalem tenietdoen,ook de strijdboog wordt tenietgedaan;en hij zal de volken vrede verkondigen,en zijn heerschappij zal zichuitstrekken van zee tot zee, en van deRivier tot de einden der aarde.
 • 60. “Uw Koning komt” Verkondiging
 • 61. Gaat, stillen in den lande Gezang 127: 1,6 en 7
 • 62. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 • 63. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 • 64. allen:Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 • 65. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 • 66. allen:Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 • 67. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 • 68. Dankgebed
 • 69. Collecte1e: Landelijke collecte M.A.F. 2e: Eigen gemeente
 • 70. Nu daagt het in het oosten Gezang 124: 1,2,4 en 5
 • 71. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 • 72. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 • 73. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 • 74. Nu daagt het in het oosten (LvdK 124) t. J. Riemens; m. M. Vulpius
 • 75. ZegenAansluitend gezang 456:3
 • 76. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 • 77. Fijne zondagVanavond geen dienst