Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam

1,224 views

Published on

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadam

 1. 1. Darba aizsardzības jomasattīstības plāns 2011.-2013.gadam Māra Vīksne, Labklājības ministrijas Darba departamenta Darba attiecību un darba aizsardzības politikas nodaļas vadošā referente 28.04.2011.
 2. 2. Darba aizsardzības politika Latvijā Politikas dokumenti• Pamatnostādnes un priekšlikumi (2001-2006)• Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.–2013.gadam (pieņemtas MK – 2008.gada 15.aprīlī) Darba aizsardzības jomas Darba aizsardzības attīstības programma jomas attīstības plāns 2008.-2010.gadam 2011.-2013.gadam (pieņemta MK – 2008.gada (pieņemts MK – 4.novembrī) 2011.gada 19.aprīlī)
 3. 3. DA pamatnostādnes 2008-2013Identificētās problēmas:Augsts darbā bojā gājušo skaits1) Informācijas, datu, zinātniskā atbalsta un kapacitātes trūkums2) Zems normatīvo aktu ievērošanas līmenis praksē3) Informācijas, zināšanu un preventīvās attieksmes trūkums sabiedrībā
 4. 4. DA pamatnostādnes 2008-2013• Politikas pamatmērķis:droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos.• Plānotais politikas rezultāts:uzlabojušies darba apstākļi Latvijas uzņēmumos un samazinājies nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits par 30%!
 5. 5. DA pamatnostādnes 2008-2013 Apakšmērķi: – Politikas izstrādes un monitoringa pilnveidošana – Uzraudzības un kontroles mehānisma (VDI) kapacitātes paaugstināšana un efektivizēšana – “Preventīvās kultūras” iedzīvināšana, sabiedrības izglītošana un informēšana – Ekonomisko stimulu un atbalsta nodrošināšana darba devējiem
 6. 6. DA programma 2008-2010 Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008.-2010.gadamMērķis - veicināt DA pamatnostādnēs (2008.–2013.) noteikto DA politikas mērķu un rezultātu sasniegšanu 3 gadu periodā (2008.-2010.g.)
 7. 7. DA programmas īstenošana 2008.-2010.g. Letālie nelaimes gadījumi darbā (2000. – 2010.*) 140 118 118 120 108 100 85 88 94 101 Latvija 80 83 61 77 Igaunija 60 68 68 49 41 56 53 58 44 48 Lietuva 40 36 39 33 34 32 20 21 19 23 27 24 27 21 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gads
 8. 8. DA programmas īstenošana 2008.-2010.g. Letālie nelaimes gadījumi darbā uz 100 000 nodarbinātajiem (2000. – 2009.) 12 9,4 9,6 10 7,2 8,4 8 7,1 7,3 Latvija* 6,9 5,6 7,5 6 5,4 Igaunija 6 5,2 5,5 5,8 5,9 6,7 6,2 4,4 Lietuva 5,7 4 4 4,7 ES (vid.)** 4,1 3,9 3,7 4,2 3,2 3,5 2 3,2 2,8 2,7 2,5 2,5 2,4 2,5 2,1 2,3 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gads
 9. 9. DA programmas īstenošana 2008.-2010.g.• Politikas rezultāts sasniegts! – Letālie nelaimes gadījumi līdz 2009.gada beigām samazinājušies par 36,9% (plānots līdz 2013.gadam – 30%) Bet joprojām Latvijā apmēram divas reizes augstāks letālo nelaimes gadījumu skaits uz 100 000 nodarbinātajiem nekā vidēji ES.
 10. 10. DA programmas īstenošana 2008.-2010.g.Būtiskākie paveiktie pasākumi: - VDI kapacitātes paaugstināšana (ESF, ERAF), atslogošana no neraksturīgām funkcijām;- Pasākumi LDDK un LBAS īstenotajos ESF projektos: – Informēšanas un apmācības pasākumi un materiāli; – bezmaksas darba vides risku novērtējums, pētījums; – bērnu un jauniešu izglītošana (“Profs”, “Drošais Todo”), u.c.- Administratīvā sloga samazināšana (nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtība, OVP, DAL, u.c.);- Jaunas normatīvo aktu prasības (optiskais starojums).
 11. 11. V.Dombrovska valdības deklarācija9. Labklājības un sociālās aizsardzības jomā:9.6. Uzlabosim darba drošību, panāksim, ka letālo nelaimes gadījumu skaits nepārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienībā, izstrādājot jaunu politikas plānošanas dokumentu "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.–2013.gadam".
 12. 12. DA plāns 2011.-2013.g. Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2011.-2013.gadamMērķis - veicināt DA pamatnostādnēs (2008.–2013.) noteikto DA politikas mērķu un rezultātu sasniegšanu nākošajā 3 gadu periodā.
 13. 13. DA plāns 2011.-2013.g.Izstrādāja darba grupa: • Labklājības ministrijas; • Valsts darba inspekcija; • Latvijas Darba devēju konfederācija; • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; • RSU Darba drošības un vides veselības institūts.Iesaistīti arī: • Veselības inspekcija; • Izglītības un zinātnes ministrija; • Valsts izglītības satura centrs; • Izglītības kvalitātes valsts dienests.
 14. 14. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (1)1. Darba aizsardzības politikas plānošanas pilnveidošana- Ticamu datu, informācijas un zinātniskā atbalsta nodrošināšana: - LDDK ESF projekta pētījums 2013.g. “Darba apstākļi un riski Latvijā”; - ES veikto pētījumu prezentācijas.2. Valsts kontroles un uzraudzības mehānisma kapacitātes un efektivitātes paaugstināšana - VDI katru gadu 6 tematiskās pārbaudes (900 uzņēmumu); - VDI IS pilnveidošana un e-pakalpojumi (ERAF projekts).
 15. 15. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (2)3. „Preventīvās kultūras” iedzīvināšana sabiedrībā un uzņēmumos3.1. Sabiedrības, jo īpaši darba devēju un darbinieku informēšana par darba aizsardzības jautājumiemKatru gadu: - 4 semināri (katrā 150 cilvēki) (DDVVI); - Katru gadu 10 veidu info materiāli (DDVVI); - TV, radio raidījumi, video sižeti (LBAS); - 10 VDI organizēti semināri (6 par tematiskām pārbaudēm, 4 reģionos); - Divi semināri par radiācijas drošības jautājumiem (VVD RDC); - Vispasaules darba aizsardzības dienai veltīta konference
 16. 16. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (3)3.2. Darba aizsardzības jautājumu integrēšana izglītībā- Apmācību moduļi profesionālajām skolām dažādās nozarēs;- Pedagogu apmācība par moduļiem;- Katru gadu konkurss “Profs”;- 2011.g. kampaņa jaunāko klašu skolēniem “Drošais Todo”;- Katru gadu viens seminārs katrā mācību priekšmetā skolotāju metodisko apvienību vadītājiem (iekļauj DA jautājumus) (VISC);- Pedagogu un prakses vadītāju apmācības (VISC).
 17. 17. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (4)3.3. „Preventīvās kultūras” veicināšana un praktiskas darba aizsardzības apmācības un instruktāžas- Katru gadu 38 apmācību semināri darba devējiem (LDDK)- Katru gadu VDI organizēti 10 semināri reģionu uzņēmumos.3.4. Darba aizsardzības speciālistu un pasniedzēju kompetences un kvalifikācijas paaugstināšana- KI un KS pakalpojumu kvalitātes pārbaude;- Katru gadu 3 LAĀB konferences;- Katru gadu seminārs un starplaboratorijas testēšanas kontrole;- RSU izveidota mācību programma ar apakšspecializāciju ergonomistiem, toksikologiem un darba vides higiēnistiem.
 18. 18. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (5)4. Ekonomisko stimulu un valsts atbalsta nodrošināšana darba devējiem4.1. Administratīvo prasību samazināšana un normatīvo aktu pilnveidošana- Grozījumi MK 723 (KI un KS)4.2. Ekonomisko stimulu ieviešana- Informatīvais ziņojums par iespēju ieviest diferencētas likmes apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām;- Bezmaksas Darba vides risku novērtēšana
 19. 19. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (6)4.3. Atbalsts darba devējiem normatīvo aktu labākai ieviešanai- Elektroniskas darba vides risku novērtēšanas sistēmas izstrāde;- Katru gadu aktualizēts materiāls “Palīgs jaunajam komersantam”;- Prakses standarti: - 2011.g. (5) – būvniecībai, biroju darbam, kokapstrādei, lauksaimniecībai, veselības un sociālās aprūpes nozarei; - 2012.g. (2) – transportēšanai un pārtikas ražošanai; - 2013.g. (2) – mazumtirdzniecības nozarei, tekstilizstrādājumu ražošanas un apstrādes nozarei.
 20. 20. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (7)4.4. Sociālā dialoga veicināšana nozaru un uzņēmumu līmenī- Pasākumi LBAS ESF projekta ietvaros: - Kursi uzticības personām 50 stundu apmērā; - Aktualizēta rokasgrāmata darbinieku pārstāvjiem un uzticības personām - Nodrošināta darba koplīgumu datu bāzes darbība.- Semināri par sociālā dialoga jautājumiem (LBAS, LDDK, VDI)4.5. Adekvātas un efektīvas sodu sistēmas ieviešana un sodu piemērošana- Grozījumi APK – brīdinājumi un mazāki sodi par nebūtiskākiem pārkāpumiem.
 21. 21. DA plāns 2011.-2013.g. Apakšmērķi un pasākumi (8)4.6. Nodarbināto veselības uzraudzības kvalitātes paaugstināšana- Katru gadu 1 LAĀB konference par OVP veikšanu;- ES vadlīniju par arodslimību diagnosticēšanu tulkošana un publicēšana www.arodslimibas.lv un www.osha.lv mājas lapās.4.7. Darba aizsardzības normatīvo aktu pilnveidošana- Jauni MK noteikumi par darbu augstumā;- Jauni MK noteikumi par elektrodrošību.
 22. 22. Paldies par uzmanību!

×