Forelasningspaket latinamerikagrupperna 2013-2014

5,886 views

Published on

Vi kommer gärna och föreläser för dig. Passar dig som vill öka kunskapen om Latinamerika och globala miljö- och rättvisefrågor på ditt företag, i din förening eller på din skola. Kontakta oss på på tel: 08-55 69 75 30 eller via e-post: info@latinamerikagrupperna.se.
Läs mer om våra föreläsare på http://latinamerikagrupperna.se/boka-forelasning.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forelasningspaket latinamerikagrupperna 2013-2014

 1. 1. Föreläsningspaket 2013-2014
 2. 2. Makten över matenI Sverige står maten idag för 25 procent avväxthusgaserna, från produktion och transport tills denhamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel gerolika stort avtryck vilket betyder att vi med varje måltidvi äter kan bidra till en minskad påverkan. Varje årserveras det cirka 260 miljoner måltider i de svenskaskolköken och cirka 200 miljoner i förskolorna. Detta görskolan till en viktig aktör i den omställningsprocess sommåste bli verklighet. Under workshopen får elever ochlärare inspiration och fakta om hur mat och klimathänger ihop samt hur vi kan göra för att minska matensnegativa klimatpåverkan.Föreläsare: Josefine HöijerTid: 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 3. 3. Temadag om mat ochklimatKlimatproblemen har blivit ett faktum och tar allt störreplats i arbetet för en hållbar utveckling. För att minskaklimatpåverkan krävs dels att länder och företag taransvar för sina utsläpp, dels – och kanske framför allt –en ökad medvetenhet och ett ökat engagemang i alladelar av samhället, globalt såväl som lokalt. Här harskolan en viktig roll att motivera, engagera och spridakunskap om både problem och möjliga lösningar. Underdagen kommer vi tillsammans att vrida och vända påproblematiken kring klimatfrågan och hitta kreativa ochspännande sätt att integrera frågan i klassrummet.Föreläsare: Josefine Höijer och Lisa PerssonTid: 4-6 timmarPris: 8 000 kr utan moms + reseersättning
 4. 4. Dina pensionspengarsmörka baksidaIdag investerar de statliga AP-fonderna svenskapensionspengar i en rad företag som gör sig skyldiga tillkränkningar av mänskliga rättigheter ochmiljöförstörelse.Det gäller till exempel investeringar i gruvföretag varsverksamhet kränker ursprungsfolks rättigheter ochförgiftar vattendrag i Latinamerika. Hur kan regelverketändras så att våra pensionspengar investeras medverklig hänsyn till rättigheter och hållbarhet?Föreläsare: Francisco Contreras, Annelie Andersson,Kim MobergerTid: ca 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 5. 5. Landgrabbing– kampen om världensjordbruksmarkRuntom i världen hyr eller köper företag,pensionsfonder, stater och andra aktörer stora arealerjordbruksmark i fattiga länder. Marken används förstorskalig produktion av grödor som exporteras för attbli till exempel agrobränslen och djurfoder.Denna utveckling har accelererat de senaste åren ochslår hårt mot både människor och miljö. Småbrukare ochursprungsfolk förlorar tillgång till den mark de varitberoende av för sin försörjning. Samtidigt ökar trycketpå världens vattenresurser och jordar utarmas ochförgiftas.Föreläsare: Annelie AnderssonTid: 1-2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 6. 6. Latinamerika iförändringEn genomgång av ekonomiska och politiska förändringari Latinamerika: nya och gamla aktörer,integrationsprocesser och konflikter. EU ochLatinamerika. Svenska bolag och kapital i Latinamerika.Hur ser framtiden ut? Föreläsningen kan även fokuseraspå ett eller flera ämnen och en eller flera regioner ochländer.Föreläsare: Francisco ContrerasTid: ca 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 7. 7. Kampen omnaturresursernaKampen om naturresurserna hårdnar i Latinamerika.Investeringar från transnationella bolag, pensionsfonderoch riskkapital råkar ofta i konflikt med småbrukaresrätt till mark och ursprungsfolks rätt till sinatraditionella territorier.Dessutom får exploateringen av naturresurser som oljaoch mineraler svåra konsekvenser för miljön. Var ochhur uppstår konflikterna?Föreläsare: Francisco Contreras, Kim MobergerTid: ca 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 8. 8. Den globalarättviserörelsens historiaFöreläsningen presenterar den globala rättviserörelsenshistoria och drivkrafter och tar upp frågan om vadrevolution är. Viktiga aktörer inom den globalarörelsen för samhällsförändring är bland andra MST iBrasilien, zapatisterna i Mexiko, Svarta pantrarna ochOccupy-rörelsen. Hur har deras kamp sett ut, och hurkan den inspirera rättviserörelsen i Sverige?Föreläsare: Emiliano TecheraTid: ca 2 timmarPris: 5000 kr utan moms + reseersättning
 9. 9. Maktstrukturer globaltoch lokaltVad formar vårt samhälle? Måste vi följa det sommarknaden skapar, eller finns möjlighet att styra detsom händer? Genom denna workshop ger vi en bakgrundtill de maktstrukturer som vi uppmärksammat globaltoch lokalt, och ger deltagarna möjlighet att reflekterakring sin position i dessa maktstrukturer samt hur deskapas. Vi pratar också om på vilket sätt som vårasamarbetsorganisationer i Latinamerika har bidragit tillförändringar i maktstrukturer.Föreläsare: Lena Niemi BirgersdotterTid: 2-4hPris: 5000 kr utan moms + reseersättning
 10. 10. MötesordförandeSka ni ha årsmöte och känner er osäkra påmötesformalia? Finns det frågor där det riskerar att blikonflikter? Har ni komplicerade stadge-ändringar somkan vara svåra att göra tydliga inför årsmötets alladeltagare?Genom vårt folkbildande arbete och interna möten harvi skapat oss god förståelse för mötesformalia ochstöttar gärna andra organisationer för att få dennaviktiga del av organisationens liv att fungera smidigare.Mötesordförande: Lena Niemi BirgersdotterTid: Beroende på möte.Pris: Enligt överenskommelse. Exempel: 3 h möteinklusive förberedelser 4 000 kr utan moms +reseersättning.
 11. 11. Grön ekonomi – hot ellerlösning?Klimatkrisen har pressat vårt samhälle tillbristningsgränsen och allt fler talar om övergången tillen “grön ekonomi”, men vad innebär det egentligen?Övergången till en “grön ekonomi” drivs hårt av EU ochav FN:s miljöprogram UNEP. I korthet innebär förslagetatt marknadskrafter skyddar miljön, bland annat genomatt naturens och ekotjänsternas olika delar prissätts ochblir tillgängliga att köpa för privata aktörer. Socialarörelser runt om i världen har den senaste tidenformulerat en skarp kritik mot denna «lösning» som dekallar nykolonialism. Det räcker inte med att grönmålaekonomin - vi måste förändra den.Föreläsare: Max da RochaTid: ca 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 12. 12. MST - De jordlösas kamp iBrasilienDe jordlösas rörelse - Movimento Sem Terra (MST) - ären av världens största sociala rörelser med över enmiljon aktiva i hela Brasilien. I snart 30 år har MSTorganiserat jordlösa bönder till att ockuperaoutnyttjade marker, bruka jorden, starta skolor,formulera krav och skriva om landets politiska historia.Samtidigt har rörelsens autonoma samhällen möts av ettvåldsamt motstånd från storgodsägare ochmultinationella jordbruksföretag.MST:s sociala kamp ställer frågor, även till oss i Sverige,om vilket slags samhälle vi lever och om möjligheternaatt organisera ett motstånd.Föreläsare: Emiliano Techera, Max da RochaTid: ca 2 timmarPris: 5000 kr utan moms + reseersättning
 13. 13. Vad är ett gott liv? OmSumak Kawsay/Buen vivirUrsprungsfolk i den andinska regionen i framföralltEcuador och Bolivia förespråkar ett alternativ till denvästerländska formen av utveckling. Konceptet kallasSumak Kawsay på ecuadoriansk kichwa och Buen Vivir påspanska. Det är en del av den andinska kosmovisonensom baseras i en miljövision där människor och naturexisterar i harmoni. Visionen analyseras idag som ettalternativ till kapitalismen och får mer och mer gehörfrån omvärlden. Hur kan det här appliceras i ett svensktkontext? Vad har det som i Sverige kallas “Det godalivet” gemensamt med Sumak Kawsay? Hur serrelationen ut mellan människa och natur i Sverige idag?Föreläsare: Natalie Carranza, Kristin ValentimTid: ca 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 14. 14. Ursprungsfolks rättigheteroch gruvindustrin iLatinamerikaKonflikterna mellan ursprungsfolk och gruvbolag iLatinamerika är många. Gruvföretagen anklagas förkränkningar av mänskliga rättigheter, trakasserier ochvåld samt allvarliga miljöbrott. Latinamerikagruppernadiskuterar konsekvenser av gruvdriftens intensivamarkexploatering i Latinamerika och hur det påverkarursprungsfolkens intressen.Föreläsare: Francisco Contreras, Kim MobergerTid: ca 2 timmarPris: 5 000 kr utan moms + reseersättning
 15. 15. Läs mer om våra föreläsare på http://latinamerikagrupperna.seKontaktLatinamerikagruppernaTegelviksgatan 40, 116 41 StockholmTelefon: 08-55 69 75 30E-post: info@latinamerikagrupperna.sePg: 901017-4Organisationsnummer: 802004-5681

×