วันอังคารที่  25  สิงหาคม พ . ศ . 2552 โดย อลิสรา คูประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบัน...
<ul><li>บล็อก (Blog ) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก  (Weblog ) หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที...
<ul><li>เขียนจากเนื้อหาตน หรือ ในเชิงเล่าเรื่อง </li></ul><ul><li>อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>ไม่คัดลอกเนื้อหา...
<ul><li>ระบุ  Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป </li></ul><ul><li>มีข้อความเกริ่นนำประมาณ  1  พารากราฟ ( ...
<ul><li>กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ ( Server) </li></ul><ul><ul><li>เลือก และ ดาว์นโหลด  (Download) ...
<ul><li>กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ ( Server) </li></ul><ul><li>ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระ...
<ul><li>ไปที่ http://th.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>เลือกที่ปุ่ม “สมัครตอนนี้เลย” </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ...
<ul><li>ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี และ กดปุ่ม “ต่อไป” </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย  Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทย...
<ul><li>ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน  url  หรือ หัวข้อบล็อกได้ </li></ul><ul><li>จากนั้น...
<ul><li>เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย  Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสต...
<ul><li>ให้ไปเช็คอีเมล์  (e-Mail)  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ...
<ul><li>คลิกที่  ลิงก์ ( link ) </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย  Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
<ul><li>หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังนี้ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย  Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์...
<ul><li>หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป </li></ul><ul><ul><li>กด  1  หรือ  View your site  เพื่อ ดูบล็อกของคุณ </l...
<ul><li>ยินดีด้วย คุณสามารถสร้าง  Blog ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง แล้ว  </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย  Wordpress สถ...
<ul><li>ทำการ  login  เข้าสู่ระบบ โดยกด  2  หรือ Login  หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น </li></ul><ul><li>ทำการใส่ชื่อผู้ใ...
<ul><li>ระบบจะแสดงผลที่หน้า My Dashboard  เพื่อให้บริหารจัดการ ดังนี้ </li></ul>วิธีบริหารจัดการ  Blog  สถาบันวิจัยวิท...
<ul><li>ในกรณีที่ต้องการบริหารจัดการ  Blog  ในครั้งต่อไป ให้ไปที่ http://wordpress.com  </li></ul><ul><li>ทำการใส่ชื่อ...
<ul><li>เลือกที่ปุ่ม  “ My Dashboard ” เพื่อไปบริหารจัดการบล็อก </li></ul>วิธีบริหารจัดการ  Blog  สถาบันวิจัยวิทยาศาสต...
<ul><li>ระบบจะแสดงผลดังนี้ </li></ul>วิธีบริหารจัดการ  Blog  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) ww...
<ul><li>เลือกที่ “รูปแบบบล็อก” </li></ul>การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ...
<ul><li>จะปรากฏหน้า จัดการ Themes  ดังรูป </li></ul><ul><ul><li>เลือกธีม ( Theme )  ที่ต้องการโดยกดที่ “ใช้งาน” หรือ ก...
<ul><li>จะปรากฏหน้าจอดังรูป  เลือกขอบเขตที่ต้องการ แล้วกด “ Apply Filters” ระบบจะแสดงธีมที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ ...
<ul><li>วิดเจ็ต  (Widget)  คือ โปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้บล็อก เช่น ลิงก์ไปที่ต่าง ๆ แสดงสถิติเยี่ยมชม แสดงหัวข้อเรื่อ...
<ul><li>การเพิ่ม หรือ ลบ วิดเจ็ต  (Widget)  ทำโดยการลากไปวางหรือลากออกจากช่อง  sidebar  กำหนดค่า และกด “บันทึก” </li><...
<ul><li>หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในการบริหารจัดการบล็อกของคุณให้ไปที่ “ผู้เขียนและผู้ใช้งาน” </li></ul><ul><li>ระดับของผ...
<ul><li>หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ชื่อในการแสดงผล รูปภาพ ให้กดที่ “ Profile ของคุณ ” เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่ ...
<ul><li>หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของค่าทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา สื่อ ข้อมูลส่วนตัว ลบบล็อก  OpenID  หรือ  Do...
<ul><li>หากต้องการบริหารจัดการเนื้อหาหรือบทความ ที่มีการเผยแพร่ปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลา และหมวดหมู่ที่เผยแพร่ ให้ไปเลือกที่...
<ul><li>หากต้องการแก้ไขบทความให้ไปเลือกที่ “แก้ไข” </li></ul><ul><ul><li>เลือกบทความที่ต้องการแก้ไข </li></ul></ul><ul><ul...
<ul><li>หากต้องการเพิ่มบทความให้ไปเลือกที่ “เขียนเรื่องใหม่” </li></ul><ul><ul><li>พิมพ์ชื่อบทความ </li></ul></ul><ul><ul>...
<ul><li>หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขป้ายกำกับ  (Tag)  ให้ไปเลือกที่ “แก้ไขป้ายกำกับ” </li></ul>แก้ไขป้ายกำกับ สถาบันวิจั...
<ul><li>หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขหมวดหมู่ ให้ไปเลือกที่ “หมวดหมู่” </li></ul>หมวดหมู่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...
<ul><li>หากต้องการบริหารจัดการบทความที่ต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่แสดงผลหัวข้อเรื่องตลอดเวลาบนบล็อกให้ไปเลือกที่ “หน้า” </li...
<ul><li>หากต้องการแก้ไขหน้าให้ไปเลือกที่ “แก้ไข” </li></ul><ul><ul><li>เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข </li></ul></ul><ul><ul><li...
<ul><li>หากต้องการเพิ่มหน้าใหม่ให้ไปเลือกที่ “เขียนหน้าใหม่” </li></ul><ul><ul><li>พิมพ์ชื่อหัวข้อหน้าที่ต้องการเผยแพร่ </...
<ul><li>หากต้องการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์วีดีโอ ไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “สื่อ” โดยมีพื้นที่ในก...
<ul><li>หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “เพิ่มไฟล์ใหม่” </li></ul>การเพิ่มไฟล์ใหม...
<ul><li>หากต้องการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ ปุ่ม </li></ul><ul><li>ตรงหน้าเพิ่มหรือแก้ไข เรื่องห...
<ul><li>หากต้องการเพิ่มลิงก์ แก้ไขลิงก์ หรือเพิ่มหมวดหมู่ลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นให้ไปเลือกที่ “ลิงก์” </li><...
<ul><li>หากต้องการนำเรื่องหรือความเห็นจากระบบอื่นมาไว้ที่เวิร์ดเพรส ให้ไปเลือกที่ “นำเข้า” </li></ul>เครื่องมือ สถาบันวิจั...
<ul><li>หากต้องการบริหารจัดการความเห็น เช่น อนุญาตให้โพสบนบล็อก ลบความเห็น ให้ไปที่ “ความเห็น” </li></ul>ความเห็น สถาบันวิ...
Q & A สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
<ul><li>http://www.whatis.com </li></ul><ul><li>http://searchsoa.techtarget.com </li></ul><ul><li>http://searchwindevelopm...
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสร้างBlog

664 views
585 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสร้างBlog

 1. 1. วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ . ศ . 2552 โดย อลิสรา คูประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง
 2. 2. <ul><li>บล็อก (Blog ) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog ) หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งหวังที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นความคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้อการอภิปราย งานเขียน หรือแม้กระทั่งแนวบทเพลงที่ผู้เขียนให้ความสนใจ ต่อสาธารณชนทั่วไป ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า เว็บไซต์ (Website) </li></ul><ul><li>ในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ของบล็อกจะถูกนำเสนอในลักษณะของ ชุดของบทความหรือสารสนเทศ ที่เรียงตามลำดับของวันเวลาที่บันทึกหรือเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้น อาจเขียนโดยเจ้าของบล็อก หรือ รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่น หรือนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือ ส่งมาจากผู้อื่น ก็ได้ </li></ul>Blog คืออะไร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 3. 3. <ul><li>เขียนจากเนื้อหาตน หรือ ในเชิงเล่าเรื่อง </li></ul><ul><li>อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>ไม่คัดลอกเนื้อหา ภาพ และสื่อผู้อื่นมา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ หรือไม่อ้างอิง </li></ul><ul><li>ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาจาก Word หรือ สื่อดิจิทัลต้นฉบับมาวางทันที ควรวางผ่านโปรแกรม NotePad ก่อน แล้วจึงคัดลอกมาวางใน Blog เพื่อป้องกันปัญหาแบบอักษรที่แตกต่างไปจากค่ากำหนด (default) ของระบบ </li></ul><ul><li>จัดเตรียมภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนนำเข้าระบบ </li></ul><ul><li>ไม่แนบเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเข้าสู่ระบบ ควรแปลงเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมก่อน เช่น PDF </li></ul>หลักปฏิบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 4. 4. <ul><li>ระบุ Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป </li></ul><ul><li>มีข้อความเกริ่นนำประมาณ 1 พารากราฟ ( ไม่เกิน 5 บรรทัด ) แล้วใช้เครื่องมือแบ่งตอน เพื่อนำเสนอเนื้อหาละเอียด </li></ul><ul><li>ระบุ Tag กำกับเนื้อหาเรื่องให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>เลือกหมวดเนื้อหา / กำหนดเนื้อหาที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>อ้างอิง url แหล่งข้อมูลต้นฉบับด้วย Trackback </li></ul><ul><li>ใช้ภาษาสุภาพ </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม โดยเฉพาะคำทับศัพท์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน </li></ul>หลักปฏิบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 5. 5. <ul><li>กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ ( Server) </li></ul><ul><ul><li>เลือก และ ดาว์นโหลด (Download) โปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส (Wordpress), ดรูปัล (Drupal) เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูล เช่น หากเราต้องการติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส หรือ ดรูปัล จะต้องติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL ( มายเอสคิวแอล ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ติดตั้งโปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส หรือ ดรูปัล ที่เซิร์ฟเวอร์ </li></ul></ul>วิธีการสร้าง Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 6. 6. <ul><li>กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ ( Server) </li></ul><ul><li>ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระบบบล็อกมากมายบนอินเตอร์เน็ต (Internet) เช่น </li></ul><ul><ul><li>http://wordpress.com </li></ul></ul><ul><ul><li>https://www.blogger.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.myspace.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://multiply.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.hi5.com </li></ul></ul>วิธีการสร้าง Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 7. 7. <ul><li>ไปที่ http://th.wordpress.com/ </li></ul><ul><li>เลือกที่ปุ่ม “สมัครตอนนี้เลย” </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 8. 8. <ul><li>ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี และ กดปุ่ม “ต่อไป” </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 9. 9. <ul><li>ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน url หรือ หัวข้อบล็อกได้ </li></ul><ul><li>จากนั้นทำการกดปุ่ม signup โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าซ้ำหรือไม่ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 10. 10. <ul><li>เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 11. 11. <ul><li>ให้ไปเช็คอีเมล์ (e-Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 12. 12. <ul><li>คลิกที่ ลิงก์ ( link ) </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 13. 13. <ul><li>หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังนี้ </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 14. 14. <ul><li>หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป </li></ul><ul><ul><li>กด 1 หรือ View your site เพื่อ ดูบล็อกของคุณ </li></ul></ul><ul><ul><li>กด 2 หรือ Login เพื่อ </li></ul></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th 2 1
 15. 15. <ul><li>ยินดีด้วย คุณสามารถสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง แล้ว </li></ul>วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 16. 16. <ul><li>ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยกด 2 หรือ Login หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น </li></ul><ul><li>ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” </li></ul>วิธีบริหารจัดการ Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 17. 17. <ul><li>ระบบจะแสดงผลที่หน้า My Dashboard เพื่อให้บริหารจัดการ ดังนี้ </li></ul>วิธีบริหารจัดการ Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 18. 18. <ul><li>ในกรณีที่ต้องการบริหารจัดการ Blog ในครั้งต่อไป ให้ไปที่ http://wordpress.com </li></ul><ul><li>ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) แล้วกดปุ่ม “ Login ” </li></ul>วิธีบริหารจัดการ Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 19. 19. <ul><li>เลือกที่ปุ่ม “ My Dashboard ” เพื่อไปบริหารจัดการบล็อก </li></ul>วิธีบริหารจัดการ Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 20. 20. <ul><li>ระบบจะแสดงผลดังนี้ </li></ul>วิธีบริหารจัดการ Blog สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 21. 21. <ul><li>เลือกที่ “รูปแบบบล็อก” </li></ul>การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 22. 22. <ul><li>จะปรากฏหน้า จัดการ Themes ดังรูป </li></ul><ul><ul><li>เลือกธีม ( Theme ) ที่ต้องการโดยกดที่ “ใช้งาน” หรือ กดที่ “ดูก่อน” หากต้องการดูการแสดงผลของบล็อกก่อนตัดสินใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการค้นหาเพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตธีมที่เราต้องการเลือก กดที่ “ Feature Filters ” </li></ul></ul>การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th 1 2
 23. 23. <ul><li>จะปรากฏหน้าจอดังรูป เลือกขอบเขตที่ต้องการ แล้วกด “ Apply Filters” ระบบจะแสดงธีมที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ </li></ul>การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 24. 24. <ul><li>วิดเจ็ต (Widget) คือ โปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้บล็อก เช่น ลิงก์ไปที่ต่าง ๆ แสดงสถิติเยี่ยมชม แสดงหัวข้อเรื่อง แสดงข่าวสารจาก twitter เป็นต้น </li></ul>การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 25. 25. <ul><li>การเพิ่ม หรือ ลบ วิดเจ็ต (Widget) ทำโดยการลากไปวางหรือลากออกจากช่อง sidebar กำหนดค่า และกด “บันทึก” </li></ul>การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 26. 26. <ul><li>หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในการบริหารจัดการบล็อกของคุณให้ไปที่ “ผู้เขียนและผู้ใช้งาน” </li></ul><ul><li>ระดับของผู้ใช้ คือ ผู้ควบคุมเว็บ ผู้ตรวจทาน ผู้เขียน ผู้สนับสนุน </li></ul>ผู้ใช้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 27. 27. <ul><li>หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ชื่อในการแสดงผล รูปภาพ ให้กดที่ “ Profile ของคุณ ” เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่ “อัปเดตโปรไฟล์” </li></ul>ผู้ใช้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 28. 28. <ul><li>หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของค่าทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา สื่อ ข้อมูลส่วนตัว ลบบล็อก OpenID หรือ Domains ให้ไปเลือกที่ “ตั้งค่า” และเมื่อต้องไม่ลืมกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เมื่อปรับเปลี่ยนค่าเสร็จ ก่อนย้ายไปปรับเปลี่ยนค่าตัวอื่น ๆ </li></ul>ตั้งค่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 29. 29. <ul><li>หากต้องการบริหารจัดการเนื้อหาหรือบทความ ที่มีการเผยแพร่ปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลา และหมวดหมู่ที่เผยแพร่ ให้ไปเลือกที่ “เรื่อง” </li></ul>เรื่อง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 30. 30. <ul><li>หากต้องการแก้ไขบทความให้ไปเลือกที่ “แก้ไข” </li></ul><ul><ul><li>เลือกบทความที่ต้องการแก้ไข </li></ul></ul><ul><ul><li>แก้ไขเนื้อหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา </li></ul></ul><ul><ul><li>เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อสิ้นสุดการแก้ไข เลือก “อัปเดตเรื่อง” </li></ul></ul>แก้ไขบทความ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th 1 2 3 4 5
 31. 31. <ul><li>หากต้องการเพิ่มบทความให้ไปเลือกที่ “เขียนเรื่องใหม่” </li></ul><ul><ul><li>พิมพ์ชื่อบทความ </li></ul></ul><ul><ul><li>พิมพ์เนื้อหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา </li></ul></ul><ul><ul><li>เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการบันทึกเลือก “บันทึกฉบับร่าง” </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการดูเลือก “ดูก่อน” </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการเผยแพร่เลือก “เผยแพร่” </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่ง “ trackbacks ” เมื่อมีการอ้างอิงไปที่แหล่งอื่น </li></ul></ul><ul><ul><li>พิมพ์เนื้อหาสรุปในส่วนของ ”ตัดทอน” </li></ul></ul><ul><ul><li>เพื่อการแสดงผลใน การสืบค้น หรือ RSS Feed ( การส่งข้อมูลในลักษณะ XML) </li></ul></ul>เพิ่มบทความ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 32. 32. <ul><li>หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขป้ายกำกับ (Tag) ให้ไปเลือกที่ “แก้ไขป้ายกำกับ” </li></ul>แก้ไขป้ายกำกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 33. 33. <ul><li>หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขหมวดหมู่ ให้ไปเลือกที่ “หมวดหมู่” </li></ul>หมวดหมู่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 34. 34. <ul><li>หากต้องการบริหารจัดการบทความที่ต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่แสดงผลหัวข้อเรื่องตลอดเวลาบนบล็อกให้ไปเลือกที่ “หน้า” </li></ul>หน้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 35. 35. <ul><li>หากต้องการแก้ไขหน้าให้ไปเลือกที่ “แก้ไข” </li></ul><ul><ul><li>เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข </li></ul></ul><ul><ul><li>แก้ไขเนื้อหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ใส่หมายเลขเพื่อแสดงลำดับการแสดงผล </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อสิ้นสุดการแก้ไข เลือก “อัปเดตหน้า” </li></ul></ul>แก้ไขหน้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th 1 2 3 4
 36. 36. <ul><li>หากต้องการเพิ่มหน้าใหม่ให้ไปเลือกที่ “เขียนหน้าใหม่” </li></ul><ul><ul><li>พิมพ์ชื่อหัวข้อหน้าที่ต้องการเผยแพร่ </li></ul></ul><ul><ul><li>พิมพ์เนื้อหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ใส่หมายเลขเพื่อแสดงลำดับการแสดงผล </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการบันทึกเลือก “บันทึกฉบับร่าง” </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการดูเลือก “ดูก่อน” </li></ul></ul><ul><ul><li>หากต้องการเผยแพร่เลือก “เผยแพร่” </li></ul></ul>เขียนหน้าใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th 1 2 3 4 5 6
 37. 37. <ul><li>หากต้องการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์วีดีโอ ไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “สื่อ” โดยมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 3 GB </li></ul>สื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 38. 38. <ul><li>หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “เพิ่มไฟล์ใหม่” </li></ul>การเพิ่มไฟล์ใหม่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 39. 39. <ul><li>หากต้องการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ ปุ่ม </li></ul><ul><li>ตรงหน้าเพิ่มหรือแก้ไข เรื่องหรือหน้า </li></ul><ul><li>รูป วีดีโอ เสียง ไฟล์อื่นๆ โพล </li></ul>การเพิ่มไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เสียง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 40. 40. <ul><li>หากต้องการเพิ่มลิงก์ แก้ไขลิงก์ หรือเพิ่มหมวดหมู่ลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นให้ไปเลือกที่ “ลิงก์” </li></ul>ลิงก์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 41. 41. <ul><li>หากต้องการนำเรื่องหรือความเห็นจากระบบอื่นมาไว้ที่เวิร์ดเพรส ให้ไปเลือกที่ “นำเข้า” </li></ul>เครื่องมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 42. 42. <ul><li>หากต้องการบริหารจัดการความเห็น เช่น อนุญาตให้โพสบนบล็อก ลบความเห็น ให้ไปที่ “ความเห็น” </li></ul>ความเห็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 43. 43. Q & A สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 44. 44. <ul><li>http://www.whatis.com </li></ul><ul><li>http://searchsoa.techtarget.com </li></ul><ul><li>http://searchwindevelopment.techtarget.com </li></ul><ul><li>http://wordpress.com </li></ul><ul><li>https://www.blogger.com </li></ul><ul><li>http://www.myspace.com </li></ul><ul><li>http://multiply.com </li></ul><ul><li>http://www.hi5.com </li></ul>แหล่งอ้างอิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th
 45. 45. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว .) www.tistr.or.th

×