5 strok izpit_priloge2000_29

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 strok izpit_priloge2000_29

 1. 1. M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeREPU B L IK A SL O VE N IJA www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana t: 059 152 930, f: 059 152 959 Seznami direktive 2000/29/ES, posebne zahteve Vlasta Knapič, Anita Benko B., Mojca Celar, Mojca Lešnik, Simona Mavsar, Erika Orešek, Primož Pajk Ljubljana, 7. jul. 2009 KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
 2. 2. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vsebina Kategorije škodljivosti organizmov (Pogl. 16) Škodljivi organizmi v seznamih I – V direktive 2000/29  Karantenski ŠO, Nadzorovani nekarantenski ŠO Novi ŠO Nadzor v pridelavi – posebne zahteve Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 3. 3. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Organizmi / ŠO Organizem = živo bitje, ki se je sposobno razmnoževati ali pomnoževati in ga lahko uvrščamo med vretenčarje ali nevretenčarje, rastline ali mikroorganizme (ISPM 3, 1996). Škodljivi organizmi pomenijo katerokoli vrsto, sev ali biotip rastline, živali ali patogenega povzročitelja, ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom (ZZVR-1, UL RS 62/07upb). Karantenski org. (nadzorovani) in Nekarantenski org.: nadzorovani ali gospodarski. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 4. 4. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Rastlinam škodljivi organizmiŠkodljivi organizmi so rastlinam različno nevarni:2. živijo v/na rastlini, a ji ne povzročajo GOSPODARSKI ŠO škode3. So gospodarsko škodljivi, potrebno ukrepanje človeka NADZOROVANI NEKARANTEN- 3. So gospodarsko zelo SKI ŠO škodljivi/posebej nevarni: - Rastlin po okužbi ne moremo pozdraviti z rabo FFS, - Se hitro preoblikujejo v nove KARANTENSKI različke... ŠO - V novem okolju povzročajo epidemije uprava Republike Slovenije Fitosanitarna
 5. 5. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Obvladovanje škodlj. organizmovGOSPODARSKI 1 2 ŠO 3 Obvladovanje:NADZOROVANI 2. ImetnikiNEKARANTEN- rastlin 1 2 SKI ŠO 3 3. Strokovne službeKARANTENSKI 4. Uradna ŠO 1 služba 2 3 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 6. 6. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Karantenski ŠOBoj proti tujerodnim posebej nevarnim škodljivim organizmom je najbolj uspešen S preprečevanjem vnosa S preprečevanjem širjenja z zatiranjem škodljivih organizmov, ko je okužba še v majhnem obsegu. Karantenski je škodljivi organizem, ki lahko gospodarsko pomembno prizadene ogroženo območje, kjer še ni navzoč ali pa je omejeno navzoč ter pod uradnim nadzorom. (FAO, 1990; IPPC, 1997) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 7. 7. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vidiki biologije ŠO za vnos in naselitev I Organizem se uspešno naseli na lokacije izven svoje naravne razširjenosti. Na mestu destinacije so za organizem ugodne klimatske razmere in ustrezni gostitelji. Organizem je pokazal sposobnosti naselitve na novih gostiteljih. Organizem ima aktivno, neposredeno zmožnost iskanja gostiteljev oziroma ima vektorje, ki poiščejo direktne gostitelje. Organizem ima visok inokulacijski potencial ali visoko verjetnost razmnoževanja po vnosu. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 8. 8. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vidiki biologije ŠO za vnos in naselitev II Organizem je pokazal zmožnost širjenja ob prometu/transportu. Organizem ima visok reprodukcijski potencial. Potencialni gostitelji so kontinuirano porazdeljeni na območju. Novo vzpostavljene populacije lahko ostanejo nezaznane zaradi prikritega razvoja, biologije ali počasnega razvoja simptomov. Organizem ima širok krog gostiteljev. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 9. 9. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Seznami karantenskih ŠO Karantenske organizme razvrščamo v sezname Za uvrstitev je potrebna analiza tveganja  znanstveno upravičeno S tem je mogoče omejiti vnos tveganih pošiljk skladno s sporazumom WTO-SPS prepoznan karantenski ŠO je predpisan v direktivi Sveta 2000/29/ES, ki daje podlago za nacionalne predpise držav članic Evropske unije. Seznami izvirajo iz leta 1977, zato niso več ustrezno umeščeni ali pa so se zaradi razširitve na območju EU ustalili in karantenski ukrepi zanje niso več primerni. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 10. 10. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 EU seznami karantenskih ŠOPRILOGA ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN Karanten-ski I seznam ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVESTA I.A.I ŠO, ZA KATERE NI ZNANO, DA BI BILI NAVZOČI V SKUPNOSTI A1 I.A.II ŠO, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOČI V SKUPNOSTI A2PRILOGA ŠKODLJIVI ORGANIZMI, KATERIH VNOS IN II ŠIRJENJE V DRŽAVAH ČLANICAH SE PREPOVESTA ČE SO DOLOČENIH RASTLINAH ALI PROIZVODIH ŠO, ZA KATERE NI ZNANO, DA BI BILI NAVZOČI II.A.I V SKUPNOSTI A1 ŠO, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOČI VII.A.II SKUPNOSTI Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeA2
 11. 11. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Prehod ŠO med seznami Novi organizmi – še neznano tveganje – EPPO Alert lista – Prestrežbe uvoznih pošiljk  nujni ukrepi eradikacije v EU Veliko tveganje  ŠO na seznamih Prostorsko in časovno prehajanje ŠO – Status A1 – ni navzoč v EU – Status A2 – omejeno navzoč v EU – Status B – razširjen v EU, ohrani status A1 ali A2 le za varovano območje – Nadzorovani nekarantenski je razširjen v EU, nadzorovan le na semenskem materialu Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 12. 12. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Spremembe prilog 2000/29 Evropska komisija je pristojna za spremembe seznamov direktive 2000/29/ES Pomoč Stalnega odbora ZVR, ki mu pri tem pomagajo državne organizacije za varstvo rastlin. Status se spremeni zaradi širjenja ŠO! Bolj ko je ŠO razširjen, teže je izvajati uradne ukrepe. Spremembe prilog direktive: 5 -10 na dve leti: – Brisanje (npr. Colletotrichum acutatum) – A1  A 2 (npr. Diabrotica virgifera) – Dodajanje novih (npr. Giberella circinata) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 13. 13. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Analize tveganja v EU Evropska unija Komisija – Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin Delovna skupina za priloge direkt ive 2000/ 29/ ES OCENA TVEGANJA ZARAD I Š O: Evropska - Biologija organizma Evropska agencija organizacija - Gostiteljske rastline za varno hrano za varstvo rastlin - Vplivno območje Znanstveni odbor za Panel za ocene URAVNAVANJE Š O: zdravstveno varstvo tveganja - Fitosanitarni ukrepi ali rastlinPanel za fitosanitarne - Drugi ukrepi za varstvo rastlin ukrepe Države čl anice Evropske unije Državne organizacije za varstvo rastlin Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 14. 14. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Prepoved uvoza rastlin v EUPriloga RASTLINE, RASTLINSKI PROIZVODI III.A IN DRUGI PREDMETI, KATERIH VNOS SE PREPOVE V VSEH DRŽAVAH ČLANICAH  Rastline in RP največkrat iz neevropskih držav  Krompir iz vseh držav, razen iz Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije;  Zemlja iz neevropskih in nekaterih evropskih… Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 15. 15. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Derogacije  izjemeRastline in rastlinske proizvode s seznama III, je izjemoma dovoljeno vnesti, če Evropska komisija v soglasju s Stalnim odborom izda odločbo o posebnih zahtevah za vnos (derogacije), npr.: rastline jagod Fragaria L. iz Argentine, Čila in Južne Afrike; cepiče vinske trte Vitis L. iz Hrvaške in Makedonije; semenski krompir Solanum tuberosum L. iz Kanade; jedilni krompir Solanum tuberosum iz Egipta in Kube; bonsaji Chamacyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. iz Koreje in Japonske Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 16. 16. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Določanje statusa ŠO  Dod. 4Predpisan status A1 ali A2 se še podrobneje odobri glede na navzočnost na manjšem območju:Smernice za nadzor ISPM No. 6 (1997)Določitev stausa škodljivega organizma na območju ISPM No. 8 (1998) International Standards for Phytosanitary Measures Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 17. 17. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Standardni izrazi (ISPM 8)Kategorije odsotnosti škodljivega Categories of pest absence organizmaNi navzoč, ni zapisov o najdbah Absent, no HO record;Ni navzoč, izkoreninjen Absent, HO eradicated;Ni navzoč, ni več najdb Absent, no longer present;Ni navzoč, zapis o najdbi ni Absent, HO record invalid veljavenNi navzoč, samo prestrežen Absent, intercepted onlyNi navzoč, nezanesljivi zapisi o Absent: pest records unreliable najdbah Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 18. 18. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Standardni izrazi (ISPM 8)Kategorije navzočnosti škodljivega Categories of pest presence organizma*Navzoč: v vseh delih Slovenije Present: in all parts of the areaNavzoč: samo v nekaterih območjih Present: only in some areas SlovenijeNavzoč: razen v določenih neokuženih Present: except in specified pest free območjih Slovenije areasNavzoč: v vseh delih Slovenije, kjer Present: in all parts of the area where pridelujejo gostiteljske rastline host crop(s) are grownNavzoč: samo v nekaterih delih Slovenije, Present: only in some areas where host kjer pridelujejo gostiteljske rastline crop(s) are grownNavzoč: samo v pokriti pridelavi Present: only in protected cultivationNavzoč: sezonsko Present: seasonallyNavzoč: a pod nadzorom Present: but managedNavzoč: predmet uradnega obvladovanja Present: subject to official controlNavzoč: majhna zastopanost Present: at low uprava Republike Slovenije Fitosanitarna prevalence
 19. 19. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Standardni izrazi (ISPM 8)Kategorije prehodnosti Categories of pest škodljivega organizma transiencePrehoden: brez ukrepov Transient: non-actionablePrehoden: ukrepi, pod stalnim Transient: actionable, under nadzorom surveillancePrehoden: ukrepi, v postopku Transient: actionable, under izkoreninjenja eradication Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 20. 20. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Posebne zahteve2000/29 Posebne zahteve, ki so predpisane za vnosPriloga in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v vse IV države članice in znotraj njih Oddelek IV.A.I – UVOZ Oddelek IV.A.II – Pridelava / PremeščanjePriloga Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti V V.A – Premeščanje  Rastlinski potni list V.B – Uvoz  Fitosanitarno spričevalo Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 21. 21. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Posebne zahteve za seznam VSeznam V: Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, za katere se opravi URADNI ZDRAVSTVENI PREGLED: na mestu pridelave, če izvirajo iz skupnosti, preden se premeščajo znotraj skupnosti v državi izvora ali državi pošiljateljici, če izvirajo zunaj skupnosti), uvozPREDEN SE JIM DOVOLI VSTOP V SKUPNOST Uradni pregled = vizualni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih nadzorovanih predmetov z namenom ugotavljanja navzočnosti škodljivega organizma in/ali ugotavljanja skladnosti s fitosanitarnimi predpisi Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 22. 22. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Posebne zahteve za seznam V Uradno določena država, del države ali več držav ali več delov različnih državIV.A.II – 2 Les Platanus(a) uradna izjava, da les izvira z območij, za katera je znano, da niso okužena s Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter; ali (b) z označbo "kiln-dried"(sušeno v peči), "KD" Ni uradna izjava, ampak oznaka predelovalca Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 23. 23. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Posebne zahteve za seznam V Brez ŠO v takem številu ali količini, da bi jih lahko odkrili z uporabo fitosanitarnih postopkov IV.A.II – 13 Cydonia in Pyrus za saditev  a) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z mikoplazmo Pear decline; Ali (b) da so bile rastline na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini, ki so kazale sumljive simptome kontaminacije z fitoplazmo Pear decline, uničene na tem mestu v zadnjih treh popolnih rastnih dobah Rastline, ki se dotikajo ugotovljeno okužene/napadene rastline oziroma so tolikoblizu, da je glede na biologijo prenos škodljivega Fitosanitarna uprava Republike Slovenije organizma nanje verjeten
 24. 24. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Posebne zahteve za seznam V Vizualni pregled IV.A.II – 20. Dendranthema, Dianthus in Pelargonium Z izdajo RPL se poda uradna izjava: (a) da na mestu pridelave niso bili opaženi znaki Helicoverpa armigera ali Spodoptera littoralis od začetka zadnje popolne rastne dobe; Končana rastna doba istega ali naslednjega letaali (b) da so bile rastline ustrezno tretirane proti navedenim organizmom uradno odobren postopek za uničenje, odstranitev ali sterilizacijo škodljivih Fitosanitarna uprava Republike Slovenije organizmov
 25. 25. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Katero izjavo podati?IV.A.II – 12. Rastline PrunusUradna izjava: (a) da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da niso okužena z ESFY….;ali (b) da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzročajo zadevni škodljivi organizmiV Sloveniji je ESFY razširjena fitoplazma  izpolnjena zahteva (b) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 26. 26. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Kdo poda uradno izjavo?(b) da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnje popolne rastne dobe niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča ESFY Če v rastni dobi ni okužbe v drevesnici, uradno izjavo poda pridelovalec rastlin Prunus za saditev na podlagi zapisnika / potrdila o zdravstvenem stanju vsaj z 1 uradnega pregleda Ob okužbi – uradna odstranitev okuženih rastlin; za preostale rastline za saditev prodajo dovoli FURS (izjemno dovoljenje) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 27. 27. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Razširjeni karantenski ŠOPravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list RS, št. 140/04, 74/06 in 21/07) neokužena mesta in enote pridelave – Vnaprej odobrena lokacija drevesnice ali matičnega nasada – Varovalni pas – Minimalna izolacija od virov okužbe; >250 m od v katerem Mesto pridelave, roba določen škodljivi organizem ni intenzivnega nasada navzoč, kar je bilo znanstveno – zatiranje češpljeve bolšice dokazano in v katerem se, kjer je to ustrezno, tako stanje tudi uradno vzdržuje Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 28. 28. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Seznami za RPLPri pridelavi sadilnega in razmnoževalnega materiala, za katerega se izdajajo rastlinski potni listi, se uporabljajo zlasti seznami: I in II o karantenskih škodljivih organizmih, IV.A.II o posebnih zahtevah ob premeščanju in pri pridelavi rastlin ter V.A o rastlinskih vrstah, za katere se izdaja rastlinski potni list.V Dodatku 2 so seznami (I, II, III.A, IV.A.II in V.A).Vsebino seznamov vzdržujemo na spletni strani http://www.furs.si Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 29. 29. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Ukrepi za varstvo rastlinUpravičeni so le učinkoviti ukrepi - posameznika, - organizacije ali - družbe, - države, kadar je vložek v varstvo rastlin manjši od (= ) vrednosti škode, ki bi nastala, če ne bi ukrepali. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
 30. 30. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uradni nadzor (882/2004) Z ukrepom nastanejo stroški. - Stroške pokrije tisti, ki je zainteresiran, da se škoda prepreči ali - tisti, ki je škodo (širjenje ŠO) povzročil. Odgovornost za - direktor FURS škodo v NPPO mednarodni - fitosanitarni inšpektor trgovini nosi - imetnik cela piramida - Odg. oseba za zdr. varstvo rastlin ODGOVORNOST Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

×