M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O                Fitosanitarna uprava Republike ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009          Vsebina Organizacija in delovanje službe – Od...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009        Fitosanitarno področje  zdravstveno varstvo rastli...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Odgovorni uradni organi                    ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009          MKGP - varna hrana in krma           ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Uradni nadzor (official control)  Uredba o varni hrani in krmi 88...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009        EU profil NPPO   Podlaga: Zakon o zdravstvenem ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Uradni nadzor po 882/2004Nadzor zdravja rastlin poteka v skladu z ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uradni nadzor po 882/2004O izvedbi MANCP je potrebno pripraviti ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009       Program dela Fitosanitarna uprava RS koordinira delo...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Program inšpekcijskega nadzoraProgram inšpekcijskega nadzora nasta...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Poročilo o uradnem nadzoruLetno poročilo za področje Zdravja ras...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Izvajalci programa1.Fitosanitarna inšpekcija2.pooblaščen...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Izvajalci programa - gozdarstvo1. Gozdarska inšpekcija     Ra...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Organizacijska shema                   Fitosani...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 NPPO - okvir v 2000/29/EC Člen 1 / 4. Države članice zagotovijo...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Mejniki razvoja NPPO 1991 – Nacionalni kmetijski inšpektorat...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Fitosanitarna uprava RSFURS je osrednji organ za varstvo rastl...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Fitosanitarna uprava RS                   ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Inšpektorat RS za kmetijstvo,   gozdarstvo in hrano Od sedmi...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Fitosanitarna inšpekcija Organizirana znotraj IRSKGH v 8 reg...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Fitosanitarna inšpekcija                     ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Stopnje nadzora1. Fitosanitarni nadzor, pri katerem je  ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 FSI – fitosanitarni nadzor1. Fitosanitarna inšpekcija IRSKGH opr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009FSI – Inšpekcijsko nadzorstvo Fitosanitarna inšpekcija IRSKGH opr...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009   Gozdarska inšpekcija Gozdarska inšpekcija IRSKGH opravlja ne...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pooblaščeni v gozdarstvuGozdarska inšpekcija fitosanitarnega nadz...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Pooblaščene institucijePooblaščeni pregledniki s strokovnih in...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009     Zaposleni na ZVRŠtevilo uradnih         1998   ...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Diagnostični laboratoriji  Kmetijski inštitut Slovenije - KIS (re...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  Pooblaščene inštitucije izvajanje specializiranih laboratorij...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Pooblaščene inštitucije diagnostika škodljivih organizmov,...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Služba za varstvo rastlinPo konvenciji za varstvo rastlin IPPC i...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009  SVR zagotavlja podporo     uporabnikom vzdrževanje inform...
Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009    Razmerja med organi                FURS(org...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2 strok izpit_splosnidel

0 views
471 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Namen programa je usmerjeno in enotno izvajanje nalog in dela na fitosanitarnem področju. Pri tem je poudarjena komplementarna vloga državnih organov in strokovnih institucij, ki delujejo na navedenem področju pri pripravi in izvajanju politike fitosanitarnega področja, ter koordinacija in sodelovanje upravnega, inšpekcijskega in strokovnega dela. S tem je omogočeno postopno doseganje ciljev v skladu s sprejeto zakonodajo in programi dela
 • Nadzorujejo gozdne drevesnice in rastline v gozdu, lahko tudi posamična gozdna drevesa izven gozda.
 • Ni potrebno podrobno razlagati vsebine organigrama, ampak poudariti medsebojne funkcije (puščice), ki odražajo sodelovanje in koordinacijo vseh vpletenih v okviru MKGP.
 • The Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia (PARS) is a relatively young state authority which was established in 2001 within the Ministry of Agriculture, Forestry and Food. However, its beginnings go back in the year 1991 when Slovenia having gained its independence. At that time the existing National Agricultural Inspectorate took over the phytosanitary tasks which had been in the former Yugoslavia carried out at the federal level. Later on separate Plant Health Service was formed at the Ministry, which was in 2001 transformed in PARS.
 • Fitosanitarna inšpekcija opravi 95% odstotkov nadzora zdravja rastlin v poročilu IRSKGH, gozdarska okoli 5%
 • 2 strok izpit_splosnidel

  1. 1. M IN ISTRST VO ZA K M ETIJST VO , GO ZD ARSTVO IN PREH RAN O Fitosanitarna uprava Republike SlovenijeREPU B L IK A SL O VE N IJA www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana t: 059 152 930, f: 059 152 959 Organizacija in delovanje na fitosanitarnem področju Erika Orešek, Vlasta Knapič, Anita Benko B., Mojca Celar, Mojca Lešnik, Simona Mavsar, Primož Pajk Ljubljana, 7. jul. 2009 KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  2. 2. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Vsebina Organizacija in delovanje službe – Odgovorni organi – Fitosanitarni program Kaj je fitosanitarni nadzor Nekateri standardni pojmi Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  3. 3. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarno področje  zdravstveno varstvo rastlin: – ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja ter zatiranje rastlinskih škodljivih organizmov  fitofarmacevtska sredstva: – registracija, promet, uporaba in nadzor FFS ter ostanki teh sredstev v rastlinah  področje semenskega materiala: – kakovost in sortnost pri pridelavi in prometu s semenskim materialomFitosanitarna služba zagotavlja pridelavo zdravih rastlin in trgovanje z njimi ob hkratnem varstvu okolja in potrošnikov. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  4. 4. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Odgovorni uradni organi Central (single) AuthorityOdgovorni uradni organi za zdravstveno varstvo rastlin: ministrstvo, pristojno za zdravstveno varstvo rastlin: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, osrednji odgovorni uradni organ za zdravstveno varstvo rastlin, ustanovljen z uredbo vlade, izdano na podlagi zakona, ki ureja državno upravo: Fitosanitarna uprava RS, pristojni organ za inšpekcijsko nadzorstvo: NPPO Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, pravne osebe na podlagi javnega pooblastila, javna služba zdr. varstva rastlin; gozdarska jav. služba pristojni carinski organ: Carinska uprava RS Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  5. 5. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 MKGP - varna hrana in krma DIREKTORAT ZA VARNO HRANO MKGP Sektor za varno Identifikacija hrano in in registracija Sektor za kakovost živali selekcijo živaliORGANI V SESTAVI FURS VURS IRSKGH Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  6. 6. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Uradni nadzor (official control)  Uredba o varni hrani in krmi 882/2004 določa, da je zdravje rastlin področje nadzora  Ostale vidike nadzora opredeljuje Direktiva 2000/29/EC oziroma zakon ZZVR-1.  Uradna oseba je po ZZVR-1 oseba, ki: – je zaposlena v odgovornem uradnem organu ali – izvaja naloge na podlagi javnega pooblastila Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  7. 7. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 EU profil NPPO  Podlaga: Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS, št. 62/07 – UPB2) Ocene Politika Koordina Izvedba Labora- tveganjas Sektor Koordina cija nadzora toriji trok. cija nadzora mnenja ZDRAVJE MKGP- FURS, IRSKGH NIB, KIS, FURS, RASTLIN FURS IRSKGH (FSI, GI) IHPS, KIS, IHPS, KIS, KGZS- NIB, IHPS NG, BF-G, KGZS-NG(Plant Healh) GIS GIS/ZGS Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  8. 8. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Uradni nadzor po 882/2004Nadzor zdravja rastlin poteka v skladu z direktivo 2000/29/ES ter uredbo št. 882/2004/ ES, tako da določa:- pripravo in izvedbo enotnega večletnega nacionalnega načrta uradnega nadzora (MANCP: multi-anual-national-control-plan - SiMANCP 2007-2009 ).– LETNO POROČILO za SiMANCP (prvič 2007) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  9. 9. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Uradni nadzor po 882/2004O izvedbi MANCP je potrebno pripraviti letna poročila, kjer se: ovrednoti izvajanje uradnega nadzora in stanje skladnosti, naredi analiza skladnosti in navede ukrepe za zagotavljanje učinkovitosti uradnega nadzora (usposabljanje, notranje presoje, navodila….) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  10. 10. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Program dela Fitosanitarna uprava RS koordinira delo na področju varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci. Za poenoteno delo pripravi skupni Program za fitosanitarno področje, ki ga sprejme minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program je pripravljen v skladu z direktivo 2000/29/ES ter uredbo št. 882/2004/ES o uradnem nadzoru hrane in krme. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  11. 11. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Program inšpekcijskega nadzoraProgram inšpekcijskega nadzora nastane: neodvisno od Programa za fitosanitarno področje, ki ga pripravi FURS, napravi ga Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano kot odziv na prijave, prepoznana nova tveganja ali redni nadzor dela drugih pristojnih organov, ki sodelujejo pri fitosanitarnem nadzoru Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  12. 12. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Poročilo o uradnem nadzoruLetno poročilo za področje Zdravja rastlin za SiMANCP pripravimo:- FURS o fitosanitarnem nadzoru - Posebni nadzori in spremljanja - Kategorizacija tveganja zaradi ŠO- FSI o fitosanitarnem in inšpekcijskem nadzoru ter prekrškovnih postopkih- GI o inšpekcijskem nadzoru ter prekrškovnih postopkih Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  13. 13. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Izvajalci programa1.Fitosanitarna inšpekcija2.pooblaščene inštitucije: Rastline Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), razen gozda Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za fitomedicino (BF-IF), KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS- NG), KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZS-MB), KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (KZS-NM) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  14. 14. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Izvajalci programa - gozdarstvo1. Gozdarska inšpekcija Rastline2. Pooblaščene inštitucije: v/za gozd Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (BF-G). Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  15. 15. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Organizacijska shema Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  16. 16. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 NPPO - okvir v 2000/29/EC Člen 1 / 4. Države članice zagotovijo tesno, hitro, takojšnje in učinkovito sodelovanje med sabo in Komisijo v zvezi z zadevami iz te direktive. V ta namen vsaka država članica ustanovi ali določi en sam organ, odgovoren vsaj za koordinacijo in stike v zvezi s temi zadevami. Po možnosti naj bi bila za ta namen izbrana uradna organizacija za varstvo rastlin, osnovana skladno z IPPC. Člen 2.g.: sam organ iz člena 1(4) obvesti Komisijo o odgovornih uradnih organih v zadevnih državah članicah. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  17. 17. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Mejniki razvoja NPPO 1991 – Nacionalni kmetijski inšpektorat – Fitosanitarna inšpekcija 1994 – Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin  Služba za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2001 – NOVI Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin  Služba za varstvo rastlin in semenarstvo  Fitosanitarna uprava RS (FURS) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  18. 18. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarna uprava RSFURS je osrednji organ za varstvo rastlin: za upravne zadeve in pripravo predpisov za izvajanje upravnih nalog s področja varstva rastlin (vodenje registrov) za koordiniranje dela pri usklajevanju področja varstva rastlin z evropskim pravnim redom za pripravljanje programov nacionalne strategije na področju in oblikovanje novih sistemskih rešitev. Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  19. 19. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarna uprava RS Služba za splošne v.d.direktorice zadeve in informatiko Katarina Groznik S. GombocZdravstveno varstvo Fitofarmacevtska Sorte rastlin in rastlin sredstva in gnojila semenarstvo V. Knapič M. Koprivnikar J. Ileršič Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  20. 20. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano Od sedmih inšpekcij IRSKGH 2 sodelujeta pri nadzoru zdravja rastlin: – kmetijska – fitosanitarna Zdravje rastlin F : G = 95 : 5 – gozdarska ter – lovska in ribiška inšpekcija – inšpekcija za kontrolo krme – inšpekcija za kakovost živil ter – vinarska inšpekcija Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  21. 21. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Fitosanitarna inšpekcija Organizirana znotraj IRSKGH v 8 regionalnih enot: – 3 enote samo za notranjo kontrolo – 5 enota za mejno in notranjo kontrolo 7 mejnih vstopnik točk: – 3 cestni BIPs – 1 železniški BIP – 1 letališki BIP – 1 pristaniški BIP – 1 poštni BIP Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  22. 22. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Fitosanitarna inšpekcija BIP- cestni GRUŠKOVJE BIP – letališče BRNIK BIP – pošta LJUBLJANA BIP – cestni OBREŽJE BIP – železniški DOBOVA BIP – luka KOPER BIP – cestni JELŠANE Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  23. 23. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Stopnje nadzora1. Fitosanitarni nadzor, pri katerem je poudarek na – pregledu listin, istovetnosti in zdravstvenem pregledu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov z namenom, – da se ugotovi navzočnost škodljivih organizmov oziroma skladnost s fitosanitarnimi predpisi. Inšpekcijsko nadzorstvo, pri katerem je poudarek na obravnavi kršiteljev predpisov na podlagi prijav ali preiskav, uvedenih po uradni dolžnosti Prekrškovni postopek (mandatna kazen) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  24. 24. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 FSI – fitosanitarni nadzor1. Fitosanitarna inšpekcija IRSKGH opravlja fitosanitarni nadzor ob uvozu iz tretjih držav, izvozu in na notranjem trgu: izdajanje fitosanitarnih spričeval za izvoz pri registriranih imetnikih na mestu pridelave in v prometu zaradi izdaje rastlinskih potnih listov, inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in izvajanje sistematičnega nadzora); jemanje uradnih vzorcev za diagnostiko škodljivih organizmov in odrejanje ukrepov, kadar je to potrebno Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  25. 25. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009FSI – Inšpekcijsko nadzorstvo Fitosanitarna inšpekcija IRSKGH opravlja inšpekcijsko nadzorstvo: ob uvozu iz tretjih držav, izvozu in na notranjem trgu nadzor izvajalcev javnih služb in javnih pooblastil nadzor uvoza, gojenja ali uporabe organizmov za biotično varstvo rastlin izvajanje drugih nalog Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  26. 26. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Gozdarska inšpekcija Gozdarska inšpekcija IRSKGH opravlja neposredno inšpekcijsko nadzorstvo, in sicer: v notranjosti države (pri registriranih uvoznikih, distributerjih, trgovcih in pridelovalcih, na mestu pridelave zaradi izdaje rastlinskih potnih listov za gozdne rastline, inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja gozdnih rastlin) jemanje uradnih vzorcev za diagnostiko škodljivih organizmov in odrejanje ukrepov v gozdarstvu, če je to potrebno nadzor izvajalcev javnih služb in javnih pooblastil v gozdarstvu izvajanje drugih nalog povezanih z zdravstvenim varstvom rastlin Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  27. 27. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pooblaščeni v gozdarstvuGozdarska inšpekcija fitosanitarnega nadzora ne opravljaPooblaščene strokovne institucije, ki opravljajo neposredni fitosanitarni nadzor v gozdarstvu, so: – ZGS, GIS, BF - GOZDARSTVO nadzor v notranjosti države jemanje uradnih vzorcev za diagnostiko škodljivih organizmov in odrejanje ukrepov, če je to potrebno Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  28. 28. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pooblaščene institucijePooblaščeni pregledniki s strokovnih institucij opravljajo neposredni fitosanitarni nadzor, in sicer: nadzor v notranjosti države (pri registriranih uvoznikih, distributerjih, trgovcih in pridelovalcih, na mestu pridelave in v prometu zaradi izdaje rastlinskih potnih listov, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in izvajanje sistematičnega nadzora) jemanje uradnih vzorcev za diagnostiko škodljivih organizmov in odrejanje higienskih ukrepov, če je to potrebno izvajanje drugih nalog, povezanih z zdravstvenim varstvom rastlin Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  29. 29. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Zaposleni na ZVRŠtevilo uradnih 1998 2005 2008oseb FURS – sektor 2 4 7 ZVR Fitosanitarni 37 30 29 inšpektorji Uradni laboratoriji 4 16 18 (strokovnjaki) (1/3 – (1/3 – 2/3) 2/3) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  30. 30. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009Diagnostični laboratoriji  Kmetijski inštitut Slovenije - KIS (referenčni laboratorij za nematode, viruse, bakterije, glive and žuželke- Coleoptera);  Nacionalni inštitut za biologijo - NIB (referenčni laboratorij za viruse, fitoplazme in bakterije);  Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije - IHPS (referenčni laboratorij za glive - Verticilium na hmelju);  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (referenčni laboratorij za žuželke - Thysanoptera, Homoptera)  Gozdarski inštitut Slovenije (referenčni laboratorij za glive v gozdarstvu) in  Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo (referenčni laboratorij za žuželke v gozdarstvu)  Dodatek 5 v gradivu Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  31. 31. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pooblaščene inštitucije izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, r. proizvodov, zemlje… diagnostika karantenskih škodljivih organizmov dajanje strokovnih mnenj izvajanje sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov izdelava strokovnih podlag pri določitvi varovanih in posebej nadzorovanih območij Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  32. 32. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Pooblaščene inštitucije diagnostika škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah prognostična služba za varstvo rastlin zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za napovedovanje ŠO, opravljanje obveznih zdravstvenih pregledov semena in mest pridelave sadilnega materiala Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  33. 33. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Služba za varstvo rastlinPo konvenciji za varstvo rastlin IPPC imenovana tudi državna organizacija za varstvo rastlin: FURS FSI javni pooblaščenci in javna služba: – vključuje uradno in javno laboratorijsko dejavnost – izdelavo ocen tveganja – zdravstvene preglede rastlin – izdajanje rastlinskih potnih listov – vodenje informacijskih sistemov in druge specialne naloge Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  34. 34. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 SVR zagotavlja podporo uporabnikom vzdrževanje informacij na telefonskih odzivnikih pisne informacije FITO-INFO sistem - Internet: – veljavna FFS, – napovedi pojava in ukrepanja proti škodljivim organizmom, – veljavni predpisi s področja ipd. – Agrometeorološki sistem za posredovanje kontroliranih vremenskih podatkov v kmetijstvu Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
  35. 35. Usposabljanje za strokovni izpit z. varstva rastlin 2009 Razmerja med organi FURS(organi v sestavi) (pogodbe) Fitosanitarni program RS Pooblaščeni organi IRSKGH-FSI & javne službe Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

  ×