Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 - vòng 19 Cấp quốc gia - năm học 2013 - 2014

50,089 views
51,695 views

Published on

http://thiviolympic.com - Hướng dẫn làm bài thi Violympic - lớp 4 - Vòng 18 - how to pass

the hướng dẫn làm bài điểm cao , 300 điểm, cách giải, bài thi, violympic, lớp 1, lớp 2, lớp

3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7 , lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, lớp đại học, thi IOe, thi

violympic, trên mang, trực tuyến, điểm cao nhất, vòng trường cấp trường, điểm vòng huyện ,

cấp huyện, cấp thành phố , cấp quốc gia, vòng 10, vòng 25, vòng 19

Published in: Education
4 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
50,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29,810
Actions
Shares
0
Downloads
537
Comments
4
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 4 - vòng 19 Cấp quốc gia - năm học 2013 - 2014

  1. 1. Lớp 4 – Vòng 19 – VÒNG THI CẤP QUỐC GIA – Năm học 2012 – 2013 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 4A…… – Trường Tiểu học Kiền Bái - TN - HP ________________________________________________________________________ VÒNG 19 – LỚP 4 (23- 4-2013) – VÒNG THI CẤP QUỐC GIA ĐỀ THI CẤP QUỐC GIA KHÔNG KHÓ NHƯNG HỌC SINH DO ÁP LỰC TÂM LÍ NÊN NHIỀU EM Ở NHIỀU TỈNH SAI NHỮNG CÂU CƠ BẢN NHẤT Thầy cô và các bạn xem thêm các đề thi khác tại http://thiviolympic.com _____________________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1
  2. 2. BÀI THI SỐ 1: Đỉnh núi trí tuệ Câu hỏi 1: Tìm hai số có tổng bằng 295, biết số lớn hơn số bé 81 đơn vị. Trả lời: Số bé là.... Số lớn là... ( Câu hỏi 2: Tìm 2 số có tổng bằng 345. Biết số bé bằng 2/3 số lớn Trả lời: Số bé là.... Số lớn là... Câu hỏi 3: Tìm 2 số có tổng bằng 2386 biết nếu viết thêm chữ số 2 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Trả lời: Số bé là.... Số lớn là... Câu hỏi 4: Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 390, biết giữa chúng có tất cả 8 số chẵn khác. Trả lời: Số bé là.... Số lớn là... Câu hỏi 5: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2
  3. 3. Tìm a biết: Câu hỏi 6: Tìm a biết: 63/ 105 = a/135 Trả lời : a =... Câu hỏi 7: Tìm 2 số tự nhiên có tổng bằng 417, biết giữa chúng có tất cả 18 số lẻ. Trả lời: Số bé là... Số lớn là... Câu hỏi 8: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 0 hàng đơn vị của nó đi ta được số mới kém số phải tìm 1809 đơn vị Trả lời: số đó là.... Câu hỏi 9: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 36 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 làn tuổi con? Trả lời: Sau…. Năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 36 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ gấp 3 làn tuổi con? ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3
  4. 4. BÀI THI SỐ 2 : Đi tìm kho báu Câu hỏi 1: Nếu đáy và chiều cao của một hình bình hành cũng tăng lên 3 lần thì diện tích hình bình hành đó tăng lên mấy lần? Trả lời: Diện tích hình bình hành tăng lên.... lần. Câu hỏi 2: 3 km 56 cm = ..............cm Câu hỏi 3: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật biết số đo chiều dài là 8dm2cm, chiều rộng là 25cm Trả lời: Câu 1: chu vi hình chữ nhật đó là....cm Câu 2: Diện tích hình chữ nhật đó là...cm Câu hỏi 4: Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 75cm và chiều cao là 58cm Trả lời: Diện tích hình bình hành đó là...cm Câu hỏi 5: Tính diện tích hình bình hành biết: độ dài đáy là 81 dm và chiều cao bằng 1/3 độ dài đáy. Trả lời : Diện tích hình bình hành đó là...cm Câu hỏi 6: Cho một số có hai chữ số . nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đã cho thì được số mới. Tổng của số mới và số đã cho là 746. Tìm số đã cho. Trả lời: Số đã cho là.... Câu hỏi 7: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4
  5. 5. Cho hình bình hành MNPQ có đọ dài đáy MN là 45m, đọ dài cạnh NP là 34m. Hỏi chu vi hình bình hành bằng bao nhiêu mét? Trả lời: Chu vi hình bình hành là....m Câu hỏi 8: Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 2011. tìm hai số đó biết giữa chúng có tất cả 40 số chẵn Trả lời: Câu 1: số bé là.... Câu 2 : số lớn là.... Câu hỏi 9: Tổng của 2 số chẵn bằng 900. tìm 2 số đó biết giữa chúng có 49 số chẵn khác. Trả lời: Câu 1 : số bé là... Câu 2 ; số lớn là.... Câu hỏi 10: 3m 46cm = ...cm Câu hỏi 11: Cho 2 số tự nhiên có tổng bằng 2010. tìm hai số đó biết giữa chúng có tất cả 199 số tự nhiên khác. Trả lời: Câu 1: số bé là.... Câu 2 : số lớn là... Câu hỏi 12: Cho một số có hai chữ số. Nếu cóa chữ số 8 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé . tổng hai số là 928. tìm hai số đó Trả lời: Câu 1: số bé là.... Câu 2 : số lớn là... Câu hỏi 13: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5
  6. 6. Cho ba số có tổng bằng 1075 biết ½ số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai và bằng 3/8 số thứ ba. Tìm số thứ nhất Trả lời: số thứ nhất là..... Câu hỏi 14: Tìm một phân số biết nếu thêm 7 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1. còn nếu chuyển 1 đơn vị từ tử số xuống mẫu số ta được phân số mới có giá trị bằng ½ Trả lời: phân số đó là.... BÀI THI SỐ 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Tổng của hai số bằng 5 lần số bé. Hiệu của hai số đó bằng 1983. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là . Câu 2: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bé hơn 1 mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2012. Trả lời: Có tất cả phân số thỏa mãn đề bài. Câu 3: Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 120 là số . Câu 4: Tìm số có 4 chữ số biết số đó chia hết cho cả 2; 5 và 9. Trả lời: Số đó là . Câu 5: Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có chu vi bằng 64cm. Thì hình có diện tích lớn nhất, có diện tích bằng . Câu 6: Hiệu của hai số bằng 2 lần số bé. Tổng của hai số đó là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là . Câu 7: Trong tất cả các hình vuông, hình chữ nhật có diện tích bằng 144 . Thì hình có chu vi bé nhất có chu vi bằng cm. Câu 8: Tổng 3 số bằng 364 biết, nếu nhân số thứ nhất với 2 ; số thứ hai với 3 và số thứ ba với 4 ta được ba kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là . Câu 9: Tính diện tích một hình vuông biết, nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 335 . Trả lời: Diện tích hình vuông đó là . Câu 10: Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính tuổi em hiện nay, biết khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì hồi đó tuổi anh gấp đôi tuổi em. Trả lời: Tuổi em hiện nay là tuổi. Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6
  7. 7. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7

×