Math Online Test Paper Grade 6 - Round 3

24,891 views
24,703 views

Published on

Please, visit website http://thiviolympic to have a lot of Math Online test paper for students Grade 1, Grade 2, Grade

3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, All free, All suitable for your students

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20,895
Actions
Shares
0
Downloads
171
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Math Online Test Paper Grade 6 - Round 3

  1. 1. Lớp 6 – Vòng 3 – Năm học 2013 – 2014 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 6A1 – Trường ………… ________________________________________________________________________ BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là: Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = { }là Câu 3: Tính tổng: 452 + 638 + 89 = Câu 4: Tính tích: 764.458 = Câu 5: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = Câu 6: Số các số tự nhiên có hai chữ số là Câu 7: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là Câu 8: Bạn Hồng đánh số trang của một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 256. Hỏi bạn Hồng phải viết tất cả bao nhiêu chữ số.Trả lời: chữ số. 1 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com
  2. 2. Câu 9: Cho ba chữ số số gồm cả ba chữ số thỏa mãn . Gọi A là tập hợp các số có ba chữ số, mỗi . Biết rằng tổng của hai số nhỏ nhất trong tập hợp A bằng 488. Khi đó Câu 10: Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kì I của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10; 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10; 19 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10; 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10 hoặc nhiều hơn. Tổng số điểm 10 môn Toán lớp 6A đạt được trong học kì I là BÀI THI SỐ 2 : Chọn hai tập hợp bằng nhau BÀI THI SỐ 3 Bài 1: Tính nhanh : 132.9 + 132 = ….. Bài 2 : Tập hợp các tháng có 28 ngày trong năm có ………… phần tử Bài 3 : Ch ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn ba điều kiện a < b ≤ c; 28 < a < 38; 15 < c < 31. Khi đó a = ……; b = ……; c = ……. 2 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com
  3. 3. Bài 4 : Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị và tổng hai chữ số bằng 12. Số phần tử của A là ……………… Bài 5 : Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là ……………. Bài 6 : Số các số tự nhiên chẵn có bốn chữ số là …………………… Bài 7 : Tính nhanh : 367 + 129 + 133 + 371 + 17 = ……………….. Bài 8 : Tính : 87.36 + 87.64 Bài 9 : Cho ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn đồng thời ba điều kiên a < b < c; 11 < a < 15; 12 < c < 15. Khi đó a = ……….; b = ………….; c = …………… Bài 10 : Cho tập hợp Q có ba phần tử. Hỏi tập hợp Q có tất cả bao nhiêu tập hợp con ? …………… Bài 11 : Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là : ………………… Bài 12 : Số các số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 2 là …………….. số Bài 13 : Tính 199 + 36 + 201 + 184 + 37 = …………… Bài 14 : Tính 4 . 37 . 25 = ………………. Bài 15 : Tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn x2 < x3 < 1 có ………….. phần tử. Đ iề n kế t quả thích hợ p vào chỗ (...): Câu 1: Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023 Câu 2: Tìm , biết: 24 . Kết quả là: Câu 3: Tính tổng: 63 + 279 + 9594 + 1 = 9937 Câu 4: Tính tích: 23.564.7 = 90804 Câu 5: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số 10009 Câu 6: Tính tổng: 8 + 10 + 12 + ... + 112 + 114 = 2394 Câu 7: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 450 3 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com
  4. 4. Câu 8: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 719 Câu 9: 899 Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số l ẻ. Như v ậy tổng các ch ữ s ố của hai lớp hơn kém nhau đơn vị. Đ iề n kế t quả thích hợ p vào chỗ (...): Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = { }là 31 Câu 2: Tính tích: 23.564.7 = 90804 Câu 3: Tìm , biết: . Kết quả là: 24 Câu 4: Tính tích: 764.458 = 349912 Câu 5: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 450 Câu 6: Số các số tự nhiên có hai chữ số là 90 Câu 7: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là s ố 10009 Câu 8: Tìm , biết: 19 . Kết quả là: Câu 9: Tính tổng: 5 + 7 + 9 + ... + 79 + 81 = 1677 Câu 10: Cho phép tính cộng: Đ iề n kế t quả thích hợ p vào chỗ (...): 4 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com
  5. 5. Câu 1: . Kết quả là: 24 . Kết quả là: Tìm , biết: 78 Câu 2: Tìm , biết: Câu 3: Tính tổng: 63 + 279 + 9594 + 1 = 9937 Câu 4: Tính tổng: 452 + 638 + 89 = 1179 Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 = 855 Câu 6: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 450 Câu 7: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 719 Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần t ử của tập h ợp P là 90 Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là: 19 Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số l ẻ. Như v ậy tổng các ch ữ s ố của hai lớp hơn kém nhau Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ 5 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com
  6. 6. Câu 1: . Kết quả là: 24 . Kết quả là: Tìm , biết: 78 Câu 2: Tìm , biết: Câu 3: Tính tổng: 63 + 279 + 9594 + 1 = 9937 Câu 4: Tính tổng: 452 + 638 + 89 = 1179 Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 = 855 Câu 6: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là 450 Câu 7: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! = 719 Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần t ử của tập h ợp P là 90 Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là: 19 Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số l ẻ. Như v ậy tổng các ch ữ s ố của hai lớp hơn kém nhau Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ 5 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com

×