Your SlideShare is downloading. ×
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Lịch sử 5 - Tuần 8:- 	Xô viết Nghê – Tĩnh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh

280

Published on

Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh

Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Lịch sử 5 - Xô viết Nghê – Tĩnh
 • 2. Lịch sử: 1. Từ giữa năm 1929,Đảng Cộng sản Việt 2. Hội nghị thành lập nước ta có những tổ chức Cộngra như thế nào? Nêu kết quả? Nam diễn sản nào ra đời?
 • 3. Lịch sử: Xô viết: ( từ tiếng Nga, có nghĩa là Ủy ban) Tổ chức tự quản của nhân dân Nga chống chế độ Nga hoàng, ra đời trong phong trào cách mạng 1905- 1907, là tổ chức chính quyền tiền thân của nhà nước Liên Xô sau này.
 • 4. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : Sgk/17; 18 Câu hỏi : Hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Nghệ An?
 • 5. Lịch sử:
 • 6. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : -Ngày 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về Vinh để biểu tình. -Thực dân Pháp đàn áp dã man. -Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ - Tĩnh.
 • 7. Lịch sử: 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : Trong những năm 1930-1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh có những biểu hiện gì về xây dựng cuộc sống mới? Đọc Sgk trang 18 ( đoạn còn lại)
 • 8. Người nông dân dưới thời Pháp thuộc Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền xô Viết chia trong những năm 1930 - 1931
 • 9. Lịch sử: 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : - Nhân dân giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. - Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ. - Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.
 • 10. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : -Ngày 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về Vinh để biểu tình. -Thực dân Pháp đàn áp dã man. -Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ - Tĩnh. 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : - Giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. - Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ. - Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.
 • 11. Nghĩa trang 12- 9 tại Hưng Nguyên
 • 12. Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết tại Ngã ba Nghèn
 • 13. Tượng ®ài Công -Nông -Binh tại ngã ba Bến Thủy
 • 14. Lễ khánh thành T­îng ®µi X« ViÕt NghÖ - TÜnh
 • 15. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Vinh
 • 16. Trß ch¬i: Đóng / Sai 1. Ngµy kØ niÖm X« ViÕt NghÖ -TÜnh lµ ngµy 12 – Đ 9. 2. Phong trµo X« ViÕt NghÖ -TÜnh diÔn ra vµo những Đ năm 1930 – 1931. 3. NghÖ An vµ Qu¶ng Bình lµ những n¬i phong trµo S X« ViÕt NghÖ TÜnh ph¸t triÓn m¹nh nhÊt. 4.Thùc d©n Ph¸p cho m¸y bay nÐm bom vµo ®oµn ng­ êi biÓu tình lµm h¬n 200 ng­êi chÕt, hµng trăm ng­ Đ êi bÞ th­¬ng. 5. Suèt thêi kì cã chÝnh quyÒn nh©n d©n, th­êng S xuyªn x¶y ra trém c¾p.
 • 17. Trß ch¬i: Đóng / Sai 6. ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ®· tÞch thu ruéng ®Êt cña S thùc d©n Ph¸p chia cho n«ng d©n, giữ nguyªn c¸c thø thuÕ v« lÝ. 7. Phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh thÊt b¹i vì thÕ lùc cña ®Þch cßn ®ang m¹nh, chóng ®· dïng mäi thñ ®o¹n d· man ®µn ¸p phong trµo. Đ 8. Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh ®· chøng tá tinh thÇn dòng c¶m, kh¶ năng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n lao ®éng. Đ
 • 18. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : -Ngày 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về Vinh để biểu tình. -Thực dân Pháp đàn áp dã man. -Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ - Tĩnh. 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : - Giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. - Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ. - Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.

×