Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Lịch sử 5 - Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Lịch sử 5 - Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

 • 1,170 views
Published

Lịch sử 5 - Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Lịch sử 5 - Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
 • 2. Lịch Sử Lớp 5
 • 3. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử KiÓm tra bµi cò : PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU 1. Nªu nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ Phan Béi Ch©u? 2.V× sao phong trµo §«ng du thÊt b¹i?
 • 4. Phan Đình Phùng Phong trào Cần Vương Hoàng Hoa Thám Phan Bội Châu Phan ChâuTrinh Khởi nghĩa nông dân Yên Thế Phát động phong trào Đông Du Yêu cầu người Pháp làm cho nước ta giàu có, văn minh THẤT BẠI
 • 5. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Môn: Lịch sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. 1.Tìm hiểu về gia đình,quê hương của Nguyễn Tất Thành 2. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước mới? 3.Quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành được biểu hiện ra sao ?
 • 6. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. 1.Tìm hiểu về gia đình ,quê hương của Nguyễn Tất Thành. (Thảo luận nhóm 4)
 • 7. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. - NguyÔn TÊt Thµnh sinh ngµy 19 – 5 – 1890 trong mét gia ®×nh nhµ nho nghÌo yªu n­ íc ë lµng Kim Liªn huyÖn Nam §µn tØnh NghÖ Nguyễn Tất Thành An
 • 8. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Ông Nguyễn Sinh Sắc (Cha của Nguyễn Tất Thành) - Cha cña NguyÔn TÊt Thµnh lµ «ng NguyÔn Sinh S¾c, mét nhµ nho yªu n­íc, ®ç Phã b¶ng, bÞ Ðp ra lµm quan, sau bÞ c¸ch chøc chuyÓn sang nghÒ lµm thuèc.
 • 9. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Bà Hoàng Thị Loan (Mẹ của Nguyễn Tất Thành) - MÑ của Nguyễn Tất Thành lµ bµ Hoµng ThÞ Loan, mét phô n÷ ®¶m ®ang, ch¨m lo cho chång con hÕt mùc.
 • 10. Chò gaùi Anh trai Baø Nguyeãn Thò Thanh OÂng Nguyeãn Sinh Khieâm (1884 – 1954) (1888 – 1950)
 • 11. Cha và con khắc họa chân dung Bác Hồ từ khi là cậu bé 10 tuổi đến khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước.
 • 12. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. 01- 9 - 1858 Khoảng 32 năm 19 - 5 - 1890 (Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ) Thảo luận nhóm đôi: 2. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước mới?
 • 13. Tranh ¶nh minh ho¹ nçi thèng khæ cña ng­êi d©n ViÖt Nam
 • 14. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. 2. Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm con đường cứu nước vì: -Sinh ra tại miền quê có truyền thống yêu nước lại vào thời kỳ nước ta bị thực dân Pháp đô hộ T×mđã sớm ®­êng míi ®Ó cøu n­íc, nên con có lòng yêu nước. cøu d©n. -Khâm phục các bậc tiền bối nhưng không tán thành cách làm của họ .
 • 15. Sài Gòn
 • 16. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. 3.Quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành được biểu hiện ra sao ? (Đóng tiểu phẩm) - Lời nói: “Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi” - Việc làm: Làm phụ bếp trên tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin (Một công việc nặng nhọc và nguy hiểm)
 • 17. Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin
 • 18. Bến Nhà Rồng
 • 19. Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX
 • 20. Bến Nhà Rồng
 • 21. Thứ tư ngày 28 tháng 08 năm 2013 Lịch Sử Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Ngày 5 tháng 6 năm 1911, với lòng yêu nước thương dân, Nguyễn Tất Thành đã từ cảng Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.
 • 22. §Êt n­íc ®Ñp v« cïng, nh­ng B¸c ph¶i ra ®i. Cho t«i lµm sãng d­íi con tµu ®­a tiÔn B¸c Khi bê b·i dÇn lui lµng xãm khuÊt Bèn phÝa nh×n kh«ng mét bãng hµng tre. §ªm xa n­íc ®Çu tiªn ai nì ngñ Sãng vç d­íi ch©n tµu ®©u ph¶i sãng quª h­¬ng “ Tõ ®ã Ng­êi ®i nh÷ng mµu Trêi tõ ®©y ch¼ng xanh b­íc xø së ®Çu. Lªnh ®ªnh bèn biÓn víi con tµu. Xa n­íc råi, cµng hiÓu n­íc ®au th­¬ng Cuéc ®êi sãng giã trong than bôi. Tay ®èt lß, lau ch¶o, th¸i rau”
 • 23. 1 2 3 4 5 6 7 N G H E P H U B P H A P T Ơ R P H A N B V G I A I P H N A N E P Ê Ô A O V I N N H A I N C H A U B A G 3.2.4.7.Hồ Hồhươngtàu hoànmuốn nước đã nhận làmnào đô hộ ? Bác1.Quê đờira nước Bác cảnh ngoài,nhà bị giặc công 6. Trên đi yêu đingoài, bằngHồ đường ra? ra Hồ thuộc tàu 5. Để Mongnhà trongnước nước dựa vào Nhật để chống Tênđược chiếc của Bác HồBác tìmtỉnh ? này lấy một Bác ra muốn của ngoài khi con Bác Hồ Pháplà gì ? nước việctên??ngoài là gì ? gì R
 • 24. Về nhà Học bài chuẩn bị bài: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
 • 25. CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE!!!