Bai 21 nuoc nha bi chia cat

1,311 views
1,149 views

Published on

Bai 21 nuoc nha bi chia cat

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
549
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 21 nuoc nha bi chia cat

 1. 1. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3 n¨ m 2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lịch sử 5 - Nước nhà bị chia cắt
 2. 2. Toán: Lịịch sử : L ch sử Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3 n¨ n¨ 2009 Thø ba ngµy 19 th¸ ng 1 m m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN KiÓm tra bµi cò Câu 2: Trong cuộc kháng chiến 9 nămthắng Điện Biên Phủ ? Câu 1: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến chống Pháp,chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định kết thúc kháng chiến ? Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần A. Chiến thắng biên giới Thu -- Đông 1950 A. Chiến thắng biên giới Thu Đông 1950 kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 C. Chiến thắng Việt Bắc 1947 C. Chiến thắng Việt Bắc 1947
 3. 3. Toán: Thø t­ ngµy 19 th¸ ng n¨ m 2009 Thø bangµy 04 th¸ ng 3 1 n¨ m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : Tr. 41 Toàn cảnh hội nghị Giơ-ne-vơ 1954 Ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954)
 4. 4. Toán: ThøThøngµy 1904 th¸ ngn¨n¨ m 2009 ba t­ ngµy th¸ ng 1 3 m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : 1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ. - Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. THẢO LUẬN NHÓM 4 Nêu nội dung cơ bản của hiệp định Giơ-ne-vơ? - Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. - Đến tháng 7-1956, nhân dân hai miền Nam - Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
 5. 5. Toán: ThøThø t­ ngµy19th¸ ng 3 1 n¨ 2009 ba ngµy 04 th¸ ng n¨ m m2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN
 6. 6. Thø t­ ngµy 04 th¸ ng sự tạm thời Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải giới tuyến quân3 n¨ m 2009 Toán: giữa hai miềnSỐ ĐO THỜI GIAN TRỪ Nam- Bắc (1954) Lị ch sử :
 7. 7. Toán: ThøThøngµy 1904 th¸ ngn¨n¨ m 2009 ba t­ ngµy th¸ ng 1 3 m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : 1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ. - Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. - Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. - Đến tháng 7-1956, nhân dân hai miền Nam - Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
 8. 8. Toán: Thø t­ ngµy th¸ ng 1 n¨ m 2010 Thø ba ngµy 1904 th¸ ng 3 n¨m2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : 2. Âm mưu và hành động của Mĩ - Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. THẢO LUẬN NHÓM 2 Tìm những dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ?
 9. 9. Toán: Thø t­ ngµy 19 th¸ ng n¨ m 2009 Thø bangµy 04 th¸ ng 31 n¨ m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : 2. Âm mưu và hành động của Mĩ -Diệm sau Hiệp định Giơ-ne- vơ. Âm mưu và hành động của Mĩ- Diệm - Lập chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. - Ra sức chống phá các lực lượng cách mạng. -Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương, tổng tuyển cử thống nhất ®ất nước. - Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”với khẩu hiệu: “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ và chia cắt nước ta lâu dài
 10. 10. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3 n¨ m 2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Ngô Đình Diệm bắt tay với đế quốc Mĩ Những cuộc thảm sát của Ngô Đình Diệm Máy chém Chính quyền Mĩ – Diệm đàn áp người dân vô tội
 11. 11. Toán: Thø ngµy 04 th¸ ng 1 n¨ m 2010 Thø bat­ ngµy19 th¸ ng 3 n¨ m2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : 1. Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ. 2. Âm mưu và hành động của Mĩ -Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. 3. Nhân dân ta cầm súng đứng lên chống đế quốc Mĩ.
 12. 12. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 1 n¨ m 2010 Thø ba ngµy 19 th¸ ng 3 n¨ m 2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ B Ế N H Ả I Theo hiệp định Giơ-ne-vơ thì dòng sông nào là ranh giới chia đôi hai miền Nam Bắc? ( Gồm có 6 chữ cái)
 13. 13. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3n¨ m 2010 Thø ba ngµy 19 th¸ ng 1 n¨ m 2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ Đ Ế Q U Ố C M Ĩ Ai đã biến sông Bến Hải thành giới tuyến chia cắt đất nước ta lâu dài? ( gồm có 8 chữ cái)
 14. 14. Toán: Thø t­ ngµy 19 th¸ ng n¨ m 2009 Thø ba ngµy04 th¸ ng 31 n¨ m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ 7 1 9 5 6 Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ thì hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước vào thời gian nào? (Gồm có 5 chữ số) _
 15. 15. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 1 n¨ m 2010 Thø ba ngµy 19 th¸ ng 3 n¨ m 2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ T À N S Á T Đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã làm gì đồng bào miền Nam? ( Gồm có 6 chữ cái)
 16. 16. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3 n¨ m 2009 Thø ba ngµy 19 th¸ ng 1 n¨ m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : BẾN HẢ I 7 1 9 5 6 ĐẾ QUỐC M Ĩ T À N S Á T
 17. 17. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3 n¨ m 2009 Thø ba ngµy 19 th¸ ng 1 n¨ m 2010 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN Lị ch sử : Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất. Nhưng đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai đã khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta.
 18. 18. Toán: Thø t­ ngµy 04 th¸ ng 3 n¨ m 2009 Thø 4 ngµy 17 th¸ ng 11 n¨ m2009 TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

×