Peter Kierkegaard: Hvad Er Kulturarvsinstitutionernes Rolle

546 views

Published on

oplæg ved kursus i LFF om webpublicering og ophavsret

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peter Kierkegaard: Hvad Er Kulturarvsinstitutionernes Rolle

 1. 1. Hvad er kulturarvsinstitutionernes rolle – vogtere eller formidlere?De retlige rammer for ABM-institutioners digitalisering af fotografier og film Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (LFF)Onsdag den 27. januar 2010, Historiens Hus, OdenseAdvokat Peter Chr. Kierkegaardpck@klaradvokater.dktlf. 29 70 15 10<br />
 2. 2. OVERSIGT<br />Hvad er beskyttet af ophavsretten? <br />Hvem har rettighederne?<br />Hvilke rettigheder har ophavsmanden?<br />Undtagelser for ABM-institutioner (ret til digitalisering uden aftale)<br />Aftaler med ophavsmanden om brug, herunder ”creative commons”<br />Aftalelicens<br />
 3. 3. Hvad er beskyttet af ophavsretten?<br />Ophavsretlig beskyttelse omfatter bl.a.:<br /><ul><li>Fotografiske værker
 4. 4. Fotografiske billeder
 5. 5. Film, tv-udsendelser mv.</li></ul>Fotografiske værker, billeder, film mv. er beskyttet fra skabelsen. Udkast, skitser mv., er også beskyttet.<br />Ingen formkrav (dvs. ingen krav om registrering, underskrift eller lignende).<br />“©” - Uden betydning for anvendelse i Danmark; både hvad angår danske og udenlandske værker. <br />
 6. 6. Hvad er beskyttet af ophavsretten?<br />Fotografiske værker<br />Betingelse: ”Værkshøjde”, dvs. krav om originalitet (skabt ved ophavsmandens personlige, skabende indsats).<br />Omfattet er fx<br /><ul><li> egentlige kunstfotos, hvor der er arbejdet med belysning, farver, kontraster, mv.
 7. 7. de fleste fotos taget af professionelle fotografer</li></ul>Fotografiske billeder<br />Ingen krav om værkshøjde (ingen ”bundgrænse”). <br />Omfattet af beskyttelsen er fx <br /><ul><li> det ringeste amatørfoto
 8. 8. billeder, der ikke er taget i nogen form for kunstnerisk øjemed</li></ul>Fotografiske værker/billeder: Amatørfotos, enkeltbilleder på video-optagelser, hologrammer, både analogt og digitalt optagede fotografier, reklamer, pressefotos... <br />Beskyttelsesperiode:<br />50 år fra optagelse. Billeder optaget før 1. januar 1970 er ikke beskyttet.<br />Beskyttelsesperiode:<br />70 år efter ophavsmandens død.<br />
 9. 9. Hvad er beskyttet af ophavsretten?<br />Filmværker<br />Betingelse: ”Værkshøjde”, dvs. krav om originalitet (skabt ved ophavsmandens personlige, skabende indsats) - men der skal ikke meget til førend dette er opfyldt.<br />Beskyttet som filmværk er<br /><ul><li>Spillefilm
 10. 10. Kortfilm
 11. 11. Reklamefilm
 12. 12. Tegnefilm
 13. 13. Dukkefilm
 14. 14. Billedsekvenser fra computerspil
 15. 15. Tv-udsendelser (inkl. nyheder og direkte sportstransmissioner )</li></ul>Beskyttet som filmværk er ikke<br /><ul><li> Optagelser fra overvågningskamera
 16. 16. Visse videnskabelige optagelser</li></ul>(men enkeltbillederne fra ovenstående film er beskyttet som fotografiske billeder).<br />Beskyttelsesperiode: 70 år efter ophavsmandens død.<br />
 17. 17. Hvem har rettighederne?<br />Overdragelse af rettigheder<br /><ul><li> ved aftale før skabelsen (ex ved film)
 18. 18. ved efterfølgende aftale
 19. 19. ved arv, kreditorforfølgning, mv.
 20. 20. ved licens</li></ul>Den oprindelige rettighedshaver<br />- Fotografiske værker<br /><ul><li>Rettigheder tilhører ophavsmanden (kompositøren)
 21. 21. Fotografiske billeder
 22. 22. Rettigheder tilhører billedets fremstiller (dvs. den som trykker på udløseren)
 23. 23. Filmværker
 24. 24. (Teoretisk) udgangspunkt: Ophavsrettigheder ligger hos flere personer (instruktør, forfatter til manuskript og drejebog mv., komponister, fotograferer, skuespillere osv.)
 25. 25. Praksis: altid reguleret ved aftale hvem der har hvilke rettigheder</li></ul>Ansattes ophavsrettigheder<br /><ul><li>Ex fotografisk billede taget af kommunal medarbejder i forbindelse med en byggesag</li></ul>Hvad er aftalt mellem arbejdstager og arbejdsgiver?<br />I faste ansættelsesforhold anses ophavsretten (medmindre andet er aftalt) for overdraget til arbejdsgiveren i det omfang, som er nødvendigt for dennes sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket blev frembragt. <br />Ingen lovbestemt ”arbejdsgiverregel”.<br />
 26. 26. Hvilke rettigheder har ophavsmanden?<br />Medmindre <br /><ul><li> ophavsmanden har givet tilladelse,
 27. 27. særlig lovbestemt undtagelse gælder, eller
 28. 28. beskyttelsesperioden er udløbet </li></ul>medfører ophavsretten til både fotografiske værker og billeder og filmværk, at rettighedshaveren har eneret til<br /><ul><li>tilgængeliggørelse for almenheden (”gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik”)
 29. 29. eksemplarfremstilling (”enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent, hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i hvilken som helst form”)
 30. 30. ”Digitalisering” er utvivlsomt omfattet heraf.</li></ul>Ophavsmanden har endvidere krav på at blive krediteret i sædvanligt omfang.<br />Ved krænkelse af ophavsmandens rettigheder har ophavsmanden krav på rimeligt vederlag, evt. erstatning, og brugeren kan straffes, typisk med bøde og skal ophøre med den ulovlige brug.<br />
 31. 31. ABM-institutioners ret til digitalisering uden aftale<br />OHL § 16 : Arkiver, offentligt finansieret biblioteker og statslige museer og museer godkendt efter museumsloven har ret til eksemplarfremstilling, herunder digitalisering<br />må i ”særlige tilfælde” udlånes til brugere<br />(hvis originalmaterialet har særlig værdi)<br /><ul><li>i sikkerheds- og beskyttelsesøjemed
 32. 32. manglende del af eksemplar i institutionens samling (forudsat værket ikke kan erhverves i almindelig handel/hos udgiveren)
 33. 33. værk bør være tilgængeligt i bibliotekets samling (forudsat værket ikke kan erhverves i almindelig handel/hos udgiveren)
 34. 34. fremstilling af eksemplarer efter pligtafleveringsloven</li></ul>må udlånes til brugere<br />NB: ”Udlån” omfatter ikke eksemplarer i digital form. Dvs. § 16 giver ikke mulighed for digitalisering af værker med henblik på at skabe onlineadgang for brugere.<br />
 35. 35. Aftaler om brug, herunder ”creative commons”<br />Ophavsmanden kan disponere over sine rettigheder på samme måde som han kan over sine øvrige formuerettigheder (sælge, udlåne, ”udleje” (licens), osv.). <br />Hvis man som bruger har mulighed for at indgå aftale med ophavsmanden om påtænkt brug, krænker man ingen rettigheder. <br />Af ophavsmandens ret til at disponere over sine værker følger også, at han ensidigt kan bortgive sine rettigheder, helt eller delvis. <br />”Creative Commons”-licenser er baseret på dette princip. <br />Navngivelse. Brugeren må kopiere, distribuere , vise og udøve værket, men brugeren skal kreditere værket på den måde, ophavsmanden har angivet.<br />Ikke-Kommerciel. Brugeren må kopiere, distribuere, vise og udøve værket, men brugeren må kun bruge værket til ikke-kommercielle formål. <br />Ingen bearbejdelser. Brugeren må kopiere, distribuere, vise og udøve værket, men brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på det. <br />Del På Samme Vilkår. Brugeren må ændre, bearbejde eller bygge videre værket, men brugeren må kun videresprede det afledte værk under en identisk licens. <br />Detaljeret beskrivelse af de nærmere licensvilkår findes på www.creativecommons.org under www.legal.code<br />
 36. 36. Aftaler om brug, herunder ”creative commons”<br />Kombinationsmuligheder:<br />Navngivelse.<br />Navngivelse + del på samme vilkår.<br />Navngivelse + ingen bearbejdelser.<br />Navngivelse + ikke-kommerciel.<br />Navngivelse + ikke-kommerciel + del på samme vilkår.<br />Navngivelse + ikke-kommerciel + ingen bearbejdelser.<br /><ul><li>Kan anvendes på både digitale og ikke-digitale værker.
 37. 37. Om digitalisering af ikke-digitale værker er tilladt, afhænger af licensen.
 38. 38. Creative Commons-licens er bindende for ophavsmanden og kan ikke tilbagekaldes.</li></li></ul><li>Bibliotekers ret til digitalisering ved aftalelicens<br />Aftalelicens: Et system, der er baseret på en <br /><ul><li>kollektiv aftale
 39. 39. mellem en organisation, som repræsenterer en væsentlig del af ophavsmænd inden for et givent område, fx Danske Billedautorer, og
 40. 40. en bruger (evt. en fællesorganisation omfattende flere brugere)
 41. 41. om brug af værker til nærmere bestemt formål. </li></ul>Baggrund: Lovgivers forståelse for, at det ikke i alle tilfælde kan lade sig gøre at indhente individuel tilladelse fra rettighedshaveren.<br />Virkningen af aftalelicensen er, at den kollektive aftale udstrækkes til også at gælde de ophavsmænd, som står uden for den kollektive organisation.<br />Før 1. juli 2008 var aftalelicens alene muligt til visse, specifikke formål, som nærmere fastsat i loven (fx kopier til undervisningsbrug, gengivelse af kunstværker i alment oplysende fremstillinger mv.). Digitalisering af værker med henblik på brugernes onlineadgang til værker var ikke omfattet aftalelicensreglerne.<br />Efter 1. juli 2008 er det muligt efter aftalelicensreglen i OHL § 50, stk. 2 at anvende aftalelicens på projekter om digitalisering af kulturarven. MEN der skal betales vederlag, og de enkelte kunstnere har mulighed for at nedlægge veto mod anvendelse af deres værker.<br />
 42. 42. Bibliotekers ret til digitalisering ved aftalelicens<br />Fremgangsmåde<br /><ul><li> Brugeren (fx et museum) retter henvendelse til rettighedshaverorganisation (fx Copy-Dan) og beder om aftalelicensaftale.
 43. 43. I aftalelicensaftalen fastsættes priser og vilkår. Priserne afhænger af, hvor mange billeder der skal anvendes, i hvilket format (størrelse), og den påtænkte brug.
 44. 44. Det skal fremgå udtrykkeligt af aftalen, at den har aftalelicensvirkning.
 45. 45. Hvis der ikke kan opnås enighed om priser og vilkår mv. (og dermed ingen aftalelicensaftale), er der ingen aftalelicens, og dermed ingen ret for brugerne til at (fx) digitalisere værkerne.</li></ul>Eksempler<br /><ul><li>KID (Kunstindeks Danmark, Kulturarvsstyrelsen)
 46. 46. SMK Digital (Statens Museum for Kunst)
 47. 47. Louisiana</li>

×