Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012

894 views

Published on

Predstavitev ekonomskih in socialnih vidikov cementarne Lafarge Cement iz Trbovelj na izredni seji občinskega sveta trboveljske občine dne 26. 3. 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
894
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Predstavitev Lafarge na občinskem svetu Občine Trbovje 26.3.2012

 1. 1. Lafarge Cement v Trbovljah:ekonomski in socialni vidiki 26. marec 2012
 2. 2. O trboveljski cementarni V Trbovljah od 1876 Lafarge Cement Trbovlje idealno pozicioniran: 2,5 mio prebivalcev in 2 prestolnici samo 110 km od Trbovelj Sodobna tovarna s konkurenčno stroškovno strukturo ob uporabi alternativnih goriv Konkurenčna pozicija na trgu pomeni obstoj za:  125 zaposlenih  300 podizvajalcev R E I 80 km 95 60 km 114 km 95 km 26. marec 2012 2
 3. 3. Trenutni status Lafarge Cementa Negotova prihodnost tovarne zaradi zavlačevanj v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, upada gradbenega trga in presežnih kapacitet cementa Lafargeovih tovarn v regiji. Uporaba alternativnih goriv bi omogočala tovarni nadaljnje zniževanje vplivov na okolje in hkrati zagotavljala družbi poslovno učinkovitost in konkurenčnost na dolgi rok Neuporaba alternativnih goriv pomeni  Povzročanje nekonkurenčnosti cementa v Sloveniji (neenak položaj s konkurenco)  Energetska neučinkovitost (EU usmeritve)  ogrožanje 125 delovnih mest v cementarni  ogrožanje več sto delovnih mest pri lokalnih podizvajalcih, povezanih s cementarno 26. marec 2012 3
 4. 4. Poslovanje cementarne  Prodaja v zadnjih treh letih (v tisoč t cementa):  V letu 2011 se je vrednost gradbenih del v Sloveniji znižala za 25 %. Skupno znižanje zadnjih treh let znaša 50 %.  2012 – po naših ocenah še dodatno znižanje trga.  Kritično stanje v gradbeništvu: Vegrad, SCT, Merkur, SGP Zasavje…  Kriza se pozna tudi pri podizvajalcih  Manj storitev zunanjih izvajalcev prevozov  Manj storitev zunanjih izvajalcev vzdrževanja 26. marec 2012
 5. 5. Cementarna Trbovlje je pomemben partner lokalnemu gospodarstvu v Trbovljah  V zadnjih treh letih sodelovali s 93 podjetji iz Trbovelj, v višini 19,480 milijona €. Skupni promet s podjetji iz Trbovelj v zadnjih petih letih znaša 36,180 milijona €.  V zadnjih petih letih ustvarili za 41,125 milijona € prometa z zasavskimi podjetji.  Večino prometa s podjetji iz Zasavja, oz. kar 88%, ustvarili s podjetji iz Trbovelj.dobavitelji po občinah 2006 2007 2008 2009 2010 Skupaj Trbovlje 8.100.000 8.600.000 9.200.000 6.080.000 4.200.000 36.180.000 Zagorje 1.070.000 975.000 1.106.000 553.000 305.000 4.009.000 Hrastnik 152.000 226.000 183.000 152.000 223.000 936.000 Skupaj 9.322.000 9.801.000 10.489.000 6.785.000 4.728.000 41.125.000  2011-2013: načrtovanih za preko 15 milijonov € prometa, ponovno z vpetostjo lokalnega, zasavskega gospodarstva  V zasavski regiji je neposreden in posreden vpliv podjetja na BDP regije ocenjen na 5 % delež BDP regije 26. marec 2012
 6. 6. Sponzorstva in donacije Leto Sponzorstva Donacije Poslovni rezultat 2009 110 k € 133 k € + 2.4 m € 2010 78 k € 39 k € -5m€ 2011 60 k € 65 k € - 7,2 m €  Letno namenjamo okoli 125.000 € za donacije in sponzorstva projektov v lokalnem okolju  Donacije in sponzorstva večinoma omejena na Zasavje:  52% namenjenih mladim v športu  17% šolam in mladinskim društvom  14% zdravstvu  8% kulturnim organizacijam in društvom  2% turističnim društvom  7% ostalim društvom  V lokalno okolje vlagamo kljub slabim poslovnim rezultatom v zadnjih letih. 26. marec 2012 6
 7. 7. Ukrepi v izboljšave: z naložbami v čistilne naprave in zanesljivost obratovanja do nižjih izpustovLeto 2000 Leto 2010 Povečanje zanesljivosti Odžveplevalna naprava 2003; 0,855 mio € 2006; 9,585 mio € Filter NOx zmanjšanje prahu in SO2 2007; 2,115 mio € 2004; 0,095 mio € Avtomatizacija procesa 2002; 4,375 mio € Tehnološke vode, male čistilne naprave 2010; 0,8 mio € Zaprtje klinker hale 2005; 0,700 mio € Ozelenitev tovarne in njene okolice; 2006-2010Skupaj v okoljske ukrepe: 17,725 mio € Ostale naložbe v posodobitev tovarne: 13 mio 7 €
 8. 8. Neodvisna presoja dovoljenja IPPC , marec 2011(EBRD)n Okoljevarstveno dovoljenje, ki so ga slovenski organi izdali Lafargeovi cementarni Trbovlje, je skladno z različnimi direktivami EU in BAT standardin Cementarna je popolnoma skladna z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenjan Cementarna se bo prav tako lahko prilagodila prihodnjim BAT in IED standardomn Cementarna je implementirala serijo Najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) za omejevanje emisij v zrak, kar pomeni, da so vrednosti teh emisij znatno pod nivojem emisij predpisanih po BAT. Hkrati so alternativna goriva tovarne skladna z najstrožjim evropskim standardom za odpadke, opisanem v Cement BREF 2010.Zaradi tega predstavlja Lafarge Cement Trbovlje BAT cementarno. 26. marec 2012 8
 9. 9. Kronologija pridobivanja okoljevarstvenegadovoljenja – poteka že sedmo leto! 2004 – uveljavitev okoljevarstvene zakonodaje za največje industrijske obrate (Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24.9.1996, v nadaljevanju Direktiva IPPC) 2006 – prijava LC za IPPC dovoljenje za obstoječo napravo (rok je za obstoječe naprave 31.10.2007, za nekatere obstoječe naprave pa najkasneje do 30.20.2011) 2007 – LC vloži vloge za IPPC za pridobivanje cementa, sosežig odpadkov in odstranjevanje odpadkov ter dopolni vlogo s prošnjo za dovoljenje za uporabo alternativnih goriv (AG) 2008 • 19.5. ARSO izda dovoljenje za proizvodnjo cementa in zavrne sosežig, LC se na to pritoži • 6.8. MOP odpravi IPPC dovoljenje in ARSU da napotke za odločanje o dovoljenju v prihodnje 2009 • 8.4. LC ugodi vsem zahtevam ARSO in pridobi IPPC dovoljenje, tudi za uporabo AG (Pritoži se Uroš Macerl) • 9.7. MOP odpravi IPPC dovoljenje in ga vrne na ARSO v ponovni postopek, LC do naslednjega odločanja (en teden) preneha z uporabo AG • 23.7. ARSO ponovno izda dovoljenje za proizvodnjo cementa in sosežig, Uroš Macerl se ponovno pritoži • 1.12. MOP zavrne pritožbo Macerla in potrdi IPPC dovoljenje, zato LC nadaljuje z uporabo AG • 30.12. vložena je tožba na upravno sodišče, to razsodi brez zaslišanj vpletenih strank 2011 • 4.3. Upravno sodišče zavrne IPPC dovoljenje zaradi pomanjkljive dokumentacije o tem, zakaj je LC obstoječa naprava in ne nova. Pritožba ni možna. • 8. 7. ARSO zavrne opredelitev cementarne kot obstoječe naprave – odločitev je rezultat različnih interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva (neskladnost med IPPC Uredbo in Zakonom o varstvu okolja), zaradi česar LC ne sme uporabljati AG • 3.10. ustna obravnava na MOP o morebitni ponovni podelitvi dovoljenja z vsemi strankami v postopku, ki so lahko predstavile svoje argumente • 17.11. MOP izda odločbo s katero naj ARSO nadaljuje postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za LC kot nove naprave 2012 • 10.2. Vloga dopolnjena v skladu z zahtevami ARSO 9
 10. 10. 1. Okoljevarstveno dovoljenje, ki so ga slovenski organi izdali Lafargeovi cementarni Trbovlje, je skladno z različnimi direktivami EU in BAT standardi Salonit Anhovo, 60 % Slovenija 10
 11. 11. Imisije PM10 v Trbovljah v 2010 in 2011 - primerjava obdobij, ko jecementarna obratovala in ko cementarna ni obratovala 11
 12. 12. Imisijska postaja Zelena trava – dnevni povprečkiFeb 2012 (vir: www.okolje.info) Zagon proizvodnje v LC po 8 mesecih 26. marec 2012 12
 13. 13. Viri SO2 v Zasavju 26. marec 2012 13
 14. 14. Viri NOx v Zasavju 26. marec 2012 14
 15. 15. Viri trdnih delcev v Zasavju 26. marec 2012 15
 16. 16. Viri benzena v Zasavju 26. marec 2012 16
 17. 17. Emisije: rezultati trajnih meritev – trajni monitoring* (na dimniku cementarne) SO2 Zakonska meja žveplov dioksid Zakonska meja za so-sežig Maj 2007 April 2009 Pred izgradnjo Daleč pod mejo, tudi izpod Izdaja IPPC in odvžepljevalne naprave meje za sosežig uvedba AG Zakonska meja Zakonska meja za so-sežig za cementarne NOx Dušikovi oksidi*trajni monitoring – se izvaja neprenehoma,ves čas delovanja peči. Meritve izvajazunanje, neodvisno podjetje, akreditirano s Maj 2007 April 2009strani države. Pred izgradnjo Daleč pod zakonsko mejo tudi Izdaja IPPC in 17 odvžepljevalne naprave izpod meje za sosežig uvedba AG
 18. 18. Emisije: rezultati trajnih meritev – trajni monitoring* (na dimniku cementarne) Zakonska meja za celokupni cementarne *** Zakonska meja prah za so-sežig Februar 2007 April 2009 Daleč pod zakonsko mejo tudi Izdaja IPPC in izpod meje za sosežig uvedba AG  rezultati vseh meritev in parametrov vedno izpod dovoljenih mejnih vrednosti  SO2 saniran aprila 2007 s postavitvijo odžveplevalne naprave  Izpolnjujemo tudi bolj ostre meje postavljene z uvedbo sosežiga* trajni monitoring – se izvaja neprenehoma, neposredno na dimniku naprave, ves čas delovanja peči. Meritve izvaja zunanje,neodvisno podjetje, akreditirano s strani države.** Mejne vrednosti so vrednosti, ki jih zakonodaja dovoljuje, ker ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ali okolje*** Zakonska meja za cementarne velja po zakonodaji do 2011 26. marec 2012 18
 19. 19. Emisije: Rezultati občasnih meritev* (na dimniku cementarne) Zakonska meja *** Izdaja IPPC Benzen In uporaba alternativnih goriv April 2009 Dioksini, furani Zakonska meja za sosežig *** rezultati vseh meritev inparametrov so vedno izpod Izdaja IPPC indovoljenih mejnih vrednosti uporaba alternativnih goriv SO2 saniran aprila 2007 spostavitvijo odžveplevalnenaprave Izpolnjujemo tudi bolj ostremeje postavljene z uvedbososežiga April 2009 * Občasne meritve – vzorci se zajamejo 2x letno neposredno na dimniku naprave, rezultati pa ovrednotijo v laboratoriju in interpolirajo na letne vrednosti . Meritve izvaja zunanje, neodvisno podjetje, akreditirano s strani države. ** Mejne vrednosti so vrednosti, ki jih zakonodaja dovoljuje, ker ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ali okolje *** Zakonska meja za cementarne velja po zakonodaji do 2011 26. marec 2012 19
 20. 20. Uporaba alternativnih goriv nima negativnega vplivana emisije Povprečna vrednost trajno merjenih parametrov za februar in marec 2011 (z uporabo alternativnih goriv) Povprečna vrednost trajno merjenih parametrov za maj in junij 2011 (brez uporabe alternativnih goriv) 26. marec 2012 20
 21. 21. Onesnaženost zraka v Zasavju Onesnaženost zraka je potrebno reševati najmanj na regijskem nivoju. Industrija se je prilagodila, promet pa individualna kurišča pa ne Glavna krivca za onesnažen zrak v Zasavju sta promet in individualna kurišča. Industrija predstavlja manjši delež k onesnaženju in to kljub dejstvu, da na tem območju obratuje 7 IPPC zavezancev. Zrak v Zasavju je bil v letu 2011 najbolj onesnažen z delci PM10 ravno v mesecih, ko cementarna ni obratovala. 26. marec 2012 21
 22. 22. Industrijski onesnaževalci v Sloveniji v 2009 Vir: ARSO SO2 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 4.123.000,00 2 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O 1.495.585,39NH3 1 URSA SLOVENIJA, D.O.O. 53.760,00 3 TE-TOL 408.009,82 2 SALONIT ANHOVO D.D. 33.102,00 … 3 PERUTNINA PTUJ, D.D. FARMA BREG 25.922,80 27 LAFARGE CEMENT D.D. 4.359,00 … Dust 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 202.000,00 8 LAFARGE CEMENT D.D. 19.200,00 2 URSA SLOVENIJA, D.O.O. 110.235,60Ni: 1 metal ravne d.o.o. 41,09 3 Nolik d.d. 61.983,00 2 LAFARGE CEMENT D.D. 16,09 … 18 SALONIT ANHOVO D.D. 14.017,76 3 SALONIT ANHOVO D.D. 12,55 …Benzene 22 LAFARGE CEMENT D.D. 12.022,00 1 Lesna tip tovarna ivernih plošč otiški vrh d.d. 1.890,00 Hg: 1 ABRASIV MUTA d.o.o. 120,00 2 SALONIT ANHOVO D.D. 1.762,00 2 SALONIT ANHOVO D.D. 17,85 3 LAFARGE CEMENT D.D. 1.269,60 3 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O 12,04NO2 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 4 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 5,50 7.380.000,00 5 LAFARGE CEMENT D.D. 4,07 2 SALONIT ANHOVO D.D. 1.233.250,00 3 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O 1.155.851,17 HCl 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 41.474,90 … 1.145.438,17 2 TE-TOL 23.299,15 8 LAFARGE CEMENT D.D. 291.069,00 3 VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. 15.090,90 4 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O 9.283,20TI: 1 ŠTORE STEEL, D.O.O. 2,20 … 2 LAFARGE CEMENT D.D. 1,73 20 LAFARGE CEMENT D.D. 174,40 3 SALONIT ANHOVO D.D. 1,02 HF 1 TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O. 60.209,20 TOC: 2 TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE D.O.O 23.082,50 1 Fibran Nord, d.o.o., Proizvodni obrat Sodražica 109.907,00 3 TALUM, D.D. 2.449,80 2 VIPAP VIDEM KRŠKO, d.d. 73.163,29 … 3 LAFARGE CEMENT D.D. 63.616,80 41 LAFARGE CEMENT D.D. 0,00 9 SALONIT ANHOVO D.D. 38.237,50 26. marec 2012 22
 23. 23. Kakšna so stališča nasprotnikovcementarne? Nasprotovanje uporabi alternativnih goriv v cementarni, ne glede na dejstva Osebni interesi posameznikov: želja po odškodninah TET, LC, TKI, Steklarna Vse tri zasavske občine so investitorice projekta Ceroz, regijskega centra za ravnanje z odpadki, 2. faza. Sortirnica bo proizvajala energetsko bogate frakcije, ki se bo nadalje koristno uporabila kot vir energije. Regija investira v proizvodnjo goriva, katerega uporabo oporeka Lafarge Cementu. 26. marec 2012 23
 24. 24. Izpostavljen projekt: urejanje vstopa v Trbovlje Rešitve za urejanje vstopa v Trbovlje iskali s Fakulteto za arhitekturo Prvi stik obiskovalca z mestom Iskanje najboljših rešitev za prometno ureditev območja, tega narediti prijaznega uporabnikom, ga likovno poenotiti ter na ta način uskladiti prostorska neskladja. Informacijska točka, trafika, prodajalna, avtobusno postajališče, zelena pešpot, večje število parkirnih mest, ozelenitev celotnega prostora. Priprava projekta skupaj z Občino Trbovlje in Slovenskimi železnicami, kandidiranje za sredstva EU? 26. marec 2012 24
 25. 25. Izpostavljen projekt: sanacija kamnoloma Plesko Ponovna zasaditev predelov na katerih smo zaključili z pridobivanjem surovine Zmanjšati vpliv pridobivanja surovine na naravno okolje Vključevanje lokalne skupnosti (šol in vrtcev iz Trbovelj) Skrb za lokalno okolje: zmanjšanje prašenja, erozije, novo življenjsko okolje za rastline in živali Izboljšanje izgleda Trbovelj 27 November 25
 26. 26. Pričakovana podpora vodstva Občinein njenega Občinskega sveta Predstavitev dejstev o delovanju cementarne v javnosti • Kakovost zraka v času neobratovanja cementarne ni bistveno spremenjena, kot tudi ob uporabi alternativnih goriv • Brez alternativnih goriv proizvodnja v Trbovljah ni konkurenčna. • Tovarna okoljsko sanirana - preko 32 milijonov evrov vloženih v izboljšave Podpora pri predstavitvi dejstev pristojnim organom (MKO, ARSO) Podpora pri predstavitvi pomena podjetja za lokalno okolje medijem in lokalni skupnosti Pomoč pri vzpostavitvi dialoga med civilno iniciativo in sosednjo občino Ohranjanje in privabljanje investitorjev v lokalni skupnosti 26. marec 2012 26

×