LC Tim pomlad 2012

881 views

Published on

Interna revija družbe Lafarge Cement d.o.o. LC Tim, pomlad 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LC Tim pomlad 2012

 1. 1. Poštnina plačana pri Pošti 1420 Trbovlje 01 LC Tim INTERNO G L A S I LO DRUŽBE L A FA R G E CEMENT D.O.O. p omlad 2 012 Posvojimo drevo Nadaljujemo z akcijo SEJEM DOM Predstavili smo se nov vhod v kamnolom Manj prometa skozi center Trbovelj Reorganizacija neizogibne spremembe zaISSN 1854-2816 obstoj cementarne
 2. 2. Predstavili smo se na sejmu DOM 04 Novice Trboveljski svetniki podprli proizvodnjo cementa Nov priključek industrijske Program Extra mile z novimi ceste izzivi Obvezno testiranje pogodbenih 06 Intervju izvajalcev Janusz Miluch, generalni direktor 15 Naši ljudje Društvo upokojencev cementarne Trbovlje 17 Naše povezave Sodelovali smo s kolegi v BeočinuLC Timinterno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o.letnik: 2012, številka 1Izdajatelj:Lafarge Cement, d.o.o.Kolodvorska 5, Trbovljetelefon: 03 56 52 325 09 Naše deloe-pošta: info@lafarge.si Nadaljujemo z akcijoOdgovorni urednik: »Posvojimo drevo«Andrej SopotnikUredniški odbor:Iva Dominkovič, Desanka Petrič, ŠpelaMalovrh, Gregor Uranič, Petra KajičFoto: arhiv Lafarge Cement, d.o.o.Izvedba: Multima d.o.o.Glasilo izhaja četrtletnoNaklada: 1150 izvodov/ ISSN 1854-2816 /Časopis je natisnjen na 100-odstotnemrecikliranem papirju.Vse pravice pridržane. Noben del terevije ne sme biti reproduciran, shranjen Poslovni partner:ali prepisan v katerikoli obliki oziromana katerikoli način, bodisi elektronsko, Betontrade, d.o.o.mehansko, s fotokopiranjem, snemanjemali kako drugače, brez predhodnega pisnegadovoljenja družbe Lafarge Cement, d.o.o.STRAN 2 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 3. 3. S premišljenimi potezami v prihodnostC enjeni sodelavci in sodelavke. Spričo vsem poznanih težkih razmer, s katerimi se soočamo v zadnjih letih, smo bili sodelavci v Lafarge Cementu februarja postavljeni pred eno najzahtevnejših nalog. Prišli smo do točke, ko se reorganizaciji enostavno ne moremo več izogniti. V bodoče bomo poslovali v manjšem obsegu in posledično proizvajali manjšo količino cementa, kar logično pomeni, da lahko zagotovimo delo bistveno manjšemu številu zaposlenih, kot jih trenutno imamo. Pogovori med vodstvom podjetja, sindikatom in svetom delavcev so se začeli takoj po februarski napovedi sprememb. Naš cilj je bil zagotoviti čim boljše rešitve v smislu možnosti prezaposlitve ali nadaljevanje dela pod spremenjenimi pogoji za vse zaposlene in s tem namenom smo iskali možnosti sodelovanja s sestrskimi cementarnami v Avstriji ter na Madžarskem. O možnostih prezaposlitve pa se prav tako dogovarjamo še z različnimi podjetji iz lokalne in širše okolice. Vodstvo podjetja in predstavniki delavcev smo vložili veliko napora, da smo program razreševanja presežnih delavcev oblikovali tako, da smo ohranili več delovnih mest, kot jih za načrtovano proizvodnjo cementa v Sloveniji potrebujemo, našli pa smo tudi načine, da bomo še naprej zagotavljali socialno varnost najranljivejšim skupinam zaposlenih, to so starejši delavci in tisti s šibkejšim socialnim statusom. Poleg ponujene možnosti prezaposlitve je vsem delavcem, katerim dela v prihodnosti ne bomo več mogli zagotavljati, ponujena možnost izobraževanja oz. pridobitve dodatne kvalifikacije, za kar bo stroške krilo naše podjetje. Tistim, ki so dovolj drzni, da se bodo podali v samostojne vode, pa bo podjetje nudilo brezplačno pomoč in podporo na področju pravnih uslug, računovodstva ter na vseh drugih področjih, kjer bi našo pomoč potrebovali. Kljub vsemu, kar nam je v okviru oblikovanja programa razreševanja presežnih delavcev uspelo, pa ne čutimo zadovoljstva. Ostaja grenak priokus, ker mora toliko naših sodelavcev po dolgih letih dela v naši cementarni oditi iz naše sredine. To je izjemno težka izkušnja za vse, tako za tiste, ki odhajajo, kot tudi za tiste, ki ostajamo. Zavedamo se vseh čustvenih stisk in pretresov, ki jih naši sodelavci preživljajo in ni nam vseeno. Vsega bremena trenutne situacije ne moremo nikomur odvzeti, ga pa skušamo olajšati s tem, da vsakomur prisluhnemo in poskušamo najti optimalne rešitve. To bomo počeli vseskozi in za vsakogar bomo naredili vse, kar je v naši moči. Še naprej ostajamo zvesti vsem glavnim zastavljenim ciljem cementarne in na vrh vrednot postavljamo skrb za zaposlene. Kljub temu, da je težko, pa smo se sprijaznili s tem, da so spremembe, ki so pred nami, neizogibne za obstoj cementarne v Trbovljah. Proizvodnja cementa, ki je izrednega pomena za našo lokalno skupnost, se lahko ohrani samo tako, da se zdaj prilagodimo trenutnim razmeram in s tem ohranimo možnosti, da bomo v prihodnosti v boljših razmerah spet nudili delo večjemu številu ljudi ter tako prispevali h gospodarskemu napredku naše lokalne skupnosti.  Iva Dominkovič direktorica kadrovske službe 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 3
 4. 4. NOVICETrboveljski občinski svetPodpora proizvodnji cementa v Lafarge Cementu Trboveljski občinski svet je na Na seji je bilo sprejetih pet sklepov. Občinski druge dejavnosti s področja gradbeništva izredni seji 26. marca letos svet Občine Trbovlje podpira dejavnost v okviru njihovih razvojnih usmeritev insprejel sklep o podpori dejavnosti proizvodnje cementa v cementarni in se ob upoštevanju veljavne zakonodaje. zaveda pomena tovarne za prihodnji razvoj proizvodnje cementa v Lafarge regije. Prav tako podpira cementarno pri Trboveljski svetniki so pozvali tudi vse Cementu. Na seji so se občinski ohranitvi čim večjega števila delovnih mest predstavnike civilnih iniciativ, da kooperativnosvetniki seznanili z gospodarskim danes in v prihodnje. Svetniki so hkrati sodelujejo z vsemi vodstvi podjetij v Zasavju, položajem in napovedanim pozvali vse pristojne organe v Sloveniji, da v ki so okoljski zavezanci, prav tako so pozvali prestrukturiranjem trboveljske najkrajšem možnem času družbi omogočijo vse tri župane zasavskih občin, da se v cementarne, kot tudi s pogledi obratovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za sodelovanju z zainteresiranimi akterji v na nadaljnje delovanje podjetja cementarne v Sloveniji in EU z upoštevanjem Zasavju in pristojnimi državnimi organi čim s strani Območne gospodarske vseh veljavnih zakonov, standardov in prej organizira regijska okoljska konferenca. predpisov ter ob upoštevanju geografskih in zbornice, Obrtne zbornice in mikroklimatskih razmer ter vseh obremenitev Po seji občinskega sveta je generalni direktor predstavnikov Ekokroga ter degradiranega okolja. Lafarge Cementa Janusz Miluch poudaril Civilne iniciative Trbovlje. zadovoljstvo zaradi sklicane seje. Povedal je, Trboveljski župan Vili Treven je lastnike da je dobro, da smo razpravljali o cementarni cementarne pozval k preučitvi vseh možnosti in po njegovem mnenju je to prvi korak kOBČINA TRBOVLJE za ohranitev delovnih mest v Trbovljah, sklepanju kompromisov. Da bomo ohranjaliObčinski svetniki so podprli delovanje cementarne kot tudi k preučitvi možnosti povečanja dobro okolje tudi za prihodnost, pa je velikoin pozvali pristojne, da cementarno obravnavajopod enakimi pogoji, kot veljajo za druge cementarne delovnih mest z vlaganjem družbe v odvisno od medsebojnega sodelovanja. v Sloveniji in Evropski skupnosti.Foto: Andrej UdučSTRAN 4 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 5. 5. ZDRUŽENJE SLOVENSKE PREOBLIKOVANJE IN PROGRAM »EXTRA MILE«CEMENTNE INDUSTRIJE Nova organizacija SkupineZdaj tudi na spletu LafargeV začetku leta je zaživela spletna stran Naš svet se spreminja in mi se spreminjajo z njim. Sredi aprila smoZdruženja slovenske cementne industrije začeli uvajati novo organizacijo na korporativni ravni, ki smo joSlocem. Gre za gospodarsko interesno napovedali 21. novembra 2011.združenje, ki vključuje oba proizvajalcacementa v Sloveniji: Lafarge Cement Trbovlje Naj vam predstavim pomen tega odločilnega mejnika v zgodoviniin Salonit Anhovo. naše Skupine. Ta označuje začetek nove faze v našem razvoju, ki bo – zahvaljujoč bolj živahni in odzivni organizaciji – bolj neposrednoZdruženje je bilo ustanovljeno leta 2003 z temeljila na notranji rasti in inovacijah. Kjerkoli delujemo, želimonamenom, da članom pomaga uveljavljati zajeti ogromen potencial naših trgov in ustvariti dodano vrednost neskupne interese. Osnovni cilj združenja je, le z izdelki, ampak vse več tudi s storitvami in celovitimi rešitvamida s svojo dejavnostjo olajša in pospeši za gradnjo. To nam bo služilo kot vzvod za razlikovanje v pogojihdejavnost svojih članic in izboljšuje rezultate vse ostrejše konkurence. Hkrati nam bo omogočalo bolje zadovoljitidejavnosti cementne industrije. V istem pričakovanja kupcev in se jim pridružiti pri izpolnjevanju ogromnihletu je združenje postalo pridruženi član priložnosti vedno hitrejše urbanizacije, razvijajočih okoljskihevropskega združenja. Po članstvu Slovenije v standardov in povečanih zahtev po tehničnih zmogljivostih.Evropski skupnosti so bili izpolnjeni pogoji, daje Združenje slovenske cementne industrije Naša nova organizacija je glavni cilj za preoblikovanje Skupine inpostalo tudi polnopravni član Cembureau-ja, izvajanje programa Extra Mile ("dodatna milja"), ker postavlja državeevropskega cementnega združenja. Bruno in trge v središče naše rasti. Z odgovornostjo za razvoj vseh naših poslov na svojih trgih bodo direktorji posameznih držav pridobili večjeČlanstvo v evropskem združenju prinaša tudi Lafont: odgovornosti, hkrati pa bodo okrepljeni strokovno znanje podjetja indoločene obveznosti, kot so npr. članarina njegovi strateški cilji.(ta je odvisna od proizvedenih količin oz. ”razpoložljivih kapacitet), posredovanje Na podlagi tega pristopa smo reorganizirali korporativne funkcije zpodatkov in informacij o cementni industriji vzpostavitvijo dveh novih funkcij, inovacij in uspešnosti. Podrobnejev Sloveniji ter sodelovanje v organih se korporativna vloga osredotoča na štiri glavna področja:Cembureau-ja. V okviru slovenskega združenja Računam • glavne naloge upravljanja, strategija, nadzor, opredelitev načelcementne industrije lahko člani delujejo kot delovanja ter promocija identitete in imidža Skupine,enakopravni sogovorniki z institucijami v na vse, • priprava na prihodnost z deljenjem skupne vizije, povezaneSloveniji, kot so npr. ministrstva, agencije z razvojem talentov in veščin, potrebnih za pospešitev našein druge uradne institucije pri sprejemanju da s preobrazbe,regulative in drugih aktivnostih. • opredelitev politik na ravni Skupine, ki bodo naše strateške skupnimi prioritete uvajale v prakso, predvsem na področju zdravja inSedež združenja je v Ljubljani na Dunajski 63, varnosti ter trajnostnega razvoja,člana uprave združenja pa sta direktorja obeh močmi • izziv in potrjevanje ciljev posameznih držav, podpora njihovegacementarn, od katerih eden opravlja vlogo izvajanja z zagotavljanjem visoke ravni strokovnega znanja inpredsednika z mandatom 5 let.  uspešno spremljanje učinkovitosti. Več o združenju je na voljo na: izvedemo Naše preoblikovanje in naš razvoj gradimo in poganjamo na notranji www.slocem.si. rasti, inovacijah, usmerjenosti h kupcem in trgu, na učinkovitih pomem- integriranih rešitvah, operativni odličnosti in spoštovanju naših vrednot. Tako bomo utrditi svoj položaj kot pomemben svetovni akter ben v trajnostni gradnji. korak za To je smisel naše nove organizacije. Računam na vse, da združite moči, saj bo le tako ta pomemben nov korak za Skupino uspešen.  Skupino.POGLED NA CEMENTARNO SALONIT ANHOVO ” Bruno Lafont Predsednik in glavni izvršni direktor LafargeCementarni iz Anhovega in Trbovelj sta članiciZdruženja slovenske cementne industrije Slocem.Foto: Salonit Anhovo 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 5
 6. 6. INTERVJUPOGOVARJALI SMO SEJanusz Miluch, generalni direktor cementarneDirektor v Cementarni Trbovlje ste dobro leto. Pogovor o reorganizaciji nove investitorje oz. ohranili stare. To bo vKakšne vtise o tovarni ste imeli in kakšne družbe, zmanjšanju števila prihodnosti velik izziv.imate danes? zaposlenih in pomenu Cementarna je večkrat poudarjala, da regijskega sodelovanja.Prav imate, v Trbovlje sem prišel v začetku bodo v podjetju posledice, če vprašanjemarca lani. Bil sem pozitivno presenečen okoljevarstvenega dovoljenja ne bo rešeno.nad regijo, nad Slovenijo, nad Zasavjem in V začetku leta je oznanila reorganizacijo vtudi nad tovarno, ki je prej še nisem videl. tovarni. Kakšne ukrepe ste sprejeli?V primerjavi z drugimi cementarnami, jetrboveljska zelo dobra. Ko sem se seznanil Situacija, v kateri je trenutno cementarna, jetudi s podrobnostmi, koliko je v zadnjih vezana na gospodarske razmere, na tržiščedesetih letih korporacija Lafarge vložila v in tudi na okoljevarstveno dovoljenje. Kertovarno, sem videl, da je veliko napredovala. smo trenutno v nezavidljivi situaciji, ki jeTovarna in regija sta mi še vedno všeč, ampak vezana na te tri stvari, smo bili v podjetjukot veste imamo veliko poslovnih težav, ki še prisiljeni narediti reorganizacijo. Kot veste jeniso rešene, zato jih bomo morali v prihodnje gradbeništvo v Sloveniji v veliki krizi, zato ješe reševati. poraba cementa zmanjšana za 50 ali 60 % v Nikogar ne zavajam, dejstva primerjavi z najboljšim obdobjem v letu 2008.Kako gledate na gospodarstvo v Zasavju? so dejstva, in vsakdo lahko Podjetje je zato v velikih težavah. V zadnjih vidi, da če obratujemo ali ne, dveh letih je bankrotiralo kar nekaj najboljšihTo je dobro vprašanje. Moje mnenje je, da če obratujemo z alternativnimi kupcev in na žalost še ni videti svetlobeso v Zasavju trije problemi, s katerimi bi se ali s klasičnimi gorivi, je vpliv na koncu hodnika. Zato je to velik izziv zamorali soočiti. Kot prvo, ne vidim sodelovanja naše tovarne na rezultate zelo Slovenijo in za industrijo, kako naj se spetmed občinami, kar ni dobro. Občine bi morale omejen. Tudi če bo tovarna okrepi. V regiji imamo poleg naše tudi drugeveč sodelovati. Kot drugo, ne vidim vizije za zaprta, se situacija v Zasavju cementarne. Poraba cementa v celotni Evropiprihodnost. Posel vodimo iz dneva v dan, ni pa glede imisij ne bo drastično se je zmanjšala, tudi v naši centralnoevropskineke vizije, katera usmeritev je najboljša za spremenila. makroregiji. Imamo presežne kapacitete,to regijo. S to temo bi se morali v prihodnosti zato skušamo optimizirati našo proizvodneveč ukvarjati. Kot tretje pa bi se morali vrniti h objekte. Tretja težava pa je sevedakoreninam. To je bila v preteklosti industrijska okoljevarstveno dovoljenje. Tukaj v Slovenijiregija in morali bi razmisliti, kako bi pridobili se podjetje Lafarge sooča z edinstvenoSTRAN 6 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 7. 7. situacijo, da tega dovoljena ne more dobiti od javnosti, posredovati nek zaključek. Ali Prepričan sem, da bo tovarnaže 7 let, čeprav ponavadi to traja okrog enega bodo želeli kakšna dodatna pojasnila ali obstala, mogoče v drugačnileta. pa bodo posredovali zaključek, na podlagi obliki, toda to ni samo katerega bomo vedeli, kako naprej. Trenutno vprašanje zame in za Lafarge,Število zaposlenih se bo sedaj zmanjšalo. Za lahko samo čakamo na odgovor Arsa. ampak tudi vprašanje zakoliko? lokalno oblast in občino, Ti postopki so dolgi, verjetno predolgi za kako tovarno obdržati inJa, to smo oznanili konec februarja oz. v podjetje. kako pridobiti v regiji novezačetku marca. 60 ljudi bo ostalo brez službe. investitorje.Vseeno skušam gledati na vse skupaj s Da. Že sedaj je predolgo, ker čakamo sedempozitivnega zornega kota. Tovarna bo namreč let. Zgodba izgleda zapletena, vendar je tovseeno obratovala. To pomeni, da ne bomo dovoljenje samo po sebi relativno preprosto. tudi rešiti problem z industrijo, ampak neproizvajali samo cementa, ampak tudi klinker. Ne moremo več čakati in delati z izgubo, samo z Lafargeem, v regiji so tudi drugaProizvodnja klinkerja se bo zmanjšala, vendar kot smo zadnji dve leti. Morali smo se podjetja. Vendar ima industrija zelo omejenbo vseeno proizvedeno vsaj 40 do 45 tisoč odločiti in do te odločitve je prišlo v začetku vpliv na okolje v primerjavi z drugima dvematon klinkerja vsako leto tukaj v Trbovljah. marca. V prihodnje bomo delali na tem, da elementoma, ki sem ju že omenil.Proizvajali pa bomo tudi cement iz klinkerja, zadostimo vsem zahtevam ARSA, da dobimouvoženega iz drugih Lafargeevih tovarn. to dovoljenje čim hitreje. Vendar je sedaj vse Torej uporaba alternativnih goriv ni največjaObseg proizvodnje se bo zmanjšal, vendar se v rokah oblasti. težava v Zasavju?bo tovarna vzdrževala v kondiciji. Tako bomopočakali na boljše čase na tržišču in tudi, Cementarna Trbovlje ima dolgoletno tradicijo, To je nekakšen slogan, da so alternativnada pridobimo okoljevarstveno dovoljenje, 135 let, kakšna so vaša predvidevanja za goriva težava, toda ko pogledaš rezultate,primerljivo z drugimi cementarnami. Takrat prihodnje. lahko vidiš dejstva. Zato spodbujam ljudi,bomo lahko začeli obratovati na polno. To je da si rezultate pogledajo in si ustvarijo svojenaš cilj v naslednjih dveh do štirih letih. Skušam biti optimist, tudi če so sedaj mnenje. težave, ima tovarna že dolgo pomembenKako potekajo pogajanja s sindikatom? vpliv v regiji. Prepričan sem, da bo tovarna Kako pa so alternativna goriva obravnavana obstala, mogoče v drugačni obliki, toda to ni v drugih državah EU?Ta poganja in pogovori so težki. Tukaj gre za samo vprašanje zame in za Lafarge, ampakljudi, za njihove družine, za družbo. Tej temi se tudi vprašanje za lokalno oblast in občino, To je vsakdanja praksa v Evropi, da industrija,še posebej posvečamo, gre za konstruktiven kako tovarno obdržati v obratovanju in kako ne samo cementna, uporablja alternativnadialog, kar je dobro. Pri nekaterih točkah pridobiti investitorje, da bi investirali tukaj. goriva. Bolj ko je država razvita in več seso pogajanja trša, toda do sedaj pogajanja posveča okoljevarstvu, več alternativnihnapredujejo v smeri, ki nas bo pripeljala do Večina kritikov povezuje Lafarge predvsem z goriv uporablja v industriji. Torej v Avstriji,sprejemljivih zaključkov za obe strani. Druga onesnaževanjem zraka in podobnim. Švici, Nemčiji je uporaba alternativnih gorivstvar, ki je pomembna, je, da se podjetje relativno visoka. Več kot 50 % goriv, ki jihangažira pomagati svojim zaposlenim, jim Lahko smo primerjali podatke iz merilne uporabljajo v cementarnah, je alternativnih.najti delo v drugih Lafargeevih tovarnah, v postaje, ko tovarna obratuje z alternativnimi Tudi v Sloveniji imamo dve cementarni.Avstriji in na Madžarskem. Nekateri bodo gorivi, s klasičnimi gorivi ali ne obratuje. Našo v Trbovljah, ki alternativnih goriv netam lahko dobili službe. Nekaterim bomo Rezultati so preprosti in lahko jih preveri sme uporabljati zaradi zapletov v postopkuskušali pomagati, da bi službe dobili pri naših vsak, ki si to želi. Nikogar ne zavajam, pridobivanja dovoljenja, in Salonit Anhovo,podizvajalcih, s katerimi smo sodelovali. dejstva so dejstva, in vsakdo lahko vidi, ki alternativna goriva uporablja ves čas,Kot tretje, skušamo za nekatere socialno da če obratujemo ali ne, če obratujemo z brez problemov. Kot vem, so v lanskem letuogrožene družine najti kakšne programe. Kot alternativnimi ali s klasičnimi gorivi, je vpliv uporabili okrog 60 % alternativnih gorivčetrto pa poskušamo našim ljudem pomagati naše tovarne na rezultate zelo omejen. Tudi in samo 40 % klasičnih. Kot vidite ni ničtudi s plačilom kakšnih dodatnih izobraževanj, če tovarna ne bo obratovala oz. bo zaprta, posebnega pri tem in je vsakdanja praksa.s katerimi bi spremenili svoj poklic in bi jim se situacija v Zasavju glede imisij ne botako omogočili sezonsko delo v naši tovarni. drastično spremenila. Seveda, malo se Prejšnji teden je tovarna prenehala zTako skušamo dobiti neke najbolj optimalne bo spremenila, vendar ne tako drastično. obratovanjem, kakšen je načrt sedaj?rezultate. Na žalost ne bomo mogli pomagati Svetujem vsem, da si ogledajo te rezultatevsem, ampak nekaterim pa. V prihodnosti si in jih primerjajo med sabo. Svetujem tudi, da Proizvedli smo nekaj klinkerja na zalogo,resnično želimo obnoviti proizvodnjo in takrat povprašate pri zaposlenih v Lafargu, ki vam začeli smo tudi uvažati klinker iz drugihbomo spet potrebovali več ljudi, ki jih bomo bodo pokazali, kako preberete rezultate po tovarn Lafarga, največ iz Madžarske.zaposlili. mesecih, mogoče bi bilo to zanimivo tudi za Proizvajali bomo cement iz različnih vrst bralce, brez problema jim bomo pokazali. klinkerja, nimamo v načrtu, da bi ponovnoV kateri fazi je trenutno postopek pridobivanja Druga stvar, ki je vidna iz rezultatov, je začeli s polnim obratovanjem. Načrt se lahkookoljevarstvenega dovoljenja? dejstvo, da so glavni problem v Zasavju spremeni, odvisno od trga, ampak tega ne PM10 delci, in ta problem je veliko večji v pričakujem. V naslednjih mesecih bomoNazadnje smo ARSU predložili našo vlogo zimskem času. Iz tega lahko sklepamo, da samo proizvajali cement iz lastnega in izs stališči. Na to so bile možne pripombe so največji problem onesnaževanja promet uvoženega klinkerja. Imamo pa v načrtu, dajavnosti do začetka aprila. Sedaj nam mora in individualna kurišča. Ta dva elementa ponovno zaženemo tovarno naslednje leto,ARSO glede na vse pripombe, ki so jih prejeli bo najprej treba rešiti, seveda pa bo treba 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 7
 8. 8. INTERVJUvendar je vse to odvisno od razmer na trgu Kot ste rekli, do sedaj vas je podprla samoin kako hitro se bo začela gradbena sezona. Občina Trbovlje, drugi dve občini vam še nista Od države do države je različno. Npr. na ponudili podpore. Poljskem je bilo lani najboljše leto nasplohKako pomembna je trboveljska cementarna za gradbeništvo. To leto bo malo slabše,za Lafarge? Tako je, upam pa, da ji bosta sledili še drugi. ampak vseeno dobro. Tukaj v Sloveniji To podjetje je po mojem resnično pomembno pa je bilo narejenih ogromno stvari v zeloJe pomembna za Lafarge, ampak jaz menim, za to regijo, ne samo za Trbovlje. kratkem času, šlo je za nekakšno pregrevanjeda je še pomembnejša za Zasavje. industrije. Zdaj pa seveda trend pada. Vseeno Dobili ste tudi podporo Obrtne zbornice Slovenija ni tako slaba v porabi cementa naV preteklosti so vaši nasprotniki izdanemu Slovenije, Zasavje in Gospodarske zbornice prebivalca v primerjavi z drugimi državami.okoljevarstvenemu dovoljenju očitali Slovenije, Zasavje. Tudi tukaj je trajalo, da so Največja težava je v tem, da imajo gradbenamarsikaj. Kako bi to komentirali? vas podprle. podjetja veliko dolgov, ki jih niso sposobna poravnati. Zdi pa se mi tudi, da ne vedo, vMislim, da je to komentiral tudi generalni Ne, ni trajalo dolgo, da dobimo to podporo. Ta katero smer bi šla. Skušajo samo poravnatidirektor ARSA dr. Silvo Žlebir, ki je rekel, podpora se mi zdi nekaj normalnega, ker več stare dolgove z novimi dolgovi. To pa sevedada ni nič narobe z našo tovarno, da ni nič ko proizvajamo v Sloveniji, Zasavju, v Trbovljah, na dolgi rok ni dobro.narobe z njihovim postopkom. Tukaj je samo Zagorju in Hrastniku, več dela je tudi za malaproblem slovenske zakonodaje, ki ni točna podjetja. Več ljudi je zaposlenih, zato se lahko Če se še nekoliko vrnemo k trboveljski občini.in so nekateri zakonski akti, ki ne gredo restavracije, trgovine in storitvene dejavnosti Na seji so se odločili tudi, da bodo organiziralipopolnoma skupaj. To je bila točka, ki nas razvijajo. Seveda kot drugo potrebujemo regijsko okoljsko konferenco. Kje je trenutnoje pripeljala do situacije, v kateri smo sedaj. tudi podizvajalce, ki jih je v podjetju Lafarge ta postopek, ali se je že zgodila? veliko iz vseh treh občin. Vsako podjetje, kiNa seji trboveljskega občinskega sveta je ustvarja neko dodano vrednost, avtomatsko Trenutno čakamo na dejanja, seveda seLafarge predstavil svoj pomen za lokalno povzroči odprtje še dodatnih delovnih mest. konference želimo udeležiti. Skrbi pa me,skupnost. Lokalna oblast je končno Dejstvo je, da eno podjetje vpliva na drugega. da bo spet podjetje Lafarge glavni predmetobravnavala problematiko Lafarga. Odnos je vzajemen, zato se mi zdi ta podpora razpravljanja. Ne bi smeli govoriti samo oPredstavitev so kritizirali vaši nasprotniki, še gospodarske in obrtne zbornice normalna, jo Lafargu, ampak o okolju. Udeležiti bi seposebej Eko krog. Kakšen je vaš pogled na to pa seveda cenim. morali enakovredno tudi drugi onesnaževalci,sejo občinskega sveta? ki vplivajo na okolje. Morali bi razpravljati o Tudi za male podjetnike bodo težave v prometu, o ogrevanju hiš, o industriji in oVsaka diskusija je dobra, mi smo odprti za prihodnje zaradi slabega poslovanja podjetja drugih faktorjih. Ta konferenca bo dobra, čenjo. Ta seja je bila zame pomembna zato, Lafarge. bo organizirana tako, kot je prav, potem lahkoker je pokazala, da si naša občina Trbovlje z njo pridemo do nekih zaključkov. Če pa seželi, da Lafarge še obratuje. Toda to ni dovolj. Seveda, v gospodarstvu je vse povezano. bo spet samo kazalo na Lafarge kot glavnegaKaj podobnega bi potrebovali tudi od drugih Pred dvema letoma se je začela slaba onesnaževalca, lahko že vnaprej rečem, daobčin v Zasavju. Kot drugo bi morala občina situacija gradbenih podjetij. Če bodo stvari rezultati te konference ne bodo zadovoljivi.tudi razmisliti, kako pritegniti investitorje, da šle še naprej v napačno smer za to podjetje, Ne samo za nas, ampak tudi za družbo.pridejo in ostanejo. Veselim se tudi tega, da potem se bodo težave za gradbena podjetjabi besede, ki so bile izrečene, v prihodnosti še poglobile. Okrevanje pa bo težko in dolgo. Verjetno slaba finančna situacija, ki jo imapostale realnost. Vsekakor je pa dobro, podjetje trenutno, vpliva na sodelovanje vda smo prišli do tega, da je tovarna za to Kakšno prihodnost napovedujete lokalnih projektih in z društvi.regijo pomembna in da bi jo kot družba radi gradbenemu sektorju?obdržali. Seveda je težje, kot je bilo. Prej smo vedno Odvisno, o kateri prihodnosti govorimo. imeli dobiček, sedaj imamo že dve leti izgubo.Toda trajalo je zelo dolgo, da se je občina Menim, da v prihodnjih dveh ali treh letih ne Vendar je podjetje Lafarge investitor na dolgivključila v ta proces? bo velikih sprememb. Za letos predvidevam, rok. Če nekje investiramo, smo prepričani, da se bo poraba cementa, ki je nekakšen da je investicija dobra, da je tovarna inTudi zame je to zelo veliko vprašanje, zakaj je indikator za razmere v gradbeništvu, še lokacija dobra. Ne odnehamo kar tako. Vednotako zapleteno. Mislim, da po nepotrebnem zmanjšala za 5 % glede na prejšnje leto. razmišljamo na dolgi rok, radi pa bi obdržalizapletamo stvari in ves čas ponavljamo eno Potem bi ta nivo moral obstati še v naslednjih takšne aktivnosti, saj menimo, da so dobrein isto. Vsak, ki bi rad razumel in bi se rad dveh do treh letih. Naprej je težko predvideti. za družbo.poglobil v stvari, lahko to stori. Želim si, da Vidim, da je načrtovanih nekaj pomembnihbi začeli dojemati drugače svet okoli sebe. projektov in investicij, kot so gradnje Torej ste optimist?Občine se med seboj prepirajo, namesto, hidroelektrarne, cest, avtocest, tunelov. Čeda bi se ukvarjale s tem, kako pritegniti se bo to uresničilo, bo super. Teh investicij Nikakor ne bomo kar odnehali, cementarnoinvestitorje. Kajti jaz ne vidim ravno veliko se nadejamo v prihodnje. Toda sedaj težko bomo obdržali. investitorjev, ki bi hoteli investirati v Zasavje. napovemo, ali se bodo uresničile.Poslušam samo, kako se podjetja manjšajoin propadajo. Moramo se prebuditi in nekaj Zakaj menite, da je ravno v Sloveniji gradbenistoriti glede tega. Mi smo prvi, ki lahko sektor v takšnih težavah. Zdi se, da drugje popritegnemo investitorje sem. Evropi ni tako hudo.STRAN 8 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 9. 9. NAŠE DELO OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE Nadaljujemo z akcijo Posvojimo drevo V tednu, ko obeležujemo svetovni dan Zemlje, smo bili v našem kamnolomu Plesko ponovno aktivni. Z načrtnim sajenjem dreves na površinah kamnoloma, na katerih smo prenehali pridobivati surovino, smo začeli že v letu 2010, lani pa smo k sajenju povabili tudi lokalno skupnost in z mladimi iz Trbovelj posadili 350 dreves. Akcijo smo poimenovali Posvojimo drevo, saj želimo, da bi mladi v prvih tednih po zasaditvi tudi skrbeli za svoje drevo ter spremljali njegovo rast. Letos so se sajenja poleg mladih iz Trbovelj udeležili tudi mladi iz Hrastnika. Sajenje smo namreč izvedli na področju kamnoloma, ki je del občine Hrastnik. Z naravno pregrado v obliki 460 dreves želimo še dodatno znižati vpliv kamnoloma na okolico. Drevesa bodo pripomogla predvsem k znižanju prašenja, erozije in hrupa, hkrati bodo polepšala izgled okolice in nudila življenjski prostor žuželkam, pticam in ostalim živalim. Če smo imeli v lanskem letu obilo težav s pomanjkanjem dežja, smo se letos pri sajenju kar precej umazali. Zaradi dežja v dneh pred sajenjem v kamnolomu namreč ni manjkalo blata. So bila pa dežja toliko bolj SAJENJE DREVES V KAMNOLOMU vesela drevesa, ki so še posebej občutljiva prav ob zasaditvi. V aprilu smo tudi s pomočjo mladih posadili 460 dreves. Foto: Robert Ahlin LIPA NAVADNA ROBINIJA Trepetlika Visoko drevo (do 40 metrov) s Drevo z zmršeno krošnjo, ki zraste do Vitko nežno zeleno drevo, zraste do kupolasto krošnjo. Pogosta v starih 28 metrov. V gostih visečih socvetjih 30 metrov. Krošnja je razmršena, gozdovih, danes izginja. Nekatere lipe se na začetku poletja odpirajo beli, deblo visoko, veje majhne. Listi so so kot najstarejša drevesa krajevna dišeči cvetovi. Poganjki imajo po dva trepetavi že v najrahlejši sapici, zato znamenitost. trna na vsakem majhnem popku. drevo pogosto prej zaslišimo, kot ga Številni zagledamo. cvetovi rumenkasto obarvajo krošnjo. dili iliPosa Posa d 1r5v0s ee 4e0es v d dr dili Posa 4r4v0s ee d 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 9
 10. 10. Otroci so tudi letos sadili drevesa ob pomoči Letošnja pomladna akcija z otroki je ponovno strokovnjakov. Skupaj smo posadili po sto lip, odlično uspela. Tako je bilo tudi lani, čeprav divjih češenj, akacij in borov, ter šestdeset stanje lani pogozdenih področij tega ne lesk. V dveh letih in pol smo v kamnolomu odraža. Zelo težko razumemo, da bi kdo Plesko zasadili že 1.233 dreves. S sajenjem drevesa namerno uničeval, zato iskreno na novem področju bomo nadaljevali še pred upamo, da bodo brezbrižni posamezniki, koncem letošnjega leta, v pozni jeseni. Po ki so v preteklem letu uničili večje število naših izkušnjah so v jesenskem času razmere posajenih dreves, prenehali z vandalizmom. za sajenje dreves bistveno ugodnejše, skoraj Posajena drevesa bodo pripomogla k vsa v jeseni posajena drevesa pa so se tudi prijaznejšemu okolju, v katerem živimo, in so prijela. del širšega programa rehabilitacije področja kamnoloma. V skladu z našo okoljsko politiko MED SAJENJEM DREVES smo zavezani k skrbi za obnovitev odkopanih Tokrat smo zasadili predel obrnjen proti vasi površin v kamnolomu in krajinsko ureditev Plesko. Foto: Robert Ahlin po končanem odkopavanju, kar predstavlja pot, po kateri nameravamo stopati tudi v prihodnje.  V dveh letih in pol smo v kamnolomu Plesko zasadili že 1.233 dreves. Posajena drevesa bodo pripomogla k znižanju prašenja, erozije in hrupa, polepšala bodo izgled okolice in nudila življenjski prostor žuželkam, pticam in ostalim živalim.DIVJA ČEŠNJA BOR ČRNA JELŠAKrošnja hitro rastočega drevesa je Do 20 metrov visoko drevo Krošnja mladih dreves večinomavretenasta, zraste do 30 metrov. nepravilne oblike. Lubje je že na približno vretenasta, pozneje (do 28Jeseni se listi obarvajo zlato rumeno mladih drevesih globoko razpokano, metrov) se lahko razširi. Pozimi imain škrlatno-rožnato. Cvetovi prekrijejo pozneje se razvije v velike, drobljive, množico vinsko rdečih moških mačic.krošnjo sredi pomladi, ko se začnejo oranžno-purpurne plošče. Ima velike Pogosta je na močvirnih ali poplavnihrazvijati listi. storže in užitna semena. tleh ter na obrežjih. dili Posa 1r3v0s ee d d ili d ili Posa Posa 1r0v0s ee 4e0es v d drSTRAN 10 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 11. 11. NAŠE DELO Družba Lafarge Cement d.o.o. Trbovlje je v zadnjem desetletju intenzivno vlagala v posodobitve in avtomatizacijo proizvodnje, izgradnjo čistilnih naprav ter obvladovanje procesa, s čimer smo bistveno znižali emisije v zrak. Po zaključenem investicijskem ciklu je družba pridobila okoljski certifikat ISO 14001 in se zavezala, da bo spoštovala okoljsko politiko in na ta način spodbujala pozitiven odnos do varstva okolja. Del tega predstavlja Kamnolom Plesko iz zraka tudi obnavljanje odkopanih Področja, sanirana v 2010 in 2011 V ozadju Trbovlje. površin v kamnolomu Foto: Matevž Lenarčič Področje, sanirano v aprilu 2012 in krajinska ureditev po Področje, kjer je sanacija predvidena v jeseni 2012 končanem odkopavanju. SMREKA LESKA BREZA Krošnja lepo vretenasta, Je zelo pogosta na obronkih gozdov Do 30 metrov visoko drevo z značilnimi v naravnih sestojih ožja. in njegovi podrasti. Je večdebelni grm belimi in črnimi območji na lubju. Zraste preko 50 metrov, ali nizko drevo, ki zraste do 15 metrov. Krošnja je precej ozka, vejice pa se ima precej kratke Včasih so jih gojili zaradi lešnikov, zgodaj povesijo in so na najlepših iglice močnega danes pa jih veverice poberejo še drevesih videti kot zeleni slapovi. sladkobnega vonja. preden dozorijo. Storži so dolgi Povzeto po knjigi Drevesa (do 20 cm), lubje (Owen Johnson in David More, Založba Narava, 2010). bakreno sivkasto- rjavo. dili Posa Posa dili 2r7v0s ee 60 es d drev d iliPosa 3ves dre 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 11
 12. 12. NAŠE DELOPREDSTAVITEV INDUSTRIJSKE TURISTIČNE POTIObiskovalci so bili prijetno presenečeni. NAŠ RAZSTAVNI PROSTOR Prostor za predstavitev izdelkov ter klepet z obstoječimi in potencialnimi strankami.Sejem DomPredstavili smo se sedanjim in bodočimuporabnikomV prvi polovici marca je v Ljubljani potekal 51. Mednarodni sejem Dom, na katerem se je pod sloganomKljučne rešitve predstavilo 628 podjetij iz 26 držav. Tudi letošnji Dom se je tako kot lanski z največjokvadraturo doslej raztezal na 24.000 kvadratnih metrih razstavnih površin. Sejem je letos obiskalorekordno število obiskovalcev. V šestih dneh si ga je namreč ogledalo kar 55.000 ljudi.Drugič zapored se je na sejmu predstavil tudi turistično pot, ki je med obiskovalci izzvala tisti, ki bodo uporabniki naših izdelkov šeletrboveljski Lafarge Cement. Obiskovalcem dosti navdušenja, pa tudi začudenja, saj smo postali. Oboji so bili z videnim zelo zadovoljnisejma smo predstavili naše visokokakovostne na področju industrijskega turizma eni izmed in znova se je potrdilo: rdeči, sivi, modri,cemente, s katerimi zadovoljujemo prvih v Sloveniji. zeleni, črni, zidarski … naši cementi so temeljpotrebe kupcev in okolja. To počnemo ob vsake odlične gradnje. zmanjševanju našega okoljskega odtisa, skrbi Za obiskovalce smo organizirali tudi igroza zdravje in varnost, spoštovanju ter podpori z nagradnim vprašanjem, ki je izžrebanimrazvoja skupnosti. Nenehne izboljšave naših srečnežem prinesla vrednostni bon za nakupcementov dajejo uporabnikom dodatne izdelkov Lafarge. Da se nihče od obiskovalcevprednosti pri uporabi, izdelki pa so hkrati ne bi od našega razstavnega prostora poslovilokolju prijaznejši. praznih rok, pa so poskrbela drobna darilca: kresnička in odsevni trak, ki znova poudarjataNa razstavnem prostoru so bili vse dni našo glavno vrednoto in prvo prioriteto –prisotni naši strokovnjaki, s katerimi so se varnost.lahko obiskovalci posvetovali o gradnji inpravilnem betoniranju. Obiskovalcem smo Na našem razstavnem prostoru so naspredstavili tudi našo najnovejšo pridobitev - obiskali tako dolgoletni poslovni partnerji, kotSTRAN 12 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 13. 13. OBVEZNO TESTIRANJE ZA POGODBENIKE Za večjo varnost in zdravje pri delu Skladno z določili standarda za delo s podizvajalci skupine Lafarge in internimi navodili o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu vsem deležnikom smo v začetku aprila uvedli obvezno testiranje iz varnosti in zdravja pri delu vseh zunanjih pogodbenih izvajalcev. Gre za sistemski ukrep, ki od izvajalca uvodnega izobraževanja sicer zahteva nekaj dodatne administracije, pa vendar prinaša veliko pridobitev k preventivnemu delovanju na področju varnosti in zdravja pri delu. Ugotovitve pri izvajanju varnostnih pregledov so namreč pokazale, da se pri izvajanju uvodnega izobraževanja kandidati pogosto ne angažirajo dovolj, saj smo kasneje pri izvajanju lahko opazili določene pomanjkljivosti. Pogodbeni izvajalci morajo po predavanju rešiti pisni test s splošnimi vprašanji o naših internih navodilih, kot so gibanje po tovarni, uporaba osebnih zaščitnih sredstev, delo na višini, LOTOTO izklopno-vklopna navodila ipd. Z deli, za katere so strokovno usposobljeni, lahko pričnejo le, če na testu dosežejo 90 % pravilnih odgovorov. Pisanje testa lahko enkrat ponovijo. Vsi strokovni materiali in testni vprašalnik so kandidatom dostopni na Portalu varnosti v intranetnem omrežju podjetja. Namen uvedbe obveznega testiranja je zagotoviti in ohraniti čim večji nivo znanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Ta oblika dodatnega usposabljanja za naročnika del ni zakonsko opredeljena, predstavlja pa veliko pridobitev takoOBISKOVALCEM SMO ZASTAVILI NAGRADNO VPRAŠANJEIzžrebanci so prejeli bon za izdelke Lafarge. za posameznika kot za podjetje.  Martin KoprivcSEJEM JE LETOS DOSEGEL REKORDNI OBISKV šestih dneh si ga je ogledalo kar 55.000 obiskovalcev. 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 13
 14. 14. NAŠE DELO Nov priključek industrijske ceste na lokalno Trbovlje-Retjezaključna dela na vhodni potiPogled iz kamnoloma proti Bukovi Gori.Deponija klinkerja IZGLED NOVEGA VHODA V KAMNOLOM PLESKODovozna cesta nam je med mesec in pol trajajočo Zaradi novega vhoda so kamionski prevozi za oskrbo kamnoloma skozi center Trbovelj preteklost.proizvodnjo več kot odlično služila.Po njej smo dovažali klinker na novo pripravljenodeponijo v kamnolomu, kjer zaščiten pred Kot smo pisali že v prejšnji številki smo po kot so rekonstrukcija odvodnega kanala,zunanjimi vplivi čaka na nadaljnjo predelavo v preučitvi možnosti za zmanjšanje prometa zapornica, vrata, fotovoltaično napajanje,cement. skozi mesto Trbovlje in naselje Terezija zaradi video nadzor, namestitev ustreznih potreb kamnoloma (dobave nafte, kurilnega opozorilnih tabel, betoniranje 30 metrov olja, razstreliva, servisnih dejavnosti, dolge vhodne poti s parkirnim prostorom premikov gradbene mehanizacije …) pridobili za tri osebna vozila, postavitev prometnih Glavni surovini za pripravo ustrezno projektno dokumentacijo in marca znakov ipd. klinkerja za našo cementarno pristopili h končni ureditvi novega priključka sta lapor in apnenec, ki ju cestne povezave iz smeri Retje na lokalno S tem posegom smo pripomogli k večji cestni deponijo. varnosti ter zmanjšali negativne vplive na pridobivamo v kamnolomu bližnjo okolico. Obenem smo skrajšali cestno Plesko. Ta je od tovarne Projekt vključuje vso potrebno cestno povezavo med tovarno in kamnolomom. oddaljen 3 kilometre. Transport signalizacijo in spremljajočo infrastrukturo, zdrobljenega materiala do V aprilu načrtujemo nadaljnje betoniranje tovarne poteka po podzemnem klančine za vhodnimi vrati do ravninskega rovu, kar predstavlja eno izmed Z novim vhodom prek lokalne dela področja deponije v kamnolomu, s redkih tovrstnih rešitev v svetu. ceste Trbovlje-Retje in ureditvijo katerim bomo še dodatno znižali prašenje, Gre za okolju prijazno rešitev, s ceste znotraj kamnoloma do poskrbeli za večjo varnost v prometu in s tem tudi uspešno zaključili projekt.  katero običajni kamionski prevozi njene upravne stavbe od marca surovine iz kamnoloma do naprej transportna vozila za Damjan Kovač cementarne niso potrebni. oskrbo kamnoloma ne vozijo več skozi center Trbovelj.STRAN 14 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 15. 15. NAŠI LJUDJENaši jubilanti Novosti iz sindikata(od januarja do aprila)30 let dela: Eva Prnaver POGAJANJA Z VODSTVOM SO BILA KOREKTNA Stojan Klen Presežnim delavcem zagotoviti najboljše pogoje10 let dela: V preteklih dveh mesecih smo imeli člani izvršnega odbora Sindikata LCCT veliko dela, Primož Florjanc saj v naši družbi poteka reorganizacija. Od dneva, ko smo prejeli uradno namero vodstva o reorganizaciji in spisek presežnih delavcev, pa vse do danes smo člani pogajalskeJubilantom iskreno čestitamo!  skupine, ki je sestavljena iz članov izvršnega odbora in treh članov sveta delavcev, vsakodnevno prisotni na različnih sejah ali posvetovanjih. Zaposleni in člani pogajalske skupine se srečujemo s problemi, ki jih do sedaj nismo poznali, saj tudi najstarejši zaposleni v naši tovarni ne pomnijo, da bi v naši tovarni odpuščali delavce.Čestitke srečni mamici Pogovori in pogajanja z vodstvom so potekala zelo korektno, saj se naše vodstvo na več področjih trudi zagotoviti socialno varnost in najti novo zaposlitev za čim več zaposlenih,5. marca 2012 je na svet privekal Filip. Čestitke ki so na spisku presežnih delavcev. Vemo, da za vse ne bomo mogli poskrbeti, čepravmami Klari Forte Zupan. smo mnenja, da smo člani pogajalske skupine storili vse, kar je bilo v naši moči. Lahko trdimo, da je vodstvo do danes ugodilo prav vsem našim zahtevam. Seveda smo pred pogajanji pridobili tudi nasvete pravnikov ter sindikata na republiškem nivoju, zato smo prepričani, da smo tako vodstvo kot pogajalska skupina delovali v skladu z vsemi zakoni in kolektivno pogodbo. Še enkrat pa poudarjamo, da bodo kljub našim naporom nekateri delavci morali zapustiti tovarno in tu smo ostali nemočni, saj je cilj delodajalca seveda zmanjšati število zaposlenih. Samo upamo lahko, da bo nekega dne v naši cementarni ponovno stekla proizvodnja klinkerja in da do takrat ne bo več prišlo do zmanjševanja števila zaposlenih.Filip Zupan LETOS BREZ PROIZVODNJE KLINKERJA Žal tudi brez nekaj delovnih mest Kriza v gradbeništvu je zahtevala svoj davek tudi med našimi zaposlenimi, saj smo trenutno poleg slabega trga tudi brez dovoljenja za sosežig alternativnih goriv. Naš Rešitev nagradne križanke iz prejšnje lastnik se je odločil, da letos ne bomo več proizvajali klinkerja, zato nam je čez noč številke LC tima: postalo jasno, da bo nekaj zaposlenih ostalo brez dela. Glavna naloga pogajalske MNOGO SNEGA MNOGO SENA skupine je ohraniti čim več delovnih mest, tistim, ki bodo vseeno morali zapustiti tovarno, pa poskušamo zagotoviti kar najboljše pogoje (odpravnino in ostale dodatke). Do danes nam je uspelo obdržati nekaj delovnih mest, izboljšati pogoje vsem, ki bodo prijavljeni Nagrado prejmejo: na zavodu, poskrbeli smo, da po odpustu ne bomo imeli socialnih problemov. Zavedamo se, da bo za nekatere naše zaposlene velik šok, ko bodo morali zapustiti tovarno, saj so 1. nagrada: Torbica, majica in kapa nekateri v cementarni zaposleni že več kot trideset let. Lafarge Marjan Lesar, Cesta Tončke Čeč 30, Trbovlje SINDIKALNI POZDRAV Upokojenim in bolnim 2. nagrada: Torbica Lafarge Slavi Ložina, Majcenova 4, Trbovlje Na koncu pa tudi tokrat lepo pozdravljamo naše upokojence, ki so z malce sreče dočakali Mirko Koritnik, Mali Cirnik pri svojo težko prigarano cementarniško upokojitev. Želimo jim zdravja ter obilo lepih Šentjanžu 12 b, Šentjanž trenutkov v prihajajočih toplih mesecih. Lepe pozdrave namenjamo tudi vsem našim zaposlenim, ki so trenutno na bolniškem staležu in jim želimo čimprejšnjega okrevanja. 3. nagrada: Knjiga Pikapolonica na prašni cesti Ivana Šušteršič, Bevško 75, Trbovlje ŽIVEL PRVI MAJ Žiga Hrovat, Cankarjev trg 20, Zagorje Praznik dela Marija Lipar, Podkraj 82, Hrastnik Preživeli smo tudi 1. maj, praznik dela. Malo sarkastično rečeno: država bo poskrbela, Nagrade bomo poslali po pošti. da praznika ne bomo več praznovali dva dni, kar je po svoje logično, saj je tudi dela in Čestitamo! delovnih mest vse manj.  Etbin Marin 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 15
 16. 16. NAŠI LJUDJE REKREACIJSKI PROSTORI V KAMNOLOMU PLESKO Prostori za srečanja in rekreativni oddih članov društva. Društvo upokojencev Društvo upokojencev Cementarne Trbovlje Cementarne Trbovlje, ustanovljeno 3. junija 2011, Letošnji program aktivnosti vabi vse naše upokojence in Člani društva upokojencev Cementarne Trbovlje, ki mu predseduje delavce, ki so bili napoteni na Franc Simnovčič, so se v začetku aprila sestali v prostorih Lafarge čakanje, in še niso člani društva, Cementa Trbovlje in sprejeli program aktivnosti za leto 2012. da se včlanijo in izkoristijo možnost druženja ter aktivnega Predsednik Franc Simnovčič je prisotne Za člane društva bo v tekočem letu vsak seznanil z aktivnostmi preteklega leta. prvi četrtek organiziran rekreacijski pohod preživljanja prostega časa v Društvo se je lani ukvarjalo predvsem z ali srečanje na Pleskem, vsak drugi četrtek ureditvijo objektov na območju kamnoloma v mesecu pa bo v bivših prostorih Lafarge društvu. Plesko, ki jih je ob pomoči prizadevnih članov Transporta odprta dežurna pisarna, kjer obnovilo in očistilo. Člani društva so si enotni, bodo člani lahko vplačali članarino ali poiskali da je za povečanje obiska v letošnjem letu, dodatne informacije o delovanju društva.  nujno potrebno urediti in asfaltirati še cesto, ki vodi do rekreativnih prostorov. Da bi društvo delovalo kar najbolj aktivno, bo članom zelo dobrodošla pomoč sindikata. Z njim se bo predsedstvo dogovarjalo tudi o Ne prezrite Vabljeni možnostih nakupa kart za kopanje v kopališču Laško. Seveda pa se bo društvo povezovalo VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU na občni zbor tudi z drugimi podobnimi društvi v Zasavju. Dopoldne - rekreacijski pohod ali Za leto 2012 so na sestanku sprejeli program srečanje na Pleskem 10. maja 2012 aktivnosti, ki vključuje tudi organizacijo izleta ob 10. uri v Talasso Strunjan. Udeležba na člana bo VSAK DRUGI ČETRTEK V MESECU znašala 10 evrov, o podrobnostih pa bodo v prostorih društva upokojencev člani društva seznanjeni na občnem zboru. Trbovlje v centru Trbovelj. Ta bo organiziran 10. maja 2012 ob 10. uri Od 10. do 11. ure - odprta dežurna v prostorih društva upokojencev Trbovlje v pisarna za člane centru Trbovelj.STRAN 16 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012
 17. 17. NAŠE POVEZAVESODELOVALI SMO S KOLEGI V BEOČINUIzdelava geodetskega posnetka ležišča apnencaV sestrski tovarni Beočin vSrbiji, kjer surovino za izdelavocementa pridobivajo iz dvehkamnolomov (apnenec vkamnolomu Mutalj in lapor vkamnolomu Filiala), so se odločiliraziskati potencialno ležiščeapnenca v 30 km oddaljenemkraju Ležimir, ki leži ob vznožjuFruške Gore s pogledom protiSremski Mitrovici.Raziskovalno vrtanje je obrodilo sadovein potrdilo, da je področje bogato zvisokokakovostnim apnencem, zato sopristopili k izdelavi elaborata o zalogah invirih te mineralne surovine za industrijskenamene za to področje.Elaboratu je potrebno predložiti tudigeodetski posnetek v merilu 1:1000. Zaradi MERITVE SMO IZVAJALI NA RAZGIBANEM PODROČJUporaščenosti področja z nizkim grmičevjem Okrog 45 hektarjev površin ob vznožju Fruške Gore.in drevjem izvajanje meritev s klasičnimigeodetskimi sistemi ni mogoče, zato smo jimponudili pomoč, da področje posnamemo z novozapadlega snega in ekstremno nizkih piezometri, koordinatami raziskovalnih vrtin,našim GPS sistemom, s čimer bi tudi znatno temperatur smo morali prekiniti snemanje. trigonometri, mejniki, njivami, objekti, jarkiznižali stroške. …). Konec marca in v začetku aprila, ko soPrvič smo šli v Srbijo z namenom, da vremenske razmere dovoljevale, smo z Področje skupaj meri okrog 45 hektarjev inprogramiramo GPS napravo na pogoje meritvami nadaljevali in jih v osmih dneh je večinoma poraščeno z brezami, bodečosrbskega mobilnega ponudnika ter ponudnika zaključili. Uspelo nam je posneti dobršen nežo, šipkom in podobnim trnatim grmovjem.geodetskih storitev, kar se je izkazalo za vse del eventualno odobrenega pridobivalnega Seveda na njem ne manjka niti kač, kuščarjev,prej kot enostavno. Pomoč pri nalogi nam prostora ob vznožju Fruške Gore. Točke mrčesa in posebno klopov. Če prištejemo šeje ponudilo slovensko podjetje, ki nam je v z naprave GPS smo prenesli na prenosni temperature nad 25°C in razgiban teren, jeletu 2006 GPS napravo dobavilo. Januarja računalnik, na katerem se je izrisal geodetski bilo delo vse prej kot lahko, vendar ob pomočismo izvedli prve meritve, s katerimi smo se posnetek z vsemi topografskimi posebnostmi ekipe iz Beočina nikdar ogroženo.prepričali, da je projekt možno izvesti. Zaradi (potmi, vkopi, klančinami, grmičevjem, Dvojec iz Slovenije, ki je sodeloval pri projektu (to sva bila Damjan Kovač iz cementarne in Darijan Arnšek iz Apnenca), je bil nastanjen v Področje v kraju Ležimir priznani restavraciji na obrežju reke Donave. je večinoma poraščeno z Tam se je zvečer ob dobri srbski hrani, pijači, brezami, bodečo nežo, šipkom predvsem pa gostoljubnosti prebivalstva, in podobnim trnatim grmovjem. ki kljub težkim razmeram v državi pozitivno Na njem ne manjka niti kač, gleda na vsak korak v prihodnosti, pozabilo kuščarjev, mrčesa in klopov. Če na vsakdanje napore in oddaljenost od prištejemo še temperature nad svojih najbližjih. Izkušnja je bila vsekakor 25°C in razgiban teren, je bilo dobrodošla in poučna, vsi sodelujoči smo se delo vse prej kot lahko, vendar naučili dosti novega, predvsem pa okrepili ob pomoči ekipe iz Beočina medsebojno sodelovanje in prijateljstvo.  nikdar ogroženo. GEODETSKI POSNETEK Damjan Kovač Prikaz na računalniškem zaslonu. 2012 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | STRAN 17
 18. 18. NAŠE POVEZAVE NAŠ POSLOVNI PARTNER Podjetje Betontrade Beton je eden temeljnih materialov v gradbeništvu in nujni element pri skorajda vsaki gradnji. Od kakovosti betona je pogosto odvisna kakovost celotnega objekta, pa naj gre za nogometni stadion ali vrtnoŠPORTNI PARK STOŽICE V LJUBLJANIReferenčni objekt, pri katerem je Betontrade hiško.poskrbel za zunanjo ureditev. Podjetje Betontrade, ki se ponaša s in hitrim procesom doziranja materialov. številnimi referencami in sodelovanjem Celotna proizvodnja svežih betonskih pri večjih gradbenih projektih v Sloveniji, mešanic je računalniško podprta, ves pretok zagotavlja temeljno kakovost produkta in vhodnih in izhodnih materialov pa poteka strokovno opravljeno delo. Betonarna družbe preko elektronske tehtnice z nadzornim Betontrade razpolaga s kapaciteto 90 m3, ki sistemom, tako da je kupcem odposlana jo dosežejo z uporabo planetarnega mešalca količina betonskih mešanic kakovostna, nesporna in preverljiva v vsakem trenutku. Betonarna razpolaga s pokrito deponijo peščenih frakcij za potrebe betonskih Betontrade sodeluje pri številnih mešanic v velikosti 1000 m3 ter še dodatnih projektih, od družinskih hiš, teras 200 m3 v boksih betonarne, kar pomeni, daBTC PLAZA HOTELReferenčni objekt v Ljubljani. za prosti čas do stadionov in drugih imajo na zalogi vedno 1200 m3 peščenih obsežnih objektov. Med vidnejšimi frakcij za izdelavo betonskih mešanic. referenčnimi objekti podjetja najdemo Betonarna razpolaga tudi z zalogovniki za med drugim Rehabilitacijski center cement, velikosti 300 t. Vse to betonarni Soča, Športni park Stožice (zunanja omogoča nemoteno obratovanje tudi pri ureditev) v Ljubljani, Dom za ostarele večjih naročilih. Črnuče, Ljubljanske mlekarne Ljubljana, To- bačna mesto Ljubljana, Osnovna šola V podjetju Betontrade proizvajajo več kot 40 Vižmarje in Gimnazija Vič (telovadnica). različnih vrst betona, primernih za različneBETONARNA DRUŽBE BETONTRADEEna najsodobnejših betonarn v gradnje in različne razmere. NajmanjšeSloveniji. možno naročilo je 0,25 m3, beton pa pripeljejo na želeno lokacijo v želenem času. Poleg proizvodnje betonov opravljajo tudi izkope gradbenih jam za vse vrste objektov, dobavijo in svetujejo pri izbiri najprimernejšega peska za projekt, dobavijo naročene materiale, nudijo prevoz strojev in razsutega tovora na območju Ljubljane in širše, razpolagajo z gradbeno mehanizacijo, ki omogoča hitro in kakovostno rušenje objektov, pred izvedbo pa tudi svetujejo o najprimernejšem načinu rušenja ter odpeljejo oz. odstranijo in uničijo ruševine dotrajanih objektov na naravi prijazen način in v skladu z okoljskimi standardi.  DODATN E INFO R MACI JE Betontrade d.o.o. Cesta v Gorice 7 1000 Ljubljana Tel.: 08/ 2052 030 Fax: 01/ 2565 361 info@betontrade.si www.betontrade.siSTRAN 18 | Lafarge CEMENT SLOVENIJA | 2012

×