Your SlideShare is downloading. ×
LC Tim: poletje 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

LC Tim: poletje 2011

2,038

Published on

Interno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o., poletje 2011

Interno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o., poletje 2011

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,038
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Poštnina plačana pri Pošti 1420 Trbovlje 02 LC Tim INTERNO G L A S I LO DRUŽBE L A FA R G E CEMENT D.O.O. pOLETjE 2 011 novinarska konferenca Smo žrtev različnih interpretacij zakonodaje sreČanJe s kUPci Bilo je športno in zabavno ManJ co2 Lafarge znižuje ogljični odtis Junij – mesec varnostiISSN 1854-2816 Varno V prometu
 • 2. VSEBINA 12 Naše delo Dejstva o poslovanju podjetja 04 Novice Novinarska konferenca 25-kg vreče tudi za črni cement Srečanje s kupci LEA 2011 08 Intervju Janusz Miluch, generalni direktor 18 Naši ljudje Anketa Sindikalne novice Izlet v Grossglockner in 10 Naša varnost italijanske Dolomite Junij – mesec varnosti Varno v prometu 21 Naše povezave Lučkin memorial – plavalni Še vedno vozim – vendar ne klub Lafarge Cement hodim LC Tim - interno glasilo družbe Lafarge Cement d.o.o., letnik: 2011, številka: 2 / Izdajatelj: Lafarge Cement, d.o.o., Kolodvorska 5, Trbovlje, telefon: 03 56 52 325; e-pošta: info@lafarge.si / Odgovorni urednik: Andrej Sopotnik, uredniški odbor: Iva Dominkovič, Desanka Petrič, Špela Malovrh, Gregor Uranič, Petra Kajič / Foto: arhiv Lafarge Cement, d.o.o. Izvedba: Multima d.o.o. / Glasilo izhaja četrtletno. Naklada: 1000 izvodov. / ISSN 1854-2816 / Časopis je natisnjen na 100-odstotnem recikliranem papirju. Vse pravice pridržane. Noben del te revije ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oziroma na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Lafarge Cement, d.o.o.STRAN 2 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 3. NAŠA SMEr DAMJAN KOVAČ Vodja kamnoloma in varnosti v tovarni.Mesec JUniJ – mesec varnosti v LafargeuV zadnjih letih posveča Lafarge mesec junij zdravju in na enodnevnem srečanju v kamnolomu Plesko predstavili tudi novosti varnosti pri delu kot prvi in ključni prioriteti Skupine. letošnje, novo sprejete zakonodaje za področje urejanja prometa v Poseben poudarek v letu 2011 je na upoštevanju varnosti Sloveniji ter izvedli praktičen prikaz merjenja hitrosti vozil, preverjanja udeležencev v cestnem prometu in transportu ter na alkoholiziranosti, uporabe etilometra, pripomočka za prisilno njihovem vedenju pri opravljanju sorodnih del in nalog. V ta zaustavitev vozil kot tudi ugotavljanja psihofizičnega stanja voznikovnamen je bilo tudi izdano priporočilo s strani matične enote v Parizu. ter se seznanili z ustrezno obravnavo kršiteljev v cestnem prometu.Tudi v trboveljski cementarni smo junij, mesec varnosti, ustreznoobeležili ter varnosti posvetili še dodatno pozornost. Organizirani dan varnosti v kamnolomu Plesko smo popestrili s prikazom varne vožnje s težkimi gradbenimi vozili (t. i. »dumper«-ji),Z naraščajočim številom vozil (816.000.000 vozil v letu 2010) in katera so kot sovozniki lahko izkusili na lastni koži tudi zaposleni.več kot 1,3 milijona smrtnih žrtev v svetovnem merilu je varnost v Hkrati smo na območju tovarne posvetili še več pozornosti samicestnem prometu vprašanje, ki se nanaša na vsakega posameznika. urejenosti njene notranjosti in okolice, začrtali nekaj novih parkirnihDejansko se več kot polovica cestnih nesreč s smrtnim izidom ne prostorov ter javno razgrnili nov načrt zaščite in reševanja družbe prednanaša na voznike same ampak na soudeležence v cestnem prometu naravnimi ali elementarnimi nesrečami.– tako imenovane "ranljive udeležence", kot so pešci, kolesarji alivozniki motornih koles. V sklopu prireditev smo se povezali tudi z zavodom »Vozim« ter srednjim šolam v Zasavju predstavili njihovo poslanstvo. ŽrtveČeprav je 90 % smrtnih žrtev v cestnem prometu zaradi nesreč v prometnih nesreč so mladim predstavile svojo izkušnjo, ki jim je vnerazvitih državah, so statistike prav tako zaskrbljujoče za države, ki sekundi spremenila življenje za vedno.veljajo za relativno "varne". Sem sodi tudi Slovenija, kjer smo imeli vlanskem letu 138 smrtnih primerov. Napovedi Svetovne zdravstvene Poleg omenjenih aktivnosti na področju izboljšanja varnosti in zdravjaorganizacije (WHO) za bližnjo prihodnost niso nič boljše: na podlagi pri delu velja izpostaviti še implementacijo sistema registracijestatističnih podatkov bodo do leta 2030 prometne nesreče postale podizvajalcev s t.i. ID (identifikacijskimi) karticami z vsemi osebnimi5. najpogostejši vzrok smrti pred hudimi boleznimi kot sta HIV / AIDS podatki in osebno sliko, izvedbo izobraževanja zaposlenih za deloin rak, ki sta trenutno bolj smrtonosna. na višini s pomočjo dvižnih naprav (ploščadi), objavo dokumentov o dobrih praksah s področja varnosti in zdravja pri delu na nivojuV trboveljski cementarni smo tudi letos mesec junij – mesec varnosti skupine, kooperacijo z rTH pri odpravi posledic uhajanja plina COustrezno obeležili z organiziranjem izobraževanj za zaposlene in (ogljikovega monoksida) zaradi samovžiga premoga in njegovegapogodbene delavce na področju urejanja varnosti v notranjem in nepopolnega izgorevanja v jami Ojstro, izobraževanje zaposlenihcestnem prometu. o načinu postavitve cevnih odrov, uvodna izobraževanja mladih za potrebe počitniškega dela ter soudeležbo pri varnostni igri na LOIzvedli smo dodatna usposabljanja zaposlenih in pogodbenih portalu na temo transporta oz. vedenja v prometu. prevoznikov in jih seznanili z novostmi, ki si jih je Skupina Lafargezadala za izboljšanje varnosti pri vsakdanjem transportu materialov Damjan Kovačin naših proizvodov. V sodelovanju s policijsko postajo Trbovlje smo 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 3
 • 4. NOVICENOVINArSKA KONFErENCA TrBOVELJSKECEMENTArNEZ leve proti desni: Milivoj radak (pravnik),Andrew Schmidt (tehnični direktor), JanuszMiluch (generalni direktor), Martin Koprivc(ekologija), Andrej Sopotnik (komuniciranje) NOVINArSKA KONFErENCAter Leopold Povše (vodja proizvodnje). trboveljska cementarna je žrtev spreminjanja interpretacij zakonodaje s strani upravnih organov in sodstva Na novinarski konferenci 12. julija Družba Lafarge Cement je 11. julija prejela podlagi direktive Evropske unije za pridobitev je vodstvo trboveljske cementarne odločbo Arso, v kateri je agencija zavrnila integralnega okoljevarstvenega dovoljenja predstavilo svoje stališče do opredelitev trboveljske cementarne (IPPC), ki velja tudi v Sloveniji. Prav tako so odločitve Agencije republike kot obstoječe naprave. Kot je povedal vsi njeni podobni obrati v Evropi obravnavani Slovenije za okolje (Arso), ki je dan Janusz Miluch, generalni direktor Lafarge kot obstoječi. Miluch je izpostavil: »Vlogo prej zavrnila opredelitev trboveljske Cementa, je skupina Lafarge kot vodilni in proces Lafarge Cementa za pridobitev cementarne kot obstoječe naprave, proizvajalec gradbenih materialov na svetu okoljskega dovoljenja sta v internem medtem ko je bilo leta 2009 nad odločitvijo slovenskih upravnih organov revizijskem procesu pregledala tako skupina IPPC dovoljenje podeljeno ob razočarana. Lafarge Cement zavrača Lafarge kot tudi Evropska banka za obnovo predpostavki, da gre za obstoječo utemeljitev ArSO za odvzem okoljskega in razvoj, ki je 44-odstotni lastnik podjetja, in napravo. Družba se z odločitvijo ne dovoljenja kot nesprejemljivo, saj ne gre za nihče ni našel nepravilnosti.« strinja, ker ni posledica vsebinskih vsebinske nepravilnosti, temveč je rezultat nepravilnosti v IPPC dovoljenju različnih interpretacij zakonodaje s strani Odločitev Arso v praksi pomeni, da družbaLafarge Cementa, temveč je rezultat upravnih organov in sodstva. Gre namreč za Lafarge Cement ne sme uporabljati različnih interpretacij zakonodaje s domnevno neskladnost med IPPC Uredbo in alternativnih goriv. To je za korporacijo Lafarge strani upravnih organov in sodstva. Zakonom o varstvu okolja. Odločitev Arso v nesprejemljivo, zato je Miluch napovedal, da Za zaščito svojih interesov bo resnici pomeni, da je Lafarge Cement žrtev se bo Lafarge Cement na odločbo pritožil: »V družba Lafarge Cement odločno sistemske neurejenosti in ni deležen enake mesecu marcu je Lafarge Cement na ustavno sprožila ustrezne pravne postopke. obravnave s strani pristojnih institucij kot sodišče naslovil prošnjo za enakovredno ostali IPPC zavezanci. obravnavo v postopku za pridobitev IPPC dovoljenja. Prav tako smo zaprosili za V vseh ostalih evropskih državah so revizijo odločitve upravnega sodišča s strani cementarne Skupine Lafarge do sedaj vrhovnega sodišča. Ustavno sodišče je našo brez težav pridobile okoljsko dovoljenje na pobudo zavrnilo z argumentom, da lahkoSTRAN 4 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 5. presojo o ustavnosti izvede šele po izčrpanju zadostiti strožjim zakonskim omejitvam za rezultat kontinuiranih izboljšav in okoljskihvseh pravnih sredstev zoper posamični emisije. investicij družbe Lafarge Cement je občutnoakt. Zato se bomo tudi na odločbo Arso znižanje emisij. Od leta 2004 dalje so za večpritožili.« O odločbi Arso in naslednjih pravnih Z uporabo alternativnih goriv je cementarna v kot 97 % nižje emisije žveplovega dioksidakorakih je vodstvo družbe Lafarge Cement Trbovljah kot del Skupine Lafarge zavezana k (SO2), za več kot 60 % emisije dušikovihobvestilo tudi zaposlene, prav tako pa bodo stalnemu izboljševanju okoljskih standardov oksidov (NOx) in za 50 % emisije prahu. Tudipredstavniki cementarne o tem osebno v proizvodnji. V trboveljskem obratu je tako vsa ostala onesnažila so pod zakonskimiobvestili predstavnike lokalne skupnosti. Lafarge od leta 2002 izvedel za več kot 32 mejnimi vrednostmi. Lokalna skupnost in milijonov evrov naložb, večinoma v zniževanje širša javnost lahko meritve spremljajo prekoTrboveljska cementarna je IPPC dovoljenje okoljskega vpliva tovarne. »Zgradili smo spletne strani www.lafarge.si, kjer so na voljopridobila v skladu s slovensko in evropsko odžveplevalno napravo in namestili filter, tudi mesečna okoljska poročila.zakonodajo. V skladu z načrtom uvedbe IPPC ki zmanjšuje emisije dušikovega oksida.direktive v Sloveniji je Lafarge Cement že leta Zaprli smo skladišče klinkerja ter s tem še Miluch je predstavil tudi poslovne rezultate2006 prvič podal vlogo za IPPC dovoljenje, zmanjšali količine emisij v okolje. Stabilizirali Lafarge Cementa za leto 2010. Tako celotnaleta 2007 pa je zaprosil še za dovoljenje smo proces žganja klinkerja in vzpostavili Skupina Lafarge kot trboveljska cementarnaza sosežig, zgradil odžveplevalno napravo sodoben sistem merjenja izpustov, ki sta v preteklem letu čutili posledice močnegain napravo za čiščenje dušikovih oksidov prihajajo iz naše cementarne. Prizadevamo krčenja gradbenih investicij v javnem inter izvedel nekatere druge ukrepe. Prva si tudi za čim lepšo podobo naše tovarne. zasebnem sektorju. Prodaja cementa jeodločitev Arso v 2008 ni vključevala uporabe Ozelenili smo zunanje površine cementarne, s 602 tisoč ton v letu 2008 do leta 2010alternativnih goriv. V letu 2009 je prišlo do prav tako pa smo v zaključni fazi urejanja padla na 303 tisoč ton. Lafarge Cement tudiponovnega odločanja. ArSO je tako aprila industrijske poti, ki bo ena prvih v Sloveniji, v letu 2011 pričakuje 5-odstotno zmanjšanje2009 cementarni izdal dovoljenje za sosežig zagotovo pa prva v Zasavju. V lanskem letu gradbenega trga. »Na izzive krize smoalternativnih goriv. Uroš Macerl, stranka v smo v proizvodnji vzpostavili zaprti vodni odgovorili predvsem z optimizacijo delovnihpostopku za izdajo IPPC dovoljenja, se je na krog, zgradili oljne filtre za meteorske vode procesov, pomemben delež k premagovanjuMinistrstvu za okolje in prostor na odločitev in sistem za čiščenje odpadnih voda. V njenih posledic pa bi prispevala tudipritožil, vendar je le-to pritožbo zavrnilo ter prihodnje se bomo v Lafarge Cementu še uporaba alternativnih goriv. Njihovaizdano dovoljenje potrdilo. Zatem se je Uroš naprej posvečali zniževanju vpliva na okolje; uporaba predstavlja za nas tudi pomembnoMacerl pritožil še na upravnem sodišču, ki med drugim načrtujemo posodobitev filtrov gospodarsko korist. Stroški fosilnih gorivpa je marca letos odpravilo okoljevarstveno na glavnem izpustu in hladilnici klinkerja. so samo v zadnjem letu narasli za 57 % - zdovoljenje za sosežig alternativnih goriv, Posebno pozornost namenjamo odpravi uporabo alternativnih goriv v cementarniArsu pa naložilo ponovitev postopka izdaje vzrokov za nastanek neprijetnih vonjev, ki se omejujemo naraščajoče stroške. To, dadovoljenja. V tem obdobju Lafarge Cement v občasno pojavljajo pri proizvodnji cementa«, smo edina cementarna v našem okolju, kiproizvodnji ni smel nadomeščati dela fosilnih je povedal direktor Lafarge Cementa Janusz alternativnih goriv ne sme uporabljati, močnogoriv z alternativnimi. Arso je ves postopek Miluch. vpliva na našo konkurenčnost,« je dodal. od 2004 vodil kot obstoječo napravo, in tudivsa tri izdana okoljska dovoljenja v 2009 sose nanašala na cementarno kot obstoječo GrADIVO TrBOVELJSKE CEMENTArNE ZA MEDIJEnapravo. Prikaz okoljskih investicij, meritev emisij ter stanja okolja v Zasavju v času obratovanja in NOVINArSKA KONFErENCANa novinarski konferenci so predstavniki neobratovanja cementarne. Odziv medijev je bil dober.Lafarge Cementa pojasnili tudi uporaboalternativnih goriv. Njihova uporaba skupajs klasičnimi gorivi omogoča zmanjševanjevplivov na okolje. Pri tem ne gre zaklasičen sežig odpadkov, ampak za sosežigalternativnih goriv, predelanih iz odpadkov.Interpretacija, ali gre pri Lafarge Cementu zanovo ali obstoječo napravo, pa v nobenempogledu ne spremeni dovoljene mejnevrednosti emisij cementarne. Vse večindustrijskih obratov souporablja alternativnagoriva, kar je tudi priporočilo EU, saj se s temrešuje problem ravnanja z odpadki. V Slovenijise tovrstnih postopkov poslužuje tudi SalonitAnhovo, v Evropi pa večina cementarn.V nemških cementarnah, denimo, deležalternativnih goriv predstavlja preko 50 %vseh goriv, v avstrijskih celo presega 70%. Meritve emisij dokazujejo, da uporabaalternativnih goriv v Lafarge Cementu nepovečuje vplivov na okolje. Nasprotno, obrati,ki uporabljajo alternativna goriva, morajo celo 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 5
 • 6. NOVICEDrUŽABNO SrEČANJEs kupci pod PohorjemV četrtek, 9. junija, smo po nekajletnem predahu zopet priredili »monster rollerje« in pa vožnje s pohorskim jetom, kjer se je vnel pravidružabno srečanje za naše kupce. Letošnje srečanje je potekalo v boj za prvo mesto. Veliko gostov se je udeležilo »male šole golfa« in semariborski Areni pod Pohorjem. na koncu pomerilo v mini turnirju golfa.Na poti v Maribor nas je spremljal dež, ko pa smo prispeli pod Pohorje, Na srečo nam je vreme služilo prav do konca športnih iger, ko jese je razjasnilo in ob prihodu prvih gostov so se luže na asfaltu že bil čas za večerjo in druženje pod VIP šotorom. Prisotne je najprejposušile. pozdravil generalni direktor Lafarge Cementa Janusz Miluch ter seSrečanje je bilo načrtovano predvsem športno – tekmovalno. Po zahvalil za obisk in sodelovanje v preteklosti, obenem pa izrazil upanjelahkem prigrizku smo bili pripravljeni za športne podvige, ki so nam za dobro sodelovanje tudi v prihodnje. Njegovi zahvali se je pridružiljih ponujali organizatorji srečanja KorenSports. tudi direktor prodaje in marketinga Aljaž Kuzmanovski.Udeleženci so se lahko pomerili v številnih zabavnih športnih Vsi zmagovalci športnih iger so prejeli skromna darilca, nato pa smoaktivnostih: XXL nogometu, odbojki, golfu, vožnji s pohorskim »jetom«, se ob dobri hrani in pijači družili in zabavali ob zvokih skupine Doublevožnji z »monster rollerji« in igrah v adrenalinskem parku. Trouble.Srečanja se je žal udeležilo manj gostov, kot smo predvidevali. Gostom smo pripravili tudi presenečenje, ko je na oder stopil paterSklepamo, da zaradi slabega vremena, saj se je dež vlekel že čez Janez – Jonas Žnidaršič in s svojim komičnim programom še popestrilcel teden. konec dneva.Nogomet in odbojka nista bila tako priljubljena, saj je bilo težko Ko smo se s prijetnimi občutki razšli, smo si obljubili, da se kmalusestaviti ekipe. Nekaj najbolj pogumnih se je spustilo po velikanski ponovno srečamo. gugalnici na adrenalinskem parku, ljubitelji hitrosti pa so raje izbraliADrENALINSKI PArK DrUŽABNO OMIZJEV preizkušanju poguma. Prijetno smo združili s koristnim. Po številnih športnih igrah smo si privoščil tudi zabavo.SKUPINA DOUBLE TrOUBLE OB DOBrI HrANI IN PIJAČIOb odlični glasbi so se nekateri tudi zavrteli. Srečanja se je verjetno zaradi vremena udeležilo manj gostov, a je vreme zdržalo do konca iger in tudi pri večerji je bilo zabavno.STRAN 6 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 7. IZGrADNJA V POLNEM TEKU NOVI CILJI NA PODrOČJU CO2industrijska pot od materialov do zgradbpo cementarni v Lafarge si je zadal nove cilje za emisije CO2, ki obsegajo dve ključni področji:trbovljah • do konca leta 2020 zmanjšati emisije CO2 na tono proizvedenega cementa, in sicer za 33 % v primerjavi z letom 1990 • zavezati se za inovativno trajnostno gradnjo, ki temelji na rešitvahO naših načrtih vzpostavitve industrijske učne za oblikovanje »nizko-energijskih« stavb, kakršne se bodopoti po cementarni smo pisali že v prejšnji uporabljale v prihodnosti.številki tega časopisa. Na kratko o projektu:v tovarni postavljamo sedem točk, na katerih Oba cilja je Lafarge razvil v okviru partnerstva s Svetovnim skladombomo obiskovalcem pobliže predstavili za naravo (WWF International).posamezne procese v proizvodnji cementa.Izgradnja poti je v polnem teku, za pokušino > Zmanjšanje emisij CO2 za 33 % na tono cementa do konca letaobjavljamo fotografiji, ki pričata prav o tem. 2020V podjetju menimo, da bo industrijska pot Lafarge se je v okviru partnerstva z WWF International že zavezal kpo cementarni dobrodošla ne le za podjetje zmanjšanju emisij CO2 na tono cementa, in sicer za 20 % od leta 1990samo, temveč za celotno Zasavje, saj bo do 2010. Ne samo, da je bil cilj dosežen pred predvidenim rokom (vhkrati poživila turistično ponudbo naših letu 2009), Skupina Lafarge je cilj celo presegla in konec leta 2010krajev. Za uspešno izvedbo projekta skrbi zmanjšala emisije CO2 na tono cementa za 21,7 %.skupina zaposlenih v podjetju, strokovnjakovna predstavljenih področjih proizvodnje > Razvoj inovativnih rešitev za trajnostno gradnjo do leta 2015cementa. Pri projektu uporabljamo betonske Stavbe trenutno predstavljajo 40 % svetovne porabe primarneelemente partnerjev trboveljske cementarne, energije. Zmanjšanje te porabe je torej eden ključnih izzivovza informacijske elemente ob poti pa skrbi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam. Ta energija selokalno, zasavsko podjetje. v glavnem porabi vsakodnevno v času trajanja stavbe. Z določitvijoUradna otvoritev industrijske poti jepredvidena za september, ko bomo za jasnih ciljev za leto 2015 se Lafarge tako zavzema za pomoč pri izboljšanju energijske učinkovitosti stavb ter zmanjšanja njihovegaobeležili tudi 135 let delovanja trboveljske ogljičnega/okoljskega odtisa:cementarne.  33 % • razvoj desetih novih vrst inovativnih gradbenih proizvodov ali rešitev iz svojih razvojnih projektov manj • prispevati k oblikovanju 500 gradbenih projektov, ki so energijsko učinkovitejši. emisij CO2 trajnostnaPrEDSTAVITEV KAMNOLOMA NA PrVI TOČKI gradnjaNa prvi točki industrijske poti bomo predstavilikamnolom, vse od mineralov in fosilov dopripravljene surovinske mešanice. 10 novih Danes vsaka tona cementa, proizvedena v Skupini Lafarge, odda v povprečju rešitev 606 kg CO2, kar je 168 kg manj kot leta 1990. Z novim ciljem znižanja emisij CO2 za 33 % bo v Skupini povprečna vrednost oddanega CO2 na tono cementa, proizvedenega v letu 2020, 518 kg, kar je 500 okoli 250 kg manj kot leta 1990. gradbenih projektov Bruno Lafont, predsednik in izvršni direktor podjetja Lafarge, po objavi novih ciljev: "Lafarge si je postavil zmanjšanje emisij CO2 za glavni cilj in ga tudi izpolnil. Zadovoljen sem z našim partnerstvom z WWF, ki nam še hitreje pomaga k napredku. To ni več samo zmanjšanje emisij CO2 pri proizvodnji naših materialov, temveč tudi razvojDrUGA TOČKA V NASTAJANJUNa njej bomo predstavili mlin surovine, peč in rešitev za gradnjo stavb, ki porabijo manj energije."odžveplevalno napravo. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 7
 • 8. INTErVJUPOGOVArJALI SMO SEJanusz Miluch: »Učim se slovensko, pa nienostavno.«Med tednom živite v Trbovljah, za konec Janusz Miluch je prišel v Malo. Obiskal sem Bled. Zelo mi je všečtedna se vračate na Poljsko … Slovenijo iz Poljske. V Lafargeu Ljubljana. Bil sem tudi na Pohorju, kjer smo je zaposlen že 13 let. Od pripravili srečanje s kupci in dobavitelji.Glejte, situacija ni popolna, ampak mi ni marca letos je prevzel vodenjetežko. Ko ti življenje ponudi izziv, ga morašvzeti kot priložnost. Želel bi si, da bi tudi trboveljske cementarne. Med Bi lahko potegnili kakšne vzporedniceveč Slovencev razmišljalo tako. Predvsem tednom živi v Trbovljah, ob koncih Slovenije s Poljsko?moji sodelavci v Trbovljah. Lafarge ponuja tedna se vrača k družini.zaposlenim veliko priložnosti zaposlovanja Glede na to, da je Slovenija zelo mala država,po svetu. Vredno jih je izkoristiti, pa ne le za je ta povezanost med ljudmi zelo očitna inkarierni, temveč predvsem kot osebni razvoj. pomembna. Vsakdo je brat, svak ali nečak od nekoga. Vsak ima svojo zgodovino inSo na Poljskem zaposleni bolj pripravljeni poznanstva. Na Poljskem tega ni. Opažamoditi na delo v tujino? pa, da je obojim enako pomemben prosti čas, ki ga preživijo po službi, in družina. TudiDa. Vsako leto se za to odločijo do trije miselnost Slovencev se mi zdi zelo podobnazaposleni. poljski.Slišim, da se učite slovensko. Je težko? V Slovenijo ste prišli v zelo težkih časih za Slovenija je zame kot mala cementarno. Slovensko gradbeništvo je vNekatere besede in stavki so zelo podobni Švica. Ima gore in morje, ko krizi, cementarni je bilo odvzeto dovoljenjepoljskim, ampak če vzamem jezik kot celoto, pogledam naokrog, pa jo vidim za uporabo alternativnih goriv …je to povsem drug jezik, ki ga je tudi zelo težko kot izjemno čisto. Nima urejenihrazumeti. Nekaj besed vseeno že poznam. Mislim, da gre za veliko bolj obširnoMoja učiteljica prihaja iz Zagorja in me je le večjih mest, temveč celo vprašanje. Ne gre le za dovoljenje, ki je v temtakoj naučila povedati: Zagorjani so najboljši podeželje. V Sloveniji so hiše in primeru zelo simbolično. Najbolj pomembnoljudje (nasmeh). vrtovi super urejeni. rekel bi, da je to, da cementarna obratuje. Nenazadnje celo bolj kot v Nemčiji. gre za cementarno s 135-letno tradicijo inSte si Slovenijo že lahko kaj ogledali? moja prioriteta je, da ostane del zasavske zgodovine tudi naprej. Na žalost nam trgSTRAN 8 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 9. trenutno ni naklonjen. Poslovno leto bomoverjetno zaključili z izgubo. Prav tako nimamomožnosti, da bi obratovali tako, kot obratujejovse druge cementarne, v Sloveniji in Evropi.Slovenska in evropske cementarne namrečuporabljajo alternativna goriva, kar pomeni,da je ekonomski položaj trboveljske šetoliko težji. Če ne bomo dosegli ustreznegarazumevanja, kaj alternativni viri pravzapravpomenijo in zakaj bi jih morala uporabljatitudi trboveljska cementarna, potem bomoseveda potiskali to tovarno v vse slabši inslabši ekonomski položaj … Z DrUŽINO NAV kolikšni meri uporabljata alternativnagoriva Lafargeovi cementarni na Poljskem? DOPUSTU Najraje smučamo.V zelo veliki. Letno proizvedeta 3,5 do 3,7milijona ton cementa in pri tem uporabljata Verjetno ste se seznanili tudi že z regijo Ne maram pa druge plati lokalneganekaj več kot 40 odstotkov alternativnih goriv. Zasavje … ekološkega gibanja, ki je preveč agresivna. Vsi vemo, da agresija ne vodi k dobremuTudi področje gradbeništva se v Sloveniji še Da. Poskusil sem. sodelovanju. Želel bi si, da živimo v tem okoljuni normaliziralo … kot dobri sosedje in ne kot sovražniki. Brez Ste srečali že vse tri župane? tega razumevanja bomo zelo težko dosegliV preteklosti se je Slovenija razvijala zelo kompromis.dinamično, celo bolj od ostalih Srednje in Sem. In mislim, da je to začetek zgodbe. Po Ko sem prebiral čtivo o Zasavju, sem si pobližeVzhodno evropskih držav, sploh na področju mojem mnenju moramo začeti več govoriti o ogledal tudi trboveljski grb. Sestavljata ga dvainfrastrukture in gradbeništva. V tistem času prihodnosti in ne le o preteklosti. Prepričan dimnika, v sredini je voziček premoga. Mojje poraba cementa na prebivalca znašala sem, da je tako njihova kot moja odgovornost, cilj je, da oba dimnika v občini tudi ostaneta,približno tisoč kilogramov, na Poljskem je da se poskusimo boriti za boljši položaj te termoelektrarniški in cementarniški …bila ta poraba 450 kilogramov na prebivalca. cementarne in ne proti njej. Kajti boj protiZdaj, ko se je ta dinamični razvoj upočasnil cementarni, ne prinese nikomur nič. Skupaj Ste morda uvedli kakšne spremembe znotrajin so kapacitete bolj zapolnjene, se je poraba si moramo prizadevati za cementarno. podjetja?znižala. Drug razlog upočasnitve pa tiči vgeneralni ekonomski krizi, ki je v Sloveniji zelo Bi lahko po teh prvih stikih rekli, da so Mislim, da je ekipa zelo motivirana, radavidna. Prvi znak, da gre državi slabo, je prav naklonjeni vašim pogledom? dela v tej cementarni, ima veliko znanja ingradbeništvo. Kajti, če imajo družbe denar, tudi izkušenj pri proizvodnji cementa popotem investirajo v nove projekte, saj na ta Sem v zelo težkem položaju, da bi lahko najsodobnejših metodah.način plačajo manj davkov. Če ga nimajo, ne ocenil, zakaj je trenutna situacija takšna, Zaenkrat sprememb še nisem uvajal. Ampak,investirajo. kakršna je. Sam mislim, da je za vse nas bolje, tako kot to velja v nogometu, če želiš imeti da se ne posvečamo več preteklim zameram, zmagovalno ekipo, moraš imeti na vsakiJe podobna situacija tudi na Poljskem? saj – kot sem do zdaj lahko spoznal – so tu v poziciji najboljšega igralca. Če ga nimaš, Zasavju prepričanja glede cementarne tako moraš najti način, kako ga dobiti.Na Poljskem je položaj ravno obraten. nasprotna, da si ljudje niso enotni o tem nitiTrenutno so zahteve večje od dobave. Poljska znotraj družine … Kot je v življenju običajno, Imate nogomet radi?preživlja podobno situacijo kot jo je Slovenija situacija ni le črna in bela, ljudi ne moremopred nekaj leti. razdeliti na tiste, ki imajo prav, in na tiste, Ne posebno. rad pa imam te primerjave z ki se motijo. res si želim, da bi zastavili njim ali športom na splošno. Ker nenazadnjeBi si upali napovedati, kdaj se bo položaj v skupno pot na novo, da bi sodelovali. Seveda je posel tudi tekmovanje.Sloveniji normaliziral? moramo za to vsi malo popustiti, to zahteva tudi določene kompromise in to z obeh strani. Če vam ostane kaj prostega časa, kako gaGlede na to, kar slišimo, ne moremo preživite?pričakovati, da si bo trg opomogel v Ste se seznanili tudi z ekološkim gibanjemnaslednjih dveh letih. Sicer menim, da bo v Zasavju? Tukaj samo delam. Verjemite mi, zame sodruga polovica leta 2013 boljša, a glede trenutno zahtevni časi. Moj obseg dela jetega nimam nobenih dokazov, tudi kakšne Ekološko gibanje, ki deluje v tem okolju, velik. Nimam časa, da bi si ogledal lepotemočnejše argumente težko najdem. spoštujem. Zelo podpiram njegovo ekološko dežele. Ampak si ga bom vzel, ko bo le plat. Mislim, da je prav, da opozarja na mogoče, ker vem, da je tudi sprostitevKaj je torej vaša glavna naloga pri prevzemu okoljski vidik in tako na nek način prisili pomembna. Sicer sem nor na smučanje. Navodenja trboveljske cementarne? lokalno industrijo k spoštovanju ekoloških Poljskem sem tudi član lovskega društva, zahtev. Tu je – to je treba priznati – čeprav ne bi rekel, da je lov moj priljubljeniNaš glavni namen je, da smo odlično trboveljska cementarna ogromno naredila. konjiček. rad imam tudi stare avtomobile. pripravljeni, da v obstoječi situaciji Trenutno je ena najboljših cementarna naobratujemo v najboljši obliki. svetu. Verjemite, najboljša. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 9
 • 10. NAŠA VArNOST JUNIJ – MESEC VArNOSTI varnost v prometuKAKO SE JE PELJATI Z »DUMPErJEM«To je želel ugotoviti tudi naš prodajni predstavnikBoštjan Majcenovič. ZBrANO SMO PrISLUHNILI PrEDAVANJU Za varnost vseh, ki smo udeleženi v prometu. Tudi letos smo na poseben način obeležili poslovnih in drugih zadevah, za katere med mesec varnosti. V kamnolomu Plesko smo natrpanim delovnim urnikom rado zmanjka 23. junija pripravili srečanje s sodelavci, časa.  dan pa obeležili strokovno in športno. Ker je bila letošnja tema varnost v prometu, smo povabili k sodelovanju predstavnike policije.NA PLESKO S KOLESOM Ti so nam pripravili predavanje s področjaZ leve proti desni: Darijan Arnšek, Mario Mazurek, varnosti v prometu in nas seznanili predvsemTanja Mazurek in Bogdan Pustotnik. z novostmi nove prometne zakonodaje.Dobrih 19 kilometrov poti s kolesom v eno smer. Kolesarji iz kluba Apnenec so se iz ZidanegaPo osvežitvi in programu so se skupaj z drugimikolesarji iz Apnenca – prišlo jih je lepo število – s Mosta na Plesko pripeljali s kolesi. Obkolesi odpravili domov. tem je Bogdan Pustotnik, glavni pobudnik kolesarstva med zaposlenimi povedal, da jih v Apnencu od 32 zaposlenih kolesari kar 17. Vsi, ki so se vabilu na dan varnosti odzvali, so si lahko ogledali tudi začasni poligon s simulacijo voznih-vizualnih pogojev upravljanja dumperja in nakladalnega stroja ter se ob druženju, jedači in pijači pomenili oSTRAN 10 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 11. Branko Železnik, direktor podjetja franc Mraz, pogodbeni delavec iz andrej Jurič, komandir Policijske postajeapnenec: podjetja Mareks: trbovlje:»Lafarge zagotavlja sistem višjega nivoja »Tudi pogodbeni izvajalci moramo v Lafargeu »Zelo vesel sem bil povabila cementarne obvarnosti, ki je relativno dobro urejen. res je, strogo upoštevati kriterije varnosti in zaščite njihovem dnevu varnosti, saj naša nalogada kakšne zahteve včasih niso ravno najbolj pri delu. Sam že enajst let delam v enoti ni le represivno ukrepanje, temveč v prvipriljubljene, vzpostavitev pa je tudi draga, a Apnenec in lahko povem, da se ti predpisi vrsti preventiva. Zaposlenim, ki so se obšteje namen. Tudi enega najbolj zahtevnih vsako leto bolj zaostrujejo, kar se mi zdi tudi dnevu varnosti zbrali v prostorih kamnolomasistemov, imenovanega Lock-out, smo v prav. Nenazadnje v vseh teh letih ne pomnim Plesko, smo predstavili novosti v noviApnencu rešili v skladu s predpisi in z omejenimi delovne nesreče.«  prometni zakonodaji, zakonu o prekrškihstroški. Vesel sem, da področje varnosti tudi ter nekaj naših sredstev za delo. Zanimanjezaposleni postavljajo na dokaj visoko mesto, med zaposlenimi je bilo zelo veliko. Moramkar je pokazala nedavno izvedena anketa priznati, da sem bil zaradi tega zelo vesel inzadovoljstva, ob čemer lahko še dodam, da so prijetno presenečen.« tudi naši zaposleni izrazili veliko zadovoljstvopri delu.« ŠE VEDNO VOZIM – VENDAr NE HODIMozaveščanje mladostnikovZavod za inovativno izobraževanje o varni vožnji VOZIM je v sodelovanjus podjetjem Lafarge Cement Trbovlje na Srednji tehnični in elektro šoliTrbovlje pripravil prvo predavanje o prometni varnosti. V jeseni bo spredavanji nadaljeval tudi na ostalih zasavskih srednjih šolah. V Zavodu se zavzemajo, da bi vsak mladostnik,Teden varnosti, ki je v našem podjetju postal že prava stalnica, je tokrat zaživel ob zgodbah star med 15 in 18 let, vsaj enkrat slišalpoškodovancev v prometnih nesrečah. Prvemu predavanju o pomenu upoštevanja prometnih predavanje svojega vrstnika, ki je zaradipredpisov in odgovornega ravnanja v prometu je junija prisluhnilo okrog štirideset dijakov prometne nesreče prikovan na invalidski vozičekSrednje tehnične in elektro šole Trbovlje. Trdno verjamemo, da jim bodo pridobljene informacije ali kakorkoli drugače poškodovan. Upajo, da jim bo v naslednjih petih letih uspelo,in opozorila v letošnjih počitnicah in sploh v življenju še kako koristili. da bodo letno s predavanji dosegli vso generacijo,"Jeseni bomo z novimi predavanji na tej in ostalih zasavskih srednjih šolah nadaljevali in ki šteje po podatkih okrog 17.000 mladostnikov.s tem prispevali k večji prometni varnosti tudi na tem območju," pravi Anja Zagomilšek izzavoda VOZIM.  Zavod za inovativno izobraževanje o Nekaj vtisov dijakov s predavanj: varni vožnji ali krajše Zavod VOZIM je bil ustanovljen z namenom širjenja gibanja Še vedno vozim – vendar ne hodim na nacionalni in tudi mednarodni ravni ter “ Predavanje je bilo izjemno poučno … Upam, da si bomo vsi “ Najbolj so mi v spominu ostale zgodbe o potovanju “ Predavanje je bilo zelo poučno in nam je dalo misliti, ali se združevanja posameznikov: para- in zapomnili zgodbe, ki po rusiji in res splača tvegati tetraplegikov ter ostalih ponesrečencev ste nam jih povedali, fotografije prometnih življenje zaradi v prometnih nesrečah, ki želijo svojo in se jih spomnili nesreč. Mislim, da je prehitre vožnje ali zgodbo širiti naprej z namenom, da se ne bi ponovila. vsakič, ko bomo sedli za volan. ” bilo pripovedovanje zanimivo in alkohola. ” prepričljivo. ” 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 11
 • 12. NAŠE DELO Ste kdaj pomislili, kakšen bi LAFArGE V TrBOVLJAH bil vaš vsakdan, če v zgodovini človeštva ne bi razvili postopka za proizvodnjo cementa? V tudi v letu 2011 nadaljuje z kakšnih zgradbah bi živeli, po kakšni poti bi prišli v službo, kako bi prečkali reko in naložbami v ohranjanje okolja navsezadnje, kje bi se odvijali najzanimivejši športni dogodki, GOtOVO že Veste, da: smo izpuste žveplovega dioksida zmanjšali za ki jih danes spremljamo na Lafarge Cement vsako leto izvede veliko več kot 97 %, izpuste dušikovih oksidov za stadionih in v velikih športnih naložb v zmanjševanje vplivov proizvodnje več kot 60 %, izpuste prahu pa za več kot dvoranah, kako bi izgledale na okolje. 60 %. Vse emisije so bile vedno v zakonsko bolnišnice, šole …? Cement je ALI STE TUDI VEDELI, DA: določenih mejah. prav gotovo nepogrešljiv material smo od leta 2004 v posodobitev proizvodnje v sodobni družbi, uporabljamo investirali 32 milijonov evrov? Tudi leto 2010 so zaznamovale okoljske ga tako za gradnjo hiš, cest, investicije. V proizvodnji smo vzpostavili zaprti mostov, šol kot tudi bolnišnic, Kar 78 % teh investicij je bilo namenjenih vodni krog, zgradili oljne filtre za meteorske parkov in športnih objektov. izboljšanju okoljskih standardov. Med vode in sistem za čiščenje odpadnih voda. V Zato ni presenetljivo, da je drugim smo zgradili odžveplevalno napravo letu 2011 in v prihodnje se bomo v Lafarge beton, katerega sestavni del in namestili filter, ki zmanjšuje emisije Cementu posebej posvetili zmanjševanju je cement, drugi najpogosteje dušikovega oksida. Zaprli smo skladišče hrupa v okolici tovarne ter posodobitvi filtrov uporabljeni material na našem klinkerja ter s tem še zmanjšali količine na centralnem izpustu in hladilcu klinkerja. planetu, takoj za vodo. Vsaka emisij v okolje. Stabilizirali smo proces proizvodnja pa ima zagotovo žganja klinkerja in vzpostavili sodoben Z aktivno okoljsko politiko spoštujemo neizogiben vpliv na okolje. Enako sistem merjenja izpustov, ki prihajajo iz naše zakonodajo ter uresničujemo ambiciozne velja tudi za cementarno in cementarne. Prizadevamo si tudi za čim lepšo cilje celotne Skupine Lafarge, ki si prizadeva tega se v trboveljskem Lafarge podobo naše tovarne. Ozelenili smo zunanje za razvoj industrijske ekologije ter dobrih Cementu močno zavedamo. površine cementarne, prav tako pa smo v praks v vseh svojih cementarnah. Da ji to V tokratnem prispevku vam zaključni fazi urejanja industrijske poti, ki bo dobro uspeva, dokazuje tudi dejstvo, da se predstavljamo nekaj dejstev o kot ena prvih v Sloveniji, zagotovo pa prva je Skupina Lafarge v letu 2010, kot edino vplivih proizvodnje cementa na v Zasavju, obiskovalcem ponudila slikovit ter podjetje iz gradbene industrije, že šestič okolje in o naših prizadevanjih za poučen vpogled v proizvodnjo cementa. zapored uvrstila na lestvico 100 okoljsko ohranjanje okolja. najbolj odgovornih podjetij na svetu. Vsa naša dosedanja prizadevanja so prinesla tudi izjemno pozitivne rezultate. Od leta 2004 GOtOVO že Veste, da: lahko cement arne pri proizvodnji cementa kot vir energije uporabljajo tudi alternativna goriva. da so cementarniške peči prilagojene za ta namen, je mogoče dokazati s široko razširjeno prakso v evropi, Zda in drugih industrializiranih državah. take zamenjave so možne po zaslugi izjemno visokih temperatur v cementarniških pečeh: plini dosežejo 2000°C, materiali pa 1450°C. Na teh visokih temperaturah se vse organske snovi uničijo (pretvorijo v CO2 in H2O), medtem ko se vsebnost mineralov združi v klinker. ALI STE VEDELI, DA: se alternativna goriva pridelujejo iz materialov, ki bi se v nasprotnem primeru lahko dolga leta razgrajevali na smetiščih? Evropska zakonodaja celo prepoveduje odlaganje odpadkov, ki imajo visoko kalorično vrednost in zapoveduje sežig tovrstnih snovi, saj jim na ta način damo novo uporabno vrednost. S sosežigom alternativnih goriv cementna industrija pomembno prispeva k TrAJNO MErIMO IZPUSTE Imamo enega najbolj sodobno opremljenih zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov nadzornih centrov med vsemi cementarnami v in tako k doseganju vse višjih okoljskih ciljev Skupini Lafarge. v evropskem ter s tem tudi slovenskemSTRAN 12 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 13. prostoru. Npr. v Nemčiji alternativna goriva emisija Višina emisije brez uporabe Višina emisije z uporabo Razlikaže nadomeščajo najmanj 50 % fosilnih goriv, alternativnih goriv alternativnih goriv [%]Lafarge Cement pa je do sedaj dosegel [mg/Nm3] [mg/Nm3]največ 35 % delež alternativnih goriv. Vsaalternativna goriva so kvalitativno testirana, TOC 79,66 75,25 5,5prav tako pa vse snovi, ki se predelajo v NOx 498,66 280,5 43,8gorivo, prihajajo iz Slovenije, torej odpadkovv trboveljski cementarni ne uvažamo. SO2 18,33 2,5 86,4 Prah 13,66 11,25 17,6Alternativna goriva se v cementarni UPOrABA ALTErNATIVNIH GOrIV ZMANJŠUJE KOLIČINO EMISIJuporabljajo v postopku sosežiga, pri čemer Alternativna goriva pomembno prispevajo k zmanjšanju emisij. V tabeli so navedeni podatki za obdobjedodatni odpadki ne nastajajo, saj se pri od maja do septembra 2009, ko smo pri proizvodnji uporabljali 25,8 % alternativnih goriv.žganju klinkerja vse snovi vgradijo v končniizdelek - cement. Z uporabo alternativnihgoriv smo v Lafarge Cementu celo zmanjšaliravni nekaterih izpustov. Kljub temu pa emisija Mesečna povprečna Najvišja dnevna Zakonsko določenamoramo v trboveljski cementarni zaradi višina povprečna višina višinauporabe alternativnih goriv spoštovati [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3]strožje standarde na področju dovoljenihvišin izpustov. Dosedanje meritve so tudi TOC 80,9 95 200pokazale, da uporaba alternativnih goriv NOx 231 307 800ne vpliva na emisije. To pomeni, da v času SO2 0,18 1 50uporabe alternativnih goriv emisije niso večjekot v primeru uporabe zgolj fosilnih goriv. Prah 14,7 19 30 HCl 0,1 0,1 10GOtOVO že Veste, da: HF 0 0 1je bil Lafarge Cement kot naprava, kilahko povzroča onesnaževanje okolja TUDI Z UPOrABO ALTErNATIVNIH GOrIV SPOŠTUJEMO OKOLJSKE STANDArDEvečjega obsega, zavezan pridobiti okoljsko Lafarge Cement vseskozi spoštuje okoljske standarde. Vse povprečne dnevne vrednosti izpustov, kidovoljenje za proizvodnjo cementa in za se merijo redno, so bile v letih 2009, 2010 in 2011 pod zakonsko določenimi mejami. Meritve za november 2010 potrjujejo to trditev. V tem mesecu je cementarna obratovala 28 dni ter vseskozisosežig alternativnih goriv. uporabljala alternativna goriva.ALI STE VEDELI, DA:smo aprila leta 2009 v Lafarge Cementuokoljsko dovoljenje pridobili skladno zevropsko in slovensko zakonodajo?Ključno vprašanje o tem, ali je bila našanaprava septembra 2004 (ko je v Slovenijizačela veljati IPPC direktiva) obstoječa alinova, je s pravnega vidika zelo preprosto. LAFArGE CEMENT V PrIMErJAVI Z OSTALIMI ZAVEZANCI ZA OKOLJSKO DOVOLJENJE V SLOVENIJIStrokovne presoje so pokazale, da bi bila V spodnji tabeli so prikazani izpusti, ki jih povzroča proizvodnja cementa, v primerjavi z ostaliminaša naprava povsod na področju Evropske zavezanci za okoljsko dovoljenje v Sloveniji, ter mesto Lafarge Cementa med podjetji v Sloveniji.unije obravnavana kot obstoječa. Poleg tega Gre za uradne podatke ArSO za leto 2009.je koristno vedeti, da morebitna odločitev emisija Lafarge Cement Opombeuradnih institucij, da napravo obravnavajo zasedakot novo, v ničemer ne bi vplivala na omejitvevišin izpustov. Opredelitev naprave za staro SO2 27. mesto SO2 je brezbarven plin z vonjem, ki draži. Emisije SO2 smo vali obstoječo namreč ne vpliva na mejne zadnjih letih znižali za preko 97 %.vrednosti emisij. Prah (PM10) 22. mesto Najvišje koncentracije delcev PM10 so izmerjene v urbanih mestnih središčih, ki so pod vplivom prometa, industrije, terGOtOVO že Veste, da: pozimi individualnih kurišč.Lafarge Cement trajno meri izpustežveplovega dioksida (sO 2 ), dušikovih NOx 8. mesto Glavni vir dušikovih oksidov je promet, vir emisije so tudioksidov (NO x ), totalnega organskega objekti, ki uporabljajo za gorivo premog.ogljika (tOC), prahu (PM10), vodikovega Živo srebro 5 mesto Do emisij težkih kovin v proizvodnji cementa prihaja zaradiklorida (HCl) in hafnija (Hf). Talij in Kadmij 2. mesto sestave naravne surovine, iz katere se cement proizvaja.ALI STE VEDELI, DA: TOC 3. mesto Višina izpustov TOC je v največji meri pogojena s sestavoima Lafarge Cement za nadzor proizvodnje surovine za proizvodnjo cementa iz kamnoloma, in ne sin s tem tudi za spremljanje vrednosti emisij sosežigom alternativnih goriv.enega najbolj sodobno opremljenih nadzornihcentrov med vsemi cementarnami v Skupini Benzen 3. mesto Celotna industrija je odgovorna zgolj za približno 15 %Lafarge? izpustov benzena. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 13
 • 14. NAŠE DELOMeritve se v nadzornem centru avto- GOtOVO že Veste, da: da sta glavna vira benzena stanovanjskematično izvajajo vsakih 10 sekund, na pri proizvodnji cementa nastajajo izpusti hiše (60 %) in promet (25 %). Industrija jenjihovi podlagi pa se izračunajo polurni PM10 delcev. odgovorna zgolj za približno 15 % izpustov.povprečki, ki so prikazani tudi na spletni ALI STE VEDELI, DA: To dokazujejo tudi razmere v našem lokalnemstrani Lafarge Cementa (www.lafarge.si). emisije PM10 delcev izvirajo predvsem iz okolju. Koncentracije benzena so namrečSodobna tehnologija tudi omogoča, da bi prometa in kurjenja biomase? Cementna najvišje v centru Zagorja, merilna postaja vse proizvodnja avtomatično zaustavila, v industrija zato ni največji povzročitelj teh neposredni bližini Lafarge Cementa pa kažekolikor bi višina kateregakoli izpusta dvakrat izpustov. To lahko potrdi tudi podatek, najnižje vrednosti emisij benzena.zapovrstjo presegla dovoljene meje. Kontrolo da se raven izpustov PM10 v Zasavju nemeritev pa izvajajo neodvisne institucije, ki zmanjša bistveno, kadar Lafarge Cement ne Do emisij težkih kovin v proizvodnji cementaso pooblaščene s strani države in delujejo obratuje. K zmanjšanju emisij prahu s strani prihaja zaradi sestave surovine, iz katereskladno z evropsko in slovensko zakonodajo. Cementarne Trbovlje je denimo pomembno se cement proizvaja. Nekatere kovine so pripomogla uporaba alternativnih goriv. avtomatično prisotne v apnencu. LafargeGOtOVO že Veste, da: Cement uporablja številne metode, s katerimipri proizvodnji cementa nastajajo izpusti GOtOVO že Veste, da: se emisije težkih kovin vztrajno zmanjšujejo.tOC. Lafarge Cement periodično meri izpuste Omejitve izpustov pa so določene močno podALI STE VEDELI, DA: benzena, dioksina, furanov, težkih kovin vrednostmi, ki vplivajo na zdravje ljudi.je višina izpustov TOC v največji meri pogojena in amoniaka. Vse dosedanje meritves sestavo surovine za proizvodnjo cementa, so pokazale, da so izpusti težkih kovin, GOtOVO že Veste, da:ki jo Lafarge Cement pridobiva v kamnolomu dioksina in furanov ter benzena in amoniaka pri proizvodnji cementa občasno prihaja doPlesko, in ne s sosežigom alternativnih pod zakonsko dovoljenimi vrednostmi. neprijetnih vonjev v okolici tovarne.goriv? Večina cementarn v Evropski uniji ALI STE VEDELI, DA: ALI STE VEDELI, DA:pri proizvodnji cementa pretežno uporablja so emisije benzena, dioksina in furanov smo v Lafarge Cementu začeli izvajatiapnenec, ki zaradi svoje sestave neizogibno v cementni industriji zelo nizke, saj se obsežno analizo vzrokov za nastanekpovzroči določeno višino izpustov TOC. Zato pri proizvodnji cementa dosegajo visoke smradu?pristojne inštitucije vsaki cementarni, tudi temperature?Lafarge Cementu, izmerijo, koliko TOC prihaja Zavedamo se, da neprijetni vonji predstavljajoiz surovine, ki jo predelujejo. Na tej podlagi Po drugi strani pa do izpustov dioksinov in motnjo in zmanjšujejo kakovost bivanjase lokalno določi omejitev izpustov, da ne furanov prihaja pri nizkih temperaturah, kot okoliških prebivalcev, zato si močnopride do dodatnih izpustov TOC iz postopkov, na primer pri avtomobilskih izpustih, odprtih prizadevamo, da bi odkrili ter odpraviliki niso vezani na surovino, temveč na primer kuriščih in tudi žarih. Vse dosedanje študije okoliščine, ki povzročajo smrad. rezultatina goriva. V Lafarge Cementu smo z uporabo in analize so pokazale, da ni povezav med raziskave bodo znani do konca letošnjegaalternativnih goriv uspeli znižati emisije TOC. sosežigom alternativnih goriv in dioksini. leta in jih bomo tudi predstavili javnosti.  Evropski register onesnaževalcev kaže tudi, ZAPOSLUJEMO naši novi sodelavci V zadnjem času so se nam v cementarni in v Apnencu skupaj pridružili trije novi sodelavci. Neža Filipič darijan arnšek Franci Jerman V Lafarge Cementu sta se nam pridružila prihaja iz Laškega prihaja iz Hrastnika prihaja iz Trbovlelj in je že v Neža Filipič, kot inženirka v uvajanju in in je v lanskem in je absolvent času šolanja večkrat opravljal Franci Jerman kot prodajni predstavnik. letu diplomirala rudarstva in razna dela v našem podjetju. Enega inženirja v uvajanju pa smo zaposlili na univerzitetnem geotehnologije. Z Po izobrazbi je absolvent tudi v našem hčerinskem podjetju Apnenec programu kemijska našim podjetjem Fakultete za gradbeništvo v d.o.o. Tam se je ekipi pridružil Darijan tehnologija na se je seznanil že Mariboru, smer promet. Arnšek. Fakulteti za preko študentskega Pred ponovnim prihodom kemijo in kemijsko dela na nakladalni v naše podjetje pa si je Vsem novim sodelavcem smo ob njihovem tehnologijo v postaji, omogočili delovne izkušnje nabiral prihodu izrekli iskreno dobrodošlico ter Mariboru. pa smo mu tudi kot komercialist na terenu v pozvali vse sodelavce in sodelavke, da jim opravljanje obvezne podjetjih LMM d.o.o. in kot pri prevzemanju novih nalog in obveznosti prakse v našem vodja komerciale v podjetju po svojih močeh pomagajo.  kamnolomu. Portal 2000 d.o.o.STRAN 14 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 15. 25-KILOGrAMSKE VrEČEtudi za črni cementMarca letos smo se v cementarni dokončno poslovili od50-kilogramskih vreč in uvedli manjše, 25-kilogramske vreče tudiza črni cement. S tem bomo pripomogli k večji varnosti in varovanjuzdravja uporabnikov. Črni cement je hkrati zadnji izmed našihizdelkov v vrečah, ki je doživel prenovo. Pred njim smo temeljitoobnovili modri, rdeči in zidarski cement in jih s tem narediliprijaznejše uporabnikom. Črni cement (CEM I 42,5 r) se uporablja za najzahtevnejše gradnje, kjer se zahtevajo visoke začetne in končne trdnosti. To so armirani in nearmirani betoni, prednapeti betoni in zahtevni betonski elementi, kot so nosilci mostov ali viaduktov. Njegove lastnosti omogočajo hitro razopaževanje in hitro strjevanje, zaradi česar ga posebej priporočamo za uporabo v hladnejših mesecih. Spremenjen je tudi izgled vreče, ki smo ji dodali tudi priročen sistem za odpiranje. Kot vsi drugi naši izdelki v vrečah, je tudi črni cement na voljo na evro paletah, pokritih s folijo.SPrEMENJEN IZGLED VrEČE Dodatne informacije o črnem cementu so naS priročnim sistemom za odpiranje. voljo v brošuri »Pravilno betoniranje«.  LEA 2011 Postani delničar skupine Lafarge pod preferenčnimi pogoji Tudi v letu 2011 se je vodstvo Lafargea V Sloveniji se je za vpis delnic odločilo 40,6 odločilo zaposlenim v Skupini ponuditi % vseh zaposlenih. Kje lahko poiščem informacije nakup delnic Skupine pod ugodnimi Ob koncu vpisnega obdobja se je predsednik o načrtu LEA 2011? pogoji. Celotna Skupina Lafarge trenutno Skupine Lafarge Bruno Lafont, vsem, ki so se • Obiščite intranetno stran LEA: http://lolea.lafarge.com zaposluje okrog 70.000 ljudi in okrog odločili za sodelovanje v projektu LEA 2011, • Obrnite se na svoj kontakt LEA ali kadrovski oddelek. 50.000 zaposlenih je tudi delničarjev zahvalil za izkazano zaupanje v solidnost Pomembne informacije, ki jih preberite Skupine. To pomeni, da so zaposleni Skupine in v njen bodoči razvoj. Izrazil je Ta brošura je povzetek informacij o načrtu LEA 2011, ki jih je posredovala skupina Lafarge. Priporočamo, da za podrobnejše informacije, ki veljajo za vašo državo, preberete lokalno prilogo, priloženo tej brošuri. lastniki malo manj kot 2 % celotne Skupine. prepričanje, da povezovanje čim večjega Vrednostnih papirjev, ponujenih v odkup v tej ponudbi, ni priporočila nobena vladna komisija za vrednostne papirje ali regulativni organ. Prav tako ti organi niso potrdili verodostojnosti ali ugotovili ustreznosti tega Želja in namen vodstva Skupine je, da se števila sodelavcev s kapitalom Skupine dokumenta ali katerih koli drugih gradiv, ki so vam poslani ali dani na voljo v zvezi s to ponudbo, razen za države, v katerih se po potrebi zahteva soglasje. Niti Lafarge, niti vaš delodajalec, niti kateri koli povezani odstotek lastništva zaposlenih poveča, zato predstavlja prednost zanjo ter odločenost, da delodajalec ne nudijo naložbenega svetovanja v zvezi s to ponudbo. Naložba je osebna odločitev, ki jo morate sprejeti sami, upoštevajoč svoja finančna sredstva, naložbene cilje, osebni davčni položaj in vse druge Odkrijte nov bodo tovrstni delniški načrti za zaposlene bomo na podlagi sprejetih obveznosti skupno naložbene možnosti, ki jih imate na voljo. V zvezi s tem vam priporočamo, da razmislite o razpršitvi svojega naložbenega portfelja in tako poskrbite, da tveganje, ki ga prevzemate, ni preveč osredotočeno na posamezno naložbo. delniški načrt za zaposlene 2011 Podatki o skupini Lafarge, ki so predstavljeni v tej v Skupini izvajali bolj pogosto oz. vsaki dve ustvarili pogoje za bodoče uspehe.  brošuri, so le povzetek. Preden se odločite za naložbo v ta načrt, vam svetujemo, da si preberete zadnje Lafargeovo letno poročilo in njegove dopolnitve. V njih boste našli pomembne informacije v zvezi z dejavnostmi, leti. upravo, strategijo, finančnimi rezultati in računovodskimi izkazi skupine kot tudi informacije v zvezi s tveganji, s katerimi se spopada. Te in druge finančne informacije so na voljo v angleškem oziroma francoskem jeziku na V letošnjem letu je bil delniški načrt naši spletni strani na naslovu www.lafarge.com. zaposlenim ponujen v 65 državah in za vpis oz. nakup delnic se je odločilo 43,8 % vseh zaposlenih, kar je v skupnem številu © Lafarge Media Library - 40_SL v danih okoliščinah velik uspeh. LAFARGE DELNIŠKI NAČrT 61, rue des Belles-Feuilles, BP 40 75782 Paris Cedex 16, France Tel.: +33 1 44 34 11 11 Fas: +33 1 44 34 12 00 Povečati odstotek lastnišva www.lafarge.com zaposlenih. SVN_BRO40_SL_LEA2011.indd 1-Sec1:2 22/02/11 15:30:18 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 15
 • 16. NAŠE DELO DIVJIH ODLAGALIŠČ JE V NAŠEM OKOLJU ŠE VEDNO VELIKO Cementarji smo v juliju očistili štiri in tako poskrbeli za štiri zelene točke namesto črnih na zgornjem zemljevidu. Vir slike: register divjih odlagališč, Geopedia.SODELOVANJE PrI NADALJEVANJU PrOJEKTAočistimo slovenijo v enem dnevu v trbovljah V letošnjem marcu je Društvo Ekologi brez meja organiziralo popis divjih odlagališč, pri katerem so sodelovali tudi v občini Trbovlje. Divjih odlagališč je, kljub izredno odmevni in uspešni lanskoletni čistilni akciji, tudi v Trbovljah še vedno ogromno. Kar pa ne ustavi posameznikov v Trbovljah, ki pomagamo pri sanaciji sedanjega stanja in ekološkem ozaveščanju domačinov, ter tako spreminjamo naš odnos do okolja. Trboveljski cementarji smo se akciji z veseljem pridružili že v lanskem letu, ko smo očistili dva predela Trbovelj. Lotili smo se okolice parkirišča pri železniški postaji v Trbovljah in okolice v kamnolomu Plesko. Odstranili smo dobrih 20 m3³ odpadkov – od plastenk, vrečk, praznih sodov, kosovnih odpadkov, pa do avtomobilskih in tovornih gum, jih ustrezno sortirali na mestu samem ter dostavili v zbirni center na Neži v Trbovljah, kjer so za odpadke strokovno poskrbeli. V letošnjem letu smo z akcijo nadaljevali. V juliju smo očistili štiri divja odlagališča v Trbovljah, v bližini našega kamnoloma na Pleskem.MED ČIŠČENJEM DIVJEGA ODLAGALIŠČAZakaj bi nekdo v naravo in ne na deponijo odložil toliko odpadkov, je težko Med odpadki, ki smo jih prepeljali na za njih predvideno mesto, sorazumeti. prevladovale gume tovornih vozil, iz narave pa smo na deponijo prepeljali celo zapuščeno osebno vozilo. Vse to seveda v upanju, da bodo v prihodnje tovrstni odpadki končali na za njih predvidenih mestih in ne v naravi. Ter seveda v želji narediti Trbovlje lepše za vse nas, ki tukaj živimo.  Več o tem, kaj lahko postorite tudi sami, pa na povezavah: http://www.ocistimo.si/ http://register.ocistimo.si/RegisterdivjihOdlagalisc/ http://jpotrpin-ocistitrb.posterous.com/IZ NArAVE POTEGNILI CELO ZAPUŠČENO VOZILODa smo uspeli iz gozda potegniti "jugeca" in ga prepeljati na deponijo, smosi pomagali z težko mehanizacijo.STRAN 16 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 17. izobraževanje za EVrOPSKI SVET DELAVCEVupravljanje z mobilno izobraževalnokošaro srečanjeV mesecu maju letos smo s pomočjo podjetja PrOTrANS d.o.o. iz Tako kot lani je tudi letos potekalo srečanje predstavnikovLjubljane izvedli izobraževanja za upravljanje z mobilno košaro. evropskega sveta delavcev v Parizu. V zadnjih dneh maja se nasPrisotnih je bilo devetnajst kandidatov s področja tovarne in je zbralo kar 28. Prišli smo predstavniki Lafargea iz različnih državkamnoloma, za katere smo smatrali, da lahko zapolnijo potrebe (romunije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije, Poljske, Češke, Anglijeposameznih del na višini. Vsi kandidati so bili predhodno zdravstveno in Slovenije) ter različnih divizij (cement, beton, agregati in gips).pregledani in potrjeni kot sposobni za tovrstna dela. Prvi dan je bil pomemben zaradi poročila o delu EWC v letu 2010,Izobraževanje je potekalo dva dni, in sicer v dveh delih: teoretičnem, ki ga je predstavil predsednik Eric Brassard, zanimivo je bilo tudikjer so bili prisotni vsi udeleženci hkrati, in praktičnem, ki je potekal v poročilo o delu skupine za zdravje ljudi na delovnih mestih, ki ga jedveh skupinah. Pri izobraževanju je bil poudarek predvsem na varstvu pripravil Adrian Marinescu.pri delu, ker je iz ocene tveganja znano, da je prav delo na višini Drugi dan srečanja je potekalo naše izobraževanje o delu EWC, ki gaocenjeno z zelo visoko stopnjo nevarnosti. Kandidati so se seznanili je pripravil ETUI (evropski sindikalni inštitut). Sprejeta je bila namrečz ukrepi in opozorili, kako postopati v posameznih primerih, da delo nova direktiva, ki omogoča delavcem pravočasno informiranje sopravijo tehnično brezhibno, predvsem pa varno. strani delodajalca in skupno posvetovanje. V vsakem primeru mora biti evropska zakonodaja povezana z nacionalno (v vseh državah doKer je delo z mobilno košaro tehnično zelo zahtevno in istočasno zelo tega še ni prišlo). Ta dan je bil pomemben tudi za pripravo vprašanjnevarno, je potrebno upoštevati naslednje: vodstvu Skupine Lafarge.• uporabnik mora imeti IPAF certifikat – usposobljenost za mobilno Tretji dan je bil za nas najbolj pomemben, saj se je seje EWC košaro udeležil predsednik Skupine Lafarge Bruno Lafont s svojo ekipo.• zdravstvena sposobnost za delo na višini Skupaj so predstavili strategijo o varstvu in zdravju pri delu, vizijo• izdelati oceno tveganja za naslednje leto in povezavo Lafarge – Anglo American v Angliji• pridobiti od pooblaščene osebe dovoljenje za delo na višini ter strateško partnerstvo holdinga Lafarge – Strabag. Tu je, poleg• izdelati plan reševanja v primeru obvisitve delavca iz košare obeh avstrijskih cementarn, češke in nove madžarske cementarne,• korektno izvajanje varnostnih ukrepov med delom. prisotna tudi naša tovarna. Na vprašanje, ali lahko nova cementarna, ki jo gradi holding na Madžarskem, povzroči zaprtjeIzobraževanje je potekalo v zelo sproščenem vzdušju. Na praktičnem naše tovarne v Trbovljah, je Bruno Lafont odgovoril, da holding nadelu je lahko vsakdo preizkusil delovanje naprave in prepoznal razliko to nima vpliva. Vprašanje smo postavili zato, ker smo trenutnomed delom na trdnih tleh in delom v mobilni – majavi košari, ko si brez dovoljenja za uporabo alternativnih goriv, program Simphonyodvisen od lastnih odločitev. (prodaja avstrijskega cementa v Sloveniji) še vedno poteka, zVsi usposobljeni kandidati prejmejo Certifikat IPAF, kot dokazilo madžarskim cementom (cementarna Pecs je blizu hrvaške meje)usposobljenosti upravljanja z mobilno košaro do višine 40 metrov.  pa lahko izgubimo tudi tržni delež na Hrvaškem. Z odgovorom, da so za hrvaški trg pomembne nove Strabag betonarne (s slovenskim Milan Hribšek cementom) smo bili zadovoljni in ga na ta način posredujem tudi vodstvu naše tovarne. V poznih večernih urah sem Pariz zapustila in se v zgodnjih jutranjih urah vrnila v domovino. Srečanje je bilo zame pomembno, saj je komunikacija s predstavniki EWC iz drugih tovarn Skupine Lafarge na visokem nivoju - v naši tovarni jo namreč še vedno pogrešam. MOBILNA KOŠArADelo z njo je tehnično zelo zahtevno. Desa Petrič 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 17
 • 18. NAŠI LJUDJENaši jubilanti ZA ZASLUŽENI ODDIH(od maja do julija) Počitniške kapacitete30 let dela: Magda Klopčič Tudi letos lahko zaposleni za zasluženi okolici Bohinjskega jezera, kjer imajo na Boris Poglajen počitek koristijo počitniške kapacitete naše voljo dve lepo urejeni garsonjeri, in sicer družbe, ki so na voljo na kar nekaj prijetnih eno v prekrasnem naselju hišic, zgrajenihJubilantoma iskreno čestitamo!  lokacijah, in sicer na morju ali ob jezeru. v alpskem slogu s trgovino, informacijskim Trenutno imamo dve lepo ohranjeni prikolici centrom, zdravstvenim domom in otroškim v avtokampu Stelamaris v Umagu ter dve igriščem v bližini. Druga garsonjera se nahaja prikolici v parku Umag. Vse štiri prikolice v naselju Stara Fužina v stanovanjskem bloku rešitev nagradne križanke iz prejšnje so v dobrem stanju. Za to poskrbi Sindikat s prijaznimi sostanovalci. številke LC tima: s svojimi sredstvi pred pričetkom poletne ČE JE APrIL DEŽEVEN, KMET NE BO sezone, ko prikolice postavi, očisti in dokupi V poletni sezoni (od 20. 6. do 31. 8.) so vse rEVEN stvari, ki so zaradi dotrajanosti potrebne prikolice polno zasedene, kar pomeni, da so zamenjave. zaposleni zadovoljni s ponudbo in lokacijami Nagrado prejmejo: letovanja. Prav tako so zaposleni zadovoljni Nekateri zaposleni, ki jim vročina na plažah s počitnikovanjem v obeh garsonjerah, še 1. nagrada: pulover s kapuco Lafarge ni preveč po godu, se odločijo za oddih v posebno v času zimske sezone, saj je v bližnji Jaša Hrovat, Cankarjev trg 20, Zagorje okolici kar nekaj smučišč in nešteto možnosti za prijetno preživljanje idiličnih zimskih dni. 2. nagrada: 2 x slamnik Lafarge LETOVANJE V UMAGU Kampiranje v prijetni senci. Janez Pristav, Sallaumines 4, Trbovlje Vsi, ki koristijo tovarniške počitniške Marjan Hladnik, Čeče 98, Hrastnik kapacitete preživijo svoj dopust z minimalnimi stroški po »sindikalni« ceni z možnostjo 3. nagrada: termo skodelica Lafarge plačila na tri obroke. Tudi v bodoče se bomo Stanko Vidmar, Lafarge Transport tako družba kot Sindikat trudili, da se bodo Joža Pečarič, Sallaumines 10/a, Trbovlje zaposleni zadovoljni vračali na letovanje v Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12/b, Šentjanž naše prikolice in garsonjere. Nagrade bomo poslali po pošti. Mogoče še podatek, da v primeru nezasedenih počitniških kapacitet ponudimo Čestitamo! možnost oddiha tudi našim upokojencem ali pa otrokom naših zaposlenih. ANKETA V anketi tokratnega LC Tima, ki je poletno obarvan, smo naše zaposlene spraševali o dopustu. S fotoaparatom smo jih presenetili na srečanju ob mesecu varnosti v kamnolomu Plesko, in tokrat za spremembo ujeli tudi zaposlene iz Apnenca, ki so na srečanje prišli s kolesi. robi Bešenič, proizvodni delavec, Zvonko Lamper, upravljavec mobilne apnenec: mehanizacije: »Jutri grem na Korčulo. Ljubše mi je dopustovanje »Konec julija načrtujem dopust v hribih. S na morju. Hribi so v redu, ampak morje je pa le soprogo bova planinarila od koče do koče, od morje. Tudi kolo sem že vzel s seboj na dopust, Mojstrane, čez Triglav do Bohinja. Nahrbtnik ampak se ni najbolj obneslo. Kolesarim raje na rame in greva. Tak dopust nama je obema doma.« zelo všeč. Že lani sva ga podobno preživela in ga bova letos ponovila.« aleš Jazbinšek, proizvodni delavec, cveto Plevel, vodja proizvodnje, apnenec: apnenec: »Letos bomo šli verjetno v apartma na otok Pag »Vsa leta hodiva s soprogo letovat na Cres z družino in družinskimi prijatelji. V glavnem in sicer v hotel. Bova pa letos koristila tudi hodimo na hrvaško obalo. Če sem doma cementarniško prikolico v Umagu. Ker sem že rad aktiven, pa si na dopustu rad privoščim malo razvajen, se bojim, da me bo v kampu zasluženi počitek.« hitro začela motiti prevelika gneča pred tuši ali umivalniki za pomivanje posode. Tudi v hribe rad grem, včasih tudi s kolesom.«STRAN 18 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 19. ZAČELI Z DELOM NOVOSTI IZ SINDIKATADruštvo upokojencev Lafarge Prvi sestanek z novim direktorjemcement V maju smo se predstavniki Sindikata sestali z vodstvom tovarne. razpravljali smo o perečih temah v zvezi zVodstvu tovarne je tudi naš sindikat pomagal pri ustanovitvi društva upokojencev cementarne delovanjem naše tovarne, dobiliTrbovlje. Priskočili smo na pomoč pri nabavi in urejanju športnih površin in objektov v odgovore na vprašanja glede načrtov vkamnolomu Plesko, s pomočjo delavcev iz proizvodnje je pod vodstvom Hermana Donika letu 2011 in predstavili delo Sindikata,stekla hitra akcija popolne preureditve teniškega igrišča tako, da so igrišča posuta z novim saj je bil to prvi skupni sestanek z novimpeskom in pripravljena za obiskovalce oziroma ljubitelje igranja tenisa. generalnim direktorjem. Za razlikoUpokojencem smo pomagali pri izdelavi statuta, žiga in logotipa za potrebno registracijo od prejšnjih sestankov smo se tokratdruštva, ves čas smo v stiku s predsednikom društva in upraviteljem objektov.  sporazumevali v angleškem jeziku. Lahko rečemo, da je novi direktor, tako kot prejšnji, prisluhnil našim »Upokojenci smo bili zelo prijetno presenečeni, vprašanjem, predlogom in zato upamo, da se podjetje še v tolikšni meri zanima za nas, da bomo tudi v bodoče dosegli skupne da nam je omogočilo tudi delovanje društva,« točke pri pogajanjih oziroma pogovorih. je povedal Fanc Simnovčič, upokojen od leta 2005. »Na začetku smo imeli največ dela z ustanovitvijo in ureditvijo vseh potrebnih sindikalni izlet dokumentov. Prostore imamo v Lafargeu in pa je za nami v kamnolomu Plesko. Ustanovnega sestanka se je udeležilo 86 članov, po podatkih pa je Prvi vikend v juniju smo po nekaj letih naših potencialnih članov okrog 250. Naša zopet organizirali dvodnevni izlet, ki je prva naloga je zdaj ta, da spodbudimo čimveč potekal v Avstriji in Italiji. UdeleženciFrANC SIMNOVČIČ članov k sodelovanju, saj bomo tudi na izleta tokrat niso imeli nobenih pripomb,Predsednik društva upokojencev Lafarge. podlagi njihovih idej oblikovali program dela celo nasprotno, pohvalili so organizacijo,za prihodnje leto. Težavo ne vidim v tem, da naši upokojeni kolegi ne bi bili pri močeh za vodenje in izbor destinacije. Kako smoaktivno sodelovanje – saj jih je mnogo aktivnih tudi pri drugih klubih, balinajo, na primer, večji se imeli in kaj smo videli, pa preberite vproblem je dolga in relativno slaba cestna povezava do Pleska. Upam, da se nam bo uspelo objavljeni reportaži.dogovoriti z občino, da bi to cesto primerno uredili.« Pozdrav upokojencem »res sem upokojen že štiri leta, a sem še in drugim vajen delati,« pravi rudi Borišek, ki ga je društvo upokojencev Lafargea zadolžilo za Na koncu pa pošiljamo pozdrave upravitelja objektov in igrišč v kamnolomu našim zaposlenim, ki so iz takšnih Plesko. »V začetku je bilo dela veliko, in drugačnih razlogov zdravstveno potrebno je bilo pač več urediti, nabaviti nezmožni za delo in jim želimo, da orodje, material … Zdaj gre pa lepo naprej. čim prej okrevajo in se vrnejo v našo Vsak teden malo pokosim, uredim igrišče. To sredino. Pozdrave pošiljamo tudi vsem delo opravljam z veseljem, saj sem rad na našim upokojencem in jim želimo veliko svežem zraku.« uspeha in zanimivih aktivnosti v krogu delovanja njihovega društva. Vedite, darUDI BOrIŠEK smo vam ob vsakem času pripravljeniUpravitelj objektov in igrišč. priskočiti na pomoč. Vsem zaposlenim, njihovim družinam Na koncu pa pošiljamo pozdrave našim in želimo tudi prijetno in seveda varno zaposlenim, ki so iz takšnih in drugačnih preživljanje vročih poletnih dni.  delo razlogov zdravstveno nezmožni za in jim želimo, da čim prej okrevajo in se vrnejo v našo sredino. Pozdrave Etbin Marin pošiljamo tudi vsem našim upokojencem in jim želimo veliko uspeha in zanimivih aktivnosti v krogu delovanja njihovega društva. Vedite, da smo vam ob vsakem času pripravljeni priskočiti na pomoč. Vsem zaposlenim, njihovim družinam in želimo tudi prijetno in seveda varnoPrIJETNO OKOLJE ZA DrUŽENJE STArA CESTA DO rEKrEACIJSKEGA CENTrA preživljanje vročih poletnih dni. Igrišče za tenis, balinanje, igro. Zaradi varnosti zaprta, o boljših rešitvah pa Etbin Marin pogovori že potekajo. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 19
 • 20. NAŠI LJUDJEDVODNEVNI SINDIKALNI IZLETGrossglockner in italijanski Dolomiti V soboto, 4. junija, smo se že ob petih zjutraj obdano z obzidjem, cerkvi Antoniuskirche in odpeljali na sindikalni izlet v Grossglockner Michelskirche ter se sprehodili ob reki Dravi. in italijanske Dolomite. Pot nas je vodila Po ogledu Lienza smo se odpeljali skozi karavanški predor, po dolini reke Moll proti Dobbiacu oz. Toblachu, ki stoji na do vasice Heiligenblut, kjer smo naredili istoimenskem polju, do Antersevle, kjer prvi daljši postanek. Ogledali smo si gotsko smo se namestili v hotelu. Po okusni večerji romarsko cerkev sv. Vincenca, v kateri so smo se odpravili na sprehod po Anterselvi, shranjene relikvije svete rešnje krvi. Po ki leži ob smučarskem središču Kronplatz, legendi je relikvijo leta 914 prinesel v te kraje pozimi pa je Anterselva prizorišče tekem za iz Konstantinopla danski vitez Brikcij. Na poti svetovni pokal v smučarskih tekih. Naslednje domov ga je presenetil in pod seboj pokopal jutro smo se po zajtrku odpeljali med vrhovirAZGLEDNA TOČKA FrANZ-JOSEPH-HOECHE snežni plaz. Njegovo telo so našli potem, ko Dolomitov do jezera Misurina, kjer smo sePanoramsko razgledno poslopje podjetja so iz krvi v snegu zrasli trije klasi pšenice. sprehodili ob idilični pokrajini okoli jezera.Swarovski. Nato smo se po panoramski alpski cesti Pot smo nadaljevali do znanega zimskega Großglockner Hochalpenstraße odpeljali do letovišča Cortina dAmpezzo, kjer smo si razgledne točke Franz–Joseph–Hoeche, od ogledali središče mesta in si privoščili kratek koder smo imeli razgled na ledenik Pastirica. oddih. Po ogledu Cortine dAmpezzo smo Med potjo do razgledne točke ledenika se odpeljali do kraja Pieve di Cadore, ki je Pastirica smo si lahko ogledali svizce, ki jih v središču pokrajine Cadore. Tu se je rodil je v okolici ledenika veliko. Na razgledni točki veliki Tiziano, na glavnem trgu stoji njegov Franz–Joseph–Hoeche je svojo panoramsko spomenik, v župnijski cerkvi pa si je mogoče razgledno poslopje postavilo svetovno znano ogledati njegovi sliki. podjetje Swarovski. Ob reki Piave smo se peljali mimo Longarona, Pot nas je nato vodila čez prelaz Iselberg mesta, ki ga je leta 1963 prizadela katastrofa do Lienza, ki je glavno mesto Vzhodne in so ga povsem obnovili. Nato smo se peljali Tirolske. Ogledali smo si mestno jedro, mimo mesta Vittorio Veneto, ki leži ob vznožjuSPrEMLJALI SO NAS SVIZCI Alp in je postalo znano po odločilni bitki zaNa poti do razgledne točke ledenika Pastirica. izid I. svetovne vojne. Na furlanski nižini smo si nato ogledali mesto Pordenone z gotskimi in renesančnimi poslopji ter si privoščili krajši oddih. Pot smo nadaljevali proti Gonarsu, kjer je bilo v času II. svetovne vojne koncentracijsko taborišče, in naprej mimo Palmanove, Sežane, Trojan do Trbovelj, kjer smo polni nepozabnih doživetij zaključili naš dvodnevni sindikalni izlet.  Neža Filipič in Tanja ŠušteršičV LIENZU PIEVE DI CADOrE LEP KrAJ ZA KrAJŠI ODDIHSprehod ob Dravi in ogled znamenitosti. rojstno mesto italijanskega slikarja Tiziana. Mesto Pordenone z gotskimi in renesančnimi poslopji.STRAN 20 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 21. NAŠE POVEZAVEPLAVALNI KLUB LAFArGE CEMENT42. Lučkin pokal TEKMOVANJE Z NAJDALJŠO TrADICIJO V DrŽAVI V spomin na odlično plavalko Lučko Vodišek.Plavalni klub Lafarge Cement se v soboto niizneveril tradiciji in je kljub težkemu položaju,v katerem se je znašel, že 42. - toliko let jenamreč minilo od nesreče odlične plavalkeLučke Vodišek - organiziral plavalni miting.Udeležili so se ga vsi mladi upi iz Slovenije, kibodo v prihodnosti krojili vrh našega plavanja,z izjemo tistih, ki so odplavali »rezultatskenorme« za največja tekmovanja in so semudili na višinskih pripravah v Font romeu.Tekmovanje so popestrili nekdanji odličniplavalci našega kluba ter podžupanja BarbaraŽgajner Tavš, ki je tekmo uradno odprla.V konkurenci 190 plavalcev iz 16 klubov stapostala najboljša posameznika Nina Sovinekiz Olimpije, sicer stalna udeleženka največjihtekmovanj, ter Peter John Stevens iz Kranja.Oba sta v seštevku treh rezultatov doseglanajvišje število točk po Fina lestvicah.Najboljši posamični izid sta dosegla na 100 m Za presenečenje so poskrbeli naši najmlajši in načrtno vadbo se bodo v prihodnje lahkoprosto v memorialni disciplini (Nina) in (Peter plavalci iz nadaljevalne in športne šole pridružili tekmovalnim selekcijam.John) na 50 m prsno. plavanja, ki dokazujejo da v Trbovljah še obstajajo potenciali za razvoj vrhunskih Po resnično vrhunski organizaciji tega plavalcev. tekmovanja, za katerega izvedbo so zaslužni Dobro so se odrezali tudi mladi Ni daleč čas, ko bodo Blaž Hodej, Aleks Bec, prav vsi plavalni delavci, sponzorji in starši trboveljski plavalci, ki so v mlajših Andraž Kovačič in ostali pridobili na tehniki domačih plavalcev, se bodo plavalci z veliko kategorijah osvojili kar 29 kolajn. in predvsem na moči ter posegli po visokih vnemo podali v mesec julij, ko bodo na uvrstitvah pri najmlajših. programu vsa državna prvenstva. Do takrat To nas je uvrstilo med najboljše na Svoj napredek so pokazali tudi najmlajši iz pa jim zaželimo dobre pogoje za treninge in tem tekmovanju. šole plavanja, ki se izvaja v bazenu Doma pa veliko volje, ki jo po tako dolgi in naporni starejših občanov Franc Salamon. Z resnejšo sezoni še kako potrebujejo.  Domači plavalci, uvrščeni med prvo deseterico: Karin StraŽar: štiri zlata odličja na 50 m prsno, 5. mesto 50 m hrbtno, 6. mesto v finalu na 100 m 200 m prosto, 7. mesto 50 m hrbtno in 9. mesto 100 m prsno, 50 m delfin in 100 m delfin, 2. prosto in 7. mesto na 50 m prosto. na 100 m prosto. mesto v finalu na 100 m prosto in 3. mesto 100 marko LaHarnar: 4. mesto 100 m prsno, 8. mesto Daša KraJnC: bronasto odličje za našo najmlajšo m hrbtno. 50 m prsno in dve 10. mesti na 200 prosto in 200 še ne osemletno Dašo na 100 m prsno, kar tri Živa BrGLeZ: tri zlata odličja na 50 m in 100 m m mešano. 5. mesta na 50 prosto, 50 prsno in 50 hrbtno in hrbtno, v finalu 100 m prosto, 2. mesto 50 m tilen ŠIntLer: 6. mesto na 200 m hrbtno in dve 8. pa 9. mesto na 100 m prosto. delfin in prav tako 2. mesto 100 m delfin mesti na 50 in 100 m prsno. Lara HoDeJ: 6. mesto na 50 m hrbtno in 10. Karmen KoVaČ: 2. mesto na 50 m delfin, dve 3. Luka ZaJC: 6. mesto 100 m prsno, 8. mesto na 50 mesto na 50 m prosto. mesti na 100 in 200 m delfin, 5. mesto v finalu m hrbtno in 9. mesto na 200 m prsno. neža patricija KurnIK: 8. mesto na 50 m prsno. 100 m prosto in 6. mesto 50 m hrbtno. alen FIrŠt: 1. mesto in zlato odličje na 50 m delfin mario BuDImIr: dve 6. mesti na 50 prosto in 100 nejc KoS: 1. mesto na 200 m mešano, 3. mesto in 200 m prsno, dve 2. mesti na 100 m prsno in m delfin. 200 m delfin, dve 5. mesti na 200 m prosto in 100 m delfin. Žan mišel Jerman: 4. mesto na 100 m hrbtno, 5. 50 m hrbtno, 8. mesto 50 m prosto in 10. mesto Žiga KoVaČIČ: dve 3. mesti na 50 in 100 m delfin in mesto 50 m hrbtno in 9. mesto 50 m prosto. 100 m prosto. dve 7. mesti na 50 in v finalu 100 m prosto. peter VoZeL: 4. mesto 50 m hrbtno in 5. mesto Žiga ŠIntLer: 2. mesto 100 m prsno, 3. mesto primož poDBreGar: srebrno odličje na 50 m prosto na 50 m prosto. 100 m delfin, 4. mesto 50 m prosto, v finalu 100 in pa 5. mesto v finalu 100 m prosto. nika toDoroVIČ: 4. mesto 100 m prsno, dve 6. m prosto, 5. mesto in pa dve 6. mesti na 200 urška ZupanC: dve 3. mesti na 100 in 200m mesti na 50 prosto in 50 m hrbtno, 7. mesto 50 prosto in 200 m mešano prsno,4. mesto na 50m prsno,8. mesto na 50 m prsno in 10. mesto na 100 m prosto. Klara VoLaJ: 1. mesto na 200 m mešano, kar tri hrbtno in 200m prosto in še dva krat 10. mesto v marcel urBanIJa: 9. mesto na 100 m prsno in 10. 4. mesta na 50 m prosto, 50 m hrbtno in v finalu disciplinah 50 in 100m prosto mesto na 50 m hrbtno. 100 m prosto ter še 6. mesto na 100 m hrbtno. Kaja ImperL: 3. mesto 100 m prsno,4. mesto 200 Jaka JerŠIn: 9. mesto na 100 m prsno. nina KoS: 3. mesto 200 m prosto, dvakrat 4. m prsno, 5. mesto 50 m prsno, 6. mesto na 50 in mesto v disciplinah 100 m prsno in 100 m delfin, 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 21
 • 22. NAŠE POVEZAVE NAŠ POSLOVNI PArTNEr Podjetje JUB Bogata zgodovina podjetja JUB, ki velja za P o d j e t j e J U B o d l i ku j e j o s o d o b n a najstarejšega proizvajalca zidnih barv v avtomatizirana in robotizirana proizvodnja, Sloveniji, seže v daljno leto 1875. Blagovna visoka produktivnost, ekološka osveščenost znamka JUB se je začela razvijati leta 1919, in usmerjenost proizvodnje z vsemi ko je tovarna prešla v roke delniške družbe ustreznimi certifikati, sodobna energetska Jugoslovenska industrija ulja i boja iz Zagreba urejenost, najsodobnejši lastni razvoj izdelkov s kratico JUB. in informacijske tehnologije, najvišji bonitetni Močan razvoj podjetja, ki se je začel po drugi rang, visoki delovni in socialni standard svetovni vojni, je višek dosegel leta 1990 s kar zaposlenih ter naravnanost h kupcem sJUB DESIGN STUDIO 60-odstotnim deležem v nekdanji Jugoslaviji ciljem zadovoljitve potreb in okusov vsehProdajno razstavni salon v Dolu pri Ljubljani je na področju disperzijskih barv. V tem obdobju potrošnikov.namenjen pridobivanju kreativnih idej za vsakdom. se je rodil JUPOL, disperzijska barva, ki je Naš cilj je še močneje poseči v tehnologijo postala najprepoznavnejša blagovna znamka prihodnosti v naši panogi predvsem v med zidnimi barvami na trgu. smeri sistemov energijsko varčnih rešitev JUB je danes izrazito mednarodno podjetje, v gradbeništvu in trajnostnih rešitev ter ki izvaža svoje izdelke v več kot 25 držav po postati vodilen proizvajalec barv in ometov v Evropi in svetu. Skupino JUB sestavlja 11 jugovzhodni Evropi.  podjetij v Sloveniji in Evropi. Krovno podjetje je holdinška družba JUB-H, d.d. družba za upravljanje in financiranje, s sedežem v Dolu d Odat N e INFORM aCIJ e pri Ljubljani, ki povezuje vse odvisne družbe JUB d.o.o. v Sloveniji in tujini. V Sloveniji sta v okviru Dol pri Ljubljani št. 28 Skupine JUB še dve družbi: JUB Kemična SI 1262 Dol pri Ljubljani industrija, d.o.o., ki je proizvodno-trgovsko Tel.: 01/ 588 41 02 Fax: 01/ 588 42 51 podjetje, in JUB Tehnološko razvojni center,PODJETJE JUB d.o.o., s tehnološko-razvojno funkcijo v info@jub.euPoslopja podjetja, med njimi proizvodnja, www.jub.siskladišča in upravna zgradba, na lokaciji Dol pri Skupini.Ljubljani. slikoSTRAN 22 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | 2011
 • 23. križanka rešitev nagradne križanke št. 02/2011: Ime in priimek: Naslov: SPOZNANJE STANJA BLA- NATANČNO OKRAS NA BOLEZEN- AKRONIM NALEZLJIVA SPOLNA PREBIVALCI GL. MESTO DELOVIŠČE SESTAVIL: ČUTILO VLADAR DORASEL ŽENOSTI, NOTRANJEGA MERJENJE PERILU Z SKO HINKO FRANZ ŠP. UMET. NIKOLA VIRUSNA BOLEZEN Z GLAVNEGA ŠVICARSK. Z ODKOPOM DAMJAN ZA V STAREM MOŠKI, MIRU, VSEGA DOBREGA TEŽNEGA OBŠITIMI TEŽKO SMREKAR KLAMMER (Angel Merce ERDMAN OSLABITVIJO IMUNSKEGA MESTA KANTONA RUDE KOVAČ VID EGIPTU SOPROG - SPOVED POSPEŠKA NITMI DIHANJE Grases) SISTEMA SLOVENIJE AARGAU 5 AM. IGRAL. 10 KRILO RIM. OGRAJEN (Dustin) KONJENICE PROSTOR ZA ŽIVINO VELIKA KAN. PUNK ŽELJA, SLA SKUPINA 15 13 ZVRST FILMA, ŽANR 2 OLGA ŽITNIK UGANDSKI 7 GORA VVZH. DELU REMS EDO NOG. (Tong)KAMNIŠKIH ISL. POZIV NOG. STRA- KOVINSKA ALP K MOLITVI TEG (Bojan) PREVLEKAINOVATIVNA UMETNOST.CIRKULARNA ZVRST ALEŠ ŽAGA ZA PIPAN ORGAN DRŽ. KOVINO IN LES OBLASTI KM. VPREŽ- LIV 18 VISOKO ČEDNOST, NO VOZILO LEŽEČE ČAROVNIK, ULMANNUREJENOST RIMSKO PO- VELEMESTO MAG SUMERSKI KOPALIŠČE V BOLIVIJI BOG NEBA 9 ŽIVALSKI 3 PREMOŽ., POTOVALNA IMETJE, POTOMEC PRIPRAVA ZA SVOJINA, ZDR. PROTI NOŠENJE OS. LASTNINA MALARIJI STVARI NELSON 14 ŠIFRER SL. MAGIKFRANCOSKI PIQUET ANDREJ (Miran) SLIKAR (Charles) SL. GLAS. VEČJE IT. MESTO V (Žana) MESTO KAZAKHST. 6 ČRN. ZVRST DEL BOKS. OVČJA 4 OLIVER GLASBE DVOBOJA VOLNA TWIST LIK IZ ST. EP. LESENA IGLASTO PESMI BAJTA DREVO UNIČEVALKA TRG. VERIGA 12 ČOK JAPONSKA ŽELEZA V LONDONU FILMSKA VIDA LCTim AM. PEVEC OKOLJEVARS. IGRALKA KULTURNA STEVENS DOVOLJENJE (Mačiko) RASTLINA 1 16 8 SLOVENSKI STRUPEN LIKOVNIBREZBARVEN UMETNIK PLIN (Sašo) 11 PRVI MESTO V FRANCOSKISLOVENSKEM PONUDNIK PRIMORJU INTERNETA 17 JEZERO IN PREPRODA- UMRLASVETA GORA JALEC OSEBA,NA VZHODU DROGE (orig.) POKOJNIK KITAJSKE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pravilno rešitev križanke napišite na kupon in jo do vključno V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, vsak pa 31. 8. 2011 oddajte v nabiralnik uredništva LC Tim ali pošljite po lahko sodeluje le z eno križanko. pošti na naslov: Med pravilno izpolnjenimi križankami bomo izžrebali 6 nagrajencev in jih obdarili s Uredništvo LC Tima praktičnimi nagradami. Lafarge Cement d.o.o. Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji Pripis: Za nagradno križanko številki časopisa LC Tim. 2011 | Lafarge CeMeNT SLOVeNIJa | STRAN 23
 • 24. “Nizkoogljičnogospodarstvo:čas je, da segradnja začne.”- Bruno Lafont, predsednik in izvršni direktor, LafargeHypergreen, okoljski stolp prihodnosti, koncept izdelalarhitekt Jacques Ferrier, v partnerstvu z Lafarge.Lafargeov pogled na podnebno konferenco v Koebenhavnu in utrjevanje zavezanosti boju protipodnebnim spremembam.Namen podnebne konference v Koebenhavnu je bil nadaljevati pot Kjotskega protokola informalizirati obveze in napore držav v boju proti podnebnim spremembam. Čeprav več ambicioznihciljev ni bilo doseženih, Lafarge kljub temu izpostavlja pozitivne vidike konference:• povečevanje globalnega zavedanja o podnebnih spremembah z intenzivnim vključevanjem vlad, podjetij, nevladnih organizacij in javnega mnenja,• raznovrstnost diskusij in opredelitev izzivov, posebej v povezavi z lotevanjem problema krčenjagozdov in razvojem mednarodnih mehanizmov financiranja za nadaljne ukrepe,• objava trdnih zavez posameznih držav, med drugim Brazilije, Japonske, Kitajske in Združenihdržav.Konferenca je tlakovala pot bolj ambicioznemu dogovoru v prihodnosti in daje legitimnovrednost iniciativam nekaterih podjetij v določenih sektorjih za koordinirano znižanje okoljskegaodtisa. Prisotna so bila tudi Climate savers, podjetja, ki oblikujejo novo gospodarsko realnost zzdruževanjem nižjih emisij CO2 in poslovno rastjo. Do leta 2010 so skupaj znižali emisije CO2 za 50milijonov ton ter hkrati pridobili konkurenčne prednosti in povišali vrednosti za delničarje. Vodilnapodjetja na ta način dokazujejo smisel vodilnih v boju proti klimatskim spremembam – za posel inza planet. Spremljajte vodilne na: panda.org/cleaneconomy

×