Steekproeven Als Tool Voor Collectiemanagement

1,550 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Steekproeven Als Tool Voor Collectiemanagement

 1. 1. Michelle Boon 2011Steekproeven in Museum Boerhaave Museum Boerhaave Voor u ligt een verslag van een onderzoek over het invoeren van Lange St Agnietenstraat 10 steekproefsgewijs surveyen van de collectie. 071 5214224 Hoofd Restauratie-afdeling: paulsteenhorst@museumboerhaave.nl Michelle Boon: layka100@hotmail.com
 2. 2. Inhoudsopgave Voorwoord ........................................................................................................................................ 3 Inleiding............................................................................................................................................. 4 Evaluatie............................................................................................................................................ 5 Huidige methode .......................................................................................................................... 5 Inspectietermijnen ................................................................................................................... 5 Problemen bij huidige methode ................................................................................................... 6 Interviews met andere musea ...................................................................................................... 7 conclusie ................................................................................................................................. 11 Steekproeven .................................................................................................................................. 12 Risico-analyse ............................................................................................................................. 14 Advies ......................................................................................................................................... 15 Conclusie..................................................................................................................................... 15 Nieuwe methode ............................................................................................................................ 16 Implementeren met ORS/Adlib .................................................................................................. 18 Pilotproject ............................................................................................................................. 19 Conclusie ......................................................................................................................................... 19 Bronvermelding .............................................................................................................................. 19 Literatuurlijst .............................................................................................................................. 20 Beeldverantwoording ................................................................................................................. 20 Bijlagen ............................................................................................................................................ 22 De Selectietaal .......................................................................................................................... 3 2
 3. 3. VoorwoordTijdens de periode van 4 oktober 2010 en 10 juni 2011 loop ik stage op de afdeling restauratie in MuseumBoerhaave in het kader van mijn opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie met als minorRestauratie en Conservering aan de UvA.Een stage-opdracht is veelal te versimpelen naar: “Vind een probleem en bedenk hier een oplossing voor.”Maar soms is het vinden van problemen makkelijker dan de oplossing.Tijdens een gesprek met de vorige stagiair van mijn afdeling kwam het onderwerp steekproeven op deproppen. Hoewel ik weinig van steekproeven af wist, vond ik dit toch wel onderzoek waardig. De collectie isde afgelopen jaren enorm gegroeid en de surveymethode is niet meer toepasbaar op deze collectie metdeze bezetting.De kern van het verhaal is een advies uitbrengen over of het mogelijk is om de collectie steekproefsgewijste onderzoeken op hun conditie.Als deel van mijn onderzoek ging ik langs verschillende musea om te zien welke methode zij gebruiken voorhet surveyen van hun collectie. Van deze rondgang in museumland ben ik erg geschrokken. Ik had eerst hetidee dat de methodiek die museum boerhaave toepast niet uniek was. Maar na verder onderzoek bleek ditdus wel een uniek iets te zijn dat een museum methodisch surveyed. Ik ben hier erg van geschrokken nietin de minste reden ik eerst HBO-Verpleegkunde heb gedaan. Een infuus zetten heeft veelal dezelfdeprocedures in ziekenhuis A als in B. Ik hecht vanuit dit standpunt veel waarde aan methodisch enprocedureel werken. Dit is iets wat ik mis in museumland en is een persoonlijke kruistocht voor mijgeworden.De tot standkoming van dit verslag is geen solo-project geweest. Ik heb veel hulp gehad van mijn collega’sin Museum Boerhaave. Paul, Tjeerd Robert Rick Gerdine, Dalila en Mara ben ik dankbaar dat ik al mijnvragen op hun mocht afvuren. Ook alle mensen die zich hebben laten interviewen hebben een schat aankennis met mij gedeeld. Als laatste, maar zeker niet als minste: mijn stagebegeleider Martijn de Ruyter. Ikdank jullie allemaal voor het beantwoorden van al mijn vragen. 3
 4. 4. InleidingHet kloppende hart van een museum is de collectie. Bijna alles heeft de collectie als uitgangspunt;onderwerpen van de tentoonstellingen, doelstellingen van het museum, soort publiek dat naar hetmuseum komt en vaak zelfs de geschiedenis van het museum is bij een verzameling van voorwerpenbegonnen, zoals bij het Teylers Museum in Haarlem is gebeurd.Het goed onderhouden van zo vitaal onderdeel van een museum is daarbij natuurlijk zeer belangrijk.Preventieve conservering is een belangrijk onderdeel om schade te voorkomen en mocht er schade aan eenobject zijn, dan kan men altijd de restaurator inschakelen.Maar voordat een probleem een probleem is, moet het probleem eerst worden gesignaleerd. Bij eenmuseum met een kleine collectie kun je door de kasten snuffelen en een 100%-controle uitvoeren. Zo kunje de objecten op hun conditie controleren en eventueel actie ondernemen. Dit is een methode die museamet grote collecties niet kunnen toepassen, zoals Museum Boerhaave.Museum Boerhaave kampt met het probleem dat de collectie te groot is om op dezelfde voet door te gaan.Verandering in de methode van surveyen van de collectie is dus hard nodig.Maar welk ander systeem komt hiervoor in de plaats? Een van de mogelijkheden is het invoeren vansteekproefsgewijs surveyen van de collectie.Het ICN heeft een artikel in juli 2000 gepubliceerd over steekproeven in een museale omgeving.Het doelvan dit artikel was: ‘Het ICN biedt de musea met dit informatieblad een instrument om in het kader vancollectiemanagement betrouwbare cijfers over hun collectie te verzamelen.1’Met dit artikel als rode draad iseen onderzoek opgestart over hoe het steekproefsgewijs surveyen van de collectie te implementeren. Dedoelstelling van dit onderzoek is dan ook om te zorgen dat deze methode van surveyen integreerbaar is inhet huidige systeem en daarnaast hanteerbaar is voor nu en voor in de toekomst.Om een goed beeld te krijgen van de problematiek en waarom een nieuwe methode broodnodig is, zalhoofdstuk 1 een evaluatie zijn van de huidige situatie.Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op steekproeven en eventuele andere methodes die worden gebruiktvoor het surveyen van de collectie.Hoofdstuk 3 zal meer ingaan op de praktische kant van het invoeren van steekproefsgewijs surveyen.Door het uiteindelijke antwoord zal het surveyen van de collectie in Museum Boerhaave effectiever enefficiënter worden, met in het bijzonder het werk van Paul Steenhorst, hoofd afdeling restauratie. 1 Bergevoet, F. (2000). De steekproef als hulpmiddel bij collectiebeheer. ICN-Informatie, 4 4
 5. 5. EvaluatieHuidige methodeMuseum Boerhaave heeft een eigen systeem ontwikkeld voor het surveyen van de eigen collectie. Metbehulp van inspectietermijnen is een 100%-controle aanwezig. Met een uitgedraaide lijsten van tecontroleren objecten, ongeveer 1100 per jaar, gaan de restauratoren aan de slag met surveyen. Nadat desurvey is voltooid voeren de medewerkers van het Informatiecentrum de eventuele notities in en vinken deobjecten af.Na een onderhoudscyclus vanofficieel 10 jaarzijn alle voorwerpen aan bod gekomen. Hoewel hier eenonofficiële uitloop van 15 jaar niet ongewoon is.InspectietermijnenMuseum Boerhaave gebruikt voor de controle verschillende termijnen. Alle objecten hebben een termijngekregen op basis van een paar criteria. Inspectietermijn van 1 jaar krijgen:2- Alle voorwerpen die in de vaste presentatie zijn opgesteld- Alle bruiklenen van andere instellingen Inspectietermijn van 2 jaar krijgen:- Alle voorwerpen met houten onderdelen- Alle voorwerpen die met de chemicaliën 50 (regeneratiemiddel), 57 (Itox-super), 58 (stopwas, 59(epoxyhars) en 60 (huidenlijm) zijn behandeld.- Natte preparaten- Alle voorwerpen met onderdelen van rubber of zwakke kunststoffen Inspectietermijn van 5 jaar krijgen:- Alle voorwerpen van samengestelde materialen die gedeeltelijk in de lak gezet zijn- Alle voorwerpen van samengestelde materialen waar kans op oxideren aanwezig is- Alle (nog) niet geconserveerde voorwerpen waarvan wordt verwacht dat ze niet oxideren- Alle voorwerpen van messing met leren onderdelen- Alle voorwerpen met geblauwd stalen onderdelen Inspectietermijn van 10 jaar krijgen:- Alle voorwerpen die volledig in de Ensis of Owatrol gezet zijn- Alle voorwerpen die een grondige conservering hebben ondergaan (volledig in de lak of was)- Alle voorwerpen die van aardewerk of glas zijn vervaardigd- Alle voorwerpen van inerte materialen zoals rvs, titanium molybeen etc.2 Museum Boerhaave. (2000). Handleiding ORS voor de restauratieafdeling. leiden. 5
 6. 6. Problemen bij huidige methodeHet grote probleem met de huidige methode is dat de hoeveelheid objecten is gegroeid en het aantalgekwalificeerde medewerkers die in staat zijn om een object te surveyen is sterk gedaald. Daarnaast vergthet invoeren ook veel tijd. Uiteindelijk komt het er op neer dat de huidige methode, met de huidigebezetting te veel is. 1 jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar geen=10 totaalA 1767 1724 1901 3493 125 9010B 175 2150 3814 10652 16 16807C 40 146 544 2011 - 2741D 59 53 490 3136 4 3742geen 42 137 248 354 109 890totaal 2083 4210 6997 19646 254 33190A+B per jaar 1942 2799 1143 1414,5 14,1 7312,6 per jaar inspectie Tabel 1 Absolute verdeling Onderhoudsfrequenties en Cultuurhistorische waarden op 21 januari 2010De tabel 1 is een de huidige verdeling van objecten gesorteerd op Cultuurhistorische waarde en oponderhoudsfrequentie. Als men alleen op A en B zou concentreren zou dit nog steeds betekenen op 7313objecten die gecontroleerd moeten worden.In acht genomen dat men 40 weken per jaar werkt komt dat nog steeds op ongeveer 183 objecten perweek waarbij de C-, D- en de geen-categorie zijn uitgesloten van controle.Als je per object 10 minuten neemt om dit te controleren zou dit komen op 30,43 uur per week dat men aanhet controleren van objecten moet wijden. Dit is een bijna een fulltime baan waarbij men alleen bezig ismet controleren. Dit is exclusief restauratie, conservering en eventuele andere maatregelen die uitvloeienuit deze controle. 2 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar geen=20 totaalA 1767 1724 1901 3493 125 9010B 175 2150 3814 10652 16 16807C 40 146 544 2011 - 2741D 59 53 490 3136 4 3742geen 42 137 248 354 109 890totaal 2083 4210 6997 19646 254 33190A+B per jaar 971 2154 571,5 707,25 7,05 4411 per jaar inspectie Tabel 2 ophogen frequentie inspectietermijnenEr is al gekeken naar een eventuele ophoging van de inspectietermijnen. Maar zelfs dan, als dezelfdeberekening er wordt op los gelaten als bij de huidige vorm, is dit nog steeds 18.3 uur4 per week. 3 7312 x 10 /60/40 4 4411x 10 /60/40 6
 7. 7. Interviews met andere museaInterview Gerda van Uffelen: Hortus BotanicusCollectieDe collectie bestaat uit 12.000 levende planten en een paarbijzondere boeken. In de collectie gaat ongeveer 15% dood doordatzij eenjarig zijn. Dit is een normale ‘turn-over’ in een botanischetuin.Indeling Figuur 1 Gerda van UffelenDe collectie is ingedeeld naar de wetenschappelijke indeling van het plantenrijk, hoewel hier af en toe eenmeningsverschil tussen wetenschappers bij zit, is deze indeling aan weinig verandering onderhevig en ditzal ook zo blijven.SurveyDoordat de Hortus Botanicus in Leiden een levende collectie heeft, lopen de plantenverzorgers minimaal 1keer per week alle planten langs tijdens het bewateren. Bij kwetsbare planten gebeurt dit vaker. Watkwetsbaar is en wat niet zit in de hoofden van de plantenverzorgers. Er is hier een team mensen van 4 manvoor beschikbaar onder de leiding van een kaschef en een tuinchefInterview Rob Wolthoorn: Museum de LakenhalCollectieDe collectie van museum de Lakenhal bestaat uit 20.000 voorwerpen enbevat schilderijen, kunstnijverheid, industriële voorwerpen, glas (200), tegels(2000) en keramiek (1000). De conditie van alle voorwerpen is wisselend.Sommige deelcollecties zijn redelijk goed en bijvoorbeeld de deelcollectietekeningen bevindt zich in een goede staat en ook alle objecten die op zaalstaan zijn in goede staat. Maar niet alle objecten zijn gecontroleerd.In het museum is een depotmedewerker aanwezig die zich bezig houdt meteen globale survey van de objecten wanneer de objecten nodig zijn enpreventieve controle. Voorheen was de conditiesurvey nogal ad hoc. Was ereen object nodig voor een bruikleen, tentoonstelling, foto of iets anders? Pasdan werd een survey uitgevoerd. Men liep eigenlijk achter de feiten aan,voornamelijk door tijd en geldgebrek. Daarnaast hebben de conservatorenvaak een uitgesproken voorkeur gehad voor een bepaald type object. Deze Figuur 2 Rob Wolthoornwerden dan vaker in tentoonstellingen verwerkt en andere objecten werden dan weer nauwelijks gebruikt.Dus veelal stond een bepaalde deelcollectie in het spotlicht terwijl een ander gedeelte uit het zichtverdwenen. Dit is ook een van de redenen waarom het project werk in uitvoering is ingevoerd. 7
 8. 8. Werk in UitvoeringEr is nu een project, Werk in Uitvoering, gaande dat hopelijk eind 2011 voltooid is. Dit project houdt in datmen een 100% controle uitvoert te samen met het invoeren en het fotograferen van de objecten. Een soortlopende band werk. In totaal is er 40 minuten per object beschikbaar, waarvan er 20 voor registratie, 10voor fotografie en nog eens 10 voor conditiesurvey en eventueel schoonmaken. Daarnaast voert hetmuseum het Deltaplan in gelijktijdig in met het registeren van de objecten. Momenteel heeft men 12.000objecten gedaan en er liggen dus nog 8.000 objecten te wachten waarvan fotografie en basisregistratie nogmoet worden uitgevoerd. Dit project is een inhaalslag voor het inventariseren van de collectie. Daarnaastwordt dus een nieuwe indeling ingevoerd en eventuele schades aan objecten kunnen door wordengespeeld aan de restaurator.Na deze grootscheepse inhaalslag wilt men bezig gaan met een nieuwe collectieplan en eenrestauratieplan.Bezwaren tegen steekproefsgewijs surveyenElk object is uniek, elke schade is daarmee ook uniek. Door steekproefsgewijs de conditie van de collectie tegaan surveyen zul je vaak schades missen. Want hoewel een steekproef een populatie weergeeft, geeft hetniet het individu weer. En het is juist belangrijk om een object op zichzelf te zien. Want 1 voorwerp hoeftniet perse gecorrodeerd te zijn, terwijl 10 voorwerpen verder een hele verzameling ligt weg te kwijnen,terwijl je deze niet hebt gezien is. Dit terwijl je de conclusie trekt dat deze deelcollectie in goede staat is.Daarnaast zal een steekproef het nooit halen bij een 100% controle qua zekerheid.Interview Victoria Oakley: Victoria and Albert MuseumCollection5The collection of the Victoria and Albert Museum contains 2.7 millionobjects and it contains mainly decorative arts made of all kinds of materialsdating from 1500 approx.Although it is not possible to give an accurate answer but the majority ofobjects are thought to be in fair condition (condition category 2, with 4being the worst).Methods of research Current commitments and resources do not allow us to carry out Figuur 3 Victoria Oakleysystematic surveys at the moment. For new gallery projects, which can include up to 3,000 objects wecarry out a survey, of sorts, and assess all the objects using a standard approach. Objects are conditionrated 1-4, and the type of damage is noted (e.g. major structural, minor structural, surface, accretions,chemical, biological bad old repair etc), environmental requirements, suitability for loan, storage,mounting, as well as brief notes are added and an estimated treatment time. 8
 9. 9. Interview Gail de Boer: Stichting Haags Historisch MuseumCollectieDe collectie van het HHM bestaat uit ca. 5.900 objecten en bestaat uitSchilderijen, tekeningen, prenten, penningen, foto’s, documenten,reclame- en verpakkingsmaterialen, penningen, meubelen,kunstnijverheid, zilverwerk, glas- en keramiek, miniaturen, poppenhuizenen Oranjalia. De algemene conditie van de gehele collectie is goed. Decollectie is grotendeels ingedeeld in de objectsoorten naar functie en/ofcontext (meubels, reclame- en verpakkingsmaterialen, kerkelijk zilver,Oranjalia, etc.) en deels naar materiaal (glas- en keramiek, zilver). Dit is,naar onze ervaring, de meest praktische en herkenbare indeling; dezecategorisering is meegegroeid met de collectievorming. Maar dezecollectie-indeling wordt niet echt gebruikt voor de methode van Figuur 4 Gail de Boerconditiechecken. Het checken van de conditie van collectieonderdelen gebeurtvoornamelijk op basis van het materiaal waaruit de objecten zijn samengesteld.Methode van onderzoekOp dit moment wordt er geen specifieke methode gehanteerd. De objecten worden vooral op hun toestandbeoordeeld wanneer zij worden tentoongesteld of in bruikleen gaan, of wanneer eventuele schade aanobjecten wordt geconstateerd tijdens werkzaamheden in het depot.Een specifieke methode voor het conditiechecken van collectieonderdelen moet nog worden opgesteld eningevoerd. In 2009 is er wel gestart met een project tussen het HHM en de opleiding Conservering enRestauratie aan de UvA om met docenten van de verschillende restauratiedisciplines en hun studentensurveys uit te voeren over collectieonderdelen (glas- en keramiek; metaal; meubelen en textiel). Helaaskomt dit project nog niet echt op gang, voornamelijk door dat het lastig is voor de betrokken docenten omde surveys in het jaarlijkse onderwijscurriculum te plannen.Ook is er in 2009 een grootschalige survey uitgevoerd over de schilderijencollectie door hetschilderijenrestauratieatelier die doorgaans behandelingen voor het museum uitvoert. Deze eenmaligesurvey stond in het kader van het in dat jaar geschreven Collectieplan. Een mogelijke (kleinschaligere)continuering hiervan wordt nog nader onderzocht. Maar doorgaans wordt de survey uitgevoerd door deMedewerker Beheer- en behoud, conservator, hoofd Collectie of een restaurator. 9
 10. 10. Interview Saskia Rutten, Rijksmuseum van OudhedenCollectieDe collecties van het museum zijn afkomstig uit Nederland, Egypte, het NabijeOosten, de klassieke wereld en Oud-Europa. In het collectieregistratiesysteemTMS (The Museum System) staan meer dan 160.000 voorwerpen. Van groteRomeinse keizerbeelden tot scherven uit de Hollandse polder. Van Egyptischemummiekisten tot skeletten uit Jericho.Methode van onderzoekEr is nog geen procedure aanwezig voor het surveyen van de collectie. Maardeze zit wel in de planning om gemaakt te worden. Er zijn een paar methodeswaarbij gelijk een survey wordt uitgevoerd.Sowieso doet inspectie cultuurbezitjaarlijks een administratieve steekproef. Figuur 5 Saskia RuttenDaarnaast heeft het RMO een hoge frequenties van wisseling van tentoonstellingen en is er vaak eenverhuizing van objecten waarbij gelijk de conditie wordt gesurveyedOok is bij het bruiklenentraject dat sowieso bij aankomst en bij terugkomst het object wordt gesurveyed.Als laatst worden periodiek kasten en lades nagelopen waarbij een nadruk ligt op topstukken.Interview Gaby Wijers, NIMKCollectieHet Nimk, Nederlands Instituut voor Mediakunst, is in 1978ontstaan. Het heeft een grote collectie video- en mediakunst endeze groeit nog steeds. Naast de eigen collectie beheert hetInstituut ook de videocollecties van Stichting De Appel,Lijnbaancentrum te Rotterdam en het Instituut CollectieNederland. De collecties van het Groninger Museum, de Jan vanEyck Academie en het Kröller Müller Museum zijn ter inzage.NIMks distributiecollectie omvat inmiddels meer dan 2000werken, variërend van de eerste experimenten tot recenteproducties van bekende (inter)nationale kunstenaars enopkomend talent.Daarnaast beheert het NIMk een archief met ruim 1000 titelsvideodocumentatie en kunstwerken, uit ruim 30 jaar eigenactiviteiten en projecten. Verder is een referentiecollectie van6500 titels beschikbaar ter inzage in de mediatheek.6 Figuur 6 Gaby WijersMethode van onderzoekIn collectiesurveyen in het NIMK beslaat vooral videowerken. Fysiek banden en minder fysiek ‘files’. Inbeide gevallen zijn allerlei controleprotocols en worden ze een keer per half jaar. Of hier steekproeven zijn,weet ik niet. Tenminste, niet in de zin dat er in de zoveel tijd een willekeurige file wordt gepakt. Het enigedat er wel gebeurt is, is dat af en toe heb je iets nodig en dan kijk je nog extra naar de kwaliteit, of demetadata wel klopt, of naar de opslag. 6 NIMK. (n.d.). Retrieved 2011 15, januari, from http://nimk.nl/collectie 10
 11. 11. Waar het ons om gaat, bij conservering, gaat het om het videosignaal. Met uitzondering van installaties. In grote lijnen gaat het om het signaal en dat staat op een bepaalde drager. En elke 7 tot 10 jaar wordt het overgezet op een andere drager. Dit houdt in dat elke 5 tot 7 jaar onderzoek wordt gedaan wat de beste techniek is. Dan worden er ook steekproefsgewijs naar de banden gekeken wat de staat is van de banden. OF ZE eerst schoongemaakt moeten worden. En of de kwaliteit veranderd is, hoe hard is deze achteruit gegaan. Daarmee kunnen we inschatten wat voor werkzaamheden eb hoelang het overzetten als we de banden op een ander systeem gaan zetten. Er zijn 2 soorten surveys in het NIMK namelijk:1. Algemene controle wat elke maand plaatsvindt. Dit gaat per collectiesoort. Masters (materiaal na de edit), submasters (kopie masters) en footage (bronmateriaal), wat we in beheer hebben en als laatste onze eigen opnames. Bij de banden heb je nog een ouderwets protocol dat ze een keer per jaar worden gespoeld. Om te zorgen dat ze goed blijven opgewonden in cassettes. Daar is dan wel de afspraak dat men regelmatig, 1x per maand, ad random uit de kast getrokken en dat wordt bekeken. Het random uitzoeken wordt door een persoon gedaan en niet door een computer. Er is geen afspraak dat en dat materiaal wel en dat materiaal niet. Al het materiaal wordt 1x per jaar gecheckt. En 1x per maand wordt materiaal met een steekproef uit de kast getrokken2. Het andere is, is dat wij wel eens voorafgaand aan een ander project of onderzoek. De hele collectie, bijv. de digitale betacams, van bijna 10 jaar oud. overzetten op compressed.avi. Voordat we dit doen, doen wij steekproeven in de hele verzameling die in dezelfde periode gemaakt is. En dat gaat ook ad random. In zoverre dat; Zo’n serie banden is gemaakt in 2 jaar. Dus uit elke periode worden steekproefsgewijs banden gecontroleerd op kwaliteit en op het feit of voorbehandeling nodig voor het volgende traject. Het videosignaal wordt overgezet op een andere drager. conclusie Zoals is gebleken uit de interviews is de meest toegepaste methode ad hoc en weinig gestructureerd. Hoewel er projectmatig wel surveys zijn gerealiseerd gebeurt het niet op grote schaal en is er weinig continuïteit. Museum Boerhaave is op dit gebied uniek. 11
 12. 12. SteekproevenEen steekproef is een methode waarin uit de gehele onderzoekspopulatie een selectie wordt gemaaktzodat niet alles hoeft te worden gecontroleerd en men toch tot een conclusie kan komen.7Er zijn verschillende redenen waarom me steekproeven inzet Bij ondoenlijk grote omvang van de populatie als onderzoek door kosten beperkt wordt. Bij destructief onderzoek Snelheid Geen 100% zekerheid nodig GemakBij Museum Boerhaave is voornamelijk de omvang van depopulatie de reden en dat maar 2 personeelsleden bevoegdzijn op het controleren van de conditie van de objectenwaardoor men tot steekproeven wilt overgaan.Wat een steekproef eigenlijk inhoudt is dat men een kleingedeelte van de onderzoekspopulatie bekijkt en hiermeeeen oordeel kan vellen over de gehele onderzoekspopulatie(zie figuur 7i) Figuur 7Soorten steekproevenEr zijn verschillende soorten steekproeven waarin een onderscheid zit tussen aselecte en selectesteekproeven.8 Aselecte steekproef o Enkelvoudige, aselecte steekproef o Gestratificeerde steekproef o Clustersteekproef voor onderzoek o Systematische steekproef o Getrapte aselecte steekproef o Niet-aselecte steekproeven. o De gemakkelijkheidssteekproef o De beoordelingssteekproef De sneeuwbalsteekproef o De quotasteekproef o Random walk 7 Wynneconsult n.d.). Retrieved 2011 15, januari, fromhttp://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm#S 8 Hogeschool Gent. (n.d.). Retrieved 2011 15, januari, fromhttp://habe.hogent.be/stat/survey/steekproef.html#populatie 12
 13. 13. ZekerheidEen steekproef kan geen 100% zekerheid gevenover de onderzochte populatie. Wat eensteekproef wel kan doen is een uitspraak doen metenige zekerheid. Deze percentages zijn afhankelijk vande hoeveelheid objecten die worden onderzocht.In de hiernaast afgebeelde tabel zijn 2 percentagesbenoemd.De uitkomst van de steekproef moet wordenberekend. Het voorbeeld van het artikel van het ICNis hierover erg helder‘Een natuurhistorisch museum overweegt eenparticuliere schenking te aanvaarden van1915 schelpen. Of het museum de schenkingaanvaardt, is afhankelijk van de kosten die deregistratie van de verzameling met zich meebrengt. Hetmuseum wil weten van hoeveelschelpen de vindplaats en -datum genoteerd zijn.Gekozen wordt een nauwkeurigheid van 95%. Detabel geeft aan dat bij een populatieomvangvan 1915 tussen de 334 en 340 objecten moetenworden bekeken om tot een betrouwbareuitspaak te komen. Naar boven afgerond geeft ditaantal een steekproefomvang van 340.Die 340 objecten worden aselect bepaald enbekeken. Na controle blijkt dat van 234 schelpengegevens over de herkomst en vondstdatumaanwezig zijn. Dat is 0,69 (234/340) oftewel69% van de steekproef.’ Tabel 3 steekproefomvang volgens artikel ICN 13
 14. 14. Eisen steekproefHet is belangrijk dat de validiteit van de steekproef gewaarborgd is. Een steekproef kan pas valide zijn alsde representativiteit is gewaarborgd. Aan een steekproef zijn een tweetal eisen die de validiteit van deproef ondersteunen.Ten eerste moeten de onderzochte onderzoeksobjecten representatief zijn voor de gekozen populatie. Depopulatie moet duidelijk zijn omschreven. Ten tweede moet het aantal objecten dat wordt onderzocht involdoende getale zijn zodat uiteindelijk hierover iets statistisch kan worden gezegd.Bij een steekproef begin je met het bepalen van je populatie en in welk kader je dit doet en hieruitvoortvloeiend het budget en de tijd. Daarna kies je de methode9Eisen afdeling afdeling restauratie De methode moet implementeerbaar zijn met het huidige ORS-systeem o eventueel ook met Adlib De methode moet hanteerbaar zijn voor 1 restaurator bij een collectieomvang van 40.000 en groeiend. o Maximaal 600 objecten kunnen worden gecontroleerd per jaar De methode moet het liefst 95% zekerheid geven, anders 90% De methode moet objectief zijnRisico-analyseSwot-analyse Strength Opportunity Vermindering van werkdruk Werknemer heeft meer tijd voor uitvoeren conserveringen en andere taken Systematisch kijken naar de collectie. Doordat het een nieuwe methode is, is er Werkt goed zolang de maatregels voor ruimte voor ontwikkeling en aanpassing. preventieve conservering in acht worden Eventuele samenwerking met de afdeling gehouden (zoals bijv klimaatinstallatie) Museometrie met Frank Bergevoet MA Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Weakness Threat Geen 100% zekerheid Is weinig ingezet als methode voor surveyen van de conditie van de collectie, dus weinig Kans dat schade niet op tijd wordt gezien is informatie over te verkrijgen aanwezig. Waardoor schade zich verder kan ontwikkelen (corrosie, glasziekte e.d) Bij niet regelmatig controleren van de objecten zal de steekproef aan waarde verminderen. Invoeren in Adlib/ORS kan problemen veroorzaken9 Hogeschool Gent. (n.d.). Retrieved 2011 15, januari, fromhttp://habe.hogent.be/stat/survey/steekproef.html#populatie 14
 15. 15. AdviesDe steekproef is maar een methode waarbij men de collectie kan surveyen. De methode heeft als voordeeldat de werkdruk verminderd wordt en dus dat men meer tijd kan besteden aan conserveren enrestaureren.Een groot bezwaar tegen steekproefsgewijs surveyen is dat er ongemerkt, 10 voorwerpen verder, eenvoorwerp al ver in het degradatieproces zijn gevorderd. Het is ook dan belangrijk om te beseffen datsteekproefsgewijs surveyen van de collectie eigenlijk een soort controle is van het preventieveconserverings-vermogen van de instelling10. Het blijft dus van belang om met enige regelmaat devoorwerpen te controleren waarvan men weet dat die kwetsbaar zijn of voorwerpen die die zijngeëxposeerd. Ook objecten die onderdeel uitmaken van de topcollectie hebben een oogje in het zeil nodig.Hoewel de voorwerpen die geëxposeerd zijn wel degelijk elke week gecontroleerd kunnen worden. Allevitrines worden wekelijks schoongemaakt op dit moment door de facilitair medewerker. Van oorsprong ishet schoonmaken van de vitrines aan de medewerkers van de afdeling restauratie toegedeeld zodat zijmeer zicht zouden krijgen op de conditie van de geëxposeerde objecten. Door niet alleen de facilitairmedewerker, maar ook om in ieder geval de restauratoren te laten participeren in deze schoonmaakkluskrijgen zij vanzelf meer zicht op de conditie van deze kwetsbare objecten.ConclusieAfdeling restauratie van Museum Boerhaave heeft als voornaamste voorwaarde dat maximaal 600objecten per persoon per jaar kunnen worden gecontroleerd en dat men het liefst 95% zekerheid hanteert,indien niet mogelijk kan men afzakken tot 90%.De voordelen van steekproefsgewijs surveyen heeft als groot voordeel dat de werkdruk aanzienlijk zalverminderen. Als nadeel heeft steekproefsgewijs surveyen dat het nooit een 100% controle is. Voorwerpenkunnen degraderen zonder dat men dat in de gaten heeft.Belangrijke eisen van de steekproef zijn: validiteit en representatie van de populatie 15
 16. 16. Nieuwe methodeAselecte, gestratificeerde steekproefDaar een survey die met de steekproefmethode eigenlijk vooral een controle is van de klimatologischeomstandigheden en andere preventieve-conserverings-methode is er voor gekozen om een steekproef tedoen waarbij een verzwaring ligt bij de locatie, dus een gestratificeerde steekproef. 1 jaar 2 jaar 5 jaar 10 jaar geen=10 totaalToren lades 203 1419 3610 11361 3 16596Toren overig 264 2180 1440 1876 - 5760Vlindermagazijn 19 41 50 40 2 152Droog 4 44 151 327 379 - 901Droog 5 19 74 281 612 1 987Voorkamers 45 53 46 65 11 220Alphen 54 24 190 91 - 359Museum 1665 38 16 22 - 1741Totaal 2313 3980 5960 14446 17 26716 Tabel 4 Absolute verdeling objecten op onderhoudsfrequenties en per standplaats op 21 januari 2010De gehele collectie wordt in homogene subklassen verdeelt waaruit weer aselect een aantal voorwerpenuit wordt gekozen. De homogene subklassen zijn hierbij dus de locaties van de objecten. Zoals te zien intabel 4. Als voorbeeld alle objecten uit de museumzalen zijn een homogene subklasse. Uit deze klasse kanmen een steekproefomvang neemt passend bij de onderzoekspopulatie zoals beschreven in tabel 3.Standplaats Populatie Steekproefomvang Steekproefomvang bij 95% bij 90%Toren lades 16596 340 76Toren overig 5760 247 78Vlindermagazijn 152 114 54Droog 4 901 284 73Droog 5 987 293 74Voorkamers 220 160 62Alphen 359 193 67Museum 1741 334 76Totaal 26716 1625 560 Tabel 5 uiteindelijke steekproefomvang volgens artikel ICN in gestratificeerde steekproefIn tabel 5 is de steekproefomvang passend bij de onderzoekspopulatie vanuit de subklasse. Hetuiteindelijke aantal voorwerpen dat te controleren is, is 1625.Wat er op neerkomt dat er 813 objecten perrestaurator per jaar wordt gecontroleerd. Dit is helaas 213 objecten meer dan dat de afdeling restauratieheeft benoemt als maximum bij 95% zekerheid. Met 90% zekerheid heeft men 560 objecten te controlerenwat inhoudt dat er 280 objecten per restaurator per jaar gecontroleerd dienen te worden.Als dezelfde berekening zoals in hoofdstuk: ‘Problemen bij huidige methode’ er op los wordt gelaten komtmen op 6.7 uur controleren.11 Hoewel dit, in alle gevallen, in de praktijk meer uren zullen worden vanwegereistijden en andere oorzaken. 11 1625 x 10 /60/40 16
 17. 17. Daarnaast liggen, zoals te zien is in tabel 3 , de meeste voorwerpen in de lades van de toren. Dit zijn veelalkleine objecten die zijn opgeborgen in lades. Voor meer werkdrukverlichting kan men de lades als 1voorwerp zien. Aangezien men de lade toch opentrekt kunnen alle voorwerpen ter plekke meegenomenworden in de steekproef. Met de handheld-scanner die bij de invoering van het Adlib-registratiesysteemmeekomt zal dit waarschijnlijk wel een uitkomst zijn.Ook zal, mits de restauratoren meehelpen met het schoonmaken van de vitrines van de geëxposeerdeobjecten, deze objecten uit de steekproef verdwijnen. Aangezien deze dan wekelijks wordengecontroleerd. Wat ook een mogelijkheid is, is dat de 2 restauratoren zich tijdens deze wekelijkseschoonmaakronde elke keer op 1 a 2 zalen concentreren zodat zij meer tijd hebben voor controle. Waarbijdeze zalen natuurlijk rouleren.Enkelvoudige, aselecte steekproefMocht uiteindelijk de gestratificeerde steekproef te veel werkdruk leveren, dan kan men eenenkelvoudige, aselecte steekproef houden. Dit houdt in dat men de gehele collectie als een grotehomogene klasse beschouwt en hieruit een steekproefomvang neemt passend bij de onderzoekspopulatiezoals beschreven in tabel 1. Hier zit dan wel het nadeel bij dat men geen uitspraken kan doen over depreventieve maatregelen die genomen zijn zoals bijvoorbeeld het klimatologische maatregelen.Aanhoudend aan de tabel van het ICN is de steekproefomvang 402 objecten bij 95% zekerheid.BerekeningSteekproeven neemt men om uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de populatie. Nadat alle voorwerpenzijn gecontroleerd moet hierop een berekening worden toegepast. Ongeacht welke methode wordttoegepast.Het grote voordeel van de aselecte, gestratificeerde steekproef is dat men tijdens deze fase van het nemenvan steekproeven doelgericht kan zeggen waar eventuele problemen zijn en men kan hier dieper op ingaan.Aangezien er bij elke homogene subklasse deze berekening wordt losgelaten. Dit gebeurt niet met deeenvoudige, aselecte steekproef. Daar komt deze berekening pas aan het einde van de steekproef. 17
 18. 18. Tijdswinst/werkdruk In Tabel 6 is er een uiteenzetting van verschillende methodes en de werklast die hier aan verbonden is.Waarbij 10 minuten per object is gerekend en 40 werkwekenMethode objecten minuten uren uur per per jaar per jaar per jaar weekHuidige methode 7312 73120 1218,6 30,4Huidige methode met oprekking 4411 44110 735,1 18,3inspectietermijnenGestratificeerde steekproef 95% 1625 16250 270,8 6,7Gestratificeerde steekproef 90% 560 5600 93,3 2,3Enkelvoudige, aselecte steekproef 95 % 402 4020 67 1,6 Tabel 6 verschillende methodes uitgezet in aantal uren per weekImplementeren met ORS/AdlibMuseum Boerhaave stapt binnen niet afzienbare tijd over op een ander registratiesysteem, namelijk Adlib.De invoering van Adlib zal zomer 2011 voltooid zijn.Momenteel gebruikt het Museum Boerhaave nu nog hun eigen ORS-systeem waarmee ze met MicrosoftAcces een uitdraai maken. Eventueel is Microsoft Excel ook nog een mogelijkheidExcel linkerklik in een leeg werkblad een willekeurige cel aan • Typ in de formulebalk van =aselect()*(900-5)+1  Nu berekent Excel 1 toevalscijfer tussen 5 en 900 Kopieer de formule naar het aantal cellen dat overeenkomt met de steekproefomvang. • Rond de cijfers eventueel af met behulp van ‘rechtermuisknop/celeigenschappen/ getal/decimalen’Acces De query in Acces dient er als volgt uit te zien: SELECT top 3 object_nr, huidige_standplaats FROM depotkamer_5 WHERE object_nr != NULL ORDER BY rndAdlibMet behulp van Selectietaal kan men zoeken in depotkamer 5 en uit deze resultaten steekproefsgewijs 60records wil selecteren. Dit kan met de volgende zoekvraag:huidige_standplaats = "depotkamer 5" random 60 uniqueDeze zoekzin zoekt in het veld Huidige Standplaats (huidige_standplaats is de veldnaam daarvan) allevelden die gevuld zijn met depotkamer 5 en selecteert daarna steeksproefgewijs (random) 60 records, dieniet herhaald kunnen worden (unique.)Deze procedure staat uitgebreider beschreven in hoofdstuk 6.3.13 van de gebruikersgids die is bijgeslotenbij de bijlagen 18
 19. 19. PilotprojectInvoeren van een nieuwe methode gaat niet zonder slag of stoot. De praktijk en theorie kunnen ver vanelkaar liggen. Ook kunnen in dit vroege stadium al snel fouten kunnen worden ontdekt en later aangepast.Daarnaast kan men al snel wennen aan de routine in het nemen van steekproevenDaarom is een pilotproject voor het invoeren van steekproeven, ongeacht de keuze in steekproefmethodeeen goed idee.Omdat tijdens dit pilotproject ook de hele homogene subklasse moet worden onderzochtnaderhand. Is het handig om een kleine homogene subklasse te nemen, waarbij het vlindermagazijn en devoorkamers hierbij de beste optie zijn, daar een klein aantal objecten zich bevinden. Waarbij hetvlindermagazijn de voorkeur geniet aangezien de voorwerpen daar groter zijn, de populatie in totaal groteris.Standplaats Populatie Steekproefomvang bij 95% Steekproefomvang bij 90%Vlindermagazijn 152 114 54Voorkamers 220 160 62 Tabel 7 Vlindermagazijn en voorkamersDit Pilotproject zal dezelfde fasen doorlopen als de standaard procedure, maar met verschil dat ALLEobjecten die in deze homogene subklasse zaten ook worden gecontroleerd.ConclusieDe huidige methodiek van Museum Boerhaave levert te veel werkdruk op voor de medewerkers vanafdeling restauratie van Museum Boerhaave. Afdeling restauratie van Museum Boerhaave heeft alsvoornaamste voorwaarde dat maximaal 600 objecten per persoon per jaar kunnen worden gecontroleerden dat men het liefst 95% zekerheid hanteert, indien niet mogelijk kan men afzakken tot 90%.De voordelen van steekproefsgewijs surveyen heeft als groot voordeel dat de werkdruk aanzienlijk zalverminderen. Als nadeel heeft steekproefsgewijs surveyen dat het nooit een 100% controle is. Voorwerpenkunnen degraderen zonder dat men dat in de gaten heeft. Belangrijke eisen van de steekproef zijn: validiteit en representatie van de populatieMethode objecten minuten uren uur per per jaar per jaar per jaar weekHuidige methode 7312 73120 1218,6 30,4Huidige methode met oprekking 4411 44110 735,1 18,3inspectietermijnenGestratificeerde steekproef 95% 1625 16250 270,8 6,7Gestratificeerde steekproef 90% 560 5600 93,3 2,3Enkelvoudige, aselecte steekproef 95 % 402 4020 67 1,6 Tabel 8 verschillende methodes uitgezet in aantal uren per weekDe voordelen van steekproefsgewijs surveyen heeft als groot voordeel dat de werkdruk aanzienlijk zalverminderen. Als nadeel heeft steekproefsgewijs surveyen dat het nooit een 100% controle is. Voorwerpenkunnen degraderen zonder dat men dat in de gaten heeft. 19
 20. 20. BronvermeldingLiteratuurlijstBoeken Bergevoet, F. (2000, juli). De steekproef als. ICN-Informatie , p. 2. Keene, s. (2002). managing conservations in museums. Burlington: Elsevier Butterworth- Heineman. Museum Boerhaave. (2000). Handleiding ORS voor de restauratieafdeling. leiden. Ramer, B. (1989). Scottish museum council: A conservation Survey of museumcollections in Scotland. Edinburgh: Scottish museum counci.Websites Hogeschool Gent. (n.d.). Retrieved 2011 15, januari, from http://habe.hogent.be/stat/survey/steekproef.html#populatie NIMK. (n.d.). Retrieved 2011 15, januari, from http://nimk.nl/collectie Wynneconsult n.d.). Retrieved 2011 15, januari, from http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm#SBeeldverantwoordingTabel 1. Dool, G. v. Tabellen. Museum Boerhaave, Leiden. 2. Dool, G. v. Tabellen. Museum Boerhaave, Leiden. 3. Bergevoet, F. (2000, juli). De steekproef als. ICN-Informatie , p. 2. 4. Dool, G. v. Tabellen. Museum Boerhaave, Leiden. 5. Dool, G. v. Tabellen. Museum Boerhaave, Leiden. 6. Dool, G. v. Tabellen. Museum Boerhaave, Leiden. 7. Boon, M. Tabellen steekproeven. Museum Boerhaave, Leiden. 8. Boon, M. Tabellen steekproeven. Museum Boerhaave, Leiden. 9. Boon, M. Tabellen steekproeven. Museum Boerhaave, Leiden. 20
 21. 21. Afbeeldingen VoorpaginaBoon, M. Groepsfoto Boerhaavianen. Museum Boerhaave, leiden 1. Botanicus, H. (n.d.). Hortus Botanicus. Retrieved mei 12, 2011, from http://www.hortus.leidenuniv.nl/index.php/organisatie/wie_is_wie 2. Lakenhal . (n.d.). Retrieved mei 23, 2011, from http://www.lakenhal.nl/activiteitendetail.php?id=65 3. Victoria and Albert Museum. (n.d.). Retrieved februari 21, 2011, from 3. http://www.vam.ac.uk/res_cons/conservation/conservation_staff/sculpture_staff/v_oakley/in dex.html 4. Abigail. (n.d.). Linkedinn. Retrieved mei 23, 2011, from 5. http://media01.linkedin.com/media/p/2/000/072/346/3fae8fe.jpg 5. Saskia Rutten. (n.d.). Linkedin. Retrieved mei 23, 2011, from 5. http://media.linkedin.com/mpr/pub/image-DtGTvJRIG2h25-8ksXDzvoQz-Z4Qe- dksOucvev7zkhUEvSx/saskia-rutten.jpg 6. Boon, M. Foto van interview. Museum Boerhaave, leiden 7. Wynneconsult (Hogeschool Gent). (n.d.). Retrieved februari 21, 2011, from 3. http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm#S 21
 22. 22. BijlagenArtikel ICN 22
 23. 23. Opzet onderzoek December Januari Februari Maart April juni1 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 62 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 63 vakantie4 vakantie56 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 67 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 68910 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 1,211 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk7,812131415 Hoofdstuk 4 eindredactie16 Hoofdstuk 4 eindredactie171819202122 Interview Haags Hoofdstuk 5 Historisch23 Hoofdstuk 52426272829 Hoofdstuk 530 Hoofdstuk 5 eindredactie31 Inleveren nog in te plannen interview RMO, Drents museum, volkenkunde, hortus, lakenhal, siebold, naturalis Onbekend: stagedagen in 2e semester. 23
 24. 24. opzetRandvoorwaarden de methode moet implementeerbaar zijn met het huidige ORS-systeem de methode moet hanteerbaar zijn voor 1 restaurator bij een collectieomvang van 40.000 en groeiend. ◦ Maximaal 600 objecten kunnen worden gecontroleerd per jaar de methode moet het liefst 95% zekerheid geven, anders 90% methode moet objectief zijn Vragen Hoofdvraag 1. hoe kan museum Boerhaave in de toekomst zijn collectie op hanteerbare wijze steekproefsgewijs controleren op de conditieevaluatie huidige situatie 1. Welke nauwkeurigheid gebruikt men nu? 2. Welke medewerkers zijn hierbij betrokken? 3. Welke problemen loopt men tegen op? 4. Welke homogene groepen zijn nu aanwezig? nieuwe methode: 1. aan welke eisen moet de nieuwe methode voldoen volgens afd Restauratie. 2. waaraan moet een goede steekproef voldoen? 1. Hoe kan dit worden geïntroduceerd op de afdeling restauratie 3. Wat is de huidige methode van onderzoeken op de afdeling restauratie 1. welke homogene groepen kunnen het beste worden gebruiktInformatieOnderzoeksmodel Medewerkers museum boerhaave Externe interviews onderzoeksresultaten analyseresultaat Aanbevelingen Interne interviews en steekproeven Literatuur- onderzoek 24
 25. 25. Bronvermeldingliteratuur Boeken suzanne Keene: managing conservations in museums Scottish museum council: A conservation Survey of museumcollections in Scotland Simon J Knell: Museums and the future of collecting John E. Simmons: Things great and small Rebecca A Buck: The new musuem registration methods Artikelen Simon Knell, Suzanne Keene; Care of Collections Sanne de Bruin: Eindscriptie Interviews toegezegd mee te werken Extern Gail de Boer (SHHM Saskia Rutte (RMO) Gerda van Uffelen (Hortus) Rob Wolthoorn (Lakenhal) Intern Paul Steenhorst Mara Scheelings Nog geen reactie, wel benaderd Sieboldhuis Naturalis Drents Museum 25
 26. 26. Indeling Hoofdstukken 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Evaluatie 1. Huidige methode 2. Problemen bij huidige methode 3. Advies 4. Nieuwe methode 1. welke methoden zijn aanwezig 2. Steekproeven 1. eisen steekproeven 2. eisen afdeling restauratie 5. Hoe te introduceren: steekproeven 1. Nieuwe werkwijze 2. Implementeren met ORS 6. Conclusie 7. Bronvermelding 8. Bijlagen 26
 27. 27. Uitgebreide procedure PROCEDURE STEEKPROEFSGEWIJS UITVOEREN COLLECTIESURVEY Museum Boerhaave Datum gemaakt: 12 mei 2011 Datum controle: 12 mei 2012 Gemaakt door: Controle door: Michelle Boon (stagiaire afdeling Restauratie en Hoofd afdeling Restauratie en PresentatiePresentatie) Deze procedure is gemaakt met de bedoeling de survey die steekproefsgewijs wordt uitgevoerd teondersteunen. Het is in belang van de survey dat men telkens de uivoer Tijdens de collectiesurvey Paul Restaurator Tjeerd Klokrestaurator Robert medewerker afdeling restauratie en presentatie Rick medewerker afdeling restauratie en presentatie Gerdine medewerker Informatiecentrum Dalila medewerker Informatiecentrum Mara medewerker Informatiecentrum De procedure bestaat uit 3 stappen onderverdeeld in 6 fasen: Stap 1: Voorbereidingen Survey Stap 2: Survey uitvoeren Stap 3: Survey invoeren in registratiesysteem 0
 28. 28. Stap 1: Voorbereidingen Survey TAAK WIE Maandelijks uitdraaien random lijst van objecten Gerdine medewerker Informatiecentrumen geven aan een medewerker afdeling Restauratie en Dalila medewerker InformatiecentrumPresentatie. Mara medewerker Informatiecentrum Met Adlib, Acces of Excel Afspraak maken met depotbeheerders voor Paul Restauratortoegang depot (indien men de survey gaat uitvoeren in Tjeerd Klokrestauratoreen beider depotruimtes) Robert medewerker afdeling restauratie en presentatie Rick medewerker afdeling restauratie en presentatie Stap 2: Survey uitvoeren TAAK WIE Controleren van objecten Paul Restaurator Tjeerd Klokrestaurator Aftekenen van de uitgedraaide lijst van objecten Paul Restaurator Eventueel met handheld scanner Tjeerd Klokrestaurator Actielijst van objecten maken die restauratie of Paul Restauratorconservering nodig hebben Tjeerd Klokrestaurator Afgetekende lijst van objecten maandelijks Paul Restauratorterugkoppelen aan informatiecentrum Tjeerd Klokrestaurator Mocht er tijdens de survey blijken dat in 1 Paul Restauratorbepaalde ruimte veel objecten niet in goede staat zijn Tjeerd Klokrestauratoraangetroffen, dan dient me deze subklasse in zijngeheel te onderzoeken 1
 29. 29. Stap 3: Na de survey TAAK WIE Survey invoeren in registratiesysteem Gerdine medewerker Informatiecentrum Dalila medewerker Informatiecentrum Mara medewerker Informatiecentrum Actielijst van objecten die restauratie/conservering Paul Restaurator nodig hebben inplannen Tjeerd Klokrestaurator Actielijst van objecten die restauratie/conservering Paul Restaurator nodig hebben restaureren en conserveren volgens Tjeerd Klokrestaurator planning Eindverslag Als alle voorwerpen van de steekproefomvang aan bod zijn gekomen dient men een eindverslag hierover te makenTAAK WIEBerekening maken Paul Restaurator Tjeerd Klokrestaurator Gerdine medewerker Informatiecentrum Dalila medewerker Informatiecentrum Mara medewerker InformatiecentrumEventuele knelpunten hieruit voortvloeiend oplossen Paul RestauratorZoals bijvoorbeeld Tjeerd Klokrestaurator Veel objecten uit 1 of meerdere subklassen in slechte staat zijn Robert medewerker afdeling Mocht er tijdens de survey blijken dat in 1 bepaalde ruimte veel restauratie & presentatie objecten niet in goede staat zijn aangetroffen, dan dient me deze Rick medewerker afdeling subklasse in zijn geheel te onderzoeken restauratie& presentatie 2
 30. 30. Hoofdstuk 6.3 uit gebruikersgidsDe SelectietaalAfbeelding 0.1: De Selectietaal, voor complexe zoekopdrachten.Als u in uw database wilt zoeken naar bepaalde gegevens, dan zult u daarvoor vaak hetzoekingangenmenu in de Zoekassistent gebruiken. Voor niet al te moeilijke zoekopdrachten biedt deZoekassistent dan ook meer dan voldoende mogelijkheden.In de selectietaal kunt u echter meer complexe vragen gebruiken, die u in een speciaal zoekvenster,de Selectietaal, invoert. U kunt meerdere zoekopdrachten combineren en in één zoekvraag opgeven.Ook kunt u op niet-geïndexeerde velden zoeken – dit vergt wel tijd, omdat Adlib hiervoor sequentieelde database doorzoekt – en op termen uit de vervolgkeuzelijsten van enumeratieve velden (zoals datmet de Zoekassistent overigens ook kan).Klik op de knop Selectietaal, druk op Ctrl+F of kies de opdracht Selectietaal in het menu Zoek omde Selectietaal te openen. U kunt de selectietaal bijna overal in Adlib openen. U zoekt altijd in dedatabase of dataset die u in Stap 1 van de Zoekassistent hebt geselecteerd.Uw zoekopdracht geeft u op in het invoervak Zoekzin. Om ervoor te zorgen dat Adlib uw zoekzin opde juiste manier interpreteert, moet deze opgesteld zijn in een speciaal daarvoor ontwikkelde,ondubbelzinnige taal. De grammatica van deze selectietaal is eenvoudig en rechtlijnig. Eenenkelvoudige zoekzin bestaat altijd uit de volgende drie onderdelen:veld vergelijkingsteken veldwaardeU kunt uw zoekzin direct typen, maar het is gemakkelijker om deze samen te stellen met behulp vande drie keuzelijsten. Kies als eerste een veldnaam uit de lijst Velden door te dubbelklikken op hetgewenste veld. De veldnaam wordt automatisch in het vak Zoekzin geplaatst. U kunt in de lijst Velden 3
 31. 31. zoeken met behulp van de schuifbalk of door de eerste letter van het gezochte veld te typen (nadat ueerst eenmaal op een willekeurig veld hebt geklikt).Dubbelklik nadat u een veld hebt gekozen op een van de tekens in de lijst Vergelijking; hetvergelijkingsteken wordt automatisch achter de veldnaam in Zoekzin toegevoegd. De cursor is nuverplaatst naar het einde van de zoekzin. Vul de waarde in waarmee u wilt zoeken.U kunt wisselend een item uit een lijst kiezen en dan weer zelf typen. Let erop dat u niet deNederlandstalige termen voor de vergelijkingstekens in de zoekzin invoert, maar gebruik de symbolendie Adlib invoegt als u dubbelklikt op de vergelijkingstekens in de lijst. Enkele voorbeelden vanenkelvoudige zoekzinnen zijn:auteur = adams*objectnaam = lepelaantal <= 5titel _ jakhalsDe derde keuzelijst bevat Booleaanse operatoren. Hiermee kunt u complexe selecties maken doormet meervoudige zoekzinnen zoekopdrachten te combineren.VeldenDe lijst met veldnamen die wordt getoond in de selectietaal komt uit de database-definitie van hetbestand waarin u zoekt. Deze namen kunnen dus verschillen van de namen zoals deze bij hetinvoeren van records verschijnen vóór de invoervakken.Het meest voorkomende verschil is het gebruik van een onderstrepingsteken tussen woorden. Develdnaam bijvoorbeeld, kan op het invulformulier Begeleidend materiaal zijn, maar kan in dedatabase Begeleidend_materiaal heten. Dit komt doordat de programmeertaal spaties tussenwoorden niet ondersteunt en deze de woorden anders voor afzonderlijke velden aanziet. Een anderveelvoorkomend verschil is dat de woordvolgorde in de naam is omgedraaid.Als een veld wel op een tabblad voorkomt maar niet in de lijst Velden in Selectietaal, dan is dit veldniet in de database gedefinieerd maar alleen op schermniveau. Het Bibliotheek-veld [display_only]daarentegen kan wel voorkomen in de veldenlijst maar wordt alleen intern gebruikt omsamengestelde teksten te genereren op het tabblad Cataloguskaart in de detailweergave vanrecords.De beschikbare velden verschillen uiteraard per applicatie.is-vergelijkingenDoor middel van zoekopdrachten stelt u vragen over de inhoud van een veld. U wilt bijvoorbeeldweten welke boeken door Battus zijn geschreven. Dan wilt u dus de inhoud van een veld op eenbepaalde manier vergelijken met een waarde.Kies eerst een veld uit de lijst Velden, in het Boeken-bestand in Bibliotheek bijvoorbeeld auteur.Kies vervolgens een Vergelijking, dat wil zeggen: hoe Adlib het veld moet vergelijken met deopgegeven waarde, bijvoorbeeld is. Ten slotte vult u de zoekzin aan met de veldwaarde, die staatvoor de waarde waarmee u het veld wilt vergelijken, bijvoorbeeld battus. Als deze syntaxis (veldvergelijking waarde) niet gevolgd wordt, zal Adlib een foutmelding geven (zie Afbeelding 0.2). 4
 32. 32. Afbeelding 0.2: De zoekzin voldoet hier niet aan de vereiste syntaxis. Maak een andere zoekzin.Als u bijvoorbeeld wilt weten voor welke records de titel gelijk is aan valentijn dan kiest u voorVergelijking: is (of u vult zelf in de zoekzin een =-teken in, of de vergelijkingsterm equals). Devolledige zoekzin wordt dan:titel = valentijnStel deze vraag samen in het vak Zoekzin en druk op Enter of klik op de knop Zoeken, om deopdracht uit te voeren. In het vak Set(s) wordt de zoekzin en het resultaat ervan opgenomen in eenlijst. (Voer nog een zoekzin uit en de lijst breidt zich uit.)Het aantal records dat aan uw selectiecriterium voldoet, staat onder Treffers. In dit voorbeeld is heter maar één (zie Afbeelding 0.3).U kunt het zoekresultaat in een normaal lijstscherm (of detailscherm) tonen door te dubbelklikken opde betreffende set. 5
 33. 33. Afbeelding 0.3: Een zoekzin is uitgevoerd.Zoeken op meerdere termenEen andere vraag die u zou kunnen stellen is: in welke boektitel komen de woorden weer en isvoor? We nemen even aan dat de betreffende veldnaam titel is. In dat geval wordt de zoekzin inde selectietaal:titel = "weer is"De woorden dienen dan wel tussen dubbele aanhalingstekens te staan, dit om aan te geven dat zesamen de te zoeken waarde vormen. Gezocht zal worden op titels met daarin de woorden weer enis, waarbij de volgorde waarin de woorden zijn opgegeven er niet toe doet. Dit wil zeggen datbijvoorbeeld ook “Steenkool is weer onmisbaar” gevonden zal worden. U kunt ook termenopnemen waarin aanhalingstekens voorkomen:samenvatting = "ontluist‟rend verdichtsel"U kunt op deze manier zoeken in velden met een woordindex.Net als in het zoekformulier vindt in de selectietaal geen automatische truncatie plaats. Omte kunnen trunceren moet u een sterretje (*) of een slash (/) gebruiken. Dat is ook mogelijkals u op meerdere termen in één occurrence zoekt:titel = "boer* buiten" Als er aan het einde van uw zoeksleutel al letterlijke schuine streepjes of asterisks voorkomen, zoals in http://, dan gelden de volgende regels: -Als u getrunceerd wilt zoeken op een zoeksleutel die eindigt op één of meer letterlijke schuine streepjes of asterisks dan moet u het andere truncatieteken erachter invoeren, bijvoorbeeld: als u getrunceerd wilt zoeken op http:/ dan moet u http:/* invoeren, terwijl u voor getrunceerd zoeken op bijvoorbeeld *1*2* juist *1*2*/ moet invoeren. - Als u ongetrunceerd wilt zoeken op een zoeksleutel die eindigt op één of meer letterlijke 6
 34. 34. schuine streepjes of asterisks dan moet u het laatste teken verdubbelen, bijvoorbeeld: als u ongetrunceerd wilt zoeken op http:// dan moet u http:/// invoeren.Als u in Bibliotheek wilt weten waar auteursvelden voorkomen die niet gevuld zijn, dangebruikt u de volgende zoekzin:auteur = “”Het tegenovergestelde; alle records met auteursvelden die gevuld zijn, vindt u met devolgende zoekzin:auteur = *Met de knop Kopieer kunt u een zoekzin van één van uw gemaakte sets kopiëren naar het invoervakZoekzin, bijvoorbeeld als u een eerder gemaakte zoekzin wilt uitbreiden.Met de knop Sorteer kunt u een bepaalde sortering aanbrengen in een set. Zie hoofdstuk 0 en Error!Reference source not found. over sorteren.Andere vergelijkingenDe zoekacties die we tot nu toe hebben beschreven zou u ook met de andere zoekschermen kunnenuitvoeren, maar de selectietaal biedt meer mogelijkheden. Naast de voorwaarde "is gelijk aan" (=ofequals) biedt de selectietaal ook nog de volgende vergelijkingen:Vergelijking : Vergelijkingsteken/termgroter (dan) >of greaterkleiner (dan) <of smallergroter (dan) of gelijk (aan) >=of fromkleiner (dan) of gelijk (aan) <=of to bevat _ (een onderliggend streepje omgeven door spaties) of contains nauwere narrower generiek generic gerelateerd related alle bredere parents breedste toptermContainsDe vergelijking “bevat”betekent dat gezocht wordt naar de waarde op een willekeurige plaats in hetveld, bijvoorbeeld:titel contains handAdlib zal zoeken naar alle titels waarin ergens de lettercombinatie hand voorkomt. Dus naast hetlosse woord “hand” worden bijvoorbeeld ook gevonden: handeling, ovenhandschoen, schandaal, etc.Als uw bestand groot is, zal deze zoekactie wel veel tijd kosten, omdat Adlib sequentieel alle recordsdoorloopt en niet van een index gebruik kan maken.U kunt ook zoeken op aaneengesloten spaties. Wilt u bijvoorbeeld weten of er in titels per ongelukdubbele spaties zijn gebruikt, zoek dan op twee spaties door er dubbele aanhalingstekens omheen teplaatsen:titel contains “ ”Als u in dit voorbeeld de dubbele aanhalingstekens tegen elkaar aan plaatst, zonder spatie(s)ertussen, dan zoekt u records waarin dit veld leeg is. 7
 35. 35. Als u juist alle records wilt selecteren waarin een bepaald veld níet een bepaalde waarde heeft, dankunt u dat bijvoorbeeld als volgt doen:priref = * and not titel contains kogelDe zoekzin zoekt alle records via het recordnummer (priref) waarbij in de titel niet het woord “kogel”voorkomt. (In plaats van priref kunt u overigens ook de tag%0 gebruiken.)De zoekterm na contains wordt automatisch links en rechts getrunceerd. Gebruik dus geen * of /.Als u juist wilt zoeken op titels die een asterisk bevatten, omsluit die dan door dubbeleaanhalingstekens, bijvoorbeeld:titel contains “*”Verder kunt u zoeken op een enkel aanhalingsteken via bijvoorbeeld:titel contains “‟”Op analoge wijze zoekt u op / of andere bijzondere tekens. Alleen op een dubbel aanhalingstekenzoekt u door het dubbele aanhalingsteken te omringen door enkele aanhalingstekens, bijvoorbeeld:titel contains „”‟>, <, >=, en <=U kunt niet van alle velden vaststellen of ze groter of kleiner zijn dan een opgegeven waarde. Zo kuntu van een titelveld niet vragen of het groter is dan een getal, behalve wanneer dat getal een getal uitde titel betreft. Gebruik >, <, >=, en <= bij voorkeur voor het vergelijken van datums of getallen,bijvoorbeeld:invoerdatum from 2001-01-01 AND invoerdatum to 2001-12-31Datums in de selectietaal mag u invoeren als jjjj-mm-dd of dd/mm/jjjj.Merk op dat er in sommige applicaties, zoals Museum, velden zijn waarin u een datum kunt invullen(volledig of gedeeltelijk, en/of met tekst), terwijl dit geen datumvelden maar tekstvelden zijn in dedatadictionary. Voor deze velden betekent dit dat u niet op de juiste manier op datums kunt zoeken via>, <, <=, en >=. U moet op deze velden zoeken zoals u op tekst zoekt.NarrowerDe vergelijking narrower gebruikt u in de selectietaal in een validatiebestand, of in een catalogus dieis gekoppeld aan een validatiebestand via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan omvalidatiebestanden waarin termen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen;dit zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een bestand zoekt met narrower, dan zoekt u op eenterm en alle nauwere termen die daarvoor gedefinieerd kunnen zijn. Op bijvoorbeeld het veld titelkunt u dus niet zoeken met narrower maar op trefwoord (Bibliotheek), objectnaam (Museum),onderwerpen (Archief), of term (Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:objectnaam narrower doosvindt alle records met ‘doos’ maar ook alle records met termen die onder de term ‘doos’ vallen(specifieker zijn), bijvoorbeeld:BREDERE TERM (ZOEK)TERM NAUWERE TERMENContainer Doos lintendoos messendoos hoedendoos verfdoos 8
 36. 36. schoenendoosIn dit voorbeeld worden records gevonden waarin een of meerdere van de bovenstaandeobjectnamen voorkomen, behalve Container omdat dat een bredere term van Doos is, en narrowervindt alleen de records met de term zelf of met nauwere termen.GenericDe vergelijking generic gebruikt u in de selectietaal in een validatiebestand, of in een catalogus die isgekoppeld aan een validatiebestand via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan omvalidatiebestanden waarin termen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen;dit zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een bestand zoekt met generic, zoekt u op alle éénniveau bredere termen van de zoekterm en alle nauwere termen daaronder tot en met het laagsteniveau, die daarvoor gedefinieerd kunnen zijn. Op bijvoorbeeld het veld titel kunt u dus niet zoekenmet generic maar op trefwoord (Bibliotheek), objectnaam (Museum), onderwerpen (Archief), of term(Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:objectnaam generic doosvindt alle records die hiërarchisch aan de term ‘doos’ zijn gerelateerd, bijvoorbeeld:BREDERE TERM (ZOEK)TERM NAUWERE TERMENContainer Doos lintendoos messendoos hoedendoos verfdoos schoenendoosIn dit voorbeeld worden alle records gevonden waarin een of meerdere van de bovenstaandeobjectnamen voorkomen (breder én nauwer).RelatedDe vergelijking related gebruikt u in de selectietaal in een validatiebestand, of in een catalogus die isgekoppeld aan een validatiebestand via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan omvalidatiebestanden waarin termen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen;dit zal vooral op de thesaurus slaan. Als u in een bestand zoekt met related, dan zoekt u op de termzelf en alle daarvoor in het vak Related Term gespecificeerde gerelateerde termen op hetzelfdeniveau. Op bijvoorbeeld het veld titel kunt u dus niet zoeken met Related maar op trefwoord(Bibliotheek), objectnaam (Museum), onderwerpen (Archief), of term (Thesaurus) dus wel,bijvoorbeeld:objectnaam related sinaasappelsapvindt alle records die hiërarchisch aan de term ‘sinaasappelsap’ zijn gerelateerd, bijvoorbeeld:appelsap of ananassap.ToptermDe vergelijking topterm gebruikt u in een validatiebestand, of in een catalogus die is gekoppeld aaneen validatiebestand via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiebestanden waarintermen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit zal vooral op dethesaurus slaan. Als u in een bestand zoekt met topterm, dan zoekt u op de breedste term(en) vanalle bredere termen van de opgegeven term, die voor die opgegeven term gedefinieerd kunnen zijn,of de term zelf als bredere termen ontbreken. U zoekt dus niet op de term die u opgeeft maar op 9
 37. 37. diens breedste term(en), de zogenaamde toptermen; alleen als de opgegeven term geen brederetermen heeft, dan wordt de opgegeven term de zoekterm. Op bijvoorbeeld het veld titel kunt u dusniet zoeken met topterm maar op trefwoord (Bibliotheek), objectnaam (Museum), onderwerpen(Archief), of term (Thesaurus) dus wel. Met bijvoorbeeld:objectnaam topterm hoedendoosvindt u in het onderstaande voorbeeld alle records met ‘Container’. Als ‘Container’ een equivalenteterm zou hebben, dan zou ook daarop worden gezocht. Er wordt dus niet gezocht op de zoektermzelf als deze een of meer bredere termen heeft. (Duplicaten worden automatisch uit hetzoekresultaat verwijderd.)breedste term “middel” term nauwere termenContainer Doos lintendoos messendoos hoedendoos verfdoos schoenendoosParentsDe vergelijking parents gebruikt u in een validatiebestand, of in een catalogus die is gekoppeld aaneen validatiebestand via het veld waarop u zoekt. Het gaat dan om validatiebestanden waarintermen hiërarchisch gedefinieerd (kunnen) zijn via gerelateerde termen; dit zal vooral op dethesaurus slaan. Als u in een bestand zoekt met parents, dan zoekt u op alle bredere termen van dezoekterm (inclusief de zoekterm) die daarvoor gedefinieerd kunnen zijn. Op bijvoorbeeld het veldtitel kunt u dus niet zoeken met parents maar op trefwoord (Bibliotheek), objectnaam (Museum),onderwerpen (Archief), of term (Thesaurus) dus wel, bijvoorbeeld:objectnaam parents hoedendoosvindt in het onderstaande voorbeeld alle records met ‘Container’, ‘Doos’, of ‘hoedendoos’. Als‘Container’ en/of ‘Doos’ een equivalente term zouden hebben, dan zou ook daarop worden gezocht.(Duplicaten worden automatisch uit het zoekresultaat verwijderd.) 10
 38. 38. breedste term “middel” term nauwere termenContainer Doos lintendoos messendoos hoedendoos verfdoos schoenendoosTagsIn plaats van hele veldnamen uit de Veldenlijst te kiezen of zelf in te voeren in het vak Zoekzin, kunt uook Adlib-tags gebruiken, zodat u uw zoekzinnen wat korter maakt. Elk veld dat in Adlib gebruiktwordt, heeft een tag, een tweeletterige code. Als u van een bepaald veld de tag niet weet, kunt udeze opvragen als u een nieuw record aan het invoeren bent, een bestaand record wijzigt, ofwanneer u in de selectietaal zit. Plaats de cursor in het betreffende veld (of selecteer in deselectietaal in de lijst Velden een veld), open via rechtsklikken het snelmenu en kies de optieEigenschappen. Het venster Field properties opent met daarin allerlei gegevens over het actieve veld.Zo is bijvoorbeeld de tag van het Boekendatabase-veld auteur: au, van het Fondsbestand-veldbeschrijving.referentie: GC, en van de objectcatalogus het veld objectnaam: OB. Tags zijnhoofdlettergevoelig; schrijf ze in zoekvragen precies zoals ze in de database gedefinieerd zijn.Opmerking: op het tabblad Link info in het venster Field properties lijken lange systeempaden nietgeheel afgebeeld, want ze worden aan de rechterkant afgekapt. Maar als u de muiswijzer boven eengedeeltelijk weergegeven pad plaatst, verschijnt een tooltip met daarin het hele pad. Ook kunt u ophet pad klikken en dan met de cursor naar het begin of einde van het pad schuiven met depijltjestoetsen. U kunt hier niet invoeren.Woord- en termindexen of het hele recordAls u de inhoud van een veld ergens mee wilt vergelijken is het van belang welk soort index voor ditveld gedefinieerd is. Bij een termindex moet u in principe als zoeksleutel de volledige indextermopgeven omdat die ook als een geheel is opgeslagen. Bij een auteursveld betekent dat dusbijvoorbeeld Wolkers, J.. Als er in de zoeksleutel spaties voorkomen, moet u bovendien hethele begrip tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen. Dat is allemaal bewerkelijk, terwijl het heelwaarschijnlijk is dat u met alleen de beginletters ook al zou kunnen vinden wat u zoekt. Daarom biedtAdlib ook voor op termen geïndexeerde velden de mogelijkheid de zoeksleutel te trunceren,bijvoorbeeld: auteur = wolk*Ook bij woordindexen kunt u trunceren. Adlib zal zoeken op alle woorden in het veld, ook kortewoordjes zoals lidwoorden.Adlib kan in (op woord of term) geïndexeerde velden bijzonder snel zoeken. Het zoeken op niet-geïndexeerde velden gebeurt veel langzamer. U kunt dit vergelijken met het zoeken van informatie ineen boek waarin geen index of inhoudsopgave voorkomt. Bij het ontbreken van een index moet Adliballe records in de database lezen en controleren of aan de voorwaarde is voldaan. Ook de vergelijkingcontains kost veel meer tijd dan het zoeken met de andere genoemde vergelijkingen. U kunt eenzoekactie overigens altijd onderbreken door op een willekeurige toets te drukken.Naast de veldnamen in uw database kunt u ook nog een bijzondere “veldnaam” gebruiken: record.Dit veld komt niet expliciet in uw bestand voor. Het is een samenbundeling van alle velden in eenrecord. Daarmee kunt u controleren of een bepaalde reeks tekens ergens in de velden van het recordvoorkomt, bijvoorbeeld:record contains feest.Dit is de meest uitgebreide, maar ook de meest langzame manier van zoeken. 11
 39. 39. Er bestaat ook een zoekzin om alle records in het bestand op te nemen in een set: ALL . Dit is eenhandige en snelle methode om erachter te komen hoeveel records er daadwerkelijk in een bestandzitten.DomeinenIn sommige validatiebestanden zoals de Thesaurus en Personen en instellingen zijn de gegevens nadergespecificeerd middels het gebruik van domeinen. Zo kan een persoon in Personen en instellingen inprincipe bijvoorbeeld zowel auteur zijn als vertaler, en auteur en vertaler kunnen dan als domeinengedefinieerd zijn in de database. Of een persoon is uitgever, en dat is dan ook een apart domein. Inelk term- of naamrecord kunnen één of meer domeinen aan die term of naam gekoppeld worden.Als u binnen een domein in de huidige database wilt zoeken, dan ziet de zoekzin er als volgt uit:veldnaam vergelijkingsteken domeinValue::zoekwaardeHet is wel nodig dat het veld waarop u hier zoekt geïndexeerd is (met inbegrip van de domeinen).Merk ook op dat niet alle velden waarop u kunt zoeken via de selectietaal, geïndexeerd zijn, maar develden met domeinen zijn dat meestal wel.Als u in de Thesaurus bijvoorbeeld wilt zoeken naar alle records waarvan de term met een “u” beginten een plaats is, dan wilt u alleen in het domein place (plaats) zoeken. Zo vindt u dan in principegeen namen van provincies of landen, of heel andere termen:term = place::u*Merk op dat omdat een term aan meerdere domeinen gekoppeld kan zijn, de bovenstaandezoekvraag bijvoorbeeld ook de term Utrecht kan vinden die zowel geïndexeerd is met het domeinplace, als met het domein provence.De domeinnamen die u kunt gebruiken vindt u in de database setup in Designer, op heteigenschappentabblad Enumeration values van het domeinveld, in de kolom Value van de statischeenumeratieve lijst. U kunt dus niet (!) gebruik maken van de vertaalde domeinnamen zoals u die ooktegenkomt in de keuzelijst Soort term van een termrecord of Soort naam van een naamrecord, inbewerkingsmodus.Sets en pointerfilesIn een set zitten de gevonden records (of eigenlijk de verwijzingen daarnaar) na het uitvoeren vaneen zoekzin. In een zogenaamde pointerfile wordt de zoekzin bewaard met eventueel derecordnummers die voldoen aan die zoekzin.Naarmate u meer zoekopdrachten hebt gegeven, zal het vak Set(s) in Selectietaal gevuld raken metmeer sets. Onder normale omstandigheden zal Adlib deze sets bewaren tot u het programmabeëindigt of een andere dataset opent. U kunt dus ook nog gebruik maken van de anderezoekmethoden zonder dat u de sets verliest. U kunt de afzonderlijke sets wissen door de betreffendeset te selecteren en op Delete te drukken.Om Adlib opdracht te geven opnieuw te zoeken naar een set in de lijst kunt u de betreffende setselecteren en vervolgens op Kopieer klikken om de zoekzin weer in het gelijknamige vak te plaatsen.Om bij het combineren van zoekzinnen de samengestelde zoekopdracht niet te lang te maken kunt uook naar reeds aanwezige sets verwijzen via:set nummerU vervangt nummer daarbij door het nummer dat voor de gewenste set staat. Deze verwijzingen kuntu dus opnemen in zoekzinnen, bijvoorbeeld:(set 1 AND set 2) AND NOT objectnaam = auto*Set 1 en 2 moeten dus al bestaan in het vak Set(s). Voer de samengestelde zoekzin uit en de nieuwe 12
 40. 40. set wordt toegevoegd aan de lijst.U kunt sets ook bewaren voor een volgende sessie. Selecteer de gewenste set en klik op Schrijf set.Adlib zal de set dan in een pointerfilebewaren. Het venster Schrijf set opent, waarin u het nummervan de te maken pointerfile en een titel kunt opgeven. Het nummer moet uniek zijn, en het isverstandig om de titel zo te formuleren dat de zoekzin makkelijk herkenbaar is. Als u een reedsbestaand nummer opgeeft, vraagt Adlib of de oude pointerfile moet worden overschreven. U kuntdeze dan overschrijven met de nieuwe gegevens (de oude gaan verloren), of een nieuw nummertoekennen. Als u geen nummer invult, kent Adlib automatisch een nummer toe.Klik in de Selectietaal op Pointerfiles om de opgeslagen set weer op te vragen. Het venster Pointerfilesopent met een lijst van alle beschikbare bestanden. Als u niet meer weet welk bestand uw zoekvraagbevat, selecteer dan een pointerfile en klik op Eigenschappen. In het venster Pointerfile-eigenschappen dat dan opent, vindt u op het tabblad Algemeen onder andere de zoekvraag voor diepointerfile.Dubbelklik in het venster Pointerfiles op de gewenste pointerfile om de set naar Set(s) in Selectietaalte kopiëren. Op dat moment wordt de zoekvraag die voor het opslaan van de pointerfile resulteerdein die set niet opnieuw uitgevoerd! Als u dubbelklikt op de set in het vak Set(s) toont Adlib de recordsdie werden gevonden op het moment dat u de oorspronkelijke zoekzin had opgegeven. Dit is eengoede methode om tijdrovende zoekvragen snel opnieuw op het scherm te krijgen zonder dat dezoekzin opnieuw wordt uitgevoerd.U kunt pointerfiles ook opvragen via de knop Pointerfiles, als het zoekingangenmenu in deZoekassistent actief is:Als u dan de gewenste pointerfile selecteert en op Selecteer klikt of op Enter drukt, dan toontAdlib direct de records die horen bij de geselecteerde pointerfile. De Selectietaal krijgt u zo dus niette zien.Klik in het venster Pointerfiles op de knop Profile om de zoekzin uit een geselecteerde pointerfileopnieuw uit te voeren. Zo actualiseert u de zoekresultaten in vroeger opgeslagen sets. U wordt directgevraagd onder welke naam de geactualiseerde set moet worden opgeslagen.Als u het in een pointerfile opgeslagen zoekresultaat wilt opnemen in een nieuwe zoekvraag, kunt uin het invoervak Zoekzin direct naar de pointerfile verwijzen via:pointernummer(Vul voor nummer het gewenste poinerfilenummer in.)Om een pointerfile te verversen kan in de selectietaal de volgende zoekzin worden ingevoerd:profilenummerDe zoekzin wordt in het vak Set(s) getoond, maar wordt ook opnieuw op de database uitgevoerd.U kunt records bewaren door in de selectietaal op de knop Schrijf set te klikken, maar u kunt recordsook vanuit het lijstscherm bewaren via:Deze knop is beschikbaar wanneer u records gemarkeerd hebt; u bewaart in de set dan ook alleen degemarkeerde records. De opdracht Profile kunt u voor deze pointerfiles echter niet gebruiken, omdatAdlib geen zoekzin kan bewaren als u enkele records uit een lijst hebt gemarkeerd. Het verschil tussendeze twee methoden van bewaren, is te zien in het venster Pointerfiles. Selecteer een pointerfile enklik op Eigenschappen. De “zoekzin” van pointerfiles die bestaan uit een met de hand gemaakte 13
 41. 41. selectie (door markeren van records) begint met /*.Lege pointerfiles kunt u in twee gevallen bewaren: Wanneer u in de selectietaal een zoekopdracht opgeeft en uitvoert, en er worden geen records gevonden, dan kunt u de resulterende set toch als pointerfile opslaan. Wanneer een Profile van een reeds eerder opgeslagen pointerfile (dit keer) geen records oplevert, dan kunt u het nieuwe resultaat evengoed in de pointerfile bewaren. 14
 42. 42. In beide gevallen zal de pointerfile na opslaan dus alleen nog de zoekopdracht bevatten, en geenverwijzingen naar records. Zo kunt u uw pointerfiles bijwerken en opnieuw opslaan wanneer ú datwilt, zelfs bij een leeg zoekresultaat. En de zoekopdracht blijft behouden.Uitgebreide selectiesHet is niet ondenkbaar dat u voorwaarden wilt combineren. Bijvoorbeeld om te zoeken naar alleboeken met het woord hond in de titel die geschreven zijn door Jan Wolkers. Daartoe kunt utwee of meer voorwaarden combineren door beide voorwaarden in te voeren met daartussen eenopdracht die aangeeft hoe u de voorwaarden wilt combineren (met Booleaanse operatoren, ziehoofdstuk Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.). Wilt u dat aanbeide voorwaarden wordt voldaan, zet dan de opdracht AND tussen de voorwaarden. Is hetvoldoende dat aan één van de voorwaarden wordt voldaan, maar mogen ze ook beide waar zijn, danverbindt u de voorwaarden met de opdracht OR.SetsOm voorwaarden te combineren kunt u eerst de beide voorwaarden afzonderlijk invoeren. InBibliotheek bijvoorbeeld:titel = hondauteur = wolkers*Dit resulteert in twee sets. Wanneer u sets combineert, wordt in feite een nieuwe zoekzinopgebouwd, waarna deze kan worden uitgevoerd. Het resultaat komt terecht in een nieuwe set.U kunt deze twee sets nu combineren via:set 1 or set 2(U kunt de Booleaanse operator kiezen uit de lijst Booleaanse vergelijking, maar u kunt orook zelf invoeren. Het maakt niet uit of u Booleaanse operatoren in kleine letters of inhoofdletters gebruikt.)U krijgt dan een lijst van alle boeken die geschreven zijn door Wolkers en/of waarvan in de titel hetwoord hond voorkomt. Om alleen de boeken te vinden die door Wolkers zijn geschreven en diebovendien het woord “hond” in de titel hebben, geeft u als zoekopdracht:set 1 and set 2In de lijst met sets ziet u dat de zoekzinnen met set automatisch vertaald worden naar zoekzinnenmet de uitgewerkte voorwaarden. Uiteraard kunt u bij het invoeren van voorwaarden ook dezeschrijfwijze gebruiken. Het combineren van sets gaat echter vlugger dan met uitgeschrevenvoorwaarden.+-,In plaats van de woorden AND en OR kunt u een +-teken, respectievelijk een komma gebruiken. Een -teken (met spaties aan beide zijden) kunt u in plaats van AND NOT gebruiken. Dit is echter alleenmogelijk als u meerdere waarden in één veld wilt opzoeken, bijvoorbeeld:auteur = bak* + be* is hetzelfde als:auteur = bak* AND auteur = be*enauteur = bak* , be* is hetzelfde als:auteur = bak* OR auteur = be*AND NOT (NAND)Naast AND en OR kunt u sets combineren met AND NOT. Deze zogenaamde negatieve selecties 15
 43. 43. kunnen niet in enkelvoudige zoekzinnen gebruikt worden, zoals:NOT auteur fout: Adlib leest NOT nu als veldnaam auteur = NOT bak* fout: Adlib leest NOT nu als auteurs- achternaam, dus als veldwaardeIn negatieve selecties maakt u dus gebruik van and not of nand. Daarmee geeft u aan dat deeerste voorwaarde waar moet zijn en tegelijkertijd de tweede voorwaarde onwaar. Bijvoorbeeld:auteur = wolkers* nand titel = hondHiermee vindt u alle boeken van Wolkers waar in de titel niet het woord “hond” voorkomt.all NAND auteur = “”Adlib zoekt naar alle records waarin het auteursveld gevuld is.Zoekzinnen nestenAls u gebruik maakt van meerdere Booleaanse operatoren binnen één zoekopdracht, moet u haakjesgebruiken om de volgorde aan te geven waarmee de samengestelde zoekzin moet wordenuitgevoerd. De deelzoekzinnen tussen de binnenste haakjes worden eerst uitgevoerd, waarna deuitvoering stapsgewijs naar buiten gaat, bijvoorbeeld:auteur=wolkers* AND (titel=hond* OR titel=kort*)Adlib voert eerst het gedeelte tussen haakjes uit, de OR-combinatie; het resultaat daarvan wordt dangecombineerd met het gedeelte vóór AND.Het volgende voorbeeld wordt gewoon van links naar rechts uitgevoerd. Bedenk dat de volgordebelangrijk is omdat verschillende volgordes verschillende resultaten tot gevolg kunnen hebben.titel=hond* OR titel=kort* AND auteur=wolkers*Speciale syntaxisTodayToday vertegenwoordigt de datum van vandaag, en kan gebruikt worden om snel aan te geven dat ubijvoorbeeld alle records wilt zien die vandaag zijn aangemaakt. Dit is vooral nuttig bij gebruik inpointerfiles die regelmatig moeten worden bijgewerkt, om de datum van vandaag te gebruiken inplaats van de originele datum van de zoekopdracht, bijvoorbeeld:invoer.datum = todayHet is ook mogelijk om met today records te vinden van een andere datum dan die van vandaag, doorer een getal voor het aantal dagen van af te trekken of erbij op te tellen, bijvoorbeeld:invoer.datum = “today-30”Hiermee worden alle records gevonden die 30 dagen geleden zijn ingevoerd.Om alleen de records te vinden die in de afgelopen maand zijn aangemaakt, geeft u de volgendezoekzin op:invoer.datum from “today-30” and invoer.datum to todayMerk op dat alhoewel het verleidelijk kan zijn de bovenstaande zoekzin af te korten totinvoer.datum from “today-30” (wat door Adlib wordt vertaald in invoer.datum >=“today-30”), deze verkorte zoekzin alleen hetzelfde resultaat heeft als dit veld geen toekomstigedatums kan bevatten. In dit voorbeeld is dat waarschijnlijk zo, maar voor leverdatums bijvoorbeeldniet. Gebruik daarom liever altijd de uitgebreide zoekzin, om zorgvuldigheid en eenduidigheid tegaranderen. Ook kunt u dan gemakkelijker alternatieve zoekzinnen construeren, zoals:locatie.datum.begin from “today-15” and locatie.datum.begin to “today+21” 16
 44. 44. AllAll toont alle records. Het is ook de enige uitzondering op de regel dat zoekzinnen moeten wordenopgebouwd uit veld vergelijking waarde.RecordRecord is een bijzondere veldnaam, die meestal gebruikt wordt in combinatie met de vergelijkingcontains. Bijvoorbeeld:record contains aardAdlib doorzoekt alle velden van elke record om records te vinden waarin in een willekeurig veld detekst aard voorkomt.%0Dit is de tag voor het primaire referentienummer van een record; u kunt ook priref gebruiken.Zoeken in herhaalde en gegroepeerde veldenDe operatorenWHEN en WHEN NOT kunt u bij gegroepeerde en herhaalde velden gebruiken. WHEN iseen AND-operator waarbij de twee opgegeven waarden in dezelfde occurrence gevonden moetenworden.Gecombineerd zoeken in herhaalde veldenExemplaarnummer in Bibliotheek is een herhaald veld. Bij het zoeken in herhaalde velden, levert eenvergelijking alsexemplaarnummer > x AND exemplaarnummer < yandere resultaten op dan u misschien zou verwachten: alle records met ten minste éénexemplaarnummer groter dan x en één exemplaarnummer kleiner dan y zullen gevonden worden.Wanneer u wilt dat alleen records gevonden worden waarbij één exemplaarnummer zowel groter isdan x als kleiner dan y, dan moet u de WHEN-operator gebruiken:exemplaarnummer > x WHEN exemplaarnummer < yDit zal alle records opleveren met ten minste één exemplaarnummer dat ligt tussen x en y.Gecombineerd zoeken in gegroepeerde veldenHet veld vervaardiger zit in Museum samen met het veld rol in een groep. M.C. Escher is van enkelegravures de graveur en van enkele andere gravures ook de drukker. Als u nu alleen die gravures wilthebben waarbij Escher (alleen maar of ook) optrad als drukker, dan gebruikt u de volgende zoekzin:vervaardiger = escher* WHEN vervaardiger.rol = drukkerWHEN hoeft dus niet per se in een vergelijking met maar één veld te worden gebruikt. U kunt ookwaarden in verschillende velden vergelijken en combineren zolang die velden maar gegroepeerd zijn,en dat gebeurt occurrence-gewijs: in een WHEN-combinatie worden twee vergelijkingen steedsgecombineerd voor de n-de occurrence van beide velden in die vergelijkingen.Als het aantal waarden aan weerszijden van de WHEN ongelijk is, zal de laatste waarde uit de kortstelijst opnieuw gebruikt worden:vervaardiger=escher*,anthonisz* WHENvervaardiger.rol=drukker,graveur,tekenaaris hetzelfde als:(vervaardiger = escher* WHEN vervaardiger.rol = drukker) OR(vervaardiger = anthonisz* WHEN vervaardiger.rol = graveur) OR 17

×