Sairaanhoitaja lääkehoidon ohjaajana – tutkimustuloksia ja työkaluja

1,852 views

Published on

Lääkeinformaatioproviisori Hanne Juuti, Lääketietokeskus

Lääketietokeskus, Apteekkariliitto, Lääkäriliitto: Vale, virhe, väärennös – turvaa potilaalle -seminaari 4.–5. kesäkuuta 2012 Lappeenranta

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sairaanhoitaja lääkehoidon ohjaajana – tutkimustuloksia ja työkaluja

 1. 1. Sairaanhoitaja  lääkehoidon  ohjaajana  –  tutkimustuloksia  ja  työkaluja   Hanne  Juu�   4.6.2012  
 2. 2. Lääke�etokeskus     Lääketurvallisuuden  edistäjä     Lääke�etoa  amma�laisista  kansalaisiin     Kansainvälinen  toimija     Kumppanina  THL:n  Po�lasturvallisuu�a  taidolla  kärkihankkeessa     Fimean  Lääkeinformaa�ostrategian  koordinaa�oryhmän  jäsen  04.06.2012   2  
 3. 3. Aiheet   Lääkityspoikkeamat   Tutkimustuloksia   Työkaluja  04.06.2012     3  
 4. 4. Turvallinen  lääkehoito  ja     lääkehoitoon  sitoutuminen     Moniamma�llisessa  yhteistyössä  toteute�u   lääkehoidon  ohjaus     Laadukas  lääkeinformaa�o     STM  2011  -­‐  Lääkepoli�ikka  2020     FIMEA  2012  –  Kansallinen  lääkeinformaa�ostrategia  04.06.2012     4  
 5. 5. Lääkityspoikkeamat     Yksi  yleisimmistä  po�laan  hoitoon   lii�yvistä  vaaratekijöistä     Kansainvälisissä  tutkimuksissa   lääkityspoikkeamia  tapahtuu  arviolta   0,2  –  10  %  po�laista  04.06.2012     5  
 6. 6. Tunniste�uja  riskikoh�a  lääkityspoikkeamille   •  lääkäri   Lääkehoitopäätös   •  farmaseu�   •  sairaanhoitaja   Lääkkeen   •  lääkäri   määrääminen     •  järjestelmän  toimi�aja   •  sairaanhoitaja   Lääkkeenanto/ •  lähihoitaja   annostelu   •  po�las  itse  04.06.2012     6  
 7. 7. Sairaanhoitajien  rooli     Suurin  amma�ryhmä,  joka  vastuussa   lääkehoidon  toteu�amisesta     Tutkimusta  on  tehty  vain  vähän   –  sairaanhoitaja  lääkehoidon  ohjaajana   –  sairaanhoitajan  lääke�edon  käy�ö    ja  lähteet  04.06.2012     7  
 8. 8. Tutkimustuloksia  04.06.2012     8  
 9. 9. Moni-­‐lääke  -­‐projek�   Moniamma�llisessa  yhteistyössä  ra�onaaliseen  lääkehoitoon     Teemat   –  sairaanhoitaja  lääkeinformaa�on  käy�äjänä   –  sairaanhoitaja  lääkehoidon  ohjaajana     Toteu�ajat   –  Lääke�etokeskus  Oy   –  Turun  AMK  04.06.2012     9  
 10. 10. Moni-­‐lääke  -­‐projek�     Haasta�elu-­‐  ja  kyselytutkimus   –  Turun  kaupungin  sosiaali-­‐  ja  terveystoimi   –  Varsinais-­‐Suomen  sairaanhoitopiiri     Vastanneita  sairaanhoitajista   –  n.  70  %  erikoissairaanhoidossa   –  n.  30  %  perusterveydenhuollossa  04.06.2012     10  
 11. 11. Sairaanhoitaja  lääkeinformaa�on  käy�äjänä   Eniten  käytetyt  lääke�edon  lähteet   1.  kollegat   2.  lääkärit   3.  Pharmaca  Fennica  (�etokannat   ja  paperiversio)   4.  pakkausseloste   5.  Terveyspor�  04.06.2012     11  
 12. 12. Sairaanhoitaja  lääkehoidon  ohjaajana  ja   toteu�ajana     Yli  80  %  sairaanhoitajista  toteu�aa   lääkehoitoa  usean  kerran  viikossa     Noin  90  %  vastaajista  ohjaa   po�laita  lääkehoitoon  lii�yen   usean  kerran  viikossa    04.06.2012     12  
 13. 13. Sairaanhoitajan  rooli  Rooli   •  tulkki  ja  �edon  väli�äjä  po�laan  ja  lääkärin  välillä  Tehtävät   •  �edon  antaminen   •  ohjaus  ja  neuvonta   •  oikea  lääkkeen  antotekniikka   •  oikea  annos   •  kertaus   •  mo�voin�,  kannustaminen  ja  lääkehoitoon  sitoutumisen  edistäminen  04.06.2012     13  
 14. 14. Ohjaus�lanteessa  läpikäytyjä  asioita   Lähes  aina   Hyvin  usein   Harvoin  • lääkehoidon  annos   • lääkehoidon  peruste   • luote�avat  • lääkehoidon  tyyppi   • lääkkeen  oikeaoppinen   lääke�edonlähteet   o�aminen   • lääkkeiden   • lääkehoidon  antorei�   kustannukset   • lääkehoidon  vaikutus   • lääkehoidon  alkaminen   • mihin  o�aa  tarvi�aessa   yhtey�ä  04.06.2012     14  
 15. 15. Lääkehoidon  ohjaus  -­‐  menetelmät     Suullisia  ja  kirjallisia  menetelmiä  käytetään  monipuolises�     Sähköisiä  menetelmiä  hyödynnetään  hyvin  vähän   –  neuvontapalvelut   –  ohjausvideot   –  sähköpos�neuvonta  04.06.2012     15  
 16. 16. Haasteet     Kiire     Resurssipula     Töiden  kasaantuminen     Rikkinäisyys  työpäivässä     Tietokoneohjelmien  ope�elemiseen  kuluva  aika  04.06.2012     16  
 17. 17. Sairaanhoitajien  kehitysehdotuksia     Työnjaon  kehi�äminen  ja  resursoinnin   parantaminen     Ohjausmateriaalien  kehi�äminen     Koulutus   –  farmakologinen  �etoperusta   –  lääke�edon  haku  04.06.2012     17  
 18. 18. Työkaluja  04.06.2012     18  
 19. 19. Lääkehoidon   Pharmaca   Lääkeinfo.fi   KLIK   ohjauksen   Fennica   ohjeistus   Sairaanhoitajien   Kodin  Lääkeopas   Lääkekor�.fi   lääke�edon   portaalii  04.06.2012     19  
 20. 20. KLIK   Kansallinen  lääkeinformaa�okeskus       Yhteistyössä  Itä-­‐Suomen  yliopiston   kanssa  toteute�u   lääkeneuvontapalvelu     Laajat  ja  ajantasaiset  �etolähteet     Amma�taitoinen  henkilökunta     Amma�laisille   –  nopea apu tiedonhakuun –  ”takapäivystäjä”   Kulu�ajille   –  tuki oikeaan lääkkeiden käyttöön04.06.2012   20  
 21. 21. Pakkausseloste  hukassa?   Lääkeinfo.fi   –  myös  näkövammaisille  soveltuvassa  muodossa  04.06.2012   21  
 22. 22. Lääke�edoista  tärkein  on  po�laan  ajantasainen  lääkekor�     Vastuu  omasta  lääkehoidostaan     Parhaat  �edot  käytössä  olevista  lääkkeistä     Ajantasainen  lääkelista  hoitoon  tullessa  ja   ko�utuessa  parantaa  po�lasturvallisuu�a  04.06.2012   22  
 23. 23. Uusia  työkaluja  projek�n  �imoilta   Lääkehoidon   • YAMK  lopputyö   ohjauksen  ohjeistus   • Mitä  lääkehoidon  ohjaus  �lanteen  tulisi  sisältää?   • tarvi�avat  �edot  ”yhden  klikkauksen  päässä”   Sairaanhoitajien   • keskeisten  �etojen  esi�äminen  ymmärre�ävässä   lääke�edon  portaali   muodossa   • lääke�edon  lähteet   Koulutuspake�   • lääke�edon  haku  04.06.2012     23  
 24. 24. Kiitos!    Hanne  Juu�  |  Lääkeinformaa�oproviisori  Puh.  (09)  6150  4951  |  hanne.juu�@laake�etokeskus.fi      Lääke�etokeskus  Oy  PL  206  (Porkkalankatu  1)  00181  HELSINKI  h�p://www.laake�etokeskus.fi      >  Täytä  lääke�etosi,  pidä  ne  ajan  tasalla  ja  aina  mukana!  Lääkekor�.fi  04.06.2012     24  

×