Your SlideShare is downloading. ×

Presentaties workshop 6 herover het vastgoed

604

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
604
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Workshop 6.Herover het vastgoed
 • 2.
 • 3. Aanpak Velve-LindenhofEnschede-Oost
  Den Bosch
  1 april 2010
  Gerrit Ansink burger en wijkraadvoorzitter
  Bennie Beuvink burger en wijkagent
  Paul Lohmann burger en wijkverbeteraar
 • 4. .
 • 5.
 • 6. Van probleem naar aanpak….Hoe?
 • 7. De wijkgerichte aanpak 1996-2010Velve Lindenhof
  Een aanpak die door bewoners van onderuit opgestart is en nog steeds door hun werkzaamheden er voor zorg dragen dat we verder komen..
  een proces dat later geborgd raakte in de lokale democratie
 • 8. Velve-Lindenhof(Enschede-Oost)
  Gelegen tussen centrum en Dolphia/Glanerbrug
  Dicht bij de grens, directe verbinding met Duitse achterland (Ruhrgebied)
  Wijk zoals vele probleemwijken elders
  Ongeveer 4.500 inwoners
  Wijk kent veel sociaal zwakkeren, maar kent ook de duurste huizen van Enschede
 • 9. Centraal in Europa…..
 • 10. Velve Lindenhof
 • 11. Problemen Velve-Lindenhof
  Leefbaarheid/veiligheid:
  overlast uit c.q rondom coffeeshops, theehuizen, (illegale) pensions
  4 coffeeshops in straal van 200 meter
  Criminaliteit
  (illegale) gokactiviteiten
  invloed van dit alles op de openbare ruimte
 • 12.
 • 13. Sociale problemen
  kamerbewoning waarvan 50% (!) door (sociale) probleemgroepen
  concentratie van probleemgevallen (zwervers, junks, verslaafden, asielzoekers)
  hoge werkeloosheid m.n. door slecht (opnieuw) inzetbare groepen
  scheefgroei bij sociaal zwakkere gezinnen door hennep-kwekerijen zonder deelname aan maatschappelijke verkeer
  door alsmaar groter wordende groep kamer-bewoners, steeds mindere betrokkenheid bij ‘t wel en wee van de wijk
 • 14. Economie
  Slecht functionerende winkelstraten en buurtwinkel centra’s
  Wegtrekkende winkeliers: leegstand
  Weinig investeringen
  Wel: zeer goed functionerende coffeeshops
  met
  (bovengemeentelijke/internationale = Duitse functie)
 • 15. Veel leegstand en oneigenlijk gebruik
 • 16. Gevolg problemen:
  Situatie: 1995-1996
  overlastmeldingen komen veelal terecht bij politie en justitie (geen integrale vervolgaanpak)
  burgers in de straat worden moedeloos, zien geen verbetering
  Gemeente heeft weinig ‘oor’ voor problemen van de bewoners & ondernemers.
  Zelfs niet voor de actieve Wijkraad.
  Resultaat: knallende escalatie in de vorm van de landelijke bekende MIRO-rellen
 • 17. Miro rellen
 • 18. Waarom deze escalatie grote gevolgen had:
  Opkomst SBS-6 en RTL-5
  (deze waren er als de kippen bij.....)
  (... en bleven zich ook aan dit ‘nieuws-item’ vastkleven)
  Slechte communicatie tussen partijen
  (gemeente & wijk)
 • 19. Kern probleem snel zichtbaar:
  Regie veiligheidsvraagstuk ontbreekt
 • 20. De regie van het veiligheidsvraagstuk
  1. de mensen zelf
  2. de gemeente (grijs en groen)
  3. de woningbouwcorporatie
  4. het maatschappelijk midden
  5. de vrijwilligers
  6. de politie
  7. het Openbaar Ministerie
  8. de reclassering
 • 21. Afstemmingsoverleg
  Afstemming over:
  problematiek in de wijk wordt beschreven vanuit betrokken uitvoerenden
  regie van veiligheidsvraagstuk
  wie doet wat/wanneer & wie doet vooral wanneer wat niet
 • 22. Handhaven…. Zonder afstemming
 • 23. Aanpak gemeente/politie (1996):
  Afstemmingsoverleg (op initiatief van de politie)
  Speciale ambtenaar voor het gebied
  Politie zette extra mankracht in
  Processen tegen coffeeshophouders;
  uitte zich in: - sluiting (burgemeester)
  - opheffing sluiting (rechter)
  - aanvullende maatregelen
 • 24. Echter:
  overlast voor bewoners bleef, en daarmee dus ook de frustratie
  ondanks afstemming, bestuurlijke interventie extra toezicht, werden sommige problemen niet opgelost
  politiek wordt vervolgens hierop aangesproken. (medio 1999)
 • 25. Begin 2000:
  9 vragen VVD-raadslid aan Burgemeester Mans over de weinig verbeterde situatie in de wijk,
  Politie, woningbouwvereniging en actieve buurtbewoners krijgen onderkomen in de wijkpost,
 • 26. Voorbeelden van zelfredzaamheid en meedoen op de participatieladder
  Wijkpost Alex opgericht door bewoners, zelf beheerd en klachtenregistratie, eigen buurtbus, eigen tent, bike team politie, eigen website, wijkraadvergaderingen (60 personen gem.) enz..
  Wijkschouw
  wijkschouw wordt gehouden onder leiding van de wijkraad…
 • 27. Wijkpost Alex
  Centraal aanlooppunt voor bewoners
  Meldpunt voor overlast, criminaliteit
  Spreekuur politieke partijen(CDA,PvdA, Groen Links)
  Kantoor wijkagent
  Kantoor stadswachten(Melkert-banen)
  Kantoor Wijkraad
  Kantoor Wijkmeester woningbouwvereniging
  Punt van waaruit de verbetering een eigen gezicht heeft
  gekregen
 • 28. Participatieladder
  De treden;
 • 29. Wijkschouw bij de wijkpost
 • 30. Uitleg fysieke maatregel
 • 31. Veel voorkomend probleem
 • 32. Zo hoort het
 • 33. Ook de kleine details
 • 34. Zoals vermeld; hoe hou je de betrokkenheid vast..
  De uitkomsten worden door buurtopbouwwerker in detail opgeschreven
  Op internet is te zien wanneer en wie afgehandeld heeft. De uitkomsten krijgen de deelnemers thuis gestuurd
  Het uitvoerdersoverleg gaat in vergadering mede door de vastgelegde feit in de schouws/klachten burgers
  Er komt een jaaroverzicht en alle leidinggevenden krijgen een cc mbt opkomst deelnemers
  4 x per jaar, 1 x avondschouw
 • 35.
 • 36. Na overleg met de wijkraadvoorzitters werd ook in Glanerbrug olv van de dorpsraad met Duitse collega’s de schouw gehouden.
 • 37. Ook aan de andere kant wordt een begin gemaakt………….
 • 38. Structuur wijkraad
 • 39. …terug naar de grote problemende integrale aanpak Lipperkerkstraat
  De wijkraadvoorzitter heeft de problemen van de wijk in kaart gebracht…letterlijk en figuurlijk
  deze kaart is nog steeds de grondslag voor de spraakmakende aanpak in de wijk Velve Lindenhof .
 • 40. Na afstemming, vragen raadslid werd dus door de wijkraad :
  een kaart gemaakt(mei 2000)
  Hierop aangegeven:
  overlastpanden
  aandachtspanden
  probleempanden
  Kaart Wijkraad vormde het uitgangspunt
 • 41. Maart 2000: Task Force Velve-Lindenhof
  Aanpak gericht op integrale verbetering van situatie in de wijk.
  bestuurlijk verankerd in College
 • 42. Brede aanpak:
  Op sociaal vlak
  Economisch
  Bestrijding overlast middels vastgoedinterventie:
  Pandgericht
  in een kader
  gericht op beëindiging van overlastsituaties
 • 43. Start:
  Grootschalige controle- en handhavingacties:
  signaal naar de wijk
  periodiek en onaangekondigd
  als onderdeel van een proceskader
  combineren en optimaliseren van verschillende controlerende diensten en organisaties
  resultaten leiden tot verdere acties
  . Doel; controle geen opsporing
  Regierol bij de politie
 • 44. RTV Oost
 • 45. enkele resultaten van de acties
  1. GBA; 150 personen in onderzoek gezet
  2. DMO; 4 uitkeringen stopgezet, 4 nog in onderzoek
  3. DSOB bouw; 79 panden gecontroleerd, 15 panden hercontrole; overtredingen nagenoeg opgeheven
  4. DSOB milieu; 52 inrichtingen bezocht, 44 hercontroles, 2 gesloten
  5. Brandweer; 79 panden gecontroleerd, 12 panden hercontrole; hiervan 1 pand vooraanschrijving en 1 pand dwangsommen verbeurd
  6. Milieupolitie; 35 a.h.w. verwijderd, kleine milieudelicten aangepakt, aantreffen voorbereidingshandelingen- na controle lokvogels en mistnet
  Februari 2005: Sluiting van coffeeshop
  Juli 2006 alle coffeeshops uit de wijk weg..conform raadsbesluit 2000
 • 46. Nieuw element bij bestrijding overlast:
  Inzet gericht op het verkrijgen van grip op vastgoed,
  Elimineren van overlastgevende functie
  Beëindigen van de relatie
  onderneming - eigenaar
 • 47. Proces: (7-mijls-laarsen)
  Overeenstemming met (goedwillende) pandeigenaar,
  Op basis van verkregen informatie,
  Coachen eigenaar naar rechter,
  Ter ontbinding huurcontract,
  Pand vervolgens procesgericht inzetten
 • 48. Instrument hiervoor:
  • Oprichting
  Neighbourhood Corporation Enschede B.V.
 • 49. Aanpak:
  Combineren publiekrechtelijke instrumenten
  met privaatrechtelijke mogelijkheden,
  Uitgangspunt: optimaal gebruik vastgoed
 • 50. NCE
  Rechtsvorm: besloten vennootschap
  Publiek-Private Samenwerking
  Gemeente Enschede (33%) samen met
  Private Partners:
  Woningbouwcorporaties Volion & Ons Huis (elk 33%)
  Rabobank Enschede
 • 51. Aankoop gericht op:
  Elimineren overlastgevende functies
  Pand neutraliseren
  Renoveren c.q. aanpassen
  Procesgericht inzetten; (optimaal gebruik vastgoed)
  en vooral op:
  Langdurig beheer!
 • 52. Huidige situatie
 • 53. Modehuis MariBère
 • 54. Essentieel: Proceskader
  Samenwerking:
  bijvoorbeeld met Wijkraad
  met politie (!!!!)
  Duidelijke regierol
  Afbakening werkvelden
  Nakomen van afspraken
  Behalve in vennootschap ondernemen partners
  ook eigen activiteiten:
  gemeente
  woningbouwcorporaties (herstructurering)
 • 55. wijkzorgteams
  Pilot van mei 2004 tot oktober 2005
  Samenwerking tussen instellingen
  Samenwerking binnen politie
  Aanbevelingrapport
  Officieel beleid Gemeente Enschede (2004)
  Integratie van subketens
 • 56. Wat gaat goed ?
  Samenwerking tussen verschillende diensten; effectief en plezierig
  Korte lijnen, goede terugkoppeling
  Preventieve werking
  Werken met kleinere groep handhavers
  Door gezamenlijke aanpak, sneller resultaat
 • 57. Zelfredzaamheid bij burgers, politie en gemeente en instellingen vergroot
  • Controle beleving bij de burger en ondernemers is vergroot en ze voeren weer regie over eigen veiligheid
  • 58. Er gaat een preventieve werking uit van de handhavingsacties omdat we tijdens de controle medewerking vroegen en niet opsporen
  • 59. Vanuit Enschede is een samenwerkingsverband ontstaan met andere gemeentes.
  • 60. Samenwerking met Universiteiten, Politieacademie, SMVP e.a. adviseurs, delen van opgedane kennis zoals vandaag hier bij jullie
 • Wat ging niet goed..
  Deze aanpak werd niet herkend vanwege de bottom up benadering
  Hierdoor veel conflicten en veel werk voor de wijkraad om nieuwkomers bij te praten
  Na oplossing hoofdproblemen van de wijk wordt bestuurlijk niet doorgezet.
  Komt het door de persoonlijkheid van mensen of is het een proces dat opgewekt kan worden….dus onderzoek…
  Vastgoed(her)ontwikkeling bleef achter..
 • 61. Velve Lindenhof/Vogelaarwijk/laatste 12 jr. samen werken met iedereen..
 • 62. Het bestuur neemt de aanbevelingen prachtwijken in ontvangst ..(toekomst..)
 • 63. Blik op de toekomst 2010
  Regionale samenwerking via de veiligheidshuizen
  Regionale afstemming preventieprojecten
  Regionale sturing/regie via ivz platform
  Bestrijding criminaliteit RIEC
  Wijkagenten werken binnen het referentiekader gebiedsgebonden politie(landelijk)
  Communicatie is erop gericht veiligheidsproblemen in Twente gericht aan te pakken
  Verspreiding van kennis en ervaring in den lande
 • 64. Tom Poes; verzin een list…
 • 65. We hebben het vastgoed……..
  Wat doen we ermee;
  - bedrijfsmatig; welke functie/branchering
  - renovatie/herontwikkeling?
  - wijkvisie noodzakelijk;welke richting willen we met de wijk op
  (wie is ‘we’ ?)
 • 66. volgorde?
 • 67. AFSLUITING CONGRES in grote theaterzaal

×