ລະຫດ, ສ ແລະ ປະເພດຂອງດນ ໂດຍການນາໃຊ ໂປແກມ Arcgis 9.x  ັ              ້ ຼ  ຼໂຄງການພດທະນາຊນນະບດ ເຂດເນນສງທາງພາ...
ການໄສລະຫດ ແລະ ສ  ີ່ ັ         16.10.2012  Seite                Page 2
ເຄື່ອງໝາຍແຜນທື່      16.10.2012  Seite             Page 3
ຂຂອບໃຈ     16.10.2012  Seite           Page 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lupws session 2 land classes_NU-IRP GIZ_lao

91

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

NU-IRP, GIZ

Land (and Forest) Classes, colours and coding by using ArcGIS 9.X
NU-IRDP program

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
91
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 2 land classes_NU-IRP GIZ_lao

 1. 1. ລະຫດ, ສ ແລະ ປະເພດຂອງດນ ໂດຍການນາໃຊ ໂປແກມ Arcgis 9.x ັ ້ ຼ ຼໂຄງການພດທະນາຊນນະບດ ເຂດເນນສງທາງພາກເໜອງຂອງລາວ ັ ົ ົ ູ ື ແຜນທ ີ່ ີ່ ູ ແຜນທພມສນຖານັ ີ່ແຜນທຂອບເຂດບານ ້ ີ່ ີ່ ັ ັ ແຜນທຈດສນກະສກາ ແລະ ປາໄມ ິ ີ່ ້ ແຜນທການນາໃຊກະສກາ ແລະ ປາໄມ ້ ິ ີ່ ້ ໃນປດຈບນ ັ ຸ ັ ໃນປດຈບນ ັ ຸ ັ 16.10.2012 Seite Page 1
 2. 2. ການໄສລະຫດ ແລະ ສ ີ່ ັ 16.10.2012 Seite Page 2
 3. 3. ເຄື່ອງໝາຍແຜນທື່ 16.10.2012 Seite Page 3
 4. 4. ຂຂອບໃຈ 16.10.2012 Seite Page 4
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×