Ana Staicu , Daniela Sima Bucuresti Integrarea Socioculturala

 • 2,055 views
Uploaded on

 

More in: Travel , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,055
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Integrarea socio - culturală a elevilor hipoacuzici prin activităţi educative şcolare şi extraşcolare
  • AUTORI:
  • Prof. ANA STAICU
  • Prof. DANIELA SIMA
  • Scoala pentru Hipoacuzici - Bucuresti
 • 2. Motto: „(...) în problema educaţiei constă marele secret al perfecţiunii umane” ( Immanuel Kant , „Tratatul de pedagogie”)  
  • „ Educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, care, pe parcursul vieţii, constituie pilonii cunoaşterii: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi şi a învăţa să fii . ” ( Jack Delors - „Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI” )
 • 3. E levul hipoacuzic nu ESTE, ci DEVINE!
 • 4.
  • Este necesară apropierea elevului de lumea reală, de complexitatea, contradicţiile şi dezechilibrele ei.
  • - educaţia formală
  • - educaţia nonformală (activităţi educative şcolare şi extraşcolare)
  • - educaţia informală
 • 5. A ctivităţile educative şcolare : - orele de consiliere/dirigenţie desfăşurate de profesorii- diriginţi -activităţile extracurriculare
 • 6. A ctivităţile extracurriculare
  • Îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii ale cunoaşterii şcolare
  • -cercul de matematică „Pătratul magic”
  • -cercul de engleză “My friend”
 • 7. Activităţi extracurriculare
  • Lărgirea, îmbogăţirea orizontului de cultură şi stimularea interesului elevilor pentru cunoaştere
 • 8. -depunerea de flori la mormântul lui Mihai Eminescu la împlinirea a 157 de ani de la naşterea sa (15 ianuarie 2007);       D epunerea de flori la mormântul lui Mihai Eminescu la împlinirea a 15 9 de ani de la naşterea sa (15 ianuarie 200 9 )          
 • 9. Î ntâlnire cu scriitoarea Florica Bud noiembrie 2007 februarie 2009
 • 10. S ărbătorirea Unirii de la 24 Ianuarie 1859
 • 11. S ărbătorirea Zilei Naţionale a României prin participarea la repetiţia pentru parada militară
 • 12. Asigurarea cadrului de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor
 • 13.     C ercul „Micii artişti mari”
  •  
 • 14. C ercul de dans
  •  
 • 15. C ercul de artă dramatică şi de pantomimă
 • 16. S timularea interesului pentru competiţie, pentru punerea în valoare a capacităţilor, înclinaţiilor, aptitudinilor
 • 17. C oncurs de şah
 • 18. Parc de Aventura
 • 19. Parc de Aventura
 • 20.      Carnavalul Mărţişorului „Ghiceşte personajul şi opera literară”  
 • 21. Activităţile educative extraşcolare
  • activităţi paraşcolare
  • activităţi perişcolare
 • 22. A ctivităţ i paraşcolare
  • Consiliului Elev ilor
  • Scop:
  • a dezvolta modele comportamentale active ş i responsabile elevilor (viitori cet ăţ eni) î n rela ţ iile acestora cu autoritatea, cu semenii lor, devenind con ş tienti de drepturile lor fundamentale
 • 23. C oncurs de frumusete
 • 24. R evistele elevilor
  • Muguri
  • Succese
 • 25. A ctivităţi perişcolare
  • Muzeul Naţional de Artă al României
 • 26. Muzeul Ţăranului Român
  • Târgul Mărţişorului
  • „ Atelierul de creativitate”
 • 27. Institutul Botanic
  • Ierbar şcolar
  • Cerc de botanică
  • Elevii:
  • -vor dobândi cunoştinţe noi despre plante
  • - vor învăţa cum să îngrijească plantele într- o grădină amenajată pentru ei
 • 28. Serbări
  • Serbar ile Pomului de Crăciun
  • L iceul Xenopol
  • Colegiul Mihai Viteazul din Bucuresti
  • S ponsorii noştri: Fundaţia Light Into Europe şi Coca- Cola Rom â nia, Primaria sectorului 2, Rotary Club Atheneum, F.C.Steaua.
 • 29. Fundaţia Light Into Europe
  • O z i a activităţilor
  • recreative cu
  • toţi elevii şcolii
 • 30. Vizionări de spectacole
  • Teatrul ŢĂNDĂRICĂ
  • Circul de Stat GLOBUS
  • Teatrul ION CREANGĂ
 • 31. Fundaţia „Copii sănătoşi”
  • Spectacol de circ
 • 32. P roiectului interinstituţional realizat cu Fundaţia INTERARC din Marea Britanie „Împreună pe drumul cunoaşterii”
  • Excursia
  • activitatea extraşcolară prin care se recreează, se informează, studiază, observă, cercetează, se socializează etc.
  • activitate crosscurriculară , valorifică dar şi completează cunoştinţele pe care elevii le dobândesc la diferite discipline de învăţământ, dezvoltând orizontul de cunoaştere prin îmbinarea cunoştinţelor de :
 • 33. G eografi e
  • Băile termale FELIX
  • (proiect derulat in parteneriat cu Scoala Speciala nr. 2)
 • 34.
  • Peştera Urşilor
 • 35.
  • La cascada Urlătoarea
 • 36.
  • La Barajul Paltinu
 • 37.
  • Pe Cheile Bicazului
 • 38. I storie
  • Cetatea Râşnov
 • 39.
  • Monumentul de la Mărăşeşti
 • 40.
  • Cetatea Sighişoarei
 • 41.
  • Casa memorială Avram Iancu
 • 42.
  • Cetatea Sucevei
 • 43.
  • Muzeul Unirii de la
  • Alba Iulia
 • 44. R eligie
  • Mănăstir ile
  • din Moldova
 • 45.
  • Manastirile din Oltenia
  • Mănăstirea Cozia
 • 46. L iteratură
  • Bojdeuca lui Creangă
 • 47. Ştiinţe
  • Rezervaţia de nuferi Felix