Hogeschool van Amsterdam, gastcollege bedrijfsethiek 2013 voor opleiding bedrijfskunde

 • 457 views
Uploaded on

Gastcollege bedrijfskunde 2013, Hogeschool van Amsterdam, opleiding bedrijfskunde

Gastcollege bedrijfskunde 2013, Hogeschool van Amsterdam, opleiding bedrijfskunde

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
457
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Hogeschool van Amsterdam, 14 mei 2013
 • 2. Ethiek: het kind van dejaarrekening Fraude Sterk geflatteerde winstcijfers Vernietiging van documenten Onkunde, zelfverrijking, moedwillige verdraaiingvan feiten Rol van banken, accountants, adviseurs en vanbetrokken ‘topmanagers’ ligt zwaar onder vuur Beurskoersen kelderen, saneringen volgen;sommige bedrijven verdwijnen zelfs geheel Aandeelhouders en werknemers zijn bijna altijdkind van de (jaar)rekening.
 • 3. Moraal en ethiek Morele waarden: collectieve overtuigingen vanwat goed is Intrinsieke waarden: het ultieme doel Vrijheid, gezondheid, vrede, gelijkwaardigheid Instrumentele waarden: Middelen om doel te bereiken Moedig zijn; Eerlijk zijn; Respectvol omgaan met anderen Morele normen: gedrag dat mensen van elkaarverwachten Afgeleid van morele waarden Kom je beloften na; Spreek de waarheid; Misleid je medemensniet; Eerlijk delen
 • 4. Morele kwesties
 • 5. Vier Waardedomeinen metvoorbeelden
 • 6. Ethische perspectievenMorelekwestie
 • 7. Benadering of optiekKijk met verschillende brillen naar dewerkelijkheid! Ethische optiek: rechtvaardigheid; menswaardig Economische optiek: welvaart Juridische optiek: rechtmatig Management optiek: doelen realiseren Esthetisch optiek: schoonheid Politieke optiek: etcetera
 • 8. Deugdenethiek(1)Deugden van rechtvaardigheidRepresentatiefvoor algemeenmoreel gedrag Rechtvaardigheid Billijkheid Onpartijdigheid Oprechtheid Loyaliteit
 • 9. Deugdenethiek(2)Deugden van zelfvormingOntwikkeling vanverantwoordelijk-heid Zorgvuldigheid Geestelijke moed Leergierigheid Gedisciplineerdheid
 • 10. Deugdenethiek(3)Deugden van zorgLeidmotief isverbondenheid Zorgzaamheid Behulpzaamheid Onbaatzuchtigheid Liefdadigheid
 • 11. GevolgenethiekWat zijn positieve/negatievegevolgen van een handeling?Varianten Hedonisme Eudemonisme UtilismeGenotGelukNut
 • 12. BeginselethiekIs een handeling wel moreel juistof strijdig met de wet, norm,recht, plicht of beginsel?Herkomst vanbeginselen• God• Rede• Sociaal contract Universele mensrechten(1948) Regionale rechten Plichtenethiek van Kant
 • 13. Ethisch probleem analyserenen oplossen Formuleer ethisch probleem (waardenconflict?) Wijs ethisch verantwoordelijke aan (wie is deprobleemeigenaar of morele actor?) Analyseer de feiten (ethisch / economische / juridischeoptiek?) Inventariseer de stakeholders (wie hebben nadeel ofvoordeel bij de maatregelen?) Inventariseer de waarden (wat is nastrevenswaardig?) Geef een ethisch oordeel over ethisch dilemma(Is oordeel ontleend aan beginselethiek / gevolgenethiek?) Formuleer je eigen oplossing
 • 14. MVO: bedrijfsethiek in depraktijk Waarom MVO (people, planet, profit)? Waarden als gezondheid, gelijke kansen enmensenrechten Toegenomen mondigheid van werknemers enburgers Tegenprestatie voor het ‘recht om te ondernemen‘ Toenemende druk van stakeholders op bedrijven Vertrouwen winnen van stakeholders
 • 15. Loders Croklaan en MVO
 • 16. Loders Croklaan en MVO
 • 17. Wat en waarom eenklokkenluidersregeling? Hoe om te gaan met vermoedens vanmisstanden in overheidsorganisaties enondernemingen? Intern meldpunt = vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling = Gedragscode voorwerknemers - bevorderen waarden en normen Corporate Governance Code (2008): NLbeursgenoteerde bedrijven moeten beschikkenover klokkenluidersregeling Meldingsprocedure zorgvuldigheid vereist-rechtsbescherming voor klokkenluider
 • 18. Enkele organisatie met eenklokkenluidersregeling? Beursgenoteerde bedrijven Ziekenhuizen Woning Culturele instellingen Hogeschool van Amsterdam Hogeschool InHolland Ajax Et cetera
 • 19. De negen ethische principesvan Deloitte(1)Wat wij van onze medewerkers verwachten Eerlijkheid en integriteit: we handelen op eeneerlijke en integere wijze Professioneel gedrag: we handelen naar deletter en geest van de toepasselijke wet- enregelgeving Competentie: we leveren een passendedeskundigheid en bekwaamheid voor iedereopdracht
 • 20. De negen ethische principesvan Deloitte(2) Objectiviteit: we streven naar objectiviteit bijhet formuleren van onze professioneleopinies en advies dat we geven Vertrouwelijkheid: we respecteren devertrouwelijkheid van informatie Oprecht zaken doen: we committeren onsaan een oprechte manier van zakendoen
 • 21. De negen ethische principesvan Deloitte(3) Maatschappelijke verantwoordelijkheid: weonderkennen de impact die we hebben op dewereld om ons heen en nemen die serieus Respect en gelijke behandeling: webehandelen al onze collega’s met respect,hoffelijkheid en op gelijke wijze Verantwoordelijke besluitvorming: we gevenhet goede voorbeeld met onze gedeeldewaarde als gemeenschappelijke basis
 • 22. Case: Universele Verklaringvan de Rechten van deMens(1) Mensenrechten Eenieder heeft recht op eigendom, hetzijalleen, hetzij tezamen met anderen Eenieder heeft recht op vrijheid van meningen meningsuiting Eenieder heeft recht op arbeid Eenieder heeft recht op gelijk loon voorgelijke arbeid Eenieder heeft recht om vakverenigingen opte richten
 • 23. Case: Universele Verklaringvan de Rechten van deMens(2) Geef aan of deze mensenrechten gebaseerdzijn op beginselethiek of op gevolgenethiek.Motiveer Welke van deze mensenrechten vind je voorhet bedrijfsleven heel belangrijk? Motiveer
 • 24. Case voetbalclub en trainer Je bent voorzitter van voetbalclub Vitesse. Met jouwtrainer John van der Brom heb je privé zeer goed contact.Je komt regelmatig bij elkaar over de vloer. Op een dagvertelt jouw trainer je dat hij de club wil verlaten om bij deconcurrent Anderlecht aan de slag te gaan. Hij verzoektjou het concurrentiebeding (op straffe vanschadevergoeding) uit de arbeidsovereenkomst teschrappen. Hij belooft dat hij voor zijn nieuwe clubAnderlecht geen spelers van Vitesse zal halen en opnemenin zijn selectie. Het bedrijfsprotocol van Vitesse schrijftvoor dat spelers zich zoveel mogelijk aan hetconcurrentiebeding te houden. Behandel deze case met het stappenplan voor eenethische analyse
 • 25. En nu de beurt aan jullie……debatstellingenbedrijfsethiek Bonusstructuren als methode vangedragsbeïnvloeding is zo gek nog niet! Het is nodig tijd voor Bedrijfsethiek 2.0! Topmanagers van grote bedrijven mogenmiljoenen euro’s verdienen per jaar Bedrijven hebben een morele plicht aangoede doelen te doneren Klokkenluiders zijn verklikkers en verraders Meldpunt voor klokkenluiders is hard nodig