Studieloopbaankeuze in het vmbo: profs klaar voor de toekomst!

771 views
593 views

Published on

Drs. Marian Kienhuis en Drs. Hans de Vries MSc

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studieloopbaankeuze in het vmbo: profs klaar voor de toekomst!

 1. 1. Studieloopbaankeuzein het vmbo - theoretische leerweg LOB Conferentie “Ervaren is goud” 7 maart 2013 Marian Kienhuis Hans de Vries Stedenbandscholen Twente
 2. 2. “Profs klaar voor de toekomst” Doelstelling RAAK projectHet versterken van het professioneelhandelen van studieloopbaanbegeleiders inhet PO, VO, VMBO en MBO in Twenteen het versterken van de gezamenlijkeverantwoordelijkheid voor eenstudieloopbaan van leerlingen.
 3. 3. OpdrachtOpdracht in tweetallen:Aan welk professioneelhandelen denkt u?
 4. 4. De project subdoelenDoelstelling:Het versterken van het professioneel handelen vanstudieloopbaanbegeleiders in het PO, VO, VMBO en MBO in Twenteen het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid vooreen studieloopbaan van leerlingen.Subdoelen • Verdiepen van hun begrip over achterliggende oorzaken en verbanden Versterken van kennis/kunde en handelingsrepertoire van leraren/docenten/decanen in het beoordelen en begeleiden van leerlingen in het keuzeproces Ontwerpen van adequate samenwerkingsvormen binnen de keten PO/VO/(V)MBO o.b.v. „best practices‟
 5. 5. ProjectaanpakUitgangspunten: RAAK publiek: hogeschool samen met werkvloer -> vmbo scholen in de regio Stedendriehoek Twente Verdiepend: literatuur onderzoek, bruikbaar voor de werkvloer Onderzoek en ontwerpen samen met de professionals Scholing integreren in ontwerpfase Producten toepasbaar en overdraagbaar
 6. 6. Programma workshop1.Theoretisch kader  Praktijktheorie studiekeuze2. Inventarisatie fase project  Literatuur onderzoek  Kwantitatieve doorstroom po- vmbo-t –mbo/havo  Welke knelpunten ervaren de pilot scholen: interview3. Ontwerpfase project  Interventies kiezen en ontwerpen  Ontwerp begeleidende Clinics, alle betrokken vmbo scholen4. Discussie
 7. 7. Transitie alsonderwijs(leer)proces (1) micro meso macro
 8. 8. Praktijktheoretisch model studieloopbaankeuze (1) Achtergrond- variabelen: Mate van Zelfregu- Houding: de perceptie latie: Gedrags- Gedrag: - vooropleiding van de / het: intentie handelingen - geslacht - studie Invloed van: voor ter realisatie - sociaal - beroep(en) van de - ouders studiekeu- - onderwijsinstelling loopbaan- economische ze: - vrienden intenties in situatie (SES) - mede- Mix van de omgeving - persoonlijk- Motivatie: leerling- zelfregulatie heidsfactoren en regulatie - Interesse / plezier en van anderen - Waarneming van de - decaan/ competentie mentor - Druk / spanning - leraren - Waarneming van de keuze - Relatie met personen Feedback Op basis van de interacties met en reacties uitBron: Ritzen, H., Terlouw, C., & Van Uden, J. (2012).Leerlingen stromen door, docenten stromen mee. de omringende wereldProfs voor de toekomst: literatuurstudie. Enschede:Saxion Hogeschool, p. 31.
 9. 9. Introductie:Het start al in groep 8 in het POWat doen we met de Cito-toets
 10. 10. Studie-loopbaan-leren (1)Doorlopende Vakinhoudelijke studieloop- Doorlopende banen Leerlijnen Leer- en Studie- Werkpro- loopbaan- cessen en processen en competenties competenties
 11. 11. Stromen in de onderwijsketen(2) Bron: Onderwijsraad (2009). Stromen in het Nederlands onderwijs (in procenten van een gemiddeld cohort uitstromende basisonderwijsleerlingen. Trends in beeld( 2011), p.24.
 12. 12. Doorstroomcijfers in de regioWat is er?:Algemene cijfers po-voSpecifieke cijfers vmbo-mboSpecifieke cijfers mbo-havo
 13. 13. De doorstroom po-vo (2)• Advies Cito• Schooladvies leerkracht groep 8• Resultaat – 15% BBL – 14% KBL. – 25% GTL – 27% Havo – 19% Vwo Bron: Cito, 2012, p.12.
 14. 14. Advies groep 8 po• Basisschooladvies niet altijd opgevolgd
 15. 15. Doorstroom vmbo mbo:verwant / niet-verwant Loopbaanbegeleiding in RAAK-scholen Resultaten nulmeting 2012 Anneke Westerhuis & Jan Neuvel Ecbo
 16. 16. Voorbeeld sector economie
 17. 17. Uitval in eerste jaar van het mbo
 18. 18. Switchen van sector in mbo
 19. 19. Doorstroom vmbohavo
 20. 20. Inventarisatie: Panelinterview(2)Onderzoekers Deskundigen Teamleiders management SLB‟er(s) /docent(en) Vrienden, Ouder(s) familieleden, etc. Leerling(en)
 21. 21. (F)actoren studieloopbaankeuze Thema’s interview Situatie Niveau: Studiekeuzefactoren Bestaand Gewenst Micro Perceptie/BeeldenGeïnterviewden: Ouders Motivatie Docentmentoren / Decanen Zelfregulatie Meso/Macro SysteemfactorenGeïnterviewden: Afdelingshoofden / Visie Coördinatoren / Teamleiders Structuur Personeel Inzet
 22. 22. Keuzemomenten po-vmbo-mbo HAVO 1 2 3 4 5Basis 1-8 1-4 Hoger OnderwijsOnderwijs 1 2 3/4 1 2 3 4 MBO Arbeidsmarkt Beroepenveld VMBO Citotoets Onderbouw Bovenbouw Vo-keuze B-K-keuze Niveau-G/T-sectorkeuze mbo/havo keuze
 23. 23. Instroom Doorstroom UitstroomBO-8 1KEUZE/PERCEPTIE: ouders wat past bij mijn kind, meegaan met vrienden PO Imago van vmbo speelt een rolOPWAARDSE DRUK: Zo hoog mogelijk instromen; afstromen kan altijd nog; Knelpunt: afstroomspiraal  Systeemfactor – PO beoordeling inspectieWENSEN: Betere informatie over vmbo Overdracht dossier meer dan alleen cito (plus digitale wens) Kortere lijnen en terugkoppeling Ouders-docentmentoren-leidinggevenden
 24. 24. Instroom Doorstroom UitstroomBO-8 1 2 3 CONTACT: Belang docentmentor moet leerling(e) kennen; Beroepenwereld/perspectieven de school inhalen; AFSTROOM: Is vaak begin van een vicieuze cirkel; [25% afstroom] Zorgen voor positieve opstroom ervaringen; Warme overdracht onder  bovenbouw, plus terugkoppeling LOB/beroepsgericht: Eerder inbrengen in vmbo tl programma los van sectorkeuze; LOB portfolio en/of geïntegreerd vak Technologie * Fout kiezen hoeft niet fout te zijn, leerervaring! Ouders-docentmentoren-leidinggevenden
 25. 25. Instroom Doorstroom UitstroomBO-8 4 havo 1 2 3 mboUITSTROOM – VERVOLGKEUZE: Kind/leerling moet centraal blijven staan; Meer zicht hebben op de vervolgmogelijkheden (havo/mbo) Bij elkaar over de schutting kijken;PROFESSIONALISERING: Alle uitstroommogelijkheden kennen en op welke wijze kan dat in het programma gebracht worden. Welke (digitale) middelen kunnen we gebruiken/zijn er? Oriëntatie op onderliggende aspecten beelden van beroep/opleiding meer naar voren halen in programma. Ouders-docentmentoren-leidinggevenden
 26. 26. Ontwerpfase project (3) Opdracht In groepjes: Welke knelpunten zou u aanpakken?
 27. 27. Gekozen interventiesDrie projectgroepen:1. Overdracht van onderbouw vmbo-t naar bovenbouw, met vasthouden van instroomniveau2. VMBO-TL > HAVO doorstroomtraject3. Geïntegreerd LOB programma VMBO T
 28. 28. Clinics: professionalisering betrokkenen1. Monitoring & Evaluatie Doelen > Effecten < Methoden2. Integrale doorstroming binnen vmbo-t van/naar Processen van talent- en loopbaanontwikkeling3. Implementatie van verandering: Leerprocessen Leren over de grenzen van je eigen school!4. Rollen van de LOB professional Wat is een loopbaangerichte leeromgeving?5. Ouderbetrokkenheid Rol van de ouder centraal
 29. 29. Website:www.profsklaar.nl
 30. 30. Samenvatting professionalisering Ontwerpen in gemengde projectgroepen (school en functie) Projectgroep begeleid door deskundigen Deskundigen begeleid door lector Verdieping en handvatten voor ontwerp via clinics Clinics toegankelijk voor alle betrokken Website/ digitale omgeving voor uitwisseling materiaal
 31. 31. Beoogde resultaten Draaiboeken van bestaande goodpractices Draaiboeken van de nieuwe ontwerpen Filmmateriaal Toegankelijke literatuurstudie Docent-docent contacten Netwerk versterken van Stedenband Vmbo-t beter in beeld Studiedag om uit te wisselen (4 juni) Overdracht naar volgend project: TOP traject Overdracht andere vmbo buiten regio
 32. 32. Borging gebruik• Macro:  Regionale verbanden: Stedenband Twente & Aansluitingsnetwerk.• Meso:  Draaiboeken om good practices uit te voeren  TOP traject voor implementeren• Micro: TOPTRAJECT:  Netwerk docenten Begeleiden van talenten vmbo-tl  mbo  hbo
 33. 33. DiscussieStelling: Wat is er nodig om zonder subsidie goede producten te implementeren?
 34. 34. ? ? VRAGEN ? ?j.devries@saxion.nlm.s.kienhuis@saxion.nl Stedenbandscholen Twente

×