Masarykova univerzita  Ekonomicko-správní fakultaStudijní obor: Regionální rozvoj a správa  Téma: Aplikace CSR ve firmě...
ObsahÚvod ...................................................................................................................
ÚvodAplikaci CSR jsem si vybrala, jelikož je to jedna z velmi důležitých částí problematikyspolečenské odpovědnosti firem....
Aplikace CSR ve firměFirmy mají různé důvody, proč se společenské odpovědnosti věnovat. Stejně jako když sečlověk rozhodne...
Zlepšení image a pověsti značky. Ochrana pověsti nebo posílení značky jsou v mnohavýzkumech považovány za ústřední přínos ...
Řízení rizik a snížení rizika. Aktivitami CSR se podnik vyvaruje investicím do řešenípřípadných krizí, které mohou souvise...
AnotaceKlíčová slova: společenská odpovědnost firem, CSR, zisk, prodej, aplikace, ukazatele, výhody,konkurenceschopnost, z...
Použitá literatura[1]  CARROLL, Archie B. Business and society: managingcorporatesocial performance.   Boston: Little,...
PřílohyVýsledky projektu CSR Research 2010Když se rozhodujete o nákupu produktu nebo služby od nějaké firmy, do jaké míry ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpsi

294 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpsi

 1. 1. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakultaStudijní obor: Regionální rozvoj a správa Téma: Aplikace CSR ve firmě Autor: Lenka Lacinová UČO 253987 Orlová, prosinec 2012
 2. 2. ObsahÚvod ........................................................................................................................................... 3Aplikace CSR ve firmě ................................................................................................................. 4Anotace ...................................................................................................................................... 7Použitá literatura ........................................................................................................................ 8Přílohy......................................................................................................................................... 9
 3. 3. ÚvodAplikaci CSR jsem si vybrala, jelikož je to jedna z velmi důležitých částí problematikyspolečenské odpovědnosti firem. Jedná se o koncept, který jsem si zvolila jako téma svédiplomové práce, kterou nyní píši. Název jedné z kapitol se docela logicky nabízel pro svůjjasný obsah.
 4. 4. Aplikace CSR ve firměFirmy mají různé důvody, proč se společenské odpovědnosti věnovat. Stejně jako když sečlověk rozhodne stát se lékařem. Jeden bude motivován vidinou finanční odměny, druhý tobude vidět jako své poslání, třetí se stane lékařem kvůli společenskému postavení a dalšíjednoduše proto, aby mohl uzdravovat ostatní.Ve spojitosti s důvody implementace CSR je ve všech pádech skloňováno hlavně sousloví„konkurenční výhoda“. Ta podniku pomůže vyhledávat a zapojovat dodavatele azaměstnance se stejnými hodnotami, jako jsou ty podnikové.Společensky odpovědné firmy nesledují pouze generování zisku, proto jsou pro firmu stejnědůležitá hmotná i nehmotná aktiva. Do hmotných aktiv se řadí nemovitosti, zásoby a finančnímajetek. Lidský kapitál, kapitál obsažený v přírodních zdrojích, hodnota značky, reputace čivztahy důvěry a partnerství jsou obsaženy v aktivech nehmotných.1Zvyšování zisku. Jedná se o dlouhodobější ukazatel, který se zároveň řadí také k ukazatelůmnejdiskutabilnějším, jelikož se často jedná o nepřímé zvýšení zisku.Přístup ke kapitálu. Díky společenské odpovědnosti mají firmy možnost se dostat kekapitálu, který by jim za jiných okolností nebyl svěřen. Takovéto investice jsou všeobecněpovažovány za méně rizikové, jelikož implementací konceptu CSR dává firma najevo, že myslídopředu a má dobrý management. Menší rizikovost a s tím spojená vyšší výnosnost jsouindikátory, na které je, obzvláště v době krizí, kladen velký důraz.2Snížení nákladů a zvýšení efektivity. Jakákoliv aktivita firmy v rámci CSR je spojenas výdajem finančních prostředků. Z dlouhodobého hlediska však vedou CSR projekty kevzniku inovací, které snižují náklady a zvyšují efektivnost.3 Nejedná se však pouze o explicitnínáklady. Zavedení CSR nám sníží i ty náklady, které by nastaly v budoucnu, kdyby senejednalo o společensky odpovědnou firmu, tudíž implicitní náklady. 41 DYTRT 2006, s. 1152 YELDAR s. 1 PAVLÍK, BĚLČÍK et al. 2010, s. 323 KAŠPAROVÁ 2006, s. 1684 YELDAR s. 1-2 PAVLÍK, BĚLČÍK et al. 2010, s. 30
 5. 5. Zlepšení image a pověsti značky. Ochrana pověsti nebo posílení značky jsou v mnohavýzkumech považovány za ústřední přínos CSR.5 Firemní reputace je velice důležitá prostakeholders. Na základě provádění CSR se firma odliší od konkurence a zákazníci mohouzačít preferovat její zboží či služby.6Růst prodeje a věrnosti zákazníků. Tím, že se takto firma odliší od konkurence, jí dávámožnost oslovit jinou skupinu zákazníků, která klade důraz nejenom na cenu a kvalitu, aletaké na to, zda se firma chová odpovědně. Reakce zákazníků na neetické a nezodpovědnéchování firem bývá ve verbální rovině odmítavá a odsuzující, avšak v praxi své chování vůčifirmě nikterak nemění.7Růst produktivity a kvality. Mnozí odborníci jsou toho názoru, že pokud je firma společenskyaktivní, pak mají zaměstnanci vyšší motivaci a jsou kreativnější. Toto se samozřejměpromítne do produktivity práce i do celkového zvýšení kvality výrobků a služeb.Zvyšuje se schopnost získávat a udržet si kvalitní zaměstnance. Lidé chtějí pracovat profirmu, jejíž hodnoty sdílejí.8 Pokud je veřejnost informována o společenské odpovědnosti,která je prováděna efektivně, pak dochází ke zlepšení image firmy. Lepší reputace vede kezvýšení důvěry v podnik a také ke zvýšení hrdosti na příslušnost k danému podnik. Loajalitafirmě sníží fluktuaci zaměstnanců a redukuje náklady na přijetí nových lidí.9 CSR naláká novékvalitní pracovníky, kteří budou ochotni pracovat i za cenu nižšího platu. Umístění stávajícíhozaměstnance do neznámého prostředí, stimuluje jeho inovativní myšlení, podněcujeskutečné učení a pomáhá zlepšit práci v týmu.10Možná shovívavost orgánů v případě pochybení. Při přijetí CSR aktivit se důsledněkontroluje dodržování zákonů. CSR však zasahuje často i nad rámec legislativy, což by mohlovést k nižší potřebě podnik právně regulovat či kontrolovat.115 KAŠPAROVÁ 2006, s. 1686 PETŘÍKOVÁ 2008, s. 34-357 ZADRAŽILOVÁ 2010, s. 998 YELDAR s. 2 Just Good Business. TheEconomist[online] 19. 1. 2008. Vlastní překlad.9 PAVLÍK, BĚLČÍK et al. 2010, s. 3110 JEŘÁBKOVÁ, HARTL 2003 In ČANÍK, ŘEZBOVÁ, ZAVREL 2006, s. 4911 YELDAR s. 2 DOLEŽALOVÁ 2005, s. 45 SIMS 2003, s. 63. Vlastní překlad.
 6. 6. Řízení rizik a snížení rizika. Aktivitami CSR se podnik vyvaruje investicím do řešenípřípadných krizí, které mohou souviset s poškozením image podniku, snížením loajalityzákazníků a objemem prodejů, poklesem hodnoty akcií apod.12 Firma naslouchá okolnímuprostředí, proto dokáže lépe předvídat možná rizika a předem se jim vyvarovat.13Proaktivníjednání snižuje náklady oproti nutnému reaktivnímu jednání v návaznosti na nastalou situaci.Nejlépe viditelný je tento přínos v environmentální oblasti. Je finančně méně náročnépředcházet škodám na životním prostředí, nežli je následně odstraňovat.14Konkurenceschopnost a odbyt. Společenská odpovědnost otevírá podniku nové obchodnípříležitosti. Stejně jako je tomu u náboru nových zaměstnanců. CSR aktivní odběratelé idodavatelé se také dívají na to, zda firma vyznává stejné hodnoty jako ona. Jsou ochotnyzaplatit i vyšší cenu.12 KAŠPAROVÁ 2006, s. 17013 PAVLÍK, BĚLČÍK et al. 2010, s. 3314 CARROLL 1981, s. 42. Vlastní překlad.
 7. 7. AnotaceKlíčová slova: společenská odpovědnost firem, CSR, zisk, prodej, aplikace, ukazatele, výhody,konkurenceschopnost, zákazníkV části, kterou jsem nazvala „Aplikace CSR ve firmě“ jsem shrnula důvody, které by mělypřesvědčit firmy, aby tento koncept přijaly a aplikovaly. S rostoucí snahou zvýšit počet firem,které jsou společensky odpovědné a rozšířit celkové povědomí o CSR ve společnosti, vycházítaké spousta publikací a brožur, které CSR vyzdvihují. Problémem však je, že tyto přínosynejsou mnohdy nijak měřitelné či finančně vyčíslitelné. V tomto článku je uvedeno arozebráno několik nejdůležitějších přínosů, které jsou spojeny se zavedení CSR do podniku,od ziskových a nákladových ukazatelů až po abstraktní image firmy.
 8. 8. Použitá literatura[1] CARROLL, Archie B. Business and society: managingcorporatesocial performance. Boston: Little, Brown, 1981. 453 s. ISBN 0316130109.[2] ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, 2006, ISBN 80-245- 1143-6.[3] DOLEŽALOVÁ, K. Vztah podnik – community a corporatesocialresponsibility jako jeden z nástrojů konkurenceschopnosti podniku. In BLAŽEK, Ladislav.Vývojové tendence podniků: specifický výzkum Katedry podnikového hospodářství.(Svazek I). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 29-74. ISBN 8021038470.[4] DYTRT, Zdeněk. Dobré jméno firmy. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 137 s. ISBN 8086851451.[5] Just good business: Special report: Corporatesocialresponsibility. TheEconomist [online]. London: EconomistNewspaper Ltd., 17. 1. 2008 [cit. 2012-01-12]. Dostupné z: http://www.economist.com/node/10491077[6] KAŠPAROVÁ, K. Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku. In KOLEKTIV AUTORŮ.Vývojové tendence podniků II: specifický výzkum Katedry podnikového hospodářství.(Svazek I). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 159-217. ISBN 8021041331.[7] PAVLÍK, Marek a Martin BĚLČÍK. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 169 s. ISBN 9788024731575.[8] PETŘÍKOVÁ, Růžena. Společenská odpovědnost organizací. Vyd. 1. Ostrava: DTO CZ, 2008. 184 s. ISBN 9788002020998.[9] SIMS, Ronald R. Ethics and corporatesocialresponsibility: whygiantsfall. 1st ed. Westport: Praeger, 2003. 318 s. ISBN 0275980391.[10] YELDAR, R. Whybotherwith CSR? The Top 10 BenefitsofEngaging in CorporateSocialResponsibility: The Business Case. CSR Network, 2004. [online] [cit. 2012-01-02]. Dostupné z: http://www.csrnetwork.com/story.asp?id=55.[11] ZADRAŽILOVÁ, Dana. Společenská odpovědnost podniků: transparentnost a etika podnikání. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2010. 167 s. ISBN 9788074001925.
 9. 9. PřílohyVýsledky projektu CSR Research 2010Když se rozhodujete o nákupu produktu nebo služby od nějaké firmy, do jaké míry je pro Vásdůležité, zda tato firma vykazuje vysokou míru společenské odpovědnosti?

×