Srbija na mapi zdravstvenog turizma evrope dr aleksandar radosavljevic
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Srbija na mapi zdravstvenog turizma evrope dr aleksandar radosavljevic

on

 • 1,405 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,405
Views on SlideShare
1,405
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
47
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Srbija na mapi zdravstvenog turizma evrope dr aleksandar radosavljevic Srbija na mapi zdravstvenog turizma evrope dr aleksandar radosavljevic Presentation Transcript

 • Srbija na mapizdravstvenogturizma EvropeDr.med.spec. AleksandarRadosavljević
 • Opšti pojmovi i definicije • Pojam “zdravstveni turizam” (medical travel, health tourism, global healthcare) uveden je najpre od strane turističkih agencija i medija, sa ciljem opisivanja brzorastuće prakse putovanja u inostranstvo radi ostvarivanja zdravstvene zaštite. • Pojam se pežorativno koristi i za označavanje zdravstvenih profesionalaca koji putuju u inostranstvo radi pružanja zdravstvenih usluga, a u Srbiji i za manifestacije ovog tipa.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 2
 • Opšti pojmovi i definicije • Spektar zdravstvenih usluga koje se pružaju u okviru zdravstvenog turizma najčešće podrazumeva različite elektivne procedure i kompleksne hirurške zahvate poput ugradnje zglobnih proteza, kardiohirurgije, dentalne hirurgije, kozmetske hirurgije. • MeĎutim, sve vrste zdravstvenih usluga mogu biti predmet interesovanja korisnika kada je reč o zdravstvenom turizmu, uključujući psihijatriju, alternativne metode, negu, pa čak i pogrebne usluge.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 3
 • Svetski trendovi • Procenjuje se da je zdravstveni turizam grana u okviru zdravstvene zaštite sa najbržim rastom, vredna 40 milijardi dolara. • Zdravstveni turizam omogućava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu koja je dostupna i priuštiva. • Više od 50 država prepoznalo je zdravstveni turizam kao industrijsku granu od nacionalnog značaja. • MeĎutim, akreditacija i drugi parametri kvaliteta variraju od države do države, te zdravstveni turizam, u nekim slučajevima, može biti skopčan sa rizikom ili čak opasnošću za zdravstvene turiste.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 4
 • Svetski trendovi • MTA – Medical Tourism Association – prva meĎunarodna neprofitna organizacija za zdravstveni turizam i globalnu zdravstvenu zaštitu, bazirana na članstvu, orijentisana prema vrhunskim meĎunarodnim bolnicama, zdravstvenim profesionalcima, osiguravajućim kompanijama i drugim članovima, sa ciljem promocije pružanja zdravstvenih usluga najvišeg kvaliteta na globalnom nivou. • Od 25. do 28. oktobra 2011. godine u Čikagu će biti održan 4. Svetski kongres zdravstvenog turizma i globalne zdravstvene zaštite.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 5
 • Svetski trendovi • Implementacija zdravstvenog turizma podržana je ne samo od strane velikog broja poslodavaca i osiguravajućih kompanija, već i od vlada mnogih zemalja, kako visoko razvijenih, tako i onih u razvoju i nerazvijenih. • Poslodavci i osiguravajuće kompanije promovišu zdravstveni turizam u cilju obezbeĎivanja kvalitetne zdravstvene zaštite svojim zaposlenima i klijentima po nižim cenama, dok vlade, preko svojih ministarstava turizma, zdravlja, za ekonomski razvoj i drugih zainteresovanih strana, promovišu svoje gradove, regione ili čitave države kao destinacije za zdravstveni turizam.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 6
 • Statistika kaže…11/2/2011 copyright (your organization) 2003 7
 • …da…11/2/2011 copyright (your organization) 2003 8
 • POREĐENJA RADI...11/2/2011 copyright (your organization) 2003 9
 • ….a…11/2/2011 copyright (your organization) 2003 10
 • U Srbiji… • ORL • U privatnoj zdravstvenoj ustanovi • Septoplastika….1,350 $ • Septoplastika i rinoplastika…5,100 $ • U opštoj bolnici iz plana mreže ZU • Estetska korekcija nosa u totalnoj anesteziji…255 $11/2/2011 copyright (your organization) 2003 11
 • Zakonski okvir • EU Directive on cross border healthcare • Evropski parlament je, početkom godine, doneo pravni akt kojim se definišu prava i obaveze državljana iz država članica na polju ostvarivanja zdravstvene zaštite na teritoriji svih država članica EU.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 12
 • Zakonski okvir • The EU Provision of Services Regulations – December, 2009. • Reguliše: • koje sve informacije korisnici moraju dobiti od davalaca usluga • Proces ulaganja žalbi i procedure za njihovo razmatranje i procesuiranje • Kome se usluge mogu ponuditi ili uskratiti11/2/2011 copyright (your organization) 2003 13
 • Zakonski okvir • Ovaj akt se ne odnosi na direktne pružaoce zdravstvenih usluga, ali se odnosi na sve agente i posrednike u pružanju zdravstvenih usluga • Državama članicama se ostavlja donošenje detaljne i specifične regulative11/2/2011 copyright (your organization) 2003 14
 • Stanje u Srbiji • Sa jedne strane: 1. Potreba za redefinisanjem postojeće i donošenjem dodatne pravne regulative iz ove oblasti 2. Potreba za revizijom državne politike i Strategije za razvoj (zdravstvenog) turizma Srbije. 3. Markiranje zdravstvenog turizma kao privredne grane od nacionalnog interesa i odreĎivanje nosilaca aktivnosti na promociji kapaciteta za zdravstveni turizam11/2/2011 copyright (your organization) 2003 15
 • Stanje u Srbiji • Sa druge strane: 1. Veliki potencijal za razvoj zdravstvenog turizma koji se ogleda u ljudskim, prirodnim i materijalno-tehničkim resursima 2. Solidan broj odlično opremljenih zdravstvenih ustanova u privatnom sektoru 3. Veliki broj ustanova iz plana mreže ZU koje će morati da traže dodatne izvore finansiranja 4. Više od 300 prirodnih izvora mineralne vode, 39 banja i 25 rehabilitacionih centara…11/2/2011 copyright (your organization) 2003 16
 • Stanje u Srbiji • Zakon o banjama iz 1992. odnosno 1993.godine • Predlog novog zakona o banjama- Udruženje banja Srbije i drugi zainteresovani subjekti • Revizija Strategije razvoja turizma Srbije • Zakon o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) • Sistemski zakoni kojima se reguliše zdravstvena zaštita i prateći propisi11/2/2011 copyright (your organization) 2003 17
 • Preduslovi i specifičnosti • ObezbeĎivanje adekvatne infrastrukture – putna mreža, smeštajni kapaciteti… • Javno-privatno partnerstvo • Koncesije • Adekvatna zakonska regulativa i efikasna administracija11/2/2011 copyright (your organization) 2003 18
 • Preduslovi i specifičnosti • Akreditacija zdravstvenih ustanova obezbeĎuje : 1. Obučene zdravstvene profesionalce koji su prošli kroz adekvatne procese obrazovanja i obuke, kao i kvalifikacione testove 2. Zadovoljavajuće objekte, opremu i resurse 3. Sposobnost koordinacije sa osiguravajućim kompanijama i telima vlade 4. Zadovoljavajuću zaštitu u smislu kvaliteta zdravstvenih usluga, pouzdanosti i bezbednosti korisnika 5. Odgovarajući odnos broja doktora i medicinskih sestara u odnosu na broj tretiranih korisnika 6. Profesionalni kadar koji podjednako tretira korisnike bez obzira na pol, boju kože, kulturu, religiju…11/2/2011 copyright (your organization) 2003 19
 • Preduslovi i specifičnosti • AMA – American Medical Association – Vodiči za pacijente koji putuju u inostranstvo radi zdravstvenih usluga (ima ih 9). • Obaveza je nacionalnih profesionalnih lekarskih organizacija da aktivno učestvuju u regulisanju stručnih aktivnosti vezanih za zdravstveni turizam, ali i da podstiču meĎunarodnu saradnju na ovom polju.11/2/2011 copyright (your organization) 2003 20
 • Uloga Lekarske komore Srbije • Promocija stručnih kapaciteta svojih članova u zemlji, Evropi i drugim delovima sveta • Saradnja se profesionalnim asocijacijama lekara i lekarskim komorama u inostranstvu u cilju razvoja medicinskog turizma u Srbiji11/2/2011 copyright (your organization) 2003 21
 • Srbija na mapi zdravstvenog turizma Evrope HVALA NA PAŽNJI !11/2/2011 copyright (your organization) 2003 22
 • Uloga Lekarske komore Srbije • Uključivanje srpske medicinske dijaspore u pomenute aktivnosti • Povezivanje potencijalnih pružalaca usluga sa zainteresovanim korisnicima • Saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom i formiranje mreže svih zainteresovanih strana11/2/2011 copyright (your organization) 2003 23