• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Rekonstruktivna mikrohirurgija prof. dr sc med. marijan novakovic
 

Rekonstruktivna mikrohirurgija prof. dr sc med. marijan novakovic

on

 • 1,672 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,672
Views on SlideShare
1,672
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Rekonstruktivna mikrohirurgija prof. dr sc med. marijan novakovic Rekonstruktivna mikrohirurgija prof. dr sc med. marijan novakovic Presentation Transcript

  • VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA BEOGRAD, SRBIJADANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 12–15. oktobar 2011.REKONSTRUKTIVNA MIKROHIRURGIJA www.vma.mod.gov.rs
  • VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA BEOGRAD, SRBIJARekonstruktivne mogućnosti latissimus dorsi režnja pukovnik Prof. dr sc. med. Marijan Novaković NAČELNIK VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE Beograd, Srbija www.vma.mod.gov.rs
  • m. latissimus dorsiNajširi mišić ledjaPovršinska grupa mišića ledjaRavan mišić, trouglastog oblikaPokriva srednju i donju trećinu ledjaVeliĉina 25 x 35 cm www.vma.mod.gov.rs
  • m. latissimus dorsiVASKULARIZACIJA- a.subscapularis a.thoracodorsalis a.circumflexa scapulaeINERVACIJA- n.thoracodorsalis (C6-8) www.vma.mod.gov.rs
  • a. thoracodorsalisUlazi u mišić sa prednje strane, 10 cm nižeod pripoja na humerusu i 2 cm od gornjeivice mišićaDijametar 1.5 – 3 mmDužina vaskularne peteljke 8 – 10 cm www.vma.mod.gov.rs
  • Gornja trećina mišića Veliki perforatori a. thoracodorsalisSrednja trećina mišića Mali perforatori a. thoracodorsalis i intramuskularna anastomoza sa granama interkostalne i lumbalne arterijeDonja trećina mišića Perforatori sekundarne peteljke16 MK perforatora www.vma.mod.gov.rs
  • Vaskularizacija Tipiĉni primer mišića sa V tipom vaskularizacije (klasifikacija Mathes-Nahai) Jedna dominantna vaskularna peteljka i segmentalne sekundarne vaskularne peteljke www.vma.mod.gov.rs
  • Lokalni režanj Proksimalno baziran Distalno baziranSlobodni režanj Mišićni Miokutani Osteomiokutani Ukljuĉuje poslednja 4 rebra Ukljuĉuje donji deo skapule www.vma.mod.gov.rs
  • Dimenzije režnjaMišićni režanj 25 x 35 cmMiokutani režanj 30 x 40 cmOstrvo kože ne može biti manjeod veliĉine dlanaDonorna regija može da se ušije direktnokod defekata manjih od 12 cm www.vma.mod.gov.rs
  • UGLOVI ROTACIJE www.vma.mod.gov.rs
  • KOŽNA TERITORIJA www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • Etiologija mekotkivnih defekata Posttraumatski Mirnodopski Ratna dejstva •Streljaĉko naoružanje •Eksplozivna sredstva Postekscizioni Tumori www.vma.mod.gov.rs
  • Klasifikacija• Mekotkivni defekti bez eksponiranih dubokih struktura• Mekotkivni defekti sa eksponiranim dubokim strukturama• Mekotkivni defekti sa povredama ili defektima dubokih struktura (kosti, tetive, nervi) www.vma.mod.gov.rs
  • Metode zatvaranja mekotkivnih defekata• Duboke strukture nisu eksponirane – kožni graft• Eksponirane duboke strukture – režanj• Defekti dubokih struktura – režanj i rekonstrukcija dubokih struktura www.vma.mod.gov.rs
  • Hirurške metode zatvaranja Slobodni režanj Složeno Udaljeni režanj Lokalni režanj Transplantat kože Direktna Jednostavno sutura www.vma.mod.gov.rs
  • Analiza pre rekonstrukcije1. Lokalizacija i veliĉina defekta2. Funkcionalni i estetski znaĉaj originalnog defekta3. Potencijalni defekt donorne regije4. Vaskularizacija okolnog tkiva5. Prisustvo eksponiranih struktura6. Naĉin nastanka defekta7. Cena zbrinjavanja8. Potencijalne komplikacije9. Oĉekivanja pacijenta10. Uticaj na kvalitet života pacijenta www.vma.mod.gov.rs
  • Kliniĉka primena Latissimus dorsi režnja– defekti  glava i vrat  grudni koš  mijelomeningocela  gornji ekstremiteti  trbuh– rekonstrukcija  grudi  trbušni zid  funkcionalni mišić – pectoralis (Sy Poland) – triceps – biceps – kardijalna i pulmonalna asistencija– mikrovaskularna transplantacija  udaljeni pokrivač – glava i vrat – grudni koš – gornji ekstremiteti – donji ekstremiteti www.vma.mod.gov.rs
  • “END-TO-SIDE”ANASTOMOZA www.vma.mod.gov.rs
  • “END-TO-END” ANASTOMOZAARTERIJA VENA www.vma.mod.gov.rs
  • VENSKI GRAFT www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • LATISIMUS MIŠIĆNI - AT www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • Basal cell carcinoma www.vma.mod.gov.rs
  • Basal cell carcinoma www.vma.mod.gov.rs
  • Basal cell carcinoma www.vma.mod.gov.rs
  • Chondrosarcoma www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • Chondrosarcoma www.vma.mod.gov.rs
  • Chondrosarcoma www.vma.mod.gov.rs
  • Chondrosarcoma www.vma.mod.gov.rs
  • Sarcoma phyllodes www.vma.mod.gov.rs
  • Konturni defekti www.vma.mod.gov.rs
  • Konturni defekti www.vma.mod.gov.rs
  • Konturni defekti www.vma.mod.gov.rs
  • Sy Poland www.vma.mod.gov.rs
  • Rekonstrukcija dojki• 2010.godine > 93000 rekonstrukcija dojki u SAD• 1/3 mastektomija i rekonstrukcija dojki istovremeno www.vma.mod.gov.rs
  • REKONSTRUKTIVNE METODE• AUTOLOGNIM TKIVOM• SA IMPLANTATIMA / EKSPANDERIMA• KOMBINOVANO www.vma.mod.gov.rs
  • HIRURŠKE PROCEDURE• Implantati• Implantati i miokutani režnjevi• Miokutani režnjevi• Slobodni režnjevi• Redukcija/mastopeksija kontralateralne dojke• Rekonstrukcija nipple-areola kompleksa• Parcijalna rekonstrukcija dojki nakon poštedne mastektomije• Rekonstrukcija zida grudnog koša www.vma.mod.gov.rs
  • CILJEVI REKONSTRUKCIJE• Formirati simetriĉnu dojku, normalnog izgleda• Saĉuvati i poboljšati kvalitet života pacijentkinje www.vma.mod.gov.rs
  • Vrste rekonstrukcije dojki• Primarna rekonstrukcija – Mastektomija i rekonstrukcija istovremeno• Sekundarna rekonstrukcija – 3 meseca ili ĉak nekoliko godina nakon mastektomije www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • ZAKLJUĈAKLatissimus dorsi režanj je,zbog svojih hirurško-anatomskih karakteristika,režanj izbora u rekonstrukciji mekotkivnih defekatarazliĉite lokalizacije. www.vma.mod.gov.rs
  • www.vma.mod.gov.rs
  • HVALA !www.vma.mod.gov.rs