• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Promena nacina placanja lekara  izazov, stvarnost ili utopija prof. dr aleksandar vuksanovic direktor rfzo
 

Promena nacina placanja lekara izazov, stvarnost ili utopija prof. dr aleksandar vuksanovic direktor rfzo

on

 • 1,446 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,446
Views on SlideShare
1,446
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Promena nacina placanja lekara  izazov, stvarnost ili utopija prof. dr aleksandar vuksanovic direktor rfzo Promena nacina placanja lekara izazov, stvarnost ili utopija prof. dr aleksandar vuksanovic direktor rfzo Presentation Transcript

  • Promena načina plaćanja lekara – izazov, stvarnost ili utopija13. oktobar 2011 Prof. dr Aleksandar Vuksanović,Vrnjačka Banja direktor RFZO, Srbija
  • Građani, osiguranici, pacijenti Posredne institucije (fondovi, instituti za javno zdravlje) Pružaoci Ministarstvozdravstvenih zdravlja usluga
  • Prikupljanje sredstavaUdruživanje rizika i resursa Alokacije resursa uključujući metode kupovine usluga i plaćanje osoblja i institucija
  •  Državno uređenje parlamentarna republika Površina: 88.361 km2 Broj stanovnika: 7,306,677[1] (excl.Kosovo) Valuta:RSD GDP per Capita $5,898 (excluding Kosovo) Za zdravstvo € 1,9 milijardi"Republicki zavod za statistiku - Srbije". [1]
  • Учешће здравства у бруто друштвеномпроизводу Напомена: За 2010.г. рађена процена, а за период 2011.-2013.г. пројекција
  • Koncept uspostavljanja finansijski održiveZdravstvene zaštite kako bi se omogućilo efikasno i pravično finansiranje usluga u okviru raspoloživih sredstava
  • Republička skupština Republička vlada Savet za Komisije zdravstvo Ministarstvo Fondovi osiguranja zdravljaEkspertske grupe Finansiranje Ekspertske grupe Politika Komisije Republički Klinički centri Specijalne bolnice, institut za javno Kliničkobolnički instituti zdravlje centri Privatni KC Okružni zavodi za Opšte bolnice javno zdravlje Privatna specijalistička praksa Domovi zdravlja Apoteka Privatna opšta praksa Zdravstvene Zdravstvene Privatne apoteke ambulante stanice
  • Plan rada Zdravstvene ustanove (ZU) odobrinadležni Institut za javno zdravlje (IJZ)Finansijski plan ZU je u skladu sa Finansijskimplanom RFZO odobrenim od Skupštine SrbijePlan kadra i postelja ZU je u skladu sa aktimaMinistarstva zdravlja (MZ)ZU potpisuje ugovor o finansiranju sa RZZORFZO odredjuje cenovnik uslugaFinansijsko izveštavanje/ E-fakturaKontrola
  • Hitna medicinska pomoćLečenje zaraznih bolestiZdravstvena zaštita dece do navršene 15 godineZdravstvena zaštita redovnih učenika i studenataLečenje malignih oboljenjaLečenje obolelih od dijabetesaZdravstvena zaštita u trudnoći i porodiljstvuProvođenje obavezne imunizacije protiv dečijih zaraznih oboljenja
  • primarna zdravstvena zaštita specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita bolnička zdravstvena zaštita pravo na korišćenje lekova koji se nalaze na Listi lekova RFZO pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske usluge pravo na korišćenje ortopedskih i dr. pomagala (podzakonski akt) pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu (podzakonski akt) pravo na novčane naknade koje obuhvata  pravo na naknadu za vreme bolovanja  pravo na naknadu troškova prevoza u svezi s korišćenjem prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja
  • Приходe и примања РЗЗО чинесредства од Доприноса за обавезно здравствено осигурање Донација и трансфера Премија за добровољно здравствено осигурање које организује и спроводи Републички завод Имовине којом располаже Републички завод Домаћих и иностраних кредита и зајмова Других средстава у складу са Законом
  • Укупни планирани приходи 2011.год.(и ребаланс)Пренета дуговања из 2010.г. 195.862.302.000 динараОко 14,7 милијарди динара залековена рецепт 193.144.300.000 РебалансРебаланс буџета2,718 милијарди динара 137.359.794.000 55.359.960.000 3.142.548.000 70,1% 28,3% 1,6% Планирани приходи Планирани приходи Планирани од доприноса од трансфера Остали приходи 134.300.000.000 55.927.099.000 2.917.201.000 69,5% 29,0% 1,5% 47,6% 4,7% 0,2% 46,3% 47,6% 4,7% 1,2% 1,2% 0,2% 46,3% Доприноси Остали Доприноси Доприноси за послодавца Доприноси Доприноси самосталне Доприноси Доприноси доприноси Остализа запослене Доприноси самосталне за послодавца Делатности за пољопривреднике за пољопривреднике доприноси за запослене делатности 47,8% 0,1% 46,2% 5,9%
  • Укупни планирани расходи за 2011.год.(и ребаланс) 195.862.302.000 Динара 193.144.300.000 Ребаланс 182.289.044.471 8.167.457.993 5.072.833.622 332.965.917 93,07% 4,17% 2,59% 0,17% 332.965.917 182.289.044.471 8.167.457.993 5.072.833.622 0,17% 93,07% 4,17% 2,59% Остали Расходи Накнаде Расходи спровођења здравствене осигураним здравственог осигурања расходи и основна Остали Расходи Накнаде Расходи спровођења средства и отплата Заштите лицима расходи и основна здравствене осигураним здравственог осигурања кредита и камате средства и отплата заштите лицима 182.138.486.000 6.950.000.000 3.778.478.000 кредита и камате 94,3% 3,6% 2,0% 277.336.000 0,1%
  • Здравствене установе са којима РЗЗО закључујеуговоре – 342 из плана мреже Број здравствених установа УКУПНОДомови здравља 152Заводи (за ЗЗ студената, радника,ХМП,ТБЦ...) 15Апотеке 37ПРИМАР 204Апотеке у саставу ДЗ (самостални ДЗ или ДЗ у саставу ЗЦ) 54СЕКУНДАР И ТЕРЦИЈАР 104ЗУ на ВИШЕ НИВОА (ЗЗЈЗ, Трансфузије, Судска мед.,...) 34
  • Склапање уговора са новим Даваоцем услуга Министарство здравља Пријављује се за Комора ЗУ дозволу за обављање приватне праксеНови давалац Пријављује се за регистрацију код надлежног суда Надлежни суд за регистрацију Пријављује се за нови уговор Тендерска процедура Тражи се мишљење о потреби укључивања новог субјекта: Министарства здравља или Института ЗЈЗ Србије РЗЗО
  •  Razvijati mehanizme ugovaranjaUslovi za ugovaranje paket prava, osnovni i dodatni kriterijumi za ugovaranje program zdravstvene zaštite stanovništva za opredeljeno-registrovano stanovništvo uz uvažavanje prostorne udaljenosti pitanje neosiguranih lica
  • Ministarstvo zdravlja Javno zdravstvo FondNevladin sektor(komore, udruženja)
  • Zdravstvene usluge mogu biti plaćenje na različite načine Putem opšteg proračuna (procene svih troškova) Kapitacija Prema slučaju (dijagnostičkim srodnim grupama)Prema BO - po pacijentu za svu zaštitu za svaki dan proveden u bolniciPrema usluzi (prema posebnim cenama za svaki medicinski postupak)
  • Zakon o zdravstvenom osiguranju
  • Cena usluga - novi načini plaćanja Kapitacija predstavlja fiksnu sumu novca po osiguranom licu/pacijentu odgovarajuće strasne grupe za određeni vremenski period (jedna godina) koji se doktoru plaća za usluge iz godišnjeg programa rada ugovorenog sa Fondom DRG (Diagnosis Related Groups)/DSG (Dijagnostički Srodne Grupe) je metoda klasifikacije akutnih bolničkih pacijenata u grupe koje zahtevaju sličnu potrošnju bolničkih resursa i koje imaju slične kliničke osobine
  • DIJAGNOSTIČKI SRODNE GRUPE (DSG)- plaćanje po slučaju (epizodi liječenja)- svi troškovi lečenja uključeni u cenu, a zavise od složenosti slučaja- cena se formira na temelju razloga prijama (glavne dijagnoze), provedenih postupaka, a na nju dodatno utiču (podižu je) komplikacije i komorbiditeti (dodatne dijagnoze)
  • DIJAGNOSTIČKI SRODNE GRUPE (DSG)- plaćanje po DSG-u podstiče racionalno korišćenje sredstava i efikasnost (najbolji mogući ishod prihvatljivog nivoa kvaliteta uz najmanji mogući trošak)- uvođenja DSG-a dovodi do skraćenja trajanja akutnog bolničkog lečenja i smanjenja provođenja nepotrebnih postupaka- dodatna korist plaćanja po DSG-u je u mogućnosti poređenja bolnica (što podstiče na konkurenciju)
  •  Glavna dijagnoza (MKB-10) CRVENA KNJIGA Ostale dijagnoze – komplikacije i komorbiditeti (MKB- 10) CRVENA KNJIGA Glavni postupak (ICD-10-AM) UMESTO PLAVE KNJIGE Ostali postupci (ICD-10-AM) AUSTRALIJSKI DRG Dob Pol Mehanička ventilacija Težina prilikom porođaja (samo novorođenčad) Datum prijema i otpusta
  • E-faktura
  • Promena načina plaćanja lekara – izazov, stvarnost ili utopija
  • ◦ Osiguranici ◦ Laička i stručna javnost ◦ Zdravstvene ustanove ◦ Dobavljači i proizvodjači ◦ Zaposleni ◦ Konkurencija ◦ Lokalna zajednica i društvo Stakeholderi – individue ili grupe, koji mogu osetiti posledice odluke manadžmenta organizacije, ili mogu uticati na donošenje te odluke
  • Jednaka prava i uslovi svim zakonom osiguranim licima za korišćenje zdravstvenih usluga s obzirom na zdravstvene potrebe odnosno medicinske indikacijeEfikasnost u poslovanju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, uvažavajući obim, kvalitet, sadržaj i vrstu zdravstvenih usluga i odnos prema korisnicimaBlagovremeno izvještavanje o svim indikatorima poslovanja, troškovima pružanja ugovorenih zdravstvenih usluga, postignutom kvalitetu i obimu ugovorene zdravstvene zaštite i unapređivanje partnerskih odnosa u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništvaRešavanje otvorenih pitanja u neposrednim kontaktima uz odgovarajuću objektivnu argumentaciju, u skladu sa propisima, uz dobru volju da se nađe adekvatno rešenje za ugovorne strane i osigurana lica
  • I. Uspostavljanje efektivnijih pristupa u naplati doprinosaII. Lobiranje za doprinos iz državnog budžeta za neosigurana licaIII. Smanjenje troškova centralizovanjem javnih nabavki gde je mogućeIV. Centralizovane elektronske liste čekanjaV. Protokol o saradnji sa farmaceutskom industrijomVI. Korigovanje elektronske faktureVII. Elektronska zdravstvena knižica (tokom naredne tri godine)VIII. Novi načini finansiranja (kapitacija, DSG)IX. Praćenje pokazatelja kvaliteta i odgovarajuće podsticajne nagrade u ugovore sa davaocima uslugaX. Razvoj informacija o osnovnim koštanjima aktivnosti ZU, koje su neophodne za pregovaranje o ugovorima zasnovanim na uspešnosti izvršenja plana rada
  • U domovima zdravlja◦ Primarna zdravstvena zaštita po kapitaciji◦ Specijalističko – konsultativna zdravstvena zaštita po pacijentu – usluziU bolnicama◦ Specijalističko – konsultativna zdravstvena zaštita po pacijentu – usluzi◦ Bolnička nega po DSG sistemu
  • 1. ИСО 9001:2008 2. ИСО 27 000 2.857 3. Развојни пројекти Запослених (на дан 08.09.2011.) 41% 15% 42% 2% Висока Виша Средња Осталo стручна спрема, стручна спрема стручна спрема У Републичком заводу обављају се послови у вези спровођења здравственог осигурања у 28 филијала и 153 испоставе у којима осигурана лица Републичког завода остварују права из здравственог осигурања и две филијале које не обављају послове у вези спровођења здравственог осигурања (Призрен и Пећ)