Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Lekarska greska prof. dr. med. pavle stankovic

on

 • 1,305 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,305
Views on SlideShare
1,305
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Lekarska greska prof. dr. med. pavle stankovic Lekarska greska prof. dr. med. pavle stankovic Presentation Transcript

 • ЛЕКАРСКА ГРЕШКАСА АСПЕКТА ХИРУРГА-ТРАУМАТПЛПГА И ВЕШТАКА Проф. Др. мед. Павле Станковић Georg-August-Universität Göttingen / Deutschland
 • Важеће норме / смерницедају сигурност у правном смислу и схватају се као ПРЕППРУКЕ од којих је у посебним, оправданим случајевима дозвољено одступити
 • ДЕФИНИЦИЈА ЛЕКАРСКЕ ГРЕШКЕНЕППШТПВАЊЕ ПРИЗНАТИХ СТАВПВА ЛЕКАРСКЕ НАУКЕ, одн. СВЕПБУХВАТНИ ППЈАМ ЗА РАЗЛИЧИТЕ ГРЕШКЕ ЛЕКАРА КПЈЕ СУ МПГУЋЕ У СВИМ ФАЗАМА КПНТАКТА СА ПАЦИЈЕНТПМ View slide
 • ФАЗЕ КПНТАКТА СА ПАЦИЈЕНТПМ Дијагностика Индикација Информација Терапија Постоперативни ток Прганизација Документација View slide
 • ДИЈАГНПСТИКА
 • ИНДИКАЦИЈА
 • ИНФПРМАЦИЈА
 • ИНФПРМАЦИЈА ОБИМ ПИСМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕНа пример:за експлоративну лапаротомију 2 странеза артроскопију зглоба лакта 3 странеза третман псеудоартрозе 4 странеза санирање карпалног тунела 5 страназа холецистектомију – клас. / ендо. 5 страназа колоскопију 5 страназа апендектомију – клас. / ендо. 5 страназа захвате на дебелом цреву 5 страна
 • ТЕРАПИЈА
 • ППСТППЕРАТИВНИ ТПК
 • ПРГАНИЗАЦИЈА
 • ДПКУМЕНТАЦИЈА
 • ПРАВНИ ЗАСТУПНИК ПАЦИЈЕНТА
 • Вештак
 • ФИНАНСИСКП ПБEШТЕћЕОЕ• Заборављен тупфер- интраперитонеално 9.000 €• Интраоп. оштећење н.радијалиса 35.000€• Морбус Судек руке после прелома 45.000€• Постоперативна параплегија 300.000€ • Евт. уз месечне рате
 • ШТА СЕ ДПГАЂА СА ЛАКАРПМ КПМЕ ЈЕ УРУЧЕНА ТУЖБА на. пр. ЗА ТЕШКУ ТЕЛЕСНУ ППВРЕДУ?
 • ПРЕППРУКЕ ЛЕКАРУ У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПРПТИВ ОЕГА УЛПЖЕНА ТУЖБА1. Прикупити комплетну писмену документацију2. Писмено известити сопствено професионално осигурање3. Писмено известити надлежну лекарску комору4. Ангажовати адвоката – специјалисту за медицинско право- искусног у правном заступању интереса лекара5. Не упуштати се ниукакву дискусију са пацијентом6. Ниједну изјаву не давати без присуства свог адвоката7. Не признавати никакву грешку без обзира постојала иста или не8. Пдмах направити копије целокупне кокументације.
 • ЗАСТАРЕВАОЕ ПРАВА НА ПБЕШТЕћЕОЕ • ( § 199 1 BGB n.F.)
 • ДијагностикаПостоп. ток ИндикацијаПрганизација Информација Документација Терапија