1 patološki mehanizmi razvojnog poremećaja kuka kod dece dr dragoslav bosnjak

1,773 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 patološki mehanizmi razvojnog poremećaja kuka kod dece dr dragoslav bosnjak

 1. 1. Bošnjak DragoslavDom zdravlja LaktašiRS,BiH Patološki mehanizmi nastanka razvojnog poremećaja kuka kod dece
 2. 2. Patološki mehanizmi razvojnog poremećaja kuka kod dece Istorijat-Hipocrates u svom vremenu piše o posledicama nelečenih isčašenja kukova kod dece.-Ortolani, talijanski pedijatar, početkom dvadesetog veka prvi počinje dijagnostičku procenu ilečenje razvojnog poremećaja kuka kod dece.-Galeazzi - prvi pregledao više od 12 000 slučajeva dece sa isčašenim kukovima i zaključuje dapostoji povezanost između skraćenja butne kosti i dislokacije kuka. Definicija-Definicija RPK(develomental dyspalsia of the hip-DDH), nije univerzalno dogovorena.Izraz se koristi za bolesnika koji su rođeni sa nestabilnošću ili displazijom kuka koji, kasnijeako nisu lečeni, mogu dovesti do isčašenja kuka.-Termini koji se koriste: subluxatio dislocatio nestabilnost
 3. 3. Epidemiologija RPK-Razvojni poremećaj kuka (RPK), je najčešći poremećaj koštano-zglobnog sistema-Na prostorima Balkana je incidencija od 1 do 4% uz postojanje endemskihžarišta-Najveća incidencija na pojedinim endemskim žarištima JugoistočneEvrope i Bliskog istoka se kreće i 10% do 14 % Native American baby of the Nez Percetribe, photographed by Edward S. Curtis, 1911 Presentation of Jesus in the Temple - by BELLINI, Giovanni - Giotto 1266-1357,Fiorentina from Galleria Querini Stampalia, Venice-Incidencija , je dobrim delom rasno i geografski determinisna Ambrogio Lorenzettis Madonna and Child(1319)-Visoka incidencija kod američkih Indijanaca i incidencija blizu nule kodafričkih naroda-Barlow je prvi autor koji sistematizuje incidenciju RPK i prijavljuje 1 slučajna 60 novorođenčadi, gde više od 60% slučajeva postaje stabilno prvenedelje a 88 % kukova postaje stabilno nakon 2 meseca postnatalno, dakleostaje samo 12 (od ovih 1 na 60) ili samo 0,2% sa preostalomnestabilnošću.
 4. 4. Etiologija RPKRPK je složena bolest multifaktorskog nasleđa, mehaničkih i fizioloških faktora od stranemajke i deteta, tokom trudnoće, nakon poroda i postnatalnih faktora.TEORIJE: 1. MEHANIČKA- u centar dovodi intrauterusni položaj ploda, uticaj toksičnih faktora, zračenja, avitaminoze, anemija majke, prevremen poro- đaj,oligohidramnion, položaj karlicom, blizanačka trudnoća, ge- netski faktori nasleđa i porodično pojavljivanje. 2.FILOGENETSKA-nesavršenoist čoveka na uspravan položaj, kod četveronožaca ileum u potpunosti pokriva acetabulum te je glavica butne kosti u potpunosti smeštena u njoj i mogućnost RPK je minimalna.Faktori rizika za razvoj RPK-RASNA POZADINA (Američki Indijanci,Laplanders 1-5%,žuta rasa,afrički narodi blizu 0%)-GENETSKA POZADINA ( 4 do 10 puta veća učestalost RPK kod dece čiji roditelji imaju RPK,nisu mapirani geni ili proteinski biomarkeri, opisana udruženost RPK sa nekimdismorfičnim sindromima čija genetska osnova je dokazana-Peter’s syndroma)-INTRAUTERUSNI POLOŽAJ-porod zadkom povećava incidenciju RPK i do 20%-POL-80% dece sa RPK je ženskog pola,odnos 4:1 devojčice-dečaci-PRVOROĐENOST-značajno veća incidencija kod prvorođenčadi
 5. 5. Patološki mehanizmi nastanka RPK -mesto promena.Patološke promene su na : a)acetabulumu b)glavici butne kosti -ligamentarna labavost i patološka rastegljivost -mišićno-tetivne kontrakture, -valgus položaj i anteverzija femura, -subluksaciju,luksaciju i -acetabularnu displaziju.Početak, trajanje i intenzitet delovanja uzročnih faktora direktno utiču na stepen morfološko-anatomskih i biomehaničkih promena..VAŽNO :Primarni uzročni faktori i sekundarne morfološke promene su REVERZIBILNE i njihovo dejstvo se može prekinuti blagovremenim LEČENJEM!
 6. 6. Patološki mehanizmi nastanka RPK Uzročni faktoriUZROČNI FAKTORI: 1. ENDOGENI (najverovatnije se nasleđuju i spadaju u tzv “nestalne GENETSKE faktore”) A)DISPLAZIJA ACETABULUMA, B)ANTEVERZIJA GLAVICE FEMURA I LABAVOST ZGLOBNE KAPSULE( izazivaju je “ekstraartikularni faktori”:jako zategnut ileopsoas –sužava kapsulupo tipu “peščanog sata”,zategnutost aduktornih mišića i “intraartikularni faktori”: zategnutostacetabularnog pulvinara, lig. Teres capitis femoris, poprečnog acetabularnog ligamenta, inverzijalimbusa ili “neolimbus”, koji deli acetabulum na pravi i lažni.-Mogućnost da se nasledi sklonost isčađenju kukova ,ako je jedan od roditelja imao RPK je oko 12%, a uslučaju da je jedan roditelj i jedno dete imali RPK sklonost nasleđivanju se penje i do 30%. 2.EGZOGENI (MEHANIČKI) –determinantni- bez kojih nema dislokacije i vrše stalnimehanički pritisak na veliki trohanter glavice butne kosti u jednoj od luksantnih pozicija, a moogudjelovati . Intrauterino, .tokom porođaja, .postnatalno-30-50% dece sa RPK je rođeno zadkom-Mehanički faktori deluju tokom cele trudnoće,a izrazto dejstvo imaju u toku druge polovinetrudnoće,posebno u poslednjem tromesečju trudnoće. 3.FIZIOLOŠKI FAKTORI- dovodi se u vezu sa povećanim lučenjem majčinih hormona(estrona i estradiola), što za posledicu ima prekomernu labavost vezivnih struktura zbloba.Posebnose na taj faktor osetljiva deca ženskog pola. 4.POL ; 5.RASNA PRIPADNOST ; 6.PRVOROĐENOST
 7. 7. Patološki mehanizmi razvoja RPK Patoanatomija i patofiziologija RPKRPK podrazumeva nenormalan razvoj kuka u čemu učestvuju: a) prekomerna rastegljivost ligamentarnog aparata (m.estogeni)-nejasan mehanizam, RPK nije opisan i većoj inci- denciji kod Sy Marfan i EhlersDanlos . Hiperrastegljivost je česta kod novorođenčadi,ali kukovi nisu nestabilni i trebalo bi upotrebiti veliku silu da bi se zglobna tela dovela u nestabilan ili luksantan položaj. b)plitak acetabulum -kod dece bele rase ovaj faktor može imati ulogu u osetljivom razdoblju a u sadejstvu sa ligamentarnom rastegljvošću , dok kod dece crne rase nema vidljivog značaja
 8. 8. Patološki mehanizmi razvoja RPK Patoanatomija i patofiziologija-Rast acetabuluma zavisi od epifizeolarnog rasta : a)triradiata hrskavice b) 3 centra okoštavanja acetabuluma (acetabularne epifize od kostiju pubisa,ileuma i ishiuma) c)intersticijumskog potpornog tkiva aceta- buluma. d) prisustvo sferne glavice butne kosti-Anatomija decentriranih i dislociranih kukova nakon nekoliko meseci trajanja poremećajapodrazumeva formiranje sljemena acetabuluma-tzv.”neolimbus”,koji dalje predstavlja preprekuza normalan odnos glavice butne kosti i acetabuluma , te duži dislociran položaj zglobnih telapodrazumeva i slabiju funkciju ligamenta primicača (lig.teres) , poprečnog acetabularnogligamenta i otežava stezanje zglobne kapsule, što sve zajedno , omogućuje i podržavadecentriran položaj zglobnih tela.-Umetanjem “neolimbusa” između zglobnih tela otežava i onemogućava spontanu rezolucijunestabilnih kukova.
 9. 9. REZULTATI retrospektivne studije –uzorak 937 deceFaktori rizika RPK-polna distribucija 1000 800 600 400 200 0 Series1 Series1Grafikon 1.Polna zastupljernost kao faktor rizika kod djece sa nađenim RPK.
 10. 10. Rezultati retrospektivne studije-uzorak 937 decedistribucija RIZIKO faktora kod dece sa RPK 12 10 8 6 4 Series1 2 0 prvorođenost 12-70,58% gen. majke sa RPK-10-58,82% gen.brača i sestre RPK -6- gen. otac sa RPK 1-5,88% porod 35,29% zadkom 5- udruž.sa pes 29,41% adductus 1- udruž. sa 5,88% Torticolisom 1-5,88%

×