Lotus apartment song than [ 0933.001.808 ]

1,372 views

Published on

http://www.newssaigon.net/2014/05/Lotus-Apartment-can-ho-voi-gia-368-trieu.html
Lotus Apartment toa lac ngay chan cau vuot song than,
Gan truong, cho, nha tho, TT Van hoa - Giai tri,
Cach benh vien thu duc 3km, lien ke lang dai hoc quoc gia thanh pho ho chi minh, Thiet ke sang trong, Lay anh sang thien tu nhien cho tat ca cac can phong, ....
Thanh toan 20% gia trị HD, con lai theo tien do xay dung, khong lai xuat trong 2 nam,
Hien nay chung toi dang trien khai ban dot dau tien
Nhanh tay de chon lo dep nhat
LH: 0933001808

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lotus apartment song than [ 0933.001.808 ]

 1. 1. TỔ ẤM TRONG TẦM TAY
 2. 2. CĂN HỘ LOTUS APARTMENT
 3. 3. THÔNG TIN TỔNG QUAN Địa chỉ Bình Đường 3 – Phường An Bình – Thị Xã Dĩ An – Bình Dương Chủ Đầu Tư Công ty CP DV TM XD Hỷ Địa Phát triển dự án Công ty Cổ phần FiveStar Đơn vị thi công Công ty CP ĐT Phan Vũ Công ty TNHH XD&TM Nam Phú Hưng
 4. 4. THÔNG TIN TỔNG QUAN Quy mô 10.147,7 m2 Mật độ xây dựng 26,5% Chiều cao 23 tầng Số sản phẩm khối A 321 sản phẩm Diện tích 36,3 – 48,8
 5. 5. GIAO THÔNG THUẬN TIỆN
 6. 6. GIAO THÔNG THUẬN TIỆN MẶT TIỀN QUỐC LỘ 1A – LIỀN KỀ VÀNH ĐAI TSN – BÌNH LỢI
 7. 7. VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA TIẾP GIÁP CÁC KCN LỚN NHƯ: - KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG - KHU CN BÌNH ĐƯỜNG - KHU CN SÓNG THẦN - KHU CN BÌNH DƯƠNG
 8. 8. TIỆN ÍCH NGOẠI KHU VƯỢT TRỘI Vôùi lôïi theá tieän ích vöôït troäi, ngay khu daân cö hieän höõu, döï aùn ñöôïc thöøa höôûng nhieàu tieän ích hieän höõu trong baùn kính 2km: Chôï An Bình, Chôï Thuû Ñöùc, beänh vieän Thuû Ñöùc, Coop.Extra, tröôøng hoïc caùc caáp....
 9. 9. TỔ ẤM TRONG TẦM TAY Lotus Apartment ñöôïc thieát keá vôùi ba khoái caên hoä nhö nhöõng caùnh sen töôi thaém vöôn cao ñoùn chaøo naéng môùi - theå hieän cuoäc soáng naêng ñoäng vaø phaùt trieån taïi khu vöïc cöûa ngoû phía Ñoâng TP.HCM
 10. 10. TỔ ẤM TRONG TẦM TAY Vôùi khoâng gian xanh roäng lôùn seõ taïo caûm giaùc thö thaùi vaø thanh bình, nôi baïn seõ coù nhöõng phuùt giaây thöïc söï thö giaõn cuøng gia ñình vaø beø baïn. Ngoaøi ra xung quanh döï aùn coøn ñaùp öùng ñaày ñuû caùc tieän ích vaø dòch vuï nhö: Chôï, tröôøng hoïc caùc caáp, sieâu thò, beänh vieän Thuû Ñöùc..
 11. 11. TIỆN ÍCH Khu dân cư & tiện ích hiện hữu
 12. 12. TIỆN ÍCH Bệnh Viện Thủ Đức
 13. 13. GIÁ BÁN TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG 368368 Triệu/căn Chỉ từ
 14. 14. MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
 15. 15. MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
 16. 16. THIẾT KẾ CĂN HỘ
 17. 17. MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
 18. 18. MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
 19. 19. MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
 20. 20. THANKS YOU

×