Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v

on

 • 1,537 views

13.10.2011, Verkossa.hum -koulutustapahtuma (Niina Impiö ja Venla Vallivaara)

13.10.2011, Verkossa.hum -koulutustapahtuma (Niina Impiö ja Venla Vallivaara)

Statistics

Views

Total Views
1,537
Views on SlideShare
1,535
Embed Views
2

Actions

Likes
2
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 2

http://paper.li 1
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Poriskaa hetki vieruskaverin kanssa
 • Tämä on sitä mitä oppimisen tutkija näkee

Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v Yhteisollinen oppiminen ja_opettajuus_n&v Presentation Transcript

 • Teknologiatuettu yhteisöllinen oppiminen ja opettaminen Niina Impiö & Venla Vallivaara LET, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Työpajan jälkeen osaat vastata
  • Mitä on yhteisöllinen oppiminen ja opettajuus?
  • Miten teknologiaa voidaan hyödyntää yhteisöllisessä oppimisessa ja opettamisessa?
  • Miten sosiaalisen median yhteisöt voivat tukea oppimista ja opetusta?
 • Sisällöt ja aikataulu
   • Noin klo 13-15
   • Alustukset ja yhteistä keskustelua:
   • Yhteisöllinen oppiminen ja sen tukeminen teknologialla (Venla Vallivaara)
   • Yhteisöllinen opettajuus ja sen tukeminen teknologialla (Niina Impiö)
   • Noin klo 15-16
   • Ryhmätyöskentely pienryhmissä, jonka jälkeen yhteistä keskustelua ryhmätyöskentelyn tuloksista.
 • Yhteisöllinen oppiminen
 • Johdanto
  • Sosiaalisesti jaettu osaaminen ja tiedon hallitseminen yhä tärkeämpiä edellytyksiä tulevaisuuden monimutkaisissa työtehtävissä.
  • Oppimista tarkastellaan yhä enemmän ryhmäprosessien seurauksena. Analysoinnin kohteena ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen muodot sekä niiden vaikutukset yksilön ajatteluun ja toimintaan.
  • Yhteisöllisen oppimisen tutkimuksessa erotettavissa kaksi pääsuuntausta
   • Sosio-kognitiivinen näkemys yhteisöllisestä oppimisesta
   • Sosiokulttuurinen näkemys yhteisöllisestä oppimisesta
 • Mitä on yhteisöllinen oppiminen (Collaborative learning)?
  • ” a situation in which two or more people learn or attempt to learn something together ” (Dillenbourg, 1999)
  • Näkökulman laajuus (ryhmän koko ja ajanjakso)?
  • Miten määritellään oppiminen?
  • Mitä on yhteisöllisyys (collaboration) oppimisessa?
   • Yhteisölliset tilanteet
   • Yhteisölliset interaktiot
   • Yhteisölliset prosessit
   • Yhteisöllisen oppimisen vaikutukset
  • Yhteisöllinen oppiminen vs. yhteistoiminnallinen oppiminen (co-operative learning)
 • Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmässä opiskelusta? Mitä hyvää ryhmässä opiskelu on tuonut verrattuna siihen, että olisit opiskellut samoja sisältöjä itsenäisesti?
 • Yhteisöllisen oppimisen etuja
  • Oppijalla mahdollisuus ulkoistaa ajatteluaan ja sitä kautta kehittää edelleen ideoitaan ja käsityksiään
  • Osallistujat tulevat tietoisiksi ajatteluprosesseistaan ja havaitessaan eroja omien ja toisten näkemysten välillä
  • Keskustelu motivoi osallistujia selittämään ja selkeyttämään omia ajatuksiaan muille, elleivät ne vielä ole muiden mielestä tarpeeksi selkeitä tai tarkkoja
  • Ilmiöitä käsitellään abstraktimmalla tasolla, koska ryhmän tulee löytää yhteinen ja tarpeeksi yleinen pohja ongelmanratkaisulle
 • Yhteisöllisen oppimisen edellytyksiä
  • Tiedon ja toiminnan symmetrisyys ja tasavertaisuus
  • Toimiva ryhmäytyminen (grounding)
  • Yhteisöllinen tiedonrakentelu edellyttää sitoutumista koordinoituun, tavoitteelliseen ja jaettuun ongelmanratkaisuun
  • Avoimet kysymykset vs. faktakysymykset
  • Sijaa myös väärinymmärryksille ja erimielisyyksille
  • Osittain päällekkäinen asiantuntijuus. Tarpeeksi yhteistä ymmärrystä, mutta riittävän erilaiset näkökulmat.
  • Tavoitteena tutkiva puhe (vs. kiistelevä tai kumulatiivinen puhe)
  • Yksilötasolla ryhmän jäseneltä vaaditaan mm. motivaatiota yhteistyöhön, riittäviä opiskelutaitoja, rohkeutta ja avoimuutta
  • Teknologian tarjottava joustavat monipuoliset välineet vuorovaikutukseen ja ryhmän työskentelyyn. Toimivuus, helppous ja luotettavuus tärkeällä sijalla
 • Teknologiatuettu yhteisöllinen oppiminen
  • Computer-supported collaborative learning, CSCL
  • Tietotekniikka voi parhaimmillaan tukea kollaboratiivista ongelmanratkaisua ja oppimista tekemällä ajattelua näkyväksi ja julkiseksi sekä tukemalla prosessinaikaisen keskustelukulttuurin luomista.
  • Kognitiivista taakkaa voidaan jakaa toisten ihmisten lisäksi myös teknologian kanssa
 • Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media
  • Sosiaalinen media tavoittelee lähtökohtaisesti yhteisöllisyyttä  Miten sosiaalisella medialla voidaan tukea yhteisöllistä oppimista?
  • Oletko sinä koskaan käyttänyt blogia, wikiä tai vaikkapa RSS-syötteitä tietoisesti oppimisen tukena?
  • Suuri osa ihmisen oppimasta tapahtuu ns. informaaleissa ympäristöissä eli varsinaisen koulun/opiskelun ulkopuolella.
  • Miten suuressa roolissa uskot sosiaalisen median olevan nykyihmisen informaalissa oppimisympäristössä?
 • Sisältöresurssit tiedonhaku, oppimateriaalien jakaminen Kognitiiviset työkalut tiedon prosessointi, tiedonrakentaminen, käsitteellinen muutos Henkilökohtainen oppimisympäristö ajattelun jäsentäminen, oppimisen seuraaminen Yhteisölliset työkalut tiedonrakentelu, jaettu asiantuntijuus, vastavuoroinen ymmärtäminen Yhteisöllinen oppimisympäristö oppimisprosessin vaiheistaminen, ryhmäprosessien tukeminen Yhteisöresurssit tiedonhaku, yhteisöllisesti tuotettu tieto, vertaistuki, verkostoituminen (Pönkä & Impiö, 2009) http://develope.wordpress.com/ YKSILÖ YHTEISÖ Sosiaalinen media työskentely- ja oppimisympäristönä
 • http://laskee-kaakeleita.blogspot.com/2011/09/bodysurffausta-laineilla-kelluvien.html
 • Yhteisöllisen oppimisen mallit
  • Pedagoginen malli on oppimisteoriaan pohjautuva jäsennys opetustilanteiden ja oppimisprosessin etenemisestä. Jäsentää pedagogisen prosessin eri vaiheisiin ja toimii kehikkona opetuksen suunnittelussa.
  • Yhteisöllisen oppimisen mallin pohjana ajatukset yhteisöllisestä oppimisesta ja lähtökohtana oppimista tukevan yhteisöllisyyden tukeminen.
  • Oppimisen teoria  Pedagoginen malli  Pedagoginen strukturointi  Pedagoginen skripti
  • Esimerkkejä koulutusteknologian opetuksessa hyödynnetyistä yhteisöllisen oppimisen malleista:
   • Case 1: Designing e-learning
   • Case 2: Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa
   • Case 3: Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö
 • CASE 1 Designing e-learning (2010) http://koutek-0910.wikispaces.com
 • CASE 2 Koulutusteknologia muuttuvassa yhteiskunnassa (2010) http://koutek-1011.wikispaces.com
 • CASE 3 Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (2011) http://letopinnot.purot.net
 • Yhteisöllinen opettajuus
 • Yhteisöllistä työskentelyä ei tavoitella yhteistyön vuoksi, vaan siksi, että se käynnistää tehokkaita oppimisen mekanismeja.
   • kysyminen ja selittäminen
   • argumentointi ja palautteen anto
  tiedon jakaminen
   • toisten toimintastrategioiden seuraaminen
 • Opettajien yhteisöllisyys
  • Yhteistyön tekemisellä ja sen vaikutuksilla pedagogisiin käytäntöihin on tärkeä merkitys opettajan osaamisen kehittymiselle. (Barab & Squire, 2002; Barab, Makinster & Scheckler, 2003; Goddard, Hoy & Woolfolk Hoy, 2004 Yuen, Law & Wong, 2003 )
  • Opettajat, jotka ovat aktiivisia toimijoita kouluyhteisössä, käyttävät aktiivisesti yhteisöllisiä työskentelytapoja myös opetuksessaan. (Schlager & Fusco, 2004)
  • Yksi opettajien yhteistyötä edistänyt tekijä on ollut tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäyttö, jonka kehittämiseen on liittynyt erilaisia yhteistyöhankkeita.
  • Vaikka yhteistyö opettajien ja koulujen välillä on lisääntynyt, tutkimukset yhteistyöhankkeista osoittavat, että yhteisölliset toimintamallit opettajan työssä ovat vielä vakiintumattomia. (esim. Ilomäki, 2008; Ilomäki Lakkala, 2006)
 • Opettajan asiantuntijuuden osa-alueet
  • Teoreettinen tieto
  • substanssitieto + kasvatustieteellinen tieto =
  • pedagoginen sisältötieto
  • Käytännöllinen ja kokemuksellinen tieto
  • opetustaidot, oppimisen ohjaamisen taidot, hiljainen tieto
  • Itsesäätelytieto
  • metakognitiiviset taidot
  • reflektiivisyys
   • oman toiminnan ohjaaminen
   • Taidot ja valmiudet yhteisölliseen työskentelyyn
  (esim. Barab, Kling & Gray 2003; Tynjälä, 2004)
  • Valmiutta oppia uusissa oppimistilanteissa ja konteksteissa
  • Pyrkimystä rutiinitoiminnoista uusiin ja luoviin toimintamalleihin ja ratkaisuihin
  • Uusien oppimisteoreettisten käsitysten soveltaminen opetuksen käytäntöihin
  • Uudenlaisten pedagogisten menetelmien kehittäminen
  • Pedagogisia innovaatioita, kuten tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen hyödyntämisen malleja (Sahlberg & Boce, 2010.)
  • Opettajien yhteisöllinen toiminta on keskeinen edellytys sille, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan (Rasku-Puttonen ym., 2004)
  Opettaja adaptiivisena asiantuntijana (Crawford, Schlager, Toyama, Riel & Vahey, 2005)
 • Innovatiivinen, kehittyvä koulu (Ilomäki & Lakkala, 2006) Oppimisen infrastruktuuri (Lipponen & Lallimo, 2006) KOULUN TYÖSKENTELY- KULTTUURI TVT-RESURSSIT PEDAGOGISET KÄYTÄNNÖT JOHTAJUUS
  • OPETTAJAYHTEISÖT
  • pedagoginen yhteistyö
  • asiantuntemuksen jakaminen
  • työyhteisön sisäinen verkostoituminen
  • keskustelukulttuuri
  • kehittämiskulttuuri
 • Kaisto, Hämäläinen & Järvelä. (2007) http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286780/ Esimerkki 1
 • Kaisto, Hämäläinen & Järvelä. (2007) http://herkules.oulu.fi/isbn9789514286780/ Esimerkki 2 Esimerkki 3
 • Sometu-verkosto http://sometu.ning.com/
 • LeMill-verkosto http://lemill.net/
 • Oppimisresursseja opettajille http://vinkkiverkko.wikispaces.com/
 • Asiaa sosiaalisesta mediasta opetushallituksen sivuilla http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media
 • Sosiaalinen media opettajan työssä
  • Opettajat kertovat itse
   • http://somelukio.blogspot.com/2011/10/globaali-opettaja-hyodyntaa-sosiaalista.html
 • RYHMÄTEHTÄVÄ
  • Ryhmätehtävää työstetään 3-5 hengen ryhmissä klo 15.00 asti, jonka jälkeen kokoonnutaan yhteen keskustelemaan pienryhmätyöskentelyn annista.
  • Työskentelyn vaiheet:
  • Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:
   • Millaisia kokemuksia teillä on yhdessä opiskelemisesta?
   • Millaisia ongelmia tai haasteita olette yhdessä opiskelemisessa kohdanneet?
  • Valitkaa ryhmässänne yksi yhdessä opiskeluun liittyvä ongelma, jonka kirjaatte ylös paperin ylälaitaan.
  • Ideoikaa yhdessä tämän päivän alustusten, omien kokemustenne ja aiemman asiantuntemuksenne pohjalta, miten valitsemanne ongelma voitaisiin välttää? Voisiko ongelmaan löytyä ratkaisu teknologian, ryhmän yhteisten sopimusten, opettajan toiminnan, yksittäisten ryhmän jäsenten toiminnan tms. kautta? Antakaa ideoiden virrata tässä vaiheessa vapaasti ja kritiikittä.
  • Koostakaa lopuksi ideoidenne pohjalta vinkkilista, miten opiskelija tai opettaja voi ehkäistä kyseisen ongelman esiintymisen yhdessä oppimisen tilanteissa.
 • Lähdekirjallisuutta yhteisöllisestä oppimisesta
  • Arvaja, M. & Mäkitalo-Siegl, K. (2006). Yhteisöllisen oppimisen kognitiiviset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät: verkkovuorovaikutuksen näkökulma. Teoksessa Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö.
  • Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? Teoksessa Dillenbourg, P. (toim.) Callaborative learning: Cognitive and Computational Approaches.
  • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. (2004). Tutkiva oppiminen : järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä.
  • Häkkinen, P. & Arvaja, M. (1999). Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (1999). Oppiminen ja asiantuntijuus.
  • Luokkanen, T., Näykki, P., Impiö, N. & Vuopala, E. (2008). Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena.
  • Paavola, S., Hakkarainen, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2006). Tutkivan oppimisen periaatteita ja käytäntöjä: ”trialoginen” tiedonluomisen malli. Teoksessa Järvelä, S., Häkkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.) Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö.
 • Lähteitä yhteisöllisestä opettajuudesta
  • Barab, S.A., Barnett, M. & Squire, K. (2002). Developing an empirical account of a community of practice: Characterizing the Essential Tensions. The Journal of the Learning Sciences , 11(4), 489-542.
  • Barab, S., MaKinster, J. & Schekler, R. (2003). Designing System Dualities: Characterizing a Web-Supported Professional Development Community. The Information Science , 19, 237-256.
  • Bransford, J. (2001). Thought on adaptive expertise. Retrieved June 15, 2008, from http://www.vanth.org/docs/AdaptiveExpertise.pdf .
  • Crawford, V., Schlager, M., Toyama, Y., Riel, M., & Vahey, P. (2005). Characterizing Adaptive Expertise in Science Teaching: Report on a Laboratory Study of Teacher Reasoning. American Educational Research Association -konferenssi, 11.–15.4.2005, Montreal, Kanada.
  • Ilomäki, L. & Lakkala, M. (2006). Tietokone opetuksessa: opettajan apu vai ongelma? Teoksessa S. Järvelä., P. Häkkinen & E. Lehtinen (toim.), Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (s. 184-206). WSOY Oppimateriaalit Oy.
  • Rasku-Puttonen, H., Eteläpelto, A., Lehtonen, O., Nummila, L., Häkkinen, P. (2004). Developing teachers‘ professional expertise through collaboration in an innovative ICT-based environment- European Journal of teacher Education, 27(1), 47-60.
  • Sahlberg, P. & Boce, E. (2010). Are teachers teaching for a knowledge society? Teachers and Teaching: Theory and Practice , 16(1), 31-48.
  • Schlager, M.S. & Fusco, J. (2004). Teachers Professional Development, Technology, and Communities of Practice. Are We Putting the Cart before the Horse? S., Barab, R., Kling & J.H., Gray (Eds.) Designing for Virtual Communities in the Service of Learning (s.120-153). Cambridge University Press.
  • Tynjälä, P. (2004). Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa . Kasvatus, 2, 174-190.