Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
295
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Edutool-opintojen kevään 2012 aloitus Niina Impiö & Pirkko Hyvönen Kohti oppimisen asiantuntijuutta
 • 2. Tervetuloa jatkamaan Edutool-opintoja!
  • Klo 12:45-13:15 Katsaus menneeseen ja tulevaan
  • Klo 13:15-14 Asiantuntijaksi oppimassa Asiantuntijaprofiili
  • Klo 14-14:15 tauko
  • Klo 14:15-15:30 Artikkelitehtävä ja lopetus
 • 3. Iltapäivän tavoite Palauttaa mieleen jo opittuja sisältöjä Aloittaa ASPRO2-tehtävän ideointi ja kirjoittaminen Orientoitua kevään opiskeluun
 • 4. Syksyn 2011 opintojaksot
  • PERUSOPINNOT
   • JOKO (6 op)
   • OTTO (7 op)
   • KOPRO (6 op)
  • SYVENTÄVÄT OPINNOT
   • IPPI (7,5 op)
   • GRADU (40 op)
  Perus-opintojen palautetta käsitellään huomenna.
 • 5. Kevään 2012 opintojaksot
  • PERUSOPINNOT
   • KOPRO jatkuu syksyltä
   • TEL 1 (6 op)
  • SYVENTÄVÄT OPINNOT
   • Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op)
    • ASPRO2 ja ASPRO3
    • ASPI CASE I
   • Menetelmäopinnot (10 op)
    • KVALI (5 op)
    • KVANTTI (5 op)
   • GRADU (40 op)
  • VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
   • Oman suunnitelman mukaan
  Katso tarkemmat ajankohdat aikataulusta www.let.oulu.fi/opinnot HOPS-asiaa? Ota yhteyttä Niinaan! 
 • 6.  
 • 7. Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op)
  • Osaamistavoitteet
   • osaat tarkastella asiantuntijaksi oppimista elinikäisenä prosessina, johon voit itse vaikuttaa
   • ymmärrät ja osaat soveltaa asiantuntijaksi oppimisen teoreettista viitekehystä
   • osaat selittää ja tulkita asiantuntijaksi oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
   • osaat monitoroida ja reflektoida omaa ja yhteisön toimintaa asiantuntijaksi oppimisen viitekehyksessä
   • ymmärrät koulutuksen ja työelämän vaikutuksen asiantuntijaksi oppimisen tukemisessa
 • 8.
  • Suoritustavat ja ajankohdat
   • Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen  syksy 2011-kevät 2013
   • Asiantuntijaprofiilien kirjoittaminen (5 kpl)
    • elokuu 2011
    • tammikuu 2012
    • toukokuu 2012
    • joulukuu 2012
    • toukokuu 2013
   • Aktiivinen osallistuminen yhteisölliseen ongelmanratkaisutyöskentelyyn
    • Case 1  kevät 2012
    • Case 2  syksy 2012
  • Arviointi : 0-5
   • arvioidaan ongelmanratkaisutyöskentelyt
   • asiantuntijaprofiilit hyväksytty/ täydennettävä
  • Vastuuhenkilöt : Pirkko Hyvönen ja Niina Impiö
  Asiantuntijaksi oppiminen (7,5 op)
 • 9.
  • Mitä olen oppinut?
  • Miten uuden oppiminen näkyy toiminnassani?
  • Miten opittu on siirtynyt käytäntöön?
  • Miten voin edelleen kehittyä?
  •  ASPRO2
 • 10. EDUTOOL-OHJELMASSA OPITTUA
  • Kokemuksia vuosien varrelta
 • 11.
  • Yhteisöllisten työskentelytapojen käyttäminen opetuksessa
  • Aikaisempaa halukkaampi osallistumaan työryhmiin
  • Yksin puurtajasta yhteisöllisemmäksi työntekijäksi
  Asenteet yhteisöllistä työskentelyä kohtaan ovat muuttuneet. Tämä ilmenee opetusmenetelmissä ja työskentelyssä kollegoiden kanssa.
 • 12.
  • Uusia kurssisuunnitelmia
   • Perustuvat itsesäätöiseen ja yhteisölliseen oppimiseen
  • Omat opiskelukokemukset näkyvät
   • Huolellisempana opintojen suunnitteluna (oppimisprosessi)
   • Yhteisöllisten skriptien hyödyntämisenä
   • Itsesäätöisen oppimisen tukemisena
  Opintojen aikana on kertynyt paljon kokemuksellista ja teoreettista tietoa yhteisöllisestä oppimisesta. Tämän jälkeen aikaisempaa halukkaampi ja taitavampi hyödyntämään yhteisöllisiä työskentelytapoja omassa työssä.
 • 13.
  • Osaa esittää oppimisteorioihin pohjautuvia perusteluja yhteisöllisille työskentelytavoille
  • Kehittämisideoita työyhteisön yhteisölliseen työskentelyyn
   • Jaetut tavoitteet
   • Yhteinen suunnittelutyö
   • Yhteisölliset teknologiat
  Opiskelijat ovat kokeneet olevansa itsevarmempia ehdottamaan työyhteisössään yhteisöllisiä työskentelytapoja, koska ovat itse saaneet kokemusta niistä käytännössä.
 • 14.
  • Yhteisöllinen työskentely työyhteisössä onnistuu paremmin, jos osallistujilla on teoreettista ymmärrystä yhteisöllisestä oppimisesta.
  • Johdon tuki on tärkeää.
  • Haasteena on
   • keksiä keinoja, joilla saa kollegat innostumaan ja kokeilemaan uutta
   • miten työyhteisön oppimisteoreettista ymmärrystä voidaan laajemmin kehittää
  Mahdollisuudet hyödyntää yhteisöllisiä työskentelytapoja omassa työyhteisössä ovat yhteydessä kollegoiden valmiuksiin työskennellä yhteisöllisesti, koulun työskentelykulttuuriin ja johdon suhtautumiseen.