Webinar cookiewet update

1,588 views

Published on

Tijdens het gratis online seminar van LECTRIC geeft Alexander Singewald inzicht in de ontwikkelingen in de cookiewet.

Bekijk de video van het webinar via:
https://www.onlineseminar.nl/LECTRIC/OnDemand.aspx?Id=806d48f8-5463-4f87-92c8-5e9bebf2bfa1

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Webinar cookiewet update

 1. 1. Online seminar: Cookiewet update ALEXANDER SINGEWALD 30aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend JAN.
 2. 2. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Alexander J.J.T. Singewald CEO Singewald Consultants Group BV Website: www.privacy.nl Adres: Weteringstraat 5 1431 BB Aalsmeer Postadres: Postbus 295 1430 AG Aalsmeer Telefoon:0297 369 767 Telefax: 0297 369 545 E-mail: singewald@privacy.nl KvK: 34117959 Twitter: twitter.comscglaw Nevenfuncties:aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Curriculum vitae: voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten; Nederlands recht specialisatie strafrecht secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek; (1984-1989) voorzitter van de Plantronics Telesales Team Trophy; Beleidsmedewerker/onderzoeker Registratiekamer (1989-1992) Voorzitter Commissie Regelgeving DDMA Adjunct directeur DMSA (1992-1998) Bestuurslid FEDMA; CEO Singewald Consultants Group BV Lid Legal Affairs Committee FEDMA (1998-) Legal Counsel ESOMAR; DM Man van het Jaar 2004 Houder Certificate of Gratitude, Yonsei University Zuid Korea, 2012 Lid van Consultative Committee, Universal Postal Union
 3. 3. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Inhoud • Wetgeving – Per 5 juni 2012 – Per 1 januari 2013 • Parlementaire behandeling – Inzicht in uitvoering • Standpunt Toezichthouders / Politiekaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – Ontwikkelingen • Do-not-track • To do
 4. 4. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD LET OP! • Toestemming voor het plaatsen of uitlezen van een cookie ziet toe op de technische handeling (Telecommunicatiewet) • Daarnaast kan er sprake zijn dat voor het verwerken van persoonsgegevens nogaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend toestemming nodig is (Wet bescherming persoonsgegevens)
 5. 5. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Wat is een cookie? • ……..elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker: ……. • Alles wat op de randapparatuur van abonnee of gebruiker wordt vastgelegd of uitgelezen (‘cookiesaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend etc’) valt onder deze regel – Let op uitzonderingen • Noodzakelijk voor communicatie • Noodzakelijk leveren gevraagde dienst
 6. 6. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Inwerking getreden • 5 juni 2012 • Omgekeerde bewijslast persoonsgegevens per 1 januari 2013 voor tracking cookiesaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 7. 7. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet De cookie bepaling ALEXANDER SINGEWALD
 8. 8. Nieuw cookie artikel 11.7a Telecommunicatiewet • Artikel 11.7a 1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker: – a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, enaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling. Per 1 januari 2013 Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 9. 9. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Nieuw cookie artikel 11.7a Telecommunicatiewet • 2. De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk gegevens worden opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen gegevens. • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing, voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met als uitsluitend doel: – a. de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, ofaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – b. de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk is. • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in overeenstemming met Onze Minister van Justitie nadere regels worden gegeven met betrekking tot de in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten. Het College bescherming persoonsgegevens wordt om advies gevraagd over een ontwerp van bedoelde algemene maatregel van bestuur.
 10. 10. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Voorbeelden van uitzonderingen nr benaming Beschrijving/doel 1 User input cookies Cookies zijn nodig om in een sessie bijvoorbeeld bij vragen en antwoorden gestart door de gebruiker bij te houden of het bijhouden van een boodschappen mandje 2 Authentication cookies Cookies om een gebruiker te identificeren als deze is ingelogd op een eigen account. Er dient dan wel sprake te zijn van een sessiecookie, die dus na het einde van de sessie wordt verwijderd. 3 User centric security Cookies die worden gebruikt om extra beveiligingmaatregelen cookies (bescherming om misbruik te voorkomen) te kunnen nemen voor een dienst die de gebruiker afneemt 4 Multimedia players Deze cookies worden gebruikt om technische gegevens op te slaan om session cookies video of audio af te kunnen spelen, wanneer de gebruiker daarom vraagt. Deze cookies zijn alleen gedurende de sessie actief. 5 Load balancing session Deze cookies worden gebruikt om de communicatie van de juiste server te cookies laten plaats vinden en mogen ook alleen voor dat doel worden gebruikt 6 User interface Deze cookies worden gebruikt om de preferenties van een gebruiker met customization betrekking tot de dienstverlening te onthouden los van cookies of cookies gegevens. Voorbeelden zijn geselecteerde taal instelling, of het weergeven van het aantal resultaten op een zoek website 7 Social plug-in content Zolang deze cookies worden geplaatst wanneer iemand is ingelogd in een sharing cookies omgeving, dan is er sprake van een gevraagde dienst. In alle andere (let op verschil in gevallen van Social plug-in content sharing cookies is er geen sprake ingelogd of van een uitzondering en zal toestemming dienen te worden gevraagd. uitgelogd)
 11. 11. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet Vragen? ALEXANDER SINGEWALD
 12. 12. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Nieuw cookie artikel 11.7a Telecommunicatiewet • Artikel 11.7a 1. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens dient een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker: – a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, enaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling. Per 1 januari 2013 Een handeling als bedoeld in de aanhef, die tot doel heeft gegevens over het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij door de gebruiker of de abonnee te verzamelen, combineren of analyseren voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden, wordt vermoed een verwerking van persoonsgegevens te zijn, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 13. 13. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Ondubbelzinnige toestemming Wbp bij tracking cookies?
 14. 14. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Verwerken persoonsgegevens • Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens – Toestemming – Contract of pre-contractuele fase – Vitaal belangaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – Uitvoering wettelijke verplichting – Vervulling publiekrechtelijke taak – Gerechtvaardigd belang
 15. 15. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Toestemming? Artikel 1 onder i Wet bescherming persoonsgegevens: – Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardtaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt; Bescherming persoonsgegevens 15
 16. 16. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Gevraagde dienst of toestemming? • Gevraagde dienst: – Geen toestemming vragen, waarom moeilijke bewijspositie (vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting)aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 17. 17. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet Vragen? ALEXANDER SINGEWALD
 18. 18. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Hoe toestemming vragen?aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 19. 19. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Hoe toestemming vragen?aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 20. 20. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Toepasbaar? • Ondubbelzinnige toestemming betekent dat er geen twijfel over mag bestaan dat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor welke specifieke verwerkingen. De toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven; ook een handeling van de betrokkene kan gericht zijn op het geven van toestemming. Bij een dergelijke stilzwijgende of impliciete toestemming mag er echter geen twijfel bestaan over de reikwijdte daarvan. Bij twijfel moet de verantwoordelijke nagaan of hij er terecht vanuit gaat dat de betrokkene met de verwerking heeft ingestemd. Toestemming kanaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend altijd worden ingetrokken. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht. (september 2000) 20
 21. 21. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Cookies voor onderzoek en statistiek?aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 22. 22. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Onderzoek en statistiek • Gedragscode onderzoek en statistiek volgen:aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – Maar voor cookie plaatsen (technische handeling) nog steeds toestemming, tenzij uitzondering http://www.moaweb.nl/Gedragscodes/gedragscode-voor-onderzoek-en-statistiek
 23. 23. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Onderzoek en statistiek • Enkele belangrijke bepalingen uit Gedragscode voor onderzoek en statistiekaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 24. 24. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Handhaving & buitenlandaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 25. 25. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Toekomst: browsersettings?aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 26. 26. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Handhaving door OPTAaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 27. 27. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Bewijzenaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend https://www.spamklacht.nl/ik- verzend-elektronische- berichten/
 28. 28. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet Analytics cookies ALEXANDER SINGEWALD
 29. 29. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Device fingerprintingaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 30. 30. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Handelingen Eerste Kamer 8 mei 2012, 28-9-35 • De cookiebepaling bevat twee elementen: de informatieplicht en het toestemmingsvereiste. De informatieplicht houdt in dat wanneer iemand een cookie plaatst of leest op de computer van een gebruiker, hij die gebruiker moet informeren over het feit dat het voornemen bestaat om een cookie te plaatsen of te lezen. Daarnaast moet degene die die cookie plaatst, de gebruiker van de computer informeren over het doel van de cookie. Als het daarbij gaat om het volgen van surfgedrag, zal moeten worden aan- gegeven welke informatie wordt verzameld en wat er met die informatie wordt gedaan. Daarbij moet ook worden aangegeven met wie die verzameldeaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend gegevens worden gedeeld. Verder moet ook informatie worden verstrekt over de periode waarbinnen die cookie gebruikt wordt. Over die informatieplicht bestaat dus totaal geen onduidelijkheid. Het is volstrekt helder wat degene die de cookie plaatst moet doen. Dat zal dus ook door de OPTA worden gehandhaafd.
 31. 31. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Handelingen Eerste Kamer 8 mei 2012, 28-9-35 • Met betrekking tot het toestemmingsvereiste is duidelijk dat er toestemming van de gebruiker van de computer nodig is voordat de cookie wordt geplaatst. Het gaat hier- bij om het zogenoemde opt-insysteem. Minder duidelijk is hoe die toestemming in de praktijk gegeven kan worden. Uiteraard kan toestemming worden verkregen door de eerste keer dat via een website cookies worden geplaatst, door middel van een pop-upscherm toestemming te vragen. In Europees verband wordt gekeken naar meer gebruiksvriendelijke toepassingen, onder andere door browsers geschikt te maken voor het geven van toestemming. De OPTA heeft aangegeven bij dit praktische aspect van de cookiebepaling, de vraag hoe die toestemmingsvereiste vorm moet krijgen, enige terughoudendheid in deaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend handhaving te betrachten. De OPTA stelt open te staan voor een meer gebruiksvriendelijke wijze van het verkrijgen van toestemming. Ook zal de OPTA rekening houden met Europese ontwikkelingen op dit gebied. Verder zal de OPTA bij het beoordelen of op een juiste wijze toestemming is verkregen, toetsen of de toestemming is vrijgege- ven, voldoende specifiek is en gebaseerd is op voldoen- de informatie. Overigens zal de OPTA, als zelfstandig bestuursorgaan, zelf bepalen waar zij de prioriteiten in de handhaving legt.
 32. 32. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD OPTAaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend nieuwe versie 30 juli 2012
 33. 33. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 34. 34. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD OPTA, ronde tafel 29 juni 2012aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 35. 35. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet Verwarring! ALEXANDER SINGEWALD
 36. 36. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Analytics I • However, the Working Party considers that first party analytics cookies are not likely to create a privacy risk when they are strictly limited to first party aggregated statistical purposes and when they are used by websites that already provide clear information about these cookies in their privacy policy as well as adequate privacy safeguards. Such safeguards are expected to include a user friendly mechanism to opt-out from any data collection and comprehensive anonymization mechanisms that are applied to other collected identifiable information such as IP addresses.aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend • In this regard, should article 5.3 of the Directive 2002/58/EC be re-visited in the future, the European legislator might appropriately add a third exemption criterion to consent for cookies that are strictly limited to first party anonymized and aggregated statistical purposes. • First party analytics should be clearly distinguished from third party analytics, which use a common third party cookie to collect navigation information related to users across distinct websites, and which pose a substantially greater risk to privacy.
 37. 37. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Analytics II • This analysis also shows that first party analytics cookies are not exempt from consent but pose limited privacy risks, provided reasonable safeguards are in place, including adequate information, theaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend ability to opt-out easily and comprehensive anonymisation mechanisms.
 38. 38. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Analytics III • Rosa Barcelo from DG Infso on 28th June 2012 during a Greens/EFA European Parliament hearing on ‘Data Protection for the Digital Age’: – DG Infso have discussed adapting theaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend ePrivacy Directive in light of the more rigid consent requirements outlined in the proposed Regulation. This review would take place after a possible adoption of the Regulation.
 39. 39. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 40. 40. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Kamervragen over NPOaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/07/antwoord-op-kamervragen-van-de- sp-over-de-noodzaak-om-cookies-te-accepteren-voor-bezoekers-van-websites-van-de-publieke-omroep.html
 41. 41. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Reactie Minister Kampaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
 42. 42. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD To do • Inventariseer welke ‘cookies etc’ er worden geplaatst en/of uitgelezen op de randapparatuur? • Bepaal of de ‘cookies etc’ vallen onder de uitzonderingen: – Uitsluitend doel voor communicatie – Uitsluitend doel voor gevraagde dienstverlening – (voldoen functionele cookies ook aan eisen, sessie cookie alleen voor een sessie) • Geen uitzondering van toepassing, bepaal dan of de ‘cookies etc’ noodzakelijk zijn?aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend – Zo niet, stop gebruik van deze ‘cookies etc’ • Geen uitzondering van toepassing, bepaal dan een methode om toestemming te vragen? – Cookie informatie opnemen in privacystatement – Op welke wijze toestemming op de startpagina website vragen? – Kan het CMS systeem de vraag naar toestemming ‘verwerken’
 43. 43. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet Do-not-track ALEXANDER SINGEWALD
 44. 44. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Do-not-track • Verschillen in uitleg do-not-track – Europa: do-not-track=do-not-collect – VS: do-not-track=do-collect-but-do-not-use • Verschillende definities • Do-not-track op basis cookie technologie? dan toegangaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend tot gegevens of opslag van gegevens met toestemming • Schermt do-not-track ook ‘cookies’ af die met toestemming zijn geplaatst of onder uitzondering vallen?
 45. 45. aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Webinar Cookiewet Vragen? ALEXANDER SINGEWALD
 46. 46. Webinar Cookiewet ALEXANDER SINGEWALD Vragen? Join the conversation opleidingen@lectric.nl @LECTRIC T 073 68 11 000 LECTRIC LECTRIC LECTRICTVaan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend LECTRICopleidingen

×