Kroniek Arbitragehof 56/93 van 8 juli 1993: onderscheid ongrondwettig, maar “geleidelijke” eenmaking 1993-2000   inte...
Kroniek Algemene Raad ACV 25.2.2003: een globaal, geïntegreerd standpunt (op hoofdlijnen) IPA 2003-2004  geen interpr...
KroniekOntwerp van IPA 2005-2006 (niet goedgekeurd door ABVV):  heropstart overleg  bijstand door een nieuwe paritair...
IPA 2007-2008Ankerpunt 6 : arbeiders – bedienden“Het voorbije jaar 2006 heeft, op vraag van de socialepartners, een expert...
KroniekAlgemene Raad 24.6.2008 (voorbereiding IPA 2009-2010):“Dit IPA moet eindelijk ook komaf maken met de ongelijkebeha...
Kroniek 2009: invoering tijdelijke crisismaatregelen (inz. crisiswerkloosheid bedienden) ACV-standpunt: moet onderdeel ...
Kroniek•  Ontwerp-IPA 2011-2012 (afgekeurd door ABVV en  ACLVB)  – eerste stappen inzake opzeg en tijdelijke    we...
Situaties in sectoren na            ontwerp-IPA     25          cao nr. 75          Be...
Sectorale opzegtermijnen
① PC 124 – Bouw② cao 75 & Wet; PC 140.03 – Wegvervoer; PC 120 – Textiel; PC 121– Schoonmaak
KroniekFederaal regeerakkoord eind 2011:“De eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden zalmoeten worden afgerond tegen ...
KroniekDe regering geeft sociale partners eerst tijd tot31 maart 2013Vervolgens besluit sociale partners om onmiddellijktr...
Uitgangspunten ACVStandpunt Algemene Raad van 2008 blijft uitgangspuntDe collectieve aspecten zoals overlegorganen opbedri...
ACV-benadering: 7 deeldossiers begin van de arbeidsovereenkomst (proeftijd): max. 6 maand uitbetaling loon: minstens 1 m...
Krachtlijnen ACV-benadering totaaloplossing, voor het geheel van verschillen desnoods met overgangsregelingen behoud va...
Benadering ABVV (?)Vooral focussen op 2 discriminatiepunten vermeld in arrest GH07/07/11 (carenzdag en opzeg)Carenzdag: in...
Benadering VBODiscriminaties aanpakken en niet noodzakelijk verschillen.Cao-gebonden discriminaties niet apart aanpakken, ...
Opzegregeling VBO• Interprofessioneel minimum: in weken/jaar• Sectoren kunnen hogere opzeg onderhandelen, maar geplafonne...
Opzegregeling VBO• Verbrekingsvergoeding vrijgesteld van RSZ• Regeling willekeurig ontslag: maar met vork i.p.v. 6 maand ...
Opzegregeling VBO          20
Situatie midden maart• Water zeer diep tussen sociale partners (en binnen bepaalde sociale partners)• Tijd dringt• Regeri...
Komt sowieso ter tafel• scenario’s “in between”: geen harmonisering naar beneden, maar ook niet naar boven• tragere opbou...
Komt sowieso ter tafel• “rugzak”-model: met verbrekingsvergoeding moet outplacement en/of opleiding worden betaald• beper...
Voor ogen houden          24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eengemaakt statuut acv militantenvergaderingen

245 views
179 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eengemaakt statuut acv militantenvergaderingen

 1. 1. Kroniek Arbitragehof 56/93 van 8 juli 1993: onderscheid ongrondwettig, maar “geleidelijke” eenmaking 1993-2000  interprofessioneel: stappen vooruit inzake opzeggingstermijnen en vakantiegeld  sectoraal: ook inzake carenzdagen IPA 2001-2002: studie tegen eind 2001, met het oog op een duurzame oplossing “die daarna over een periode van zes jaar wordt geprogrammeerd” (d.w.z. eind 2007) 1
 2. 2. Kroniek Algemene Raad ACV 25.2.2003: een globaal, geïntegreerd standpunt (op hoofdlijnen) IPA 2003-2004  geen interprofessionele veralgemening afspraak inzake carenzdag ondanks voornemen in het Herenakkoord  Wel een nieuwe aanbeveling aan sectoren  Dossier wordt voor het overige verschoven naar volgend IPA 2
 3. 3. KroniekOntwerp van IPA 2005-2006 (niet goedgekeurd door ABVV):  heropstart overleg  bijstand door een nieuwe paritaire commissie met onafhankelijke voorzitter (= prof. O. Vanachter, met bijstand van andere professoren): verslag tegen eind 2005 (de facto medio 2006) 3
 4. 4. IPA 2007-2008Ankerpunt 6 : arbeiders – bedienden“Het voorbije jaar 2006 heeft, op vraag van de socialepartners, een expertencommissie o.l.v. Professor OthmarVanachter de problematiek van de toenadering tussende statuten van arbeiders en bedienden onderzocht.Professor Vanachter heeft een tussentijds verslag bij desociale partners van de Groep van 10 uitgebracht,waarna zij besloten om vanaf januari 2007 verschillendevergaderingen aan deze problematiek te wijden.” 4
 5. 5. KroniekAlgemene Raad 24.6.2008 (voorbereiding IPA 2009-2010):“Dit IPA moet eindelijk ook komaf maken met de ongelijkebehandeling van arbeiders en bedienden. Dit zal wordenuitgelijnd door de Algemene Raad van 18 november.” 15.9.2008 (omvallen Lehman Brothers): begin van de financieel-economische crisis Algemene Raad ACV 18.11.2008: actualisering standpunt IPA 2009-2010 (“akkoord ten uitzonderlijke titel): zware crisis liet niet toe dossier A-B erbij te nemen 5
 6. 6. Kroniek 2009: invoering tijdelijke crisismaatregelen (inz. crisiswerkloosheid bedienden) ACV-standpunt: moet onderdeel worden van globaal dossier arbeiders-bedienden voorjaar 2010: heropstart overleg Groep van 10 Toekomstcongres oktober 2010: prioriteit voor IPA 2011-2012 6
 7. 7. Kroniek• Ontwerp-IPA 2011-2012 (afgekeurd door ABVV en ACLVB) – eerste stappen inzake opzeg en tijdelijke werkloosheid – afspraak binnen 2 jaar rest te regelen• Vervolg – eerste stappen door regering uitgevoerd en versterkt door sectoren – Arrest Grondwettelijk Hof 07/07/2011 inzake opzeg en carenzdag: binnen 2 jaar (tegen 8 juli 2013) moet harmonisering zijn voltooid 7
 8. 8. Situaties in sectoren na ontwerp-IPA 25 cao nr. 75 Bediende 44 jaar met 3.000 brutomaandloon cao nr.75 + 15% 20 Bedienden onder loongrens Formule Claeys 1997 15 Formule Claeys 2011 ACV-Voorstel 29 dagen per begonnen jaar 10 Opzeg-termijn in 5maanden 0 0 5 10 15 20 25 Anciënniteit in volledige jaren 8
 9. 9. Sectorale opzegtermijnen
 10. 10. ① PC 124 – Bouw② cao 75 & Wet; PC 140.03 – Wegvervoer; PC 120 – Textiel; PC 121– Schoonmaak
 11. 11. KroniekFederaal regeerakkoord eind 2011:“De eenmaking van het statuut arbeiders-bedienden zalmoeten worden afgerond tegen de door het arrest vanhet Grondwettelijk Hof bepaalde einddatum (8 juli2013), waarbij de kosten voor de sociale zekerheid ende fiscus maximaal worden beperkt” 11
 12. 12. KroniekDe regering geeft sociale partners eerst tijd tot31 maart 2013Vervolgens besluit sociale partners om onmiddellijktripartiet te werk te gaan5 maart 2013: start tripartiete werkgroepMoeilijk en nog geen resultaat. 12
 13. 13. Uitgangspunten ACVStandpunt Algemene Raad van 2008 blijft uitgangspuntDe collectieve aspecten zoals overlegorganen opbedrijfsvlak, sociale verkiezingen, paritaire comités,arbeidsrechtbanken, cao’s, aanvullende pensioenen…moet ook opgelost doch nu eerst de 7 dossiers 13
 14. 14. ACV-benadering: 7 deeldossiers begin van de arbeidsovereenkomst (proeftijd): max. 6 maand uitbetaling loon: minstens 1 maal per maand, maar sectoren kunnen frequentie verhogen jaarlijkse vakantie: ook eindejaarspremie meetellen voor vakantiegeld bedienden arbeidsongeschiktheid: afschaffing carenzdag en gelijke regeling gewaarborgd loon gelijke regeling tijdelijke werkloosheid voorkoming van ontslagen, o.m. motiveringsplicht (op vraag) ontslag door werkgever: opzeg van 1 maand per begonnen jaar, met 3 maand als minimum na proeftijd 14
 15. 15. Krachtlijnen ACV-benadering totaaloplossing, voor het geheel van verschillen desnoods met overgangsregelingen behoud van reeds opgebouwde rechten ontzien van overheid en sociale zekerheid (voor geheel van de dossiers bekijken i.p.v. dossier per dossier) solidariteit tussen werkgevers (inz. tussen winnaars en verliezers) 15
 16. 16. Benadering ABVV (?)Vooral focussen op 2 discriminatiepunten vermeld in arrest GH07/07/11 (carenzdag en opzeg)Carenzdag: in de sectoren te onderhandelenOpzeg:- beneden 32.254 euro/jaar: 3 maand per begonnen schijf van 5 jaar- vanaf 32.254 euro/jaar: 1 maand per jaar (kost te solidariseren over alle ondernemingen)- deze loongrens kan opgetrokken wordenAndere? 16
 17. 17. Benadering VBODiscriminaties aanpakken en niet noodzakelijk verschillen.Cao-gebonden discriminaties niet apart aanpakken, maar ineen globale benadering (een bepaalde discriminatie wordtmisschien gecompenseerd door een voordeel op een andergebied);Vastklikken bestaande rechten (dus ook achterstand), inz.opzeg en aanvullende pensioenenCarensdag: ofwel afschaffen (mits compensaties enmaatregelen tegen ongerechtvaardigd ziekteverzuim), ofwelveralgemenen 17
 18. 18. Opzegregeling VBO• Interprofessioneel minimum: in weken/jaar• Sectoren kunnen hogere opzeg onderhandelen, maar geplafonneerd• Vastklikken bestaande rechten op 08/07/2013 en gelijke opbouw naar toekomst. Een arbeider heeft op die datum x-weken opzeg en de bediende y-maanden op basis van de huidige wetgeving. VBO klikt dit vast en dan gaan die arbeider en bediende verder opbouwen in het nieuw systeem. Dus de grote verschillen en discriminatie blijft jaren bestaan. 18
 19. 19. Opzegregeling VBO• Verbrekingsvergoeding vrijgesteld van RSZ• Regeling willekeurig ontslag: maar met vork i.p.v. 6 maand en met verdeling bewijslast• Veralgemening outplacement, maar te betalen door overheid en/of vanuit opzegvergoeding 19
 20. 20. Opzegregeling VBO 20
 21. 21. Situatie midden maart• Water zeer diep tussen sociale partners (en binnen bepaalde sociale partners)• Tijd dringt• Regering zal met voorstellen moeten komen• Piste van bij Vande Lanotte: aanpassing Grondwet zodat onderscheid niet langer ongrondwettig is (tijdelijk of definitief? gerucht of reëel?) 21
 22. 22. Komt sowieso ter tafel• scenario’s “in between”: geen harmonisering naar beneden, maar ook niet naar boven• tragere opbouw i.p.v. onmiddellijk 3 maand na proeftijd• plafonnering opzeg/verbrekingsvergoeding• deel opzeg d’office uitbetaald en dit dan met lagere RSZ en/of belasting 22
 23. 23. Komt sowieso ter tafel• “rugzak”-model: met verbrekingsvergoeding moet outplacement en/of opleiding worden betaald• beperking kost voor sectoren/bedrijven met veel arbeiders, bvb. door solidarisering of bijkomende lastenverlaging (al dan niet alternatief gefinancierd)• overgangsregeling voor bestaande contracten: behoud reeds verworven rechten voor bedienden (ACV) of vastklikken bestaande achterstand (VBO)• hoe loonkoststijging vermijden? 23
 24. 24. Voor ogen houden 24

×