Power apren definitiu

340 views

Published on

Aula virtual Institut cervantes treball assignatura aprenentatges UOC

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Power apren definitiu

 1. 1. L’aprenentatge d’una llengua amb recursos tecnològics APRENENTATGE BASAT EN MATERIALS HIPERMÈDIA EULÀLIA SUAU I LLEAL OCTUBRE 2012
 2. 2. AULA VIRTUAL INSTITUT CERVANTES1. CONTEXT: QUI SOM?2. NECESSITATS DOCENTS INSTITUT CERVANTES3. COM HO ACONSEGUIM?4. RECURS EDUCATIU DIGITAL5. TIPOLOGIES DE RECURSOS EDUCATIUS6. RECURSOS DIGITAL EN L’ APRENENTATGE D’ IDIOMES7. RECURSOS EDUCATIUS A L’AVE8. L’AVE DE L’ INSTITUT CERVANTES9. L’AVE: DEL DOCENT10.L’AVE:DE L’ALUMNE11.MATERIALS DIDÀCTICS MULTIMÈDIA12.METODOLOGIA13.POTENCIAL DIDÀCTIC AVE14.PAS A WEB SOCIAL15.CONDICIONANTS DE LA INCORPORACIÓ DE RECURSOS DIGITALS16.CONCLUSIÓ
 3. 3. CONTEXT: QUI SOM?Institut Cervantes d’ensenyament despanyol com a llengua estrangeraorganisme públicadscrit al Ministeri dAfers Estrangerscreat el 1991Eva des de l’ any 2000AVE creat pel Departament de tecnologies xarxa daproximadament 70 centres situats a quatre continents. Integrada, per institucions de molt diversa índole. Comunitat potencial de 72.000 usuaris entre estudiants i professors.OBJECTIU:Promoure lensenyament de lespanyol i la cultura dels països hispanoparlants atot el mónAtendre de manera eficaç les necessitats dels nostres alumnes i duna demandade possibles nous alumnes en ràpid creixement a tot el món.http://cervantestv.es/2010/09/03/aula-virtual-de-espanol /
 4. 4. NECESSITATS DOCENTS DE L’ INSTITUT CERVANTES assistència regular a classe (+1 sessió) SISTEMATRADICIONAL PROBLEMA Mantenir continüitat i objectius didàctics Desmotivació dels alumnes Distància ÚS DE RECURSOS AULA SOLUCIÓ DIGITALS D’ VIRTUALAPRENENTATGE Blended learning
 5. 5. COM HO ACONSEGUIM?BLENDED LEARNING ENSENYAMENT A(MODALITAT DENSENYAMENTSEMIPRESENCIAL) DISTÀNCIARECURSOS: RECURSOSmaterials seqüenciats i indexats. Les eines seleccionades tenen un caràcterAula multimèdia (cada alumne potmanejar el seu ordinador) essencialment mediadorTreball fora de l’ aula L’ alumne ha de disposar de connexió a internet (banda ampla) i maquinari.ROL PROFESSOR: ALUMNE+ PROFESSOR = COMUNITATPauta i guia litinerari daprenentatge de D’ APRENENTATGElestudiantFomenta l’ ús MDD(materials didàctics Construcció del procés daprenentatge adigitals) a l’ aula partir del treball cooperatiu.ROL ALUMNE: Interacció alumne-docent +alumnes altresAccés MDD de forma personalitzadaPotencia l’autonomia alumnesFomenta l’actitud responsable
 6. 6. RECURS EDUCATIU DIGITALRECURS EDUCATIU DIGITAL: totes les eines que ens ajuden a portar aterme el procés d’ensenyament-aprenentatge que necessiten per al seu ús unsuport digital.Aporten noves possibilitats: La tasca docent ha de combinar: Coneixement + Tecnologia + Pedagogia1.Motivar, despertar i mantenirlinterès;2. Proporcionar Informació;3. Guiar els aprenentatges delsestudiants: organitzar la TECNOLOGIAinformació, relacionarConeixements, crear nousConeixements i aplicar-los, etc;4. Avaluar Coneixements i habilitats;5. Proporcionar Simulacions queofereixen Entorns PEDAGOGIA CONEIXEMENTl’observació, Exploració ilexperimentació;6. Proporcionar Entorns PerLExpressió i Creació.
 7. 7. TIPOLOGIES DE RECURSOS EDUCATIUS RECURSOS DE SUPORT: Pissarra digital (PDI), ordinadors ,tablets ,projectors, connexió de banda ampla, servidor... RECURSOS DE RECURSOSRECURSOS DINFORMACIÓ COL·LABORACIÓ I D´APRENENTATGE COMUNICACIÓ• Webgrafia • Llistes de Distribució • Repositoris de Recursos• Enciclopèdies Virtuals • Grups col ·laboratius Educatius• Manuals • Web 2,0 (Wiki, Blogs..) • Tutorials Interactius• Guies • Correu electrònic • Qüestionaris en línia• Diaris i revistes digitals • Xat • Enquestes• Bases de dades línia • Fòrum • Webquest i caceres del• Web 2,0 (Marcadors • Videoconferència (skype) tresor Socials, YouTube, Slidesh • Compartir documents • Simulacions,videojocs are,...), (google drive, dropbox…) • Web 2,0 (eBooks,• Cercadors Visuals Podcast, canal youtube ...) • Quaderns virtuals • Cursos en línia • Plataformes educatives (Moodle)
 8. 8. RECURSOS DIGITALS-APRENENTATGE D’ IDIOMESAVANTATGES Possibilita incorporar a l’ aula situacions comunicatives verdaderes i pròximes. Permet una més completa contextualització de les mostres de llengua, Presenta diferent tipologia d’ activitats formatives i d’ avaluació. Aporta interacció i retroalimentació. Agilitzen la difusió i repetició (correcció) de la producció dels alumnes Augmenta la motivació, per la integració de recursos moderns, complets i atractius.POSSIBLES INCONVENIENTS Impossibilita la pràctica de la interacció oral (cara a cara) La desinhibició que afavoreix la comunicació per mitjans telemàtics és un factor motivador. Necessita incorporar noves eines i actualitzar-se constantment COMPETÈNCIA ORAL COMPETÈNCIA ESCRITAProducció Videoconferència Participació en debats(fòrums, xats…) (skype) Xarxes socials ( twitter, facebook…) Marcadors socials (Diigo..) Wikis Blogs Compartir documents (Google docs, dropbox)Comprensió Vídeo Hipertext audio Diferents formats de text multimèdia: Són materials que materials hipermèdia: Són aplicacions d’hipertext combinen so i imatge. que inclouen so i imatge
 9. 9. RECURSOS EDUCATIUS – L’AVEPORTAL GENERAL http://ave.cervantes.esDóna informació sobre lestructura i els continguts dels cursos de lAVE, les diferentsmodalitats dexplotació i els centres Cervantes i institucions que ofereixen lAVEAquesta informació enllaça directament amb la web local de cada centre. Escenaris de •Perfil tutor-professor treball •Perfil alumne personalitzats •Perfil gestor administratiu Accés amb clau i •Les claus daccés obren escenaris diferents contrasenya • La informació és opaca respecte als altres centres •Més de 500 hores d’estudi. •Material multimèdia ( més de 8000 pantalles d’activitats interactives i més de 150 vídeos) OFEREIX: •Guies pels alumnes i •Curs de formació de tutors. • Preparació pels exàmens DELE.
 10. 10. L’AVE DE L’ INSTITUT CERVANTES CURSOS D’ESPANYOL GENERALCURS DE FORMACIÓDE TUTORS CURSOS DE PREPARACIÓ DELE L‘ENTORN DADMINISTRACIÓ responsables dels centres acadèmics FUNCIONS: gestió administrativa dels cursos, grups i matrícules crear diferents perfils dusuari, com cap destudis, tutor, administratiu, etc.,
 11. 11. L’AVE DEL DOCENTLENTORN DE GESTIÓ DOCENTFUNCIONS:gestiona lactivitat dels alumnes: amb les eines de comunicació pot obrir fils al fòrum, marcarfites al calendari, penjar materials al banc de recursos, etc.Eina d’ avaluació i seguiment: activitats dinteracció comunicativa entre els estudiants (les denominades tasques finals), veure el temps que porten els estudiants sense connectar-se, per detectar incidències dabandonament.Sala de professorspropicia l’intercanvi dexperiències amb altres docentsEINES: un fòrum llista de distribució banc de recursos on poden intercanviar-se documentsCurs de formació de tutors de lAVE en línia (realitzat en col·laboració amb la UOC)instrueix en: gestió lentorn virtual dinamització de grups, la utilització de lAVE en diferents modalitats daprenentatge.
 12. 12. ROL DEL DOCENTFUNCIONS: dirigir el procés densenyament aprenentatge Fa propostes col·lectives i individualitzades dactivitats Realitza un seguiment del seu progrés orientar i aconsellar sobre les activitats i la manera de dur-les a terme C Corregeix la producció dels alumnes Envia i rep material per a corregir. estimular i dinamitzar els alumnes perquè siguin actius i participatius i perquè desenvolupin un grau dautonomia. Fa atenció personalitzada perquè segueixin el procés en les circumstàncies més adequades als seus problemes dagenda i de dedicació.INTERACCIÓ DOCENT-ALUMNE
 13. 13. L’AVE DE L’ALUMNELa sala destudi Espai on es mouen els alumnes •avisa lestudiant de si té missatges nous, si hi ha nous fils alsistema dalertes fòrum, etc. •lalumne anota tasques que vol recordar Calendari •accedeix a les anotacions del tutor que marca algunes fites. •Permet una correcta organització del treball tauler danuncis i el fòrum •són gestionades pel tutor la sala de •correu electrònic, xat, fòrum, tauler danuncis, etc. •eines que li serveixen per a comunicar-se amb el grup i elcomunicacions tutor:
 14. 14. MATERIALS DIDÀCTICS MULTIMÈDIAENFOCAMENT METODOLÒGIC: per tasques seqüències d’ aprenentatge lineal i material complementariQuatre nivells (seguint el pla curricular de lInstitut Cervantes).Cada un dels nivells es divideix en quatre cursos de tres temes. En cada tema lalumne troba 10 sessions de treball individual. (1h) Tipologia variada de recursos :textos, vídeo, àudio, so ,imatge, animacions , etc. Activitats : omplir caixes de text, arrossegar elements, gravar, ordenar, acolorir, etc. Activitats lúdiques :parxís, la sopa de lletres, oca, mots encreuats, memory, contrarellotge, etc. Material complementari amb activitats :fitxes gramaticals, activitats a partir de pàgines dInternet, activitats dentonació i dortografia... Tasca final, on es reflecteix la pràctica dinteracció comunicativa; és col·laborat iva i avaluada pel tutor. Un episodi duna aventura gràfica, de caràcter lúdic i de treball individual Un test dautoavaluació (la "duana"), que recull els continguts vistos durant el tema
 15. 15. METODOLOGIA • Familiarització amb lentorn Acollida. • Conèixer el sistema de treball el maneig dels recursos i les eines del curs. • Creació duna comunitat daprenentatge Integració. • participació en els fòrums i altres eines de comunicació en línia Aprenentatge • Inici de laprenentatge • Alumnes dependents del professor, necessiten dirigit estímul i aclariments constants. Aprenentatge • Els alumnes exploren,treballen i fan propostes pel seu compte autònom.PROPOSTES: presentar les propostes de treball a lAVE durant les sessions presencials utilitzant, a més, la pròpia eina per a iniciar els alumnes en lactivitat. Els alumnes que "entren" en la mecànica i participen activament solen quedar molt satisfets. Obtenen un gran aprofitament dels cursos.
 16. 16. POTENCIAL DIDÀCTIC DE L’AVEADAPTABLE A: diferents contextos educatius: empresa ,col·legis ,universitats... diferents modalitats : presencial ,semipresencial i virtual. tot tipus d’usuaris sigui quin sigui el seu àmbit social, econòmic, cultural Totes les varietats lingüístiquesCENTRADA EN L’ESTUDIANT: atenció a la diversitat Navegació senzilla i intuïtiva. Desenvolupa lautonomia de l’ estudiant Fomenta l’ aprendre a aprendre Li permet aprendre al seu ritme
 17. 17. FLEXIBILITAT:  Temps  Espai  Contingut FORA DE L’AULA: AULA: DEDICACIÓ PRESENCIAL-SINCRÒNICA ACTIVITAT EN LÍNIA-ASÍNCRÔNICA- –GUIADA-COL·LECTIVA AUTÒNOMA-INDIVIDUAL  presentació de les activitats que  comprensió oral i lectora es faran en línia  producció escrita  presentació de nous continguts lingüístics (destructures i nous  realització de tasques que models de llengua) comportin un treball personal  pràctica comunicativa oral respecten el ritme, lhorari i lestil Participen tots els membres de la daprenentatge més adequat a comunitat docent presents simultàniament cadascú.
 18. 18. MOSTRES CURS http://ave.cervantes.es/guias/DELE/b2_ intermedio/es/guia.htmGUIA:http://ave.cervantes.es/guias/AVE/guia_es.htm
 19. 19. PAS A web SOCIAL Es basa en els principis del constructivisme social o connectivisme. L’ alumne passa de ser lector a ser productor de continguts.MILLORES RESPECTE A l’EVA: Aporta eines de treball col·laboratiu: Blogs, Wikis, podcast, xarxes socials, etc. d‘ audio conferència (skype)o videoconferència Es concep com un Entorn Personal dAprenentatge (EPA) Lestudiant es configura o índica als serveis i pàgines web que li interessen Es personalitza la seva Sala destudi L’ estudiant participa a "la comunitat“, interactua i comparteix recursos. Vídeos, fotos, material auditiu, referències a esdeveniments importants ... i fins i tot, les recomanacions seguint els criteris de classificació establerts. Ofereix 15.000 "objectes daprenentatge: Etiquetats dacord al LOM (Learning Object Metadata) LMS, una de les catalogacions que segueix lestàndard SCORM internacional.
 20. 20. CONDICIONANTS DE LA INCORPORACIÓ RECURSOS DIGITALSWeb 2.0 propicia serveis que possibiliten aprenentatge col· laboratiuEn el repte per a la construcció d’aprenentatge i TICES REQUEREIX PER AL SEU ÈXIT: Efectiva dotació infraestructura als centres. Contractació d’ un sistema de manteniment informàtic real. Formació dels professors adequada a les habilitats que se’ls demana promoguin en els estudiants. Familiaritat dels alumnes amb internet Dedicació per part del docent mentre no ho coneix (després li pot alleugerir la preparació de les classes). Necessitat d’ una Constant renovació per mantenir l’ entorn actualitzatPROPOSTES DISMINUEIXEN L’IMPACTE : curs de formació de tutors en línia integrat ala sala de gestió docent de lAVE, que és a disposició de lequip docent Sistema de suport a l’ estudiant virtual planificació de les primeres sessions del curs , lobjectiu principal no ha de ser tant lensenyament de la llengua com laclariment dels processos operatius.
 21. 21. Conclusió L’ aprenentatge d’ una segona llengua és un aprenentatge que no té fi es dóna al llarg de la vida. Els estudiants d’ avui han incorporat les tecnologies a la seva vida diària La societat global requereix de més comunicació i sobrepassant les barreres físiques i culturalshttp://ave.cervantes.es/alumnos_espanol/inscripcion.htmlL’ AULA VIRTUAL aposta per la interacció i la construcció deconeixement i afronta el repte del canvi en la seva instituciómitjançant la incorporació de recursos tecnològics.

×