Kungsleden presenterar första kvartalet 2012

276 views
227 views

Published on

Fastighetsbolaget Kungsleden presenterar första kvartalet 2012.

"Kungsleden hade en bra start på året med kraftig ökning av bruttoresultatet, en stabil utveckling av den underliggande verksamheten och en direktavkastning som i snitt låg på 8,0 procent. Vår soliditet uppgår till 38 procent och vi har i stort sett säkerställt hela refinansieringsbehovet för 2012."

Hela rapporten kan laddas ner på www.kungsleden.se

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kungsleden presenterar första kvartalet 2012

 1. 1. Välkomna till Kungsleden!Första kvartalet 2012Thomas Erséus, VDJohan Risberg, CFO
 2. 2. Äga och förvalta fastigheter med nöjda kunder
 3. 3. Alltid öppet för nya möjligheter– oavsett typ av fastighet eller geografi
 4. 4. Långsiktigt hög och stabil avkastning medriskspridning som en viktig ingrediens
 5. 5. Kvalitativ portfölj med god avkastning Handel 2 113 Mkr Industri/lager 6 236 Mkr 317 helägda Övrigt fastigheter, 1 477 Mkr 15 533 miljarder Kontor 4 172 Mkr Moduler för skolor, förskolor, kontor och byggbodar Nordic Modular 1 535 Mkr.
 6. 6. Starkt bruttoresultat för första kvartalet 2012■ Nettoomsättning ökade med 36 procent till 556 Mkr (407)■ Bruttoresultatet ökade med 47 procent till 335 Mkr (228)■ Resultat före skatt uppgick till 458 Mkr (492) och efter skatt till 113 Mkr (406). Resultatminskningen beror till största del av reservering för skattedomar och ett lägre resultat från Hemsö■ Utdelningsgrundande resultat uppgick till 121 Mkr (78), motsvarande 0,90 kronor (0,60) per aktie■ Sju fastigheter såldes för 230 Mkr (5) och med ett resultat om 20 Mkr (3)■ Det syndikerade lånet refinansierades med ett nytt lån om 4 500 Mkr■ Kungsleden tog en andra plats i undersökningen Great Place to Work
 7. 7. Viktiga händelser efter kvartalets utgång■ Kungsleden mottog i april två skattedomar från kammarrätten med negativt utfall. Utdelningsgrundande resultat belastas med 80 Mkr och i resultaträkningen tillförs en skattekostnad om 260 Mkr■ Resterande refinansieringsbehov för 2012 har i stort sett säkerställts under april månad.
 8. 8. Utdelningsgrundande resultat 2012 2011Mkr jan-mar jan-marBruttoresultat 335 228Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56Finansnetto -140 -124Delsumma 127 48Realiserade posterHandelsnetto vid försäljning 20 3Realiserade värdeförändringar, fastigheter 27 -Avdrag för uppskjuten skatt vid försäljning -8 -Realiserade värdeförändringar, finansiella instrument -4 -8Realiserade poster 35 -5Utdelningsgrundande resultat från Hemsö 44 41Skatt att betala -85 -6Utdelningsgrundande resultat 121 78
 9. 9. Oförändrad nettouthyrning■ Nya avtal med ett årligt hyresvärde om 37 Mkr■ Ekonomisk uthyrningsgrad 89,1 (89,2)■ Återstående kontraktslängd i snitt 4,8 år■ Samarbete med hyresgäster för att minska miljöbelastning genom lägre energianvändning
 10. 10. Potential för att fortsätta växa■ Hemsö ägs sedan 2009 till lika delar av Kungsleden och Tredje AP- fonden■ Hemsö äger och förvaltar och utvecklar lokaler för samhällsservice till ett fastighetsvärde om drygt 21 Mdr■ Marknaden för publika fastigheter uppskattas till cirka 90 000 tkvm i Sverige varav Hemsös marknadsandel till cirka 1,7 procent■ Största hyresgästerna är Västra Götalands Läns Landsting, utbildningsföretaget Academedia samt vård- och omsorgsföretaget Attendo
 11. 11. Resultaträkning Hemsö 2012 2011Mkr jan-mar jan-marHyresintäkter 452 387Fastighetskostnader -139 -136Bruttoresultat 313 251Handelsnetto - -Försäljnings- och -42 -34administrationskostnaderFinansnetto -176 -129Orealiserade värdeförändringar 134 328Resultat före skatt 229 416Skatt -61 -186Periodens resultat 168 230
 12. 12. Första kvartalet2012 i siffror
 13. 13. Övergång till ny redovisningsmetod■ 1 januari 2012 ändras sättet att konsolidera Hemsö från klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden■ Hälften av Hemsös resultat redovisas på en rad i resultaträkningen som resultat från andelar i joint venture■ Hälften av värdet på Hemsös egna kapital redovisas som en tillgång på separat rad i rapport över finansiell ställning■ Bytet påverkar ej eget kapital, årets resultat eller utdelningsgrundande resultat■ Fastighetsvärdet och lånen blir lägre, vilket sänker balansomslutningen och ökar soliditeten
 14. 14. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Ökningen kommer Nettoomsättning 556 407 främst från köpta fastigheter det Fastighetskostnader -152 -119 senaste året Produktionskostnader moduler -69 -60 Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 15. 15. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • 19 procent upp Nettoomsättning 556 407 tack vare god orderbeläggning i Fastighetskostnader -152 -119 fabriken i Gråbo Produktionskostnader moduler -69 -60 Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 16. 16. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Nettoomsättningen Nettoomsättning 556 407 ökade med 36 procent Fastighetskostnader -152 -119 Produktionskostnader moduler -69 -60 Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 17. 17. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • En ökning med 47 Nettoomsättning 556 407 procent i och med nyförvärven under Fastighetskostnader -152 -119 2011 Produktionskostnader moduler -69 -60 Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 18. 18. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Om försäljnings- Nettoomsättning 556 407 likviden jämförs med anskaffningsvärde Fastighetskostnader -152 -119 erhålls försäljningens Produktionskostnader moduler -69 -60 påverkan på utdelningsgrundande Bruttoresultat 335 228 resultat vilket uppgår Handelsnetto 20 3 till 39 Mkr • Utöver handelsnettot Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 på 20 Mkr tillkommer Resultat från andelar i Hemsö 84 150 värdeförändringar om 27 Mkr och Finansnetto -140 -124 avdrag för Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 uppskjuten skatt på - 8 Mkr Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 19. 19. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Ökningen är främst Nettoomsättning 556 407 en följd av ökat fastighetsbestånd Fastighetskostnader -152 -119 Produktionskostnader moduler -69 -60 Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 20. 20. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Motsvarar 50 Nettoomsättning 556 407 procent av Hemsös resultat efter skatt. Fastighetskostnader -152 -119 Det lägre utfallet Produktionskostnader moduler -69 -60 beror främst på lägre orealiserade Bruttoresultat 335 228 värdeförändringar Handelsnetto 20 3 på fastigheter Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 21. 21. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Negativ förändring Nettoomsättning 556 407 förklaras främst av högre lånevolym Fastighetskostnader -152 -119 samt högre Produktionskostnader moduler -69 -60 räntemarginaler än låneportföljen Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 22. 22. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Positiv påverkan Nettoomsättning 556 407 under året till följd av stigande Fastighetskostnader -152 -119 långräntor Produktionskostnader moduler -69 -60 Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 23. 23. Resultaträkning 2012 2011 Mkr jan-mars jan-mars Hyresintäkter 475 339 Försäljningsintäkter modulbyggnader 81 68 • Lägre resultat Nettoomsättning 556 407 främst på grund av en reservering för Fastighetskostnader -152 -119 skattekostnad samt Produktionskostnader moduler -69 -60 lägre resultat från Hemsö Bruttoresultat 335 228 Handelsnetto 20 3 Försäljnings- och administrationskostnader -68 -56 Resultat från andelar i Hemsö 84 150 Finansnetto -140 -124 Orealiserade värdeförändringar fastigheter 1 27 Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument 226 264 Resultat före skatt 458 492 Skatt -345 -86 Periodens resultat efter skatt 113 406
 24. 24. Minskad balansomslutning med ny redovisning Mkr 2012 2011 TILLGÅNGAR 31 mars 31 dec Goodwill 201 201 Fastigheter 14 627 14 788 Maskiner och inventarier 15 15 Andelar i Hemsö 1 167 1 084 Långfristiga fodringar i Hemsö 1 500 1 500 Uppskjuten skattefordran 766 1 020 Andra långsiktiga fordringar 439 443 Anläggningstillgångar 18 715 19 051 Varulager 16 17 Kortsiktiga fordringar 410 240 Tillgångar som innehavs för försäljning – fastigheter 906 905 Tillgångar som innehavs för försäljning – övriga tillgångar 117 14 Kassa och bank 434 684 Omsättningstillgångar 1 883 1 860 SUMMA TILLGÅNGAR 20 598 20 911
 25. 25. Minskad balansomslutning med ny redovisning Mkr 2012 2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 mars 31 dec Eget kapital 7 828 7 719 Skulder till kreditinstitut 8 037 8 154 Obligationslån (ej säkerställt) 1 599 1 599 Skulder hänförliga till tillgångar som innehavs för försäljning 901 901 Räntebärande skulder 10 537 10 654 Avsättningar 432 431 Derivat 915 1 156 Övriga ej räntebärande skulder 814 891 Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 72 60 Ej räntebärande skulder 2 233 2 538 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 598 20 911
 26. 26. Förändrad spelplan för finansiering■ Stor turbulens på finansiella marknader drivet av statsfinansiell oro främst i Europa med historiskt låga räntor som följd■ Högre finansieringskostnader i kombination med hårdare kapitaltäckningskrav för bankerna resulterade under andra halvan av året till kraftigt stigande räntemarginaler och försämrad tillgång på krediter, både vad avser volymer och löptider■ 2012 har inletts med något förbättrat marknadssentiment och generellt stigande börser och räntor.■ Intresset för alternativa finansieringslösningar, främst i form av obligationer har ökat markant
 27. 27. Årets refinansieringsbehov i stort sett säkerställt■ I januari refinansierades det syndikerade lånet med ett nytt lån om 4 500 Mkr■ I stort sett hela resterande refinansieringsbehov för 2012 har säkerställts under april■ Lån om 1,6 Mdr har förlängts, varav 1,0 Mdr till år 2015 och 0,5 Mdr till 2013■ Därutöver slutgiltiga offerter på 1,3 Mdr■ Totalt har Kungsleden refinansierat och fått slutliga offerter för lån om 7,4 Mdr
 28. 28. Förfallostruktur räntebindning Ränte Snittränta Genomsnittlig derivat lån och räntebindnings-Per 31 mars 2012 Lån, Mkr Mkr Snittränta % derivat, År tid, År2012 10 5412013 600 4,12014 1 800 4,12015 2 400 4,22016 500 3,92017 500 4,12018 3 650 4,22019 800 3,52020 800 3,72021 400 3,8Summa derivat 10 541 11 450 6,3 5,4Marknadsvärdering av lån ochderivat 904Summa 11 445
 29. 29. Förfallostruktur krediter Utnyttjade krediter, Ej utnyttjade SummaPer 31 mars 2012 Mkr krediter, Mkr krediter, Mkr2012 3 769 260 4 0292013 39 - 392014 600 - 6002015 4 099 1 400 5 4992016 2 034 - 2 0342017 - - -2018 - - -2019 - - -Summa 10 541 1 660 12 201Genomsnittlig konverteringstid, år 2,2 2,2 31 mars 12 31 dec 11 31 mars 11Soliditet 38% 37% 34%Belåningsgrad 68% 68% 75%
 30. 30. Skatt – en del av ett bolags kostnader
 31. 31. Skatteverkets nya syn får retroaktiva konsekvenser■ Skatteklimatet är idag ett annat och Skatteverket har ändrat uppfattning avseende historiskt genomförda transaktioner■ Förra veckan mottog Kungsleden två domar från kammarrätten som avser taxeringsår 2005 och medför en negativ likviditetseffekt om 80 Mkr samt skattekostnad som belastar resultatet första kvartalet med 260 Mkr■ Kungsleden kommunicerar eventuella skattedomar genom pressmeddelanden och uppdaterar löpande kring skattesituationen i bolagets kvartalsrapporter■ Kungsledens uppfattning är att bolaget till fullo har följt de lagar och praxis som funnits vid varje deklarationstillfälle■ Bolaget gör kontinuerliga avstämningar med experter
 32. 32. 18 utestående skattemål
 33. 33. Kungsledens skattesituation■ Kungsleden har reserverat 325 Mkr i skattekostnad■ Totalt pågår 18 skatteprocesser varav 17 som inte är resultatförda■ Vid negativt utfall av samtliga dessa processer uppgår beräknad: – effekt på eget kapital till cirka 1 400 Mkr (utöver reserv 325 Mkr) – likviditetseffekt till ca 780 Mkr■ Det slutgiltiga utfallet kan bli högre och lägre
 34. 34. Totalavkastning t.o.m. slutet av april 2012
 35. 35. 10 största ägarna svarar för 25% av röster & kapital■ Nordea fonder 5,9■ Länsförsäkringar fonder 3,0■ Olle Florén och bolag 2,5■ Norska staten 2,4■ SHB fonder 2,1■ Pensioenfonds PGGM (NL) 2,1■ Danske Invest fonder 2,0■ Fjärde AP-fonden 1,8■ SEB fonder 1,4■ Andra AP-fonden 1,4 24,6Källa: SIS Ägarservice 31 mars 2012
 36. 36. Stabil hyresmarknad mer aktiva hyresgäster■ Kungsledens hyresmarknad – Högre aktivitet med fler uppsägningar och fler nytecknade kontrakt – Oförändrad nettouthyrning■ Finansmarknaden – Marknaden drivs mot kortare krediter – Högre kapitaltäckningskrav för bankerna – Högre upplåningskostnader■ Transaktionsmarknaden – Antalet transaktioner föll med 40 procent första kvartalet trots hög volym – Fortsatt likvid och transparent fastighetsmarknad
 37. 37. Förvaltning och portföljförädling i fokus 2012■ Kvalitetsportfölj med god geografisk riskspridning borgar för stabilt kassaflöde■ Fokus som alltid på kundvård, portföljförädling samt minska vakanser■ Breddning av basen av alternativa finansieringsformer och fortsatt leta goda affärsmöjligheter■ Starkt medarbetarengagemang ger goda förutsättningar för bra förvaltningsresultat och affärsutveckling■ Styrelsens prognos för utdelningsgrundande resultat 2012 uppgår till 550 Mkr
 38. 38. Frågor?

×