Kungsleden presenterar halvårsrapporten 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kungsleden presenterar halvårsrapporten 2010

on

 • 582 views

Fastighetsbolaget Kungsleden presenterar andra kvartalet 2010. Presentationen hölls på Operaterassen i Stockholm den 19 augusti 2010 av Vd Thomas Erséus och vice Vd Johan Risberg.

Fastighetsbolaget Kungsleden presenterar andra kvartalet 2010. Presentationen hölls på Operaterassen i Stockholm den 19 augusti 2010 av Vd Thomas Erséus och vice Vd Johan Risberg.

Statistics

Views

Total Views
582
Views on SlideShare
582
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kungsleden presenterar halvårsrapporten 2010 Kungsleden presenterar halvårsrapporten 2010 Presentation Transcript

  • Delårsrapport januari - juni 2010
   VD, Thomas Erséus
   Vice VD, Johan Risberg
   19 augusti 2010
  • Kungsleden i korthet
   Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning
   Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge
   Avkastning kan inte bedömas utan hänsyn till fastighetens risknivå
   559 fastigheter bokförda till 21,9 Mkr per 30 juni 2010 (21,9)
   Kommersiella fastigheter 43% (46)
   Publika fastigheter 43% (39)
   Modulbyggnader 7% (7)
   Äldreboende Tyskland 7% (8)
   Drygt 25 800aktieägare. 47% av aktierna ägs av privatpersoner och cirka en fjärdedel av utländska ägare.
   Tio största ägarna kontrollerar 17,5% av kapital och röster
  • Utdelningsgrundande resultat
  • Förtydligad utdelningspolicy
   Styrelsens ambition är att upprätthålla en stabil utdelning med en hög utdelningsandel. Policyn innebär att utdelningen skall uppgå till 50 procent av det utdelningsgrundande resultatet.
   Vid bedömning av utdelningens storlek skall hänsyn tas till bolagets investeringsbehov, kapitalstruktur och ställning i övrigt.
  • Andra kvartalet i korthet
   Resultat i linje med förväntningar
   Köp av tio fastigheter till ett värde av cirka 800 Mkr och en direktavkastning på 7,4 procent
   Försäljning av nio fastigheter för cirka 300 Mkr till en direktavkastning på 5,7 procent.
   Något ökade vakanser men hyresintäkterna fortsatt stabila
   Femårigt obligationslån emitterat om cirka 400 Mkr
  • Aktuellt marknadsläge
   Kungsledens hyresmarknad
   Fortsatt stabil uthyrning
   Något ökande vakanser från låga nivåer
   Finansmarknaden
   Ökad investeringsvilja från banker
   Ökat inflöde av kapital till fastighetsbranschen
   Ökat intresse för alternativa finansieringsformer
   Transaktionsmarknaden
   Återhämtning med överraskande höga volymer
   Ökad konkurrens om fastighetsobjekt
   Förutsättningar för prisuppgång på fastigheter
  • Beståndsutveckling
  • Våra fastigheter – per kategori
  • Kungsleden Q 2 – 2010 i siffror
  • Resultaträkning
  • Resultaträkning
   • Minskning på grund av delförsäljning av Publika fastigheter samt negativt hyresindex för 2010.
   • I jämförbart bestånd har hyresintäkterna minskat med 1 procent.
  • Resultaträkning
   • Minskad efterfrågan på grund av konjunkturnedgången
  • Resultaträkning
   • Minskade med 21 procent.
   • Exklusive effekten av Hemsöaffären har driftsnettot minskat med 4 procent.
  • Resultaträkning
   • Försäljningspriset överstiger bokfört värde.
  • Resultaträkning
   • Lägre administrations-kostnader, främst på grund av delförsäljningen till Tredje AP-fonden
  • Resultaträkning
   • Positiv förändring förklaras främst av en lägre lånevolym under 2010.
  • Resultaträkning
   • Positiv värdeförändring på fastigheter på 96 Mkr vilket motsvarar 0,4 procent av bokfört värde.
   • Negativ värdeförändring på finansiella instrument till följd av sjunkande långräntor.
  • Resultaträkning
   • Innehåller positiv effekt av fastighets-försäljningar.
  • Resultaträkning
   • Det lägre utfallet beror främst på negativa orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument.
  • Rapport över finansiell ställning
  • Räntebindning
  • Förfallostruktur
  • Underliggande resultat 2000-Q2-2010
  • 10 största ägarna (% av röster & kapital)
   Olle Florén och bolag 2,3
   Nordea fonder 2,1
   Norska staten 2,0
   SHB fonder 2,0
   SEB fonder 1,8
   Danske Invest fonder (Sverige) 1,8
   Länsförsäkringar fonder 1,6
   Avanza Pension Försäkring AB 1,4
   Andra AP-fonden 1,3
   SwedbankRobur fonder 1,2
   17,5
   Källa: SIS Ägarservice
  • Fortsatt utblick 2010
   Fokus på kassaflöde, portföljförädling och långa avtal
   Ökad aktivitet i transaktionsmarknaden bör gynna Kungsleden
   Bibehållen prognos för utdelningsgrundande resultat om 600 Mkr för helår
   Säkerställa finansiellt handlingsutrymme
   Bredda basen för finansieringsformer
   Förbereda Hemsö för ”standalone”
  • Aktien t.o.m. mitten augusti 2010
  • Totalavkastning t.o.m. mitten augusti 2010
  • Tack!