Llc

358 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Llc

 1. 1. Biblioteca de Drept a Congresului. Programe digitale ş i surse electronice Mariana Harjevschi, Absolvent 2005, JFDP
 2. 2. Agenda <ul><ul><li>Ghidul Legea pe Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>(Guide to Law On-line) </li></ul></ul><ul><ul><li>Baza de date multina ţ ional ă ( Multinational Collections Database ) </li></ul></ul><ul><ul><li>THOMAS - Informa ţ ia Legislativ ă pentru public </li></ul></ul><ul><ul><li>(THOMAS – Legislative Information for Public) </li></ul></ul>
 3. 3. Ghidul Legea pe Internet (Guide to Law On-line) <ul><li>Ghidul Legea pe Internet, elaborat de Biblioteca de Drept a Congresului, Diviziunea Servicii Publice reprezint ă un ghid adnotat c ă tre sursele informa ţ ionale ale Guvernului SUA ş i a Legilor publice. Include lin k- uri (leg ă turi) utile ş i credibile c ă tre informa ţ ia legal ă . </li></ul><ul><li>Text integral al legilor, deciziilor, hot ă ririlor ş i practicii judiciare, precum ş i comentarii ale avoca ţ i lor. </li></ul><ul><li>Informa ţ ia este testat ă – link - urile sunt verificate ş i apoi plasate pe web . </li></ul>
 4. 4. Baza de date multina ţ ional ă ( Multinational Collections Database ) <ul><li>Listeaz ă documentele care includ legi ş i alte acte interna ţ ion a le î ntr-un domeniu anume la nivel comparativ. </li></ul><ul><li>Scopul - de a furniza informa ţ ie adi ţ ional ă dincolo de ce indic ă titlul c ă r ţ ilor incluse î n catalogul online al bibliotecii </li></ul>
 5. 5. THOMAS - Informa ţ ia Legislativ ă pentru public (THOMAS – Legislative Information for Public) <ul><li>Conform Directivei a celui de al 104 Congress al SUA a propus ca actul legislativ federal s ă fie oferit public ş i gratuit – Biblioteca Congresului a elaborat sistemul on-line THOMAS ş i l - a lansat î n ianuarie 1995. </li></ul><ul><li>Reprezint ă o cooperare î ntre Centrul de Inteligen ţă pentru Ob ţ inere a Informa ţ iei a Bibliotecii Congresului ş i Universitatea din Massachusetts. Prima informa ţ ie inclus ă a fost cea a legilor publice, apoi Î nregistr ă rilor Congresului î n orid i ne invers cronologic ă . </li></ul>
 6. 6. THOMAS - Informa ţ ia Legislativ ă pentru public (THOMAS – Legislative Information for Public) <ul><li>Statistica </li></ul><ul><li>Î n 2004 THOMAS a transmis 170,727,371 file-uri ce cuprinde a 2,587,100,511,278 bytes de informa ţ ie </li></ul><ul><li>Circa 466,468 documente sunt transmise zilnic </li></ul>
 7. 7. The Global Legal Information Network (GLIN) – Re ţ eaua global ă de informa ţ ie legislativ ă cuprinde legi, hot ă r â ri ş i alte surse complementare jurispruden ţ iale din mai multe ţă ri . Membrii acestui consor ţ iu contribuie cu texte oficiale , publicate î n limbile oficiale , î n ziarele oficiale (ex. Monitorul Oficial). Fiecare document cuprinde c â te un sumar î n englez ă ş i vedete de subiect selectate din indicele multilingv al GLIN.
 8. 8. Politica GLIN <ul><li>Responsabilităţile membrilor </li></ul><ul><li>M aterialele legislative incluse sunt accesibile pentur public. </li></ul><ul><li>Nu e nevoie de cont personal, doar unele restrictii au fost î naintat e de unele ţări (exemplu: Argentina) </li></ul><ul><li>Membrii GLIN sunt responsabili de distribu ţ ia informa ţ iei </li></ul>Caracteristica informaţiei Informaţie oficială Informaţie curentă (actualizată) Informaţie completă Angajare Globală Interguvernamentală Non-profit Respectarea standardelor
 9. 9. Interfaţa GLIN <ul><li>27 ţări membre </li></ul><ul><ul><li>stilul “Google” </li></ul></ul><ul><ul><li>căutare în text </li></ul></ul><ul><ul><li>vocabular controlat </li></ul></ul><ul><li>Interfata in 4 limbi (engleza, franceza, spaniola </li></ul><ul><li>Search from homepage </li></ul><ul><li>Easy to navigate </li></ul>
 10. 10. Managementul GLIN <ul><li>Director Naţional </li></ul><ul><li>Analist legal </li></ul><ul><li>Specialist tehnologic </li></ul><ul><li>2005 </li></ul><ul><li>27 ţări membre </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Mulţumec mult pentru atenţie. </li></ul>

×