Mitolohiyang griyego

36,586 views

Published on

..

Published in: Education, Technology
1 Comment
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
36,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
800
Comments
1
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mitolohiyang griyego

 1. 1. MitolohiyangGriyego<br />
 2. 2. MitolohiyangGriyego<br />Anoangmitolohiya?<br />Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabitnakumpolngmgatradisyonalnakuwento o mito, mgakwentonabinubuongisangpartikularna relihiyon o paniniwala. Karaniwangtinatalakayngmgakwentongmitoangmga diyos at nagbibigayngmgapaliwanaghinggilsamgalikasnakaganapan. Halimbawanaang kung paanonagkaroonnghangin o mgakaragatan. May kaugnayanangmitolohiyasa alamat at kwentong-bayan . <br />Angisasamgasikatnamitolohiya ay angmitolohiyangmgaGriyego o angtinatawagna mitolohiyangGriyego.<br />
 3. 3. Binubuoang mitolohiyangGriyego ngisangmalakingbahagingmgakoleksyonngmgasalaysaynaipinapaliwanagangpinagmulanngmundo at dinidetalyeangmgabuhay at pakikipagsapalaranngmgaiba'tibangmga diyos, diyosa, at bayani. <br />Sa una, ipinamamahagiangmgasalaysaynaitosaisang tradisyongtulang-pabigkas; angatingmgananatilingpinagkukunanngmga Griyegong mitolohiya ay mgagawang pang-panitikan ngtradisyonpagbigkas. <br />
 4. 4. Sumasalamin din angmitolohiyangGriyegosamga artipakto, ilangmgagawang sining, lalonaiyongmga pintor ngmgaplurera. TinutukoyngmgaGriyegomismoangmgamitolohiya at mgakaugnaynagawangsiningupangmagbigayliwanagsamgakultongpagsasanay at ritwal namgatradisyonnanapakalumana at, minsan, hindinauunawangmabuti.<br />
 5. 5. ZEUS<br />DiyosngKalangitan / DiyosngKulog<br /> Si Zeus ay angpinunongmgadiyossa mitolohiyangGriyego. Siyaangnangingibabaw, pinakamakapangyarihan, pinakamataas, o supremongdiyosngsinaunangmgaGriyego. Ginagamitniyangsandataang kidlat na may kasamangmalakasna kulog, kaya'tkilalarinsiyabilang "Zeus angTagapagkulog" (Zeus the Thunderer).<br />
 6. 6. HERA<br />Diyosanglangit, <br />mgababae, kasal, <br /> at panganganak<br /> Si Hera ay angkapatidnababae at asawani Zeus.Siyaang Reyna ngmgadiyos, at tinaguriang diyosa ng kasal o pakikipag-isang-dibdib. Madalasnaikagalit at ipagselosni Hera angpalagiangpagkakaroonngpakikipag-ugnayanni Zeus saibangkababaihangmgadiyosa at tao, nanagkakaroonngmgasuplingdahilkay Zeus.<br />
 7. 7. APOLLO<br />Diyosngaraw; diyosngliwanag, musika, medisina at propesiya<br />Si Apollo ay kapatidat kakambalnalalakini Artemis.Binabansagandin siyang Phoebus nanangangahulugangmaliwanag, nakasisilaw, o nagliliyabdahilsakanyangangkingkabataan at kaakit-akitnamukha, kaya'tikinakabitsiyasa araw o bilangdiyosngarawnasi Helios saGriyego o Sol saRomano.<br />
 8. 8. POSEIDON<br />Diyos ng dagat, <br />lindol, at kabayo<br /> Si Poseidon angdiyosngkaragatan, kaya'tmayroonsiyangkapangyarihansapagtabanngmga alon, bagyo, at magingngmga lindol. Katangianniyaang may hawakngisangsandatang piruya o tridente, nakahawigngisangmalakingtinidor o sibatna may tatlongtulis at mahabanghawakan.<br />
 9. 9. HERMES<br />Diyosngkomersyo, <br />magnanakaw, biyahero, at<br />laro; sugongmgadiyos<br /> Angdiyosnamensaherongmgadiyos at mgadiyosa. Siyaanggabayngmgamanlalakbay, kabilangangmganagbibiyahepatungosa MundongIlalim. Anaksiyani Zeus at ngisang diwata.<br />
 10. 10. HEPHAESTUS <br />Diyosngapoy, <br />teknolohiya, at bulkan;<br />pandayngmgadiyos<br /> Hindi katuladngibangmgadiyos, ipinanganaksiyangmahina at may kapangitan. Asawaniyasi Aprodita nadiyosngkagandahan, ngunithindimatapatkayHephaistossiAprodita.  diyosngapoy, teknolohiya, at bulkan;pandayngmgadiyos<br />
 11. 11. ARES<br />DiyosngDigmaan<br />Anakni Zeus at Hera. Bilangdiyosngdigmaan, agad-agadsiyangnapupukawpapuntasapookngnagaganapnamgapagkikipagdigma. Kabilangsakatangianniyaangpagigingkaaya-aya at malakasnalalaki, subalitlagisiyanghandangpumaslang. Kinatatakutannglahatng mgaGriyego anggalitni Ares.<br />
 12. 12. ATHENA<br />Diyosangkarunungan, digmaan, sining, industriya, hustisya at ngkaalaman.<br />Siyaangpaboritonganakni Zeus, anakniMetis: angunangasawaniZeus. Nagmulasiyasa ulo ngkanyangamangsi Zeus. Noongipinanganak, balotnaangkanyangbuongkatawanngmgabalutingpandigma. <br />
 13. 13. ARTEMIS<br />Diyosangbuwan at pangangaso<br />Si Artemis ay kakambalnababaeni Apollo.Mayroonsiyanghawaknabalingkinitang pana nabinabalahanngginintuangmga palaso. Dahilngadiyosasiyangpaninila, mabilisngunit may kayumiansiyasapagkilos. Mahalniyaangmgakagubatan. Paboritoniyaang usa.<br />
 14. 14. DEMETER<br /> Diyosa ng agrikultura at pertilidad<br />Siyaangdiyosangmgabutil o butonghalaman o pananim, kaya'tsiyarinangdiyosang agrikultura. BataysamitolohiyangmgaGriyego, siyaangnagturosamgatao kung paanomagtanim at magsaka.  Sinasambasiyanglahatngmgauringtaongnagtatanim at umaani. <br />
 15. 15. HESTIA<br /> Diyosa ng apuyan at tahanan<br />  Si Hestia angdiyosang dapugan o apuyan at ngtahanan.Siyaangnamamahalasamaamongbuhay. Siyaangnakakatandangkapatidnabebeni Zeus at angpinakamantandanganaknina Rhea at Cronus.<br />
 16. 16. DIONISIO<br />Diyosng alak at <br />diyosngmgabaging.<br /> Si Dionisioanghulingdiyosnapumasok at nanirahansa BundokngOlimpo. Bilangdiyosngalak, nagagawaniyangmagingmasiyahinangtaosapamamagitanngpag-aalok at pagpapainomngalak. Ngunitnagagawaniya ring mabangisangtaodahilsapagkalasing.<br />
 17. 17. APHRODITE<br />Diyosangkagandahan<br />at pag-ibig. <br />Kapagnakadamangpag-ibigangmgalalaki at babaengmundo, sinasambanilasaAproditi. Mayroonsiyangmatamisna ngiti at mahiliginsa paghalakhak. Mayroonsiyangisanghindimagandangkatangiannagiging pagtuya at kanyanghalakhak, at mayroon din siyangkakayahan at kapangyarihanglumipol o manira.<br />
 18. 18. ACHILLES<br />Isang Griyegong bayaning DigmaangTrohano, at pangunahingtauhangmandirigmasa Iliada niHomero.  Isa samgakatangianni Achilles angpagigingpinakakakabigha-bighaningsamgalalakingbayaningtiniponlaban s Troya, at siya ring pinakamagiting at pinakamagaling<br />

×