• Like
บทพากย์เอราวัณ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

บทพากย์เอราวัณ

 • 8,323 views
Uploaded on

บทเรียน

บทเรียน

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
8,323
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
32
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เอราวัณ
 • 2. ความเป็นมา บทพากย์เอราวัณเป็นพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย เป็นคำาพากย์สั้น ใช้สำาหรับเล่นโขน โดยหอสมุด วชิรญาณได้จัดพิมพ์รวมเล่ม ชื่อ หนังสือ รามเกียรติ์คำาพากย์ จัด พิมพ์
 • 3. ลักษณะคำาประพันธ์ บทพากย์เอราวัณแต่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ ๑ บท มี ๑๖ คำา มี ๓ วรรค ๐๐/๐๐/๐๐     ๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐/๐๐     ๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐/๐๐ (๖ ๔ ๖)
 • 4. ประวัติผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย เป็นพระราชโอรสในพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับสมเด็จ พระอมรินทรา พระบรมราชีนี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี ความเชี่ยวชาญในราชการบ้านเมืองใน ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
 • 5. ผลงานพระราชนิพนธ์ ๑.บทละคร นอก ๕ เรื่อง ๑.๑ ไชย เชษฐ์ ๑.๒ มณีพิ ไชย ๑.๓ คาวี ๑.๔ สังข์ ๒.บทละครใน ๖ เรื่อง ๒.๑ อิเหนา รามเกียรติ์ ๒.๒ บทพากย์ นางลอย ๒.๓ บทพากย์ นาคบาศ ๒.๔ บทพากย์
 • 6. ...ทบทวนเรื่อง รามเกียรติ์กันก่อนดี กว่า...
 • 7. บทพากย์เอราวัณ อินทรชิต : เป็นโอรสทศกัณฐ์กับนา งมณโฑ เดิมชื่อรณพักตร์ เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้ลาบิดาไปเรียนศิลปวิทยา ณ สำานักฤๅษี โคบุตร บำาเพ็ญพรตครบ ๗ ปี เพื่อขอพร และศรวิเศษจากพระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม เมื่อได้พรและศรวิเศษจากเทพทั้งสาม รณพักตร์ก็มีความ เหิมเกริมมาก ได้ไปท้ารบกับพระอินทร์จนชนะ
 • 8. พระรามกับทศกัณฐ์ทำาศึก สงครามกันหลายครั้ง และหลังจาก ที่กุมภกรรณ อนุชาของทศกัณฐ์ ออกรบกับฝ่ายพระรามและถูก สังหารไปแล้ว อินทรชิตก็อาสา ออกรบบ้าง โดยทำาพิธีชุบศรและ ใช้เวทมนตร์แปลงกายเป็น
 • 9. ลักษณะช้างเอราวัณ มีกายสีขาวเหมือนสังข์ มีเศียร ๓๓ เศียร ๑ เศียร มี ๗ งา ๑ งา มี ๗ สระบัว ๑ สระบัว มี ๗ กอ ๑ กอ มี ๗ ดอก ๑ ดอก มี ๗ กลีบ ๑ กลีบ มี ๗ เทพธิดา ๑ เทพธิดา มี ๗ บริวาร
 • 10. ความรู้เพิ่มเติม การจัดแบ่งลักษณะของช้างไทย ช้างพัง คือ ช้างตัวเมียที่ไม่มีงา ยาว มีเพียงขนายเล็กๆ สั้นๆ ช้างพลาย คือ ช้างตัวผู้ที่มีงายาว ช้างสีดอ คือ ช้างตัวผู้ที่ไม่มีงา ยาว จะมีขนาดคล้ายตัวเมีย ช้างทอก คือ ช้างจ่าฝูงรูปร่างมัก สูงใหญ่กว่าช้างตัวอื่น
 • 11. กิจกรรม ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม (กลุ่มละ ๑๗ คน) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากส่วน ที่รับผิดชอบทำางานในประเด็นต่อไปนี้  คำาศัพท์ – ความหมาย  การถอดความ  โวหารภาพพจน์  ข้อคิด – คุณค่าทางวรรณคดี  เนื้อหาเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลพร้อมคัดเลือก