• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kras Jeugdwerk vzw jaarverslag 2010
 

Kras Jeugdwerk vzw jaarverslag 2010

on

 • 1,305 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,305
Views on SlideShare
1,269
Embed Views
36

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

2 Embeds 36

http://www.krasjeugdwerk.be 35
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kras Jeugdwerk vzw jaarverslag 2010 Kras Jeugdwerk vzw jaarverslag 2010 Document Transcript

  • De krasse uitspraken,krasse cijfers,krasse acties,krasse kinderen,krasse uitstappen,krasse jongerenvan 2010
  • InhoudWoord vooraf 3Van Kras naar Kras 4Algemene Facts & Figures 6Kras Berchem 10Kras Borgerhout 14Kras Deurne 18Kras Hoboken 22Kras Kiel 26Kras Linkeroever 30Kras Merksem 34Kras Noord 38Kras Zuid 42Kras Sport 46Projectondersteuners 2010 51Subsidieverleners 52 2
  • Woord vooraf Beste lezer, Voor u ligt een doorsnede van Kras Jeugdwerk. Met trots kunnen we terugkijken op een stevige werking in 2010. Dit ondanks de moeilijke periode waar de organisatie door is gegaan. Dit document wil een kort, cijfermatig inzicht geven in de basiswerking van 2010. Ook willen we per deelwerking een tipje van de sluier oplichten. Dit doen we door enkele projecten en activiteiten van onze 10 steunpunten in de verf te zetten. De kwaliteit van deze diverse activiteiten stoelen op de ruime ervaring die Kras jeugdwerk (voorheen KIDS vzw, zie pagina 6) de voorbije tien jaar stapsgewijze opbouwde. Eerst bieden we een kort, cijfermatig inzicht in onze werkingen. Dit geeft een indruk van de grote lijnen van de basiswerking, zowel qua bereik, diversiteit als activiteiten. We kiezen daarbij voor gegevens die in ons huidige registratiesysteem REGS beschikbaar zijn en die een representatieve indruk kunnen geven. Zo kunt u lezen op pagina 6 dat er in 2010 bijvoorbeeld 19.387 activiteitsuren waren, 5442 geregistreerde deelnemers en 107.076 deelnames. Cijfers die tellen... Vervolgens presenteren we per steunpunt enkele grote activiteiten en projecten. Als jeugdwelzijnswerk richten we ons in de eerste plaats op maatschappelijk kwetsbare kinderen, tieners en jongeren. We werken aan de emancipatie van deze groep. Dit werk toont zich niet zomaar in cijfers. Daarom geven we, met een selectie van enkele projecten en activiteiten per steunpunt, een representatief beeld van de inhoudelijke klemtonen die we in 2010 legden. Dit palet toont u het belang van de combinatie van twee zaken die Kras Jeugdwerk in haar werking legt. Enerzijds een degelijke basiswerking voor de vrije tijd van die kinderen, tieners en jongeren. Anderzijds een permanente en doordachte vernieuwing in werkvormen die deze jonge burgers een steviger plaats in de samenleving kunnen geven. We wensen u veel inspiratie, leesplezier en verwondering toe! Bob Jacobs Jan Baelus directeur Kras Jeugdwerk voorzitter Kras Jeugdwerk 3
  • Van KIDS naarKras Jeugdwerk vzw werd in 2010 boven de doopvont werking over te dragen aan een andere vzw: Kras Jeugdwerk.gehouden. Op 31 december 2010 droeg KIDS vzw al haar Kras Jeugdwerk is ondertussen volop bezig aan de uitbouw vanactiviteiten over aan Kras Jeugdwerk. Kras nam de volledige haar eigen organisatie en het waarmaken van haar missie:werking van KIDS over. Op deze manier kon de werkingonbezorgd over het verleden werken aan de toekomst. Missie Kras JeugdwerkDe Raad Van Bestuur en Algemene Vergadering van KIDSoordeelden dat het - in het belang van de doelgroep - het De missie van Kras is om via haar jeugdwerk debest was om de activiteit van KIDS vzw stop te zetten. In ontplooiingskansen, ontwikkeling en emancipatie van dede loop van 2010 werd KIDS vzw als organisatie immers in maatschappelijk kwetsbare jeugd te maximaliseren. Krasverdenking gesteld in het kader van de zaak Hoevenagel, beter Jeugdwerk werkt dus impliciet aan armoedebestrijding en tegengekend als de Forcom affaire. Kort na het bekend worden sociale uitsluiting. Kras Jeugdwerk gaat daarbij uit van kansen,van deze zaak in najaar 2008, werd een audit op KIDS vzw competenties en capaciteiten. Daarom ligt de nadruk op deuitgevoerd in opdracht van Stad Antwerpen. Deze audit heeft eigen inzet van de doelgroep; inspraak en participatie zijn heelontegensprekelijk elke vorm van verdenking over KIDS vzw belangrijke aspecten van de werking. Kras ziet haar jeugdwerkweggevaagd. Toch heeft één van de betrokkenen in de zaak als breed jeugdwerk, dat bruggen bouwt tussen de diverseHoevenagel ervoor gekozen om KIDS vzw zich toch te laten leefwerelden van de doelgroep (vrije tijd, school, thuis...) en dusverantwoorden voor de rechtbank (samen met 47 anderen). ook samenwerkt met partners uit verschillende domeinen zoalsOm deze gerechtelijke procedure geen impact te laten hebben sport, cultuur, opleiding, school, werk, hulpverlening...op de subsidiëring en werking van de organisatie, is gekozen de 4
  • Creatie Kras werkt in een continu veranderende maatschappij. Veelheid Daarom is Kras ook in staat om zelf dingen te veranderen, samen Kras ziet verscheidenheid als een gegeven, met de kinderen en jongeren een realiteit. Deze veelheid schept kansen. die actieve “creactoren” en Eigenheid Aansluiting betekenisgevers zijn. Voor Kras hebben kinderen en jongeren recht op een eigen plek en een eigen Kras kijkt naar sociale uitsluiting vanuit kansen. Zo wordt uitsluiting aansluiting. identiteit. BetrokkenBurgerschap Niet enkel de kinderen en jongeren zijn betrokken partij, ook de ouders, de wijkbewoners, vrijwilligers…iedereen die wil kan deelnemenKras geeft de kinderen en jongeren inspraak, en zodat ook de hele buurt ons leert kennen.zodat ze kunnen participeren in het opzetten vanactiviteiten in de werking of in de maatschappij.De Kras-activiteiten gaan door tijdens de vrije tijd Stadvan de kinderen en jongeren, maar zijn verre vanvrijblijvend. Kras staat als organisatie Kansen in de stad Antwerpen. We wortelen in de stedelijke Kras werkt met kansarme Verbonden context en baseren ons kinderen en jongeren. Kras werkt daarom ook op de eigenheid van Kras wil openstaan voor, complementair zijn aan, in Antwerpen. De stad, welzijnsgericht met overleg gaan met, samenwerken met anderen; vanuit een het stedelijke, heeft iets een extra accent op het open dialoog en vanuit onze eigenheid, jeugdwerk. Kras wil specifieks. Een eigen betrekken van allochtone dwarsverbindingen maken met andere jeugdwerk vormen, fysieke en psychische meisjes. netwerken en gemeenschappen, andere sectoren, het beleid, context die dagelijks de wetenschappelijke wereld en de profit sector. gemaakt wordt door de structuren, het beleid, het commerciële leven en de Professioneel bewoners/gebruikers. Samen Vanuit de kennis, ervaringen en Elkaar ontmoeten, samen dingen deskundigheid zal Kras ook signaleren, doen, afspraken leren maken, van beïnvloeden en impulsen geven t.a.v. elkaar leren, samen werken, praten, het beleid en andere actoren; en methodieken ontwikkelen of er haar Aanwezig luisteren, leren respect hebben voor elkaar en elkaars eigenheid… bijdrage toe leveren. Kras legt een accent op Kras organiseert regelmatig vaste vindplaatsgerichte activiteiten. We ontmoetingsmomenten waar gebruiken pleinen en straten zodat kinderen en jongeren elkaar in een Kras iedereen die wil kan deelnemen en zodat ook de hele buurt ons leert kennen. “vrije” omgeving leren kennen. Opvallend, duidelijk, flagrant, markant, sprekend, treffend, flink, degelijk, fiks, kloek, knap, kranig, krachtig, energiek, fors, levendig, sterk, straf, vitaal, fit, vief, kwiek en gezond. 5
  • Algemene Facts & Figures Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen [6-11] 5.313 8.850 1.785 2.301 39.879 39.305 tieners [12-15] 4.966 5.280 1.799 1.642 26.623 29.594 jongeren [+16] 4.998 5.257 1.027 1.499 26.358 38.177 totaal 15.277 19.387 4.611 5.442 92.860 107.076* uniek geregistreerd 25.000 6000** gekend en ongekend 120.000 5000 20.000 100.000 4000 15.000 80.000 3000 60.000 10.000 2000 40.000 jongeren 5000 Kinderen 1000 20.000 tieners 36% Kinderen kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010In 2010 bereikte Kras vzw met haar 9 wijkgebonden jongeren (+45%). Het aantal deelnemende tieners daalde tensteunpunten en een thematisch steunpunt, 5442 geregistreerde opzichte van 2009 (-8%). Het aantal deelnames steeg eveneenskinderen, tieners en jongeren die als vaste deelnemer regelmatig in 2010 (+15%) hier merken we een andere verdeling tussenmeermaals per week aan het aanbod deelnamen. We zouden hen de leeftijdsgroepen: bij kinderen bleef dit stabiel (-2%), bijleden kunnen noemen. 42% van de in 2010 geregistreerde leden tieners (+11%) en jongeren (+44%) merken we een stijging.zijn kinderen, 30% zijn tieners en 28% zijn jongeren. Dit wordt Hieruit concluderen we dat er in 2010 meer deelnemendegrotendeels verklaard door het gegeven dat de leeftijdscategorie kinderen waren die gemiddeld minder deelnamen dan in 2009.kinderen meer levensjaren omvat dan de leeftijdscategorie Bij tieners zien we de omgekeerde beweging: er namen mindertieners. Naast de vaste leden bereikten we nog eens minstens tieners deel maar de deelnemende tieners namen frequenterzoveel kinderen, tieners en jongeren waarvan de aanwezigheden deel aan het aanbod. Op het jongerenfront valt de grote groeigeteld zijn, maar waarvan we (nog) geen verdere gegevens op van zowel deelnemers als deelnames. De opstart van dehebben. Zij namen ofwel occasioneel deel aan het vast aanbod, nieuwe jongerenwerking in Berchem, in september, heeft hierofwel namen ze deel aan occasioneel aanbod, opendeurdagen, ongetwijfeld ook mee te maken. In het algemeen zien we eenopen pleinaanbod of werden bereikt via vindplaatsgericht behoorlijke stijging van zowel activiteitsuren, deelnemers enwerken. deelnames. We vermoeden dat de feitelijke stijging bij sommigeWe merken een lichte stijging van het aantal deelnemers in 2010 hoger aangehaalde aspecten minder sterk is. In 2009 werd het(+18%) ten opzichte van het aantal uit 2009. Deze stijging huidige, digitale registratiesysteem immers geïntroduceerd.situeert zich bij het aantal deelnemende kinderen (+13%) en Mogelijk werd toen nog niet alles even systematisch geregistreerd. Het aantal activiteitsuren bij de kinderen steeg fors (+66%), 6
  • het aantal leden steeg ook maar minder sterk en het aantal procesmatig met de kinderen te kunnen werken, vrezen we hierdeelnames bleef stabiel. We stellen vast dat het uitbreiden een kwaliteitsvermindering. Dit zal nagegaan worden. Indien ditvan dit aanbod een groter bereik van doelgroep tot gevolg zo is, zal het aanbod opnieuw bijgesteld worden. In de andereheeft gehad, maar gemiddeld genomen kwam elk kind minder leeftijdsgroepen bleef het aantal activiteitsuren eerder stabielvaak naar de werking. Aangezien we het belangrijk vinden om (tieners: +6% en jongeren +5%). Het aantal meisjes en jongensWe stellen vast dat in het algemeen er meer jongens dan meisjes worden bereikt. Voor de jonge leeftijd vinden we dit onevenwichtverwaarloosbaar klein. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt het aandeel jongens tot meer dan 80%. Als verklaring hiervoor zien wede etnisch-culturele achtergrond van de overgrote meerderheid van maatschappelijk kwetsbaren in Antwerpen. In vele culturen ishet samen activiteiten doen met jongens en meisjes, niet evident. Daarnaast is het bij maatschappelijk kwetsbaren ook vaak zo datmeisjes, vaak vanaf te jonge leeftijd, een belangrijke huishoudelijke rol in het gezin krijgen toebedeeld. De cijfers tonen een kentering2009 kinderen in deze tendens: voor de 3 man leeftijdsgroepen –het meest2010 vrouw significant voor tieners en jongeren- stellen we in 2010 een grotere vertegenwoordiging van meisjes2009 tieners vast dan in 2009. Dit is het resultaat man van de geleverde inspanningen.2010 vrouw Ten eerste worden in verschillende steunpunten aparte activiteiten voor meisjes georganiseerd. Vaak bestaan2009 jongeren er ook aparte meisjesgroepen. Dit man creëert veiligheid, zowel naar de2010 vrouw meisjes als naar hun ouders. Deze veiligheid verhoogt substantieel 0 500 1000 1500 2000 2500 hun participatiegraad. Ten tweede zijn er de dansprojecten in Kras Noord, Merksem, Deurne en Linkeroever. Deze richten zich2009 kinderen specifiek op meisjes, met resultaat. man Ten slotte is er het steeds stijgende vrouw succes van de meisjesvoetbalploeg2010 van Kras Sport. We stellen vast dat een aangepast thematisch aanbod2009 tieners een belangrijke sleutel is in het man bereiken van meisjes. Daarnaast is vrouw het voor maatschappelijk kwetsbare2010 jongens en meisjes zo dat een veilige omgeving, afgestemd op2009 de doelgroep, essentieel is voor jongeren het kunnen bouwen aan duurzame man participatie.2010 vrouw 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7
  • Algemene Facts & Figures De origine van onze doelgroep kinderen [6-11] kinderen tieners [12-15] tieners jongeren [+16] jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Assyrisch 10 6 29 22 18 22 Aziatisch 11 23 6 8 11 11 Latijns Amerikaans 14 10 5 8 13 12 Marokkaans 836 944 574 744 629 858 Midden Oosten 25 31 13 15 7 9 Autochtoon Belgisch 157 241 33 54 21 38 Onbekend 239 285 136 155 67 116 Oost-Europees 121 142 69 82 100 153 Turks 349 327 126 143 50 101 Zwart Afrikaans 74 109 29 49 23 65 Totaal 1836 2118 1020 1280 939 1385De origine van onze doelgroep is 100% 100% 100%zeer divers. In grote lijnen menenwe dat dit een afspiegeling is van 90% 90% 90%de origine van de maatschappelijkkwetsbare jeugd in Antwerpen. 80% 80% 80%De weergegeven cijfers hebbengeen betrekking op het steunpunt 70% 70% 70%Sport. Het is nog niet mogelijk dezegegevens te genereren voor deze 60% 60% 60%werking. Als we de cijfers bekijken,vallen enkele tendensen op.Ten eerste merken we dat de groep 50% 50% 50%van Marokkaanse origine sterkervertegenwoordigd is naarmate 40% 40% 40%de leeftijd stijgt. Hiervoor zienwe twee verklaringen. Om te 30% 30% 30%beginnen is er het feit dat jongerenzich - zeker vanaf de puberteit, 20% 20% 20%een periode die veel onzekerheidmet zich meebrengt - het best 10% 10% 10%voelen in een veilige omgeving.Verschillende factoren maken 0% 0% 0%deze veilige omgeving uit, o.a. 2009 2010 2009 2010 2009 2010de herkenbaarheid van de peer-groep. Daarom is het volgens ons Zwart Afrikaans Autochtoon Belg Latijns Amerikaans Turks Midden Oosten Aziatisch Oost-Europees Marokkaans Assyrisch Onbekend 8
  • normaal dat de grootst aanwezige groep, die van Marokkaanse kwetsbare Antwerpenaren stellen we vast dat diegenen vanorigine, naar de werking blijft komen (hun aantal blijft over Marokkaanse origine het minst verhuizen. We vermoeden datde drie leeftijdsgroepen ongeveer stabiel). De uitvallers die dit te maken heeft met het feit dat deze migrantengemeenschaper zijn, bevinden zich dan vooral bij de jongeren van andere het langst in Antwerpen aanwezig is, vaak al 3 generaties.dan Marokkaanse origine. Een tweede verklaring is het vaak Deze verklaringsgronden nemen niet weg dat het eenverhuizen van maatschappelijk kwetsbaren. In het bijzonder uitdaging zal zijn voor de toekomst om ook in de ouderenieuwkomers en eerste generatie allochtonen, verhuizen het leeftijdsgroepen een divers bereik te blijven behalen. Hetmeest. Wanneer een kind naar onze werking komt, en zijn gezin streefdoel is niet diversiteit op zich, maar wel een afspiegelingverhuist na enige tijd naar de andere kant van de stad, komt van de maatschappelijk kwetsbare doelgroep in de wijk. Wedit kind meestal niet meer naar de werking. Wellicht vindt hij denken ook na over deze fenomenen en anticiperen hierop. Hetin een andere Kras-werking aansluiting. Maar wanneer dit kind vindplaatsgericht werken is hier bijvoorbeeld een antwoord op.de puberteit bereikt, stellen we vast dat na een verhuizing naar De resultaten blijven niet uit: we stellen vast dat ten opzichteeen nieuwe wijk aansluiting vinden bij bestaande werkingen van 2009 we in 2010 proportioneel meer jongeren van anderewat moeilijker wordt. Binnen de groep van maatschappelijk dan Marokkaanse origine bereikten. Het algemene aanbod (zie ook opmerking pagina 51)Deze cijfers geven een verdeling in soorten aanbod weer. De • We ernaar streven om een zo weinig mogelijk consumptiefcijfers hebben weer geen betrekking op het steunpunt Sport. aanbod op te zetten. Het kleine en afnemende aandeelDe categorieën zijn beperkt, wat weinig zinvolle interpretatie uitstappen is hier deels een indicatie voor.toelaat. Wel kunnen we stellen dat: • Sport, en meer in het bijzonder voetbal, een belangrijk• De verschillen 2009-2010 vooral te maken hebben met een thema is om een brede maatschappelijk kwetsbare geëvolueerde registratiemethode. doelgroep duurzaam te laten participeren aan jeugdwerk.• In het permanent week- (en weekend-)aanbod zowel vaste Om deze reden moet hier in de toekomst zeker niet minder activiteiten als projectmatig werk vervat zit. op worden ingezet. aantal uren contacttijd kinderen [6-11] kinderen tieners [12-15] tieners jongeren [+16] jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 2613 3889 1827 2444,5 1964 2672 uitstappen 1112 514,5 1072,5 289,5 719,5 452 kampen 668 535 561 744 201 226 sportactiviteiten 184 437,5 336 465,5 409,5 500 totaal 4577 5376 3796,5 3943,5 3294 3850 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 9
  • Kras Berchem in een notendop Kras Berchem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door een sterke samenwerkingsrelatie met partners en scholen uit de omgeving en bijzondere aandacht voor het verwerven van sleutelcompetenties. In Kras Berchem wordt een permanent weekaanbod en een ruim vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Berchem kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (16 tot 18 jaar). Het team bestaat uit 8 personeelsleden (6,2 VTE), 10 vrijwilligers en 2 stagiairs. Waar werkt Kras Berchem? Patriottenstraat 62, 2600 Berchem activiteitencentrum met kinder- en tienerlokalen L. Pastoorstraat 26, 2600 Berchem jongerenlokaal Vrije basisschool De Schatkist, brede school activiteiten / spelend leren / F. Coosemansstraat zwemprojecten Stedelijke basisschool Klavertje 4, J. Balstraat brede school activiteiten / spelend leren Openbaar domein Villegaspark, Van Hombeeckplein, Prieelpark spel- en sportactiviteten outdoor / vindplaatsgericht werken / zomeraanbod Openbaar domein spel- en sportactiviteiten outdoor / vindplaatsgericht werken Villegaspark, Van Hombeeckplein, Prieelpark / zomeraanbodBereik statistische sectoren:Op ten Bergh, Posthof, Hofveld, Stuivenberg,Turkeyen 10
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 852,5 1811 394 322 7704 6251 tieners 288 289,5 85 70 967 1107 jongeren 0 0 3 59 0 1375 totaal 1140,5 2100,5 482 451 8671 8733 9000 500 8000* uniek geregistreerd** gekend en ongekend 2000 400 7000 6000 1500 300 5000 4000 1000 200 3000 jongeren Kinderen 2000 500 100 tieners 36% Kinderen 1000 48% kinderen 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 400 1572 85 198,5 0 153 uitstappen 319,5 162,5 150 51 0 18 kampen 53 47 44 40 0 33 sportactiviteiten 80 30 9 0 0 0 totaal 852,5 1811,5 288 289,5 0 204 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 11
  • Kras Berchem Het jongerenproject gaat van start... Deze beleidsnota werd bezorgd aan de stad Antwerpen en het district Berchem. Na de verkiezingen en na de installatie van de nieuwe bestuursploeg bracht een delegatie van de stuurgroep, aangevuld met politiecommissaris Pierre Debaets en buurtregisseur An Vereecken een bezoek aan schepen voor jeugd Leen Verbist. Het antwoord Het resultaat van deze bespreking was positief. Het kabinet ondersteunde de conclusies van de beleidsnota en dus ook de vraag naar een ontmoetingscentrum. Er werden middelen gereserveerd op de begroting voor de aankoop en of renovatie van een ontmoetingscentrum. In het bestuursakkoord van het district Berchem werd formeel bevestigd dat de nood aan een ontmoetingsruimte voor jongeren acuut is en dat het district hoopt dat er dan ook voor het einde van de legislatuur een operationele ontmoetingsruimte is in Oud-Berchem. In mei 2010 kreeg Kras Berchem formeel de opdracht toegewezen om in de gerenoveerde gebouwen van de Jeugddienst Berchem een aanbod voor +15 jarigen op te starten. Kernwoorden voor dit aanbod zijn: een laagdrempelig, wervend, vernieuwend aanbod met duidelijk linken naar andere levensdomeinen (welzijn, tewerkstelling, onderwijs). Jongeren krijgen de kans om zich te engageren, inspraak en participatieDe Nood zijn essentieel. Jongeren krijgen doorheen het aanbod de kans om allerlei vaardigheden te oefenen.In augustus 2006, net voor de gemeenteraads-verkiezingen,bracht de stuurgroep van Kras Berchem (bestaande uitvrijwilligers werkzaam in Jeugddienst, PleinontwikkelingBerchem, De 8 Berchem, Cultuurcentra, MPI en Het succesStraathoekwerk Berchem), een beleidsnota uit waarin ze pleitte Momenteel werken er 3 medewerkers voor +15 (2.2 VTE).voor de oprichting van een ontmoetingscentrum voor +15 Gedurende 5 dagen per week is er een aanbod dat bestaat uitjarigen in Oud-Berchem. een mix van ontmoeting, uitwisseling, cultuur, spel en sport.De focus van het nieuwe centrum moest liggen op het bereiken Enkele resultaten: Op dit moment (na 6 maanden) zijn er alvan de minder en minst kansrijke jongeren uit de buurt en op 90 jongeren lid van de werking, er is een stevige kerngroep dieeen vrijetijdsaanbod met sterke linken naar de levensdomeinen wekelijks vergadert, 3 jongeren volgen de monitoropleiding,arbeid, onderwijs en welzijn. 14 jongeren gaan op buitenlands kamp in de paasvakantie, 9 jongeren maken een toneelvoorstelling, alle activiteiten zijn gemengd. 12
  • Het Tienermeisjeskamp herfstvakantie 2010 De tienermeisjesclub bestaat uit een groep van 15 meisjes die erg hecht is, de meisjes komen ook al geruime tijd naar de activiteiten van Kras Berchem. Hun vast activiteitsmoment is vrijdagavond. Tijdens de herfstvakantie trokken twaalf tienermeisjes drie dagen met de fiets op kamp naar Westmalle. Het speciale aan dit kamp was dat in de weken ervoor werd afgesproken dat alle meisjes een totem zouden krijgen (zoals bij de scouts). Omdat een totem niet zomaar iets vrijblijvends is, moest de begeleiding ervoor zorgen dat de totems exact bij de meisjes pasten, dat de tieners de eigenschappen van de totem echt hadden getoond en dat er voldoende vaardigheden werden verworven. Om hierop voldoende zicht te krijgen, organiseerde de begeleiding verschillende uitdagende activiteiten waarbij de tieners leerden kaartlezen, vuur maken, omgaan met verantwoordelijkheid, samenwerken etc… Deze vaardigheden zouden de meisjes goed van pas komen tijdens het kamp. Ook de activiteiten tijdens het weekend werden extra zorgvuldig uitgewerkt: naast allerlei bos- en pleinspelen fietsten ze veel (+/- 120 km), bouwden ze kampen en konden ze paardrijden bij een bevriende organisatie! Het hoogtepunt was uiteraard de het geven van de totems bij het kampvuur. Naast het leuke ritueel was iedereen onder de indruk van het gebeuren en waren alle deelnemers erg fier op hun totem! Een reuze fijne ervaring, waar iedereen nu nog altijd erg trots op is! 13
  • Kras Borgerhout in een notendop Kras Borgerhout organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. We zetten sterk in op participatief en emancipatorisch werken, wat leidt tot een sterk uitgebouwde vrijwilligerskernwerking en een engagement m.b.t. competentieverwerving. Er worden extra inspanningen geleverd om actieve en receptieve culturele activiteiten aan te bieden. Er is een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 12 personeelsleden (11,01VTE) 40 vrijwilligers en 8 stagiaires. Waar werkt Kras Borgerhout?Generaal Eisenhowerlei 47, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinderen tieners en jongeren, sport- en ontmoetingskoer, polyvalente zaal, secretariaatKwekerijstraat 92, 2140 Borgerhout activiteitenlokaal lokalen voor meisjes -12 jaarKroonstraat 169, 2140 Borgerhout activiteitenlokalen voor kinder- en tieneraanbodOpenbaar domein Krugerpark spel- en sportactiviteiten outdoor, zomeraanbod,vindplaatsgericht aanbodBasisschool Mikadoschool Kroonstraat ondersteuning zwemlessenBasisschool Campus Plantijntje Bleekhofstraat speelprojectBereik statistische sectoren:Borgerhout, Gemeentehuis, Fonteinstraat,Den Bleekhof, Kroonstraat, Het Laar,Kattenberg, De Peperbus, St. Anna, Foorplein 14
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 1526 3933 280 505 7617 8929 tieners 1026 895 241 366 2550 4052 jongeren 703 512 165 251 1748 2825 totaal 3255 5340 686 1122 11915 15806 16.000 1000* uniek geregistreerd 5000 14.000** gekend en ongekend 800 12.000 4000 10.000 600 3000 8000 400 6000 2000 jongeren Kinderen 4000 tieners 1000 36% 200 Kinderen kinderen 2000 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 823 770,5 527 508 412 351 uitstappen 305 81,5 262 42,5 101 21 kampen 342 216 165 231 171 77 sportactiviteiten 56 192 72 114 19 63 totaal 1526 1260 1026 895,5 703 512 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 15
  • Kras Borgerhout Speelproject Basisschool PlatijntjeIn september 2010 startte Kras Borgerhout met een nieuw Tijdens het speelproject werden de kinderen en tieners van hetproject: Speelproject Plantijntje. Plantijntje is een lagere school Plantijntje warm gemaakt om deel de nemen aan de activiteitenaan de zuidkant van de wijk Borgerhout. Het is een school met van de zebraclub en zebraplus in de nieuwe lokalen. Met succes.kinderen van verschillende origine en met veel anderstalige Sinds de opstart van dit project genoten er zeer veel nieuwenieuwkomers. Elke vrijdagnamiddag boden we aan 2 klassen kinderen en tieners van het aanbod. Zoveel zelfs dat we deeen uur spel aan. De verschillende klassen kwamen gedurende indeling van de leeftijdsgroepen van zebraclub en zebraplushet jaar aan bod. We wilden met dit project de spelbagage moesten aanpassen.van de kinderen verruimen en hen op een leuke manier lerensamen spelen, leren omgaan met spelregels, kunnen winnen en We zetten bij dit project uitdrukkelijk in op de doorstroom naarverliezen,… de zebraclub en de zebraplus om zo stabiele groepen te maken en de overstap naar de nieuwe lokalen te bevorderen.Al enkele jaren zochten we voor kinderen en tieners naar nieuwelokalen in het zuiden van Borgerhout. In het najaar van 2010werd onze zoektocht met succes afgerond en vonden we eennieuw onderkomen in de Kroonstraat. We richtten er 2 lokalenin voor de zebraclub en de zebraplus. 16
  • Theaterproject 2010: Black-out @ Borgerhout In deze voorstelling speelt tijd een belangrijke rol. Er zijn drie verschillende locaties, maar alles speelt zich tegelijkertijd af. Om heel dicht bij hun leefwereld te blijven, speelt alles zich af in de club van de maximeisjes, de tienermeisjes en de tienerjongens. Alles gaat z’ n gangetje, tot er iets onverwachts gebeurt… Opeens is er geen licht meer, geen TV, geen PC, geen… . Niets meer. Borgerhout wordt geteisterd door een stroompanne. Wat doen de kinderen en tieners? Wat doen ze wanneer ze enkel op zichzelf en anderen kunnen rekenen? Komen ze met elkaar in contact? Zoja, hoe dan? Wat is hun gemeenschappelijke link?Al negen jaar groei Je krijgt dus kinderen en tieners te zien zoals ze zijn, zonder verbloeming, zonder friemels en franjes. Alles is zichtbaar.Voor het 9de jaar op rij maakte Kras Borgerhout een Gewoon eerlijk en recht voor de raap! Tussendoor zie je huntheatervoorstelling in samenwerking met Rataplan. Voor de bovendien genieten van het ‘spelen’ op de planken. En dit is, alsartistieke begeleiding namen we Lore Cassiers en Jenna Van regisseur, als docente een prachtig cadeau!Lommel onder de arm. Aan deze editie namen de maximeisjes,de tienermeisjes en voor het eerst ook de tienerjongens deel.Een 60-tal kinderen en tieners hebben kunnen proeven van ditproject en 39 van hen schitterden op het podium van Rataplan.Ze toonden met zeer veel plezier en trots het stuk dat zijmaakten. Ze konden tijdens de 3 voorstellingen rekenen op hetwarm applaus van meer dan 250 bezoekers. Ook dit jaar was hetfijn om samen te werken met Rataplan. Ze ondersteunde onsopnieuw zowel financieel als logistiek, en een extra dank voorde techniekers van Rataplan is zeker op zijn plaats. Hun geduldwas eindeloos.Hoe gingen Anne – Lore Cassier en Jenna van Lommel tewerk?Reactie van Anne-Lore en Jenna: Black-out@borgerhout is eenvoorstelling gemaakt door kinderen en tieners die opgroeienin Borgerhout. Het is een voorstelling van hen, van wie zíj zijnen van hún leefwereld! Dit is voor ons een basisvoorwaardeom samen te werken. We wíllen weten wie ze zijn, hoe zedenken en wat er in hun omgaat. Het enige wat we doen, iskijken, luisteren, structuur aanbrengen en alles in één bepaaldevorm gieten. Dit resulteert in een authentieke voorstelling. 17
  • Kras Deurne in een notendop Kras Deurne organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met extra aandacht voor de minder en minst kansrijken. Het aanbod wordt gekenmerkt door de sterke inzet op het verwerven van competenties en de regelmatige actieve aanwezigheid op het openbaar domein. Kras Deurne realiseert een permanent weekaanbod en een uitgebreid vakantieaanbod, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 8 personeelsleden (7,05 VTE), 9 vrijwilligers en 8 stagiairs. Waar werkt Kras Deurne?Tweemontstraat 288 lokaal aanbodSint-Rochusstraat 48 lokaal aanbod kinderenDe Bisthovenplein activiteitenaanbod / vindplaatsgericht werkenVan Deynseplein activiteitenaanbod / vindplaatsgericht werkenArenaplein activiteitenaanbod zomerJos van Geellaan activiteitenaanbod zomerBereik statistische sectoren:Deurne-Het Dorp, Gallifort, Conforta,Ten Eekhove, ’t Mestputteke, Driekoningen,Kriekenhof, Muggenberg, Morkhoven,Kronenburg, Bisschoppenhof 18
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 618 468 174 213 3048 3562 tieners 666 648 71 88 1699 2654 jongeren 710 544 38 68 3806 4493 totaal 1994 1660 283 369 8553 10709 350 10.000* uniek geregistreerd 2000 300** gekend en ongekend 250 8000 1500 200 6000 1000 150 4000 100 jongeren Kinderen 500 36% 2000 tieners 50 Kinderen kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 391 366 271 380 483 515 uitstappen 105,5 12 214,5 26 127,5 12 kampen 106 90 162 176 0 17 sportactiviteiten 15 0 18 66 99,5 0 totaal 617,5 468 665,5 648 710 544 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 19
  • Kras Deurne Zwemproject tienerjongens Leren zwemmen Om hen dit gevoel wel te geven, gingen we op zoek naar een externe partner. Via Buurtsport startten we een samenwerking op met een zwemcoach. Die stelde een programma op met 10 lesmomenten van 2 uur. Per les vroegen we 1€ per deelnemer. Dit lessenpakket was gebaseerd op de eindtermen die gehanteerd worden voor lagere schoolkinderen en kwam tegemoet aan de wensen van de tieners. Bovendien werd er op het einde van de lessenreeks een brevet uitgereikt. Als kers op de taart sloten we het zwemprogramma af met een uitstap naar een subtropisch zwemparadijs. Nog van dat... Het project was een klein succes. 6 tieners haalden hun brevet van 25m zwemmen en de uitstap was voor hen een mega- belevenis. Na een evaluatie besloten we om het project jaarlijks te herhalen en uit te breiden naar andere zwembrevetten.Zwemmen? Liever niet...We merkten de afgelopen jaren dat veel van onze tieners (11-15jaar) niet of niet goed konden zwemmen. Veel van hen blevenook weg wanneer er zwemmen op het programma stond.Een klein onderzoekje (een enquête tijdens instuifmoment)bevestigde onze vermoedens: de tieners voelen zich niet veiligin het water waardoor ze zich niet ongeremd en spelend kunnenbewegen. Het verlangen om dit wel te kunnen,is sterk aanwezig. 20
  • Dansproject tienermeisjesWe dansen al jaren... Eén plus één is meer dan tweeHet dansproject was in 2010 al aan zijn vierde editie toe Dit bevorderde niet enkel de samenwerking tussen beidewaarvan de derde samen met steunpunt Merksem. steunpunten, ook de samenwerking met de externe partners werd bestendigd en uitgebreid. Veel meisjes vinden inmiddelsDoor de jaren heen was het project gegroeid van hun weg naar professionele dansverenigingen.een dansinitiatie tot een steunpuntoverschrijdend Ook het zelfbeeld van de meisjes werd opgekrikt. Hetexpressiemoment. De productie omvat theater, dans en zang. toonmoment zette hen in de spotlights en dat op zich trokHet project werd begeleid door een professionele zangcoach andere meisjes naar de werking… ook zij willen deel uitmakenen hip hop coach. Gedurende twee maanden werd gerepeteerd, van zo’n productie.kostuums gemaakt om uiteindelijk een spectaculaire De reacties van de ouders zijn elk jaar opnieuw erg positief.voorstelling te geven in CC Deurne voor partners, vrienden en Bovendien neemt het de barrières weg die veel ouders ervarenfamilie. Heel het parcours van repetitie tot voorstelling werd om hun tienerdochters naar onze werkingen te sturen.gefilmd door Eye Vision en op dvd gezet als aandenken voor Mede door dit project versterken we ook de positie van hetalle deelnemers. meisjeswerk binnen de steunpunten. 21
  • Kras Hoboken in een notendop Kras Hoboken organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren in district Hoboken met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door de doorgedreven inspanningen om op een zeer eigentijdse manier vorm te geven aan de communicatie met jongeren en de uitstraling naar jongeren. Zeer specifiek is dat er bij Kras Hoboken intensief vindplaatsgericht gewerkt wordt. In Kras Hoboken wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 3 personeelsleden (2,5 VTE) en 25 vrijwilligers. Waar werkt Kras Hoboken?De Schietgang, Hoofdfrontweg activiteitenlocatieKleine Heide vindplaatsgericht aanbodMoretusburg vindplaatsgericht aanbodMajoor Maelfaitplein vindplaatsgericht aanbodPolderstad vindplaatsgericht aanbodJos van Geellaan activiteitenaanbod zomerBereik statistische sectoren:Hoboken-Centrum, Kapelstraat, Moretusburg,Polderstad, Heide, Stuivenberg, Park Zorgvliet,Hoboken Noord 22
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 0 0 0 0 0 0 tieners 0 0 4 7 42 56 jongeren 885 797 122 150 5331 5532 totaal 885 797 126 157 5373 5588 160 900 5000* uniek geregistreerd 140** gekend en ongekend 800 700 120 4000 600 100 3000 500 80 400 60 2000 300 jongeren 40 Kinderen 200 36% 1000 tieners Kinderen 20 kinderen 100 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 0 0 0 0 638 684 uitstappen 0 0 0 0 100 9 kampen 0 0 0 0 39 0 sportactiviteiten 0 0 0 0 108 104 totaal 0 0 0 0 885 797 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 23
  • Kras Hoboken Een buitenlandse reis Het project “Tres Culturas” Samen met de jongeren hebben we het project vorm gegeven. Eerst zijn we op zoek gegaan naar een relevante buitenlandse bestemming. Op onze zoektocht zijn we het project “Tres cultras” tegengekomen: een project in Sevilla, ondersteund door de Europese gemeenschap. Het project heeft tot doel om de 3 culturen (Arabische, Christelijke en Joodse) rond het Middellands zeegebied dichter bij elkaar te brengen. Via een aantal cultuurbezoeken, maar ook door een uitwisseling met andere jongeren zullen ook onze jongeren meer inzicht krijgen in de “3 culturen”. Het verblijf ter plaatse is gratis. Het geld voor vervoer moeten de jongeren zelf inzamelen. Het inzamelen van het geld is in een competentietraject gestoken. Jongeren denken zelf acties uit, nemen zelf contact op met de organisaties, houden een boekhouding bij... . Tot zover... Aan het project werken een 14-tal jongeren mee. Ze hebben sinds september 2010 al heel wat acties opgezet om geld in te zamelen: o.a. verkoop van broodjes tijdens evenementen in de buurt, straatpoetsacties, poetsen van fuiflocaties, het organiseren van een benefiet met optredens... Sommige acties waren een succes, andere bleven zonder de gehoopte opbrengst.De positieve reactie Naast het leren organiseren hebben jongeren ook heel watDoor conflicten tussen jongeren en oudere bewoners in de contacten gehad met organisaties en instanties uit de eigenDraaiboomwijk kwamen jongeren regelmatig op een negatieve buurt (bv. Opsignoren, plaatselijke organisatoren van eenmanier in de media. Een aantal jongeren wilde hiertegen cultuuraanbod,... ). Ook hieruit hebben jongeren heel watreageren door een positieve daad te stellen. Ze kwamen zelf op geleerd.het idee om geld in te zamelen voor een ontwikkelingsproject inIndië. Dit project kenden ze via een jeugdwerker. Hun initiëleopzet was om in Indië mee te werken aan het project. Datwas echter niet haalbaar. Toch hebben de jongeren nog enkele Wordt vervolgd…thema-avonden georganiseerd over Indië en ontwikkelingshulpen hebben ze een kleine som geld ingezameld.Tijdens dit proces kregen jongeren de smaak te pakken omsamen “dingen” te organiseren. Hun vraag bleef wel om ditkoppelen aan een buitenlandse reis. 24
  • Versterken vrijwillig engagement in de werkingHet begon bij een sportief engagement... En waar het eindigt...?Jongeren nemen in de werking van Hoboken al jaren spontaan Een van de effecten van dit traject is dat meer jongeren zicheen vrijwillig engagement op. Vanaf 2010 kozen we ervoor geroepen voelen om een of andere verantwoordelijkheidom dit extra te stimuleren, startend met de activiteiten rond binnen de werking op te nemen, ook al heeft het nietshet competitievoetbal. De competitievoetbal leeft bij onze met voetbal te maken. Een wisselende ploeg jongeren isjongeren van Kras Hoboken zeer sterk. verantwoordelijk voor de toog tijdens de instuifmomenten, anderen denken mee na over de programmatie van deStap voor stap zijn we een aantal taken bij jongeren zelf gaan activiteiten en onlangs lanceerden een paar jongeren eenleggen. Zo werden meer jongeren bij ons voetbalaanbod website over de werking van Kras Hoboken…betrokken dan louter en alleen de spelers. Jongeren zorgen nuvoor het wassen van de tenues, het vervoer van supporters bijuitwedstrijden, het zoeken van sponsoring en bepaalde jongerenzijn verantwoordelijk voor de sportieve sfeer. Alleen deeindverantwoordelijkheid en kosten van de voetbalbond blijvennog in de werking. Op termijn willen we dit ook bij jongerenleggen. 25
  • Kras Kiel in een notendop Kras Kiel organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren in de wijk Kiel met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. In Kras Kiel wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Kiel kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (vanaf 16 jaar). Het team bestaat uit 6 personeelsleden (6 VTE), 2 vrijwilligers en 5 stagiaires. Waar werkt Kras Kiel?Waarlooshofstraat 5, 2020 A’pen activiteitencentrum voor kinderen, tieners en jongerenCultureel Wijkcentrum Nova sportief aanbod voor meisjes +12SISO De Toverbol Brede school initiatievenAlfons De Cockplein Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodKielparkt Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodGBA parking Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodBereik statistische sectoren:St. Catharina, Maurits Sabbelaan, Kiel-Centrum,Boomsesteenweg-Beerschot, Beerschot-Stadion, Jan de Voslei,Pius X, An-2000/Kielsbroek/Kielpark, Valaar-De Brem, DeBruynlaan, Portugesehof 26
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 356 281 136 235 2806 2248 tieners 325 275 44 123 1174 1446 jongeren 388 503 36 49 595 2898 totaal 1069 1059 216 407 4575 6592 400 6000* uniek geregistreerd 1000 350** gekend en ongekend 5000 300 800 250 4000 600 200 3000 150 400 2000 100 jongeren Kinderen tieners 200 36% 1000 50 Kinderen kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+15j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 204 177 153 210 77 393 uitstappen 110 60 98 21 277 12 kampen 30 44 33 44 0 22 sportactiviteiten 12 0 41 0 34 76 totaal 356 281 325 275 388 503 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kampen 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 27
  • Kras Kiel Creatief atelier met ankerfiguren zonder diploma de school en hangen dan op straat of laten zich verleiden door het snelle geld van het dealen. Vanuit die 3 vaststellingen dachten we na over hoe we de kinderen konden versterken en hen een toekomstperspectief geven. De herkenbare voorbeelden We wilden in ieder geval de atelierwerking verdiepen en de leefwereld van de kinderen verbreden. We besloten om een cultuurproject op te zetten, gebaseerd op de observatie dat kinderen wel spontaan met tekenen, muziek... bezig waren, maar dit niet direct zagen als iets dat binnen een gestructureerd jeugdwerkaanbod kon en zeker niet als een toekomstmogelijkheid. Om hun toekomstbeeld te verbreden kozen we er bewust voor om als (externe) lesgevers zeer herkenbare voorbeeldfiguren te engageren. We namen mensen onder de arm van Marokkaanse origine , die net als onze kinderen opgroeiden in achtergestelde gebieden in de stad. Tegen de stroom in kozen ze uitdrukkelijk om hun talent te ontwikkelen. Ze zetten hun passie op de eerste plaats en zijn gevormd in de tekenacademie of muziekconservatorium. Dankzij hun talent is hun leefwereld sterk verbreed.De toekomst?Kinderen tussen 6 en 9 jaar konden al enkele jaren op dinsdagterecht in de atelierwerking. Op dat activiteitsmoment konden Volop creatiefze kiezen tussen koken, knutselen, sporten en spelen. Na een2-tal jaar merkten we dat een aantal kinderen uitgekeken was op De basis van de atelierwerking bleef behouden; kinderendeze formule. konden kiezen tussen “leren” tekenen /schilderen, muziek en expressie/toneel.Naast deze vaststelling merkten we ook op dat de kinderenzelf hun vrijetijdsmogelijkheden beperkten. Ze bleven Het project startte in november 2010. Vanaf het begin was hethangen in het aanbod dat ze kenden. Bovendien stelden enthousiasme van de kinderen groot. Vooral het inzetten vanwe bij oudere deelnemers vast dat ze voor zichzelf beperkte voor hen herkenbare lesgevers miste zijn effect niet. Kinderentoekomstmogelijkheden zagen en weinig voorbeeldfiguren voelden zich bij deze lesgevers thuis, ze keken vol bewonderinghadden. Niet abnormaal: ze groeien immers op in een wijk met naar hen en stelden ongeremd vragen of gaven suggesties.een hoge werkloosheidsgraad. Oudere broers verlaten veelal De resultaten van het project worden in mei 2011 getoond op een straatfeest/opendeurdag. Daarna zullen ze voor een langere periode tentoongesteld worden in een leegstaand winkelpand in het winkelcentrum “Den Tir”. 28
  • Participatieproject tienersParticipatie als antwoord op het negatieveDe werking in Kras Kiel heeft een woelig verleden. Doorverschillende sluitingen wegens infrastructuurproblemen en velepersoneelswissels was het vertrouwen van de doelgroep in dewerking behoorlijk beschadigd. Dit uitte zich in onrespectvolgedrag van de doelgroep naar materiaal, jeugdwerkers en elkaar.Begin 2009 startte de werking opnieuw op. Vanaf het beginkozen we er voor om de deelnemers sterk te laten participerenaan het aanbod.We stelden vast dat tieners (11-15 jaar) snel mee waren in devernieuwde start van de werking. Jongeren +16 jaar blevenlanger in de vroegere mentaliteit hangen. Daarom kozen weer voor om de tieners onmiddellijk in de werking te latenparticiperen.Mee-begeleidingVanaf 12 jaar zetten we tieners als hulpbegeleiders in bij dekindergroepen. Per halfjaar kunnen 5 tieners in het projectstappen. Zij beginnen in het meest laagdrempelig aanbod enstapsgewijs groeien ze naar mee-beleiding bij kampen. De En, participatie werkt!tieners die deelnemen aan het project vergroten zo hun bindingmet de werking. Ze leren bovendien verantwoordelijkheid Sinds de start van het project is er al heel wat veranderd. Denemen en ontdekken hun competenties: afspraken nakomen, begeleiding vanuit de jeugdwerkers is intensiever geworden.voorbeeldgedrag stellen, op een onpartijdige manier conflicten Het traject dat jonge tieners doorlopen is doorheen de jarenoplossen tussen kinderen... Dit zijn vaardigheden die ze mits meer gestructureerd. De negatieve mentaliteit is ook uitintensieve begeleiding van de jeugdwerkers tijdens het proces de werking verdwenen. Deelnemers zijn nu fier op hunonder de knie krijgen. werking en de vraag om deel te kunnen nemen aan het participatieproject is vergroot. De voorbije 3 jaar hebbenDe meest gemotiveerde jonge “hulpbegeleiders” stimuleren we heel wat tieners aan het project deelgenomen. Sommigenom vanaf hun 16de een monitorcursus te volgen. Als beloning kwamen tot de vaststelling dat deelnemen net iets leuker is dankunnen ze meedraaien in het vakantieaanbod en krijgen een begeleiden en haakten vrij snel af; anderen zijn al aan hun 3devrijwilligersvergoeding uitbetaald. Vele jonge tieners stellen zich jaar begeleiding toe. Zij naderen de leeftijd van 16 jaar en zittendit tot doel. te popelen om deel te nemen aan een monitorcursus. 29
  • Kras Linkeroever in een notendop Kras Linkeroever organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. Dit aanbod wordt gekenmerkt door de inspanningen om een etnisch-cultureel diverse doelgroep als afspiegeling van de populatie in de omgeving te bereiken. In Kras Linkeroever wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activi-teiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Linkeroever kinderen (6 tot 10 jaar), tieners (11 tot 15 jaar) en jongeren (15+). Het team bestaat uit 6 personeelsleden (5,5 VTE), 7 vrijwilligers en 2 stagiaires. Waar werkt Kras Linkeroever?Gloriantlaan 60, 2050 Antwerpen activiteitencentrum voor kinderen, tieners en jongerenLyceum Paardenmarkt, activiteitenlocatie voor meisjesaanbod +12 jaarCarel Van Manderstraat, 2050 A’penSted. basisschool De Dobbelsteen Brede School projectenStedelijke sporthal Linkeroever sportinstuifaanbod voor kinderen, tieners en jongerenSportloods All Inn sportaanbod voor tieners en jongerenOpenbaar domein "Bloemenweide" spel en sportief aanbod /vindplaats-gericht werken/ zomeraanbodBereik statistische sectoren:Linkeroever-Zuid, Linkeroever-Station, Gloriantlaan,Blancefloerlaan, Ch. De Costerlaan, Thonetlaan,St.-Anna 30
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 337 583 103 259 1847 4127 tieners 712 611 95 144 2116 2704 jongeren 607 656 106 125 2452 3552 totaal 1656 1850 304 528 6415 10383 1800 500 10.000* uniek geregistreerd** gekend en ongekend 1600 400 1400 8000 1200 300 6000 1000 800 200 4000 600 jongeren Kinderen 400 36% 100 2000 tieners Kinderen kinderen 200 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+15j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 180 365 438 342 427 420 uitstappen 114 42 121 51 71 27 kampen 22 3 69 137 0 55 sportactiviteiten 21 173 84 81 109 154 totaal 337 583 712 611 607 656 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 31
  • Kras Linkeroever Vindplaatsgericht werkenPlaymobielAan de hand van de Playmobiel probeerden we meer onze schamele, maar toch opvallende Playmobiel nog verderbekendheid en zichtbaarheid te verwerven en de doelgroep nog uit te bouwen tot een echte sjieke en uitgebreide Playmobiel.meer te bereiken op de pleintjes van Linkeroever. Dit mistezijn effect niet, waardoor we nu willen deelnemen aan een We hebben een deal afgesloten met Plastiek De Wouwe, eenfotoproject waarmee we een bakfiets kunnen winnen. zaak in verbouwingsmateriaal. Jaarlijks zijn er overschotten die normaal aan een opkoper verkocht worden. Dit jaar mogenMet deze actie proberen we het vindplaatsgericht moment uit we in december een het restmateriaal ophalen dat we kunnente breiden en nog meer in het oog te laten springen in de buurt. gebruiken om een giga-Kras-Mobiel te maken.Het is de bedoeling om deze bakfiets volledig te Kras-pimpen.De Beursvloer en Antwerp Youth Capital geven ons de kans om 32
  • Fotoproject tienermeisjesKras Linkeroever werkte in 2010 met haar tienermeisjes aan een landschapfoto’s van Linkeroever getrokken op het dak vanfotoproject, samen met professionele fotografe Lien Geleyn. de chicagoblok gaven adembenemende resultaten.De meisjes leerden de principes van de fotografie als visuelekunstvorm. Ze experimenteerden voor en achter de lens en Als kers op de taart werden enkele foto’s op grote printsbezochten fototentoonstellingen (bijvoorbeeld tijdens een afgedrukt en opgenomen in het sociaal-artistiek projectweekend in Amsterdam!). ‘Kunstenroute’ Linkeroever in 2011. Kunstenroute is een wandelroute in de wijk Europark gedurende enkeleZe stelden al enkele portretten tentoon in hun aantrekkelijke maanden waar kunst van zowel amateurs als professionalskraampje tijdens Wintervuur 2010 waar ze hotdogs, thee, te zien is. De tienermeisjes kregen een plek in de gaanderijchocomelk en cake verkochten. van de Chicagoblok. Tijdens de feestelijke opening maakten ze ook kleine prints en badges om te verkopen aanDe ene keer namen de meiden foto’s door een bolle fish eye enthousiastelingen als souvenir.lens, de andere keer rond het thema chocomelk! Ook de 33
  • Kras Merksem in een notendop Kras Merksem organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken in de wijk Dokske. Een extra accent ligt op participatief en expressief werken bij tieners en jongeren. Bij kinderen en tienermeisjes speelt vooral dans, zang en cultuur een prominente rol. In het aanbod voor tienerjongens wordt er gewerkt rond studie- en beroepskeuze en vormen van hedendaagse cultuur (NextGen Jeugdwerk). Bij jongeren wordt vooral ingezet op cultuur, engagement en creativiteit. Zij kunnen permanent gebruik maken van een opnamestudio die door vrijwilligers wordt begeleid. Er wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 6 personeelsleden (5.5 VTE), 7 vrijwilligers en 5 stagiairs. Waar werkt Kras Merksem?Borrewaterstraat 125A jongeren activiteitenlocatieVrijhandelstraat 34 kinder- en tiener activiteitenlocatieOntmoetingscentrum ‘t Dok, activiteitenaanbodEmiel LemineurstraatSpeelplein Borrewaterstraat vindplaatsgericht werkenKielparkt Spel en sportief aanbod outdoor, vindplaatsgericht aanbod, zomeraanbodBereik statistische sectoren:Oud Merksemn Merksem Dokkenn MerksemCentrum, Laatlos, Eigen Heerd, DuivelshoekKras Merksem heeft een eigen website:www.krasjeugdwerk.be/merksem 34
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 347 224 56 66 1683 1616 tieners 426 377 77 108 846 1424 jongeren 413 225 81 144 2308 2219 totaal 1186 826 214 318 4837 5259 300 1200 5000* uniek geregistreerd** gekend en ongekend 250 1000 4000 200 800 3000 150 600 2000 100 400 jongeren Kinderen 36% 1000 tieners 50 Kinderen 200 kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+15j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 102 134 183 258 308 156 uitstappen 173 16 224 33 55 3 kampen 60 58 0 50 0 22 sportactiviteiten 12 16 19 36 50 44 totaal 347 224 426 377 413 225 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 35
  • Kras Merksem Het beroepenproject • Het bezoek aan Coca Cola werd opgesplitst in een informatief deel rond de geschiedenis, logistiek en milieu. Het tweede deel was een rondleiding in de productieafdeling en stockage. • In het Radisson Hotel en Hilton Hotel kregen we een rondleiding van de inkom tot de allerduurste suite. Zo kregen de tieners/jongeren een duidelijk zicht op welke diploma’s er nodig zijn voor welke job. Ook de verscheidenheid aan jobs binnen deze sector werd duidelijk voorgesteld. • Dat geldde ook voor het bezoek aan de luchthaven van Zaventem. • Om een duidelijker beeld te krijgen van de haven van Antwerpen organiseerden we een begeleide rondvaart met de Flandria. Op alle locaties kreeg onze doelgroep een uitgebreide rondleiding en een overzicht van de verschillende vormen van tewerkstelling binnen de setting. Het beroepenproject werd als zeer succesvol geëvalueerd en zal in 2011 worden verder gezet en wellicht uitgebreid naar andereKennis maken met beroepen steunpunten.Kras Merksem merkte op dat tieners en jongeren vaak nietstilstonden bij hun studiekeuze en dat dit ook van invloed wasop hun verdere carrière. De motivatie een bepaalde studiekeuzeis dikwijls irrelevant t.a.v. een studiekeuze die aansluit bij eenbepaald beeld van een beroep.Daarom bedachten we samen met de tieners en jongeren hetberoepenproject. De oudste leden van de tienerwerking en dejongste leden van de jongerenwerking bezochten intensief talvan bedrijven en instanties in Vlaanderen.• We mochten achter de schermen kijken bij VRT (zowel radio als televisie, we zagen ook hoe men studio’s opbouwt). 36
  • Het drakenprojectEerst was er de reus… met een inspraakmoment waarbij de kinderen ideeën konden geven hoe zij dit zagen. Nadien zetten we enkele activiteiten opHet drakenproject was de opvolger van het “kunstproject van die betrekking hadden op draken en de cultuur van China. Toen2009” waarbij onze kinderen een gigantische reus in papier- er een duidelijk beeld was van wat we zouden maken en hoemaché maakten voor de jaarlijkse Reuzenstoet van Merksem. we dat zouden aanpakken, werkten de kinderen wekenlang metDe doelstelling van dit project was vooral om het creatieve veel plezier om de draak “klaar te stomen”.te stimuleren en niet zozeer om motorische vaardigheden teontwikkelen. De draak danst in de straten van MerksemEn dan het monster… Helemaal op het laatste vonden we nog allemaal samen een drakendansje uit. De kostuums werden gerecupereerdVoor 2010 zocht Kras Merksem inspiratie bij het belangrijkste van het Murgaproject van enkele jaren geleden. Een heuseevenement uit China, m.n. het Chinese Nieuwjaar ofwel Chinese optocht van onze kinderen was het startschot van deLentefeest. De kinderen ontwierpen een reuzendraak die festiviteiten in het OC Het Dokske.gedragen kon worden door enkele kinderen. Het project begon 37
  • Kras Noord in een notendop Kras Noord organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren met aandacht voor de minder en minst kansrijken. Het accent ligt op het laagdrempelig karakter van de werking onder meer door het werken met grote gemengde (gender en etnisch-culturele) groepen. Er wordt een permanent week- en een uitgebreid vakantieaanbod gerealiseerd. Er is een interessegericht aanbod met een uitgebreide circuswerking en een danswerking. Kras Noord besteed veel aandacht aan netwerking en is hierbij trekker van het samenwerkingsverband ‘De Noordpoel’ die gezamenlijke activiteiten en evenementen organiseert voor kinderen en jongeren in Antwerpen - Noord. Het aanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Het team bestaat uit 8 personeelsleden (7,45 VTE),15 vrijwilligers en 7 stagiaires. Waar werkt Kras Noord?Everaertsstraat 97-99, 2060 Antwerpen lokaal kinderaanbodLange Lobroekstraat 34, 2060 Antwerpen lokaal tieners- en jongerenaanbodJoossensgang 14, 2060 Antwerpen circus oefenruimteSportloods Perrier, Visestraat, 2060 Antwerpen sportinstuifaanbod tieners en jongerenPark Spoor Noord spel- en sportactiviteiten met alle doelgroepenBereik statistische sectoren:St. Amandus, Stuyvenberg West,St. Jansplein – Trapstraat, Stuyvenbergplein, Potgieterstraat,Stuyvenberg Ziekenhuis,Schijnpoort, Slachthuiswijk 38
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 518 364,5 302 328 7439 6271 tieners 440 400 175 230 2670 3768 jongeren 350 383 183 308 3323 3707 totaal 1308 1147,5 660 866 13432 13746 14.000 1200 800* uniek geregistreerd** gekend en ongekend 12.000 700 1000 600 10.000 800 500 8000 600 400 6000 300 400 4000 jongeren Kinderen 200 tieners 36% 200 Kinderen 100 2000 kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (11-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 386 279,5 188 251 204 282 uitstappen 47 32,5 132 47 66 35 kampen 85 44 33 0 0 0 sportactiviteiten 0 8,5 87 102,5 80 66 totaal 518 364,5 440 400,5 350 383 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 39
  • Kras Noord De SpektakeldagenSamenwerken werkt!Dat bewezen de spektakeldagen in Park Spoor Noord in 2010 activiteit in ’t park. Elke werking brengt één activiteit (knutselen,voor de tweede keer. Met de komst van het park veranderde spel, sport…) en elke week is er één grotere centrale activiteiter in 2009 heel wat voor de kinderen in de buurt, er kwam zoals een kinderdisco, speleobox of een panafield. Door deplots een hele lap speelruimte bij. ’t Was wel duidelijk dat niet inspanningen te bundelen bieden we de kinderen iets extra.alle kinderen even snel van het park hun plekje maakten. De Extra groot, extra uitgewerkt of extra plezant.jeugdwerkingen van Antwerpen Noord deden elk op zich hun Met de spektakeldagen maken we ’t park een beetje meer van dedeel om dat te verhelpen. Omdat 1 plus 1 veel meer is dan 2, kinderen uit de buurt, leren de kinderen de werkingen (beter)nam Kras Noord het initiatief om de krachten te bundelen en kennen, komen ze misschien ook tijdens het schooljaar naarontstonden de spektakeldagen. In 2009 namen we een eerste de één van de werkingen en leren ook organisaties elkaar betergoede start, maar vooral de zomer van 2010 bewees dat het kennen. Die samenwerking leidde al tot het oprichten van ‘Deconcept ijzersterk en reteplezant is. Noordpoel’, een vast samenwerkingsverband van iedereen’t Is eenvoudig: tijdens de zomervakantie organiseren 6 die iets mee wil organiseren voor kinderen en jongeren injeugdwerkingen uit de omgeving van het park samen met Antwerpen Noord.stedelijke diensten elke donderdagmiddag een gezamenlijke 40
  • De massenIn 2010 boorden we een nieuwe circusbron aan. In ’t verleden langs. Dat vroeg heel wat aanpassing van hen (discipline, orde,hadden we het moeilijk om tieners en jongeren enthousiast te samenwerken…) maar ook voor de andere bezoekers van dekrijgen voor de circuswerking van Kras Noord en Ell Circo circuswerking waar vanuit heel de stad kinderen en jongerend’ Ell Fuego. Het succes dat we met de kinderen behaalden over de vloer komen. Het heeft even geduurd voor de groepkonden we niet vertalen naar hen. In 2010 kwam daar evolueerde van de buitenbeentjesgroep naar een integraal deelverandering in. De trigger hiervoor bleek het ‘acro-circus’ te van de werking.zijn waarin de trampoline en de bascule centraal staan. Dezeerg fysieke circusvorm sprak een aantal tieners, voornamelijk De groep, die we graag ‘de massen’ noemen, is stilaan stevigvan Oost - Europese afkomst, erg aan en stilaan vonden ze hun genoeg om ons te doen dromen van projecten en producten.weg naar de Kras circusmomenten in de hangar van Ell Circo Er zitten kiemen van een subcultuur in die erg veel gelijkenissend’ Ell Fuego. Eerst wat afwachtend, maar stilaan met steeds heeft met de breakdance - subcultuur en vergelijkbaremeer goesting en uiteindelijk passie stortten ze zich op de buitenlandse voorbeelden (uit bv Columbia en Cambodja) tonenverschillende disciplines. Al snel bleek ook dat er wel wat talent ons dat je met zo’n groep erg ver kan geraken. Hopelijk wordenin de groep zat. in 2011 en later deze dromen stilaan realiteit.De groep groeide uit tot een vaste ‘crew’ van zo’n 15 tienersen jongeren en we beperkten ook de trainingen niet meer tot1 moment maar ze kwamen al snel drie tot vier keer per week 41
  • Kras Zuid in een notendop Kras Zuid organiseert een kwalitatief, emancipatorisch en toegankelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren in de wijk Brederode met bijzondere aandacht voor de minder en minst kansrijken. In Kras Zuid wordt een permanent weekaanbod en een vakantieaanbod gerealiseerd, naast projectwerk en occasionele activiteiten. Het vrijetijdsaanbod heeft plaats gedurende 45 weken per jaar. Met dit aanbod bereikt Kras Zuid kinderen (6 tot 11 jaar), tieners (12 tot 15 jaar) en jongeren (vanaf 16 jaar). Het team bestaat uit 7 personeelsleden (5,75 VTE), 2 vrijwilligers en 3 stagiaires. Waar werkt Kras Zuid?Coebergerstraat 35, 2018 Antwerpen activiteitenlokaal voor kinderen, tieners en jongerenIndoor sportinfrastructuur Ufsia en open sportinstuifaanbod voor jongerenSportzaal Ieperstraat + Sporthaal KielVlaamse Kaai + Hof van Leysen “Turks Park”: spel en sportactiviteiten vooral voor kinderenBereik statistische sectoren:Lamornierestraat, Waalse en Vlaamse Kaai, Museumwijk,Gerechtshof,Oude Schippersdokken, St. Laurentius,Fransenplaats, Harmonie, Karel Oomstraat, Bell, LangeElzenstraat, Troonplaats 42
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2009 2010 2009 2010 kinderen 370 384 154 166 2568 2076 tieners 340 447 83 143 1743 1675 jongeren 536 823 128 228 3478 3093 totaal 1246 1654 365 537 7789 6844 500 8000 1600* uniek geregistreerd 7000** gekend en ongekend 1400 400 1200 6000 1000 5000 300 800 4000 200 600 3000 jongeren 400 Kinderen 2000 36% 100 tieners Kinderen 200 1000 kinderen 48% 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-10) kinderen tieners (11-15j) tieners jongeren (+15j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 229 225 165 297 361 402 uitstappen 111 108 95 18 77 324 kampen 30 33 55 66 30 0 sportactiviteiten 0 18 25 66 68 97 totaal 370 384 340 447 536 823 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 43
  • Kras Zuid Het fietsatelierVan meet af aan een succes Werken aan de infrastructuurWekelijks op woensdagnamiddag komen er een 4-5 tal Samen met de jongeren en de jeugdwerkers van Kras Zuid istieners naar het atelier om fietsen te repareren. Elk van hen er in de zomer 2010 hard gewerkt aan de infrastructuur vankrijgt een fiets toegewezen en werkt er gedurende een paar ons fietsatelier. Het atelier had een nieuw likje verf nodig,weken aan onder professionele begeleiding van onze partner een nieuwe vloer, fietshaken... Resultaat was een mooi, fris enLeerWerkPlaats Garage. In 2010 hebben we zo 38 fietsen weer hergestructureerd atelier waar het aangenamer werken is.hemelaal rijklaar gemaakt en hebben 42 tieners deelgenomenaan het fietsatelier.De sessies worden wekelijks geëvalueerd: zowel de inzet en hetgedrag van de tieners, hun technische vooruitgang en de inzetvan de begeleiding (LWP en Kras Zuid) worden onder de loepgenomen, en er wordt gesleuteld aan de aanpak, indien nodig.Fietsuitstappen en fietsmeerdaagseToen de eerste 15 fietsen rijklaar waren, zijn we met deeerste ‘lichting’ op fietstocht gegaan. Enerzijds was het eenbeloning voor hun inzet, anderzijds een goede opportuniteitom onze tieners verkeersregels en hoffelijkheid in het verkeeraan te leren. Door veel te fietsen konden we de tieners goedvoorbereiden op ons eerste fietsmeerdaagse (bij Hemelvaart).Die meerdaagse was een mooie beloning voor de tieners,na maandenlang sleutelen en wekenlang oefenen op deverkeersregels en het gedrag van een groep in het verkeer. Debegeleiding was onder de indruk van de welgeoliede machinedie over de Kempense fietspaden reed en van de tieners dieelkaar hielpen met het repareren van elkaars fiets als dat nodigwas.De wekelijkse sessies met onze partner LWP-garage waren duserg doeltreffend. Bovendien konden we activiteitenaanbod vande tieners enorm uitbreiden door een aantal grotere fietstochtente plannen.Het was een toffe ervaring voor de tieners om hun projectvermeld te zien in de Nieuwe Antwerpenaar en op Ketnet(Karrewiet)! We kregen ook veel positieve reacties vanbuurtbewoners en een bezoek van het Sint-Jozefinstituut(Merksem) met een groep gehandicapten die ons project heelinteressant vonden. 44
  • Het Vinkenpark opgekuistIn samenwerking met Buurtregie, het dienstencentrum, Manus GVA publiceerde het gebeuren in de krant en daarmee stonden Opsinjoren heeft Kras Zuid het Vinkenpark, mee helpen onze doelgroep in een welverdiende ‘spotlight’.opkalefateren. Zowel de kinderen als de tieners droegen hunsteentje bij om het parkje weer aantrekkelijk te maken voor debuurtbewoners en bezoekers.De tieners hebben tijdens een woensdagactiviteit de met-graffiti-bekladde-muren van het park beschilderd. Ze werden beloondmet een festijn van appeltaart en ijs in het dienstencentrumen kregen via deze street pic-actie van Opsinjoren ook eenbeloning waarmee ze zelf activiteiten konden organiseren.De kinderen hebben tijdens hun wekelijkse tekenateliershun creativiteit kunnen botvieren op 10 grote panelen dieuiteindelijk op de beschilderde muren gehangen werden. Detekenateliers, waarin de kinderen verschillende kunsttechniekenkrijgen aangereikt en – geleerd, hebben zeker hun vruchtenafgeworpen.De officiële opening van het hernieuwde Vinkenpark was eenmooie pluim op de hoed voor onze kinderen en tieners. De 45
  • Kras Sportin een notendop Kras Sport is het enige thematische Kras- steunpunt en het richt zich dan ook niet tot een bepaalde wijk of buurt. Kras Sport voert de convenant uit die Kras vzw jaarlijks afsluit met vzw Antwerpen Sportstad in het kader van het Aanvullend jeugd sportaanbod (Actie SPO . 050 ). Kras Sport voert deze convenant uit volgens de inzichten van het eigen sportbeleidsplan met aandacht voor sportprojecten en sportinitiatie, sportinstuifwerking en competitiesportwerking zaalvoetbal. Daarnaast is Kras Sport medetrekker van het jaarlijkse ’t Stad Sport – evenement en zet Kras Sport sterk in op de opleiding van jonge vrijwilligers, het aanscherpen van de ouderparticipatie en de verhoging van de diversiteit in de bereikte deelnemersgroepen. In 2010 werd heel sterk ingezet op het zaalvoetbalprogramma voor meisjes vanaf 12 jaar. Naast de kwalitatieve jeugdopleiding zaalvoetbal werd meer geïnvesteerd in de organisatie en ondersteuning van recreatieve tornooien op buurtpleintjes. Kras Sport ondertekende de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport. Kras Sport werkt met 6 professionele medewerkers (5,3 VTE), 8 permanente vrijwilligers-monitoren en tientallen occasionele vrijwilligers bij evenementen en tornooien. Het team biedt ook stagemogelijkheden aan en werkt samen met De Elegast voor projecten gemeenschapsdienst.46
  • Activiteitsuren, aantal deelnemers en deelnames activiteitsuren aantal deelnemers* aantal deelnames** 2009 2010 2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 meisjes +12 146 298 117 40 7120 4864 kinderen (jongens) 390 802 186 207 5167 7225 tieners (jongens) 598 1040 345 323 5696 6844 jongeren (jongens) 406 610 165 117 3317 8483 Totaal 1540 2750 813 687 21.300 27.416 800* uniek geregistreerd 2500 25.000** gekend en ongekend 700 2000 600 20.000 500 1500 15.000 400 jongeren 1000 300 10.000 tieners Kinderen 36% 200 kinderen 500 5000 meisjes +12 100 0 0 0 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Aanbod (zie ook opmerking pagina 51) aantal uren contacttijd kinderen (6-11j) kinderen tieners (12-15j) tieners jongeren (+16j) jongeren 2009 2010 2009 2010 2009 2010 permanent weekaanbod 2613 3889 1827 2444,5 1964 2672 uitstappen 1112 514,5 1072,5 289,5 719,5 452 kampen 668 535 561 744 201 226 sportactiviteiten 184 437,5 336 465,5 409,5 500 totaal 4577 5376 3796,5 3943,5 3294 3850 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% sportactiviteiten 20% 20% 20% kamp 10% 10% 10% uitstappen 0% 0% 0% permanent weekaanbod 2009 2010 2009 2010 2009 2010 47
  • Kras Sport Van jeugdtornooi tot buurtevenementHet internationaal zaalvoetbaltornooi voor jeugd vond plaats Positief waren zeker ook de internationale engagementenop 29 en 30 mei 2010. Naast het zaalvoetbaltornooi was er tussen de verschillende ploegen. De Amsterdamse club wasop het veld ook een duiveltjestornooi, een meisjestornooi en bijvoorbeeld geïnteresseerd in de aanpak van Kras sporteen tornooi voor kinder- en tienerwerkingen uit verschillende op het vlak van de zaalvoetbalopleiding en rekrutering vanwijken. maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. In het seizoenParallel met de tornooien organiseerden we ook 2010-2011 wordt dit verder geconcretiseerd.jeugdwerkactiviteiten voor de niet voetbalende jeugd: Zaterdag 29 mei was een voltreffer dankzij het uitstekendespringkasteel, rodeo, op doel schieten, trampoline, weer. Er werden maar liefst 360 kinderen geregistreerd die nietsumoworstelen, schminkstand, vrij podium, dans, kickbox, aan het tornooi deelnemen. Het geheel had de sfeer van eenpanna voetbal en optredens door de meisjes van Kras Noord. groot buurtfeest met veel deelnemers, toeschouwers, drank,Met deze jeugdwerkactiviteiten wilden we de kinderen en muziek, frietjes… De buurt was op de hoogte gebracht van hetjongeren uit de buurt betrekken. evenement via folders die we deur aan deur busten.Kortom, wat begonnen was als een jeugdtornooi een paar jaar Om dit alles mogelijk te maken, kregen we de medewerking van:geleden, was in 2010 uitgegroeid tot een heus evenement waar - 15 vrijwilligers van Price Waterhouse Cooperselk kind, tiener of jongere gedurende het ganse weekend zich - 12 vrijwilligers van Kras sportkon uitleven en dit zowel op sportief als creatief vlak. - 7 sportmonitorenAan het tornooi namen in totaal 585 spelers van verschillendeleeftijden deel. Het mixen van teams uit aandachtswijken en - 15 Kras-medewerkers“reguliere” teams uit binnen- en buitenland was ook in 2010 eengroot succes. 48
  • Zaalvoetbal meisjesHet Kras aanbod meisjeszaalvoetbal was en is uniek inAntwerpen. Als enige werking slagen we erin om dezedoelgroep te bereiken en door te groeien van een initiatieaanbodtot 2 ploegen in competitieverband.In het seizoen 2009-2010 groeide het aanbod meisjeszaalvoetbalvan een wekelijkse training naar vier trainingen per de week entwee ploegen in de Hamse Liga.In samenwerking met de Vlaamse zaalvoetbalbond slaagdenwe erin om een Antwerpse damescompetitie op te starten.In deze competitie zijn we eveneens met twee groepenvertegenwoordigd.De meisjestrainingen in Hoboken werden vanaf november 2010voorbehouden voor +18 meisjes. Deze verandering drong zichop omdat de mentaliteitsverschil tussen tienermeisjes en ouderemeisjes te groot werd, waardoor het moeilijk was om optimaalte werken. 49
  • 50
  • Projectondersteuners DISTRICT BORGERHOUT DISTRICT DEURNE DISTRICT MERKSEM DISTRICT BERCHEM DISTRICT HOBOKEN DISTRICT ANTWERPENOpmerking bij aanbod:Het is voorlopig onmogelijk om de tijdsduur van een activiteit te registreren. Deze cijfers zijn geen exacte weergave van de werkelijkheid, eerdereen doordachte interpretatie van de gegevens die we afgelopen jaren verzamelden. Het aantal activiteitsmomenten werd exact genoteerd, de duurvan de activiteiten werd afgeleid uit het weekschema van de werking. Deze werkwijze maakt dat deze gegevens moeilijk vergelijkbaar zijn over derapportagejaren heen. 51
  • Kras Jeugdwerk Borgerhoutsestraat 32, 2018 Antwerpen 03/270 39 10 www.krasjeugdwerk.be info@krasjeugsdwerk.beVerantwoordelijk Uitgever: Jan Deduytsche, Borgerhoutsestraat 32, 2018 Antwerpen