Kozma szilárd: Mágikus napló
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kozma szilárd: Mágikus napló

on

 • 1,196 views

Élményeim a kökösi besúgó - Prófétával 8

Élményeim a kökösi besúgó - Prófétával 8

Statistics

Views

Total Views
1,196
Views on SlideShare
1,196
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
6
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Nagyon érdekelnek az Árnyék-énről szóló írások. Köszönöm, hogy ezt is olvashattam.

  Viki
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kozma szilárd: Mágikus napló Kozma szilárd: Mágikus napló Document Transcript

 • Attila Nagy Puli – Prófétával való találkozásom következményei és következtetései. 13.Nagy Attila Puli: a Nagy Mágikus Ellentét, avagy az árnyék énem külső megtestesítője. A Hargita lábánál fekvő, Szécseni (Így hívják a város felőli erdőalji vidéket)halastavak partján, ahol remélem, hogy a patrisztikus keresztények módjáraönmagamat végre kihalászom, lehűlt az idő. Ezért a nagyobb gyermekeket isbeköltöztettem, Ividő és Viola hazaköltözése után, a városközponti tömbház-lakásba.Én viszont, vissza jöttem, hogy továbbra is a sátorban aludjam ki magam, és a holnapreggeli karate-edzés után, illetve a következő napokon feloldjam a volt-feleségemneka család-elhagyása óta beállt félelmemet, és ezzel megoldjam a három héttel korábbanfolytatott rövid éhségsztrájkom után végre egészen tisztán körvonalazódott, és egybenaz életemnek is talán a legnagyobb spirituális problémáját. És ez nem más, mint agyermekeim féltéséből eredő anyagi szükségtől, illetve az egyelőre miattukvégzetesnek érzett gazdasági szűkösségtől való nagy félelmem. Több helyen megírtam már, de most újból aktuálissá vált felemlegetni, hogy író-mérnökként, az asztrológiát (sajnos: megvetően...) még azt követően is elutasítottamévekig, hogy a Hamvas Bélai életmű különböző tanulmányaiban és esszéiben, nemcsak azt olvastam, hogy az pozitív szellem-megismerési tevékenység, de egyenesen„szent tudományként” szerepel! A belém nevelt asztrológia-ellenes értelmiségimentalitásom falát végül is az rombolta le, hogy az életem egyik – persze,betegségekkel kísért - legnagyobb és talán legveszélyesebb sorskrízise közepén,tehetetlenségi-érzetemben és tudatomban már – már az életemről való lemondáshoz isközel álló lelki állapot határán, egy olyan metafizikainak hirdetett előadáson vettemrészt, ahol az előadó éppen a Skorpió jegyében született és a Skorpió-karmávalrendelkező személyek jellegzetes betegségeinek a lelki – szellemi (A Skorpió-természetnek megfelelő mentalitás béli) okairól beszélt. Nos, ott már nem volt továbbamit és amiért tagadni, mert a skorpióra jellemző betegségek, ha félig kigyógyultan is,de testi fájdalom szintjén még jelen voltak a szervezetemben. A Hamvas-művekből elsajátított, személyi hibabelátáson alapuló önelemzéseimalapján is világos volt számomra, hogy azok, az, előbb- utóbb a „jellegzetes”betegségekhez vezető, hibás mentalitások is, amelyekről az előadó beszélt, egytőlegyig, mind jellemzők rám. – És csak ettől kezdve néztem utána annak, hogy mi is háta helyzet a Hamvas által számomra addig bosszantóan sokat emlegetett asztrológiával.A regénybe illő további történet, a jelenbeni mondanivalóm szempontjából nem
 • érdekes. De az igen is érdekes, sőt: igen fontos, hogy egyáltalán nem azért lettemasztrológus, mert ez, a székelyföldi lakosok, de a komolynak képzelt székely-értelmiségi öntudattal rendelkező személyek körében is szélhámosnak ítéltfoglalkozás a könnyű megélhetési lehetőséggel kecsegtetett volna. Sőt: az, hogy ebbőla mesterségből, és főképpen amennyiben azt az addigi jó hírnevem megőrzésének azigényével akarom gyakorolni, Erdélyben, de főként a székelyföldön iszonyú nehézmegélni, már az első gyakorló asztrológusi kísérletezgetéseimből kiderült. Hanemelsősorban igen is, azért fogtam bele, mert az asztrológia, vagyis az első személyihoroszkópomból megszerzett információk segítségével, a szó szoros értelmében,megmenthettem az életemet. Később meg, annak a segítségével rendeztem is, azéletemet. Azért fogtam tehát bele, mert kiderült a számomra, hogy végső soron, ezvolt az, a minden lét-megismerési és személyes sorskérdésemre választ adni képes„szent tudomány” , amit azelőtt a fizikában, a biológiában, a filozófiában,pszichológiában, majd a teológiában kerestem. De persze, ha egészen őszinte vagyok magammal szemben, akkor azért is, mert avégett, hogy akkor még annyira sem tudtam helyesen írni magyarul mint most (elsőosztály első napjától végig román nyelvű iskolába és főiskolákon tanultam), és akilencvenes évek elején, amikor még nem volt számítógépem (vagyis amikor mégnem helyesírás-javító programmal rendelkező számítógépen írtam), egyetlen romániaimagyar szerkesztősége sem volt hajlandó állandó és belső munkatársaként alkalmazni,annak ellenére, hogy mint „külsőstől”, mikor néhány hónapos szerződéssel, mikorszerződés nélkül, de szívesen közölték a riportjaimat, interjúimat és cikkeimet. Szóval asztrológussá, elsősorban az évek óta várt és keresett „rátalálásból” lettem. –Ez volt az életem és sorsom fő problémás-kérdéseire választ adni képes tudomány,tehát a mindentudás-forrás, amit már kamasz korom óta kerestem! Másodsorbanegyszerre szellemi és egzisztenciális szükségletből is asztrológussá kellett lennem,amennyiben kitartok azon kamaszkori álmom mellett, hogy író akarok lenni. És eztazért, amiért akkor még mindig nem tudtam magyarul helyesen írni, és így nem vettekbe egyetlen szerkesztőségbe sem. Az építőmérnöki diplomám megszerzése viszont,egy, a kommunista diktatúra alatti, „párton kívüli” sorshelyzetemből fakadó, szellemiés egzisztenciális szükséghelyzet eredménye volt. Ezért ezzel semmiképpen nemakartam továbbra is „vissza - élni” (Lásd a visszaélés fogalmunk metafizikaiértelmezését: spirituálisan vissza felé fejlődni.) a demokratikus új rendszerben. És nem csak azért mert egyetlen akkori Románia magyar újság, heti-, vagy havi lapszerkesztőségébe sem akartak állandó belső munkatársként felvenni, de akkor úgy
 • képzeltem, hogy ez, a kényszerű irodalmi pályán kívüli helyzet, valójában azirodalmi-spirituális fejlődésemet is szolgálja, hiszen, mint ténylegesen sorsfigyelő éssorsértelmező „szellemi munkás” egyrészt a legvalóságosabb valósággal: a sorssalfoglalkozhatok, másrészt nem voltam kitéve egyetlen főszerkesztő, vagy igazgató,vagy laptulajdonos, befektető, stb. esetleges szeszélyeinek, önkényes elképzeléseinekarra vonatkozóan, hogy mit és miért ne írjak, illetve ne úgy írjak, ahogyan én azthelyesnek tartom. Stb. Tehát: még csak asztrológus sem azért lettem, mert a ködös álmaimban ez a hivatásvalamiféle könnyű megélhetési lehetőségként jelent volna meg a számomra, hanem,amint írtam, elsősorban azért, mert végül is, a szellemi alkatomnál fogva, az irodalmiönkifejezési lehetőség mellett, mint lényegi sors- és valóság-megismerési lehetőség aleginkább vonzott és ezt tartottam a legjobb szellem-megismerési lehetőségnek. Ésmásodsorban, de szintén nem a „könnyű és felelőtlen” munkával való pénzkeresetilehetőség gyanánt, az első osztálytól román iskolákban való értelmiségi képződésemkövetkeztében: a sajátos sorshelyzetem miatt. Amennyiben tehát ezt sikerült megérteni és az, aki e sorokat olvassa, esetleg még elis tudja fogadni ezt a vallomásomat, tehát ezzel úgymond a bizalmába fogad, akkor,kérem szépen azt is elhinni, hogy időközben nem, hogy megtagadtam volna ésegzisztenciális okokból pl., elárultam volna azt, amit a szellemi – tehát: az erkölcsi! -hitelesség fontosságáról és szükségéről a Hamvas Bélai életműből korábban amagaménak érezve, magamévá tettem, hanem az elején, családi gondok nélkül, majdkésőbb, családapai felelősségemben is, még inkább fontosnak ítéltem és teljesen amagaménak érzem és értem! Sőt: éppen az asztrológia hatására, egyenesen egzisztenciális feltételként állítottammagam elé a személyes hitelességet. Hiszen amint haladtam az életben és a sorsombanelőre, egyre világosabb lett a számomra, hogy azzal a súlyos karmával, amivel avilágra jöttem, nem engedhetem meg magamnak az önámítás luxusát, azt, hogylétfontosságú tehát számomra az, hogy elsősorban önmagammal mindig egyenesbenlegyek. Hamvas kifejezésével élve: hogy önmagam számára autentikus legyek. Hiába törekszik ugyanis valaki külső hitelességre, ha önmaga előtt, belül nem hiteles. ugyancsak Hamvas idézi számtalanszor Nietzche-nek azt az aforizmáját, ami szerint: „Elenyészően kevés az, hogy mennyit hazudunk másoknak, ahhoz képest, hogy magunknak mennyit hazudunk.” Márpedig az a személy, aki nem csak azért igyekszik minden nehéz sorskörülmény ellenére becsületes maradni mert egész
 • gyermekkora, fiatalkora és néhány év az érett férfii korából is, a Ceausescu féleromán kommunista diktatúra fekete hazugság-mákonyában telt el, amitől az életehátra levő részére elégségesen megundorodott a félrevezetéstől, hanem azért is, mertmetafizikusként („Önkéntes” és ha kell: önkényes Hamvas-tanítványként) felfedezteés megtanulta, hogy egyes-egyedül a tárgyi valóságnak megfelelő igazság az aszellemi erő, ami a karma-rabságából felszabadíthatja az embert, annak soha,egyetlen józan gondolatával, tettével, vagy szavával sem szabad elárulnia, a tárgyivalóságnak megfelelő igazságot. Erről, a húsz évvel ezelőtt határozottan felvett és azóta is tartott szellemi – erkölcsialapállásra való (erkölcsi!) törekvésemről, nincs szándékomban többet írni, nemtartom ildomosnak azt úton – útfélén bizonygatni. Aki az iménti állításom felől megakar bizonyosodni, és az ide vonatkozó magatartásomról, eljárási alapállásomról megakar győződni, olvassa el a honlapjaimon található cikkeimet és tanulmányaimat és azasztrologosz.com c. portálomon található asztrológusi és családapai tanácsaimat,hozzászólásaimat, valamint a szintén a honlapomon található, régi ügyfeleimtőlkapott köszönő-leveleket. Sőt: amennyiben alkalma és lehetősége van erre, a szinténa Hamvas által szükségesnek vélt és a szellemi – spirituális élet előfeltételekéntfelállított erkölcsi alapállás szerint élő Csíkszeredai, Sepsiszentgyörgyi,Székelyudvarhelyi, Kézdivásárhelyi, vagy Kolozsvári barátaimat is megkérdezheti,mivel ők egészen közelről, úgymond a hétköznapi élet szintjén ismernek. Hogy miért tartom most mégis fontosnak mindezt a végső soron kényelmetlenül ésszemérmetlenül, ha nem éppen: szégyenletesen ható magyarázkodást leírni? Sajnos,azért, mert él az Erdélyi Kovászna megyei Kökös községben egy magát valamiértújabban Pulinak nevező, Nagy Attila nevű, előbb a Gyulafehérvári katolikusteológiáról a pappá avatása előtt önként kiugrott (Később tudtam meg, hogy aGyulafehérvári teológián a pappá szentelés előtti kilépést a szekuritate általbesúgónak beszervezett növendékek gyakorolták.), majd később a papi tisztségéből ahívek kérésére az egyházi elől-járói által kirúgott gyermektelen – gondtalan...- férfi,aki amiatt, hogy a negyedik alkalommal nem adtam neki olyan „kölcsönt”, amit őkorábban soha nem fizetett vissza, sötét bosszút állt rajtam. Előbb csak egy nevetségesen hiteltelen cikkecskét írt, aminek a címe: „KozmaSzilárd viselkedése egy beteggel szemben”, és amit valahogyan sikerült ennek amagát Pulinak nevező Nagy Attilának az interneten az én nevemnél megjelenőcikkek között az első helyekre feltornásztatni. Ez, a sötét bosszúból írt, rágalmazócikk, minden szavában a gyakorlati – tárgyi valóságnak ellentmondó, alaptalan
 • vádakat és hamis állításokat tartalmaz. Tehát, a gyakorlati valóság szintjén, egy szavasem igaz!! Hiszen asztrológusként én gyógyítással egyáltalán nem is foglalkozom. Azteljesen más kérdés, hogy az asztrológia analógiák alapján, én bárki számára megtudom mondani a betegségeinek a szellemi-lelki mentalitásában gyökerező okát, tehátadott esetben azt is, hogy miképpen szabadulhat meg a betegségétől egyszerűen azillető életterülethez vagy életjelenséghez való viszonyulása megváltoztatásával,életformája, illetve az általános magatartási formája gyökeres megváltoztatásával. Deén nem vagyok gyógyító és hozzám soha nem is jönnek beteg emberek! Be semengedném őket a lakásba, a négy kiskorú gyermekem otthonába! De azért is álnokság ez a cikk, mert az egyedüli „beteg ember”, akit én azotthonomba (véletlenül!) mégis beengedtem, az éppen a Nagy Puli Attilának, az elsőtalálkozásunkkor éppen kékre – zöldre vert, ittas felesége volt. Róla is, csak aztkövetően derült ki, hogy pszichiátriai kezelésre szorul, amikor egy bikarámenősségével meg akart győzni arról, hogy a harmadik lányunknak az éjszakai(otthon)születése ellenére, adjak nekik pénzt kölcsön. Aztán elmagyarázták, hogy őkútban vannak Gyergyó (Vagy Udvarhely?) felé, de az előző esete valamiért nemfolytathatták az útjukat, hanem beugrottak egy csíki ismerősükhöz, ahol éppenvalamilyen ünnepély volt, amihez anyagilag nekik is hozzá kellett járulni és ígyteljesen pénz nélkül maradtak... Nekik azonban fontos, hogy azonnal továbbutazzanak, mert, hogy ő beteg... Milyen beteg? Agy problémái vannak, stb.(Agybeteg? – gondoltam magamban. De hát akkor miért iszik alkoholt?) Pénzt mostnem tudok adni, mondom, mert az nekünk sincs, de a sorsképletébe bele nézhetek –úgy mind korábban többszörösen Attilának – és a betegsége igazi, karmikus okátmegmondhatom. Persze, ez a fajta segítségem nekik egyáltalán nem kellett... Tovább nincs is, amiért meséljem. Még néhányszor és búcsúzáskor is, próbálkoztaka kölcsönkéréssel, és én már arra sem emlékszem, hogy volt-e esetleg valamipénzünk akkor a háznál, hanem csak arra, hogy éppen a Turula születése másnapjánjöttek. És, hogy abban az időszakban kezdték közölni néhány héten át egy helyilapban fél oldalas terjedelemben az un. heti horoszkópjaimat – amelyek persze, nemjóslatokat tartalmaztak hanem karmikus pontok szerinti spirituális tanácsokat ésidőminőség-leírásokat a konstellációk szerint – és ami akkor éppen, hogy szintén azanyagi csődbe jutástól mentett meg. Pulinak, illetve a velem ijesztően rámenősen viselkedő feleségének, akkor éppennem adhattam tehát olyan, soha vissza nem fizetendő kölcsönt mint az előtt többszöris adtam a férjnek. Ha lett is volna akkor éppen pénzünk akkor sem adhattam volna
 • oda – hiszen egy gyermek születése, akkor is sok kiadással jár, ha otthon és nem akorházban születik. - És ez lett a vesztem. Amikor ugyanis Nagy Puli Attila, azinterneten a harmadik és a negyedik lejárató cikkét is megjelentette rólam, amelybenmeglepő tájékozottságról, sőt: aprólékos dokumentáltságról(!) tett tanúbizonyságot,mind az asztrológusi, mind az írói tevékenységemet illetően, de amely tájékozottságotarra használt fel, hogy a valós tényeket néhány foknyit elcsavarva majd e csavartállapotukban is önkényesen értelmezve, gátlástalanul hazudozzon róla, erősengyanússá vált számomra ez a mindig „majdnem helyes” dokumentáltság. Hát jólutána gondoltam annak, hogy én mikor és miket is beszélgettem vele, illetve, hogymikor, milyen alkalommal, és milyen helyzetekben találkoztam vele? Nem akarom az olvasót fárasztani az emlék vissza- pörgetés közbeni tény-összefüggések összeállásáról, de egy adott pillanatban rájöttem, hogy csakis egyolyan ember rendelkezhet rólam olyan jellegű, abszolút pontos és részletes tárgyiinformációkkal, akit ezért az aprólékos adatgyűjtő munkáért valaki meg is fizeti,illetve valakik meg fizetik. Hiszen másként, sem gyakorlati lehetősége, sem idejenem lenne erre. De legalább is csak az, aki benne van valamiféle, az én szorosmegfigyelésemmel és megfigyeltetésemmel járó, ellenem szőtt komplottban.Kézenfekvő volt tehát, hogy Attila azért kezdeményezett velem valamikor „barátság”kötést, mert akkoriban a szekuritáte besúgója volt. És csakugyan, az idén (2O11) tavasszal lehetőségem is nyílt a „Poetul” címűkonspirációs név alatt nyitott és tizenkét éven át vastagított szekus – megfigyeltszemélyi ügycsomóimat alaposan áttanulmányoznom. Kétséget kizáróan meggyőződhettem tehát, hogy egy másik katolikus teológus – tanonccal, Balázs F.Attilával együtt, aki szintén a pappá szentelés előtt hagyta ott a katolikus papképzőfőiskolát, Nagy Attila is, többek között, rólam is írt besúgói jelentéseket aszekuritatenek. Miután az asztrologosz c. portálomnak a humor-rovatában ezt, a steriléletet folytató (gyermektelen, másfél évtizedes munkanélküli és végső soron életcélnélküli!) személyt, vagyis az interneten létrehozott különböző misztikus blogjaiban ésrágalmazó cikkeiben az ő személyi munkaiszonyát és notórius naplopói –koldulóimentalitását sajátos életvezetési ideológiaként, sőt: filozófiaként hirdető Nagy PuliAttilát, mint volt besúgómat lelepleztem és a szintén az interneten megtalálható adataiszerint felállított sorsképletét a munkaundora szempontjából, mint az ő meghaladnivaló karmikus sajátságaként értelmeztem, ez a valamikor rólam besúgói jelentéseketgyártó személy, el kezdett mindenütt, ahol csak az interneten a nevem felbukkansarlatánnak megnevezni, sarlatán-asztrológusként jellemezni.
 • És nem csak a Nagy Puli Attila név alatt, hanem, diverzánshoz illő módon,mindenféle álnevek, illetve az internet kultúrában „nick-nek” nevezettfedőnevek alatt. Amikor éhségsztrájkba kezdtem acsíkszeredai Polgármesteri Hivatal szociális osztályának a hivatalnokai, azosztályvezetője és Polgármestere közömbössége ellen, illetve az ellen, hogy ezek aszemélyek a felelősséghárító ügykezelésükkel hét hónapon át megfosztottak atörvényes szociális jogaimtól, Nagy Puli Attila, a szó szoros értelmébenüdvrivalgásban tört ki! Ösztönös Skorpiói bosszú vágya által vezérelten (A Skorpiójegyében született mint én.) a maga sajátos ember-árulói módján, azonnal élt is aközömbös hivatali ügykezelés miatt kialakult, abszurd sorshelyzetemről szólóújságcikkeknek az internetes változatai alatti, álnév alatt végezhető gúnyolódási,hiteltelenítési lehetőségekkel. És főként: a sarlatánozási lehetőségekkel. (- Ebbe aszóba Nagy Puli Attila valósággal szerelmes lett, de legalább is, utolsó szalmaszálkéntkapaszkodott bele az ő könnyű szélhámossága mellett, mégiscsak súlyosabban ható,Sarlatán – fogalomba. Olyan, „minden fontosat elmondó” gyűjtőfogalomkénthasználta tehát, mint pap korában a krisztust, mintha kizárólag az én személyemjellemzésére találták volna fel ezt a kifejezést a történelemben. Gondolom, abból acélból, hogy ezzel, az én emberi tisztességemnek és szavahihetőségemnek ahitelteleintésével, semlegesíthesse azt, amit én állítottam és máig állítok róla, ti., hogya szekuritate besúgója volt. Furcsa, hogy én az utóbbi tényre soha nem jöttem volna ráegyébként, mivel a „Poetul” c. szekus dossziémban csak néhány velem kapcsolatosjelentése olvasható, de miután a hiteltelenítésemet célzó diverzióiban, többszörösen is,felhívta a figyelmemet a személyére - Amelyet Puliként nem is ismertem fel az elején!- és kénytelenné tett elolvasni a rólam írt rágalmazó cikkeit, rájöttem azösszefüggésekre és lelepleztem őt is, mint az egykori besúgómat.). Saját nevén, még a Kökösi polgármesternek (Akire bizonyára szintén valamilyenkölcsön-pénzi ügy miatt haragudott.) a - teljesen témán kívüli! - állítólagosrészegeskedéseit is bele keverte az én „sarlatánozásomba”. Máskor viszont különbözőálnéveken írt, mikor a nevetségesen átlátszó módon a „besenyői pistabácsi”, a„katinka”, a „farkasloki”, a „feri”, a „hívő”, a „csíkmoszkva”, és a többi, fedőnevekalatti „hozzászólásaiban”, amelyek mára az első olvasásra lelepleződtek azzal, hogybennük volt a Nagy Puli Attila szerelmes szava, a „Sarlatán”, vagy azért, mert afedőneves puli „vélemények”- illetve „hozzászólások” értelme mindig mélyenellentmondott annak a magatartásnak, amit az ember egy normális „Pista bácsitól”,
 • vagy egy magát gazdagnak hirdető, gőgös Farkaslaki erdő-kitermelő bérestől, vagyfakereskedőtől elvárna. Le is leplezte Nagy Puli önmagát, azonnal, ahogy ezeket alogikai ellentmondásokat felfedtem, és mindjárt, el is kezdett, mikor „Szentistváni”vallás-erkölcsi ideológiákkal előhozakodni, mikor „hatszázhatvanhatozni”, aminek azigazi jelentéseit csakis ő ismerhette. És más, olyan misztikus fogalmakkal isdobálózott, léthatóan büszkén, amelyeknek a metafizikai jelentésének az ismeretétúgy-e, sem egy internetező „besenyői pista bácsitól”, sem egy négy gyermekesfarkaslaki erdővágótól nem lehet elvárni. Én azon már rég túl vagyok, hogy magam miatt féljek az esetleges nélkülözéstől,hiszen régóta elvált és ezért gyermektelen (Az álházasságból született, két évig velemélő fiamat a nagyapja ellopta és átcsempészte a határon, és a korábban külföldredisszidált anyja azonnal visszaperelte, majd közösen ellenem nevelték, tehát szabályszerint mindenestől le szakították rólam.) férfi koromban kétszer is éhségsztrájkoltammár két – két hetet. Az éhezéstől tehát nem félek, arról nem is beszélve, hogy akülsőm kinézete miatti esztétikai vagy önérzeti problémáim sincsenek. A továbbispirituális fejlődésemet és a kiegyenlítődési (megváltódási) képességeim növekedését,már rég óta nem érzem a külső körülményektől – esetleges művelődési, vagy külsőinformáció-szerzési lehetőségtől – függőnek. Sőt...jól tudom, hogy ezek inkábbakadályok lehetnek, mint segítségek a karmámtól - és az azt eszelősen megőrizniigyekvő árnyék énemtől - való megszabadulási igyekezetemben. Azt az egzisztenciális félelmeket viszont, hogy az utóbbi házasságból született ésnálam maradt három gyermek biztos otthonát is képező lakásomat elveszítem (Azesetleges nélkülözést követő lakás-vesztést például, annak következtében, ha nemtudnánk a közköltségeket huzamosan kifizetni.) - még mindig nem tudtam legyőzni.És ennek egyenes mágikus következménye van. És ez pedig az, hogy időnként be isvonzom azokat az anyagi javak huzamos elapadásával járó, külső körülményeket,amelyek ezt a lehetőséget is tartalmazzák, illetve a lehetőség-mivoltuk által számomraa félelmeim tárgyát fel- és megmutatják, leképezik. Egyfajta „csuka – fogta róka, róka fogta csuka” szerű, mágikus erejű sors-játékalakult ki az életemben már azt követően is, hogy a gyermekeink kezdtek megszületni.És ez annak ellenére is így történt, hogy a gyermekeink születésekor mindig egy, akorábbinál ugyan nagyobb, de sajnos, később mindig múlandónak bizonyult anyagifellendülés következett be a családunkban. Ez a kis fellendülés viszont először márkb. 9, hónapra, majd a születések után egyre későbben is, de, újra és újra vissza
 • „csendesedett” majdnem az utolsó születés előtti szűkösebb anyagi állapotok szintjére.Ezek a szintek viszont, már jobb anyagi állapotok és helyzetek voltak az előbbigyermekek születésénél. Határozott kivételt a negyedik gyermekünk utáni anyagi helyzetek és állapotokképeztek, amikor már azt is lehet mondani, hogy szemmel láthatóan is, ténylegesgyarapodásba fogott a sorsunk. Akkoriban vásároltuk meg a háztartási gépeinket ésakkor kaptuk ajándékba azt a régi Ladát is, ami miatt később a Polgármesterihivatallal és a rendőrséggel az intézmények felől érkező azon törvényen kívüliállapotunk megszületett, amely miatt a nyáron éhségsztrájkba fogytam. És nem csak,hogy a régi Ladát ajándékba kaptuk, de ekkor kaptam meg, a család legjobb anyagiállapotát előidéző, egyszerre be jövő, hat személyre szóló, horoszkóp rendelésemet is,a volt feleségem addig játszott az internet által felkínált ártatlan szerelmi – szexuáliskísértéseivel, amíg infantilis módon, szerelmes lett egy nála öt évvel fiatalabbamerikai kokainfüggő, misztikus guruba. (És ezt nem gúnyból írom, a Lzidon nevűfiatalember honlapján csakugyan spirituális gurunak nevezete magát miközben atépései miatt, öt évig nem szabadott New .Yorkot elhagynia.) Ezt a három hónapostitkolt szerelmi történetet és az azt követő házasságfelbontásunk történetét sok helyenés sokszor megírtam már, nem akarom ezt újból elkövetni. Most csak azért említettemmeg, mert az, a gyermekek féltésén alapuló, vagyis a gyermekek jövője miattiaggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem, amit korábban említettem, akkor merültfel először, amikor a volt feleségem, az elköltözése előtti hiba-mentességemelismerésével és fogadalmával ellentétben, azt állította, hogy tisztában van azzal, hogya három nagyobb gyermekünk nálam van a legbiztonságosabb helyen és családikörnyezetben (És ezért Ő csak a legkisebbiket, az akkor még csak két éves Rékátakarja magával vinni), a válópernek a gyermek-elosztási részében, mind a négygyermeket magához – az ő gyámsága és fennhatósága alá – igényelte a bíróságtól. Sőt– és ez volt az én karmikus ijedségem tárgya - az általam jóval a házasságunk előttvásárolt lakásomnak a felét is magának igényelte. De még ekkor sem éreztem ezt a gyermekek jövője miatti, leszegényedéstől valófélelmet, hiszen a gyakorlati tények tudatában és a vonatkozó romániai törvényekértelmében ez az igénye merő képtelenség volt. Hanem csak akkor, amikor azt kellettészlelnem, hogy a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán mindenhivatalnok ellenem játszik, az akkor még funkcióban levő, közismerten feministaelveket valló vénkisasszony főnöknővel az élen. (Az ügyünknek a láthatóan férfi-ésapa-ellenes, tehát az irracionálisan igazságtalan és a mind tárgyi valóság szerinti
 • családi –lakhatási helyzetet, mind a gyermekek vonatkozó akaratát - óhaját, merőbensemmibe vevő kezelésének a több rend béli feljelentésemnek és írásos panaszaimnak akövetkeztében, ezt a nőt végül is, egy év múlva, nyugdíjba küldte a hivatal, sok ügyfélés munkatárs nyíltan kifejezett megkönnyebbülésére.) A gyermekek jövője miattiaggodalmon alapuló egzisztenciális félelmem tehát, akkor állt be, amikor minden jelarra mutatott, hogy a munkahely és lakás nélküli, akkoriban megszállottan, tehátkábult-felelőtlenül viselkedő, volt-feleségem, a polg.mest. hivatal neki kedvezőajánlásával, magának tudja ítéltetni mind a négy gyermeket. És ezt a törekvését annakellenére is fenntartotta (Ma már tudom, hogy mindössze a látszat fenntartásaérdekében), hogy maga a pervezető és végül ítéletet hozó bírónő is, megmondtatárgyalás közben Emőnek, hogy a lakásom felének az ő nevére való íratásáravonatkozó igényének, semmi törvényes alapja és így esélye sincsen. Tévedés ne essék: ekkor sem a lakás elvesztési lehetőségének a gondolata ejtettkétségbe, hanem a gyermekek elvesztésének a gondolata, hiszen a fentebb említettbírói kijelentés már elhangzott, amikor a több rendbeli gyámügyi beszélgetéseinkbefejeződése után, amelyek során a Zita nevű, pszichológus végzettségűvénkisasszony kioktatott arról, hogy a gyermekeknek joga van a húsevésre,megkérdeztem a Szociális irodavezetőt, hogy milyen ajánlást küldött végül is aBíróságra? Amikor meghallottam a válaszát, hogy mind a négy gyermeket a lakásnélküli Emőhöz ajánlotta, mi tagadás: férfiatlan módon felsikoltottam, majd zokognikezdtem, azt dadogva hogy „Drága kislányaim, most mi lesz veletek?!” Amikor féligmagamhoz tértem, még egy negyedórányit próbáltam alkudozni Zita-főnöknővel, dehiába, ő megnyugtatott, hogy a vonatkozó pszichológiai és szociológiai tudományokmai eredményei és álláspontja szerint, a férfiaknak nincs különösebb szerepe agyermeknevelésben, és az is, csak akkor kezdődik, amikor a gyermekeket integrálnikell a felnőtti társadalomba, vagyis a gyermekek kamaszkorában. És különben is: attólmég, hogy nem fognak ők engem látni ás nem fogom őket látni naponta, nem kellmegszakadjon a gyermek- szülő kapcsolat, a vasárnapi apuka szerepkör is lehet éppenolyan szép és tartalmas. Ezt a, végül is, az akkor még teljes veszteségűnek látszó, hátrányos helyzethezképest szerencsésen végződött, válási és gyermekelosztási történetet, sem kívánom ittelmesélni, különböző írásaimban és főképpen az asztrologosz c. portálomon megjelent„tudósításaimban” megírtam részletesen. Tény az, hogy vagy annak a hatására, hogy alakásom felének a megszerzésének a lehetőségéről le kellett mondania, illetve annak ahatására, hogy én is hoztam egy, az emberek pragmatikus gondolkozását figyelembe
 • vevő, számomra és Turula számára ugyan kegyetlen, de abban a kétségbeesetthelyzetünkben mégiscsak egyedüli megoldásnak látszó, kompromisszumos döntést ésfelajánlottam és vérző szívvel ugyan, de át is adtam neki a kisebb középső gyermeket:Turulát. Ez által neki szembesülnie kellett azzal a ténnyel is, hogy egy gyermeketmég, úgy ahogy, képesek voltak a nagyanyjával – akinél ő akkor lakott és akinél lakikmég mindig – gondozni, de kettőt már képtelenek voltak rendesen ellátni. Hát akkormihez kezdenek majd néggyel? Így, ezek hatására, a válóper utolsó tárgyalása előttihetekben, sikerült megegyeznünk abban, hogy az aktuális helyzet, tehát a kettő – kettőmaradhatunk törvényesen is a gyermekek elosztásában. Nem tudom, hogy ez az egyezség önmagában elég lett volna-e ehhez a, mondom: akétségbeejtő helyzetünkben a leg optimálisabb megoldáshoz, de az is biztos, hogy abírónő szerencsére ragaszkodott ahhoz, hogy az akkor a 1O. évét éppen betöltőMedárdát kihallgassa, és ő határozottan velem akart maradni és az Etelka kérését isképviselte és elmondta, hogy ő is feltétlenül velem akar maradni. (Etelka egyébként,számomra is meglepő határozottsággal, már az anyjának az első ide vonatkozókérdése hatására, gyorsan az én ölembe ült és onnan kiáltotta az anyjának, hogy nemakar vele menni, hanem velem akar maradni, és ha elviszi, akkor nagyon meg fogharagudni rá. Ezek után, Emő fel sem vetette azt, hogy neki több gyermek kellene anégyből, mint kettő.) Mondom, más okom nem volt erre a gyermekek jövőjét esetleg fenyegető, vagyisőket hányattatásra ítélő, anyagi szűkösség miatti félelemre, hanem csak annak agondolata töltött el iszonyattal, hogy a gyermekek milyen könnyen a gondozatlanságés a neveletlenség, valamint a hányattatás útjára, vagyis a következetes gondozás ésnevelés hiányának a vészterhes boszorkánykörébe kerülhettek volna. Hiszen a kétkicsi így is hányódott és betegeskedett eleget addig, amíg Turulát sikerült visszanyernem. Egy kis időre még olyan „kilátása is volt szegénynek”, hogy 6 évesen beadják abba a falusi iskolába ahol az anyai nagyanyja tanítónő volt. A helyzet így nemvolt teljesen elvesztve, mivel az által, hogy törvényesen nálam maradt a két nagyobbgyermek, már joggal reménykedhettem abban, hogy amennyiben megmarad akapcsolat a kistestvérekkel, a nagyobbak neveltsége, illetve pozitív példája, jó hatássallesz a kisebbekre is, hiszen már a kezdetek kezdetétől úgy voltak nevelve és irányítva– és ez a mai napig nálunk így van – hogy a kisebbeknek a nagyobbakra kell hallgatni,azok irányításának alá kell magukat rendelni, amikor történetesen nincsenek közöttüka szülők.
 • Sőt: abban is biztos voltam, hogy Turulának is, előbb utóbb elege lesz az anyjakövetkezetlenségéből, a feléje csak alkalmanként megmutatkozó gyöngédségéből,illetve az anya egoista permanens magára-figyeléséből, és vissza fog kívánkozniahhoz a szülőhöz, amelyről tudja, hogy mindig figyelemmel követi, hogy mi van vele,tehát éberen figyel reá, még akkor is, ha mással, vagy másokkal – a két nagyobbtestvérével – foglalkozik. Mivel Réka két éves volt amikor elköltőztek, rólatudhattam, hogy nincs ahonnan és amiért értékelni tudná a nem érzelgős, de annálbiztonságosabb következetességemet, az alkalomszerűen nagyobb kitörésekkel ésérzékelhetőbb megnyilvánulási formákkal jövő és ilyenkor bizony jobban eső, anyaiölelgetéseknél simogatásoknál és a női gyengédségnél kevésbé kellemes, de a hosszútávú következményeiben annál hasznosabbnak bizonyuló apai igényességemet. Hogy Turulával kapcsolatosan jól számítottam, talán az is bizonyítja, hogy ma márő is velünk van törvényesen és nem csak, hogy meg van elégedve a sorsával, de avilágért nem menne az anyjukhoz vissza. Szegény Réka még nem tudja, hogy hovategye magát – Hiszen Turula sem tudta az ő korában, pedig ő azelőtt végig ott voltvelem is, éppen úgy mint az édesanyjával. – de már megkérdezi időnként, hogy miértéppen őt hagytam az anyjánál. – - Úgy vélem, hogy a jelenlegi családi helyzetünkről,illetve az Emővel közös gyermekeinkkel való viszonyunk jellegéről - a jelen témaszempontjából – elég információt adtam, de még tegyük gyorsan azt is hozza, hogy ajelenben újból négy gyermekes a családom, hiszen három hete, hogy az új ésremélhetőleg immár végleges élettársamtól – Az igazi lelki társamtól - megszületettIvidő kislányom, és nem csak én, de a lányok is nagyon boldogak és sors-elégedettekebben az újból négy gyermekesre kiegészült családi körben. - Szegény Réka, akit azanyja még a nyár elején egyedül hagyott a dédnagyanyjával (Emő nagyanjával), mégnem láthatta Ividőt és nekem igen nagy felelősség jutott ezzel ismét osztályrészemül,hogy ezt a helyzetet úgy kezeljem, hogy ne érezze általam is elhanyagolva, és acsaládból kirekesztve magát. – Ezt valahogy megoldom majd, de ennél sokkalnehezebb – belső és spirituális, tehát nem gyakorlati, ami viszont nem azt jelenti, hogykönnyebb, sőt! – feladatot kell megoldanom: Fel kell oldanom és meg kell haladnom, azt a karmikus, anyagi szűkösségtől valófélelmet, amit tényleg nem magam miatt érzek, hanem a gyermekek miatt. És nemazért, mert, attól kellene félnem, hogy a gyermekeket a felelőtlen édesanyjukvalamilyen érzelmi ás értelmi – felelősségtudati egyensúly kibillenés miatt visszaakarná szerezni esetleg. Ilyesmire nem is lehet és nem is kell gondolni, mert ha valami
 • biztos van a jelenlegi életemben az nem más, mint, hogy lányok úgy sem mennénekaz anyjukhoz és, ha valamilyen abszurd sorshelyzet következtében, egy könyörtelenhivatal, vagy több hivatal el is venné tőlem és oda is adná az anyjuknak, egészenbiztos, hogy ők néhány nap múlva, együtt, vagy külön – külön, de haza szöknének. Ésaz még biztosabb, hogy én nem küldeném vissza őket. – Nem ebből ered aszorongásom tehát. Hanem abból a szűkös anyagi helyzetből, ami azt követően alakult ki, hogy Emőmegtudta azt, hogy a Turulának a hozzám való ítélésével a bírónő megállapított az őszámára (Ez is furcsa egyébként. Ti., hogy a nálam levő gyermekek száma kettővelnövekedett az Emőnél maradt egyetlen gyermek számához képest, és mégis csak afrissen „átítélt” Turula gondozására ítélt meg a bíróság gyermektartási kötelezettségetaz anya számára...), egy gyermekgondozási díjat, ami kiváltotta az Emő intenzívellenállását és ellenérzéseit, és aminek az áttételes hatásaképpen, az énhoroszkóprendeléseim nagyon fokozatosan, de egyre inkább megcsappantak. Sőt: azutóbbi egy hónapban nem érkezett már egyetlen új rendelőtől való levelem sem, annakellenére, hogy az elektonikus levelező-ládámba, egyre másra érkeznek az újabbolvasói bejegyzésekről (regisztrációkról) szóló automatikus értesítések. Kezdő asztrológusoknak ez a helyzet bizonyára problémát jelenthet, de mivelnekem nincs a gazdasági javak megszerzésének és felhasználása életkörétmegtestesítő, II. horoszkópházamban sem bolygó sem más asztrológiai jel, de még aVI. házamban is „csak” a Bak - Sárkányfejem áll, a X. Házam meg teljesen üres,számomra teljesen világos, hogy nem a munkám minősége okolható az anyagikrízisért, nem a rossz munkám miatt állt be a családi erőtérbe ez az életenergia-válság.Asztrológiához nem értő személyek számára, jobban mondva: az erkölcsielköteleződéstől való titkos szorongásaik miatt az asztrológiai feltárásoktól ódzkodó,és ezért az asztrológia érvénytelenségét bizonyítgató misztikusok számára, mintamilyen pl. a Nagy Puli Attila nevű volt besúgóm is, meg egyenesen kárörvendésrevaló okként jelent az meg az a primitív gondolat, hogy az asztrológus nem tudtamegjósolni azt, hogy krízisbe fog kerülni és így nem tudta a krízist kikerülni,következésképpen ez azt bizonyítja, hogy Kozma Szilárd nem tud jósolni, tehátsarlatán. Az már mellékes körülmény a számára, hogy én mindig is elítéltem a jóslást,mint olyat, aminek semmiféle reális (asztrológiai!) alapja nincs, nem, hogy bárkinek isjósoltam volna. - És már csak azért is felfújja az esetet és örvend, ha engem szorulthelyzetben vél látni, mert ez felmenti őt az alól a vádam alól, hogy misztikus
 • zagyvaságokra alapozza az alantas politikai támadásait Tőkés László, valamint OrbánViktor és a Fidesz ellen: „Na úgy-e mondtam, hogy az asztrológia, illetve a sorsképletérvénytelen? - Dehogyis érvénytelen! Az asztrológiában a természetes – a fejlődést szolgáló -anyagi bőség ősereje, a bolygók közül első sorban a Holdhoz kötődik (Persze, csak azanyaság és a gyermekek által képviselt princípiumok és konkrét sorstényezők mellettés után!) és amikor a 2., vagy a 6. házakban nem található asztrológiai szimbólum,akkor első sorban a Hold pozícióját és fényszögeit kell nézni, természetesen a Jupiterés a Vénusz „állapota” mellett. Nos, az „én Holdam” a Kosban és a 9 házban,egyenesen hat darab negatív fényszöget kap. És ráadásul nem csak, hogy negyedszembenállásban található, az imént említett, ugyancsak negatív Vénusszal, de negatívfényszöget alkot még a Nappal, a Merkúrral, és a Plútóval is, azon kívül, hogy éppen a3 (közvetlen valóságtapasztalás) házban álló Lilith- negatív Mars párossal ismeredeken szemben áll! Normális tehát, hogy velem-születetten, gyermekekhez kapcsolt anyagi gondoktólvaló rejtett szorongásaim kell, hogy legyenek és nem csak a bolygók és a Lilith fentleírt pozíciói és fényszögei utalnak erre. A családi karmám gyakorlati oldalát jelzőszellemi krónikából is úgy tudom, hogy az anyám az úri neveléséből adódóan utálta agyakorlati, földi nehézségeket, annyira, hogy a nagyon is beszédes „Nyafi” voltdiákkorában a beceneve. És ha ehhez hozzá adjuk a vallomását, miszerint ő nem isakart férjhez menni egyáltalán, hát még gyermeket szülni, akkor mindjárt világos leszaz, hogy miért is került a teljesen negatív Holdam a metafizikai megismerésekéletkörében és miért áll ez a Hold (Anyaság, gyermekek, anyagi javak, és így végsősoron: pénz) szemben a férfiassághoz való viszonyulást is jelentő, negatív Marssalegyütt a Mérleg-Lilithemmel? Szóval, nálam az egzisztenciális félelmek normáliskörülmények között már a Medárda megszületésekor el kellett volna kezdődjenek, deúgy látszik odáig még el hatott az Eltában elsajátított spirituális Hurrá-optimizmusom.Az első hosszasabb és mélyebb anyagi krízisünk nem is jelent meg, csak az Enikőhalálának az ötödik hónapjában, amiről a Táltos Bolond c. regényem végén is írok, deaz elmúlt miután haza jöttem Bősárkányból. És amiatt, hogy nem tartott sokáig és megis szűnt, már ahogy haza felé kezdtem készülődni, mostanig meg voltam győződvearról, hogy annak a krízisnek csak azért kellett bekövetkeznie, hogy engem hazairányítson. Illetve nyilván azért, mert Emő korábban haza jött mint én azzal a tudattal,hogy újabb magzat fogant meg a méhében, és ő már akkor is rettegett és kétségbe voltesve attól, hogy mit fog szólni az anyja, ha megtudja, hogy ő újból „terhes”?
 • –Akkor nyilvánvaló volt a számomra, az, hogy ő idézte be azt, hogy teljesenelfogyott a pénzünk, azzal, hogy a mágikus erejű anyai képzeletében erősen éshónapokig ellenkezett a gyermek-áldás gondolatával szemben, és ezzel el is hárította –hajtotta a családból az anyagi áldást. Az is logikus volt akkor viszont, hogy időközbenelvetélt, de amikor haza jöttem, nem sokára megfogant Etelka, és azzal szemben márnem ellenkezhetett annyira sokáig, hiszen a kezdeti ellenállása annyira intenzív volt,hogy előbb ő esett hanyatt a lakásban és bele verte a kisagyát a folyosói keret-oszlopba, majd az akkor három éves Medárda vágta úgy a puha fejét a fürdőszobaicsempepadlóba az orrom előtt, hogy a szívem majdnem ketté hasadt ijedtemben. Ésezért a kislány egyenesen be jött hozzám a fürdő szobába és az orrom alatt vágódottel, mint a fatuskó, hogy ijedtemben kénytelen legyek a dolog kauzális okát keresni, netérjek könnyen napi rendre az eset felett. Ezért tehát, én akkor nagyon, de nagyon –Bevallom őszintén: tudatosan Emőnek az Isteni áldás-hárító tudattalanja fenekéighatva! - meg szidtam Emőt, olyannyira, hogy azt képzeltem, most már aztán véglegabba hagyja az ellenkezést. De a Sárkánynak hét feje van, és három héttel később,Emő a Zetelaki tó partján még egy agyhártya-vírust hordozó kullancsot is kénytelenvolt kiszedni a karjából, annak jeléül, hogy még mindig ellenkezik, holott már apocakja is el kezdett dudorodni. Hát ettől végre meg ijedt és abba hagyta a magzat és asors (Az isten!) támadását, főként, hogy azt mondtam neki, hogy amennyiben nekinem is lesz baja, attól a magzat még születhet agyhártya gyulladást okozó vírusokkala kisfejében. –Persze, hogy akkor én ezzel, a második élve maradó gyermekünkmegszületése ellen való ellenkezés feladásával magyaráztam azt, hogy attól kezdvebőségesen volt pénzünk, mindaddig, amíg Etelka megszületett. Etelka születését követően viszont, az addig teljesen és végig makkegészségesMedárda, kezdett egyre másra hirtelen és nagyon belázasodni, jelezvén, hogy azédesanyja lelkében és fejében fergeteges lefojtott viharok, sőt: háborúk tombolnak. Ennek ellenére, a következő nyáron is, ki mentünk még újból Istvánékkal ésMareszékkal a Zetelaki tóhoz, de miután ők haza jöttek, kissé lehűlt az idő, ésegyrészt a kicsi Etelka nyöszörgött és sírt végig, mert nem bírta elviselni, hogy fúj aszél, illetve, hogy az anyja nem ül mindig mellette a sátorban, másrészt, az akkor négyéves Medárda oda somfordált az anyja mellé, aki éppen egy karate formagyakorlatelvégzésbe mélyedt belé és nem véve észre a hirtelenül közvetlen mellette termőkislányt úgy fejbe rúgta azt, hogy menten kiterült. Na, mondtam, ez a nyaralás ígynem fog semmi jót sem szülni, meg kértem szépen, hogy nyugodjon le, addigfoglalkozom én a gyermekekkel, majd amikor úgy érezte, hogy megtalálta a lelki
 • békéjét, fel tettem gyermekestől az első buszra, amely haza hozta őt a két gyermekkel.Én még kint maradtam ott néhány napig, ha már sátrastól és gyermekrongyostól,ágyneműstől oda kihurcolkodtunk, hiszen nem tudtunk volna két gyermekkel és annyicuccal mindketten haza jönni, meg kellett várni a hét végét, amikor az édesapjaautóval utánam tud jönni. És az anyagi helyzetünk, így hullámzott tovább és tovább, a következő nyáron is, aTurula foganása előtti hetekig, amely foganást annyira ellenzett Emőnek az anyja általimmár nagyon keményen megfenyegetett lelke (Most már aztán elég legyen!), hogymost Etelkának a lázát ugrasztotta fel hirtelen annyira, hogy mentőt kellett hívnom ésbevinnem a sürgősségre. Ekkor megijedt és megadta magát a sorsának és Turula nyomban meg is fogant.Ettől kezdve, mintegy varázsütésre az anyagi gondjaink is megenyhültek, miközben akét nagyobb (De akkor még kicsi leány) majdhogynem egyszerre lett beteg Emőnekaz anyjával való találkozásait követő második – harmadik napon menetrendszerűen.Ez viszont, most már egy az egyben figyelmeztetett is, hogy Emőnél már megint bajvan az emeleten, rá kell szólni, hogy hagyja abba a sors- és gyermektámadásait.Turula születése előtt egy hónappal, annyira ki verte a biztosítékot az óvodai vírusokellen, amelyeket állítólag Medárda haza hoz magával az óvodából (És ez abszurdhisztériáját annak ellenére verte ki nekem, hogy az én ellenkezésem ellenére, ő írattabe korábban Medárdát az óvodába!), hogy megijedvén attól, hogy az agressziójávaltönkre teszi a jövendő gyermeket, néhányszor arcon kellett ütnöm, hogy térjenmagához és csendesedjen le. Magához is tért, és teljesen le is csendesedett végleg ésaz ambícióit át tette a szabad szülésére. Ezt viszont szó szerint annyira jól„megcsinálta”, hogy engem csak akkor költött fel álmomból, amikor a baba már jöttlefelé a hüvelyében. Nekem csak annyi dolgot hagyott, hogy fogjam ki a babát, majdazzal a kezemben, őt hanyatt fektetve az ágyamon, tegyem a babát az ő mellére. Megpersze, a köldökzsinór elvágást, meg a szülés utáni takarítást, másnapi mosást. Turula születése után viszont, legalább is a korábbi állapotokhoz képest, egyenesenel kezdtünk prosperálni. – Mindezt azért írom le, mert amíg Emő el nem hagyott, ésezt követően nem kezdett el velem szemben ellenségesen viselkedni, illetve reánk az őellenségeiként gondolni, én soha nem kellett féljek attól, hogy valaha is teljesenleszegényedhetünk, hiszen minden jel arra mutatott és a gyakorlati következmények ismindig ezt jelezték, hogy mindössze arról van szó, hogy az anyai tudattalanját mikorképes lenyugtatni és a gyermekáldás képzetével - ami egyre világosabb volt a jelek ésa tények logikájában, hogy az anyagi áldással egy forrásból ered! –, majd a család
 • képzetével szemben nem ellenkezni. Ezt a kérdést viszont már egyenesen a sorsoldotta meg, mert időközben és az anyja ide vonatkozó ijesztgetései folytánelveszítette azt a belső önszabályozó képességét, amit a kapcsolatunk elején mégtudott működtetni, és amely szerint a metafizikai ismeretekkel és a megfelelőspirituális tudattal rendelkező nők, akkor fogannak meg, amikor ők éppen akarnak.(Úgy, ahogy Medárda foganását pl. már „megengedtük”, ha én azt nem is akartamkimondottan, csak nem bántam már, ha megfogan és el is kezdtem viccelni vele. Ésúgy ahogy az Ividő foganását is akartuk már Violával az egy éves, bocsánat: 11hónapos rendszeres szexuális kapcsolat után.) A sors tehát úgy oldotta meg ezt, hogy amikor Turula egy éves lett, én vettem egyszámítógépet Emőnek, amibe internet vonalat is szereltünk, és el mentem Sopronbaelőadásokat tartani és horoszkópkészítéssel a három gyermekes családnak pénztkeresni, Emőt mindennap meglátogatta az édesanyja és teljesen át vette a feleségeméletképzelete és akarata fölött az irányítást. Megdumálta tehát a lányát, hogy azmellettem nem lehet igazából boldog, és mindjárt elmúlik a szépsége és még meg semismerte a boldogságot, hagyja azt a butaságot, hogy velem szemben őszintének kelllennie, szerezze meg a kitűzött terminusnál hamarabb az asztrológusi diplomáját ésváljék tőlem önálló asztrológussá. Szövetkezzen vele, ő szerez majd neki rendelőket,az a lényeg hogy Emő tegye magát tőlem minél függetlenebbé és azt követőenboldoggá. A szerencsétlen Emő bele is ment a játékba, titokban az anyjától kapottsürgősségi vizsga-pénzt elküldte az asztrológiai iskolába, és le is vizsgázott, majdkapcsolatot teremtett Solykával az első internetes romantikus szerelmével, aki egypesti bulvár-portált működtetett. Ettől a férjcsalással kevert, romantikus élménytől persze, megzavarodott és rögtönmeg is fogant a méhébe még egy magzat. Persze, ezt nem vette észre, de legalább isnem tudtuk meg egész nyáron, és miután az anyjával való boldogság-üzérkedéseitbevallotta boldogan is éltünk néhány hétig, vagyis addig amíg gyanús nem lettszámára az, hogy nem jött meg a menstruációja két hónapja és a foganási tesztetelvégeztük. Ekkor szinte be állt a pánik, de én nem tudtam, hogy az egész lelkizavarának - aminek a foganás volt köszönhető... -, a hátterében nem csak az anyjaáskálódása áll, hanem a Solyka iránt érzett romantikus vágyódás is, és csak annyitmondtam, hogy amennyiben nem akarja azt, hogy agykárosult, púpos, vagy bénagyermeket szüljön – hiszen csak arról a szemmel látható energiaveszteségről tudtam,amiben az anyja „kezelései” után itthon találtam és aminek a következményétől: ateljes energetikai lerobbanásból, a nyár végére valahogy kiszedtem – akkor most
 • nagyon szedje össze magát, mert nincs kedvem tolószékben taszigálni egyszellemileg, vagy akár testileg is soha fel nem nőni képes gyermeket, csak azért, mertő engedett a hülye anyja dumájának és hagyta magát teljesen megzavarni. Emő, láthatóan össze is szedte magát, amennyire össze szedhette a nagy szerelmititokkal és a velem szembeni hazugsággal a szívében, és Ennek megfelelően, Rékameg is született, a természetben és az otthon könnyen született nővérei után, szégyenszemre, tizenhárom órás otthoni vajúdás után, fent a Nagy Laji dombján álló megyeikorházban, annak rendje és módja szerint: a nyaka köré tekeredett köldökzsinórral!Csak ősszel, egy véletlenül köztem és Solyka között lezajló internetes incidenskövetkeztében jöhettem rá, hogy ha testileg nem is, de a foganási és a várandóságiidőszakban, lelkileg meg voltam a feleségem által csalva. Mindegy, mondtam, aszarvaimtól még be tudok menni a lakásba, fontos, hogy a gyermekek mindegészségesek. És az Emő mágikus erejű, újabb gyermekáldástól már érthetően irtózótudattalanját se erőltessük tovább: fel tetettünk tehát egy spirált a méhszájába a Rékaszületése után hat hónappal. És a dolgok ily módon el lévén rendezve, és Emő metafizikai maga- figyelésébennémely tapasztalatot nyerve, a Réka születését követően, nem volt nálunk, az elsőelválás utáni visszatérésüket megelőző, cukorkázás miatti Réka és Turula bőrkiütését,valamint a Turula szamárköhögését kivéve emlékezetes betegség, vagy emlékezetesanyagi gond. Még akkor sem, amikor először, majd másodikszor is szétrobbantottaEmő a családot. Sőt, miután vissza költőztek, vettem meg a második, sokkal jobbanmegkímélt, még egészen új kinézésű és még abszolút jól futó fehér Ladámat. De mégazután sem lett semmi anyagi gond, hogy másodszor is elhagyott. Sőt: négy hónappal,a végső családelhagyás után, tehát azt követően, hogy már nem volt itt Emő anyagibőség-elhajtónak, illetve rendelés-elhatónak, annyi pénzem volt, hogy miután Violátmegismertem, megkértem, hogy jöjjön vissza és „gyermekvigyázzkodjon”(nevelőnősködjön, bébi-szitterkedjen) nálunk két három hónapig annak érdekében,hogy tudjak a sok rendelésnek eleget tenni. És csakugyan az első három hónapját ki isfizettem (15O euro, az itt tartózkodási költségein kívül.), majd megegyeztünk abban,hogy ettől kezdve már szabályos élettársak leszünk. De már nem is lett azt követőentöbb, amiből fizetni még pluszban neki vagy bárkinek is, 15O eurókat havonta. És most itt ülök, a nyárutói verőfénytől védő barakk előtt a tavak partján, háttal aHargitának és nézem a Csíksomlyó hegyét a tévéből is közismert „szent” nyereggel,ami éppen csupasz, és szeretném a tudattalanomat kifordítani annak az érdekében,
 • hogy megbizonyosodjak: tényleg az én, gyermekeim jövője és családi biztonságamiatti aggódó, rejtett egzisztenciális félelmem volt az oka a nyári anyagi krízisünknek,vagy inkább a nálam sokkal nagyobb mágikus erővel bíró, volt - feleségeimnek azugyancsak ide vonatkozó és sokkal nyíltabb és élénkebb karmikus (tehát: negatív)képzeleti tevékenysége hajtja-e el a család felől azokat a normális számú rendeléseket(Azért írtam többes számban a feleséget, mert az Ividő születése után, eldöntöttükViolával hogy össze házasodunk.), amelyek logikusan és gyakorlatilag be kellettvolna érkezzenek folyamatosan. (Már csak abból kifolyólag is, hogy mindenki, akiolvassa vagy látja, dicséri honlapjaimat, illetve a rajtuk található anyagok minőségét.).Nem tudom tehát eldönteni egyelőre, hogy a nyilván, engem is tükröző, mindenkori„asszonyaim” ősbizalom-hiányból eredő egzisztenciális hitetlensége, vagy éppen azén, mindeddig mélyen rejtett gyermekek miatti egzisztenciális félelmem, ami ott kelllegyen a tudattalan képzeletvilágomban a horoszkópom tanúsága szerint? Mivel asztrológusként sokszor találkoztam azzal a jelenséggel, hogy a sors-vizsgáltszemély a gyermekeinek a féltésére hivatkozva, még önmaga előtt is, vált a múltrendszerben besúgóvá, vagyis erkölcsi halottá. Vagy, szintén a gyermekekrehivatkozva, féltékenykedett azoknak az anyjára, vagy nőként a gyermekei apjára éskövetett el azzal szemben erkölcsi vétségeket, vagy követett el más féle, a karmájajellege szerinti, erkölcsi, vagy sorsrontó hibákat. Hát én is, alapos vizsgálatnakvetettem alá magamat ebből a szemszögből, de egészen biztos vagyok abban, hogyamennyiben tényleg annyira súlyosan (gazdasági sorsrontóan) létezik bennem ez azegzisztencia-féltés, az semmiképpen nem a magam féltése miatt van, mivel énúgymond, már a túlvilágra is fel vagyok készülve. Nincs amiért a magam-féltését agyermekekre fogjam tehát, mert rég óta nem féltem magam és ha féltem is, azt is csakmiattuk, hogy tudjam becsülettel felnevelni őket. Ha félek tehát a gazdaságileépüléstől, az csakis amiatt van, hogy nagyon súlyosnak érzem azt azéletfeladatomat, hogy a tudatosan családromboló anyától származó, de annak azerkölcsi csapongásaitól megmentett, általam gondozott és nevelt, tehát nálam fejlődőgyermekeimet úgy vigyem el a felnőtt kor küszöbéig, hogy ne ismételjék meg sem azanyjuk felelőtlenkedéseit, sem az én párkapcsolati zavar miatti, lelki egyensúly-vesztéseimet (Mérleg – karma), és ha lehet, tragikus tapasztalatok nélkül sikerüljönnekik a megváltódási képességeiket megszerezni. És lehetőleg nem az én koromban,hanem sokkal, de sokkal hamarabb, fiatalabban. -------------------------------------------------------------
 • Az engem örökérvényűnek szánt, misztikus sorozat-írásaiban rágalmazó, magátszékely anarchista prófétának nevező, volt besúgómban: Nagy Attila Puliban,megtaláltam hát, az egzisztenciális félelmeim legfőbb külső megtestesítőjét. A Kökösközség egyik omladozó falú házában (Tulajdonképpen az illető személy agykárosultfelesége által örökölt házban) éldegél ez a magát szerencsétlenné tett és maga melléengem le rántani szándékozó gazember, felesége betegnyugdíjából. De ennek ellenére,az internetes tevékenysége által rengeteg magyar közéleti személyiséget rágalmazmég rajtam kívül, az állítólagos „hiba-leleplező és nemzetépítő jellegű” kritikaicikkeivel. Ez, a hívek által elhajtott – azoknak a papjukról gondoskodó önzetlenjóságával visszaélő - hajdani Unitárius kispap, mostanában Nagy Puli Atilla nevűanarchista prófétaként tette ismertté magát a sötét misztikát kedvelő, magyar nyelvűinternetező kibicek körében, úgy, hogy kinevezte magát a székelységi közvéleményönjelölt képviselője. Mivel viszont, az én potenciális horoszkóp-rendelőim, csakis azinterneten értesülhetnek arról, hogy létezem, illetve ott értesülhetnek a munkámjellegéről és minőségéről, az ismerőseim több rendbéli, ide vonatkozó figyelmeztetéseután, kénytelen voltam a revolveres volt-papnak, Nagy Puli Attilának az internetestevékenységét és az ott, többek között ellenem is, kjifejtett rágalmazó “írástudói”tevekenységének a köz-ártalmas jellegét kielemezni, két alkalommal írtam hozzamegszólító levelet. Íme az első:Kedves, volt-besúgóm, magát újabban valamiért Pulinak neveztető Nagy Attila! Nem szoktam a hozzád hasonló sötét figuráknak válaszolni, de a te, kizárólag azáltalad kieszelt, velem kapcsolatos hazudozásaidon álló – És semmiféle más tárgyvalóságon nem álló! – ellenem irányuló internetes rágalmazásaid, éppen abból atájékozatlanságból fakadnak, mint más, volt szekus besúgóké. Ti., hogy nálam jóvalfiatalabb vagy és amikor a kommunista diktatúra alatti időkben, a mai László Zitaszínésznő társaságában, a te, Zitának több rendben is kifejtett kívánságodra,találkozgattunk, a gyermekkoromról nem kérdeztél semmit, mivel erre nem voltakkíváncsiak a tartó-tisztjeid (Ők csak a Kokosi fedőnév alatt írt jelentéseidre voltakkíváncsiak, de nem osztották meg veled a többi besúgótól szerzett, velem kapcsolatosértesüléseiket.). Ezért, a személyemmel kapcsolatos értesülésekben hiányosantájékozott maradtál. Én ötvennyolc éves vagyok ugyanis és nagyon csodálkozomazon, hogy nálam sokkal fiatalabb férfiaknak, van fölösleges ideje és energiája arra,
 • hogy azt, a tiedhez hasonló, égbekiáltó hazudozások kieszelésével és e hazugságokonalapuló, erkölcsi diverziónak szánt rágalmazások irkálgatásával töltse. Szóval kedves volt-besúgóm, talán az úton-útfélen, a saját, vagy az álneveid alattvégzett nevetségesen hitelrontásom és sarlatánozásom helyett, sokkal jobban tettedvolna, ha az újabb pénzkölcsönadás megtagadása utáni internetes bosszúállásodat nemköveted el velem szemben és vissza hozod a kilencvenes évek során több alkalommalis kölcsönkért pénzeimet. És ha emígy, emberi módon, kibékültünk volna,elmesélhettem volna neked, hogy annak ellenére, hogy én városi gyermekként nőttemfel, miközben te falusi környezetben nevelkedtél - mégis veled ellentétben, akitkatolikus papi pályára szántak - a mostoha apám – áldott legyen érte, mert csak most,hogy több gyermekes apa vagyok én is, tudom értékelni a tradicionális nevelésimódszerét! – már tíz éves koromban csináltatott számomra egy, az övénél kisebbfejszét, be vitt a fásszínbe és megmutatta azt, hogy miként kell a fát úgy felvágni,hogy ne ejtsek kárt magamban. (Hordani azelőtt is én hordtam a házba azt a tűzi fát,amit ő vágott.) Egy évre rá, negyedik osztályosan, már itthon csíkban, én láttam el ahárom szobás-konyhás ősi lakásunkat fával. Később, már az ő átlagon felülien nagyfejszének a teljes birtokosaként már magam hasítottam fel a rönköket nyaranta, hogy afavágógép elvághassa. (Később nem is tudtam annál kisebb fejszével fát vágni, hamáshol erre szükség keletkezett.) Mivel a nevelőapám gáteres volt, kamasz korombanmár keményen rönköltem a Szentegyázasfalusi deszka-gyári rönktéren éskásztázgattam az „anyagtéren” a vakációkban, rendes munkásként, segédmunkásibérrel. Közben a kapálást is volt alkalmam gyakorolni évekig, a rendszeres disznó- éstyúkpajta pucolás és udvartakarítás mellett. Végül, a fűrészgyári bakter mellett, akinappal falusi házakat épített, a kőművességnél kötöttem ki, hiszen a sorskörülményekmiatt, a Marosvásárhelyi Építészeti Szakközépiskolába felvételiztem és azt ki isjártam. – Téglafal- és kéményrakásból, vakolásból mindig tízesem volt. Ahadseregben meg autóvezetés mellett, autószerelést is tanultam nyolc hónapon át,majd a nevemre kapott öreg Bucegi-t javítottam, amivel hadgyakorlatokra szállítottama szakaszom légelhárító gépágyúit. A kétkezi fizikai munkát tehát márgyermekkoromban keményen megkóstoltam – Nem úgy mint te! - és értek is,majdnem minden fiatalkorunkban divatban levő, mesterséghez (A mészárosságotkivéve...) és attól, hogy bármiféle tárgyi munkát kell végezzek, soha nem fáztam. Éserre tanítom és nevelem a lányaimat is! Következésképpen én nem a munkától való kóros iszonyatom, illetve amunkanélküli megélhetési lehetőség miatt választottam az asztrológusi szakmát és
 • hivatást – És aki nem hiszi, hogy csakugyan hivatásként és nem könnyű és laza pénz-szerzési foglalkozásként, trükkös megélhetési csalásként gyakoroltam azt, kérem,olvasson bele csak egyedül a Horoszkópházakról szóló tanulmányomba. – mint te anaplopást, hanem azért, mert a magánéletem helyrehozása mellett, egy, az orvosokáltal meg nem értett, át nem látott és diagnosztizálhatatlannak nyilvánított, több eleműés több dimenziós, egyszerre fizikai és pszichikai betegségkomplexumból sikerülnagyon hamar kikerülnöm e tudomány segítségével. És akkor azt mondtam, hogy ezaz a tudomány, amit egész korábbi életemben, a besúgói minőségedről mit semsejtően veled is beszélgetve, kerestem. Azt, hogy mennyire vagyok sarlatán, vagysem, nem egy, a többszörös pénztartozása miatt velem szemben (de egyébként is...)lelkileg komplexállt és a második papi-hitét is, de a tárgyi valóságot is folytonosanletagadó személy fogja megmondani, hanem azok, akik nem csak besúgási és sohameg nem adandó pénzkérési szándékkal, vagyis hátsó gondolatokkal terheltenkerestek meg, hanem akik tiszta szível és a szakértelmem iránti bizalommal fordultakés fordulnak hozzám. Azok ugyanis, nem jutottak olyan közösségi kitaszítottságba ésmegvetettségbe mint te, hanem sikerült a sors-kríziseikből kikeveredni és alkotómódon és egészségesen tovább lépni, épen úgy mint nekem annak idején. Ami az anyjuknak: Kozma Emőnek, a nálam levő gyermekeivel való, általad jólmegcsavart megveretési meséjét illeti, amivel ugyancsak hitelteleníteni igyekszel: 2O1O pünkösd vasárnapján, miután Emő két hónapon át rejtegette előlem és análam levő testvéreik elől, a nála levő, két kisebbik testvért, végre a nyomukraakadtam és a az édesanyjának a csíkszentgyörgyi háza udvarán meg is találtam a kéthónapja nem látott gyermekeimet. És így megláthatták a testvérek is egymást, ésmiután a kapun belől levő kicsik valósággal koppanva neki rontottak a kapu-kerítésének azon kitörő örömükben, hogy meghallották a hangunkat, lévén, hogy aszégyenérzet még érvényben van a csíki székely falvakban, Emő és az anyjakénytelenek voltak minket beengedni a kapun belül. Miután kijátszottuk magunkat,elérkezett a búcsúzás ideje és a két kicsi gyermek (6 és 4 évesek) el kezdtek kérlelni,hogy vigyem magunkkal őket. „Apuka én veletek akarok menni, vigyél magaddal.” –közelítettek meg külön - külön és kérleltek halkan. Azt mondtam nekik, hogy csakakkor vihetem magunkkal őket, ha az édesanyjuk elengedi.” Erre fel mindkettenkérlelni kezdték Emőt, aki az ő anyja házának a bejárata előtti kőlépcsőn ült, hogyengedje el őket „apukával”, de ő nemet mondott. Erre fel a két nagyobb is – akik az énfennhatóságom alá tartoztak törvény szerint – oda ment a lépcsőhöz és ők is elkezdték kérlelni az anyjukat, hogy engedje el jönni a testvéreiket. Én az udvar másik
 • részében, háttal a jelenetnek pakoltam össze az autóm szerszámait, amellyel korábbanegy biciklit javítgattam. Medárda (a legnagyobb, akkor 12 éves) számon kérő hangotütve meg, azt mondta az anyjuknak, hogy: „- Miért vagy olyan kegyetlen, engedd előket velünk, nem elég, hogy két hónapja nem engedted meg, hogy találkozzunk ésvelük legyünk?” Erre fel, a kicsik el kezdtek sírni. Medárda újból szólt: „- Hát nincsszíved, nem látod, hogy sírnak.” Erre a kicsik jobban el kezdtek sírni és Etelka – akitEmő korábban a leginkább elkényeztetett, de aki ennek ellenére és az anyja nagycsodálkozására elsőnek jelentette ki, hogy velem marad, el kezdett kiabálni, hogy:„Engedd el őket, nem látod, hogy sírnak!” Erre fel Emő azt mondta, hogy: - „Mostsírnak, de Ti mindjárt el mentek és akkor nem fognak sírni.” Amikor kimondta azt,hogy ti mindjárt elmentek, Turula (A kisebbik középső, vagyis a nagyobbik kicsi.)hangosan felzokogott. – Ekkor és erre fel, kezdte el Etelka (De kimondottan csak ő,Medárda nem!) ütögetni a kis kezével az édesanyja fejét, de akkor kilépett az Emőanyja a házból, azt hajtogatva, hogy ne cirkuszolyunk az ő háza előtt, mert meghalljáka szomszédok. Én is oda fordultam erre, hogy mi is történik, és fél szememmel láttammég, hogy Etelka rá üt még kettőt Emő fejére, de azután már nem üthette tovább, merta Emő felállt. Én viszont nem álltam meg, hogy a volt anyósomnak meg ne mondjam,hogy nem mi csináljuk a cirkuszt, hanem ti, akik elrejtettétek előlem és a testvéreikelől a kicsiket.” Hát ez volt az én a nagy anya-verésre való gyermek-buzdításom, amelyről NagyPuli szóról szóra ezt olvashatta annak idején a www.asztrologosz.com c. portálon, deő ezt már teljesen másként, vagyis ellenkező értelműre átköltve adta elő. Mint ahogy merő hazugság az is, hogy László Zita, engem az eljegyzésünk napján(sicc!) elhagyott volna, hiszen három évig jártunk még, ugymond jegyben az eljegyzésután, és három év múlva, amiatt váltunk szét lassan – lassan, mert én időközbenmagamhoz vettem a Zalárd nevű fiamat, akit a nagyszüleire hagyott az elsőfeleségem, és ettől kezdve, nem csak lelkileg nem lehettem teljesen a Zitáé, ahogyanazt egy romatikus lelkű, fiatal lány elvárja, hanem Székeludvarhelyre sem utazhattamolyan gyakran mint azelőtt. És akkor is csak a fiam társaságában. És így tovább...,rágalomról rágalomra, fölényes és nyegle lekezeléstől még lenézőbb becsmérlésekig,ennyi – vagyis SEMMI! - a valóság-alapja minden egyes sztorinak, amiket ez a dúsfantáziával megáldott, és a saját kútfejéből Nietzche féle felsőbbrendűségi őrületbenszenvedő, és ez őrült kútfejéből antikrisztusi eszméket böfögő, állítólag: székely(?) a-marhista eszed, rólam az interneten kiokádott.III.
 • Nagy Attila Puli, nem csak, hogy mindig nagyon vigyázott arra, hogy gyermekesemmiképpen ne szülessen, de az internet különböző fórumain nyitott rovataiban ésblogjaiban található bemutatkozásai alapján, nyíltan és büszkén vallja magát afelesége betegnyugdíján élősködő munkakerülőnek. – Az egyik ellenem intézettgyalázkodásában ugyanis, azt is elkottyintotta, miközben a gazdaságitámadhatatlanságát bizonygatta, hogy az agykárosult felesége beteg- nyugdíjából él!Ez a férfi elvégezte ugyan a katolikus teológiát, de papi felszentelése előtt ott hagyta,majd az Unitárius teológiát is, és unitárius papként működött is három évet,mindaddig, amíg a sorozatos részegeskedését és az ezzel járó kötelesség-mulasztást éserkölcstelen viselkedését követően, az egyház, a hívek több rend báli jelentésére,megszabadult tőle. Ez, a magát vallásos anarchista prófétának nevező észlágyult, aki egy egész kisfilozófiát, de inkább: amolyan hippi ideológiát épített a munkakerülése és azingyenélése misztikus erkölcs-elméleti indoklására, ossza az észt az interneten OrbánViktornak és Tőkés Lászlónak arról, hogy mit is kellene tenniük a nemzetért: a merőképzelgésen kívül: az égvilágán SEMMIT! És ama zseniális megvilágosodását követően, hogy neki nem kell dolgozni, a Puli,majd valamiért az jicahahmeir művésznevet is felvette. Az általa anarchistának képzelt, de mindössze irracionálisan misztikus, zagyvaírásait meg lehet találni szerte a neten és bárki, aki ezekből csak hármat is elolvas,azonnal képet alkothat magának Nagy Puli Attila épelméjűségéről, tehát:szavahihetőségéről, a személyi tudata kottyant voltáról, de mindez nem lenne baj,hanem az, hogy e beszámíthatatlanságával a mélységes gerinctelenség és erkölcsinihilizmus is együtt jár. Ez az ember, aki velem a diktatúra idején ismerkedett meg, éppen a Turulalányomnak az otthonunkban való megszületése reggelén (A baba, aki akkor éjszakaszületett és a két nővérkéje, még aludt.) felállított hozzánk másnaposan egy, akkoréppen kékre-zöldre vert vastag derekú, vastag nyakú és ugyancsak vastag hangú nővelés ketten meg akartak győzni – főként az általam addig nem ismert nő voltrámenősebb a meggyőzési törekvésekben ...- arról, hogy adjak az, akkor még csakáltalam Attilaként és a barátomként ismert férfinek (Jóval később, az internetesnyilvános bosszúállása megtétele után sok évvel később, derült csak ki, hogy abarátomnak képzelt személy azért keresete és kérte ki a barátságomat, mert a
 • szekuritate által rám állított besúgó volt.), egy újabb olyan kölcsönt, amiről tudhatóvolt, hogy az előzőekhez hasonlóan, soha nem fog megadni, és amit aszerencsétlenségemre meg tagadtam akkor tőle (Hiszen, ha lett volna is annyi pénzemakkor, az a család növekedett szükségleteinek a fedezésére volt szükséges!). Ezt a kölcsönadási elhárítást utólag, ő, a lehető leg aljasabb módon megbosszulta,és különböző rólam kiagyalt sztoriknak az interneten való közlésével, el kezdte ahiteltelenítésemet, a családom gazdasági tönkre tétele érdekében. Miután többen is rá kérdeztek, hogy mi a helyzet ezekkel a Nagy Puli –„beszámolókkal”, utána néztem , hogy ki lehet az illető, majd az írásokban közölt,témán kívüli adatokat látva, teljesen világos lett számomra, hogy az illető, Balázs F.Attilával egyetemben, aki szintén a papi eskületétel előtt hagyta ott a katolikusteológiát, szintén szekuritate-s besúgó volt. És ez a gyanúm beigazolódott a 2O11tavaszán, amikor is CNSAS központban a megfigyelti „Poetul” (A költő) fedőnévenösszeállított dossziémat tanulmányozhattam. Barázs F. Attilában volt annyi becsület,hogy a tényt elismerte, Nagy Puli Attila viszont, mivel sokkal kisebb kaliberű besúgóvolt, mintsem, hogy másoknak a gyanúját is felkeltette volna, úgy képzeli, hogy az énszavahihetőségemnek az ő újabb kiagyalt, lejárató morális mesék segítségével történőhitelteleníts által, az ügyet megúszhatja. Ennek az érdekében elkezdett, szerte a netenengem fitymálni, kigúnyolni és meggyalázni, tegezve hozzám intézve a szavait, le„Szilárdkázni” és ebből a fenséges szakértői pozíciójából le sarlatánozni. És ezt a sötét mocskolódást folytatja 2O11 tavasza óta, mikor a számtalan blogjaközül valamelyiken, mikor különböző más fórumokon álnevek alatt (Pl. azwww.erdely.ma.ro c. portálon, ahol a moderátor nem képes magát észre venni és akülönböző fedőnevek alatt megjelenő, átlátszó Puli-beszólásokat nyakló nélkülbeereszti, mondván, hogy ezek a fölényeskedő és nagyképű, áttetszően jellegzetesPuli-féle gúnyolódások, a demokratikus ellenvéleményt szülők táborából érkeznek. A 2OO4 április 13-ai, kölcsönkérő „baráti” látogatásuk kapcsán, Puli - Attila aztállítja, hogy az a nő, akit akkor a feleségeként bemutatott, nem volt általa kékre –zöldre verve, és, hogy én hazudok amikor azt állítom, hogy ők másnaposak voltak.Mondjuk, ez rendben is lenne, holott, akkor meg hogy a csudában történhetett meg,hogy éppen reggel 8 órakor fogyott el a pénzük és éppen Csíkszeredában, és éppenmiért volt nekik annyira fontos és sürgős az újabb vissza nem fizetendő pénz-adományt kérni? (Mert állítólag anélkül nem tudtak - Gyergyószentmiklósra, vagySzékeludvarhelyre, már nem emlékszem. - tovább utazni.) De ha nem voltakmásnaposak, vagy éppen fél-részegek, mint ahogy én akkor határozottan érzékeltem,
 • és ami a külsejükből is lerítt, akkor egyenesen tudatos vétek-számba megy, az akegyetlenül érzéketlen és otromba viselkedésük, ahogy tekintet nélkül arra, hogy a kétszobás lakásunk kis szobájában, mindössze néhány órára a szülés – születés élet-drámája után, pihen és alszik a feleségem és az éppen frissen megszületett kislányunk:Turula. (A volt feleségem ugyanis semmiképpen nem akarta ezt a harmadik kislányunkatsem korházban megszülni, és amikor azt érezte, hogy szülnie kell – korábban márhárom alkalommal is szült - addig várt, amíg nem érezte, hogy a baba ereszkedik ki aszülőcsatornán, és csak ekkor ébresztett fel engem az álmomból, hogy éppen csakannyi időm volt, miután talpra ugrottam, hogy alája dughattam a tenyerem éskifoghattam a belőle csendesen kisikló kislányt.) Amennyiben nem voltak valamilyen alkoholos italtól, illetve a másnaposságtólelkábulva és a nappali éber tudatuknál voltak mindketten, akkor emberilegelfogadhatatlan az a könyörtelen rámenősség, ahogyan akkor engem kezelésbe vettek– főként az addig általam ismeretlen, zöld- és kék monoklis asszony – abból a célból,hogy adjak nekik kölcsön pénzt, és ezt hajtogatták és nyíltan hitetlenkedtek, akkoramikor azt mondtam, hogy jelenleg nincs semmi pénz a háznál. Nem emlékszem ugyan, hogy volt-e pénzünk, vagy sem, de akkor is, ha lett volna,nekik tekintettel kellett volna lenni arra, hogy egy újszülött körüli adminisztrációsügyintézés pénzkiadással jár egyrészt, és másrészt ilyenkor a szülők sem tudnaknéhány napig pénzkeresettel foglalkozni. És az, gondolom, nem tartozik most ehhez atémához, hogy miért kellett nekünk otthon szülni. – Ezt csak azért írom, mertmegszoktam már, hogy a Nagy Attila kórusvezető ide vonatkozó hangütésére, azasztrológiával szemben rossz indulattal, illetve a spiritualitással szemben babonásidegenkedéssel viselkedő székelyföldi emberek, ilyenkor ezzel szoktak támadni,ahelyett, hogy az aktuális téma lényegére figyelnének. - Hanem az, hogy ilyen un.szakrális körülmények között nekem éppen nem arra volt arra szükségem, hogy arrafigyeljek, és attól szorongjak, hogy ezek a rámenős személyek – főként az asszony...-mennyiben zavarják meg Turulát és Emőt. Arra nem térek ki, hogy az addigbarátomnak képzelt Nagy Attila és a vaskos felesége, a rámanős hangoskodásukkal acsalád szülés utáni idillikus nyugalmát mennyiben bontják meg. Illetve arra, hogyidőm és energiám sem volt akkor arra, hogy el kezdjek azon gondolkozni, hogy vajonaz otthon levő családi pénzből tudok-e nekik ilyen körülmények között, egy újabb,soha viszont nem látandó pénzt adni, úgy, hogy mindenre maradjon?
 • Mondom: amennyiben nem voltak sem reggeli szíverősítő pálinkától kapatosak,sem kialvatlanul és másnaposan kábultak, még nagyobb a vétkük az akkori rámenősés kíméletlen, sőt: egyenesen könyörtelen - Nem, hogy megértés és elemi empátianélküli - követelőzésük miatt! Arról, hogy az elutasítás miatti, sötét bosszú-vágyában, utólag mit követett el velemszemben ez a sötét lelkű Júdás, most ne essék szó. Hanem csak arról, hogy Puli aztállítja, hogy a igazságtalanul vádolom a feleségét alkohol fogyasztással, mert agy-károsult lévén, neki nem is szabad alkoholt innia. Rendben kérdem én, de mikortólnem kezdve nem volt szabad innia? Illetve, mikortól kezdve kezdte ezt a tiltástkomolyan venni és betartani? És ha tudták, hogy nem szabad a feleségének alkoholtinnia, miért mentek el egy olyan csíkszeredai családi buliba és miért költötték el azutazási pénzüket alkoholra éppen ott, ahol tudvalevő volt, hogy a háziak és avendégeik alkoholt isznak? - És, ha így történt, miért álltak ezért rajtam bosszút? Illetve, miért hazudja most azt Puli Attila, hogy miközben én kimentem akonyhába, vagy a vécére, vagy hova, állítólag be ment hozzuk a néhány órája mégszülő feleségem, akinek akkor még logikus módon, az adott körülmények között(hiszen, nem korházi szüléseknél a placenta három – négy órával később válik le.)még bőven véreznie is kellett volna, és ebben a szülés utáni állapotában, éppen azzal arólam való állítólagos árulkodással lepte meg és vette a bizalmába Pulit, hogy smafuaz egész asztrológiám és a metafizikai tanulmányaim egytől egyig nagy álnokságok,mert én, amennyiben nem szednék altatót, nem tudnék még csak aludni sem. Vajon miért épít erre a képtelenségre – Ti, hogy az alig szült feleségem ott hagytavolna a francba a kis Turulát és kilesvén, hogy én éppen mikor nem vagyok aszobában, és kihasználván ezt a „megfelelő” alkalmat, neki fogott Pulinak rólamárulkodni ...? Mert hiszen egyéb dolga sem volt szülés után, csak a zajt keltő, és őtnyilván zavaró Pulikát velem szemben a bizalmába fogadni! (- Jaj Istenem, hogy ez abesúgáson edződött magyar gonoszság még mire nem képes! - Egy egész „spirituálisvezetői álnokságot leleplező” erkölcsi rágalom-elméletet kieszelni úgy, hogy az alapjaa fizikai – tárgyi valóságban egyenesen lehetetlen! Főként, hogy én soha sehol nemhirdettem magam spirituális vezetőnek, sem mesternek, sem gurunak, de méganarchista prófétának sem úgy mint ő saját magát, hanem mindig csak egyszerűasztrológusnak! Mi haszna lehet ennek az antikrisztusi nihilistának ebből a rólamszóló halomba hordott mocsokból, a sötét bosszúálláson kívül?
 • Ő azt állítja – Hogy oda ne rohanjak! - , hogy annak az érdekében írja rólammindezt, hogy megvédje tőlem, illetve a sarlatáni praktikáimtól az ártatlan és óvatlanmagyar embereket, akikért ugyebár, ő prófétasága aggódik, és vérzik értük az ő,volt-besúgói szíve... – Ó, hogy Pulinak ez, a „népét” éppen tőlem féltő aggodalmamennyire megható!_Azon kivül, hogy másoknak sokkal többel tartozik, van a Puli félekölcsönkérősdinek egy másik, un. parasztosan, vagy ha úgy tetszik proletárosanpraktikus oldala is. Valahol, valamely, a számtalan rólam és hozzám szóló, szavaitdirekt nekem, „Szilárdkának” intézett – Mármint, hogy az ő többet nem tejelőSzilárdkájához intéző! -, „spirituális emléknek” nevezett eszmefuttatásai között,elismeri, hogy kölcsönöket vett tőlem, de, mondja ő, az ingyenélő vigéc, hogy ezek akölcsönök bagatellek, mivel a lej mai értékének megfelelően, ő mindössze háromlejnyi kölcsönöket kért tőlem annak idején. – Ez is éppen úgy igaz, mint mindenrólam szóló, velem kapcsolatos, „stopposoktól” hallott számtalan sztorija. Nevicceljünk: három lejért, sem akkoriban sem most, nem vittek Csíkból és nem isvisznek el, sem az utas-leső stopposok, sem a kamionosok, és az autóbusz-vállalatoksoförei pláne, hogy nem. Még a Hargitafürdői eltérőig sem... Sőt: ennyi pénzért még maga Puli is restellte volna hozzám feljönni, nem hogyszámomra azokat a szerencsétlenül gügye sztorikat kieszelni és még pirulás nélkülelő is adni, amelyeknek a meghallgatása után, az asztrológusi tanácsaimmalpróbáltam rajta, a kölcsönadás mellett segíteni. (Az más kérdés, hogy akárcsak aszélhámosok általában, és akárcsak ő most is, sokkal intelligensebbnek ésrátermettebbnek érezte magát mint én, és a fenébe kívánt a tanácsaimmal együtt,csak adjam már neki oda azt a pénzt, mert már csorgott a nyála arra a gondolatra,hogy amint kilépik a lépcsőházunk ajtaján az első kocsmáig repülni fog.) Szóval,még azzal is érvel ez a nagypróféta újonnan, hogy nem is lett volna nekem, akkoramiből adjak, mert szerinte akkor is olyan csóró voltam mint most. Azt hagyjuk,hogy most sem vagyok egyáltalán csóró – És hozzá képest, aki az agybajos feleségeomladozó, repedt falú és repedt sarkú kicsi putrijában lakik, aztán semmiképpen nemszámítok „csórónak”! - mivel annak ellenére, hogy a bosszúja sikeresen eredményesés egyetlen új rendelőtől sem kapok még csak érdeklődő levelet sem, ami ótalelepleztem, hogy besúgó volt és ő erre szorgalmasan el kezdett sarlatánozni, de azéhségsztrájkom hírére, éppen azoktól kaptam annyi anyagi segítséget, amennyit soha
 • nem is tudtam volna elképzelni, és éppen azoktól, akikről ő azt állítja, hogy becsaptam és átvertem: a volt rendelőimből lett barátaimtól és volt tanítványaimtól. Szóval, hagyjuk azt, hogy minden jel arra mutat egyelőre, hogy az én és a családom gazdasági tönkretételét célzó számításai egyelőre, fordítva fognak elsülni, és maradjunk meg annál, hogy éppen akkoriban, amikor ő még járogatott hozzám kölcsönökért, történetesen éppen bőven volt pénzem, mivel előbb a Budapesti Bethlen Gábor alapítványtól kaptam egy egész évi ösztöndíjat regényírásra. (-Amit egyébként, sok más írótársamtól eltérően be is teljesítettem: 8OO oldalas, tehát két könyves regényt írtam, és mostanában készülők megírni a trilógia újabb darabját, amelynek az egyik kulcs-szereplője éppen Puli lesz. – Ő fogja átvenni tehát a regényben a második könyv közepéig a főhős Géza nevű barátja által elfoglalt, ellenpont szerepkörét. A gonosz sámán tehát a Táltos Bolonddal szemben.) Majd, amíg az Elta-nak voltam az előadó-asztrológusa, illetve később is, amikor csak egyedül éltem, szintén volt bőven pénzem, mivel akkoriban még román nyelven is készítettem horoszkópot és azok inkább rendeltek, mint a magyarok. Szóval, történetesen akkor éppen volt amiből adjak kölcsön és amiből annál sokkal minőségibb életet éljek, mint amilyet élhet most ez a munkakerülő az őseitől örökölt vagyonának az eltékozlása után. De nem kell ő nekem ezeket a „kölcsönöket” megadnia, hiszen nyomban be is tömném a szájába mindet, amiért a három, majd négy gyermekes családom megsemmisítésére törekszik cinikus-békésen valamelyik pusztai cserefája alatt szunnyadó démonjai hatására. És ezt, a gyors kalkulust is, csak azért írtam le, hogy kimutassam: folyamatosan ezt csinálja: hazudik, csúsztat és ferdít, majd e hazugságból és csúsztatásaiból ácsolt tényekre alapozva rágalmaz és erkölcsileg számon kér.IV. Tíz éven át éltem komoly családi, vagy akárcsak házastársi veszekedések nélkül is,abban a gyümölcsöző házasságban, amelyből négy gyermekem született, miközben,amint utólag az kiderült, a szerencsétlen, volt- feleségemet már a házasságunk elsőhónapjaiban azzal gyötört az anyja, hogy kapartassa el magzat korukban az elsőtőlkezdve az összes gyermekünket, majd, hogy nem létezik, hogy boldog tud lenni egynála 25 évvel idősebb férfi mellett és keressen magának szeretőt aki őt „igazán”
 • boldoggá tudja tenni. És a végén azzal zsarolta, hogy megmondja nekem azt, hogy aházasságkötésünk előtt, a feleségem, az anyja könyörgése hatására, nem mondta megaz édesapjának azt, hogy biológiailag nem ő az apja, hanem valaki más, mert az anyjaterhes volt vele jóval azelőtt, hogy először ők ketten (Mármint Emőnek az apja és azanyja) szeretkeztek. Szerintem, csodával határos, hogy Emő ilyen vészterhes családiháttéri körülmények és lelki meghasonlás között is, tíz éven át bírta, és csak aztkövetően költözött vissza az őt tíz éven át csábítgató anyjához, hogy annak aházastársi hűség alól „felszabadító” szövetkezései hatására, megengedte magának azta luxust, hogy hónapokig tartó titkos internetes kommunikáción keresztül,egyoldalúan szerelmes legyen. De ez már nem ide tartozik. Az viszont igen, hogyilyen, általam egyáltalán nem ismert háttéri hatások és ellenséges körülmények közöttis, tíz évig éltem – általam végül is, végig boldognak érzékelt, és messzemenőengyümölcsöző – házasságban, amire jön ez az antikrisztusi – anarchista megváltásielméleteket hirdető „teológus”, akit csak egy kemény tudatmódosító gyógyszerekenélő, gyermektelen nő képes elviselni, és azt állítja, hogy velem egy nő sem volt képeskomoly kapcsolatban élni! – És, hogy persze, és főként, ez a Puli által adu ászkéntkivágott ”TÉNY” azt is jelenti szerinte természetesen, hogy az én tulajdonképpen egysarlatán asztrológus vagyok. És még fel is szólít ez a Júdás, hogy fogjak neki ilyenáltala kivágott komoly érvek ellen védekezni! Majd röhög, és vigyorogva hirdeti,hogy ő milyen jól szórakozik a nyomorúságomon, mivel a gyermekeim anyagifenntartása érdekében ezeket a magyarázkodásokat kénytelen voltam megtenni.Hiszen a rendelőim nem Erdélyből származnak, hanem külföldről, mivel az Erdélyiekúgy képzelik, hogy a közülük valók nem lehetnek jó asztrológusok, hanem csakis aMagyarországiak, de főként a Budapestiek. A külföldi potenciális rendelők viszontelolvasván a Puli rágalmainak csak az első mondatait, belőle sem kérnek, de belőlemsem. Hát persze, hogy meg kell kísérelnem a rágalmaktól tisztázni magam és a pályánmaradásom érdekében, elmondani, hogy menyire hiteles személyiség a forrás, vagyisaz, akitől éppen származik a hiteltelenítés „becsületes és kompetens” műve. – Azt, hogy ő, akinek nincs semmi felelőssége és gyermekei miatti egzisztenciálisgondja, mert sem gyermeke, sem anyagi keresetet biztosító munkája nincsen, mivel afelesége betegnyugdíjából él, a horoszkópjából kiolvasható, gyávasága miatt sohanyíltan fel nem vállalt hatalomgyakorlási sóvárgásának megfelelően, arról irkál azinterneten, hogy az általa provokált nehéz helyzetemen fölényesen ő csak mosolyog ésengem ugrat, most már nyíltan is megvetve ezért, nem csak a hátam mögött, mintszekus besúgó korában.
 • - Persze, hogy élvezi ezt a fölöttem gyakorló hatalom illúzióját keltő helyzetetNagy Attilának (Puli) nevezett, volt szekus besúgó! Bizonyára az engem irredentaeszmék hirdetésével és ezért, a társadalomra nézve veszélyes elemként feltüntető, ártóbesúgói jelentéseit is ugyanúgy élvezte! Vagy azokat, amelyekben azt állítja, hogyfiatalság-megrontó beat-irodalmat tartogatok és azzal rontom meg a fiatalok morálisképzeletét. Bizonyára most is élvezi azt, hogy engem a gyermekeimmel szembenigazdasági felelősségem miatt, magyarázkodó védekezésre kényszeritett. Azt, hogy azáltal, hogy a színes hazudozásain és a vastag valóságferdítésein – Az állítólag innen –onnan (állítólag mindig autó stoppolás közben...) hallott történeteknek a Pulisansajátos értelmezésein alapuló, nyilvános rágalmakat jelentetett meg rólam, szerte azinterneten. Hiszen ennek a steril férfinek, a mások mocskolásán és tönkretételén kívül,nincs semmi más élvezeti lehetősége az életében!V. Azok számára, akik személyesen nem ismernek, bizonyára hihetőnek is tűnnekezek a hazugságok, amelyek a gyakorlatban pontosan annyira felelnek meg avalóságnak, mint amennyire igaz (ő szerinte!) az is, hogy az Erdélyi magyaroktöbbsége utálja Orbán Viktort. (Mellékesen: az ő „beszámolói” szerint, állítólag azerdélyiek által utált Orbán Viktor helyett, Gyurcsány Ferencet tartja ez a hamisprófétaa magyar országgyűlési szószólójának! - Aki nem hiszi, elolvashatja : „GyurcsányFerenc, mondd meg Orbán Viktornak, hogy mi erdélyi magyarok nem kérünk a kettősállampolgárságból..., stb.” ( www.spiritualis.blogter.hu – Nagy Attila Puli művek.) A Nagy Puli által rólam terjesztett rágalmaknak tehát, annyiban van tárgyi-valóságalapja tehát, amennyiben, nekünk, Erdélyi magyaroknak nem csak, hogy „nem kell” aFidesz – Kereszténydemokrata többségű Parlament által megszavazott Magyarországihonosítás, de ráadásul még finnyáskodva, orrot húzva, ki is kérjük azt magunknak,mert állítólag „megalázónak” találjuk – a Nagy Okos Puli prófétánk szerint. A Nagy Puli önjelölt misztikus nihilista és politikai defetista által rólam terjesztett,sarlatánozások, valamint a többi személyi és szakmai becsmérlések, éppen akkoravalóság-alappal rendelkeznek, mint amennyire igaz az, hogy mi, erdélyi magyaroktöbbsége, ő szerinte utáljuk és üres bálványnak tekintjük Tőkés Lászlót. Úgy ésannyira igaz minden, amit rólam, az ő mindenkire lövöldöző, primitív hírnévszerzésivágyában az internet különböző helyein (Blogjaiban és cikkeiben) a nagy
 • nyilvánossággal „közöl”, mint amennyire igaz az (Ő szerinte, illetve az ő politikai ésmisztikus hőbörgéseiben megtalálható!), hogy mi erdélyi magyarok, „kiröhögjük” éselutasítjuk Tőkés László mellett és Szilágyi Zsolt és Toro T. Tibor mellett, SemlyénZsoltot, Németh Zsoltot, Kövér Lászlót, Lázár Jánost, Navracsis Tibort, MorvaiKrisztinát, Gaudi Nagy Tamást, és más Magyarországi politikusokat, de emellett mégazokat a magyar írókat is, akik fel emelik a szavunkat értünk és akik a magukképességeik és lehetőségeik szerint harcolnak mind a székelyföldi autonómiáért, mindRomániai Magyarok ügyeinek a kezelése közben a jognak és a törvényességnek azérvényesítéséért, a kisebbségi törvények betartásáért. Annyira igaz tehát mindaz a sok sötét rágalom, amit ez a volt egyházi, majdkulturális szekus- besúgó rólam és a családomról az internet széltében – hosszábanelképesztő szorgalommal terjeszt, mint amennyire igaz az, hogy nekünk nem kell, ésmi hevesen elutasítjuk a székelyföldi autonómia politikai úton történő instaurálását. Úgy igaz tehát mindaz, amivel engem a volt besúgóm: Nagy Puli az ő internet-helyein, mint mindenkit kiokító spirituális (prófétai! - sic!) szakértő és persze: erdélyierkölcsi példakép „bevádol”, mint amennyire jogtalannak érezzük mi, erdélyimagyarok szerinte azt, hogy jogtalan azoknak a Magyarországi állampolgároknak alelkiismeret furdalása, akik a Gyurcsány propagandának és a Kovács Lászlóirracionális ijesztésének bedőlve, NEM-el szavaztak a határon kívül rekedt magyarokkettős állampolgárságára. Köszönöm szépen tehát a volt besúgómnak, Nagy Attila Pulinak (más művésznevén: Jicih-valaminek...), hogy ebbe az általa évek alatt az interneten létrehozott,misztikus – politikai erkölcsi-fertőbe, mint legfőbb ellenséget belekevert, mertennél jobb és ékesebb bizonyítékot arra, hogy „még asztrológusként is”(!),megtartottam az írástudói felelősségemet és mindig igyekeztem lehetőleg többet adni,mint amennyit kaptam, nem is lehet találni.VI.A Nagy Attila Pulinak az asztrológiai sorsképlete.A saját blogjain található bemutatkozó szövegében és születési adataiban, valamint amisztikusan locsogó és a locsogóan misztikus cselekvés- és munka ellenesfilozófiájából, hanem az emlékezetemben élesen élő gerinctelen és férfiatlan
 • személyiségében is elég támpontot találok ahhoz, hogy a következő, általam elvégzettasztrológiai beállítást abszolút hitelesnek lássam: Első szempontom természetesen az önfenntartásnak az elkerülése, illetve azélősködésre való erős hajlam, sőt: a nemes és messzemenő felelőtlenkedéssel(Szaturnusz) párosuló, és hamis metafizikai filozófiával mint hivatkozási elmélettelalátámasztott nyílt szembeszegülés volt az önfenntartást szolgáló bármiféle gazdaságijellegű (jövedelem-hozó) tevékenységekkel szemben. Ezért tettem tehát a VízöntőSárkányfarkat a II. házba. Ezt követően a horoszkóp majdnem minden eleme, már aharmadik, negyedik beállítás után, tökéletesen a helyére került:1) A keleti csend misztikájának és a belső introspeckció filozófiájának (A zenmisztikájának) a követési hajlama egyértelműen következik a XII. ház csúcsánegyüttálló Napnak és Merkúrnak ebből a pozíciójából. Vagyis az, hogy a Skorpió-napa XII. házba kerül, igazolja a beállítás helyességét.2) Pulinak a csaknem nőiesen kellemes társalgási módja, lágy hangja, és ugyanakkor abefogadást segítő, ellenszegülést nem kiváltó, és persze: fogás nélküli kommunikációskészsége és főként a szabadság költői illúzióját keltő, a személyi felelősség kérdésétkikerülő, a felelősség alóli zseniális kisiklási képessége, mind a XI. házban álló,Skorpió Neptun-Vénusz bolygó-párnak a pozíciójában tökéletesen tükröződik.3) A hivatás megcsúfolása, majd a teljes hivatásnélküliség, illetve a társadalmi -közösségi dezorientáltság (pap korában disco szervezése pl. a lelkészi hivatalban) ésaz ezzel, a közösségépítéssel szembeni nihilizmussal való szemérmetlen kérkedés,akárcsak a fizikai magamutogatásig elmenő exkibicionizmus, valamint a háttérbőlvaló hatalomgyakorlás (ármánykodás) vágya, akárcsak az öncélú, félelem-keltő ésrágalmazó kritika gyakorlása, tökéletesen tükröződik a X. Horoszkópházban, vagyistársadalmi közösségi életkörében álló Mérleg-Lilithben. Már ez a három tétel is eléglenne ahhoz, hogy biztos lehessek a képlet helyes beállításában.4) Az ösztönösen jó, metafizikai - spirituális orientációs készsége (teológiaitanulmányok folytatása), teljesen vissza igazolja a 9. házban álló aránylag pozitívHold-Plútó páros pozícióját. De ugyanúgy, az általa vallásos anarchizmusnaknevezett, ide vonatkozó lelki degenerációhoz vezető spirituális tévelygési hajlamai is,
 • tükrözik a IX. ház csúcsán álló abszolút negatív Uránusznak a jelentését. (PozitívUránusz: tényleges szabadsághoz vezető forradalom. Negatív Uránusz: anarchia,terrorizmus, stb.)5) A gyáva alattomos támadások, valamint a nyíltság és a férfiasság - gerincességtudatos kerülése, a becsületes harci magatartás moráljának a teljes elvetése, és persze,az újjászületést elősegíteni hivatott gyakorlati életfeladatok felvállalásával szembeninyílt lázadás és szarkazmus, párosulva a szellemi – spirituális megújhodásra valóképtelenséggel, újfent tökéletesen tükröződik, az Oroszlánban és a 8 házban állóteljesen negatív Marsának a jelentésében! - És persze, az ugyancsak ide vonatkozósterilitásra való hajlam minden értelemben (Férfiatlanság. mind fizikai, mindspirituális értelemben vett, megtermékenyítési képesség hiánya.) Sőt: atermékenységnek és a gyermekáldásnak a nyílt, liberális elhárítása, elítélése! De atitkos, és gyáva háttérterrorizmus folytatása is ide tartozik (Mármint a 8. házban állónegatív Oroszlán-mars jelentéséhez.), amit Puli ellenem, egy a rossz hírnévkeltésnekkiszolgáltatott négy gyermekes családapával szemben folytat, akinek nincs hétköznapigyakorlati munkából származó biztos jövedelme.6) És a mindezeket hamis egységbe és összhangba állító, magas fokú hazudozásra éstisztességtelenségre és szélhámosságra és elvi és gyakorlati csalásra, információ-ferdítő csúsztatásokra és notórius (beteges) hazudozásra, valamint másokrágalmazására, befeketítésére való hajlam, valamint annak a képtelensége, hogyészrevegye azt, hogy ezzel elsősorban önmagának árt a legtöbbet (Akárcsak én fiatalés még érett férfi- koromban is, a szabályozatlan szenvedélyességemmel!), amit a III.horoszkóp-házban álló, teljesen negatív Jupiterje jelöl! De azt is jelenti ez a közvetlentapasztalatok életkörében álló, teljesen negatívan fényszögelt Jupiter (Amimindenképpen csak negatív fényszögeket kap, mint az én marsom ugyanebben apozícióban, tehát nem csak asztrológusként ismerem a következményeket!), attólfüggetlenül, hogy én miképpen állítom be a képletet, vagyis, hogy hova teszem azAszcendenst és hogyan helyezem el a bolygókat a házakban...), hogy Puli veleszületetten képtelen arra, hogy a közvetlen tapasztalataiból, tehát a közvetlenkörnyezete visszajelzéseiből, az ő személyes sorsára, a személyes sorsa rendezésérevonatkozó kreatív következtetéseket levonja és a megfelelő elhatározásokat idejébenmeghozza. (Ezért került oda szegény, hogy az agybajos felesége által örökölt,düledező és tenyérnyi repedésű házában és annak a betegnyugdíjából élve, továbbra is
 • meddő hadjáratokat folytasson, az internetre firkálgatva a fölényes hangú rágalmait,ahelyett, hogy valahova munkába állna, vagy legalább a házuk falain látható nagyrepedéseket, malterral, vagy ha arra sincs pénzük, akkor agyaggal betömné!) Nincstehát belátó képessége arra, hogy magát a karmája hatása alól legalább részbenfeloldja, és, az annak megfelelő nyomorúságos anyagi helyzetből kimenekítse. Illetve, arra utal még ez a negatív Jupiter a III. házban, hogy valahányszor nemtetszik neki az, amit az anyagi valóság tükröz a számára (és persze, hogy nem tetszikpl. amit mutat a nyomorúságos egzisztenciája), akkor vagy letagadja és elméletiírásaiba el bagatellizálja annak – mármint a tárgyi valóságnak - a fontosságát ésérvényességét, vagy egyenesen lehazudja a tárgyi valóságot és átkölti azt, annakfüggvényében, hogy mit akar elérni. És többnyire csupa aljas dolgot akar elérni, pl.,rágalmazni és csúfot űzni azokból, akik valamikor rajta segítettek. (Nem csak velemteszi ezt, hanem az egész falusi környezetével, a közvetlen szomszédaitól apolgármesterig.)7. Az ugyancsak ide vágó, Nyilas- Aszcendense által jelzett, és a karmájameghaladása érdekében elsajátítani szükséges, őszinte és egyenes, tehát őszinténtisztességes és pozitívan lelkes, becsületes és egyenes erkölcsi magatartás(gerincesség, morális integritás), sajnos még egyelőre teljesen hiányzik Puliból. Illetveezeknek éppen az ellentéte van meg, annak a Pulinak a jellemében, aki egyáltalán nemfigyelt rám amikor a pénz-kölcsönkérései alkalmával, a képletét, és főként a II.házban, a sárkányfarkával együtt álló Szaturnusz jelentését, neki értelmeztem, éppenaz egzisztenciális sors-kríziseinek a meghaladása érdekében. Persze, hogyan is figyeltvolna a tanácsaimra ez a beképzelt személy, aki le nézett engem, azért mert adiktatúrában a besúgóm volt, és csak azt leste, hogy mikor fejezem be a „prédikációt”és a soha vissza nem fizetendő „kölcsönkért” pénzt mikor adom már oda, hogy azzalvalamelyik kocsmába kipihenhesse az én unalmas prédikációim alatt elszenvedettlelki tortúráit. Szomorú, hogy egy ilyen jó képességű személy, ennyire mélyresüllyedt, csak azért mert kamaszkori kaland-vágyában és hatalom-éhségében, hagytamagát beszervezni besúgónak, csak azért mert a III. házban álló negatív Jupiterje általjelzett téves érdek-képzetei, azt sugallták neki, hogy a besúgás segítségével,könnyebben érvényesülhet az életben mint más, vele egy idős fiatalemberek. Azzal ellentétben tehát, amit a fentiekről állít Puli, ez még távolról sem jelenti az őképlete, persze, szerinte: rossz indulatú értelmezését (Egyáltalán nincs amiért rossz
 • indulatúan értelmezni az ő képletét, hiszen a nyomorúságos egzisztenciája magától elmond mindent), hanem mindössze, a születési időpont ismerete hiányában torténőképletbeállításának az indoklását képezi.VII. – A teoretikus (Teo – ria: úgy mint isteni látás) magyarázat. A pitiáner személyiség-rágalmazónak és nemzetárulónak (Többek között: TőkésLászló Európai Uniós Parlamenti alelnök, Farkas Árpád költő és főszerkesztő,Szylvezter Lajos újságíró és műkritikus, művelődéstörténész, György Attila fiatal író,Mórvai Krisztina Európai Uniós Parlamenti képviselő, Németh Zsolt, Vona Gábor,Lázár János, Navracsis Tibor Magyarországi Parlamenti képviselők,kormánypolitikusok, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, na meg nem utolsósorban, sőt az utóbbi időben egyre kiemeltebben és egyre durvábban az 1969-benelhunyt Hamvas Béla kiváló író és metafizikus, valamint szerénységem tartozunk aNagy Puli Attila rágalmazottjai és mocskoltjai közé.), az írástudói bűnözése, egyfatális misztikus tévedéséből ered. Ez a misztikus tévedése viszont, az első erkölcsi(spirituális) megromlásából, majd az azt követő, sorozatos és egyre nagyobb írástudóivétkeiből következik. Ez a gyávaságában és a gyávasága miatt csak az interneten „fenegyerekeskedni”merészelő szájhős ugyanis, aki mindenkit, aki valamilyen közösségi tevékenységbenki merészel emelkedni a kortárs magyar politikában, azt tartja és hirdeti az internetenmegjelentetett, vallásosan misztikus, és misztikusan vallásos hőbörgéseiben, hogylényegében semmi sem számít, amit a külvilágban teszünk. Ti., hogy mit cselekszünk,vagy megvalósítunk, sőt: még az sem számít amit a külvilág rólunk tükröz, vagyishogy a külvilág mit állít rólunk, az tehát, hogy a külvilág miképpen viszonyul hozzánkés, hogy a gyakorlati életben milyen kézzelfogható, gyakorlati – materiális -eredményeket értünk el (Ti., hogy dolgozunk-e és mit, hogy van-e lakhelyünk ésmilyen, hogy van-e gyermekünk, vagy nincs, stb., stb.). Mivel, egyedül és csakis azszámít szerinte, hogy miket gondolunk és képzelünk a lényünk (spirituálisképzeletvilágunk) leg finomabb, legszellemibb (leg elvontabb, legfinomabb,legtávolibb, és persze, ezért a külvilág által legkevésbé ismerhetőbb ésellenőrizhetőbb) rétegeiben, az un. szubjektív éteri egzisztenciánkban! Persze, ez nemmás, mint az útszéli szubjektív idealizmus, amiről ő is tanulhatott fiatal teológus
 • korában, de mivel már akkor besúgó volt, a lelkiismerete elől ebbe kacifántos nesze-semmi fogd meg jól – jellegű steril elméletbe bújt az önáltató árnyék-énje. Nyilvánvaló tehát, hogy a kommunizmust szülő materializmusnál sokkal, de sokkalveszélyesebb misztikus elméletnek, az erkölcsi-alapján, magát valami rendkívülizsenialitással megáldott szupermennek képzelő és az interneten ebben azexchibicionista szerepben magát bemutató (rendkívüli, de lényegében általa ismegemésztetlen fogalmakkal irracionális módon dobálózó) Nagy Puli Attila,„felfedezte” hinduizmusnak azt a primitív ágát (A spanyolviaszt tehát), amelymindössze Isteni álomterméknek, fantazmagóriának, tehát: illúziónak (Az éberségételveszített Brahmának a kábulatában alkotott álomképeinek) és így: „semmit nemérőnek” bélyegzi a fizikai és a pszichikai valóságot, és azt tartja, hogy az embernekmindössze annyi dolga van – és sorsa, tehát: nehézsége - a földön, hogy magában aBarhmani származását és eredetet, sőt: magát a brahmai azonosságát felfedezze. Miután ez a felfedezés – belső megvilágosodás útján történt isteni öntudatra ésisten-azonosságra való ráébredés megtörtént -, már semmi fontos dolga nincsprófétának ( És szerinte a magyaroknak”! – Sic!), azon kívül, hogy ezt a tudatot –spirituális azonosság-képzetet - magában erősítse. Ez tehát a Véda metafizikáját félreértő hinduizmusnak az a veszélyes része, amelya fakírság misztikus eszméjét létrehozta, és amely annyira közömbössé tette az élet ésa sors dolgai (a betegségek, a szegénység és általában a nyomorúság iránt, egészen azélve elrothadás jelensége iránt) a több milliós nagyságú követőit, hogy egy törékenyalbán katolikus apácának, a később Teréz anya nevű, szentként tisztelt európaiszemélynek, kellett közéjük menni, hogy az irgalom, a könyörület, az empátia, asegítségnyújtás és az egymásról való gondoskodás mentalitásának a fontosságáraráébressze és felhívja a hinduizmus eme vallásos – misztikus ágazata követőinek afigyelmét. A hinduizmus eme hibás metafizikai és spirituális alapokon álló misztikustévedése tehát abban áll éppenséggel, amire éppen maga Jézus-krisztus hívta fel afigyelmet már kétezer éve, a leghatásosabb mert a teremtés realitásába mélyenbeágyazott szimbolikus - képi „tanítása” által, vagyis a Kereszthalálnak a tudatosfelvállalása által. És ez a sorsvállalás, vagyis a fizikai – földi sors- és életfeladatokvállalásának a minden tetszetős, vagy „érdekes” misztikus és vallásos elméletek felettifontosságára! A hinduizmusnak ez az ága ugyanis, akárcsak a katolikus, majd az unitáriusteológiai tanulmányokat hiába folytató Nagy Attila Puli is - Akit unitárius kispapkorában nem véletlenül (Ti., éppen a lényeg-nemértése miatt!) kellett, a Kökösi
 • unitárius egyház harangozó- asszonya több alkalommal is a kocsmából az általamegtartandó istentiszteletre átcipelnie, mindaddig, amíg az őt a sorra ebédeltető ésvacsoráztató, és más anyagi pártfogásukban tartó hívek a léhaságát meg nem elégeltékés a püspökséggel le nem váltatták. – egy azon dolgot nem értett és nem ért meg: Afizikai dimenziónak, illetve az anyagi – természeti világnak az egyetemes - Ésszámunkra, emberek számára a személyes. - kiegyenlítődési megváltódásifolyamatban betöltött kihagyhatatlanul fontos, tehát szakrális funkcióját! A föld elemnek, tehát a fizikai létnek és a biológiai (A testben való szellemi...)létezésnek van ugyanis a legnagyobb és legfontosabb – tehát: kihagyhatatlan! -szerepköre és elemi funkciója abban az egyetemes szinten megvalósulókiegyenlítődési folyamatban, amit egyetemes megváltásnak nevezünk, és amit azAbszolút lét-tudat (Isten) indít el, annak érdekében, hogy ez által egyenlítse kiegymással és újra egyesítse az un. Spirituális Ősrobbanás által szétbontott elemeit ésígy mentse meg önmagát. - Jézus, mint ennek, az egyetemes kiegyenlítődési lét-rendeltetésnek az első felfedezője (A megváltás hirdetője és tanítója), annyirafontosnak találta a fentiek megértését és megértetését (Az ember számára alegfontosabb tudni valók megértését és ennek a természeti sorsnak az elfogadását!),hogy ennek a sors elfogadáson alapuló kiegyenlítődésnek a szimbólumáváváltoztatván önmagát a halálig vezető keresztáldozatban, tudatosan provokálta mind azsidó vallásvezetőket, mind a cinikus Poncius Pilátust, és általuk keresztre feszítettemagát. (A kereszt, a természeti élet által lehetővé váló sors-értelmezési lehetőségekfeltétlen elfogadásának és a személyesen megtapasztalt és átélt természeti – földi jelekés jelzések megértésének, vagyis a Szaturnuszi őselvvel való azonosulás szükségéneka jele.). Így tanítván és felejthetetlenné és a tanítványai számára kikerülhetetlenné téveezzel, az utolsó, beavatási leckéjével (Az emberi szívből kitörülhetetlen keresztre-feszítettség szimbólumával.) az egész emberiségnek a személyi sors-vállalás és aszemélyi felelősségvállalásnak a később kereszténységként közismertté vált spirituálistanát. Ez szerint, a szellemi jelenségeket és folyamatokat nem csak optikailag: formailagés színezetével, hanem hangzásával és minden más fizikai megnyilvánulásávaltükrözni képes, illetve a szellemi információt magába befogadni, őrizni és vissza adniképes anyag természetes állapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet elsősorban alényegi sors-következtetéseket levonni. Vagyis: a szellemi erők által létrehozott és azok által működtetett anyagi világnak a
 • szimbolikus jelzéseiből kell tanulni, és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból.- Ezt jelenti az, hogy az a történelmi személy, aki leginkább ismerte a szellemi világtörvényeit és a sorsmechanizmusokat, nem tért ki mágikus erejű misztikus trükköketalkalmazva a sorvállalás elől, hanem tudatosan elfogadva, szembe ment azzal, jelezveaz által, hogy ezzel a végső tanításával, a halálában az egész emberi létrendeltetésének és céljának a szimbólumává változott, azt, hogy nem létezik fontosabbdolog az ember életében, mint a tudatos sorsvállalás, mert csak és csakis az általtörténhet meg a helyes és a spirituális sors- értelmezés, ha előbb a természeti létezésrendeltetése (Pl. a testi és a lelki fájdalom metafizikai értelme) meg van értve, fel vanfogva és el van fel van fogadva a személy részéről. Az tehát, amit minden, de minden szokványosan elfogadhatónak vélt életnyerésilehetőségben bízó liberális értelmiségi, valamint minden magát csupán a teológiaiképzettsége révén kereszténynek képzelő pap, vallásos vezető és minden misztikus ésfőként: Puli Nagy Attilához hasonló módon, hetet-havat összehordó mystész(Újabban: ezoterikus tanító) csoda-guru, szent és égi geometrikus, vajákoscsodabogár–kozmetikus és új-vallásos (anarchista) volt besúgó-próféta, elsődlegesennem ért, nem más mint az, hogy az anyagnak, illetve az anyag léte által keletkezőtárgyi valóságnak (rögzíthető, tehát nem letagadható, és nem megmásítható tárgyiinformációnak), valamint a tárgyi valóságból levonható, vissza-következtetésilehetőségeknek (a szellemi megértésnek), fundamentális (szakrális!) funkciója éskihagyhatatlan fontossága van mind az egyéni megváltódásban, mind az egyetemeskiegyenlítődés által elérhető abszolút lét helyre állításában, új létrehozásában. A volt-feleségemnek egy amerikai csoda-kurzusnak, majd az önmegvalósító (Szahadzsa) ajoga-tanfolyamnak a misztikus tanaitól való meghatódása és a szó szoros értelmébenvett észveszejtése, azért vágott annyira mellbe (És amitől egyből tudtam, hogyamennyiben tényleg csodákra adta a fejét, a házasságunknak befellegzett, de utolsópercig reménykedtem, hogy felébred.), mert korábban ezerszer elmagyaráztam neki isezt a tényt. Vagyis azt, hogy miért figyelmeztet arra Jézus, hogy gyümölcséről (Tehátaz anyagi megvalósulásáról) ismeritek meg a fát! És persze, mindazt, ami az anyagnakés a tárgyi valóságnak ebből a különleges szerepéből következik. Vagyis azt, hogyegyetlen más, létezési forma sem képes arra, amire az anyag. Nevezetesen arra, hogyaz őt létrehozó, vagy a hozza érkező és a belé hatoló szellemi információt1) egy- az egyben vissza tükrözze nem csak megjelenési formájával, hanem mindennéven nevezendő, lehetséges fizikai tulajdonságával. Vagy2) vissza tartsa (Befogja és tárolja, majd ismét vissza adja), vagy
 • 3) határozottan tovább irányítsa, vagy4) befogván az információt, magán keresztül tovább vezesse. Illetve, hogy5) a befogadott információ és energia hatására, átalakuljon más formájúvá, sőt: mástulajdonságokat vegyen fel, teljesen átalakuljon, esetleg osztódjon és szaporodjon,esetleg szétoszoljon, felolvadjon, vagy egyesüljön, stb. De az a lényeg, hogy, hahosszabb, vagy rövidebb időre is, de ebben az új formában megmaradjon (rögzüljön).Vagyis tükrözze a belé hatolt és a lényegét képező szellemet.Minden más létezési formában az információ zavartalanul tovább halad és szétáramlik– szétgomolyog és szétfoszlik köd szerűen, de persze, annál jóval gyorsabban, mint afizikai köd. És ez akkor is így van, vagyis, akkor is eltűnik ha lényege szerintváltozatlan marad az információ és akkor is, ha lényegét képlékenyen megváltoztatva,valami más idearendszerré változik. Ezért, csak és csakis az anyagban, illetve azanyagi létezési forma információ-tükrözési és az információ-tárolói, információ-rögzítői tulajdonsága miatt, lehetséges számunkra - Anyagi testtel és szervekkel bírólények számára! - az információ-olvasás és az információ-értelmezés, és persze, atárolt, vagy olvasott - értelmezett információnak a visszahívása és egyszeri, vagytöbbszörös, de mindig megbízható információkhoz vezető felülvizsgálata, vagyis az acáfolhatatlan és rejthetetlen és hamisíthatatlan tárgyi igazság, amely az „Ami fent van,ugyanaz mint ami lent van” abszolút lét elv alapján, tökéletesen, tehát nem elferdítve,nem homályosan és zavarosan tükrözi a szellemi valóságot. Hogy ez miért annyira – szakrálisan! - fontos?Éppen azért, mert az anyagnak az akadály, illetve tükör, vagy befogó - kaptáló,rögzítő tulajdonsága nélkül, lehetetlen ellenőrizni és kiszűrni, majd megállítani ésmegszüntetni az idea-világnak és a szellemi világnak, sőt: az asztrális (érzelmi ésérzéki) világnak a Lilith-effektus által okozott torzulásait, szennyező, romboló ésönromboló hatásait, az öncélú és önveszejtő örvénylést. Azért válik ugyanisTeremtővé a Lilith által megzavart abszolút lét és azért hozza létre végül ezt, aszakrális tükrözői és rögzítői tulajdonságokkal rendelkező az anyagi létformát, ésfőképpen: azért jött létre a végtelen anyagi univerzumban egy ilyen galaxis (Tejút), ésabban egy ilyen bolygórendszer (Naprendszer), és azon belül egy éppen ilyen összetettmozgású és vegyi összetételű bolygó, amelyen lehetővé vált az anyagnak a szellemetmagába engedő, és a szellem által működtethető és ellenőrizhető és értelmezhetőbiológiai struktúrákká – Földi lényekké! - alakulása, hogy azoknak és annak(Főképpen az embernek) a segítségével, a Lilith által okozott, zavarodottságtól,
 • kábulattól, fertőzöttségtől és torzulásoktól megszabaduljon. Mert ami „lent”, tehát alátszólag a gravitáció ereje által sűrített és szilárdított anyagban van, ugyanaz van„fent” a szellemben, az ideavilágban is! És ezért ennyire egyedülálló és rendkívüli ésfontos az anyag és a természeti létezés, mert képes visszatükrözni, és megbízhatóanpontos információt adni arról, hogy mi történik a legmagasabb – legfinomabb –dimenziók szintjén. És semmilyen más létforma nem képes erre és semmilyen máslétformának nem lehet ekkora és ennyire kihagyhatatlan szerepe a spirituális és akauzális kiegyenlítődés lehetőségeiről szóló információ-olvasásban, értelmezésben,vissza-közvetítésben és a visszavezetésben! Ezért szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a teste,illetve az embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a földi boldogságra(kiegyenlítődésre) való törekvése! Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint azanyagi világ e szakrális mivolta tudatosításának és elfogadásának az ősi szimbóluma.Ebből, a szakrális szaturnuszi – (És ezért majdhogynem csalhatatlan!) - szellem –anyag, anyag - szellem relációrendszerből nyeri az asztrológia azokat a személyisorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos információit, vagyis azokat, a spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére (egyéni karmájára és megváltási,megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt, amelyekből akár mégbizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amely szellemi folyamatokat,semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággal megállapítani. És ezért megváltás ellenes (antikrisztusi), és ezért Isten ellenes, és ember ellenesminden tárgyi valóságot mellőző, azt figyelmen kívül hagyó tudatos valóságferdítés ésvalósághamisítás, tehát hazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbbvétek az információferdítés, vagy az információ-titkolás, a titkolózás, vagyis az anyagáltal biztosított tárgyi információ elrejtése, elferdítése, megmásítása, hamisítása. Deéppen ennyire szakralitás- és megváltásellenes, az önámítás és az önkábítás is! Ésezért jelenik meg idejekorán, előbb, vagy utóbb egyeseknél a halál, de legalább is avégzetesen szűnni nem akaró, törekvés-korlátozás és helyben tartás (A fejlődésre és aboldogulásra való képtelenség) akár célelérési, gyarapodási képtelenség, akár betegségformájában a Nagy Attila Pulihoz hasonló, valósághamisító hazudozó és csalószemélyek sorsában. Ezért jelennek meg a teljes helyben tartás, vagy a visszafordítás– visszaküldés (Szaturnusz) „angyalai” (Sorserői. - Adott esetben éppen baktériumokés vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációk formájában is, mint amilyen acukorbetegség, vagy a rák.), azoknál, akik túl sokáig hazudoznak és csalnak, és így avalós kiegyenlítődést és a valós kiegyenlítődés által biztosított egységesülést
 • lehetetlenné téve: tehát a megváltás földi megvalósulási lehetőségeit gyengítve, vagyazt a hamis információ-közléssel és áramoltatással önkéntelenül blokálva, igen erősenferdítették és ferdítik elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuk legfinomabbmélységeiben élő abszolút tudat számára, a tárgyi (anyagi – földi) valóság általtükrözött és tárolt, információt. Vagyis, azoknál akik sokáig hamisították és titkolták a szellemi folyamatokat ésjelenségeket értelmező –megváltó tényeket, gyűjtőnevén: a fényt.VIII. Persze, a fakíroktól, vagy a fizikai történések és állapotok iránt közömbös hinduktóleltérően, Puli, mint a szellemi csalók és gonosztevők (A csaló írástudók) általában,egyáltalán nem következetes az általa hirdetett misztikus eszmékhez, és messzemenően nem él aszkéta életformát még akkor sem, ha fennen hirdeti, hogy vége azalkoholista korszakának, hét éve annak, hogy teljesen át ment absztinenciába(Mellesleg: asztrológusi tapasztalatom, hogy azok, akik nem tudják meg, hogy miértérezték korábban annak a szükségét, hogy materiális eszközökkel – pl. alkoholositallal, cigarettával, vagy más kábítószerrel – fizikailag is szédítsék magukat, azoknem csak hogy bármikor visszaeshetnek, hanem absztinens állapotukban többerkölcstelen tettet elkövetnek, mint mámoros időszakukban. Persze, azt is tudom,hogy ettől az általános állapottól, nagyon ritka kivételek is léteznek ugyan, de azt isláthatjuk, hogy Nagy Puli Attila egyáltalán nem tartozik e ritka kivételek közé.) Sőt: amocskolódásaihoz és személyiség-rágalmazáshoz un. spirituális - erkölcsi alapnakvett, primitíven misztikus elméleteit is szembeköpi, és rendesen eszik mindenféleét(Nekem meg a szememre hányja a vegetáriánus táplálkozást!). Télen - nyáronegyforma melegen öltözik (Kánikulában is kabátba) és persze: a betegesexhibicionizmusának megfelelően, a botrányosan igazságtalan és hamis cikkeiveltörténő botrányhősi hírnévszerzés érdekében, nem ismer semmiféle önkorlátozást:internetezésre, kábeles és mobil-telefonálgatásra, tévézésre költi az agykáros feleségebetegnyugdíját. – Ahelyett, hogy a hirdetett misztikus eszméi szerint a fél napot, delegalább is a negyed napot át meditálná, majd becsületes aszkéta módon, minimum 8órás robotmunkát végezne! Ezért a szakadék szerűen tátongó (elemi) ellentmondásért, ami az eszmevilága és ajól látható, nulla értékű gyakorlati megvalósítása között tátong, vagyis amiért nem
 • képes, nem hogy fakír lenni, de még becsületes aszkéta sem - hogyha már annak azalapját képező keleti misztikát hirdeti, hiteltelen Pulinak nem csak minden szava, demég a gondolatai is hiteltelenek önmagán, a személyen belül is. Hiszen, ebben ameredeken schizofrén tudati és sors-állapotában a külső valóság (az egzisztenciája) őtvalósággal szemberöhögi és az általa állítottaknak az ellenétét mutatja fel és igazoljabe lépten nyomon. (Hiszen nem csak, hogy gyermeke, de gyakorlatilag semmije nincs,csak egy elmebeteg felesége – Nyilván: az Ő világos tükre – akinek az örökségébenlakik és akinek a betegnyugdíjából él.). Tehát arra kényszerül ebben a schizofrénhelyzetben, hogy még önmaga előtt is lehazudja a nap mint nap és óráról órára aszeme elé táruló és a többi érzéke által közvetített gyakorlati – anyagi – valóságot. Ésebből következik az, a zavaros és zavarodott spirituális (morális) és egzisztenciálisállapota, amelyben az egyetlen következetesség, a folytonos valóság-tagadás ésvalósághamisítás, amelyben ő már csak és csakis hazudni lehet képes... Mivel a fentiek miatt nem lehetséges számára az általa nyíltan is leírt és internet-szerte hirdetett elméleti szellemi valóság-képzeteinek (Lásd a nemzeti tudatravonatkozó misztikus blöffjeit) és a személyi sorstényeinek a reális értékelése ésértelmezése, vagyis az elmélet és a gyakorlati (tárgyi) valósága közötti megfelelésekbeismerése, azt képzeli hogy a hazudozásainak, egészen pontosan: avalósághamisításainak nem lehetnek rá és sorsára közvetlenül vissza hatókövetkezményei. Ezért folyamatosan és gátlástalanul követi el, mind a közvetlen,mind a tágabb környezetével (szomszédaival, faluközösségével, rokonaival és végül anemzetével) szembeni bűneit és vétkeit, azt hazudván magának is, hogy mindössze avéletlen műve az, ha a közvetlen környezetében mindenki, már csak nem is haragszikrá, hanem egyenesen utálja és lenézi, sőt: undorodik tőle. Ő megelégszik azzal, hogyazok a tőle távol élő személyek, akik a meredeken szokatlan megközelítésű cikkeit ésszemélyi mocskolódásait olvassák, de róla, mint alacsonyrendű sorssal és gyatraegzisztenciával: pocsék fizikai környezettel rendelkező személyről semmit nemtudnak, néha – néha még pozitívan is reagálnak az általa „székelyföldiközvéleményként” beállított írásaiban közölt hazugságokra (pl. a magyarországihonosításunknak a székely büszkeségből és misztikus hülyeségből történő állítólagoselutasításának a „hírére”). Annak ellenére, hogy Puli nem képes és nem is merészel nyíltan politikai hatalom-szerzésre törni, mind a Vízöntőben és a Sárkányfarkán álló Szaturnusza (de az teljesen
 • negatív!), mind az Oroszlánban álló Marsa (Ugyancsak teljesen negatív!), arrautalnak, hogy ő nem csak hogy igen is, titokban szomjazza és mélyen sóvárogja ezt amások fölötti hatalmat (- Nem, csak, hogy nem volt hajlandó rám hallgatni akkoribanamikor kölcsönkéregetni járt hozzám és figyelmeztettem ezen karmikustulajdonságainak a veszélyére, illetve feloldási fontosságára. Sőt: az engemsarlatánozó cikkeiben arról is ír, hogy alattomban én hatalmat akartam gyakorolnifölötte, amiért az asztrologosz c. portálomon nyíltan indokolni merészeltemsorsképletének a beállítási logikáját. – Figyelem: nem értelmeztem a horoszkópját,ahogyan azt ő állítja, hiszen az egy óriási munka, amire ő nem kért fel, de nem istudná megfizetni sem! -.), de igen rejtetten és perverz módon, tehát alattomosanmanipulálva, és persze: a mindenkivel szemben gátlástalanul elkövetett internetestámadásai által magát félelmetes ellenfélnek beállítva, igyekszik is ezt a titkos hatalmi- sóvárgását kiélni. Sőt: a www.spiritualitás.blogter.hu c. blogján található írásainakaz egyikén, azt válaszolja, az egyik biztatójának, hogy ő nem éli bele magát asorozatos rágalmazásomba, hanem csak fölényesen és élvezettel játszik velem, vagyisa családom sorsával. Valójában tehát, Puli éppen annyira hataloméhes, mint mindazok, akikről viszont őazt képzeli és azt állítja, hogy csakis ennek, az övéhez hasonló perverz hatalom-szomjuknak engedve, léptek a közélet mezejére (a politikába) és értek el kiválógyakorlati közösség-építési eredményeket és főként: magyar közösség-mentésieredményeket. Sőt, az általa, szerte az interneten közölt adatok alapján felállított sorsképletébőlvilágosan kiolvasható a klasszikus asztrológia axióma- és elméletrendszere szerint is,és az én gyakorló asztrológusi tapasztalataim alapján is, számomra egyértelmű, hogy -még akkor is, ha titokban és alattomban, de - Nagy Attila Puli egyenesen annyirahatalmi őrült, mint Shakespearenek a harmadik Richárdja. Hiszen, nem csak, hogy aSkorpió-Napja egy T-kvadrát nevű, nehezen oldható hatalmi ambíciókra utaló,karmikus alakzat csúcsán áll, de támadja is mind az Oroszlánban álló Marsát, mind aMérlegben álló Lilithjét! És viszont: ezek a Nap által támadott, hatalmi törekvésekreis utaló bolygók is támadják az amúgy is erősen negatívan fényszögelt Skorpió-Napot.- Azért jutott eszembe róla a shekeszpeare-hős, mert Hmavas Béla is, akit Nagy Pulibesúgó az utóbbi időben egyre dühödtebben szid, éppen azt a jelenséget írja le III.Richard kapcsán az Arleqin c. esszéjében, mint ami a Puli esetében is annyira
 • nyilvánvaló! – Tudniillik, a tudatos gazság elkövetésben való un. „előremenekülés”,amiért a nagy példaképét: Gyurcsány Ferencet is imádja. Persze, Puli sokkal kisebb személyiség III. Richárdnál, de még Gyurcsánynál is. Deéppen annyira elvetemülten gátlástalan és elvtelen mint a gonosz király, és ha nem isgyilkolt meg senkit, de a negatív morális - pszichológiai (tudati) alap-folyamatmindkettőnél ugyanaz. Hamvas tehát azt mondja, hogy addig semmi baj nincs akirállyal, mígnem bizonyos sorskörülmények hatására egyszer csak azt nem mondjamagának, hogy na, mostantól kezdve tudatosan gonosz leszek és meg is gyilkolja azelső áldozatát. Igen ám, de a gyilkosságot el kell rejteni, vagy politikai, vagygazdasági, vagy morális szükségszerűségnek kell feltüntetni. De vannak akikmindebben kételkednek, illetve, akik ezt a hamisságot le kívánják leplezni, és akkor akirálynak azokat is el kell tennie a sötét céljai elérésének az útjából. És így tovább:egyik gazság feltételezi és okozza a következőt és nincs megállás. Hát így jutott oda Nagy Puli Attila pl. velem is - Akiről az első gazsága elkövetéseidején nem is képzelte, hogy a nyilvánosságnak kiszolgáltatott helyzetemben, képesleszek neki visszavágni sőt: magamat a kivédhetetlennek látszó rágalmával szembenmegvédeni, tehát, nem képzelte, hogy ennyire nehezen tud majd elbánni velem. -,hogy az elején, velem szemben is, csak egy egyetlen „kis” gazságot követett el. De,mivel a feltűnési viszketegségében nem bírta elviselni, hogy a hőstettének netapsoljanak mások is, ne csak a szegény agykáros felesége, jól feltornásztatta akésőbbiekhez képest még naivnak és szelídnek is mondható rágalmazó művét azineternet-keresőkben. Majd, miután sok év elteltével egyre inkább kezdtek azismerőseim rá kérdezni, hogy a Puli szegény agyfutott feleségével miért is bántam elolyan csúful, hát leírtam, hogy ilyesmiről szó sem lehet! Sőt, ha valakinek van az ügymiatt sérelmezni valója, az én vagyok és ők semmi esetre sem! Erre viszont az ő „igazság (bocsánat: gazság...) érzete” nem állta meg, hogy méghárom cikket ne nyomjon a másiknak utána, de ezúttal már egyenesen azzal, hogy énmekkora sarlatán vagyok. A többit már tudjuk... A jelenséget nem csak irodalomból,hanem gyakorló asztrológusként a hétköznapi valóságból, spirituális - karmikusgyökerében is jól ismerem. Egészen biztos vagyok tehát abban, hogy Nagy Puli Attilaugyanígy járt el a többi hitelezőjével és jótevőjével szemben is, lett légyen szó aszerencsétlen Kozma nevű szomszédairól, vagy a kökösi Unitárius vallás-közösségtagjairól, a Kökösi rendőrről, a polgármesterről, Farkas Árpád kiváló költőről ésfőszerkesztőről és így tovább. Mindegyiken a saját gazemberségét és alattomosságát.
 • Olvasom a Facebookon, hogy Gyergyószentmiklóson egy Moldovai román személykívánja a gyergyóiak szellemi színvonalát felemelni az által, hogy egy új magyarújságot kíván beindítani abban a kisvárosban, ahol a lakosság számarányáhozviszonyítottan, amúgy is nevetségesen sok a helyi lap és ennek a Gyergyóinfó nevűlapnak az egyik fizetett fő munkatársa, éppen az agybeteg felesége kökösi putrijából avilágmegváltó anarchista – vallásos (- Hogy milyen hökkentő merészséggel társítegymáshoz nem illő fogalmakat a feltűnési viszketegségben szenvedő profétánk...)eszméit és a magyar politikusokra és írókra a sátáni rágalmait és szidalmait szóróNagy Puli Attila lesz! Hát mit mondjak...? Nem tudom, a Gyergyóiak tudják-e, hogynekik is már csak ez hiányzott a boldogságból, és felfogták-e már azt, hogy Nagy -Gonosz Pulikával immár kint lesznek az összes vizekből?! De azért vegyük kicsit komolyabbra a dolgot. Kérdésem az, hogy honnan islehetne a Pulival a Facebokon rólam báj-cseverésző és engem már ismeretlenül is,helyből lehülyéző Gyergyói_infó c. jövendő napilap Kiadó-urának: Marius – Grapian– Benchea fiatalúrnak pénze nem csak arra, hogy Nagy Puli Attilának különstátuszban teljes fizetésű rovatvezetői munkakört biztosítson, hanem, miért és honnanlenne kidobni való pénze egy Moldovai román fiatalembernek arra, hogy egy olyanmagyar kisvárosban, amelyben a lakosság számarányához viszonyítva amúgy isnevetségesen sok a helyi lap, beindítson egy újabb „NAPILAPOT”? - Ne vicceljünk...– Ha nekem, Szegény - Moldvában született román fiatalemberként annyi pénzemlenne, hogy azt, ha nem a jövedelmet is hozó iparba, vagy kereskedelembe, esetleg abiztos befektetésnek számító tömeg-szórakoztatási iparba kívánnám befektetni, hanemúri passzióból, tehát kizárólag a magam szórakoztatására lapot indítanék belőle, akkornem pontosan Gyergyóban indítanék még egy újabb magyar napilapot, hanem azt elsősorban román nyelven tenném és persze, teljesen máshol az országban! Másodsorban,ha már tényleg szórakozni akarok, akkor inkább egy Can-Can, vagy Blikk szerűbulvárlapot indítanék, De ha magasabb rendű szellemi, vagy művészeti igényeimlennének (Mint ahogy az engem ismeretlenül is, startból lehülyéző bákói románfiatalembernek valószínű, hogy nincsenek, és nem csak azért mert engem lehülyézett,hanem azért is, Mert éppen egy ilyen Pulin akadt meg a szeme...), és így, ennek aszenvedélyemnek hódolva szeretném a pénzemet úri passzióból elverni, mint másoklóversenyeken, akkor egy igényes művészeti, vagy irodalmi jellegű lapot indítanék, demég egyszer mondom: CSAKIS ROMÁN NYELVEN!
 • Így viszont tök fejbe kólintva állnék a román fiatalembernek a magyarok feléforduló mesésen nagy jótékonysági igyekezetén, és nem tudnám elképzelni, hogyhonnan eredhet ez a nagy áldozatkészsége az utált székelyek felé a bákói romántestvéreinknek, amennyiben nem szoktam volna meg azt húsz éve, hogy látszólagértelmetlenül és „csakis úri passzióból”, olyan románok vásárolgatnak a székelyföldönés Csíkszeredában, nem csak kültelkeket és elhagyott magánházakat, hanem tömbházlakrészeket is, akik soha nem jártak itt és nem is kívánnak a közeljövőben, vagy atávoli jövőben ide költőzni. Majd azt látjuk, hogy ezeket az ingatlanokat szépen azortodox egyház kezdi kitataroztatni, helyre pofoztatni, majd kezelni és karban tartani,majd a hivatalosan ide helyezett román anyanyelvű rendőröknek, katonatiszteknek ésmás – főként pályakezdő és itt családalapító – hivatalnokoknak, szintén látszólag,abszurd módon jutányosan bérbe adni, majd még jutányosabban azok tulajdonábaadni. Magyarul: az ide települő románuknak, majdnem ingyen egzisztenciát teremteni. Nem tudom, az idősebb olvasók emlékeznek-e még a Román Parlamentnek aHarkov – bizottságára? Arra, amelynek a munkálatai során annyi szidalmat szórtakránk a Pruteanu, és Ghe. Funar, meg a Vadim Tudor féle, deklaráltan vagy csak néha -néha és úri passzióból nacionalistává vedlett szenátorok és képviselők, amíg nyugatról(Az Unióból) rá nem szóltak a román politikai elnökökre, hogy most már aztán eléglegyen a hivatalos parlamenti sovinizmusból, mert minden mértéket meghaladtak atörvényes nemzeti gyűlöletkeltésben. Ezt a parlamenti bizottságot máig nem oszlattákfel hivatalosan. Még mondjam tovább? Minek? Hiszen éppen a jól tájékozott Puli írja valahol, hogy bármit is tennénk, anem hivatalos és a fél hivatalos románosítás folyik tovább, akár tetszik az nekünk,akár nem. Akár beszélünk róla, akár nem. Én most csak azt a felismerést tartomérdekesnek – mivelhogy minden ami Pulival kapcsolatos az interneten – de csak ott, aputrija közelében már álmosítóan undorító minden! – izgalmasan érdekes, hogy már aHarkovosok is annyira szemtelenül - nyíltan dolgoznak már a Facebokon is, mint azoka pedofilok, akik ugyanilyen szemtelenül nyílt párbeszédek útján fogják be a kiskorúáldozataikat. Kérdés persze még az, hogy az amúgy is nemzetáruló Pulit mennyiben lehet naiváldozatnak nevezni ebben az esetben, vagy mennyire nevezhető a románosítást félhivatalosan intéző sötét háttérhatalomnak tudatosan lefekvő, titkosan hataloméhes(Amit éppen rám igyekezett kenegetni nagy szorgalommal) gonosztevőnek, aki aligvárja hogy immár hivatalosított és fizetett újságíróként, teljes státuszban és törvényes
 • vértezetben állhasson be székely-közvéleménynek és immár hivatalos megbízásból isrágalmazhassa a székely és a magyar politikusokat és közéleti személyiségeket? Nos, ez, amennyiben valós anyagi – gazdasági alapúnak bizonyul a Marius –Grapian – Benchea fiatalúrnak a Pulival a Facebokban folytatott és oda kibiggyesztettdialógusában tett ajánlata, amelyben Puli Nagy Attila engem ismételten rágalmaz éslebolondoz, az ő jövendő kiadó-szerkesztő beszélgetőtársa viszont, egyenesenlehülyéz ismeretlenül, hamarosan ki fog derülni. Az asztrológusi gyanúm viszont az,hogy ez is, éppen egy olyan fintora lesz a Puli sorsának, mint amilyenekben éppen aző internetes tudósításaiból (panaszkodásaiból) értesülhettünk az utóbbi időkben.Hiszen, amennyiben működnek az általam részletesen leírt egyetemes törvények ésamennyiben valós az asztrológia axiómarendszere, Puli rég túl lépte már azt aSzaturnuszi határt, ahonnan nincs már visszatérülésre lehetősége, a sorsa jobbrafordítása érdekében.I X. Mit kereshet még egy ilyen alak az én életemben? Többen mondják, hogy rendben van az, hogy az egyik volt besúgóm: Nagy PuliAttila, aki az internet adta szabad-lehetőségeknek hála, anonim kis spicliből, mára amisztikus - politikai firkálmányaiban olyan, mindenkit mocskoló, hírhedt banditávánőtte ki magát, aki válogatás nélkül és igazi ok nélkül szórja a mocskait. De nekem,spirituális életvezetésű, az egyetemes léterőkkel, de a közvetlen környezetemmel valókiegyenlítődésre is kiegyenlítődésre és az ahhoz szükséges békére is törekvőasztrológusnak, miért kellett egy ilyen, gonoszkodó személlyel ha nem is szemtőlszemben, de az interneten Bajom essen? Illetve azt kérdezik joggal, hogy ha rám isvolt állítva valamikor ő a szeku által, most, ennyi év eltelte után, „miért volt szükségarra”, hogy ő engem ennyire sajátmagának kiszemeljen és engem, az általánosmocskolódásai között ilyen kiemelt helyre felemeljen? Nos, a válasz nagyon egyszerű: első sorban, és ez egészen biztos, hogy a kétsorsképletből kiolvasható spirituális determinációink között levő rengeteg azonosjellegű, de rég óta szöges ellentétesen felfogott és általam végzett, általa meg kikerült,azonos sorfeladatok motívum rendszere miatt. És, a gyakorlatban teljesen ellentétesen(homlokegyenest ellenkezően!) megvalósított fő alap-motívumok mellett, szerepetkap a neveltetésünkből és az egyetemi végzettségünkből eredő karma éséletfelfogásunk ellentéte is. Érthetőbben tehát: a gyakorlati életfeladat-realizációellentétek provokáló jellege (rezgési frekvenciája) miatt kellett találkoznunk és azért
 • kellett neki az ostoba és mélységesen alacsonyrendű bosszú-szomja kielégítéseérdekében végzetesen belém kötnie és belém akaszkodnia: Első sorban nem is az a feltűnően fontos közös vonás a két képletben, hogy én is aSkorpió jegyében születtem és Nagy Attila is, hanem ennek a tetejében az, hogy nekiis a Mérlegben van a Lilithje akárcsak nekem is! És még az, hogy miközben a PuliMérleg-Lilithje a Bak gyakorlati életkörének megfelelő X. Házban áll, nekemegyenesen a Bakban áll a maximális spirituális önmegvalósításom (az ideális spirituálikiteljesedésem) metafizikai jellegét és színezetét jelző Sárkányfejem. Ami azt jelentitehát, hogy a Bak Sárkányfejem által jelzett és általam már 19 éve tudatosan elérni ésmegvalósítani igyekezett Plátoni személyiségem (Aminek a képesség- és tisztaság-színvonalára még nyilván, nem érhettem el, de amelynek az elérésére tudatosantörekszem már sok – sok éve.) ott van konstelláció szerint (A Bakban), ahol Pulinakház-feladat szerint, tehát gyakorlati feloldandó karmaként áll a Lilithje (A 1O.házban!), vagyis az ő tudattalan érzés és képzeletvilágának a mélypontja: aszemélyisége máig átvilágítatlan sötét oldalának, a legalacsonyabb rendű „réteg-pontja”, tudatosan felvállalandó életgyakorlat szerint ott áll, ahol nekem a plátoni,ideális én-tudatom, aminek az elérésére törekszem, majdnem 2O éve. Nem kisspirituális tudatossági különbség tehát, a mellbevágó karmikus sors-azonosságban! Vagyis: mindazzal, hogy én a Rák jellegű karma-oldási életfeladataimat (RákSárkányfarok) széles körben és a lehető minél nagyobb mértékben felvállaltam azáltal, hogy előbb három, majd négy gyermekes családot vállaltam (Még akkor is, ha aRák Lilithes volt-feleségem családrobbantása miatt, ebbe szinte bele is buktam), alehető leggyakorlatibb és ugyanakkor spirituálisabb oldalai szerint is, őt – vagyis, atudattalanját -, aki minden erejéből igyekszik elkerülni még az ide vonatkozó általánosjellegű életfeladatokat is, nyilván, hogy nagyon irritálom. (Hogy a gyakorlati - tárgyiigazsághoz való ragaszkodásomnak a Pulihoz hasonló sok hazug embert irritálómivoltáról ne is beszéljünk...) Hiszen ez által, a Rák karma minél nagyobb mértékűfelvállalása által, egészen pontosan: az abból szerezhető lényegi belső változást okozótapasztalatok és megvilágosodások által, a közeljövőben megnyílik a lehetőségem aBak Sárkányfejem által jelzett, spirituális és gyakorlati önmegváltási (boldogulási)öntudati és sorsállapot elérésére. Azért is létezik tehát, ez, a Puliból dühödt ellenségeskedést kiváltó személyiirritáció, amit én, a puszta létezésemmel, mentalitásommal és láthatatlan spirituális
 • kisugárzásommal, önkéntelenül is zaklatom a Puli tudattalan önérzetét, az érzés- ésképzeletvilágát. Ez a provokáció tehát, amit én a Puli tudattalanjában keltek az által,hogy a Bak Sárkánfejem szintjét (Spirituális Törvényességi öntudat és bölcsesség)kezdtem megközelíteni, elviselhetetlen az ő számára, mivel időközben ő, annyibanvállalt gyakorlati közösségi szerepkört, hogy mindenkit, aki a közösségi élet szintjénegy ki eredményt is elért, vagy, ha tevékenységével, vagy közigazgatási funkciójávalbármit is képvisel a romániai magyarság és általában a magyarság életszférájában,Puli azonnal mocskolni kezdi. Semmi igazság tartalma nincs annak tehát annak, hogy én kimondottan csak aNagy Puli sorsképlete negatív aspektusait emelném ki, illetve, hogy teljesen negatívanértelmezve az ő sorsképletét, az ő lejárató módszereivel élve, megkísérlem őtbefeketíteni. Nem. Erről szó sem lehet. Ez éppen olyan ravasz inszinuáció a részéről,mint minden amit Puli velem kapcsolatosan terjeszt. Figyelem tehát: Nagy PuliAttilának, semmivel nincs un. rosszabb (Negatív aspektusokkal jobban megtelt!)sorsképlete az enyémnél! Sőt: a sorsképleteinkben található pozitív és negatívaspektusok (fényszögek) szempontjából ő nálam sokkal jobban áll! – Sokkal többpozitív tulajdonságokkal és képességekkel jött a világra, a veleszületett negatívtulajdonságaihoz képest mint én, tehát sokkal „szerencsésebb” csillagzat alattszületett, mint én! Hanem amiben különbözik a kettőnk spirituális alapállása és az ennek azalapállásnak tökéletesen megfelelő sorshelyzete az, éppen az, hogy ahoroszkópjainkból kiolvasható negatív aspektusokban jelentkező életfeladatainkat(amelyek nagyon hasonlóak tehát), teljesen ellentétesen éljük meg, lévén, hogy éntudatosítottam ezelőtt húsz évvel a karmámat és az életfeladataimat az által, hogymegrendeltem a horoszkópomat és komolyan vettem az ott leírtakat (Persze, hiszenhárom száz lejembe. Egy akkori fél havi átlagos fizetésbe került!), őt viszont nemérdekelte később sem, hogy mit mondok neki az ő sorsképletéről, amikor kölcsönkérnijárogatott hozzám. Vagyis a különbség abból adódik, hogy én húsz éve áttértem arengeteg lemondással teli és sokszor már-már a lelki és fizikai erőimet is meghaladógyakorlati életfeladatok felvállalásával, és ezzel igyekeztem rá állni a karma oldást(tehát a negatív személyi tulajdonságok és az ellenséges képzelgés elhagyását)lehetővé tevő spirituális életpályámra. Miközben ő a kilencvenes évek folyamán éltvissza többszörösen is a jó sorsával, és nagylábon élő, felelőtlen és alkoholistakispapként herdálta el annak közösségnek az utolsó csepp bizalmát is, amely őt
 • anyagilag sokáig támogatta, és amely közösség lelki gondozásával volt megbízva. Ésnem csak abban különbözik a képletekből kiolvasható sok azonos motívum szerintiellentétes feladatvállalásunk, hogy miközben én az anyagi szűkösségeim ellenére is,nagy családot vállaltam, ő a gyermek-áldás elhárítását tűzte ki céljául, hanem abbanis, hogy miközben én a szintén áldozatokat követelő egészséges életmód gyakorlásátés folytatását választottam, a napi munkám és a könyveim megírása mellett, addig ő ateljes henyélést és a munkakerülést választotta! Ráadásul még azt is, hogy a betegesmunkaiszonyából (Vízöntő Sárkányfarkával együtt álló Negatív Szaturnusza a II.házban!) misztikus filozófiát gyártott (Tehát azt a bizonyos vallásos anarchizmustamivel büszkén tüntet.) és ennek megfelelően, lassan – lassan, teljesen rá állt egészszellemi tudatával az élősdiségre, az ingyenélésre! Csakis abban, és csakis azért különbözünk tehát még fizikai erő szempontjából is,hogy miközben én erőt véve a lelki ellenállásaimon akár éjszaka is, meg hajnalonkéntis kimentem futni és edzeni a városi foodball pályára, illetve annak a futó-salakjára,amellett, hogy igyekeztem rendszeresen járni karate edzésekre is, amikor csak nemvoltam meghűlve, ő még a legszükségesebb házkörüli (elemi) munkát is lusta voltelvégezni és a kerítéseket eltüzelte, ahelyett, hogy fát szerezzen! Hiába lázadozik tehát Puli, az ellen, hogy a több rendbéli alaptalan rágalmaiért,amivel a családom egzisztenciáját veszélyezteti, nyíltan a tudomására hozom, hogynagyon szívesen el verném, ha az utamba kerülne. Tehát hiába kürtöli internet - szerte,hogy agresszív vagyok, amiért nyíltan ki mondom, hogy a tenyereim viszketését jól eltudnám mulasztani, egy – két, az ő hazudozó szájára mért becsületes és valóságosszékely poffal, akár még a börtönbe záródás árán is, amennyiben nem kellenefigyelembe vennem a gazdaságilag de más szempontból is tőlem függő gyermekeimsorsát. Mert semmi és senki nem gátolta meg őt abban, hogy az enyémhez hasonlóáltalános életerőre és konkrét, nyers fizikai erőre tegyen szert. Sőt: ő kilenc évvelfiatalabb nálam, és ebben az életszakaszban igazság szerint, ő nálam sokkal, de sokkalerősebbnek és egészségesebben kellene lennie! De van még sok más, ellentétesen megélt karmikus téma-azonoság is a kétsorsképlet között, és persze: annak megfelelő, gyökeres eltérések, a két életvitelközött. Például, hogy a Skorpió gyakorlati körében: a VIII. házban ott virít Pulinak ateljesen negatív Marsa (Innen a valóságban nem létező, békés zen-bölcsességénekmerőben ellentmondó, nagyképű arroganciája, amivel - Annak ellenére, hogy nálamkilenc évvel fiatalabb és sem végzettségi színvonalon, sem kreativitásban, sembölcsességben, sem gyakorlati élet-realizációban nem áll felettem, sőt: ha bármilyen
 • szempontból is össze mérjük az életszínvonalainkat ő egy nyomorult mellettem, ésmégis... - utón útfélén, engem leszilárdkáz, amiért is, nagy szeretettel törölnémvisszakézből úgy szájon, ha találkoznánk, hogy egy életre elszállna a szilárdkázstól akedve!), miközben az én titok-kutató és titok-leleplező, igazság-hirdető Skorpió-töltetem teljes körű és nyílt felvállalása úgymond szintén közismert (Már csak az általis, hogy vállaltam a székelyföldön kimondottan hátrányos és kényelmetlen, sőt:egyáltalán nem értett és nem szimpatizált, asztrológusi szerepkört! Majd a magyarságkörében nem szimpatizált, sőt: nyíltan elutasított, többgyermekes család-alapítást). És az is hasonló a sorsképletünkben, hogy ugyanakkor, a Lilith mellett álló Marsomnekem is abszolút negatív mint neki. Azzal a gyakorlati megvalósítási különbséggelviszont, hogy én még az asztrológiával való megismerkedésem előtt jóval el kezdtemkaratézni, tehát öntudatlanul azokat a negatív késztetéseket és mentalitásokat, amit eza képlet-pozíció jelez, feloldani, és nyolc éves versenyző karate-mesteritapasztalataimmal, és a 18 éves önismereti és karmafeloldási célzattal írt naplóírással,talán mégiscsak sikerült az ide vonatkozó, veleszületett gyávaságomnak alapulszolgáló, rejtett agresszivitásommal a gyakorlatban is szembesülni, és azt felvállalvaés beismerve, valamelyest feloldani. Ő viszont még ott sem tart, hogy képes legyenbeismerni ezt a gyáva gerinctelenségét produkáló kauzális agresszivitását. És ez mégakkor is így van, ha nekem nem is sikerült még ezt a rejtett agresszivitást (Amelytehát Puliban még csak beismerésre sem került!) teljes mértékben a felszínre hozni ésfel oldani. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a harcművész-mesteri lelki oldottságom, ez a tudatosanszabályozott tüzes kisugárzásom is, irritálja a Puli feltáratlan tudattalan világát (Asaját maga előtt is galamblelkűnek hazudott, hatalomgyakorlási véres - vágyait), nameg, a nagy mértékben átvilágított és kreatívvá tett, szellemi kutató és sorsrejtély-megoldó Skorpiói természetem is (És ezt, hogy az Atyához vissza-forduló, újjászületett Skorpiói nyers természetem szintjén, nagyjából tisztába tettem magam, márnyiltan merem vállalni, bármennyire is tűnjön ez szerénytelenségnek!). Hiszen ő is aSkorpió jegyében született mint én, de egyelőre csak az irigység és a bosszú vágylátszik belőle! Mivel a Skorpiói megújhodási, újjászületési spirituális tulajdonságokatneki, az enyéimhez hasonló, sorozatos áldozatok és életfeladat-vállalások árán, mégmeg kellene szereznie és az un pozitív „Skorpióságot” meg kellene valósítania! – De,ehhez ő még hozzá sem fogott, hiszen mind a külső megjelenésén, mind a környezeténazonnal látszik, hogy Puli teljesen szimatol, és mellette van az igazi metafizikának.Ezért is irritálja az én gyakorlati asztrológusi mivoltom, és ezért sarlatánozik jobba –
 • balra, úton és útfélen, mivel nagyon is jól tudja, hogy általam ő bármikor leleplezhetőés semlegesíthető.- Pedig a fenét sem érdekelt volna engem az ő személye és viselt dolgai, ha az oktalanés hazudozó gyalázkodásaival (önjelölt „leleplezői” szereplésével) nem veszélyezteti acsaládom egzisztenciáját! És persze, abban is különbözik az ő személye az enyémtől, hogy ebben a misztikustéveszme-rengetegében azt képzeli és hirdeti is nagy hangosan, amit a porban fetrengőegyügyű hindu fakírok. Ti., hogy a fizikai világ smafu (illúzió) és csak a spirituálisképzetek számítanak, tehát hogy mindent csak belül, a szellemi világunkban („Aláthatatlanban”) kell elvégezni és ezzel el már is van intézve minden életfeladat, azegész a sors élet. – Ráadásul, ezt a misztikus badarságot, amit az egész magyarnemzetnek a megmaradási problémájára érvényesnek – sőt: egyedül üdvözítőnek! -hirdet, Puli próféta a The Secret c. nagy sikerű amerikai misztikus filmből vette át egyaz egyben! Nos, meg kell nézni Pulinak a nyomorult sorsát és életét, az ő agysérültfeleségével folytatható „tiszta” szexuális viszonyával és ugyancsak annak a nőnek anyomorult, betegnyugdíjából való egzisztenciájával, meg kell nézni jól ezt a másokatkimondottan csak az interneten rágalmazni merészelő, szájhőst! Mindössze ezt, a lelkiés fizikai fertőiből (feketelyukaiból...) a külvilágra és a fényben járókra oktalanullövöldözgető, alattomos „galamblelkűségét” kell a gyakorlati valósággal össze vetni,ahhoz, hogy az ember egyből láthassa az ő „láthatatlanban” megélt spiritualitásánakaz eredményét, tehát azt, hogy Puli belül, a lelki a szellemi és s spirituális világábanmennyire is van tisztában az élet és az egyetemes emberi létezés céljával, értelmévelés rendeltetésével? És még vannak más közös - de ellentétesen realizált - spirituális vonásaink is. -Mint például az, hogy miközben nekem a fent említett Mérleg-Lilithem és Marsom(Aminek a teljes mélységű jelentésével én is, csak két évvel korábban kerültemteljesen tisztába, mivel erről a klasszikus asztrológia majdhogynem semmit nem tud,és ennek következtében nem ír és nem tanít semmit.), a III. házban áll, Pulinak is,ugyanott áll a teljesen negatív Halak-Jupiterje. Ez nem csak arra utal, hogyveleszületetten képtelen a tárgyi valóságból és a közvetlen testi-lelki tapasztalataiból amegfelelő, tehát helyes sorsvonatkozású következtetéseket levonni, és azok szerintéletvezetési pályát módosítani, hanem azt is, hogy éppen emiatt képtelen még az un.földhözragadt gyakorlati kérdések szintjén is, a a tárgyi valóságot meglátni ésfelismerni és abból a megfelelő spirituális következtetéseket levonni, és emiatt
 • teljesen képtelen NEM - hazudni! Ezt, az Ikrek jellegű motívum azonosságot tartom alegfontosabbnak tehát, hogy miközben nekem az Ikrek gyakorlati erőterében, vagyis aIII. házban található az a teljesen negatívan fényszögelt Marsommal együtt állóKarmikus pontom (A Mérleg - Lilthem). Ugyanis e miatt, a csak 19 évvel korábbantudatosított, másság-megbocsátó, liberális gyávaság formájában és humanistakonfliktus-kerülés formájában jelentkező rejtett agresszivitásom miatt, szenvedtem aleg többet az életben (mind különféle betegségekben) és amely harmincnyolc éveskoromban az asztrológia segítségével tudatosított rejtett agresszivitásommalegyenértékű tolerancia- kedvelésem miatt, olyan korrupt és aljas személyekkel isbarátságot kötöttem mint Nagy Attila Puli, akik a háttérben az elveszejtésemre törtek.Eközben, a Revolveres Székely Profétának ez a Mérleg-Lilithje a X. Házban – azegyetemes törvények megismerésének és e törvényeknek a közösség érdekébenfolytatatott tevékenységek során való alkalmazásának az életkörében áll. Illetve az, az Ikrek motívum közös a két képletben, hogy ugyancsak az Ikrekszellemiségének a gyakorlati megvalósulási életterületén, a III. házban, Nagy Pulinaka teljesen negatív Jupiterje található, amely a gyakorlati valóság semmibe vételének areflexeire, illetve a notórius hazudozásra való alapkésztetéseire és a teljes körűvalósághamisításokon alapuló eszmék kiagyalásának és terjesztésének a késztetéseireutal. Emlékszem, hogy egyik huszonöt évvel korábbi beszélgetésünk közben azzal álltelé, hogy Adolf Hitlert is misztikus beavatásban részesítették és így készítették fel ahatalom gyarkorlásra..., illetve, hogy ez a „sors-motívum” neki, az unitárius teológiárakészülő fiatalembernek, mennyire tetszett... Még egyszer mondom tehát: nem az én javamra értelmezett - Azalapmotívumokban egymásra nagyon is hasonlító - sorsképleteinkből kiolvashatónegatív, vagy pozitív aspektusok szerint differenciálódik és ellentétes az én sorsom aPuliéval szemben, hanem amiatt, hogy eleve teljesen különbözik a szellemi és azerkölcsi alapállásunk, valamint az ennek megfelelő gyakorlati élet-realizációnk is, azélet minden vonatkozásában!X. A gazdagodási lehetőség és az asztrológia semlegessége Azt, hogy hova süllyedhet egy, valamikor az emberek lelki gondozásáthivatásként választó személy, akinek a lelke a szubjektív idealizmusvarázskörébe kerül, jól illusztrálja, hogy Nagy Attila Puli a 2O11-es
 • éhségsztrájkomról olvasván, üdvrivalgásban tört ki, majd, az éhségsztrájk közbenis, különböző álnevek és fedőnevek alól a szememre hányta - mint a sarlatánságomlegékesebb bizonyítékát! - azt, hogy én – én (Aki a jóslásnak minden változatátelvetem és elítélem!), „nem tudtam megjósolni” a családom számára azt akedvezőtlen gazdasági helyzetet (csődöt), amelyben éppen az ő sarlatánozásamiatt kerültünk belé! Azt, hogy az asztrológia nem arra való, hogy „szerencsés órában való születést”,csodás és un. kedvező és szerencsés szellemi „időjárást”, tehát gazdagodást vagyszerelmi találkozásokat és szegényedéseket vagy családtagok elvesztését és egyébizgalmasan érdekes sorsfordulatokat jósolgassanak vele, már nagyon rég óta leakartam írni. De, mivel igen összetett kérdésnek az érthetővé tételéről van szó, mindcsak halasztottam. A hét hónapon át velem közömbösen packázó és a packázásával, azelemi szociális jogaimtól megfosztó Csíkszeredai polgármesteri Hivatalnak a továbbipackázásának a megállítása és a törvényes jogaimba való visszahelyezése érdekébenfolytatott éhségsztrájkom által kiváltott Nagy Puli Attila féle reakció fő „asztrológiai”tanulsága éppen ennek a fundamentális tévedésnek az eloszlatási szűkségét emelte ki. Az igazmondásra való törekvésű asztrológiai nagy paradoxonáról van szó! Azasztrológiai tisztesség-elv érvényesítésének a legnagyobb nehézsége (Sőt: átka!) ésrákfenéje ugyanis a jóslás! Az tehát, hogy a középkortól a modern korig vásárikóklerek, manapság pedig a zagyva misztikusok, a kis stílű szélhámosok, és persze: apéldányszámnövekedés-leső újságírók, és újságszerkesztők gátlástalanul, hogy nemondjam aljas módón jósolgatnak napi és heti horoszkóp címen. Utóbbiak az írott ésa vizuális média minden területén közlik hasra-ütéssel kiötölt, képtelennélképtelenebb és komolytalannál komolytalanabb jóslataikat, holott az asztrológiának,az eredeti lényege szerint, semmi köze nem volt és ma sincs, még csak a „kedvező”,vagy „kedvezőtlen” sorsidőszak kitalálásához, „prognosztizálásához” sem, nem, hogya konkrét sorsesemények, vagy sorsfordulatok „megjóslásokhoz”. Semmit nem tehetünk mi, a régi magyar bölcseknek: a Táltosoknak az igazi utódai(A táltos fogalom ugyanis, a sámánnál sokkal magasabb rendű tudással rendelkező,spirituálisan képzett „tudós embert” jelentett, és semmiképpen nem állítólagosjóstehetséggel bíró, kitaláló személyt!), a zug-jósokkal és magukat asztrológusnaknevező, média-bohócokkal szemben, akik eltorzítják a potenciális rendelőinknek aképzeteit az asztrológiai feltárások valós, sors-javító lehetőségei és valós értékei felől.
 • Főképpen a lapjaik példányszámát növelni igyekvő szerkesztőknek, valamint aműsoraik nézettségét szintén növelni törekvő média-producereknek köszönhetőenkerülhettünk abba a helyzetbe, hogy az érdeklődők nagy része tőlünk is (Legalább is aszékelyföldön, még mindig!) gyakorlatilag alaptalan és ezért spirituális szempontbólmélyen erkölcstelen jóslatokat várnak. Sőt: a magukat felvilágosultnak képzelőfélműveltek, egyenesen a szakamánk és a hivatásunk irreális axióma-rendszerekenalapuló, hamis tudományos alapjának, népszerűbb fogalommal: az asztrológia„áltudományossága” bizonyítékának tudják be azt, hogy nem gazdagodunk meg,illetve, ha akár anyagi nehézségeink keletkezhetnek. Holott a kereszténységnek, illetve a Názáreti Jézusnak a gazdasági állapotoksemlegességére, sőt: a nagyon gazdag állapotnak a káros mivoltára vonatkozó,fundamentális tanításai tökéletesen egybevágnak azzal, amit az asztrológia komolygyakorlására elszánt személyeknek, már az első hónapokban a szemébe kell szökjön(A zsíros tandíjas asztrológiai tanfolyamokon ugyanis erről soha nem esik szó!),akárcsak nekem kezdő asztrológusként. Ti., hogy nem csak a jóslás veszélyes éstisztességtelen, mert mentális fejlődésében, tehát spirituálisan és lelkileg teljesenmegnyomorítja azokat, akik hisznek a jóslatokban, illetve akiknek a sors-meghatározódásaiba a leg mélyebb és a legpontosabb belátást biztosító grafikaisorsképletének a spirituális szimbólumait értelmezve, a hozzáértő jósolni merészel,hanem azért mert (És itt jön a képbe a kereszténység: ), az életünk rendeltetésének éscéljának: a megváltódásnak az elérési FELTÉTELEI(!!!) KÖZÖTT, de még csak azegyszerű, önmagunkkal, családtagjainkkal és a természeti környezetünkkel valóharmonikus együttélésének a FELTÉTELEI KÖZÖTT SEM, soha, semmilyenfórmában és egyáltalán NEM SZEREPEL ÉS NINCSEN JELEN az, hogy a feltétel,hogy MEG KELLENENE GAZDAGODNUNK! Nem akarok senki megsérteni, de nem vagyok biztos abban, hogy a materialistaalapú (Főként Liberális és általában materialista alapú tehát kizárólag bal oldali)politikai propaganda által elkövetett, ide vonatkozó szellemi züllesztés következtébenezt mindenki érti és ennek a jelentőségét felfogja és a megfelelő következtetéseketképes levonni. – És mondom: nem azért mert bárkit is nálam kevesebb intelligenciávalrendelkező személynek tartanék (Hiszen az asztrológia már az elején megtanított arra,hogy mennyire nevetségesek a pszichológiai IQ mércével állítólag mérhető, erősracionalitásukra büszke „nagyokosok”, mivel az intelligenciánk csak tízed része, a főés fontos tulajdonságainknak!), hanem azért mert évszázadok óta, ennek a materialista– gazdagodási - politikai szédítésnek, vagyis a ma a leginkább divatos ideológiának a
 • legfontosabb eszközét a gazdasági mutatók növesztésére tett ígéretek tömkelegeképezi! – Ez folyik fülbe, szájba, orrba, minden média-csatornán, majdnem mindenpolitikai nyilatkozatban. – És ma már abba a szerencsésnek nem nevezhető helyzetbenis vagyunk, hogy ennek a teljességgel KERESZTÉNYTELEN– Vagyis: a Jézustanításaival ellentétes: „Hamarabb át megy a teve a tű fokán, minthogy a gazdagbejuthatna a mennyek országába.” „Nem lehetsz egyszerre két úrnak a szolgája, nemszolgálhatod egyszerre az Istent is és a mamnont is.” „Ne a földbe, ahol a rablókmegtalálják, hanem a mennybe gyűjtsetek kincseket...”, „Akinek van annak adatik,akinek nincs attól elvétetik.” stb., stb., stb., tessék elmélyülten elolvasni azEvangéliumokat... - alapállásnak és ostoba és szűklátókörű életcél-választásnak ésélet-gyakorlásnak a következményeket világszerte láthatjuk és a következményeitlevonhatjuk. Semmiben, de semmiben nem tér el egymástól a kereszténységnek agazdaságról való tanítása, és a becsületes asztrológiai gyakorlat során kiderülő, idevonatkozó gyakorlati és elméleti következtetés! Nincs tehát, olyan általánosan érvényesnek mondható, gyakorlati cél sem azemberiség valós rendeltetésében, sem az egyéni sorsképletekből kiolvasható, un.karma-feloldást célzó, személyi életfeladatokban, hogy bárkinek is feltétlenül megkellene, vagy meg lehetne gazdagodni, mert a gazdagság és AKÁR MÉG ABECSÜLETES MUNKÁVAL IS ELÉRHETŐ GAZDAGODÁSI LEHETŐSÉG, azéletünk igazi, spirituális (harmonizációs - megváltódási) céljától teljesen független,attól teljesen SEMLEGES! Szó nincs tehát arról, hogy a „jó asztrológusnak” az anyagi helyzet bármiféle,misztikus, vagyis önmagától való változási lehetőségekről kellene jelentést adnia aharmonizálódási, gyógyulási és néha ezeknél is összetettebb sorsrendezési (karma-feloldási) nehézségek meghaladása és a sorsrendezés – harmonizálás - lehetőségeineka megismerése érekében őt megkereső horoszkóp-rendelőinek! És arról aztánugyancsak nem lehet szó, hogy aki a fent leírtak értelmében is, valós asztrológusiismeretekkel és spirituális tisztánlátással rendelkezik, az saját magának ilyenszamárságokat az időben kiötöljön, megfigyeljen. – Legyünk komolyak már végre! De persze, arról sincs szó, hogy csak azon az áron rendezhetné bárki is az egészségiproblémáit, vagy a megromlott baráti, párkapcsolati vagy családi viszonyait, halemondana a jövedelmet hozó gazdasági tevékenységéről, vagy ha tudatosanleszegényedne, ha eltékozolná mint Puli, vagy a szegények között szétosztaná avagyonát, miközben négy gyermeknek a gondozását és tanulmányait kell abbólbiztosítania, stb. Sőt: a horoszkóp-rendszerben is, léteznek olyan életterületek,
 • amelyek kimondottan „kötelező” gazdasági jellegű élettevékenységet jelölnek azonszemélyek számára, akiknek a sorsképletében, bolygók, de még inkább karmikuspontok találhatók. (Mint pl. a munkakerülésből magának felmentő erkölcsi filozófiátalkotó Nagy Puli Attila esetében, ahol a Sárkányfarok is, és a teljesen negatívanfényszögelt Szaturnusz is, kimondottan az un. gazdasági viselkedési móddalkapcsolatos II. házban áll. Hát persze, hogy szégyenletesen, sőt: nyomorúságosan levan szegényedve az olyan ember, aki éppen az egyik legfontosabb személyi, karma-feloldó életfeladatát utasítja és hárítja el magától még spirituális spekuláció szintjén is,és ennek a fényében képes az agykárosult felesége betegnyugdíjából élni.) – De azilyen jellegű gyakorlati életfeladatok feltárásának és felmutatásának – értelmezésének– semmi köze nincs a hirtelen és a személytelen (véletlen) meggazdagodásról, vagy aleszegényedésről szóló ostoba jóslatokhoz! A jóslatok ugyanis, mivel le korlátozzák,sőt: egyenesen lebénítják a bennük reménykedők életképzeletét, valamint meg isfosztják a szabad akaratuk gyakorlásától, éppen, hogy személyi öntudat ellenes ésspirituális fejlődés ellenes jellegűek és éppen, hogy arról ismerhető fel az igaziasztrológus, hogy ezt messze elkerüli, sőt: egyenesen károsnak tartja. Egy dolgot viszont tehetnek azok az asztrológusok, akik az önmagukkal szembenierkölcsi igényeik miatt, nem akarnak eleget tenni a jóslási (csalási, becsapási)elvárásoknak: saját magunkat állítva példaként, a honlapjainkon és könyveinkben,nem csak a tárgyi szak-ismereteinket tárjuk a nyilvánosság köre elé, hanem agyakorlati életünk problémáit is fel födve, a nyilvános megmérettetést vállaljuk, még amagán-életi problémáink „nehéz” részleteit sem rejtve véka alá. IX. Pulinak tehát sikerült, az ördögien jól gyakorolt erkölcsi aláaknázási hadjáratával, a négy gyermekes családomat, gazdasági krízisbe juttatni! Ezt annak ellenére, hogy az én sorsképletemből nem is lehet ilyen jellegű – tehát gazdasági tevékenység szükségére utaló! - karma feloldást célzó gyakorlati életfeladatokat kiolvasni. Ezért, az általa kiügyeskedett, kilátástalannak látszó krízis - helyzetből sikerült is, a nyár végére kikerülnöm, amint megértettem, hogy az ő, ide vonatkozó sátáni propagandáját kell valahogy semlegesítenem. Neki viszont, akinek egyenesen a Sárkányfarka és a Szaturnusza áll a II. horoszkópházban, (- Ami azt jelenti, hogy neki igen is konkrét életfeladatában áll - Tehát nem csak, hogy kellene, hanem egyenesen kötelező a számára! - gazdasági jellegű tevékenység
 • gyakorlása, vagyis bármi féle, anyagi jövedelmet hozó, tevékenységet kellett volna és kellene, egész életében folytatnia! De mivel ehelyett inkább a deklaráltan vállalt élősdiskedést és a munkakerülést választotta, a hatás – visszahatás (Más nevén: a Karma) törvénye alapján, ötven éves korára, nagyobb gazdasági nyomorba süllyedt, mint amiben valaha is élt!XI. Hogyan és miért válhatott Nagy Attila Puli gonosztevőmből jótevőmmé? Akik e sorokat olvassák, tudják már, hogy a nagy sikerű The Secret c. misztikusfilm eszmei mondanivalójától megszédült és ebben a misztikus kábulatában hirtelenüla székely - és ezen keresztül (sic!) - a magyar nemzet megmentő önjelölt prófétájáváelőlépett, hajdani szekus-besúgó, Nagy Attila Puli, az utóbbi hét évben (Turulalányunk megszületése óta), ellenem erkölcsileg és - Mivel a jóslás miatt, akívülállóknak gőze nincs az asztrológia valós funkciójáról - könnyen végezhetőszakmai hiteltelenítési kampányt folytat. Annak ellenére, hogy a székely népének azállítólagos erkölcsi védelmével indokolja ezeket a gyalázkodásait, az egyedüli céljaengem, és velem együtt a családomat gazdaságilag ellehetetleníteni, tönkre tenni.(Lásd: spiritualitas.blogter.hu, sepsiszentgyorgy.ro, virtus.hu, scribd.com, stb.).Nagy Attila Puli eme szorgoskodásának köszönhetően néhány hónapig csakugyanbekövetkezett az, amire ő számított. A sorstörténetem általam leírt és a honlapjaimonközölt epizódjainak az elferdítésére és meghamisításaira alapozott, rám vonatkozóhazug következtetéseivel és aljas rágalmaival, és persze, nem utolsó sorban asarlatánozásával, azokban a potenciális horoszkóp-rendelőimben, akik nem ismernekszemélyesen, illetve, akik nem mélyülnek el a metafizikai tanulmányaim olvasásában,sikerült kételyt ébresztenie, mind a szakmai kompetenciámat mind az emberitisztességemet illetően. Amikor a volt besúgómnak az üdvrivalgó orcátlansága már a szemembe kiabálta,hogy vegyem komolyan ezt az ügyet és nézzek utána, hogy mekkora lejáratási háborútis folytat tulajdonképpen ellenem, és ezzel együtt annak is, hogy tulajdonképpenminek is köszönheti ez, a nyilvánvalóan elemien erkölcstelen személy az internetesolvasottságát? Nos, a Nagy Puli Attila un. nemzet-mentő misztikus műveit elolvasvaazonnal szembe szökött az, hogy ez a teljes metafizikai tévútra került ember - Aki odas vissza van az ő kétszeres teológiai képzettségével. - a szellemi hitvallásában, teljesenfigyelmen kívül hagyhatónak, mivel hogy spirituálisan lényegtelennek tekinti a fizikai
 • – tárgyi – valóságot! Miután ezt a misztikus szamárságát felfedeztem és az internetenlelepleztem, az új, potenciális horoszkópigénylők által írt érdeklődő levelek iselkezdtek az elektonikus levelesládámba érkezni. – Előbb csak ritkán, majd egyregyakrabban. Ezért elhatároztam, hogy újból kiváltom az asztrológusi engedélyemet. Az olvasóinak viszont nem kell attól tartania, hogy Pulihoz hasonlóan, én iselőállok valamilyen misztikus elmélettel e sorsfordulat értelmezésében. Nem, a dolog– a magyarázat... - nagyon szárazan egyszerű, pragmatikus, logikus és racionális, ésnem tartozik a fizikai és erkölcsi nyomorban élő Pulinak a valóságképzeteiről alkotottmisztikus ködeihez. Noha, Puli is, erre a száraz paraszti pragmatikumra épített, amikora fene nagy bosszúállási mániájában kieszelte, hogy amennyiben nem egy sajáthonlapot szerkeszt és azon közli a látszólag a magyarság megváltási szándékával írt,de a vizet inkább a Budapesti SZDSZ-hívek és a román nacionalisták malmára hajtóműveit, hanem nagy forgalmú (látogatottságú) „blogterekre” teszi fel azokat, az énhiteltelenítésemet célzó sarlatánozásaival együtt, az internet-kereső programokazonnal a GOOGLE első helyezettjei közé röpítik e prófétai kinyilatkoztatásait. Denem az én egyszerű személyi büszkeségemnek a megsértéséről volt szó - amiért én akisujjamat sem mozdítottam volna! -, hanem e vitéz tetteivel olyan egzisztenciáliskrízisbe juttatott, hogy lassan - lassan már a gyermekeimnek sem tudtam amit enniadni. Ezért előbb a vállalkozásomat kellett feladnom, majd, látván, hogy ez a sporlássem ment meg a teljes elszegényedéstől, egy demokratikus figyelemfelhívó lépést iskellett tennem annak érdekében, hogy legalább a gyermekek után járó törvényescsaládi pótlékot és más törvényes juttatásokat megkaphassak. A hírre, hogy kétségbeesésemben éhségsztrájkot kezdtem Puli üdvrivalgásban törtki az internetnek azon az erdélyi fórumain ahol az éhségsztrájkomról szóló cikkeketközölték. Sőt: különböző fedő- és álnevek alatt, Puli eljátszotta azt is, hogy ő az, abizonyos „egészséges székely közvélemény”, amely elutasítja a „kunyerálásnak”(Vagyis a polgári jogkövetelésnek) ezt a módját és arra okított a misztikához úgy-enagyon értő „farkaslogi”, vagy a „csikiszékely”, vagy a „besenyői pistabácsi”nevében, hogy viseljem én is becsülettel a keresztet, mint a többi székely – akárcsakők-ő, ugy-e?! – és ne szélhámoskodjak többet, hanem mennyek el kapálni! Erre márfel kaptam a fejem és utána néztem annak, hogy mitől is lesznek olyan népszerűek ésa GOOGLE által felkapottak a Pulinak a különböző blogjaiban megjelent írásai, hogyaz én, évek óta bejáratott honlapjaimon található, és un. ezoterikus körökben eléggénépszerű cikkeimet és tanulmányaimat keményen megelőzik? – A válasz egyszerűvolt: mindazok mellett, hogy ingyenes hirdetéseket forgalmazó internet-
 • szolgáltatóknál is meghirdette a magyar közéleti politikusokat és más közéletiszemélyeket, de engem kiemelten rágalmazó műveit”, olyan blogtereken is sűrűnforog a meredek nézeteiről hírhedt Puli neve, amelyek bejáratnak az internettoplistáinak az első helyeire minden olyan írást, ahol az ő neve szerepel. Internetes tájékozatlanságommal néhány hét múlva, én is rá jöttem, hogy hiába írommeg a Puli szellemi (erkölcsi) és anyagi alapjait leleplező védekezéseimet a sajáthonlapjaimon, mert ugyanott szükséges ezt megtennem , ahol a Puli írások istalálhatók, amennyiben azt akarom, hogy az ő írásaival egyszerre kerüljenek az énvédekező írásaim azoknak a szemei elé, akik kedvet kapnak a Puli által gyalázatossá,sőt: sátáni sarlatánná festett tetteimről, személyemről és zsarnoki mentalitásomrólszóló, besúgói „jellemzéseket” végig olvasni. És láss világ csodát, néhány hétre rá, hogy ezek a Puli gyakorlati hitelességéről(hiteltelenségéről) szóló leleplezéseim megjelentek, újra megfelelő arányú személyihoroszkóprendelési lehetőségek felől érdeklődő leveleket kaptam! Sőt: még többetmint azelőtt! – Így változott át tehát önkéntelenül és az eredeti szándéka ellenére, acsaládom gazdasági tönkretétele érdekében az interneten rólam gátlástalanul hazudozóés engem lesarlatáznozó Nagy Puli Atilla, tönkretevőmből a jótevőmmé. Ugyanaz a jelenség ismétlődött meg tehát, mint a szép számú családunkatszétromboló feleségem esetében, aki azt képzelvén, hogy az elhagyásával és efelelőtlen tettének a hazug indoklásával – Emőnek gyakorlatilag semmi oka nem volta második családelhagyására azon kívül, hogy hirtelenül újból szerelmes lett, ésráadásul egyszerre három férfiba. Utóbbitól teljesen elvesztette a realitás érzékét ésnapokon át egzaltált lélekkel egy rózsaszínű misztikus világban élt, teljesenelhanyagolván és valósággal éheztetvén az általam bizalommal a gondjaira bízottgyermekeinket – annyira tönkre tud tenni lelkileg és szakmailag is annyirahitelteleníteni tud, hogy gazdaságilag is meg gyengítvén, azt tesz majd velem és agyermekekkel, amit csak éppen akar. Ehelyett viszont az következett be, hogy rögtönazt követően, hogy én végképpen le mondtam arról, hogy őt és a nála levő kisebbgyermekeinket a családba vissza hozzam, találkoztam Joó Violával, akivel néhány hétleforgása alatt élettársakká váltunk, hiszen világossá vált, hogy egymásnak az abszolútlelki társai vagyunk. A sorserők ugyanis, mindig azt támogatják, aki az igazi felelősségeket felvállalja ésaz szerint jár el következetesen, és nem azokat akik az egoista vágyaik kielégítésétkövetve felelőtlenkednek a mások rovására. Emő számításai is tehát, fordítva sültekel, akárcsak a Nagy Puli Attiláé és én nem hogy lelkileg, vagy gazdaságilag
 • megtörtem volna, hanem megerősödtem és a nála levő harmadik – és immár teljesenmegnyugodott és testvéreivel együtt boldogan ugyanabba a művészeti iskolába járó -gyermeket is vissza hoztam az eredeti családjába. Arról, hogy a misztikusanromantikus szerelmi álmai, amelyek beteljesítése érdekében elhagyta a gyermekeit,miként teljesedtek be az új férjével, akiről Medárda azt állítja, hogy az ő műveltségiszínvonala alatt áll, és akiről mások azt állítják, hogy nem a „nők álma” típusáhoztartozik, már nem az én dolgom megítélni. Egy biztos dolgot tudok, és ez az, hogy Emő minden ide vonatkozó szellemiellenállása és tomboló lelki elhárítása ellenére, az ügyészségnek és a rendőrségnekköszönhetően Emő rá kényszerült arra, hogy a Turula számára a törvény általmegszabott gyermektartási díjat kifizesse és ezzel fel oldódott a családunk körül az anegatív energiákból szövődött boszorkány-gyűrű, amely azért keletkezett, mert agyermekeinknek az édesanyja nem akart hozzá járulni anyagilag az ők gondozásához– táplálásához. Az anyagi javak áramlása ugyanis nagy mértékben függ attól, hogy azédesanya akarja-e áldozattal és odaadással gondozni és táplálni a gyermekeit vagynem. És mivel Emő ez ellen a gondolat ellen hevesen tiltakozott és kapálózottszellemileg és lelkileg hónapokon keresztül azt követően, hogy ezt a szégyenletesenkevés gyermektartás kifizetését a bírónő neki előírta, ez a sötét, mágikus erejű anyaiellenkezés is hozza járult a Puli mesterkedései mellett ahhoz, hogy néhány hónapalatt, teljesen leszegényedtünk. A Nagy Puli Attila, még által előidézett kényszerhelyzetemben, én is készítettemazokon a forgalmas magyar blogtereken személyi naplókat, ahol az ő, ha nem isvilág-, de magyarság rengető „művei” megjelentek. Ettől kezdve viszont nem az őrólam keltett és ferdített meséinek az igazi változatait írtam le, valamint azt, hogymennyire nevetséges az, hogy a Titok c. misztikus film eszmei mondanivalóját amagyarság megmentésre akarja felhasználni. (De tényleg: az ember nem is tudjaeldönteni, hogy ez a senkiházi, a magyarsággal gúnyolódik-e, vagy a babonásmisztikát, vagy éppenséggel önmagát figurázza-e ki, amikor ilyen misztikusszamárságokat hirdet, ilyen nemzeti sorsfontosságú kérdésekben, vagy, bocsánattallegyen mondva: ez a besúgó-pap tényleg ennyire hülye?) Nem foglalkoztam többet aPuli állításainak a valóság talajára való visszarángatásával, hanem egyszerűenugyanott közöltem, a komoly metafizikai és asztrológiai tanulmányaimat. Reméltem,hogy ezek sokkal jobban bebizonyítják azt, hogy mennyire vagyok, vagy nem vagyoksarlatán, illetve, hogy mennyire értek a hivatásomhoz és mennyire nem, minthogyha
 • végig a Puli vonatkozó valóságferdítő csúsztatásainak és ferdítéseinek a hamisságátbizonygatnám. „- Köszönöm tehát drága besúgó Pulika, hogy ezekre a nagyszerű népszerűsítésilehetőségekre felhívtad a figyelmemet, mivel mindezt magamtól soha nem tudtamvolna kitalálni. És persze, újból köszönöm azt is, hogy te, éppenséggel te, akit ahazudozásai és az alaptalan rágalmai miatt minden falus társa utál, megrágalmazván,egy életre szóló fényes erkölcsi bizonyítványt állítottál ki a számomra, amely aztgarantálja, hogy a legnagyobb bizalommal fordulhat hozzám bárki, aki úgy érzi, hogya sorsa, a családi, vagy a szerelmi – párkapcsolati élete teljes krízisbe került, sőt:esetleg még az élete is kuttalannak látszik. Hiszen mind a volt feleségem őrültédesanyja által megbuktatott tíz éves házasságomat követő, ezúttal igazi szerelmenalapuló, újra alkotott családommal, mind azzal, hogy az általad előidézett nehéz nyárisorshelyzetből minden szempontból gazdagabban jöttem ki, mint amilyen helyzetbenazelőtt éltem – éltünk, az általad várva-várt gazdasági krízisünk előtt, magam vagyokaz élő példa arra, hogy az életünket és a sorsunkat irányító egyetemes törvényekinkább pártolják és segítik azt, aki maximális felelősségtudat mellett felvállalja ahoroszkópjából kiolvasható életfeladatit, mint azt, aki másnak vermet ás. Persze,csakis azzal a feltétellel, hogy az aki számára a sors-csapdát felállították, elég erőslélekben, hogy a képzeletét és az érzelmeit messze tartsa gyűlölettől, vagyis, hogy nelegyenek, illetve, minél kisebb mértékben legyenek belső, agresszív átélései. A te nyomorúságos sorshelyzeted és gyenge erőnléti állapotod viszont, éppen arra alegfényesebb példa, hogy azokat a személyeket nyomorba döntik a sorserők és azéleterejétől megfosztják azokat, akik az egoizmusuk („dajmonjaik”) sugallatairahallgatván, felelőtlenkednek és a saját életfeladataik felvállalása és beteljesítésehelyett, a mások nyomorba döntésére törekednek és ezzel táplálják a képzeleti,mentális és érzelmi agressziójukat.” Mivel erős volt a vénasszonyok nyara, októberben még mindig kijártam aSzécseni halastavak mellé és ott elmélkedve arra a következtetésre jutottam, hogyideje lenne már nekem is, ezekkel a lényeges és fontos sors-tapasztalatokkalgazdagodva, végre – végleg megszabadulni a gyermekek esetleges jövőbenihányattatásának a képzeteit, önkéntelenül a szülői képzeletem és gondolkozásomhomlokterébe idéző és ott tartó egzisztenciális félelmeimtől. A gyermekeimmel éscsaládommal kapcsolatos vész-képzetek keltésének a hajlamát a sorsképletemben aIV.-es horoszkópház csúcsán álló Szaturnuszommal kvadrátot képező és a tizenkettős
 • (XII.) horoszkópházamban az Uránuszommal együttálló Rák-Sárkányfarkam jelziugyan, de ez annyira áttételes negatív fényszög-kapcsolat a Rák-Uránusz és a SkorpióSzaturnusz között, hogy csak e nyár elején sikerült „lelepleznem”, a volt feleségem:Kozma Emőke, a volt-barátom testvére: ifjú Hajdú Gábor és a volt besúgóm: NagyAttila Puli sors-segédeim áldásos közreműködésének a hatására. Ám egy dolog aszáraz asztrológiai meghatározódást elméletileg tudomásul venni és egészen másdolog, a mély tudattalan világunkba (irracionális képzeleti és érzelmi világunkba)annyira mélyen bevilágítani és a távoli múltunkba annyira vissza hatolni, hogy teljesétvilágítást és karmikus szinten is, feloldást jelentsen ez, a szélesedő körű és mélyülőrétegű önvizsgálat. Hányszor, de hányszor mondta az akkoriban a mostaniszemélyemnél semmivel nem idősebb beavató mesterem, Jon Dumitrescu (Az Eltaelnöke), hogy, amennyiben csak rólad van szó, hagyd magad bátran tévedni, mivelfelismert és beismert tévedés nélkül nem tudsz lényegileg semmit megismerni ésenélkül viszont nem tudsz megvilágosodni és tovább fejlődni?! Hát sorozatban kellett az utóbbi évben tévednem ahhoz, hogy minden, ami agyermekek jövője miatti irracionális egzisztenciális félelemhez kötődik, eszembejusson és mindenre, ami e karmikus késztetéssel kapcsolatos, emlékezzek és oldjam azagresszív félelmeimet, annak érdekében, hogy valahányszor egy – egy hasonló sors-helyzettel, vagy sorsprovokációval szembe kerülök, ne vegyen erőt rajtam nagyon ez afélelem. És ennek a feloldódásnak, ennek a karmikus agressziótól való szabadulástjelentő félelem-eltűnésnek, meg kell történnie még mielőtt az Emőtöl született, denálam levő, tehát az én gyakorlati és spirituális felelősségtudatom hatáskörbe tartozógyermekek felnőtté, illetve fél kamaszokká nem válnak. Vagyis, minimum hét évenbelül, amikor Medárda már önálló felnőtt lesz, Turula viszont, személyi igazolvánnyalrendelkező, tudatos kamasz. Rékáért majd felel Emő anyagilag tovább, Ividőért abátor édesanyja, akinek amúgy sem szegények a szülei. De nekem a három nagyobbleányt el kell vinnem úgy a felnőttkor küszöbéig, hogy mindent, ami fontos azegészséges felnőtté váláshoz meg kapjanak. Ezt viszont, paradox módon, éppen hogycsak akkor és úgy tudom elérni, ha feloldódik és megszűnik miattuk az egzisztenciálisfélelmem! Mert hogyha nem, akkor a sorsképletemben az amúgy is, negatívHoldammal szemben álló Mars-Lilith együttes által jelzett, agressziós Karmámbennem marad, és halálomkor teljesítetlen életfeladattal kell vissza mennem aszellemi világba, hiába vállaltam és gondozok és szerettek bármennyi gyermeket.Furcsa, hogy a gyermekeink iránti szeretet alatt és éppen miattuk, annyi spontánagresszió, tehát harag és gyűlölet húzódhat meg. – Hiszen nekem is csak olyankor jön,
 • hogy halálra verjem („Hogy megszüntessem”) Pulit, amikor arra gondolok, hogygonoszságában még a gyermekeim otthonát is – a lakásunkat – veszélyezteti,amennyiben be jönnének a számításai és sikerülne minket annyira eladósítani. Amikor a nyár végi öt napos éhségsztrájkom után, rá jöttem arra, hogy ahoroszkóprendeléseknek megcsappanásának az oka nem is annyira misztikus, hanemehhez igen is erősen hozzá járulhattak Pulinak az én szakmai és erkölcsihiteltelenségemről szóló internetes cikkei, és ezt több barátomnak és ismerősömnek iselmondtam, illetve amikor ezektől tanácsot kértem arra vonatkozóan, hogy mit tegyek,többen közülük azt a tanácsot adták, hogy mennyek és beszéljek vele. Lássam meg,egyszer, hogy ő mit mond, hátha mégis ki lehet egyezni vele, ti., hogy valaminek azárán, valami ellenében, többet ne mocskoljon, fejezze ezt be és az engem rágalmazócikkeit az internetröl szedje le. Ezért, amikor www.ewrdely.ma c. portálon megjelentaz éhségsztrájkom okait tárgyaló cikk alatti vita-fórumon, Pulinak egy újabbfedőneves gúnyolódása (A rá oly jellemző Szilárdkázása és szélhámosozása),kihasználtam az alkalmat és provokációként, azt mondtam, hogy elviszem neki aKökösi otthonába azt a füzetemet, amelybe a Bukaresti CSNAS – központbankészített jegyzeteimet. Meg is érkezett a nagyképű válasz, hogy nyugodtan mehetek,mivel: „pálinka behűtve, kutya elengedve, ajtókócs a lábtörlő alatt”, és én nyombaneldöntöttem, hogy még azon a héten le utazok Kökösre, nehogy a látogatáselmaradása miatt Puli újból gúnyolódni kezdjen. Másrészt kíváncsi voltam arra, hogyez a személy hogyan merészel majd a szemembe nézni ennyi alaptalan rágalom,illetve ennyi rossz indulatú valóság-ferdítésen és csúsztatáson és általa költötthazugságon alapuló rágalmazás után? Nyomban telefonáltam is, annak a Kézdivásárhelyi barátomnak, aki az ismerőseikörében iskolatáska, ruha és cipőgyűjtést szervezett a megsegítésünk érdekében,illetve, aki egy ottani iskolaigazgatótól kapott segítséget ebben az ügyben, hogy neküldje autóbusszal a csomagokat, mert én utánuk megyek Kézdivásárhelyre, de arrakérem viszont, hogy jöjjön el velem Kökösre tanúnak, annak érdekében, hogy nehogyez a Nagy Puli még rám fogjon valamit, amit én nem teszek meg (Pl. rátöröm akertkaput, esetleg, hogy felszólítása ellenére az otthona felségterületére behatolok ésezzel lakhelyterület-sértést követek el, stb.). Ám ez, a gyermekekkel való utazásunk - akiket eredetileg azért akartam, jóBolondként oda magammal vinni, hogy a szomszédok füle hallatára, esdekelvekiáltgassák azt Pulinak, hogy ne ártson többet a családunknak és ne hazudozzontöbbet róluk és az édesapjukról -, egy kicsit szövődményessé vált, mivel én már
 • korábban megkértem ezt a Kézdivásárhelyi barátomat, hogy érdeklődjön utána annak,hogy egy régi ismerősömet, a hajdani furcsa barátomat, hol lehet Csernátonbanmegtalálni? - Mivel az utolsó értesüléseim szerint ott tanított román nyelv ésirodalmat. Meg szerettem volna követni ugyanis ezt a személyt azért, hogy egyhajdani vitában leírt hasonlatát félre értettem (Ti, hogy: még egy férget sem taposokel, ha nem fűződik hozzá érdekem, nem, hogy téged ilyesmivel megfenyegesselek.”)és bőszült haragomban, azt túl reagálva, a barátságukat megszakítottam. Ugyanakkorszerettem volna elvinni, ennek a roppant érdekes és Pulinál sokkal merészebben éseredetibben gondolkozó, mindig zseniális ötleteket sziporkázó figurának egy – kétpéldányt a Táltos Bolond c. könyvemből, amelyben a főhős ugyancsak érdekes barátjaa személye felépítéséhez és, a „súlyos” mondanivalójú egyénisége jellemzéséhez,felhasználtam e furcsa barátom egy - egy rendkívüli vonását. Persze, jól eltúlozva és aBalog Ádám ellenpontjául szolgáló Géza személyiségéhez illően, megcsavarva. Loránd nevű barátom meg is szerezte a Furcsa Barát felesége telefonszámát, akitén fel is hívtam, de, már este fél tíz felé járván az idő, és a furcsa barát aludt.Megbeszéltem tehát a feleséggel azt, hogy a Furcsa Barát másnap engem visszahívjon, arra gondoltam, hogy Kézdivásárhelyről Kökösre utazván, vagy útban visszafelé, meglátogatom őket is, és Lorándot és Furcsa Embert is be mutatom egymásnak,hátha találnak majd a jövő baráti beszélgetésekhez témát, hiszen ők közelebb laknakegymáshoz. Loránd viszont, még a polaritás törvénye szellemében sem lehetettösszhangban, sem Furcsa Emberrel sem Pulival, mert a kitűzött találka napon,amikorra meg beszéltük a két zsák gyermekruha – táska és cipő elhozatalához,valamint a Kökösre való utazás nyélbeütéséhez alkalmas hétvégi napot, a Lorándfelesége szülei nem tudván a nagy tervünkről, bevásároltak a piacon mindent amiszükséges a „zakuszka” eltevéshez. Így ha másért nem is, de a legalább a gyermekekfelügyeletéhez szükséges volt a Loránd otthon-maradása. Ezért időközben megkérdeztem Furcsa Barátot, aki Maksán várt ránk, mivel kiderült, hogy nem Csernátonban élnek, hogy esetleg el tudna-e jönni velem Kökösre?Nem csak azért, hogy tanúskodjon arra az esetre, ha a furfangos Puli valamiket rámakarna kenni, hanem főként azért is, hogy az utón Maksa felé és vissza, jókatbeszélgethessünk. Így került tehát, teljesen véletlenül, Loránd barátom helyett, a Puliszerint, „Szilárdkához hasonló alak”, a későbbi Revizor, a Puliék Kökösi háza elé,szemtől szembe az anarchista Székely Messiással. Hogy ez az utólag sorszerűnek tűnő, véletlen személycsere, az ügy szempontjábólszerencsés volt-e vagy sem, máig nem tudom, én mindenesetre csak ámulni és
 • bámulni tudok a sors-erők (Misztikus kifejezéssel: a Szaturnuszi „energiák”!)bölcsességén, mivel enélkül, talán én sem foghattam volna bele a gyermekek miattiegzisztenciális félelmeimtől való megszabadulásomba. És nem azért, mert az a FurcsaBarát, akinek a Kosban van a Lilithje is és a Sárkányfarka is, tehát szemben az én és aPuli Mérleg Lilithjével, és akinek úgyszintén teljesen negatív a Marsa, mint a Pulié ésaz enyém, tehát, aki születésétől fogva, még nálunk is agresszívebb, rögtön elemébenérezte magát, miután a szomszédokat meghallgattuk és már írta is a fejében a később aPuli összes műveinek a fórumain megjelenített túlméretezett támadásait. Hanem azért,mert azt a hozzám ítélt gyermekeinknek a biztonsága és jövője miatti egzisztenciálisfélelmemet is, tulajdonképpen ő váltotta ki belőlem legelőször. Az történt ugyanis, hogy éppen hét évvel ezelőtt, (Tehát kereken öt hónappal aTurula születése és a Puli nálam tett utolsó „kölcsönkérő” látogatása után!) FurcsaBaráttal keményen összevesztünk. Ekkor ő, valamiféle furcsa bosszúból, de inkábbminden áron, tehát a teljes rombolás árán is, elérendő diadal-szomjból és győzelmi-mámor - vágyból (Mind a Lilithje, mind a Sárkányfarka a Kosban található!) egy,majdhogynem a Puli sarlatánozásával azonos mondanivalójú cikket készült írni ésmegjelentetni ellenem, mit tudom én melyik háromszéki újságban. Persze én, akkor, amikor az a Puli teljes egzisztenciális és morális nyomorátfelfedező és felfedő Kökösi kirándulásunk folyt (A gyermekeket végül is nem hoztukmagunkkal, hanem ott hagytuk Furcsa Barátéknál, hogy játsszanak a kislányukkal.),ezekről a rég megbocsátott, fordított helyzetű előzményről, éppen a Furcsa Barátvonatkozó kérésének a tükrében is, messze megfeledkeztem. Mint, amiképpen az máregyáltalán eszembe sem jutott Kökösön és később Maksán sem, hogy sok – sok évvelkorábban, még a rendszerváltás első éveiben, Furcsa barátom egyenesen a börtönbejuttatásomra játszott (Sárkányfarkam és Uránuszom a XII. horoszkópházban: azelzártságok és elzáródások életkörében, az igazi, spirituális önmagunk kikotlásának azerőterében.), amikor én egy, a hajdani és a reményteljes parasztgazdák maradékszövetkezeti vagyonát elherdáló, csíki MTSZ – elnökkel, sajtóperbe keveredtem. Azérintett MTSZ elnök beperelt sajtóvétség címén, amiért meg merészeltem írni, hogy azsuba és kalap alatt végkiárusítást szervez a hatvanas években erőszakkalszövetkezetesített gazdák szövetkezeti vagyona elkótyavetyélése érdekében. Furcsa Barát ugyanis akkoriban, tanácskozni és egyezkedni kezdett valami fiatalzugügyvédekkel, akikkel valahol együtt bulizott, hogy miképpen lehetne engem esajtóper alapján börtönbe juttatni és neki így, az akkori elnök - tanácsosi pozíciómat aRomániai Magyar Kisgazdák pártjánál elfoglalni. Érdekes, hogy a sorserők akkor is
 • milyen tekervényes úton vetettek gátat ennek. Engem, mintegy derült égbőlvillámcsapásként, leszólított az utcán egy fiatal román nő, akiről kiderült, hogyfoglalkozására nézve éppen ügyész, és aki az ellenem szőtt bűnszövetségről valamiérttudott (talán barátnője volt az egyik fiatal zug-ügyvédnek?) és azt mondta, hogyamiért mélységesen igazságtalannak és erkölcstelennek tartja, hajlandó ezt aszövetkezést leleplezni, és az akkori Romániai Kisgazda Párt akkori elnökének, akinélén akkor a Furcsa Ember barátom intrikái folytán éppen kegyvesztett voltam,elmondani. És úgy is lett. Az akkoriban még számára erős politikai hatalmat biztosító,szekus-üldözötti nimbusszal rendelkező elnök, azonnal közbe lépett, és a sajtópertleállíttatta. De, a köztünk levő, megromlott viszonyt (Hiszen ahhoz az elnök is túlbüszke volt, hogy be ismerje a magas fokú szégyenletes erkölcsi tévedését velemszemben, illetve azt, hogy hallgatott az intrikára és hagyta magát a velem szembeniviszonyába, Furcsa Ember által befolyásolni. Hiszen semmi metafizikát nem tudott ésezért néhány év múlva, idejekorán meg is halt.), már nem lehetett helyre állítani. A fontos az, hogy életemnek ez a húsz évvel korábban lezajlott momentumának azemlék-foszlánya újból a felszínre tört, miután az anyám a keresztanyáim és a tanáraimáltal mélyen belém nevelt, „mindenkiben csak a jót meglátni” – jellegű, gyáva-maflamagatartásom úgy el rejtette ezt az emléket a tudattalan memóriám egy mély és sötétzugába, hogy, ahhoz hogy ez az emlékem ki szabaduljon, egy negatív csodának kellettmegtörténnie. Éspedig, maga „A Rvizor” fedőneve alatt egy héten át Pulit teljesenirracionálisan és logikátlanul szidalmazó Furcsa Bartátnak, egy közbeeső vírusosmegbetegedés után (Nálunk grippének, Magyarországon sokkal találóbban:influenzának – tehát befolyásolt betegségnek hívják), illetve a betegsége közben,valamiért meg kellett gondolnia magát és egy, a húsz évvel korábbihoz hasonló, újabbnegatív pálfordulást kellett végeznie. Ez a fordított csoda abból állt, hogy FurcsaBarát, hirtelen egyet kezdett érteni Pulival abban, hogy én – De persze, ő általamegértetten és megengedetten... – tényleg sarlatán vagyok! - Amint a vonatkozólevelében éppen ő írta: Van nekem elég józan paraszti és kispolgári eszem, ahhoz,hogy tudhassam azt, hogy az ilyen misztikus és ezoterikus sci-fi, blablákat nem kellkomolyan venni, és szerinte, nekem kell, hogy tudjam, hogy ez csak az ostobatömegek szédítésére, illetve a tőlük való könnyű pénzszerzésre alkalmas, nemérdemesül tehát, értelmes emberek közötti beszélgetés témájának. Az igazság az, hogy nem tudom magam olyan plasztikus-fordulatosan kifejezni,mint a volt újságíró Furcsa Ember, akivel én korábban hosszú napokon és éjszakákonkeresztül metafizikai témákról beszélgettem éveken át, de aki most valamiért,
 • valakinek a hatására (Talán az elkényeztetet egykéjüknél több gyermeket szülnisemmiképpen nem akaró feleségének a hatására, akinek rosszul esett a kérdő-javaslatom, hogy miért nem hoztak össze még legalább egy gyermeket?), számomraérthetetlen, sőt: felfoghatatlan és főképpen: elfogadhatatlan módon, el kezdettvédekezni pontosan és éppen azzal a témával szemben, amibe, hogy úgy mondjam, „őugratott bele” fiatal korunkban. Hiszen, miközben nekem akkoriban csak a misztikusintuícióm volt meg, amiből az un. költői tehetségem táplálkozott, Furcsa Ember,akárcsak Puli is, járt korábban teológiára. De Pulival ellentétben, ő már volt korábbankezdő egyetemista, különböző mérnöki és jogi karokon is, tehát felső matematikát,fizikát és materialista filozófiát is tanult, aminek a következtében a filozofálgató(Tehát a személyesen nem realizált!) spiritualitás kedvenc téma volt mindig isközöttünk, még akkor is, ha ő ezeket az ismereteit az utóbbi időben, mindössze ahallgatósága elkápráztatására és meghökkentésére használta fel, illetve az érdekesnélérdekesebb témáiban végezett okfejtéseinek a kiszínezésére, misztikusan-érdekessécsavarására. Most, amikor írom e sorokat is, el nem tudom képzelni, hogy miért és mitől mentbe Furcsa Barát ebbe a téma-tagadási nyakaskodásba. Csakis arra tudok gondolni,hogy csapongó Ikrek-lélek lévén, akinek a gondolkozását (Merkúrja rá ragadva aNapjára, mint az én furfangosan következetlen gondolkodású anyámnak), a sajátbevallása szerint, évek óta az árnyék- énje zavarja és befolyásolja, a több gyermeketszülni semmiképpen nem akaró felesége befolyásolta ebbe az irányba. Az asszonykaugyanis azt képzeli, hogy én a férjét (Gézát), nem tudni milyen misztikus őrültségekbeakarom bele vinni, annak érdekében, hogy induljunk el a nagy világba kóborolniegyütt, amint tettük azt fiatal korunkban a határait hermetikusan lezáró kommunistaRomániában. – Hiszen ez teljesen őrült gondolat, csak nem lehet ilyesmiről szó...Vagy igen? – Nézzük meg, mit ír Furcsa Géza, ő maga: „Kérdezd meg Pulitól milyen az amikor én bántalmazok. Tartogasd másoknak amimóza kis lelkedet!!! Nem bántalmaz téged senki mindössze megkértelek, hogyamennyiben velem társalogni szeretnél, mellőzd az ostoba értelmezéseidet, sci-fibelemagyarázásaidat, hisz tudom hogy nem vagy annyira hibbant, hogy a sokhókuszpókuszt te magad komolyan vedd. Persze hogy barátom vagy te marha, másképp nem is lehetne. Csak arra kértelekhogy ne rajtam gyakorold a hülyeségeidet. útóljára közlöm veled hogy én nem vagyokvevő semmiféle ezoteriára, asztrológiára, gnózisra, misztikára és másképpgondolkodásra. Amióta valódi kalandot megkóstoltam, nem igazán tud érdekelni a"szellemi kaland", meg zsebfoci, zsebbiliárd. Ha adrenalinszintemet óhajtom pótolni,
 • ellátogatok a Sziklás Hegységbe, Alaszkába, Turkesztánba, Burundiba, a Bukaresiti,Frankfurti, Párizsi vagy Budapesti alvilágba, nem folytatok értelmetlenbeszélgetéseket a lét kitalált dimenzióiról.”Szilárd: -Ilyesmi eszembe sem jutott, hiszen az egészet természetes baráti segítő-akarásból tettem, abban, az egyszerű baráti (hogy ne érzelegjek és ne mondjam: barátiszeretetből!) érzelemből eredő igyekezetemben...,Furcsa Ember: - nos baráti szeretetből hagyd abba azt a sok sületlenséged.Szilárd: - hogy az utóbbi húsz évben szerzett spirituális egészség-megszerzési ésmegőrzési tapasztalataimból neked azokat átadjam, amelyek felmerültek az utolsótalálkozásunkkor a betegségeid kapcsán.Furcsa Ember: - Másokat szédíthetsz, nekem semmilyen cím alatt ne dumáld tele afejemet.Szilárd: - Azt sajnálom tehát, hogy nem ezzel, az én szemszögemből látott és ezérthirtelenjében meg sem értett, mivelhogy tőlem annyira idegen és távol állóproblémának a magyarázatával kezdtem, hanem annak az általad tudatosan, vagytudattalanul felállított logikai buktatónak a felmutatásával, amely lehetetlenné teszmajd a jövőben közöttünk minden normális kommunikációt,Furcsa Ember: - Figyelj Szilárd, ne próbáld velem elhitetni, hogy teljesenmeghülyültél. Dumálgatni lehet de van neked egy jó egészséges paraszti-kispolgáriösztönrendszered/józan eszed. mely megakadályoz abban, hogy a kelleténél jobbanátadd magad a sci-fi hőbörgésnek. Ok szereted a pinát. A sci-fi bla- bla, okoskodásproduktívnak bizonyult. Nagyon is, nem úgy mint a költészet. Ne engem szédíts,Szilárd! A zsebbiliárd, a szellemi maszturbáció, a megvalósítatlan kaland- ésadrenalin - vágy nem jelent semmiféle kommunikációt. Esetleg értelmetlen szófosást.Szilárd: – Hogy lehetne a jövőben egy normális kommunikációt folytatni, amikor te aleg elemibb baráti ösztönből eredő segítő szándékot a személyiségedbe, sőt: azintimitásodba való illetéktelen beavatkozásként, sőt: „agresszív” hatalmi törekvéskéntés aktusként veszel a részemről?
 • Furcsa Ember: - Nem gondoltam, de véletlen sem írtam hatalmi törekvéseidről, ámha te mondod... Ki tudja milyen szándékaidnak adsz hangot.Szilárd - Milyen értelme van még ezen a másiktól való, bocsáss meg: hisztériásönféltési alapon történő bármiféle kommunikációnak, nem, hogy értelmesbarátkozásnak? Miért baj az, ha van két barát, aki közül az egyik olyan, nem-hagyományos és kevésbé ismert spirituális felfedezéseket próbált ki és tapasztalt meg,amelyek a rengeteg korábbi betegsége ellenére, megőrizték, sőt fokozták azegészségét és az életerejét, és ezt természetes és normális folyamatként, önzetlenül átakarja adni a találkozásukkor éppen több betegségben is szenvedő barátjának? Miértérdemel ezért az illető személy olyan durva és teljesen más kapcsolatban állószemélyek között esetleg elfogadható – de még ott sem! - hisztériás elutasítást, hogyaszongya: ”-Jogosítottalak-e fel én”, bocsánat: „adtam-e neked arra jogosultságot,hogy agresszív módon beavatkozz a dolgaimba, és kéretlenül és kérdezetlenültanácsokat osztogass nekem, didaktikusan kitaníts, stb., stb”? (Vajon, amikor ezeket ametafizikai – asztrológiai magyarázatokat adtam a betegségeid kauzális okairól,amiket te most le didaktikusozól, miért nem ellenkeztél, miért nem tiltakoztál akkor,amikor éppen mondtam neked őket? Miért csak most két hét múlva? – Nem értem.Illetve nagyon is értem, de intelmedet megfogadva, meg tartom magamnak aszámomra kézenfekvő magyarázatot.) Már csak azt tudom remélni, hogy valamikor sok sok év múlva, de lehetőleg még ahalálod előtt rá jössz arra, hogy egyenesen halálos vétek (De komolyan!!), egy ilyenbarátságot, mint a miénk volt, meggyilkolni olyan, igazságtalanul a másik fejéhezvágott, ismételten mondom: egyenesen megtorló jellegű, és mélységesen sértőkifejezésekkel, mint hogy: "hányingerem van tőled, és ezért elkerüllek", stb. Hát, haaz volt a célod, hogy – ismétlem: szerintem abszolút igazságtalanul és jogtalanul -engem mélységesen meg sértsél, akkor most aztán sikerült, de nagyon – nagyon jól, ésmost aztán, remélem, nagyon meg vagy elégedve magaddal! Sajnálattal utoljára:Szilárd.Furcsa Ember: - Menj a bús picsába Szilárd itt és most hagyd abba a hülyenyavalygásaidat. Próbálj meg nem szarba vájkáló vénasszonyként nyafogni. Perszehogy barátom vagy csak a sci-fi blabládat ne rám öntsd hanem a kis kurvákra. Teinkább gyere velem Kanadába meg ahova szoktam járni és keress igazi pénztmellettem. Férfi vagy te nem egy nyomorék, nem valami énekes kódis. Ne bőgj, nenyálazz hanem szedd össze magad, és próbálj meg valami méltóságot mutatni nem
 • összetottyanni mint egy idős ... polgárnő. Nem sokára megyek Amerikába, ott mostnincs ahogy neked helyet csinálnom, de március- áprilistól jöhetsz majd igazi pénztkeresni. Nem vagy te még annyira elesett vén szatyor, hogy ne tudnál helytállni. OKnehogy most küzdősportolásodról kezdjél nekem ömlengeni. Egyszerűen bezárom afülem minden marhaságodtól.” Amikor két héttel korábban, a Loránd barátom segítségével újból felvettem aFurcsa Baráttal hét évvel korábban megszakított kapcsolatot, Furcsa Barát mégnagyon lelkesen telefonált, majd interneten írt, hogy feltétlenül mennyek el hozzuk, haarra felé járok mert nagyon vár. Amikor el akartam mondani neki, hogy magamraveszem a felelősséget, a hét évvel korábbi incidensért, mivel az akkor leírt, azonmondatát, hogy „Még egy férget sem taposok el, ha nem fűz ahhoz valamilyen érdek.”Félre értettem, ő közbe szólt, hogy azt felejtsem el, az, a korábbi össze veszésünkegyszerűen nem is létezik. És csakugyan, nagy szeretetben és nagy örömmel fogadtak,és főként mi ketten, a régi barátságnak, az általam annyira hiányolt vidámszellemességében töltöttük el az egy napos együttlétet, és ugyanebben az idilli barátihangulatban, váltunk el, hogy egyszerűen felfoghatatlan az, hogy most utólag aztállítja, hogy ő végig tiltakozott, az un. misztikus nyomulásaim ellen. Sőt: éppen, hogyaz ellenkezője az igaz, nagy érdeklődéssel és figyelemmel, sőt: a megvilágosodásaithálás elismerő szavakkal nyugtázva, követte a metafizikai okfejtéseimet az utóbbiévekben felgyűjtött számtalan betegsége karmikus, illetve hibás mentalitásbeliokairól, amelyeket, természetesen, a nálam levő táskaszámítógépemben gyorsanfelállított sorsképlete tükrében magyaráztam el neki és amely személyes értelmezésekközponti homlokterében a Furcsa Emberhez hasonló, rejtett Ikrek-karmás személyekrejellemző Árnyék-énje állt. Két héttel korábban tehát, még revelációként hatottak rá ezek a magyarázatok ésmaga kezdte elmesélni, hogy mennyire furfangos egy árnyék-énje van neki, akit őazelőtt egyszerűen csak a belső hangjának nevezett, és amely Furcsa árnyék énnek afurfangjai közül nekem most csak az jut eszembe, hogy még azzal is egyet ért, hogyFurcsa Embernek idővel meg kell szabadulnia tőle, de egyelőre, valamiért mégisszüksége van még rá, és így folytatja tovább az ő káros befolyásolását. – Semmi baj,mondtam Furcsa Embernek én, nem kell a belső hangnak azt, mondani, hogy idővelúgy is meg szabadulok tőled, hanem azt, hogy nem is létezel, mert mindössze, azanyánk méhében magzat korunkban meghalt iker-testvéremnek vagy a mentális halál-
 • élménye, halál-gondolata, tehát csak egy ilyen, sugdolózó, negatív gondolkozásimaradvány-minta vagy a többi gondolataim között, aminek semmi köze nincs az ébergondolkozásomhoz. Igen ám, csakhogy én akkor nem számoltam azzal, hogy amennyiben, akárcsak avolt-feleségem esetében is, ha van valaki, az Ikrek-karmás személye lelkéhez közelálló családtag, aki ennek, az illető személy árnyék-énjének a világiasan korruptlogikája szerint gondolkozik és kommunikál - Ez, akárcsak az Emőke esetében,általában az anyák szoktak lenni, akitől a Ikrek-karmát éppen örökölni szokták azemberek. – és aki tehát, ezt a szellemi – morális meggyőződésével ellentétesgondolkozást, az illető személyben akarva, vagy akaratlanul fenntartja, tehát abefolyását önkéntelenül, vagy tudatosan (Mint az Emő esetében tette ezt az anyja!)erősíti, akkor a lehetetlenséggel egyenlő ennek a személynek (Ebben az esetbenFurcsa Barátnak) az árnyék-énje befolyásától és az időnkénti kettős (az általánossalmerőben ellentétes) viselkedésétől megszabadulni! Ezeknek, akárcsak a szegényédesanyámnak, akinek a természeti – pragmatikus gondolkozását megtestesítőMerkúrja (Az ikrek Uralkodó bolygója) éppen úgy rá van sülve a sorsképletében aNapjára (Nyers személyiségére), mint Furcsa Barátnak, időnként ellenállhatatlankésztetést éreznek arra, hogy a szeretteikkel – vagy a legközelebbi barátaikkalszemben, az éppen aktuális viszonyulásukkal szögesen és végletesen ellentétesviselkedést gyakoroljanak. Persze, ezek a személyek, mindössze cirkuszi porondon, tehát rezesbandáscsindaratta és rivaldafény által keltett fokozott hangulatban, tehát lehetőleg extatikusintenzitásban élik meg azt a dialektikusan kétkedő ingázást és kételkedést, amimindannyiunkban lezajlik titokban, és amely jellemző, Ikrek- jellegű, dialektikuskétkedést és kétségeskedést és két- ségbe esést, és belső oda-vissza ingázást és tingli-tangli viselkedést, lupu-hintázást én is, és Viola is, leírtuk az Ikerekről és az árnyék-énjelenségéről szóló tanulmányainkban. Az ilyen személyekkel való találkozást követő, megfelelő konfliktusnak, vagybármiféle „porul járásnak” tehát, emlékeztetnie kell a spirituális tudatossággal élőszemélyt arra, hogy még mindig gyenge bennünk az életnek pozitív céljáról ésértelméről való meggyőződésünk. Illetve arra, hogy még mindig zavarón nagybennünk a spirituális kételkedés abban, hogy amennyiben az egyetemes törvényekszerint élünk (kívül is és belül is) és azok szellemében járunk el életünk minden
 • kérdésében, nem eshet különösebb bajunk, vagy károsodásunk. Illetve, hogykételkedünk abban is, hogy amennyiben az előbbiek mellett, még teljesen meg isvagyunk győződve arról, hogy – ugyancsak az egyetemes törvények szellemébenhelyesen gondozzuk a gyerekeinket és azok horoszkópjából kiolvasható karma-oldásilogika szerint is neveljük őket, azoknak sem eshet semmi baja. Nem eshet baja tehátaz én gyermekeimnek, még akkor sem, ha ezer-egy Nagy Puli Attila és esetleg még adolgainkat valamelyest Pulinál jobban is ismerő Furcsa Barát is igyekszik fertőznikörülöttünk a légkört, és lehetőleg a földig lerombolni a szakmai vagy akár az emberi– erkölcsi – hitelünket, akkor sem! Azért kellett tehát nekem megfeledkeznem arról, hogy Furcsa Ember 1991-ben, egyilyen, hirtelenül jött, árnyék-énes befolyásoltság hatására, börtönbe akart záratni,kihasználván azt, hogy én egy, a Csíkszentgyörgyi szövetkezetesített gazdák maradékjavainak az elkótyavetyélésében járó, MTSZ- elnök üzelmeinek a megírásával olyanveszélyes sajtóperbe keveredtem, ami negatívan is el sülhetett volna, amennyiben aKisgazda Pártelnök, akinek én akkor éppen a Furcsa Barát intrikáinak a következtébena kegyvesztett tanácsosa voltam, nem áll ki mellettem, mert a gondozásomban levőgyermekek miatti egzisztenciális félelmem teljes legyőzéséhez szükségem volt mégsok ilyen, vészterhesnek tűnő lehetőséggel való szembesülésre. Szükségem volt teháta tavaly ősszel arra, hogy a Puli féle veszély kivédése után egy újabb, annál talánsokkal veszélyesebb lehetőséggel is szembe nézzek és attól is megszabaduljak. Ti,azzal, és attól, hogy éppen az a „barátom”, aki a Puli nevetségesen túlzó lerohanásával- még ha nagyon ostobán és valósággal giccses-hiteltelenül is, de - „megvédett”Pulival szemben, esetleg neki áll, és a Puli féle: „Kozma Szilárd egy szélhámos és egysarlatán” - elméletet abszolút megerősítve, azzal akar előállni, amit a Furcsa Barátegyelőre csak a hozzám írt magánleveleiben fejtett ki. Ti., hogy az állítólagos „józanparaszti és kispolgári eszemmel”, ő szerinte, én nem hinnék azokba a metafizikaiegyetemes törvényekben, amelyeket 18 évvel ezelőtt megismertem, és amelyekről ésamelyeknek a szellemében 16 éven át tanulmányokat írok. Illetve, hogy nem hiszek akauzális asztrológia analogikus elvű axióma-rendszerében, amelynek segítségévelhelyre állítottam a gyermekkorom óta ingadozó és romladozó egészségemet, ésamelyeknek a segítségével és amelyekben való hitemnek köszöngetően, helyreállítottam a négy gyermekes családomat, a gyermekeim egészségét, illetveamelyeknek köszönhetően az igazi lelki társammal: Violával is találkozhattam.
 • Feltevődik tehát a kérdés, hogy miért éppen Furcsa Barát kellett ehhez az esetlegeshiteltelenítési - katasztrófával való szembesülés útján történő, egzisztenciálisfélelmemmel való leszámoláshoz? Nos, egyrészt azért, mert ez a lehetséges,hiteltelenítés következtében előálló lehetséges leszegényedési képzeteken alapulóegzisztenciális félelem akkor merült fel bennem legelőször, amikor hét évvelkorábban a Furcsa Barátom, gondolom, az akkor éppen látható módon, velünk ésköztünk, a mi értelmi szintünkön fellazulni képtelen (Talán korábbról nem ismerteFurcsa Barátnak azt a harsányan szellemeskedő személyiségét, aki mindig felszabadula férjében az én társaságomban?), és a magzatával kapcsolatos negatív, tudományos-intellektuális görcseitől vezérelt felesége hatására, majdhogynem hajszálra pontosanugyanazzal a mesével állt elő, mint most Puli az altatókkal. Furcsa Barát ugyanis, ezelőtt hét évvel, meglátván három paracetamol tablettát azasztalomon, azzal állt elő, hogy mekkora hipokrita vagyok én, amiért a hozzámasztrológiai eligazításért fordulókat az egészséges – és szerinte, tehát nem szerintem: agyógyszer-mentes – életvitelre oktatom, miközben én „titokban” úgy-e, gyógyszereketszedek! És, hogy ő majd cikket ír ezért rólam, és a világ előtt le leplez, amennyiben(újból, illetve akkor is az a mese!), vele, vagyis az ő (akkor még csak kialakuló félbenlevő) cukorbetegségével, illetve annak az ő szellemi mentalitásában gyökerező,karmikus okaival foglalkozom, ahelyett, hogy az én, ugyancsak „nem tökéletes”, sőt:szerinte sok kívánni valót maga után hagyó szellemi alapállásommal foglalkoznék,stb. stb. - Szóval akkor kezdtem először arról képzelegni, hogy mi lesz velünk, amennyibenegy, ilyen váratlanul rám valamiért megharagudó személy, előáll egy bárkire bármikorazonnal rá fogható, mivel hogy az övéhez meg a Puliéhoz hasonlóan ravasz, de éppenezért kivédhetetlen csúsztatásokra alapozható vádakkal? Hiszen úgy képzelem, hogy apotenciális horoszkóprendelőket nem érdekli a részletes magyarázat, hanem azonnalkikerülik az asztrológust, amennyiben azzal bármiféle szakmai, vagy erkölcsi gyanúfelmerül. Én hiába tudom, hogy jó asztrológus vagyok, ha a jól bejáratott néphitszerint csak az segítheti ki őt a bajból, amennyiben megbízható orvos, vagytermészetgyógyász az illető. És hiába, hogy én soha nem állítottam elő olyanelméletekkel, hogy egyáltalán nem szabad gyógyszereket szedni, hanem csak aztmondtam mindig, hogy a gyógyszerszedés csak rövid távon és felszínen és hirtelensegít, de hosszú távon azonban, meg kell keresni a betegségek szellemi-spirituális
 • okait és a betegségek krónikussá válását. Illetve azt, hogy a betegségek halálossáválását csakis úgy lehet megelőzni, hogy lassan – lassan felszámoljuk azokat a hibás(karmikus) szokásainkat és beidegződéseinket, amelyek a betegségek kialakulásáhozelvezettek. Ráadásul miért akkora nagy baj az, illetve miért kell attól valakinek az egésztudományát kétségbe vonni, ha egy asztrológus vásárol és be szed négy, vagy hatdarab paracetamol tablettát annak érdekében, hogy hamarabb felgyógyuljon egy kisnáthás-hűléséből, mivel három nap múlva kezdődnek a kerete-edzések, és ott teljesfizikai formában akar megjelenni? És kérdem én, hogy mi van akkor – Ha a Pulinak aFurcsa Barátéval megegyező, de súlyosabb hiteltelenítési meséjét vesszük elő... –hogyha egy asztrológus esetleg altatót is kér az anyjától, annak érdekében, hogy eltudjon aludni, miután egész éjszaka, előbb le vezette a felesége szülését, majd addigvirrasztott, amíg a gyermek és az anyai is elaludt a szülési aktus áldott drámája után ésmég el is takarította a szülés nyomait? Akkor viszont, még úgy képzeltem, hogy nem számít a gyakorlati valóság, mert az,aki rosszat akar tenni és a csúsztatásaival akar hiteltelenné tenni, nem teszi hozzáezeket a rész-valóság magyarázatokat, mint ahogyan Puli sem tette hozza, azinterneten megjelent „Kozma Szilárd megengedhetetlen viselkedése egy beteggelszemben” c. rágalmazásában, hogy az inkriminált „kifogadásuk” és a kölcsönkérésükelutasítása idején, ő és az ők viselkedése még annál is „megengedhetetlenebb” volt azenyémnél, amennyiben megengedhetetlen az, hogy az ember a lakása ajtaján kívülakar látni két gyalázatosan érzéketlen kellemetlenkedőt. (Hiszen ők valósággalbetörtek a lakásunkba, amikor résnyire meg nyitottam az ajtót, hogy mondjam meg, nekopogtassanak többet, mert itthon vagyunk, csak nem vagyunk vendégfogadáshozmegfelelő állapotban, mert éppen az éjszaka és itthon született meg a harmadikgyermekünk.) Én azt is elfelejtettem az ősszel, mint ahogyan ennek a naplónak a bevezetője istanúskodik erről, hogy az első egzisztenciális félelmem éppen a Furcsa Barátnak a„leleplező” cikkírással való fenyegetőzése kapcsán merült fel a képzetrendszeremben.És most ennek az emléknek is elő kellett jönni, mert ezt a magas szintű metafizikaiproblémát, amiben felelős családapaként állok, Hamvas sem, és még Krishna sem, demég Jézus sem, és más metafizikus tudós, vagy vallásalapító próféta sem oldotta meg!Mindannyian megelégedtek azzal, hogy készpénznek fogadták el azt a tapasztalatot,
 • ami szerint, a spirituális életet folytató tanítóknak szegénynek kell lenni, és az életanyagi áldásától megfosztottan kell élni. (Jézus: „A rókának is van ürege, de az emberfiának nincs ahova lehajtania a fejét!”) Szemben a közemberekkel, a hétköznapiangondolkozó személyekkel úgy-e, akik éppen azért vélik hiábavalónak és nemkövetendőnek, vagyis végső soron téves életútnak a szellem-kutatói tevékenységet,mert az vagy szégyenletesen keveset, vagy egyáltalán semmit nem hoz a konyhára.(Még a vallásalapítókról szóló misztikus legendák is vigyáznak arra Hórusztól ésKrishnától Jézusig, hogy e „nagy formátumú” személyeknek ne legyen a fáma szerintcsaládja és gyermeke. A spiritualitás = szegénység nevű misztikus előítélet-sort csakMohamed szakítja meg, aki viszont afféle „nagybani” kereskedő volt, tehát volt amit atejbe aprítani a családjának. Majd Luther töri meg keresztény tanító-vezetőszemforgató szegénységi legendáját.) Ám ugyanakkor, még a maiak is felnéznek ahirtelen meggazdagodó kártyajósokra, valamint a jósolgató, tehát a szélhámosasztrológusokra, akik jó módban élnek, anélkül persze, hogy utána néznének, hogyazoknak, a jövedelmező pozitív jóslatai, mennyiben váltak be a valóságban? És még hagyján azt, hogy minden tisztességes misztikus (tanító, nem Oshohozhasonló szélhámos, vagy útszéli pénzcsaló kuruzsló, vagy állítólagos mágia-tudós, akiállítólag aranyat és pénzt is varázsolt, mint a nem rég elhunyt hindu szent: Sail Baba)úgy oldotta meg ezt, az önfenntártához és a család-fenntartáshoz szükséges anyagijavak megszerzési kérdést, hogy azt mondta: aszkézissel jár a spirituális munka, vagytanítás és ezzel le mondott a legfontosabb életfeladata beteljesítéséről, az elkötelezettpárkapcsolat vállalásról, illetve annak a spirituális szempontból éppen olyan fontosvelejárójáról: a gyermekgondozásról és nevelésről. És ezzel egyenesen eszükbe semjutott az, hogy mit tegyen a spirituális tanító, vagy asztrológus (szellemi munkás),hogyha nem csak magát kell fenntartania, hanem normális számú gyermekes családjátis? Ne gyakorolja élethivatásként éppen azt, amiben a leginkább hisz, hanem csakamatőrként, mellékesen? Érdekes, hogy mind Puli, mind a Furcsa Barátom, mind egymásik régi barátom, aki most munkaerő-vadász, azt hányják a szememre, hogy nemezt teszem... Vagy család, vagy spirituális hivatásgyakorlás, mert a kettő együtt nemmegy, mivel csak a misztikus csalóknak jár pénz, az igazmondóknak, a tényelegesensegíteni tudóknak nem! – Vajon az én logikámmal van-e baj, amiért ezt a„pragmatikus” gondolkozási módot nem tartom sem spirituálisan helyesnek, semgyakorlatilag becsületesnek. Mert ha jézus azt mondja, hogy ki van zárva az, hogy agazdag be jusson a mennyek országába – amivel a tapasztalataim szerint nem értek
 • egyet! – én azt mondom, hogy ki van zárva az, hogy azok az egészségesnek születettszemélyek, akiknek az áldozatkészségéből még egy gyermek gondozására ésnevelésére sem futotta, lett légyen azok akár szerzetesek, vagy apácák is, nem tudnakel jutni addig a boldogságot és egészséget adó kiegyenlített élet-állapotba, amit Jézusa mennyek országának nevezett. Mert hiába, hogy Jézusra is rá fogták, hogy gyermektelen volt, mivel az ő korában,harminc éven felüli férfit be sem engedtek a zsinagógába, amennyiben nem voltmegnősülve, nem, hogy még szentírást is értelmezhessen! És persze: attól volt ő azIsten Fia az ostobák és a ravasz kanonizálók szerint, hogy nem volt gyermeke! – Ezekszerint, Jézus attól volt hitelesen Istennek az egyedüli és kizárólagos fia tehát, hogynem kellett a gyermekeinek enni adnia... – Nagyon komoly, nem? És figyeljük meg:Nagy Puli is, és Furcsa Barát is, és Hajdú Gábornak a testvére is, aki szintén már csakvolt-barátom maradt, mert „jó testvérként” kényelmesebb volt neki a testvére pártjátfogni, a tárgyi valóság szerinti igazsággal szembe nézni, hogy én akkor lennék hitelesasztrológus, ha nem horoszkópkészítéssel keresném a kenyeremet és ezt a tudásomatingyen osztogatnám, ingyen segítenék ezzel az embereken. Vagyis, akkor, ha amatőrlennék, és nem profi! – Mint hogyha az amatőr festők és szobrászok és zenészek, vagykőművesek, vagy betonöntők, vagy informatikusok, hitelesebbek lennének, mint ahivatásosak! Arról nem is beszélve, hogy amiként Pulin nem tudtam az ingyeneshoroszkóp-értelmezéseimmel segíteni, úgy a közeli barátaimon sem. A kiegyenlítődéstörvénye ugyanis, lehetetlenné teszi bármiféle olyan segítségnek a hosszú távúgyakorlati használhatóságát – hasznát – amiért az, aki a segítséget kapja, nem hozzameg a megfelelő áldozatokat. Ezért van az is, hogy az internetről letölthető ingyeneshoroszkópok, gyakorlatilag semmit nem érnek. Én tehát, ez előtt hét évvel erősen megijedtem, amikor Furcsa Barát elküldtenekem a rólam írt, de még nem befejezett és végül teljesen soha be nem fejezett, ésnem is közölt cikkét, amelynek, érdekes módon ugyanaz volt az alaphangütése, ti., őis azt állította abban a készülő cikkében, hogy szerinte (is) léteznek ugyan jólszakképzett, hiteles asztrológusok is, de vigyázat, mert Kozma Szilárad nem az, éskövetkezett a nyakatekert elméleti indoklással leírt eset az asztalomon látott háromdarab paracetemol tablettával. Bár közölte volna a kedves Furcsa barátom akkor azt a cikket! Ez az időszakugyanis egybe esett azzal, amikor egy másik Ikrek-karmás barátom által néhány
 • hónappal korábban elkészített első szép honlapom kezdett az internet (google-) bélitop-listákon az első oldalakra lassan - lassan felkerülni, aminek a következtében,végre beindultak nálam is, a külföldi (Magyarországi) horoszkóprendelések. Akkortehát minden esélyem meg volt arra, hogy megtapasztalhassam azt, hogy egy – egyilyen rágalom cikknek, csak pillanatnyilag és csak addig van hatása, amíg egy kétcáfolat és tisztázó hangnemű cikk ugyanazokon az internet-portálokon, de lehetőleginkább azok alatt, vagyis azokhoz kapcsolódva, megjelenik. De úgy látszik, a sorserőkmég mélyebben akartak és lehetőleg még szélesebb körben akartak Puli által atudattalanomba bevilágítani. Tehát olyan, lehetőleg a korábbiaknál sokkal erősebb, idevonatkozó félelmekben és a félelmek hiábavalóságát leleplező, a félelem-képzetekkelellentétes pozitív tapasztalatokban részesíteni, amelyek tényleg megszabadíthatnakezektől az áttételes, tehát a nem miattam, hanem a gyermekek biztonságos otthonbanvaló létezésének és abban a felelős szülői gondozásban részesülési lehetőségnek azelvesztése miatti félelmektől. Utána ugyanis, hogy Furcsa Baráttal hét éve teljesen elváltak az útjaink, kétszermentem ilyen félelem-teljes perióduson keresztül. Akkor, amikor a feleségem előszörés másodikszor is elhagyott, és mind a két alkalommal, minden jel arra mutatott, hogyez egyben az én asztrológusi hiteltelenítésemet és az elszegényedésünket is magávalfogja hozni és ennek következtében pénz nélkül kell, hogy maradjunk. A valóságbanviszont, éppen, hogy fordítva történt. Miután a rendelések csakugyan meg csappantakkb. a válás véglegességének a tudomásul vételét követő négy – hat héten át, akövetkező hónapokban viszont annyi rendelésem érkezett mind a két alkalommal,hogy alig tudtam azoknak eleget tenni és ennek a rendelés növekedésnekköszönhetően, a második alkalommal Violát is felkérhettem, hogy jöjjön el hozzánk,pedagógusnak és házi asszonynak a gyermekek mellé. És éppen annak érdekében,hogy minden rendelés-igényt kielégíthessek. És ez, a három hónapos fél „üzleti” félszeretői „relációban” eltöltött időszak elég volt arra, hogy felismerhessük egymásbanaz igazi lelki társat és együtt maradjunk. Ez a két félelem-képzeteimmel ellentétes tapasztalat sem volt elég ahhoz, hogy azegzisztenciális félelmeimtől megszabaduljak, mivel, éppen azt követően, hogyViolával nem csak megbeszéltük azt, hogy ő végleg velem - nálunk marad és agyermekeimnek az anyjává válik, ami a tavaly nyár végén esett meg, hanem amikorebbe az összetartozás-érzésbe már bele is éltük magunkat, és amikor a bíróságon meg
 • hozták azt a határozatot, hogy Turulát nekem ítélik, az Emő rovására meg, a Turulaáltalam történő gondozása fejében egy szégyenletesen kicsi gyermektartást meg ítélt abírónő, és miután Emő azt sikoltozta nekem a telefonba, hogy soha nem fogok énneked a Turula 18 éves koráig gyermektartást fizetni, a rendeléseim előbb gyengén,majd szilveszter után, drasztikusan megcsappantak. És innen az olvasó ismeri már azun. gazdasági történetünket, az Emő gyermektartás-elleni fellebbezésével, az első,ajándékba kapott, és szintén ajándékba adott autónak a Hajdú Gábor általi át nemíratásával, és ennek következtében a családi pótlék elvesztésével, Emőnek a külföldönvaló, három hónapos eltűnésével és végül az éhségsztrájkommal. Október elején, amikor a Mérleg - Nap egyértelműen rá fekszik a sorsképletemLilit-Mars párosára, és szemben áll a Kosban álló Holdammal és fél-kvadrátot alkot azOroszlánban álló Plútómmal, valamint ugyancsak fél-kvadrátot alkot ellentétesirányban a Skorpió Napommal és Merkúrommal, úgy éreztem, hogy egyáltalán nemfélek attól, hogy az árnyék énje, vagy a felesége, vagy mindkettő befolyása alatt, aPuli Sarlatán-tézisét igazoló, dupla Kos - karmával rendelkező, Furcsa Barát, valaholmáshol az interneten, vagy ugyanott, ahol korábban a Pulit elmegyógyászati ápoltnakés papagájcsőrűnek és más ilyen szép tulajdonságokkal rendelkező személyneknevezte, elé áll azzal az elméletével, amiket nekem a levelében le írt, és amely elméletvastagon igazat fog adni Pulinak abban, hogy én akkora sarlatán vagyok, amekkorátnem látott még a föld, hiszen mindabban, aminek köszönhetem az egészségemet és azerőnlétemet, valamint egészséges gyermekeimet - és a gyönyörű és értelmes éselkötelezett, de főként, női személyben általam még soha nem tapasztalt gerincesélettársamat, vagyis: az asztrológiában - én nem hiszek! Mert arról, hogy mennyire hiszek én az egyetemes törvényekben és a megváltáslehetőségében, éppen az beszél a legékesebben, hogy október végén, az 58-ik születésnapom előtt három héttel, amikor ezeket írtam, az Olt holtárkában megfürödtem, majda tavak mellől haza költözve, az első dolgom az volt, hogy az egzisztenciális félelmemcsökkentése érdekében, ezt, a Pulit irritáló skorpiói naplót feltöltöttem a prófétának aszékely népét tőlem féltése szellemében írt „leleplezései” mellé.Lásd még: http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei