Kozma Szilárd: A rendeltetesunk

489 views
418 views

Published on

Bevatáási tanulmányok 3

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozma Szilárd: A rendeltetesunk

 1. 1. Kozma Szilárd: RENDELTETÉS Az ember földi rendeltetése nem más mint a megváltás (a szabadság, a boldogság, azegészség) elérése a fizikai világ és a saját teste jelzései segítségével.A föld-karmáról (Részlet) A föld-elem funkciójának és rendeltetésének a megértése (illetve ezek tévesértelmezéseinek a leleplezése) elvezet bennünket az életünk és sorsunk céljának ésértelmének a megértéséhez, a lét és az emberi élet lényegének, vagyis az élet igazirendeltetése és célja megértéséhez, és tulajdonképpen az egész egyetemes létezés céljánakés rendeltetésének a megértéséhez. - A számunkra néha ellenségesnek tűnő sors-mechanizmusok logikájának az átlátásához, és ezzel együtt és végül az igazi, spirituálistisztánlátáshoz. Ezért mondja a Tabula Smaragdina, hogy (Az isteni szellem, illetve abeavatott ember, vagyis: a Thelesma) „Ereje tökéletes lesz, ha a fölre vissza fordul.” Aki nem érez rá, vagy nem ébred rá valamilyen módon, vagy nem lesz rávezetve akártudatos okítással (neveléssel), akár úgymond véletlenszerűen (A sors-viszontagságai által)az alkímiai föld-elem sajátosságaira és jellegzetességeire, vagyis, ismét csak a földön(természetben) való létezésnek és a testben való állapotnak a rendeltetésére és funkciójára,az nem is értheti a sorsa logikáját, vagyis a szellemi öntudatnak és ez által az Isteniszellemnek az emberi testben való létezése értelmét sem, és annak az élete, lett légyenbármilyen értelmes személyről szó, vagy bármilyen jó és pozitív, veleszületett személyitulajdonságokkal és képességekkel rendelkező személyről szó, vagyis: lett légyenbármilyen szerencsés csillagzat alatt született személyről is szó, annak az élete előbb -utóbb (legkésőbb öreg korában) céltalanná, értelmetlenné és ez által felesleges testibetegségek által okozott szenvedésekkel, örömben és derűsen telt napok helyett, ürömmelés keserűséggel telt sorssá változik. A föld elemnek, tehát a fizikai létnek és a biológiai létezésnek van ugyanis a legnagyobb és legfontosabb szerepköre abban a teremtés előtt a Lilith által felbolygatott ésegymással szembe kerülő, egymás szétzúzására, kizárására és minden fajta, más módontörténő tönkretételére igyekvő abszolút léterők között megvalósuló kiegyenlítődésifolyamatban, amit egyetemes megváltásnak nevezünk, és amit az Abszolút lét-tudat indítel, annak érdekében, hogy ez által egyenlítse ki egymással és újra egyesítse a Lilith általszétbontott elemeit és így mentse meg önmagát. - Jézus, mint ennek, az egyetemeskiegyenlítődési lét-rendeltetésnek az első felfedezője (A megváltás hirdetője és tanítója),annyira fontosnak találta a fentiek a megértését (Az ember számára a legfontosabb tudnivalók megértését és ennek a természeti sorsnak az elfogadását!), hogy ennek a sorselfogadáson alapuló kiegyenlítődésnek a szimbólumává változtatván önmagát a halálában,tudatosan provokálta mind a zsidó vallásvezetőket, mind a cinikus Poncius Pilátust, ésáltaluk keresztre feszítette magát (A kereszt, a természeti élet által lehetővé váló sors-értelmezési lehetőségek feltétlen elfogadásának és a személyesen megtapasztalt és átélttermészeti – földi jelek és jelzések megértésének, vagyis a Szaturnuszi őselvvel valóazonosulás szükségének a jele.). Így tanítván és felejthetetlenné és kikerülhetetlenné téveezzel, az utolsó, beavatási leckéjével (Az emberi szívből kitörülhetetlen keresztre-feszítettség szimbólumával.) az egész emberiségnek a személyi sors-felelősség és a
 2. 2. megváltás tanát. Ez szerint, a szellemi jelenségeket és folyamatokat tükröző, illetve aszellemi információt magába befogadni, őrizni és vissza adni képes anyag természetesállapotaiból és tükör-jelzéseiből kell és lehet elsősorban a lényegi sors-következtetéseketlevonni. Vagyis: a szellemi erők által létre hozott és azok által működtetett anyagi világnaka szimbolikus jelzéseiből kell tanulni, és nem a mágikus – misztikus fantazmagóriákból.- Ezt jelenti az, hogy az a személy, aki leginkább ismerte a szellemi világ törvényeit és asorsmechanizmusokat, nem tért ki mágikus erejű misztikus trükköket alkalmazva asorvállalás elől, hanem tudatosan elfogadva, szembe ment azzal, jelezve az által, hogyezzel a végső tanításával, a halálában az egész emberi lét rendeltetésének és céljának aszimbólumává változott, azt, hogy nem létezik fontosabb dolog az ember életében, mint atudatos sorsvállalás, mert csak és csakis az által történhet meg a helyes és a spirituális sors-értelmezés, ha előbb a természeti létezés rendeltetése (Pl. a testi és a lelki fájdalommetafizikai értelme) meg van értve, fel van fogva és el van fel van fogadva a személyrészéről. Az tehát, amit minden, de minden szokványosan elfogadhatónak vélt életnyerésilehetőségben bízó humánus értelmiségi, valamint minden, magát kereszténynek képzelővallásos ember és minden misztikus és mágikus hetet-havat összehordó mystész (Újabban:ezoterikus tanító) csoda-guru, szent és égi geometrikus, hamis próféta, modern vajákos,tehát misztikus csodabogár–kozmetikus elsődlegesen nem ért, nem más mint az, hogy azanyagnak, illetve az anyag léte által keletkező tárgyi valóságnak (rögzíthető, tehátnem letagadható, és nem megmásítható tárgyi információnak), valamint a tárgyivalóságból levonható, vissza-következtetési lehetőségeknek (a szellemi megértésnek),fundamentális (szakrális!) funkciója és kihagyhatatlan fontossága van mind az egyénimegváltódásban, mind az egyetemes kiegyenlítődés által elérhető abszolút lét helyreállításában, új létrehozásában. A volt-feleségemnek egy amerikai csoda-kurzusnak, majdaz önmegvalósító (Szahadzsa) a joga-tanfolyamnak a misztikus tanaitól való meghatódásaés a szó szoros értelmében vett észveszejtése, azért vágott annyira mellbe (És amitől egybőltudtam, hogy amennyiben tényleg csodákra adta a fejét, a házasságunknak befellegzett, deutolsó percig reménykedtem, hogy felébred.), mert korábban ezerszer elmagyaráztam nekiis ezt a tényt. Vagyis azt, hogy miért figyelmeztet arra Jézus, hogy gyümölcséről (Tehát azanyagi megvalósulásáról) ismeritek meg a fát! És persze, mindazt, ami az anyagnak és atárgyi valóságnak ebből a különleges szerepéből következik. Vagyis azt, hogy egyetlenmás, létezési forma sem képes arra, amire az anyag. Nevezetesen arra, hogy a hozzaérkező és a belé érkező információt1) egy- az egyben vissza tükrözze. Vagy2) vissza tartsa (Befogja és tárolja, majd ismét vissza adja), vagy3) határozottan tovább irányítsa, vagy4) befogván az információt, magán keresztül tovább vezesse. Illetve, hogy
 3. 3. 5) a befogadott információ és energia hatására, átalakuljon más formájúvá. És, hahosszabb, vagy rövidebb időre is, de ebben az új formában megmaradjon (rögzüljön).Vagyis tükrözze a belé hatolt és a lényegét képező szellemet.Minden más létezési formában az információ zavartalanul tovább halad és szétáramlik –szétgomolyog és szétfoszlik köd szerűen, de persze, annál jóval gyorsabban, mint a fizikaiköd. És ez akkor is így van, vagyis, akkor is eltűnik ha lényege szerint változatlan marad azinformáció és akkor is, ha lényegét képlékenyen megváltoztatva, valami másidearendszerré változik. Ezért, csak és csakis az anyagban, illetve az anyagi létezésiforma információ-tükrözési és az információ-tárolói, információ-rögzítői tulajdonságamiatt, lehetséges számunkra - Anyagi testtel és szervekkel bíró lények számára! - azinformáció-olvasás és az információ-értelmezés, és persze, a tárolt, vagy olvasott -értelmezett információnak a visszahívása és egyszeri, vagy többszörös, de mindigmegbízható információkhoz vezető felülvizsgálata, vagyis az a cáfolhatatlan ésrejthetetlen és hamisíthatatlan tárgyi igazság, amely az „Ami fent van, ugyanaz mintami lent van” abszolút lét elv alapján, tökéletesen, tehát nem elferdítve, nemhomályosan és zavarosan tükrözi a szellemi valóságot. Hogy ez miért annyira – szakrálisan! - fontos? Éppen azért, mert az anyagnak az akadály, illetve tükör, vagy befogó - kaptáló,rögzítő tulajdonsága nélkül, lehetetlen ellenőrizni és kiszűrni, majd megállítani ésmegszüntetni az idea-világnak és a szellemi világnak, sőt: az asztrális (érzelmi ésérzéki) világnak a Lilith-effektus által okozott torzulásait, szennyező, romboló ésönromboló hatásait, az öncélú és önveszejtő örvénylést. Azért válik ugyanis Teremtővéa Lilith által megzavart abszolút lét és azért hozza létre végül ezt, a szakrális tükrözői ésrögzítői tulajdonságokkal rendelkező az anyagi létformát, és főképpen: azért jött létre avégtelen anyagi univerzumban egy ilyen galaxis (Tejút), és abban egy ilyen bolygórendszer(Naprendszer), és azon belül egy éppen ilyen összetett mozgású és vegyi összetételűbolygó, amelyen lehetővé vált az anyagnak a szellemet magába engedő, és a szellem általműködtethető és ellenőrizhető és értelmezhető biológiai struktúrákká – Földi lényekké! -alakulása, hogy azoknak és annak (Főképpen az embernek) a segítségével, a Lilith általokozott, zavarodottságtól, kábulattól, fertőzöttségtől és torzulásoktól megszabaduljon. Mertami „lent”, tehát a látszólag a gravitáció ereje által sűrített és szilárdított anyagban van,ugyanaz van „fent” a szellemben, az ideavilágban is! És ezért ennyire egyedülálló ésrendkívüli és fontos az anyag és a természeti létezés, mert képes visszatükrözni, ésmegbízhatóan pontos információt adni arról, hogy mi történik a legmagasabb –legfinomabb – dimenziók szintjén. És semmilyen más létforma nem képes erre éssemmilyen más létformának nem lehet ekkora és ennyire kihagyhatatlan szerepe aspirituális és a kauzális kiegyenlítődés lehetőségeiről szóló információ-olvasásban,értelmezésben, vissza-közvetítésben és a visszavezetésben! Ezért szakrális a föld, ezért szakrális az élet és ezért szakrális az embernek a teste, illetveaz embernek a földi sorsa, sorstörténete, és a boldogságra (kiegyenlítődésre) valótörekvése! Ezért szakrális a kereszt, ami nem más, mint az anyagi világ e szakrális mivoltatudatosításának és elfogadásának az ősi szimbóluma. Ebből, a szakrális szaturnuszi – (Ésezért majdhogynem csalhatatlan!) - szellem – anyag, anyag - szellem relációrendszerbőlnyeri az asztrológia azokat a személyi sorsprogramokra vonatkozó, abszolút biztos
 4. 4. információit, vagyis azokat, a spirituális-energetikai struktúra-tömörülések minőségére(egyéni karmájára és megváltási, megváltódási sorsprogramjára) vonatkozó információt,amelyekből akár még bizonyos jövő sors-eseményeket is ki lehet számítani, és amelyszellemi folyamatokat, semmilyen más tudomány-ág nem képes ekkora egzaktsággalmegállapítani. És ezért megváltás ellenes, és ezért Isten ellenes, és ember ellenes minden tudatoshazudozás, intrika, korrupció és csalás. Ezért a lehető legfőbb vétek az információferdítés,vagy az információ-titkolás, a titkolózás, vagyis az anyag által biztosított tárgyi információelrejtése, elferdítése, megmásítása, hamisítása. De éppen ennyire szakralitás ellenes, ésmegváltás ellenes az önámítás és az önkábítás is! És ezért jelenik meg idejekorán, előbb,vagy utóbb a halál, de legalább is a végzetes korlátozás és helyben tartás (A fejlődésre és aboldogulásra való képtelenség) a valósághamisító hazudozó és csaló személyek sorsában.Ezért jelennek meg a teljes visszafordítás – visszaküldés (Szaturnusz) angyalai (Sorserői. -Adott esetben éppen baktériumok és vírusok, vagy funkcionális szervi dereglációkformájában is.), azoknál, akik túl sokáig hazudoznak és csalnak, és így a valóskiegyenlítődést és a valós kiegyenlítődés által biztosított egységesülést lehetetlenné téve:tehát a megváltás földi megvalósulási lehetőségeit gyengítve, vagy azt önkéntelenülblokálva, igen erősen ferdítették elsősorban önmagukon belül, az ő személyi tudatuklegfinomabb mélységeiben élő abszolút tudat számára, a tárgyi (anyagi – földi) valóságáltal tükrözött és tárolt, információt. Vagyis, azoknál akik sokáig hamisították és titkolták aszellemi folyamatokat és jelenségeket értelmező –megváltó tényeket: a fényt. Ezért kell megszűnnie a természetes idő-ciklusa előtt (Az ember esetében pl. 84 éveskora előtt.) minden olyan életformának, vagy emberi kapcsolatnak, amelyben az igazság(Plútó) fénye egy bizonyos mértéken felül kiveszik, vagy el van titkolva valamely félrészéről, és a Szaturnusz szellemisége az, amely ezt a mértéket és arányt megállapítja és azéletet, vagy a személyi kapcsolatot, vagy kapcsolatrendszert előbb elzárja, majd elfojtja ésmegszünteti. Az anyagi létállapot és a természeti (fizikai és pszichikai) életnek a spirituális-tükör ésszellemi adatrögzítő (Szakrális!) mivoltának és funkciójának a boldogulásbankikerülhetetlen és nem eléggé hangsúlyozható fontosságát a keleti metafizika (Véda,Buddhista tanok, Jóga, stb.) egyáltalán nem érti. De legalább is, messze menően ignorálja.(Lásd ide vonatkozóan kiemelt fontossággal bíró, keleti aszkéta tanokat és öncélú fakír-gyakorlatokat, a steril aszkétai és fakír életcélokat.) Ezért képtelen levonni az anyagvisszajelzéseiből a megfelelő egyéni alapállás felvételéhez, vagyis a természetesmagatartások kialakításához vezető logikus következtetéseket, megelégedvén az egyetemesmegváltás magvalósítása feltételeit jelző és az egyetemes törvények szerint strukturálódóanyagi formaváltások jelzéseinek, de főként az emberi test fájdalom- és örömjelzéseinek, amúló illúzióként való kezelésével. Vagyis a fájdalom, a betegségek és a nyomor üzeneteiiránti közömbösséggel. Magyarán, a keleti misztika megelégszik a metafizikai jelenségekés kinyilatkoztatások elméleti (spekulatív filozófiai) értelmezésével, miközben az anyagnaka szellemre visszaható üzeneteit, valamint az anyagi törvényekből és az anyagi formákváltozásaiból kiolvasható lényegi és kauzális információkat ignorálja, elveti, de legalább is,az azokkal szembeni közömbös magatartást és alapállást tanítja.
 5. 5. Nem is lehet eldönteni, hogy ez utóbbi-e a nagyobb vétek, vagy az anyaghoz, az anyagivilághoz való téves viszonyulás másik véglete: az európai bölcsőjű és mára az egésznyugati típusú civilizációra jellemző anyagba-süllyedés, amelynek materializmus már csaka végső karikatúrája, és amely anyagba-butulás szellemi állapota, a természeti világot és atermészeti életet, megélhetési alapnak és élvezet-csikarási (boldogságszerzési)lehetőségnek, vagyis, végső soron, határtalanul kizsákmányolható és kizsákmányolandó„külső” lehetőségként kezeli. El egészen a liberálisan „felvilágosult” stupid nyugatiembernek a saját testének és szervezetének az eladható „értékként” (munkaerőként, vagyéppenséggel eladható szervgyűjteményként) való kezeléséig. Sőt, a nyugati típusú, termelő-fogyasztó spirituális ignorancia még ennél is tovább elmegy: kimondottan csak élvezetilehetőségek (lelki és testi izgalmak) kicsikarására alkalmas állapotnak tartja a természetiléten belül az emberi testet, ami fölött a személy önkényesen – a liberális olvasatban:szabadon - rendelkezhet (Feminista nők pl. a méhük fölött. Szegények az eladhatónak véltveséjük fölött). Egyik véglet sem jobb a másiknál: az anyagi valóság felett lebegni vágyó, fizikai létrevonatkozó illúzió-elmélet és a szintén az anyag és a test jelzéseivel szembeni ignoranciáhozvezető, buddhista nirvána-tan, végső eredményeiben és következményeiben, semmivel semjobb a materiális-nyugati koncepcióknak a tudomány segítségével elérhető életnyerésilehetőségekbe vetett ostoba és majdhogynem állatian alacsonyrendű hiténél. Egyedül aszellemi törvényeknek a természeti törvényekben való tükröződését, illetve a természetitörvényeknek a szellemi törvényekkel való megfelelését tanító, és ezért a természetisorsvállalást és az abból kiolvasható – kikövetkeztethető szellemi magatatást hirdető,eredeti (Nem szekularizált!) kereszt-viselői, természeti sors-elfogadói alapállásnak vanegyetemes vonatkozású értelme tehát, mivel egyedül ez, a misztikus hazudozások nélkülikeresztény alapállás egyezik meg a teremtés eredeti rendeltetésének és céljának alogikájával, az egyetemes megváltás logikájával. Ezért mondja Jézus, hogy vegye felmindenki a maga keresztjét és azt, hogy: „Aki a fiút (A megnyilvánulást: a hinduk és abuddhisták) bántja, annak megbocsáttatik. Aki az atyát bántja (Istentagadók és azIstenkáromlók) annak is megbocsáttatik. De aki a Lelket (Szent Szellemet: a rendeltetéslogikáját) bántja, annak nem bocsáttatik meg.” Vagyis, aki a teremtés és a teremtés általlehetővé tett megváltás alaplogikája ellen dolgozik, aki a Szaturnusz szelleme (megváltásirányába terelgető egyetemes felelősség) és a Plútó szelleme (A teljes kölcsönös egymásbahatolás és egymáson áthatolás szelleme: a kiegyenlítődés szelleme: az egészség, vagyis amegváltás megvalósulása) ellen dolgozik, annak nem bocsáttatik meg. Azt is kell tudniviszont, hogy nem egy külső és tőlünk független (objektív) mindenható erő (SzakállasIsten) az aki nem bocsát meg, hanem a bennünk levő spirituális megváltási ősprogram,misztikus kifejezéssel: a felettes Én-ünk. Máshol meg azt mondja Jézus, hogy (Létezik egy olyan törvény: az abszolútum törvénye,ami szerint: ) attól a személytől, aki sejti, vagy tudja, hogy mit jelent a megváltás (Akiismeri a törvényt és a logikát: a teremtés rendeltetése logikáját), sokkal több igényeltetik(Vele szemben nagyobbak a felettes énjén keresztüli un. égi elvárások ), mint attól, akitudatlan. Tehát, attól aki úgymond ártatlan és még nem tudhatja, hogy tulajdonképpenmiért is jó neki a csalással és a hazudozással: a valóság hamisítással szembeni morálisalapállás, és, hogy e szerint az alapállás szerint, miért is kell neki hazudozás, titkolózás és a
 6. 6. korrupcióban (A létrontásban) való részvételt el utasítva, ezt vagy azt a dolgot és morálismagatartást helyesnek látva, megtennie, illetve nem tennie? Metafizikai szempontból, tehát a Megváltás nevű, isteni igazság (Plútó) logikájaszempontjából két fajta, jellegzetesen negatív (Szaturnuszi) viszonyulás létezik a megváltás(Az atya-anyához való visszatérés: az új abszolút állapot) elérési lehetőségének a zálogátképező anyagi világhoz:1. A jellegzetesen hindu misztika viszonyulása, amely illúziónak tekinti a fizikai – anyagilétet. Vagyis a misztikus közömbösség magatartása, amire talán a legjellemzőbb, hogy egyTeréz Anya néven elhíresült erőtlennek látszó, törékeny kicsi európai nőnek kellettKalalkuttában kikötni a Káli Istennő temploma tövében ahhoz, hogy az elméletifantazmagóriákat elvető, cselekvő szeretet jelentésére: az emberrel való személyes ésközvetlen törődés fontosságára a vallásos őrületükben lelki fakírokká váló hindu tömegekfigyelmét felhívja. Ez tehát a tipikus misztikus lét- és életszemlélet, amely vallásos ésönkényes (A valóságban nem ellenőrzött) metafizikai értelmezések alapján, kizárólag aszellemi világ tulajdonságaival foglalkozik a lényegi (szakrális) fontossággal bíró anyagi –tapasztalati világnak, a testi tapasztalásnak és a fájdalom-jelzéseknek a majdhogynem teljesignorálásával, illetve a személyes benyomások és történések, bizonyos általánosmegfigyelések alapján történő, elméleti-misztikus és mitologikus értelmezésével.2. A materiálisan „felvilágosult”, tipikusan a testi és lelki élvezeti - élvezkedésilehetőségekért, valamint a kényelemért és az élvezetek és a kényelem biztosítottságáértreggeltől estig dolgozó és harcoló, azok lehetséges elvesztése miatt aggodalmaskodó és azelvesztéssel szembeni biztonsági rendszereket létre-hozó, persze: szerfölött gazdaságos éstudományos európai és a nyugati mentalitás, amely minden egyéni, vagy emberiség szintűsorskérdést és sorsproblémát az anyagi lét törvényeinek és tulajdonságainak afigyelembevételével és tanulmányozásával próbál elintézni, illetve, az anyagi-természetitulajdonságok és törvények kijátszásával akar elérni. Vagyis, a keletinél talán mégostobább az a tudományosnak képzelt nyugati viszonyulás, amely az emberi szenvedés ésboldogság kérdését az anyagban és az anyag által akarja megoldani. Az utóbbi, a tipikusanEzsaui, Judási és Fauszti magatartás, amely az anyagba való kábulás következtében amateriális tudománya segítségével, „meg akarja nyerni az életét” és ezért eladja azelsőszülötti jogát: a tudatos sors-irányító szellemi éberségét és sors-idéző, sors-formálómágikus hatású képzelő erejét egy tál lencséért, vagyis a hamar megvalósítható és kézzelfogható – végül is öncélú: - anyagi haszonért. A művelői által természet-tudományosnaknevezett termelői- fogyasztói (nyugati) vallás, legyen az bármennyire humanista ésszabadelvű, teljesen ostobává és így az anyag foglyává, ostoba állattá teszi az esetleg többegyetemen is diplomázott és doktori és más tudományos rangokkal és címekkel hivalkodónyugati embert. A természet-kizsákmányoló és természet-szipolyozó, vagyis a természet-zavaró, természetromboló ideológia segítségével tartható fenn tehát, az a globáliskényelem- és élvezet-fokozási alapállás (Negatív Merkúr, Vénusz, Mars, és Jupiter),valamint az a kényelembiztosítási és élvezetbiztosítási (Negatív Szaturnusz) erkölcsi-szellemi magatartás, amelyben a családapa kizárólag csak a zsákmányszerzői (létfenntartásés élvezetbiztosítói) funkciót és társadalom nevű Bábeltorony- építő funkciókat tölthet be.Ez az, az okosnak képzelt civilizációs (védekező!) ideológia, amelyben, a természetitörvényeket nem azért tanítják az iskolában, hogy abból sorsjavító és sorsbeváltásilehetőségekről szóló – spirituális – ismereteket szerezzenek és ilyen jellegű komolykövetkeztetéseket vonjanak le, hanem azért, hogy ezen „objektív” tudásból álló tudomány
 7. 7. segítségével, a tömegek egyedei minél jobban kizsákmányolhassák a természetet és sajátképességeiket, és ez által megnyerhessék az életüket, éppen annyira öncélú és nevetséges,mind a Kalakuttai külvárosok szennyes utcakövein meditálgató fakír-aszkéták pózai. Kívülállók számára a sors iróniája, a megváltás törvényeit ismerő beavatott számára aPolaritás törvénye következménye az, hogy ez a magát kizárólagosan „tudományosnak”hirdető, anyagba butuló nyugati magatartás éppen a kereszténység táptalaján (Európában)jött létre. Világos, hogy éppen annak a világméretű, csalásnak a következtében alakultak kiez az objektív és az egész földi élő világot a katasztrófába döntő természettudományokraalapozott, „objektív” tanítási koncepció, miszerint a Názáreti Jézus nem a megváltódáseléréséhez szükséges természeti sorselfogadás (Szaturnuszi) és szimbólum-fejtésszükségének leckéjét tanította volna meg az által, hogy tudatosan felfeszíttette magát akeresztre! – Lássuk be végre: annak a világvallás szintű, metafizikai hazugságnak akövetkeztében alakulhatott ki ez a természetrabló materialista ideológia, hogy a Jézuskereszthalála által, a kivételes Istenfiú mindannyiunkat mintegy előlegezetten megváltott,amennyiben az általa soha nem tanított vallásnak a hű követőivé válunk, illetve maradunk.Vagyis annak, hogy miközben ő minden ember számára az első szülötti jogot, vagyis azabszolút léttel való közvetlen kapcsolat létezését és annak a fontosságát tanította (Énvagyok az út, az igazság és az élet. – De ezt nem kizárólagosan magára, az ő állítólagoskivételezett személyére értette, hanem mindenkire!), őt kinevezték összesített ókorimitológiai hősnek: az Isten kizárólagos és egyedüli, megváltó fiának, aki, állítólag emetafizikailag teljességgel szélhámosi szerepkörével, amellyel minket újból és újbólmegfosztanak az abszolút azonosság- tudatunktól, megtestesíti azt a rettenetes vallásoskülönválasztást, amiről Hamvas Béla oly plasztikusan és találóan (Egzakt módon) ír azAndrogünosz 86. pontjában:„Ahol az embernek és minden létező lénynek a létezésben Istennel való azonosságátfelismerik, ott vallás tulajdonképpen nincs. Ahol az embernek a létezésben Istennel valóazonossága homályban marad, és a nem-azonosságra építenek, ott vallás keletkezik. Mert avallás nem egyéb, mint az ember és az Isten nem azonossága, soha nem azonossága, semmikörülmények között nem azonossága és végtelen nem-azonossága. Ebből az ijedelemből ésmegrettenésből keletkezik a létezésben az ember létével nem azonos Isten távolsága ésidegensége. Ami éppen a vallás. Az ember a vallás szerint nem azonos, csupán kép éshasonlatosság. Csak másolat. Mintha két féle lét lenne, Isteni és emberi. Mintha Isten ésember örökre és végzetesen összemérhetetlen lenne. Mintha a vallás a létezést kettészakítaná. Egy felsőbb és egy alsóbb létezésre, aminek a következménye természetesen,hogy a létezést tovább szaggatják, népek és fajok és vallások és VÉLEMÉNYEK(Kiemelés K. Sz.) és arcszínek szerint.”Az anyagi világ szimbolikus jeleiből tehát, sokkal több és értékesebb, mivel igazabb éslényegesebb szellemi, spirituális és metafizikai információkat lehet kapni a sors-feladatainkra és sors-állapotunkra, illetve a sorshelyzetünkre és gyakorlati életfeladatainkravonatkozóan, a mint a szentek, vagy a teológusok által a misztikus élményeik és révületeikhatására írt vallásos, vagy misztikus szövegekből, a tőlük kapott sors-eligazításokból.Ezért megbízhatóbb és értékesebb személyi horoszkópok asztrológiai szimbólumaiból,vagyis a sorsképletek kauzális jeleiből és jelrendszereiből az illető spirituális struktúrák
 8. 8. jellegét felfedő kauzális asztrológia feltárása, vagyis sokkal értékesebb az a sorsinformáció,amely meg mondja, hogy mi van, mint az, amely azt mondja meg, hogy esetleg mi lehet(Jósló asztrológia). Gyakorló asztrológusi munkám során, döbbenve kellett tapasztalnom,hogy a személyi horoszkópjaikban a többnyire földjegyekben, vagy földházakban találhatóKarmikus pontokkal, vagy erősen támadott föld-bolygókkal rendelkező személyek, nem isannyira rögeszmések, illetve földhöz kötött gondolkozásúak (nehéz fejűek), mint ahogy azta klasszikus asztrológiai alapképezettségemmel az elején elképzeltem, hanem nagyon isrugalmas és praktikus gyakorlati érzékkel és technikai intelligenciával rendelkeznek,hanem inkább az a bajuk, hogy túlzottan is jelentéktelennek találják és elnagyolják azt,hogy mit is mond számukra, vagy róluk az a fizikai – természeti valóság amiben éppenélnek, illetve, az a sorsállapot és sorshelyzet, amelybe éppen kerültek. És ezt akkoramértékben, hogy sokszor az, az érzésem támad, hogy az illető személy nem is a föld-karmaáltal jelzett negatív determinációktól, hanem egyenesen valamiféle levegő-karmásdeterminációktól szenved. Persze, az is lehetséges, sőt: valószínű, hogy a föld-karmávalrendelkező személyeknek azon része, amely rögeszmés és un. anyagba-zuhant, vagyis azanyagi érzékelési rendszerektől és az anyag látványától elkábultak, nem kíváncsiak aszellemi valóságra jönnek az olyan asztrológushoz, amely nem jósolgat az anyagi jelekből,hanem mindenkit a saját szellemi realitásra igyekszik rávezetni. Ezért, számtalanszorkaptam például a hozzám forduló, és többnyire föld-karmás jellegű horoszkóppalrendelkező személyekkel szemben magam azon, hogy ilyen jellegű struktúrájúszemélyekkel szemben, én, a Levegő (Mérleg Lilith) karmás és Víz (Rák Sárkányfarok)karmás és Víz napjegyes személy kellett és kell a tárgyi valóságot megvédenem, illetveezeket a személyeket a tárgyi tények cáfolhatatlan valóság- és igazságtartalmáraemlékeztetnem, vagy éppenséggel, a józan paraszti ész logikáját használva (Amitegyébként nagyon unok és nagyon szerencsétlenül szűklátókörűnek találok, de ilyenkornincs más, amit tennem!) rávezetnem. És, amivel a leges leg könnyebben rá tudom vezetniaz embereket az anyagi valóság spirituális funkciójáról alkotott tévedéseikre,tévképzeteikre, illetve az életük és sorsuk anyagi valóságának az ignorálásából, annak azillúzióként való kezeléséből, illetve a szellemi – spirituális zavarodottságukra, az éppen azun. anyagi problémáiknak, vagyis a gazdasági problémáiknak az értelmezése....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Az egyetemes etikára alapuló tisztánlátás, valamint az etika és a tisztánlátás eredményeiszerinti belső és külső mentalitás a boldog és egészséges élet feltétele és nem az anyagigazdagság segítségével elérhető különleges élvezetekben való részesülés és az öncélúszemélyi, vagy családi – nemzeti, stb. biztonság növelése. És ez az egyetemes igazság,aminek a Názáreti Jézus két ezer évvel korábban már hangot adott (Aki meg akarja nyerniaz életét....), soha és sehol nem mutatkozik meg annyira egyértelműen mint egy tíz évvel azezredforduló utáni apokalipszisben. Persze, az apokalipszist ugyancsak nem annak azizgalom-keltő értelmezése szerint használom, hanem az eredeti értelme szerint. E kifejezésugyanis, aminek az elferdített, tragikus értelmét a modern misztikusok annyit koptatták azezredfordulói jelenségekkel kapcsolatosan, nem világméretű tragikus eseményeket jelent,
 9. 9. hanem olyan idő minőséget és olyan idő- helyzetet, amelyben az eredeti és a végső(metafizikai: vagyis fizika előtti és fizika fölötti) igazságok felszínre kerülnek és eredetiértékük és eredeti értelmük szerint értelmeződnek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy akizárólag kényelmi és élvezeti igényeket, illetve a gazdasági szempontokat szolgálótudományos életszemlélet romlást és rombolást okozó vetületeiről lehull a lepel, ésamelyben az ember észreveszi, hogy éppen ugyanolyan üres lelkileg tudománnyal, minttudomány nélkül. Sőt, esetleg még azt is, hogy a tudomány és a technika által előállított,természet-zavaró gazdasági és biológiai "jótettmények" káros (és végzetes!) hatásai sokesetben csak a harmadik- negyedik ember generációk tagjain észlelhetőek. Hogy a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófákat is előidézőtudományos - technikai és gazdasági gondolkozásunk nem csak a természetre hatvégzetesen, hanem az ember belső, pszichikai és szellemi természetében is végzeteszavarokat előidéz. Nem csak az atom-iparról és a vegyszereknek a mezőgazdaságban valóalkalmazásáról, nem csak a génmanipulációról, hanem az orvosi technikák egy jelentősrészéről is ki derült már, hogy hosszú távon katasztrofális következményekhez vezet. Így,például a kézzelfogható eredményeket hajszoló gyógyításnak az un. nőgyógyászatialkalmazása, a “magas” gazdasági- színvonalat elért országok népeinek a számbelisorvadásához vezetett, mivel nem csak az emberi szervezet immun- rendszerét teszi tönkre,hanem elsősorban a nők szülői, élet-adói képességét is. Statisztikai tény, hogy azok a lánygyermekek, akik mesterségesen, vagyiscsászármetszés útján születtek a világra, vagy olyan orvosi beavatkozás által, amely során,a különböző fájdalomcsillapítók hatására, a szülő- anya nem volt mentálisan éber és nemhasználta teljes kapacitásával a saját szülő-erejét, felnőtt korukban szintén nem képeseksaját erejükből megszülni gyermeküket és tudattalanul (önkéntelenül) félnek, mind avárandós állapottól, mind a szülés aktusától. Ezért azokban az országokban, ahol három -négy generációra visszamenőleg divatos a szülés közbeni fájdalom csillapítók használata, azsibbasztás, a császármetszés és a "programozott" szülés, a fiatal nők egyre ritkábban ésegyre több fenntartással vállalnak gyermeket, miközben vagy az állítólag szerencsétlengazdasági helyzetükre hivatkoznak, holott mindössze akkorára nőtt a civilizációs igény,hogy gazdaságilag előre biztosítottnak akarják tudni magukat évekig, illetve félnek attól,hogy a szülés után kevesebb jövedelemhez jutva, lemaradnak az élet világi és érzékiélvezeti lehetőségeiről, vagy arra hivatkoznak, hogy nem tudják megtalálni az igazipárjukat. Holott ezek a zsibbasztott, kábított, vagy altatott anyák, nagyanyák ésdédnagyanyák vonalán a világra jött nő nemű utódokban teljesen megzavarodik az ősiképzet az élet értelméről és rendeltetéséről, aminek következtében, ha tudattalanul ésönkéntelenül is, de szorongnak és félnek a gyermekszülés gondolatától, nem vállalják azáldott állapot (tudományosan: teherkihordás) nehézségeit, a gyermekszülés "kínját". Annakellenére, hogy közülük egyesek "imádják a gyermekeket", voltaképpen gyermek-ellenes aspirituális és a pszichikai mentalitásuk. A szintén gazdasági megfontolásokból a foganáselőtt szedett fogamzásgátlóknak, szintén nagy a gén struktúrákra gyakorolt káros (szülőierőt csökkentő) következménye, nem csak a biológiai, hanem főként a mentális és aspirituális (karmikus) károsodás és degradáció miatt is. Tudományosan, már azt iskimutatták, hogy a fogamzásgátlókhoz használt női hormonoknak a vizeletből - különbözőtermészetes, vagy természetellenes utakon - az ivóvízbe való visszakerülése következtébenaz újabb férfi- generációk nemzőképessége (a férfi ivarszervek száma és vitalitása) ésszexuális képessége is jelentősen csökkent, de ez már csak a fizikai megjelenési formája
 10. 10. annak, amit a keresztény vallásban valamikor még a bűnbeesettségi lelki állapotunkkövetkezményének neveztek. Hamvas Béla szavaival: a modern embernek a globálislétrontás (gazdasági hajsza a boldog és biztosított élet megvalósítása érdekében) logikájaszerinti gondolkozásának a következménye mindez. Nem csak a föld-karmára leginkább jellemző szocialista gondolkozás miatt gazdaságilagtönkre ment magyar nemzet fogy ezen okok miatt látványosan évről - évre, hanem a német,az angol és a skandináv országok "bennszülött" lakóssága is, annak ellenére, hogy agyermekszülést és a gyermekvállalást gazdaságilag igen kedvezően támogatják államiszinten ezekben az országokban. Annak arányában, ahogy a gazdaság-központú nyugatitípusú gondolkozás terjed, a kelet európai népek is átveszik ezeket az előnyösnek tetsző,szülés könnyítési és család- szabályozási eljárásokat, azok is, sokkal rohamosabbansorvadni kezdenek, mint ahogy azt a gyakorlati eljárások szerint logikus lenne. A fent leírt jelenségek csak a jéghegynek a csúcsát képezik, a látványos eredményekethozó tudományos - gazdasági tevékenységünk által előidézett, kevésbé látványoskatasztrofális folyamatoknak. A kényelem- és élvezet és biztonság-keresés mentalitásánalapuló, káros és végzetes (természet-ellenes) tudományos eljárások miatt tehát,apokalipszisben élünk olyan értelemben, hogy egészen jól látható, hogy az emberiség egyrésze a tudományos gondolkozásában ugyan fejlődik, de a szellemében – spirituálisstruktúrájában – és ennek következtében a biológiai szervezetében annál jobbandegenerálódik. A természet-ellenes gazdasági és tudományos tevékenységünk által kiváltottüvegházhatás következtében megzavarodott természet által okozott problémák mellett, avilágiság vége olyan értelemben is bekövetkezik tehát, hogy az emberiség egyre nagyobbrésze lesz képtelen természetesen élni, vagyis orvosságok és mesterséges erősítők ésvitaminok nélkül megélni, mivel a természetes élelmiszerforrásokat (a gabonákat és azöldségeket) tönkre teszi a kapzsiságnak a tudományos szemlélettel össze fonódótermesztése (Lásd gén-manipulált növények nagy hozamú termesztése), másrészt, azorvostudomány és a genetika által beindított természetellenes magzatfoganások és szülésekáltal létrehozott globális gén-struktúra zavarodást, vagyis az újszülöttek biológiaistruktúráinak a globális degenerálódási folyamatát, csak későn veszik észre és mutatják kiaz orvosok és biológusok egyértelműen. És persze, a jelzett folyamat sem állítható majd leazonnal, globálisan és egyértelműen. A megfelelő politikai intézkedések után is, atermészetes rend csak több generáción, sőt: több évszázadon keresztül fordulhat majdvissza, ami azt jelenti, hogy a megfelelő nemzeti és globális intézkedéseket követően,leghamarabb egy évszázad múlva. Ezért a föld-karma által irányított gazdasági rendszersegítségével elkövetett külső és belső természet-zaklatásnak, a közeljövőben a civilizáltemberiség minőségi és számbeli sorvadása lesz az eredménye. A helyreállítás viszont olyan, az anyagi világ eredeti rendeltetése megértésén alapuló,gyökeres szemlélet-változtatást igényel, amit ugyancsak több generáción keresztül éscsakis a metafizikai alapú (kauzális, és nem jósolgató!) asztrológia térhódítása utánlesznek képesek átvenni az emberek. Az ezredvégi kereszt- és katasztrófa- konstellációk,akárcsak a 2O12 utáni apokaliptikus konstellációk, minden józan asztrológus számára atermészeti katasztrófák mellett, a "minden áron jót akaró", élvezői- fogyasztóipragmatizmusnak, illetve az antropológiai és ökológiai katasztrófát előidéző, materialistagazdasági életszemléletnek, vagyis, a föld-karma szerinti ostoba és sötét mentalitásnak akét - három generáción belül bekövetkező teljes "világvégét", vagyis a világias – gazdasági
 11. 11. és materialista-tudományos gondolkozás által kiszolgált, anyagi és öncélú boldogság nyerőiéletszemlélet (nyerészkedő mentalitás) végét vetítik előre.Lásd a részletes kifejtéseket és a vitákat á értekezéseket az:www.aldottelet.comwww.kozmaszilarad.comwww.asztrologosz.comwww.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.

×