Az Igazi Spirituális Tisztanlatásról

1,688 views
1,628 views

Published on

Igzai Tisztánlátás

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • A bennünk levő tanító vár reánk miközben mi várjuk őt
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Az Igazi Spirituális Tisztanlatásról

 1. 1. Kozma Szilárd:A spirituális tisztánlátásnak az előfeltételeiről és a téves valóság-értelmezéskövetkezményeiről Előszó: Amikor az Erdélyi havi lap főszerkesztője által indítványozott - de időközben, az eddigimunkásságom eredményeit sűrítve- összegező, értelmező és tanulmánnyá alakuló –beszélgetést a barátommal magnóra vettük, még nem gondoltam, hogy a dolog majd ennyirekomolyra fordul. Nem tudhattam előre, hogy már a harmadik, negyedik kérdésre adottválaszaimmal, egy olyan sűrű szellemi erőtérbe kerülök, amelyben minden olyan, jól megnem rágott kijelentés, amit az ember az ilyen jellegű, szabadbeszélgetések során, akarva,akaratlanul kimond, nem csak félreérthető lehet. Hanem könnyen az egyes kijelentések azt abenyomást is kelthetik, mintha egy felfuvalkodott, mások munkásságát, tanítását éseredményit lenéző személy lennék. Egy spontán beszélgetésben nem lehet minden szót ésmondatot előre jól megfontoltan elmondani. Másrészt az exhibicionista magtartás, nem csakazon egyszerű tény miatt nem lehet jellemző rám, mert az a személy, aki az életereje azegészsége megszerzése és a harmonikus élete kialakulása előtt, vagyis mielőtt a feleségévelegyütt a harmónia és a kiegyenlítettség útjára ráállhatott volna, rengeteg szenvedést, sokveszteséget és teljes csődhelyzetet megismert, olyannyira, hogy nem csak a fájdalomtól, azátélt események által okozott kimerültségtől, vagy a rá nehezedő „sors-nyomástól”:idegfeszültségtől került, mind gyermekkorában, mind fiatal, majd érett felnőtt korában ishalál közeli állapotokba, és ami ennél is rosszabb: a bűntudat legsötétebb poklába, annaktehát, aki részesült ezen sors-beavatási „előjogokban”, teljesen világos, hogy mi ametafizikai értelme annak, hogy: „Az elsőkből lesznek utolsók..., és annak, hogy „Akifelmagasztalja magát, megaláztatik” (Jézus). Arról nem is beszélve, hogy, egy ilyen, gyökerében hibás szellemi alapállássalelidegeníteném magamtól mindazokat, akiknek a személyes és családi problémáiravonatkozó kérdéseit, kéréseit és horoszkóprendeléseit várom. Az ilyen fajta hibás, rejtett,vagy nyílt önértékelésre alapozott, téves szellemi és spirituális alapállás éppen annak azegészséget és boldogságot hozó egyetemes (Isteni) logikának a sorsunkban valóérvényesülését zavarja meg, amelynek a felfedezéséről és fontosságáról igyekszem aValóság főszerkesztőjét és olvasóit meggyőzni. Ezt az egyetemesen érvényes megváltásilogikát tehát, képtelen lettem volna felfedezni és az életemben - az életünkben - folytonossátenni egy, e logikával ellentétes gondolkozással és egy ellenség- és versenyképzetekrealapozott szellemi magatartással. A spirituális folyamatokra nem jellemző a természeti - emberi világnak a létért valóküzdelmeinek az ellenségessége. Ezért spiritualitás-ellenes, szellemi megismerés- ellenes akonkurencia-logika szerinti gondolkozás és magatartás. Az egocentrikus magatartással és aversengés logikája szerinti gondolkozással lehetetlen a lét forrásánál és gyökereinél állófinom spirituális kérdéseket és tényeket megérteni és ami ugyanaz: meglátni. Anélkül abelső etikai magtartás nélkül, amit Jézus úgy tanít az apostoloknak, hogy „A legderekabb
 2. 2. közületek legyen a legszerényebb.” lehetetlen egy bizonyos szellemi (Szaturnuszi!) határontúl, egy fél lépésnyit is tovább haladni, és Jézus jól tudta ezt. Hiszen éppen az a finom(magas rendű) megváltás- logika: az egyetemesen érvényesülő „Szent KiegyenlítődésiSzellem” logikája, amiről beszélek, képtelen érvényesülni az ember személyiségében,amennyiben valaki még a versengés és a szellemi irigykedés színvonalán tart és azzal atévképzettel él, hogy neki személyesen lehet bármiféle érdeke és érdeme is, azon kívül, hogy„megfeszítetten” (Vagyis minél lazábban, de következetesen) és lankadatlanul igyekszik napmint nap, a minél nagyobb harmónia-képességét elérni az általános emberi és a spirituálissorsprogramjából (karmájából és szvadarmájából) eredő egyéni életfeladatainak a teljesítésesegítségével. Akkor tehát, amikor az interjúban arról beszélek, hogy - tudomásunk szerint legalábbis -sem Krisna, sem Buddha és még Jézus sem világosította fel a tanítványait - és ezen keresztülaz emberiséget - a teremtést kiprovokáló negatív abszolút erőnek, a Lilithnek a létezéséről éstermészetéről, rengeteg misztikus és vallásos félreértésnek engedve ezzel teret az emberitermészetben lakozó „rosszra” és "gonoszságra " (a kívülről az emberbe bele szálló ésugyancsak kívülről azt megkísértő ördög és démonoknak a különálló lényekként valólétezésére) vonatkozóan, vagy az anyák és az utódok közötti szellemi folytonosságot adóspirituális memória létezéséről, illetve az anyai ági örökletes programokról és ezen keresztülarról, hogy a gyermekek az édesanyjuk rejtett, tudattalan szellemi és lelki tevékenységének amegjelenítői is, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szellemi munkám és felfedezéseimbármivel is többet érnének az övékénél. Hiszen az ilyen kivagyisági képzeteken alapuló,primitív versengési mentalitás negatív erőket idés, amellett, hogy nevetséges és fölöslegeshiábavalóság is, aminek szellemi szinten értelme nincsen pozitív értelme és következménye.Hanem mindössze ezeknek a metafizikai jelenségeknek és tényeknek a mielőbbi tudomásulvételének, az életbe - vágó - az ember és a föld jövőjébe vágó, fontosságára akarom felhívnia figyelmet. Amint a beszélgetés olvasása során ez kiderül, ezeknek a szellemi tényeknek ésjelenségeknek - a Lilithnek és az általa kiváltott létteremtésnek, illetve a Teremtés és a Léteredeti funkciójának és értelmének a megismerése, a beszélgetés (interjú) címéül választottszellemi Tisztánlátásnak a kérdéséhez vezet bennünket. Ez viszont rengeteg félreértésre éssajnos: misztikus szélhámoskodásra is lehetőséget és alkalmat ad, ezért feltétlenül szükségesebben a kérdésben minél árnyaltabban, ám ugyanakkor pontosan is fogalmazni. Egy spontánbeszélgetésben viszont, ezt nem mindig lehet elérni. Arra kérek tehát minden olyan olvasót,aki úgy érzi, hogy bizonyos fajta és mértékű, veleszületett, vagy misztikus gyakorlatok útjánelnyert tisztánlátói (pl. auralátó) képességgel bír, ne bántódjon, vagy haragudjon meg, akkoramikor ezeknek a képességeknek az elégtelen és a legtöbb esetben nem célravezetőmivoltáról szólok, mert nem ezen képességeknek a létezését, vagy létjogosultságát vonomkétségbe, hanem mindössze arról beszélek, hogy az, aki bármilyen útmutatás alapján iselindult ezen a megismerési élet-úton, nem szabad megállnia, illetve megrekednie a médiumiérzékelési képességek, az un. dimenzió-látás kifejlesztése és gyakorlása szintjén. Továbbkell lépni az egyetemes létezés kauzális hatásmechanizmusainak a teljes értékű megértéséig,a nagy TEORIÁIG: az Isten-látásig.
 3. 3. És mindezek mellett, vagyis a spirituális tisztánlátás bonyolultan kényes kérdése mellett,ott van a szeretet nagy kérdése is. Élettapasztalatom és metafizikus asztrológusitapasztalatom az, hogy a legtöbb ember a szeretetet kegyetlenül összetéveszti a humanistaérzelgősséggel, a lényegi kérdések tisztázatlanságával, az igazság kiderítése és érvényesítéseérdekében folytatott erőfeszítés, a vita és a harc teljes elvetésével. Rengeteg, a kezdetbenmindig rejtett, de idővel egyre nyíltabbá váló gyűlöletet, kiábrándulást, majd közömbösségetés végül a szellem világától való elfordulást vált ki a szeretetnek az érzelgősséggel és akegyes hazugságokon alapuló látszat-békével való összetévesztése. Ezért, az így gondolkozószemélyek számára, ezek a beszélgetések, jobban mondva a néhol szenvedélyessé válóválaszaim, „szeretet-hiányosnak” tűnhetnek fel, és egy adott pillanatban olyan érzéseitámadhatnak annak, aki „hazudj valami szépet” (Presszer Gábor: LGT) sláger- és érzésvilágkorrupt alapállását összetéveszti a szellemvilág logikájával, hogy a szeretet hirdetése ésmegvalósítása helyett én egyenesen ellenségeskedek. A szeretet ez első teremtői őserő ésnem kell azt hirdetni, tanítani, hanem diszkréten és bátran áramoltatni annak, aki képesnekszületett erre, illetve, aki képessé tette magát erre. Asztrológusként megfigyelhettem, hogyamikor valaki túl sokat beszél a szeretetről, ez a legtöbb esetben éppenséggel annak ahiányát, illetve a minimális voltát jelenti - jelzi az illető személy lényében, ami a személyihoroszkópokban a Neptunusz, a Jupiter és a Mars támadott (negatív) fényszögelésébenjelenik meg. Ezek az emberek inkább azért hangoztatják a jóságos viselkedés és a kegyeshazugságok árán, vagyis a kompromisszum és a korrupció árán vállalt felszíni és hamis békefenntartásának a fontosságát, mert nem születtek azzal a képességgel, hogy az úgynevezettnyers életenergiákkal bánni tudjanak és a neveltetésük közben sem vezette rá őket erre senki.Vagyios nem szeretnek és nem is tudnak az igaság érvényesítése érdekében harcolni,közvetlen és nyílt konfliktust vállalni. Ezért hajlamosak azt hinni, hogy az igazság mindigott van, ahol a látszat-egyensúlyt és látszat-harmóniát fennnató emberi és világi erő éshatalom áll, csak éppen, hogy ne kelljen erőfeszítéseket tenniük és harcot, konfliktustvállalniuk annak érdekében, hogy az igazság a felszínre kerüljön. Ezeknél a személyeknél a„mindent megbocsátó és mindent elnéző” szeretetről szóló prédikáció mindössze akonfliktusok elkerülését szolgálja, mivel nincsenek tisztában azzal ez elemi ténnyel, hogyahol nincs igazság és az alephelyzetek, alapviszonyok nem tisztázottak, ott valójában szertetsem létezhet, és éppen ők, a látszat-béke szeretők és fenntartók rendelkeznek a legagresszívebb mentális és képzeletvilággal, amelynek a mágikus hatásai és e hatásokkövetkezményi veszélyesebbek a hétköznapi brutalitásnál. És ha valaki úgy képzeli, vagy azt állítja, hogy ezzel az állításommal, a szeretet- képtelenségemet akarom leplezni, megkérdezem, hogy meg tudja-e gyógyítani a gyermekeit pusztán az által, hogy azokat a saját mellkasára, vagyis a kis szívüket a saját szíve fölé helyezi? És megkérdezem, hogy haza mernek-e állítani többször egymás után, egyetlen ajándék nélkül, amikor egy, vagy több napig a családjuktól távol voltak és el tudják-e képzelni azt, hogy az élettársuk és főként a gyermekeik így is kitörő örömmel fogadják haza? Az én gyermekeim ugyanis „szöknek ki a bőrükből”, amikor egy-két napos hiányzás után belépek az ajtón, pedig jól tudják, hogy nem csak gyermek öröm-szerző ajándékkal nem igyekszem növelni a jókedvüket, de semmilyen más módszerrel nem igyekszem a kegyeikbe férkőzni, hiszen nálunk a szeretet nem külső megnyilvánulás,
 4. 4. hanem belső állapot. Ezt a gyermekek akkor is érzik és tudják, amikor dorgáljuk, vagy fenyítjük őket, tehát mesterséges öröm- és boldogságkeltésre, ajándékokkal történő mesterséges szeretet-gerjesztésre nálunk nincsen szűkség. Ugyanakkor arra is fel szeretném hívni az olvasó a figyelmét, hogy tisztában vagyok azzal,hogy a teljes megismerés, akárcsak a lét maga, soha nem fejeződik be. Még a halálunk utánsem - sőt: még csak azután kezdődik igazából! Persze, ez csak akkor, ha előbb az életünkbenjól elvégeztük az általános emberi és a horoszkópokból kiolvasható egyéni életfeladatainkat.Annak ellenére tehát, hogy nagy műgonddal és a gyakorlatiasság igényével írtam meg ésfolytattam egyedül a szellemi valóságnak a fizikai és a pszichikai valóságra gyakoroltkövetkezményeiről szóló válaszaimat és eszmefuttatásaimat, még az után is, hogy az interjútMurgu Pállal befejeztük, nem állítom azt, hogy mindent, ami tudnivaló a tisztánlátás, illetvea téves (júdási) látásmód és gondolkozás következméyeinek a témakörében, elmondtam,vagy leírtam volna. Mert amiként a lét maga és az emberi gondolkozási is határtalan, atévképzetek szerinti életképzeletünk által létrehozott valóság által okozott fájdalom ésszenvedés tengere is határtalan. Ellenben azt már nyugodtan állíthatom, hogy az itt felvetett,vagy jelzésszerűen érintett témaköröket és részterületeket, ennél sokkal nagyobbpontossággal és teljességgel kifejtettem előzőleg a konstellációk szerinti tipikus viselkedésiformák és a megfelelő jellegzetes betegségek és sérülések közötti szellemi összefüggésekről,a fájdalom és a szenvedés metafizikai jelentéséről, a bolygók spirituális jelentéséről, aLilithről, az egyetemes törvényekről, az örökletes anyai ági sors-programokról, aféltékenység metafizikájáról szóló tanulmányokban. Sőt: az itt kifejtett megváltás-logikatermészetét is részletesen kifejtem a Beavatás című, egy évvel korábban írttanulmányomban. A spirituális tisztánlátás jelenségéről szóló állításaim tehát csakis ezeknekez elolvasása és megértése által értelmezhetőek helyesen. Tanulságos olvasást kívánva tehát, még egyszer arra kérem önt, hogy ne hagyja magátfélrevezetni az első benyomásai által és csak az után engedjen az olvasás közbenmenthetetlenül felmerülő etikai ítélet-hozási késztetéseinek (kísértéseinek), miután az egészközölt anyagot - esetleg többször is... - elolvasta.Barát:- Majdnem egész nyáron hiányoztál Csíkszeredából. Külföldön jártál?K.SZ - Nem. Nem külföldön jártam, hanem belföldön, a szónak materiális értelmében is, defőként spirituális értelmében, úgy, hogy tartózkodás szempontjából, majdnem az egésznyarat egyetlen erdélyi helyiségben, egészen pontosan: a Sepsibesenyői tó partján töltöttem.Régi vágyamat és az egyetemes öntudatom hangját, a Szellem hívását követve tehát, acivilizáció stresszétől valamelyest izoláltan, a belső világ tájain: a szellemi, spirituális éskauzális tájaimon járhattam. Ha nem is egyfolytában, de éppen eleget ahhoz, hogy a napiteendők mellett, háromszor is elolvashassam figyelmesen Hamvas Bélának Az ősök nagycsarnoka című művének az első kötetét, és az ott olvasottakon meditálva, azt, amit azalkimisták a harmadik szem kinyitási műveleteként emlegetnek, megvalósíthassam. Ahhoz,hogy, eben a nyugalmas szellemi háttérben a spirituális naplóírás segítségével, hosszú ésmély meditációkban a felettes énemmel való kapcsolatomat megerősíthessem, hogy azegyetemes egység-érzetemet, az egyetemes lét-tudatomat (a védikus szanszkrit irodalom
 5. 5. szerint: teremtői-azonosság tudatomat) tisztíthassam és elmélyíthessem. Misztikus körökbenezt egyetemes szeretet-meditációnak nevezik, én viszont megváltás-meditációnak,boldogság-meditációnak is nevezem, mivel a meditációhoz szükséges lehető legellazultabblelki és szellemi állapotban átélt és kiáramoltatott szeretet, egyesülvén az eleve bennünk levőfénnyel (spirituális értelemmel: az isteni szikrával) az abszolút állapot boldogság-élményéteredményezi. Egyébként ez azért is hasznos, mert ennél, az egyetemes kiegyenlítettségi -boldogsági állapotban való "ücsörgésnél" jobb és hatékonyabb gyógyszer nem létezik, éssegítségével, lassan - lassan, de maradéktalanul eltűnnek a szervezetemből - és mindenkineka szervezetéből el kell, hogy tűnjenek - a gyermekkoromban létrejött és a felnőtt korom elsőfelében krónikussá vált számtalan betegségem utolsó maradványai is.- Igen, máskor is beszéltél, illetve írtál a Valóság olvasóinak a meditáció általánosgyógyhatásáról és más, "sorsjavító" pozitív hatásairól is. Talán erre is rátérünkkésőbb. Egyelőre arra lennék kíváncsi, hogy ezúttal is egyedül sátoroztál, mint ahogyszoktad a korábbi években, a Csík környéki hegyekben?- Nem. Ezúttal egy, az asztrológia iránt igen komolyan érdeklődő, és ami talán ennél isfontosabb: igen jó humorérzékkel megáldott sepsiszentgyörgyi ismerősöm félkész villájábantöltöttem a fél nyaramat, dolgozgatva, a tóban nagyokat úszva, olvasva és meditálva. Akorábbi évekhez képest tehát, nem kellett törődnöm az időjárás, az idén különösképpenszeszélyes változásaival - bár nem szeretem a klíma természetes változásaira ezt a kifejezésthasználni, de hát mit tehetünk, ha brutális módon bele matattunk a természetbe, és mostisszuk ennek a levét: viszontagságaival -, mint régebb a sátorban. De így is jó sokáigegyedül lehettem, egészen pontosan: a családom megérkezéséig, és amint mondtam, jó sokatés mélyen meditálhattam amellett, hogy teljesen egészséges, sportolással - karatézással -egybekötött természeti étrenddel egybekötött, tiszta életrendet is követhettem. Utóbbi méginkább hozzásegített a gyermek- és fiatalkoromban nagyon megrongált egészségemhelyreállításához, a szellemi elmélyüléshez, a spirituális látásmódom, az un. szellemitisztánlátásom további fejlesztéséhez, élesítéséhez és határozottá tételéhez. De nem kellöncélú remetéskedésre, misztikus elvonulásra gondolni, mivel elsősorban az Erdélyi HamvasBéla Baráti Társaság nyári táborának minimális civilizációs feltételeit megteremteni, vagyistábort szervezni és tábort tartani (nem csak szervezője, hanem főelőadója is voltam atábornak) utaztam el itthonról öthéttel a tulajdonképpeni tábor előtt, és a félkész villaépületébe és udvarán akadt bőven tennivaló. Talán az is ismeretes, hogy nem vagyok affélecsodabogár misztikus, hanem két lábával nagyon is a földön járó, három gyermekescsaládapa, és miután lakhatóvá tettük a villa nagyobb részét és az udvart is sikerültbekertelni, a feleségemmel együtt (aki ugyancsak előadója volt a tábornak) kijöhetett ahárom apró kislányom is, vagyis, ők több mint egy hónapot tölthettek velem a természetben.Ez a részlet azért fontos, mert ha nem tudhattam volna őket magam körül, akkor nemsikerült volna ilyen mélyen behatolni a spirituális dimenziókba. Ide tartozik ugyanis az is,hogy metafizikai perspektívából teljesen téves az a hagyományos elképzelés (és vallásosanberögződött gyakorlat), miszerint a lelki tisztulás és a spirituális élet föltétlenül teljesizolációt, vagyis hónapokig és évekig tartó egyedüllétet és magányt követel. Ez az ósdi
 6. 6. elképzelés éppen olyan tévedés, mint neki az ellentéte, vagyis az a modern koncepciópéldául, hogy az igazság a közvéleménnyel megegyezik, és hogy az igazság eldönthetőtöbbségi szavazás útján. Vagyis az, hogy amiért "mindenki így csinálja, vagy mindenki azona véleményen van", akkor a mindenkinek igaza van és a mindenki jól is csinálja. Egyikvéglet sem jobb a másiknál. Az sem jó, hogy ma az emberek állandó stressznek nevezett,külső és belső irritációban élnek és nem teszik lehetővé önmaguk számára a lecsendesülést,az ingermentes állapotban való létezést, és ebben a nyüzsgésben elveszítve az autonómgondolkozási képességüket, "a mindenkire" hivatkozva teszik ezt, vagy azt. Nem látják azt,hogy az "a mindenki", akire hivatkoznak, csak külszínre él jól, mert amennyiben a sminkmögé benézünk, azt látjuk, hogy folyton irritált, ellenségeskedik, számon kér, alakoskodik,hamis információt közöl (hazudik), elégedetlenkedik, sőt: gyűlölködik. Hogy időzavarban ésidőkrízisben van, stresszelt, általában beteges, és ha nem alkohol, dohány- vagygyógyszerfüggő, akkor személyi-függő, párt-függő, jobb esetben vallás-függő, de a lényeg,hogy "a mindenki" általában nagyon nincs jól önmagában. Akkor miért kellene erre, alényegében boldogtalan és egészségtelen mindenkire, az így szokásra hallgatnunk? Olyansivárak és elégedetlenek akarunk-e lenni mint ő? Ám ugyanígy, e tipikusan fogyasztóimagtartásnak a szöges ellentéte sem jó: annak ellenére, hogy rövidtávon hozhat jóeredményeket, akárcsak a gazdasági fellendülés, de gyakorló asztrológusként azt ismegfigyeltem, hogy hosszú távon biztos csődhöz vezet, az a spirituálisnak képzeltmagatartás is, ami az egyre divatosabbá váló un. ezoterikus társaságokban és misztikuskörökben észlelhető, ahol mikor a környező közösségtől való elszakadást és az öncélúmagányba való elvonulást, mikor a kis csoportokon belüli lelkesedést, vagyis azérzelgősséget, a szellemi magasztosságtól való meghatódást, az entuziazmust, magyarul: azoda -s vissza levést gyakorolják. Mindezt összetévesztik a szeretettel, és ami még ennél issikamlósabb: a fantáziálást összetévesztik a metafizikai valósággal, vagyis a valóságtólelszakadt fantazmagórikus elméleteket a spirituális és a kauzális igazsággal. Ennekköszönhetően például az így, ezzel a téves és gyökeresen elhibázott szellemi alapállássalgyakorolt meditációk, majdhogynem semmit nem érnek, vagy legalábbis igen keveset érnekés a kezdeti megnyugváson kívül, hosszú távon semmiféle olyan gyökeres változást nemképes beidézni a gyakorlók szellemi és lelki struktúrájában, és ennek következtében asorsukban, amely az életük minőségét ténylegesen emelné, jobbá és egészségesebbé tenné.Egészséges szellem-kritikába ágyazott humorérzék nélkül tehát nehéz, nem csak tisztánlátólenni, hanem egyáltalán emberszerető, egészséges ember lenni. Enélkül többnyire aközvetlen társadalmi - közösségi köreiktől elszigetelődő, misztikus csodabogarakká válnak,akik inkább csak azzal ámítják magukat, hogy boldogabbak és egészségesebbek, mintkorábban voltak, mintsem hogy azok a misztikus tanok, amiket vallásként követnek ésesetleg hirdetnek, kreatív módon: láthatóan, érzékelhetően és észlelhetően pozitív minőségiváltozásokat idéznének be a sorsukban és az életükben: a családtagjaikkal, barátaikkal,ismerőseikkel és munkatársaikkal való hétköznapi viszonyaikban. Visszatérve tehát azelvonulásra, az öncélú magányosság spirituálisnak látszó, ám valójában meddő és sterilromantikájára. Engem katolikusnak kereszteltek, annak neveltek és így kaptam az elsőkeresztény beavatásomat is, a bérmálást. Mindezek ellenére, több mint egy évtizede, hogynem hiszek a család és főként a gyermek nélkül élő személyek (és így, ebben az esetben a
 7. 7. cölibátusban élő papok, remeték és szerzetesek) és a természetes életrendtől eltérő életmódotfolyató személyek, az úgynevezett szentek, vagy misztikus tanítók, joga guruk példájának aspirituális értékében, a szűkebb és tágabb közösségekre pozitívan visszahatni képesértelmében.- Na, ez igazán érdekes. Katolikusnak vallod magad, és közben nem hiszel a családnélkül élő papok, szerzetesek és remeték, valamint az egyesek által példaadónak véltszentek rendkívüli életének és sorsának a spirituális értékében… . Ugyanakkorasztrológus vagy, ahogy te mondod, metafizikus asztrológus, és lám, a keleti guruk éslámák életmódját is elveted, akik ugyancsak nem folyatnak szerinted természetesneknevezett, családos életet.- Katolikus, a szó eredeti értelme szerint egyetemeset jelent. Az egyház, amely katolikusnaknevezi azt a dogmarendszert, amelyet hirdet, ezt jogtalanul teszi, nem csak azért mert rajtakívül van még négy un. világvallás a földön, hanem azért is, mert távol áll attól, hogyegyetemesen érvényes magyarázatot tudjon adni a lét és az élet minden kérdésére, azokra aminket, több gyermekes családanyákat és családapákat közvetlenül és mindennap érintő,életfontosságú kérdésekre például, amelyeket az Erdélyi Hamvas Béla Baráti társaság tagjaiis vizsgálnak például. Arról nem is beszélve, hogy már csak a cölibátus által is lehetetlennéteszi azt, hogy un. egyetemes létélményhez és ezáltal spirituális tisztánlátói képességhezjussanak a papjai, hiszen a családtól és a szexuális élettől fosztott papok nem élhetik át azélet teljességét, ami az egyetemes egységélménynek és egységtudatnak az elemi feltétele. Anormálistól eltérő életrend, a rendkívüliség keresése és választása, akárcsak a fanatizmus,megfosztja az embert attól, hogy teljes élettapasztalatokat szerezzen, hogy az életeegyetemes értékét és értelmét ténylegesen felfedezze, hogy ne fantazmagóriák vezessékspirituális életét és képzeletét. Nem hiszek tehát a papok, a remeték, a szerzetesek, valaminta keleti vallások misztikus lámáinak és guruinak a család- és gyermekmentes életének azállítólagosan tisztító - megváltó értékében, mivel gyakorló asztrológusi tapasztalataimalapján, nem csak a magzatelhajtás esetében, hanem minden esetben károsnak bizonyul agyermekáldás elleni védekezés. Káros tehát annak a bármiféle módon történő elkerülése,elhárítása, vagyis az egyetemes teremtés (Isteni!) törvényével való szembeszegülésnekbármiféle vallásos eszmeiség, vagy tudományos fedőnév alá rejtett (pl. un. tisztaságifogadalom, vagy családtervezés) kikerülése, elhárítása, kicselezése. Azt is tapasztalnomkellett gyakorló asztrológusként, hogy az élettársi - házastársi viszony megtagadása, vagyis aszexuális élettől való teljes tartózkodás, spirituális - metafizikai szempontból semmivel nemjobb annál, mint amit az ószövetség Onán bűnével illet, és lényegileg nem más, mint az életlényeges és spirituális szempontból elkerülhetetlenül fontos tapasztalatainak, vagyis atényleges harmónia-képességek elnyeréséhez szükséges életfeladatoknak a megtagadása,misztifikált elhárítása, magyarul: kicselezése.- Ez azt jelenti, hogy nem értesz egyet a cölibátussal, de ugyanakkor a pápával, apápákkal egy követ fújsz a magzatelhajtást, illetve a magzat-foganás elleni védekezéskérdésében.
 8. 8. - Hogy kicsoda miben és kivel ért egyet, vagy kivel fúj egy követ és kivel nem, az részbenegyszerű szellemi - intellektuális felvilágosultság kérdése és részben metafizikai tudás ésszellemi - kauzális tisztánlátási képesség kérdése. Másrészt, ha az un. szellemi - spirituálisigénnyel élő személyek eltérően nyilatkoznak az élet döntő kérdéseiről, nyilvánvaló, hogyvalahol politikai, ebben az esetben egyházpolitikai érdek ékelődik az eszmeiség és agyakorlat közé. Valószínű, hogy a Jézus előtti beavatási rendszerek és megváltástanokszellemi örökségét is öröklő - ismerő kereszténység pápái, kezdve az I. István királyunkat ismegkoronázó II. Szilveszterrel, aki mellékesen nagyon jó asztrológus is volt, tudták éstudják azt, amit a személyi horoszkópokból kiolvasható spirituális fejlődési éskiegyenlítődési életprogramokat több generáción keresztül követő asztrológus ismegfigyelhet. Nevezetesen azt, hogy annak, ha a nők a magzatfoganás elleni huzamos ideig(több évig!) történő védekezése után, esetleg egy, vagy több abortusz után egy, vagy többgyermeket szülnek, de anélkül, hogy a spirituális hibabelátás és önként vállalt, és tudatosanátélt "bűnbánat" segítségével megtisztítanák a lelki világukat (freudi pszichológiaikifejezéssel: mélytudattalanjukat), és a tudattalan lelki világuk mélyrétegeibe lefojtott, rejtettbűnérzet terhe alól felszabadítanák a lelkiismeretüket, az ilyen fel nem oldott, "terheltlelkiismerettel" történő gyermekszüléseknek, az orvostudomány, vagy más, lineárisokfejtések szintjén munkálkodó természettudományok módszereivel megfejthetetlen ésmegmagyarázhatatlan okú ("misztikus") személyi és családi tragédiákat is előidéző. Azt,hogy az ilyen, ma általánosan gyakorolt, mindössze a biológiai (genetikai!) tényezőketszámon tartó, tudományos - pragmatikus magatartásnak, káros hatásai, kegyetlenkövetkezménye van a harmadik - negyedik generáció egyedeire nézve. És nem csak a testi -szervi épség, hanem szellemi - morális integritás szempontjából is! Ezt persze, nem értik -mert nincs ahogyan érthessék! - például a materialista meggyőződésű, bal-liberálisnépvezérek és úgy képzelik, hogy a magzat elleni védekezés lehetőségének a "nyakas"elvetése a pápák részéről (Pl. az éppen elhunyt II. János Pál pápa részéről) mindössze ostobapapi szeszélyeskedés. A papi cölibátus "abszurd" fenntartása viszont, bármilyen misztikusködösítés is van körülötte, igazából és mindössze (és merőben csak az!) intézmény-fenntartási, intézmény-működtetési, vagyis egyházpolitikai érdek a katolikus egyházrészéről. A probléma csak az, hogy ennek a hatalmas és a cölibátusnak köszönhetően,tényleg olajozottan működő egyházi világapparátusnak a cölibátus árán történő fenntartásamegéri-e, nem annyira első sorban az egyház szolgái részéről, a papok részéről megkövetelt,fölösleges és a legtöbb esetben lelki- és tudati zavarkeltő áldozatot? Hanem azt, hogy milyenerkölcsi és spirituális hitele van a mai, iskolázott hívek szemében annak az állítólagosspirituális közösség-vezetőnek, aki cölibátusban él, miközben a szószékről, illetve az oltárelől, a gyermekáldás elleni védekezést és az egykézést mélyen elítéli és az ellen prédikál?Hiszen már csak a két, három gyermeket gondozó - nevelő hívek agyában iselkerülhetetlenül felmerül a gondolat, hogy "könnyű neki dumálni, mivel nem kell reggeltőlestig gyermeksírást hallgatni, kakás csecsemő feneket mosni, nem kell az éhes gyomrokatmegtömni, nem kell a gyermekeket iskolába járatnia, orvoshoz hordoznia, ruhát, iskolaszert,gyógyszert vásárolnia, egyszóval reggeltől estig a gyermekekért dolgoznia, azok egészégéértés testi épségéért aggódnia". Egy magyarországi guru-nőtől halottam egy erdélyi
 9. 9. életmódtáborban azt a "megértő" megjegyzést, hogy "egy is őrület", amikor azért kértemelnézést tőle, hogy nem vehettem részt az egész előadásán, mert épp a három gyermekünkhosszúra nyúlt étkezés utáni "székeltetésével" voltunk, a feleségemmel együtt elfoglalva. Haegyetlen gyermek gondozását is "őrületnek" (Mértéken felüli nehézségnek!) tart egy magátspirituális tanítóként hirdető szülő, hiába várjuk az egyszerű hívek részéről, hogy szemethunyjanak a spirituális szózat (a prédikáció) és a szózatot hirdető személy családi állapotaközötti eltérés felett. A gondolat, vagyis szó és a tett közötti eltérés és ellentmondás ugyanisa legszembetűnőbb jele a szellemi hiteltelenségnek, vagyis a spirituális korrupciónak. Akatolikus egyház tehát a saját papjait (nyája spirituális vezetőit) teszi hiteltelenné spirituálisszempontból, amikor a cölibátus fenntartásával azt kéri tőlük, hogy a magzatfoganás elleni"tudományos" eljárások és a magzatelhajtás (abortusz) ellen prédikáljanak.- Úgy véled tehát, hogy a katolikus egyház maga teszi hiteltelenné a magzatfoganáselleni védekezés, illetve a magzatelhajtás kérdésében kifejtett álláspontját a cölibátusfenntartásával és ez által a híveit elbizonytalanítva, a keresztényi alapállás értéke felőlis elbizonytalanítja? Szívesen eltérnél egy más keresztény vallásra?- Az első kérdésedre a válaszom igen, és ez a tény sajnos nem csak mint keresztényt sebzi alelkemet, hanem mint a számszerűleg tragikusan sorvadó magyar nemzet tagját is, mivelelkeseredetten látom a jóhiszemű és igen sok esetben kiváló erkölcsi kvalitásokkal isrendelkező székelyföldi papjaink csaknem sziszifuszi igyekezetét, hogy megszüntessék ezt,a magyarságot leginkább sújtó civilizációs egoizmus által okozott átkot, a székely falvakkiöregedését és elnéptelenedését. A másodikra az, hogy nem. Metafizikai szempontból, nemcsak hogy nem látom értelmét a vallás-cserélgetésnek, hanem spirituális szempontbólelhibázott tettnek, tudati zavarkeltő lépésnek is tartom azt. Hiszen az egyik vallás sem jobbés nem előre valóbb a másiknál, mivel a vallások, bár egytől egyig a teljesség igényévellépnek fel, valójában a valóság igen szűk területét befogni képes (leszűkített értelmű),mitologikus motívumokkal (misztikus elemekkel: irracionális történetekkel) vonzóvá tettmegváltáselméletek és erkölcstanok dogmarendszerei, úgymond tömegi és csoportoshiedelmek szintjére süllyesztett metafizikák. A vallás tehát annak megfelel, hogy az emberspirituális igényeit bizonyos mértékben kielégítse, és erkölcsi eligazítást adjon ott, ahol agyakorlati észjárása nem segíti, de a magával szemben magasabb elvárásokat támasztó,spirituális fejlődést szomjazó személy számára mindössze kezdésnek jó, vagyis arra, hogykörülnézhessen a vallás által az adott spirituális világban, majd onnan tovább léphessen. Ez atovábblépés viszont, nem kell hogy jelentse az eredeti vallása megtagadását, vagy annak afelcserélését egy, a valóságnak mindössze egy másik területére leszűkített dogma- éshitrendszerére. A többi vallások tanításából kiszűrhető spirituális tudást és atermészettudományok következtetést az eredeti hitrendszerhez kapcsolva, egy olyanspirituális látókörre és szellemi alapállásra kell szert tenni, amelynek még pozitívabbvisszahatásai legyenek a személyi kvalitásaira (egészségére: az egész valóság át-és megélésiképessége kialakítására) nézve, mint a szüleitől öröklött vallásának, mondom, anélkül, hogyezt megtagadná. Ha a vallásomra kérdeznél rá, gondolkodás nélkül azt válaszolnám, hogyrómai katolikus keresztény, de ez még nem hit. Rengeteg olyan vallásos személyt ismerek,
 10. 10. akiknek nem csak hogy nincs hite, hanem ez a babonás hit egyenesen negatív (ördögi) ésmindegyre csak betegséget és sorsszerencsétlenséget, hátráltatottságot képesek maguknakbeidézni a nyomorúságról, szerencsétlenségről, betegségről, szegénységről való vallásosfantáziálás által, illetve e negatív érzetek és képzetek vallásos átélése által. ("Legyen a tehited szerint." Jézus) Az egészség- és boldogság adó hitemet tehát nem vallással, hanem ametafizikai ismereteim segítségével szereztem. Én mély meggyőződéssel hiszek ugyanis ateremtésnek az első - eredeti, és a végső pozitív céljában, rendeltetésében és értelmében. Éshiszek abban, hogy ebben az eredetileg pozitív Isteni rendbe és rendeltetésbe,felelősségtudatomon keresztül és teremtő képzeletemen keresztül, én is részt veszek. Hiszekabban, hogy ebből az eleve adott pozitív lehetőségből következően, képes vagyok aképzeletemen keresztül az egyetemes pozitív teremtői értelembe és energiatérbebekapcsolódni, azzal együttműködni és együtthatni és, hogy ennek a mélyen átéltegyütthatásnak, pozitív megvalósításokban és az évek múlásával nem hogy csökkenő, hanemnövekvő egészségben kell tükröződnie az életemben. Sőt: ennek a hitnek, ha nem is azonnalés nem is közvetlenül látható módon, de visszahatása kell, hogy legyen a családtagjaiméletében és egészségében is.- Nagyon érdekes az, ahogyan a vallást különválasztod a hittől. De vajon ez elégséges-e,ahhoz hogy jobban eligazodjunk a spirituális, a lelki és a biológiai valóság különbözőterületein és minden szempontból egészségessé váljunk?- Sajnos nem elég. Mindaz, amit az előbb a hitről és a hitemről elmondtam üres szózat,idealista fantazmagória marad, amennyiben nem vesszük tudomásul, és nem vonjuk le amegfelelő következtetéseket abból, hogy az ember őse, vagyis az a majom-ember, amelybőlmi is származunk, nem a ragadozó állatok (húsevő majmok) vonalán fejlődött ki az evolúciósorán. A hit működtetéséhez szükséges eredeti teremtés-logikájához való igazodás, ateremtés pozitív értelméhez való igazodás feltételes és a spirituális kvalitásoknak, példáultisztánlátói képesség elérésének az egyik igen fontos feltétele, annak a megértése, hogy azember nem az állatvilág szanitéce és, hogy ennek következtében nem rendelkezik olyangenetikai felépítettséggel és képességekkel, mint a dögevő állatok és rovarok, valamint acsúcs-ragadozók. A Teremtő, az Isten, vagy a természeti evolúció - Most nevezzük éppen,ahogy akarjuk! - eredetileg nem rendelt minket arra, hogy genetikai hibával rendelkezőélőlényeket ejtsünk el és faljunk fel, illetve, hogy fertőzött állattetemeket takarítsunk el, nemarra tehát, hogy a növényevő állatok és a kisebb ragadozók természeti kiválasztódásának aserkentői és fenntartói legünk. Mondjanak bármit is a húsevésről lemondani képtelen tudósbiológusok és orvosok, de a krónikus fertőzöttségi állapotból a húsevés abbahagyásávalkitisztult, illetve a megfelelő betegségekből és sok rákos betegségből is, mindössze a nyers-növényi táplálkozás segítségével meggyógyult eset is mind azt bizonyítja, hogy eredetirendeltetésünknek megfelelő biológiai felépítettségünkkel, vagyis az adott genetikaistruktúránkkal, nem vagyunk képesek az állattetemekben, a leölt állatok húsában találhatóhullamérget teljesen feldolgozni. Ez, a számunkra hamis genetikai információt tartalmazóhormonális méreg ugyanis ártalmas mind a fizikai, mind a szellemi - intellektuálisegészségünkre nézve. Arról nem is beszélve, hogy a különféle baktériumokkal és vírusokkal
 11. 11. fertőzött hús, vagy a genetikailag hibás (zavart) sejt struktúrák feldolgozására egyáltalánnem vagyunk képesek, holott a dögevő keselyűknek pl., bármilyen fertőzött teteme isfogyasztana el, még az ürüléke sem fertőző, tehát nem lehet veszélyes más élőlényekre, nemhogy magára az állatra. A közelgő madárinfluenza járvány pl., akárcsak korábban avilágméretű kerge marhakór és a sertésfertőződések, abból a "tudományos" tévhitből is felfogja ébreszteni az emberiség egy részét, hogy ha a disznó- és a marhahús egészségtelen is,de szárnyas húst fogyaszthatunk, mivel nem káros az egészségünkre. Ma számtalan,Magyarországon is megtörtént esetről írnak már a szaklapok, amikor rákos daganatosbetegek és más, az orvostudomány által gyógyíthatatlannak bélyegzett (pl. allergiás) betegekgyógyultak meg mindössze attól, hogy abba hagyták a húsfogyasztást. Sőt, és kérlek, hogyezt emeld ki majd az interjú szövegében: a természetes, nyers n növényi táplálékot fogyasztónők esetében messzemenően kevesebb a várandóssági időszak és a szülés közbeniszövődmény, mint a húsfogyasztó nők esetében. És tovább menve: a természetesentáplálkozó nők egyáltalán nem szülnek szervhiányos, testrészhiányos, illetve agy-, vagyidegsérült gyermekeket! Ráadásul a magzatnak a szülés előtti helyes befordulását ésbeékelődését a szülőcsatornába (fejjel elé felé), szintén az anyai hormonok rendezik.Természetes tehát, hogy ezek a folyamatok nem mennek végbe rendesen és sok acsászármetszést igénylő farfekvésű- és a keresztfekvésű magzat, amennyiben az éveken átszedett fogamzásgátlók és más, hormonális gyógyszerek szedése miatt, természetellenessévált az anya hormonháztartása. Ezeket tudva, miért ne segítenénk ezt, a tudományoscsaládszabályozási kezelések által agyon zavart anyai szervezetet? És ez még csak a fizikai"segítség" lenne és az anya lelke és a szellem világ közötti harmónia helyreállításáról, nem isbeszéltünk. Nem csak a hormonok szabályozzák ugyanis az életfunkcióinkat, hanem ők isalá vannak rendelve a lelki és a szellemi életünknek, folyamatainknak, átéléseinknek. Atermészetes táplálkozást (figyelem: nem a vegetáriánus táplálkozást, mert logikus, hogy afőzött és sütött zöldséggel, vagyis a vitamin-fosztott zöldséggel és a szintén a természetesvitamin- tartalmától fosztott, kompótként, befőtt lekvárként, dzsemként fogyasztottgyümölccsel legyengülünk, ha nem eszünk húst!) ellenző, "szakértőknek" ugyanis, sejtelmüksem lehet arról, hogy a hússal együtt elfogyasztott hullaméregtől, ők maguk is éppen annyirael vannak kábulva spirituális értelem szintjén (spirituális értelmezési képességek szintjén),mint hogyha éveken és évtizedeken át, napi rendszerességgel, óránként meginnának egy kispohár pálinkát. És éppen azért, mert spirituálisan kábultak a hullaméregtől, vagyis a hússalegyütt a szervezetbe kerülő és az agyműködést is befolyásoló, irányító méreg-hormonoktól,a számukra hamis genetikai információtól, aminek a kiszűrését és feldolgozását az emberiszervezet nem képes elvégezni. Magyarul: a dögevő és a ragadozó állatok egészségét nemveszélyezteti és semmiképp nem befolyásolja negatívan (nem kábítja el) a hullaméreg, deminket igen. Ezért pl. a betegségükből állítólag kigyógyult kábítószerfüggők és azalkoholisták mindaddig visszatérhetnek, amíg az emberiség közös kábítószeréről, ahullaméreg által okozott kábulat "élvezetéről" le nem mondanak.- És mi köze van mindennek a korábban említett szellemi tisztánlátásod, az un.harmadik szemed élesebbé válásához és megerősödéséhez?
 12. 12. - Kizárt dolog, hogy aki a hiteltelenséget normális tényként elfogadja, tisztán láthasson aspirituális létszférákban. Kizárt, hogy aki a hétköznapi tett és a szó (vagyis a gondolat, ahirdetett eszme) közötti eltéréseket, a logikailag olyan szembetűnő ellentmondásokat, mintami fennáll pl. a cölibáus fenntartása és a magzatfoganás elleni védekezés elítélése közöttieltérés, vagy a teremtés koronái (És nem állat-szanitéci!) státusz, és a dögevői, ragadozóitáplálkozás közötti ellentmondást helyénvalónak tartja, képes legyen a spirituálistisztánlátásra. Nem csak azért mert, az ilyen ember azzal áltatja magát, hogy az a pap hiteleslehet, aki a szószékről több gyermek vállalására buzdít, miközben ő nem vállal családot ésgyermek-gondozást - és most mindegy, hogy milyen okból! - az élet más lényegikérdéseiben is áltatja magát és az un. kegyes hazugságok labirintusában él, amelybenképtelen az igazságot megkülönböztetni a hazugságtól, a tévedéstől. Hanem azért is mert aszervezetében levő hullaméregtől: a szellemünk számára idegen hormonális - genetikaiinformációtól egy, a hétköznapok megszokott eseményei között érzékelhetetlen ésészlelhetetlen, de a szokottól eltérő élet- és sorshelyzetekben ok nélküli szorongásban ésirracionális agresszivitásban, valamint rombolási és önrombolási (öngyilkossági)hajlamokban, hisztériázási és pánikolási késztetésekben megnyilvánuló, folytonos lelki ésszellemi kábulatban él. Minden jelentős világvallásnak van teremtéstana (metafizikai, vagymisztikus, mitologikus kozmogóniája) és ebből kikövetkeztetett megváltás-tana. Ha ezekneka vallásoknak a metafizikai alapjait, vagyis azt a metafizikai rendszereket, amelyekre avallásokat alapozták, megvizsgáljuk, kitűnik, hogy minden emberi személynek van azáltalános emberre, és van személy szerint az individuumra vonatkozó életfeladata. Azabszolútum (Isten) tulajdonképpen megmenti önmagát - helyre állítja a más állapotrairányuló, belső negatív sóvárgása által megzavart állapotát, a teremtés - a tudatos kiáradás -által és a teremtésen belül, a teremtésnek az általunk fizikainak nevezett határállapotán belülvéghez vihető kiegyenlítődés: az egyetemessé emelődő megváltás kozmikus (Isteni)műveletei által. Ebből az eredeti teremtési - megváltási örökfolyamatból, a megváltási,megváltódási logikából, vagyis a teremtés eredeti céljából és rendeltetéséből kell levezetnimindent, ami a hétköznapunkra vonatkozik. Márpedig ebből az vonatkozik rám, aszemélyre, akit az isten a maga képére és hasonlatosságára fejlesztett (és nem azért, hogydögevő legyek) és aki ennek az egyetemes nagy isteni műnek ez egyik szereplője és kreatívmegtestesítője vagyok, hogy amennyiben a természeti (biológiai) képességeim azt lehetővéteszik, kötelezően részt kell vennem a teremtésben. Vagyis a gyermeknemzésben (nőkesetében: szülésében) és a gyermekeim gondozásában és nevelésében. És ugyancsakkötelező módon részt kell vennem a teremtésnek, valamint a teremtett világnak a kívülről -belülről történő megismerésében és az ismeretek segítségével történő kiegyenlítődési(megváltódási - harmonizálódási) törekvésekben. Ez az egyetlen, de kikerülhetetlenegyetemes determináció és az emberi predesztináció is egyben: a teremtésben, amegismerésben és a kiegyenlítődésben részt venni. Amennyiben ezt nem látja be valaki,illetve ha látja, de megtagadja és ezen a nem látáson, illetve emberi funkció- ésrendeltetéstagadáson alapuló logika szerint, Hamvas Béla szavával: téves, vagy hamisalapállás szerint él, vagyis ha hamis és sors-kicselezési téveszméktől terhelt az életképzelete,nem csak, hogy nem nevezhető tisztánlátónak, de még csak egészséges sem lehet. És ha nemegészséges testileg, akkor egészségtelen lelkileg, vagy szellemileg. Nos, én ezen a spirituális
 13. 13. egészség-szűrőm segítségével vagyok tisztánlátó, mivel látom, egészen pontosan tudom,hogy mi miből ered, milyen balesetnek nevezett sérülés, tragédia, betegség, milyen sors-nehézség, vagy szerencsétlenség miből ered és mi mivel függ össze spirituális és kauzálisszempontból, vagyis a teremtés eredeti céljának és rendeltetésének, a teremtés funkciójánaka szempontjából.- De hát a misztikusok aura-látásról, az aura színeinek a látásáról beszélnek…- Beszélnek azok még sok mindenről, ami az asztrológiai vizsgálat során fantazmagóriánakbizonyul. Például a félreértett plátói metafora alapján arról, hogy mindenkinek van egyellentétes nemű személyű duál -párja, és aki nem találja meg az égiektől eleve csak számárarendelt lelki párját, vagy akinek most éppen "nem született le" a duál párja, boldogtalanul éla földön. Ez az elmélet mindössze arra jó, hogy egyrészt pénzt hozzon a konyhára azoknak a"tisztánlátó" misztikusoknak, akik állítólag meg tudják állapítani, hogy hol a csudában van,vajon miért és hol késlekedik, miért nem jelentkezik más az illető, maga felől igen sok szépdolgot, illetve igen sok pozitív lelki tulajdonságot képzelő, de valójában a párkapcsolattaljáró nehézségeket és felelősségeket vállalni és tűrni képtelen személynek a duál párja. Eszerfölött megható elmélet alapján ugyanis, az illető személy mindössze azért szenvedettkudarcot a korábbi párkapcsolataiban, mert nem a duál párjával találkozott. És nem azértpéldául, mert a spirituális sorsprogramjából (metafizikai kifejezéssel: a karmájából) eredőrejtett negatív tulajdonságai miatt, a hasonló struktúrák vonzódásának a törvénye alapján,olyan ellentétes nemű személyekkel került szerelmi - szexuális viszonyba, akik hozzáhasonlóan zavarosan, önmagukat és a párjukat is csalva, illetve agresszíven és afelelősségeket mindig a másikra hárítva viselkednek mihelyt "kenyértörési" helyzetbekerülnek. Ennek a hamis metafizikai elméletnek (misztikus fantazmagóriának!) asegítségével minden magányosan élő személy megnyugtathatja magát, hogy nem ő a hibás,amiért egyedül kell élnie és tovább ámíthatja magát afelől, hogy ő micsoda magasztos lélek,hiszen nem kell legondolkoznia és fáradoznia azon, hogy a párkapcsolatra alkalmatlannátevő negatív tulajdonságait felismerje, beismerje és azokat feloldva, új, pozitív képességekkéalakítsa. A duál elmélet tehát a sors-feladat elhazudását és az életfeladatok elhárításátszolgáló egyik legjobb misztikus eszköze, azon kívül, hogy jó pénzeket hoz a misztikustisztánlátók és a duál párok érkezését megjósolni képes boszorkányok, kártyavetők és kóklerasztrológusok konyhájára. A másik, ehhez hasonló, de egészen új keletű misztikusszamárság az un. indigó gyermekek és újabban a kristály gyermekek elmélete, akik állítólagazért "jönnek" a legmagasabb és az ultra-magas égi szférákból a földre, hogy előbb aszüleiket, majd a népeiket és az egész emberiséget az igazságra rávezessék és megmentsék.Mit gondolsz, létezik-e olyan, a reinkarnáció tévtanára lapozó, un. "ezoterikus" tanok irántérdeklődő, de az élet különböző területein - például a házasság és a családi élet területén -kudarcot valló anyuka, akiben nem ébredne fel a gyanú, hogy az ő "különleges" egykéje is,ilyen megváltó-jelölt indigó, illetve kristály palánta? És létezik-e szerinted olyan magányosés egykés anyuka, aki, miután a misztikusok, illetve az asztrológusok konfirmálták ezt a"jogos" feltevését, nem képzeli azt, hogy neki már nem is kell sem szülőként, sem nőkénttennie. Hogy nem kell erőfeszítéseket tennie annak érdekében, hogy egy új, teljes és
 14. 14. egészséges családot létrehozzon és azzal együtt ő és a gyermeke is egészségesen fejlődjön?Hiszen itt van az ő, magától és magából mindent tudó csodabogár szemefénye, aki magábanhordozza az isteni szikrát és nem csak, hogy helyette, hanem az egész emberiség helyettmajd helyrehoz és elintéz mindent. Ugyanúgy, ahogy az UFO- hívek szerint a marslakók,nagy humanista szeretetből és szellemi felsőbbrendűségükből eredő ajándékozási jókedvbőlelintézik majd nekünk az emberiség és a föld problémáit. És tudod, hogy az indigó -gyermek elmélettel szemben mi a gyalázatos valóság? Az, hogy ezt az elmélet nem csak,hogy a lelkiismeret furdalás elnémítását szolgálja, hanem az egész emberiség jövőjére nézveveszélyes. Nem igaz ugyanis, hogy a karrierépítés és a gazdasági önállóság érdekébenmunkát és családot - gyermeket 8 - 16 évig nem-vállaló(!) civilizált nők, akik tehát egyévtizeden, vagy másfél évtizeden át "védekeztek" (valójában vétkeztek!) a teremtés elsőtörvénye: a gyermekáldás ellen, spirituális szempontból normális gyermekeket szüljenek!Azok az idős anyák tehát, akik harminc, sőt ma már harmincöt éves koruk után kapnak csakészbe, hogy ha családjuk nincs is, mert azt feláldozták a karrierépítés, illetve az emancipáltnői státusz megszerzése oltárán és szétszakadt vagy létre sem jött, legalább egy sebtébenösszekapart látszat-családot, és ha az nem, akkor legalább egy gyermeket össze kellenehozni - esetleg lombik bébi programmal -, a sok éven át folytatott gyermekáldás ellenesmagatartás, illetve az átélt abortuszok következtében, megtöltik spirituális struktúrájátgyermek- és életellenes programmal (karmával). Távol állnak tehát ezek, a nőgyógyászati(tudományos) technológiákkal életre kényszerített gyermekek, hogy akárcsak átlagosspirituális struktúrával és egészséges biológiai szervezettel rendelkezzenek. Inkább őket kellvalamiképp megmenteni az élet és az egyetemes kiegyenlítődési szellemiség: a megváltásszámára, nem hogy ők tanítgassanak és megváltsanak minket! Ez ugyanannak a szellemijelenségnek a finomabb változata, mint amit az igazi tisztánlátók a muzulmán "feketeözvegyek" öngyilkos-terrorista gyermekei esetében észlelhetnek. Vagyis azt, hogy nem csakhogy a nyugati ellenséget eltüntetni, de az iszlám világ-győzelme érdekében akár önmagukatis feláldozni kész muzulmán anyák, olyan gyermeknek adnak életet, akik felnővén, egyetlen"hívó" szóra hajlandók a robbanószereket magukra kötve, nem csak a zsidó üzletekbe, vagya "fehér" szállodákba berohanva a ruhájuk alá rejtett pokolgépet felrobbantani, hanem mamár az Iraki mecsetekben is elkövetik ugyanezt, számtalan hittársukat is meggyilkolva silányhelyi politikai célok megvalósulása érdekében. Tudom, hogy ez meredeken hangzik, de ahuzamosan fenntartott életellenes és gyermek, illetve magzat-ellenes képzelet olyan,ugyancsak életellenes, tehát rombolásra és önrombolásra kész, agresszív spirituálisstruktúrákat hoz létre az individuum tudattalan szellemvilágában (elméjében, aurájában),amely agresszív spirituális struktúrák az utódokba "beivódnak" magzati létállapotukban,vagyis mialatt a magzat az anyaméhben emberi lénnyé alakul. Ezek az anyáktól, illetve azanyai ági női ősöktől, a generációkon keresztül fennmaradó, a generációk különböző tagjaitegymással összekötő spirituális memória révén öröklött élet- és gyermek-ellenes, illetve aSors- és Istenellenes programok egészen könnyen kimutathatóak a személyihoroszkópokban. Azt állítani tehát, hogy egy a gyermekáldás ellen tíz éven keresztülvédekező, illetve többszörösen abortáló nők, akiket az orvos professzorok mesterségesenmegtermékenyítettek, és akikből kilenc hónapi folytonos megfigyelés (magzatzaklatás!) utáncsászármetszéssel kioperáltak egy-egy gyermeket, ilyen, spirituálisan magasabb rendű
 15. 15. "indigó" gyermekeket hoznak a világra, egyenértékű azzal, hogy az halálos ellenségképzettelvallásosan átitatott képzeletű muzulmán fekete özvegyek egytől egyig csupa tiszta szívűJézusokat és galamb lelkű béke apostolokat hoznak a világra.- Hogy te miket nem mondasz! Nem arányos tehát az apai és az anyai spirituálisörökség közötti megoszlás? Nem írnád kicsit jobban körül ezt a, szerinted az anyaivonalon "működö", vagy esetleg, egyelőre általatok csak ott észlelt spirituálismemóriát?- Nem azt mondtam, hogy az apáktól nem örökölnek semmi rosszat a magzatok - vagyis agyermekek, hanem azt, hogy az anyáink által átélt szellemiséget, szellemi és lelki világukjellegzetességeit sokkal nagyobb arányban örököljük, mint az apák jellegzetességeit. És eztnem azért mondom, mert a szülők és gyermekek, a nagyszülők és unokák, dédszülők ésdédunokák személyi horoszkópjainak az összehasonlításából erre a következtetésre jutottam,illetve jutottunk társaimmal, akiknek az általam észlelt anyai öröklődési jelenséget jeleztem.És nem csak nem csak azért logikus, hogy ezt észleltem, mert a nők rendelkeznek azzal acsodálatos szervvel, amit méhnek neveznek, és ennek következtében nem a férfiak, vagyisnem az apák ideális - képzeleti, szellemi - gondolati és asztrális - érzelmi fluidumávaltöltődik a magzat kilenc hónapon át közvetlen módon (mert az anya közvetítésével az apaszellemiségével is telik, de csakis annak a közvetítésével!) reggeltől estig és estétől reggelig!Hanem azért is, mert a női petesejt százszor nagyobb mint a férfi ivarsejtje, de nem csaktömegében nagyobb, hanem az általa tartalmazott és nem utolsó sorban állandóbbinformáció is nagyobb mind mennyiségileg mind összetettségében az ivarsejt információ-rendszerénél. És az állandó meghatározás ebben az esetben egy igen fontos tényező!Miközben a férfi ivarsejtek folyamatosan cserélődnek - kilövellődnek a szexuális aktusközben, vagy elhalnak idővel és újratermelődnek, addig a női petesejtek már a lányújszülöttek petefészkében kialakulva készen állnak és így várnak hosszú éveken át a sorukra:a beérésre és az esetleges megtermékenyülésre. Csak azt nem értem, hogy a sok "magasabblétszférák" létezését bizonygató és e szférák természete felöl minket tudósító tisztánlátómisztikus és auralátó csodabogár, hogy a csodában nem tudott erről ez egyszerű biológiaitényről a spirituális tényállásra és valóság-folyamatokra visszakövetkeztetni és ezáltal annyiéletbevágóan fontos létjelenséget számunkra megmagyarázni? Miért nem olvasták kimindezt az aurákból, vagy a sokat emlegetett dimenziókból, ha annyira látható számukraminden? Vagy miért nem súgták meg nekik ezt az egyszerű és logikus tényt, amit én akülönböző generációk horoszkópját vizsgálgatva észrevettem, az állítólagos túlvilági -mestereik, akik meditációban és álomban, a fülükbe sugdossák a szent ezoterikus tudást?Milyen auralátók és "diemnzió-utazó" misztikus mesterek ezek, ha még annyit sem tudnak,hogy annak, a minden ezoterikus és metafizikus által egyaránt elfogadott (mivelhogyegyetemesen érvényes!) hermetikus tételnek, ami szerint "Ami fent van, ugyanaz, mint amilent van, és ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van.", feltétlenül kell, hogy legyenek amindennapi élet tények szintjén is következményei? Magyarul: hogy a biológiai valóságnakmeg felel a spirituális valóság? Megmondom neked: szélhámos hazudozók!- Ezek szerint, azt akarod mondani, hogy az aura-látás népámító, misztikus
 16. 16. fantazmagória?- Az aura színeit, illetve annak a változásait, szabad szemmel mindössze annak a fizikai(energetikai) megnyilvánulásai szintjén lehet követni, kivételes fizikai éleslátássalrendelkező egyének (főként gyermekek!) esetében. De kizárt, hogy egy alacsony (materiális)állapotnak megfelelő vibrációs fokon létező szervvel (a szemmel) érzékelni lehessenmagasabb frekvencián (magasabb dimenzióban) létező energetikai és létfolyamatokat,létállapotokat. A médiumi képességekkel, vagyis a fokozott érzelmi, vagy mentálisérzékenységgel rendelkező személyek érzékelhetik az asztrális (érzelmi) és mentális(gondolati) állapotokat és változásokat, ingadozásokat is. Az utóbbi viszont már nemnevezhető aura-látásnak, hanem képletes aura-érzékelésnek, és ugyanakkor ez spirituálisszempontból eléggé alacsony szintű vizsgálat, amit egy üzemi pszichológus sokkal jobban eltud végezni. Azzal a különbséggel persze, hogy amit a pszichológus a tesztjei segítségével,az ember mentális és érzelmi állapotára vonatkozóan kikövetkeztet, a legtöbb esetbenmegállja valóság próbáját. A médiumi misztikus látnokok értelmezései viszont telve vannaknevetséges fantazmagóriákkal, hiszen ők általában éppen annyira, illetve még jobban isbefolyásoltak a saját belső és külső élményeik által, mint azok a misztikus izgalmakat keresőszemélyek, akik ezekhez a bizonytalan és ingadozó lelkivilággal, és nem utolsósorbanrendetlen magánélettel rendelkező tisztánlátókhoz fordulnak. De nem is ez a baj, hanem az,hogy amit látnak (érzékelnek) - ha egyáltalán valamit is helyesen érzékelnek, és nemfantáziálnak az éppen adott szubjektív állapotaik szerint - spirituális szempontból egyáltalánnem fontos! Mert abból, hogy valakinek vöröses, kékes, narancssárga, szürke, vagyéppenséggel "kormos" az aurája, mindössze a pillanatnyi energetikai töltetére, annakduzzadó, vagy csökkenő állapotára, maximum a fizikai egészségi állapotára lehetkövetkeztetni, vagy arra, hogy miért feszült, illetve zavart valakinek az idegi és a mentálisállapota. Ezt a körorvosok, vagy az üzemi pszichológusok is egészen pontosan megmondják,de attól még, az aurája állapota felől így felvilágosított személyek nem lesznek képesek -vagy ha igen, akkor csak időlegesen - a sorsuk sarkalatos kérdéseit megoldani, a rosszéletúton való haladás következtében krónikussá váló betegségeik kauzális és spirituális okaitmegszüntetni. Ezért, ezek az un. aura-látó, aura-matató (állítólag a pacienseiket az auránkeresztül energizáló, így gyógyító) személyek a legtöbb esetben szélhámosnak, jobb esetbenönámító fantasztának bizonyulnak, akik inkább energiát szívnak, mint adnak. Maximum, hakiegyenlítik a „kezelt” (ismételten mondom: pillanatnyi, vagyis változó) energiamezőjét asajátjukéval, ami időleges jó közérzetet okozhat, de a lényegi gócokat meg sem érinti, ésarról szó sem lehet, hogy megszüntesse, vagy „betömje” az un. energetikai fekete lyukakat,ahol a kezelt személy a téves spirituális alapállása (mentalitása) miatt az élet-energiát veszít.Hiszen ezeknek a modern kuruzslók is telve vannak ilyen fekete lyukakkal, mivel ők isbetegek és a legtöbbjük idejekorán hal meg. Kérdem én, milyen energiát adott az a misztikusterapeuta a kezeltjeinek, aki negyvenhét, vagy ötvenhárom éves korában meghalt? - Inkábbelszívott életenergiát, minthogy adott volna! És mit volt képes a mások aurájában meglátni,ha nem látta meg idejében, hogy a halálos betegség már ott van az aurája lelki szférájában?A baj az, hogy az emberek ma is szeretik, ha becsapják őket, és alig használják többet azeszüket és a megfigyelőképességüket, mint öt száz, vagy két ezer évvel ezelőtt. Nézd meg a
 17. 17. gyümölcsöt és következtess vissza a fa állapotára. Nézd meg az embert és környezetét(családi állapotát, családtagjai egészségét) és következtess vissza a spirituális képességeire,energiai töltetére. A fent említett magyarországi „mesternő” pl., aki a többnyiremarosvásárhelyi személyekből álló erdélyi híveit tündérmesékkel szédíti - Nem viccelek: aztállítja, hogy tündérek márpedig vannak és tisztánlátói képességeivel ő ezeket az erély falvaités városait benépesítő és az itt élő magyarokat az ő kifejezett kérésére segítő, tündérilényeket látja - holott kifejezetten kövér és sápadt és nem képes elolvasni a vendéglőiszámlát szemüveg nélkül. „Példaadó” spirituális tanító létére viszont alig várja az előadásokszünetét, hogy kávézhasson és cigarettázhasson, és annak ellenére, hogy velem egyidős, aférjével egyáltalán nem él szexuális életet, holott párkapcsolati terapeutának is hirdeti magát.Mit mondjak? Erre az egész egzotikus tisztánlátási mesére a Jézusi "Vak vezet világtalant"meghatározás a jellemző. Azt is kell tudni viszont, hogy ezt már Jézus előtt kétezer évvelkorábban leírták az ősi metafizika hindu dokumentumában, a Védában.- Az aura-látás tehát, szerinted nem nevezhető tisztánlátásnak. És a vizionálás, azáltalad is említett dimenzió- utazás közben történő észlelés, a múltban történtesemények érzékelésének - látásának a képessége? Hiszen a Discoovery TV csatornadokumentum-műsorai szerint is, ma már az ilyen képességekkel rendelkező személyeksegítségét a különböző rendőrségek is igénybe veszik?- Nos, ez, a médiumi érzékenységnél magasabban levő belső érzékelési képességi szint az,ahonnan tényleges tisztánlátói képességekről beszélhetünk és amely bizonyos fokig márfelül emelkedik mind a fizikai aura-látás, mind a könnyen megtéveszthető és a szubjektívbefolyásolhatóságnak erősen kitett médiumi érzékenység fölött. Itt már valóságosanbeszélhetünk harmadik szemmel való látási képességről, úgy értve ezt, hogy fokozottabbáválik a toboz mirigy aktivitása, ami nem csak a valóságnak a két különböző területétfeldolgozó és memorizáló két agyfélteke közötti szabadabb és zavartalanabb információ-cserét biztosítja, hanem ennek megfelelően a hétköznapitól merőben eltérő gyors és áttételes(analogikus) gondolkozási - szintetizálási képességet. Ez által az illető személy olyan gyorsvalóságértelmezési és szintetikus következtetési képességhez jut, ami azt biztosítja számára,hogy mindenféle lineáris logikai művelet és a valóság különböző szféráiban és dimenzióibanlétező elemei közötti összefüggés- lineáris kielemzése, végigjárása nélkül - és így maga semtudván, hogy honnan és miért - egyből ezeket az összefüggéseket és a megfelelővégeredményt lássa. Ehhez már csak minél szélesebb körű metafizikai ismeret és magasolyan fokú morális tudatosság (szellemi öntudat) szükséges, amely a személy számárabiztosítja az egyetemes teremtői erőkkel és az egyetemes törvényekkel való kapcsolatfolytonosságát és nyugodtan kijelenthetjük, hogy az illető személy tényleg tisztánlátó.Kétségtelen tehát, hogy az általad említett, „hivatalosan” is ellenőrzött személyek esetébenhitelt kell adnunk, nem csak a valóságérzékelés eme különleges képessége létezésének,hanem a képességüket az igazság kiderítése szolgálatába állító személyek magas színvonalúmoralitását is értékelnünk kell. - Egyébként e moralitás nélkül ezek a veleszületett, vagyszerzett képességek sem fenntarthatóak hosszú távon. - De ez még mindig nem nevezhetőspirituális szempontból tisztánlátásnak, mert ma, amikor az időjárás kegyetlenül kezdett
 18. 18. válaszolni (visszavágni) a tudomány és a technika (a gazdaság) segítségével egyrefokozottabban gyakorolt élvezet- és kényelem hajszánkra, már nem elég meglátni és közölniazt, hogy ki volt az, aki a beteges és öreg édesanya egyetlen „ártatlan” lányát megölte. Kelllátni azt is, hogy a rezonancia (hangolódás), a polaritás, a fejlődés és a hatás - visszahatástörvénye alapján, mi a lényegi közös vonás a gyilkos és a meggyilkolt között? Illetve azt is,hogy milyen, éveken át feloldatlanul tartott, tehát a környezetre önkéntelenül kisugárzott -kauzális és spirituális szempontból rombolónak (negatívnak) számító! - energia-töltettelrendelkezett az a nő, már csak abból kifolyólag is például, hogy apa nélkül nőtt fel ésegykének született. Vagyis, hogy gyermek- és életellenes, valamint Fény-ellenes (maszkulinmegnyilvánulás ellenes) spirituális sorsprogramokat öröklőtt az édesanyjától, amelyeket sema neveltetése által, sem a szerelmi - szexuális tapasztalatai által nem sikerült feloldani. Sőt:ezeket a negatív spirituális meghatározódásait egyre végletesebben élte meg és ezekkel azimagináció (spirituális dimenzió) szintjén, önkéntelenül, de egyre intenzívebben átélt negatív(figyelem: élet- és gyermekellenes, valamint férfi-ellenes) belső szellemi feszültségeivel,lelki konfliktusaival, hiába, hogy a külvilág ki nem fejezett, de belül annál inkább átéltgyűlölködésével, finom sors-nehezteléseivel, láthatatlan kapcsolatot teremtett maga között ésa nő-gyűlölő gyilkos között. De visszatérve a homlok-csakra, vagyis az un. harmadik szemaktiválásának megfelelő tobozmirigy- aktiváláshoz. A primitív miszticizmus kézikönyveiben- közöttük a Victor Charon Atlantiszi mágia című közismert könyvében is, különbözőmesterséges aktiválási módszerekről olvashatunk. Óva intenék minden olyan érdeklődőszemélyt, aki a szellemi megismerés útját akarja járni, nem csak attól, hogy ezeketalkalmazza, de akár csak ki is próbálja. Victor Charon húgának, Szepes Mária írónőnek avisszaemlékezéseiből olvashatunk a szerző korai és iszonyatos fájdalmak között lezajlotthaláláról. Ezeknek a spirituális képességeknek az időnap előtti, vagyis a megfelelő tudáselsajátítása nélkül és az ennek megfelelő hibabelátási készség és magasrendű moralitáskialakulása nélkül történő, mesterséges felébresztése olyan káros visszahatásokateredményez, amelyek az életét ilyen egoista módon javítani akaró kísérletezőt negatívabbhelyzetbe és állapotba hozzák a példaként említett, magányos hölgynél. Nem véletlenül"becézik" az asztrológiában az egyetemes felelősségtudat őserejét megtestesítő bolygót, aSzaturnuszt a küszöb őrének és a misztikában a mennyország kapuját őrző halál angyalának.Megfelelő spirituális öntudat kialakulása nélkül, életveszély és egészséges károsodás nélkülnem úszható meg a különleges képességek öncélú és ezért erőszakos felébresztése. És az un.harmadik szem tulajdonságainak, illetve annak aktiválása feltételeinek a kifejtése után,kanyarodjunk vissza a beszélgetésünk elején kifejtettekhez: a jelenség fordítva is igaz: kizártdolog, hogy ez, az igen finom genetikai információkat hordozó hormonokat termelő, és aszervezetben levő hormonok által is működő, vagyis az adott hormon-készletünk általbefolyásolt mirigy pozitív működése elérhető legyen, miközben a hústáplálékból "nyert"hullaméreggel szennyezzük a szervezetünket. Sőt: egy tudományos szaklapban olvastam,hogy a cigarettázás következtében a szervezetünkbe kerülő nikotin, az eddig ismert károshatásai mellett, pontosan ezt, az agyműködés zavartalanságát (figyelem: nem csak agondolkozásunk, hanem az egész szervezetünk működését biztosító, tudattalan agy-működészavartalanságát is) biztosító "misztikus" mirigyünket támadja meg! Tovább gondolva adolgot, az alkohol mértéktelen, vagy mértékes, de rendszeres fogyasztása sem lehet valami
 19. 19. jó hatással a fejünkben létező és a szellemiségünkkel mindenképp kapcsolatban állómirigyeink működésére, gondolok itt az agyalapi mirigyre is, amelyről még kevesebbettudnak a biológusok és az agykutatók, mint a tobozmirigyről. Következésképpen, kizártdolog tehát, hogy az a személy, aki akár a húsban létező - és a témakör szempontjábólteljesen mindegy, hogy a biológiai egészségünkre többé vagy kevésbé ártalmas -hullaméreggel, vagy más tudat- és idegaktivitást serkentő, vagy kábító anyaggal (És idetartozik a kávéfogyasztás is, amely egy olyan mesterséges és ezért hamis biológiai éberségiállapotot hoz létre időlegesen, amit az ember természetes módon, egészséges életrenddelkellene elérjen, és amely mesterséges beavatkozásnak a természet rendjébe, ugyancsakvannak érzékelhetetlen, de nagyon is valóságos visszahatásai, máskülönben nemszenvednének elvonási tünetektől azok, akik megkísérlik a lemondást.) szennyezik aszervezetüket, ténylegesen tisztánlátók lehessenek. Volt értelmiségiként, az utóbbi helyzetetszomorúbbnak találom, mint azt, hogy a misztikus és vallásos fantaszták és csodabogarak,valamint kis az egzotikus szélhámosok magukat tisztánlátóként hirdetik. Kétségbeejtőállapotként élem meg néha azt, hogy olyan különleges értelmi képességekkel és nem utolsósorban magas moralitással rendelkező személyek, akikre felnéz, és akiknek nem csakbizonyos döntései, hanem az élet lényegi kérdéseiről osztott véleménye, vallott nézetei isdöntően befolyásolják bizonyos közösségek sorsát és alapállását, nem képesek számomraevidens dolgokat - Bizonyos krízishelyzetek igazi, a felszíni látszatok mögött rejtőző okait. -megérteni, vagyis meglátni. És pontosan azért, mert a személyi gyengeségeikből adódóanhullaméreggel, rendszeresen fogyasztott alkohollal, kávéval, vagy nikotinnal mérgezik aszervezetüket, illetve, a család- és gyermek nélküli állapotuk miatt (áldás nélküli állapotukmiatt, amennyiben az őseink kinyilatkoztatott tudását, miszerint a gyermek az Isten áldásaelfogadjuk) képtelenek a teljes (spirituális) tisztánlátásra. Ők józannak és racionálisnak,nagyon is józanok és racionálisak egy adott pillanatban, vagy időszakban, vagyis ameglátásaik és a következtetéseik megbízhatóbbak pl. az aura-látókénál és a médiumokénál,de ez még nem jelenti azt, hogy az élet spirituális mélységei szerint, a lét eredeti értelme ésfunkciója szerinti gyökerekig képesek látni az ok - okozati összefüggéseket. Az általuk elértvalóság-látás még nem egyetemes és nem kauzális. Nem az a "nagy világlátvány", amelybentisztán láthatóak és érthetőek a lét különböző dimenziója elemei, folyamatai és állapotaiközötti nagy összefüggések.- Ezek szerint, annak ellenére, hogy gyakorló asztrológus vagy, az intellektuálisgondolkozást és tudományos tájékozottságot, a szakszerűséget, valahol mégiscsakmegbízhatóbbnak találod a spirituális tisztánlátás szempontjából, mint az auralátást,illetve az adott idő-tér állapotokat (fizikai és pszichikai kereteket) meghaladódimenziókban történő eseményeknek és létállapotoknak az érzékelését és észlelését?- Nem annak ellenére, hogy asztrológus vagyok, hanem éppen azért! Csak az erdélyiértelmiségiek és újságírók keverik össze (és nézik le) még mindig az asztrológiát a napihoroszkópok írásával, illetve a jósolgatással (Amely szélhámos jósolgatást a legtöbb esetben,éppen egyes „misztikus” lapszerkesztők követnek el, és nem a hitelességükre valamit is adóasztrológusok) és a spiritizmussal. Váradtól és Aradtól nyugatra, már csak a kamasz
 20. 20. gyermekek számára nem világos, hogy az asztrológia szellemtudomány, és éppen ezértsemmi köze az okkult spiritizmushoz és a miszticizmushoz. Ahhoz, hogy ezt az, azezoterikus körökben is zavart keltő kritikai - "intellektuális" álláspontomat megértsd, adokneked egy egyszerű példát. Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság körében van egyfiatalember, akit tíz, vagy tizenegy éve ismerek, illetve akit tíz éve ismerünk a társaimmalegyütt és semmi okunk arra, hogy a szavaiban kételkedjünk. Sőt: az állításai megfelelnekmindannak, amit mi metafizikus - asztrológusokként tudunk, illetve feltételezünk. Nos, ez afiatalember, aki egyébként komoly természettudományos képzettséggel rendelkezik, látnok,olyan értelemben, ahogy azt a misztikusok vallják. Lát múltbéli eseményeket ésszínhelyeket, például csatatereket, vagy éppenséggel a Golgotai eseményeket és ott magátJézust is a kereszten kínhalálban és így tovább. Ráadásul abban is egyezik a többi "látóval",hogy bevallása szerint számára egyáltalán nem kényelmesek és nem kellemesek ezek avizionálások, amelyek a legtöbbször váratlanul érik. Az emberiség jövőjéről szóló álmai semvalami "hepi-endes" vígjátékok, és amikor ezeket látja, elég nehéz számára a hétköznapiéletfeladatai elvégzése érdekében, magát "áthangolnia". De a közhiedelemmel ellentétben, ekülönleges képességei nem teszik lehetővé számára, hogy úgymond jobb asztrológus, illetvemetafizikus legyen mint a többiek - egyébként is, ugyancsak a közhiedelem ellenére, ezen aszinten már, ilyenfajta világiság, vagyis "spirituális konkurencia" nem létezik! - sőt: aleginkább ő csúszik el valamilyen végletes, viccesen fogalmazva: misztikus, máskor megnagyon is anyagias (pl. táplálkozással kapcsolatos) tapasztalok irányába. Neki nehezebb amagánélete és a metafizikai tudása közötti közvetlen megfeleléseket, összhangot létrehozni.- Már bocsáss meg, de elfojthatatlanul kikívánkozik belőlem egy udvariatlan kérdés:Akkor te, hogy állsz? Te soha nem akartál ilyen aura-látó, illetve misztikus tisztánlátólenni, neked egyáltalán nincsenek ilyen különleges képességeid, mint az imént említettbarátodnak, illetve amilyenekkel állításod szerint, a szellemi világ dolgaiban járatlanközhiedelem ruházza fel azokat, akik spirituális jelenségek érzékelésével ésértelmezésével foglalkoznak, akik spirituális koncepciók szerint élnek?- Az Eltában, ahol a Hamvas Béla olvasmányaim mellett, gyakorlati asztrológiát ésmetafizikát volt szerencsém tanulni, sok mindenre kitértek a különféle előadók és azasztrológiai könyvek mellett, mi is mindenféle más, értékes, vagy értéktelen (misztikus!)könyvet összevásároltunk akkoriban, így például a Rejki egyik híres női pápája: BarbaraBrennan sikerkönyvét, a Gyógyító kezek címűt is. Ebben, többek között le van írva azauralátási képesség kifejlesztésének a módszere is. Kezdő hallgatókként tehát, többek között,az auralátás technikáját is gyakoroltuk, annak ellenére, hogy a vezetőnk - később magam iselőadója voltam az Eltának - és a hozzá szorosan (közvetlenül) közel álló un. belső körnek atagjai ilyesmivel soha nem foglalkoztak. Ezt a képesség- fejlesztési gyakorlatot nagyonhamar abba hagytam. Részben azért, mert ez az utóbbi "furcsaság" feltűnt, részben azért,mert amikor végre kezdtem látni az aurák színeit (ötvenkét éves korom ellenére úgymondtökéletes a látásom), már túl voltam az első horoszkóp-értelmezéseken és feltűnt, hogy aszemélyi horoszkópokból kifejezhetetlenül több és sokkal lényegesebb (fontosabb!)információt lehet egy személyre vonatkozóan kiolvasni, mint az aura színeiből, alakjából.
 21. 21. Ezen a vonalon nem is erőlködtem tovább, mivel az asztrológia, illetve a magamhoroszkópjának a folyamatos újra és újra - értelmezése, a mások horoszkópja értelmezéseközben felmerülő új és új kérdések és válaszok annyi gondolatot, illetve metafizikai kérdéstés problémát ültetett el belém, hogy nem csak időm nem volt, de nem is láttam érdemesnekmással foglalkozni. Hiszen az aurában maximum a pszichikai állapotok következményeitlehet látni, miközben a horoszkópértelmezések által, egyenesen az Istenig, és azon is túl: azAbszolútumig, illetve a lét gyökeréig és ősokáig lehet ellátni. A fizikai testüktől számítottlegutolsó auratestünk, illetve a legelső auránk, ami egyúttal mindennek és mindenkinek azaurája is, ez maga az Abszolútum. De ezt sem a biológiai szemünkkel, sem médiumi, vagyvizionálói képességeinkkel nem láthatjuk, hiszen mi vagyunk ez együtt az egészen és egybenés ez maga a láthatatlan belső határtalan lét. Az üres és kezdettelen teljesség, ahogy a Védaés Buddha is meghatározza. Az utolsó, vagyis az első auránk tehát az egész létnek (ATeremtőnek: az Istennek is!) az alapja, forrása és gyökere. Nem lehet azt "kívülről"szemlélve nézegetni - "auralátni". A teremtés ok-okozati összefüggéseit és a teremtés elsőokát viszont képesek vagyunk értelmünkkel kikövetkeztetni és felfogni és enneksegítségével az abszolút állapotot meditációkban megérezni, majd az éber tudatunkatkikapcsolva, azzal eggyé válva, teljes mértékben átélni. Így, az asztrológia segítségével,néhány év múlva, a teremtésnek olyan, logikusan összefüggő ok-okozati értelmimagyarázatáig, spirituális és kauzális látomásáig jutottam el ("vissza - előre!"), amelyteremtési-ok értelmezéseket és magyarázatokat azelőtt soha senkitől nem hallottam, vagyolvastam. Ennek a folyamatnak két nagy momentuma volt. Az első az volt, amikormegértettem, hogy mi a személyi horoszkópokban szereplő Lilith és a Teremtés könyvébenszereplő ősi rontó erőnek: a paradicsombeli Kígyónak, illetve az emberi életképzelet-zavarnak az összefüggése. Illetve azt, hogy mi ennek a héber ősi metafizikában kígyókéntleírt, ősi létrontó hatalomnak és a Véda azon állításának az összefüggése, hogy a teremtés azabszolútum éberség-vesztésének, álmának, kábulatának és káprázatának a következménye.Hogy annak a Lilithnek a spirituális gyökere tehát, amely a mi személyi horoszkópunkban,illetve a személyiségünk tudattalan és rejtett zugaiban jelentkezik, azonos lényegű azabszolút negatív őserővel, az abszolútumon kívüli létállapotok, létlehetőségekmegtapasztalására való őssóvárgással, amely az őskáoszt kiváltja. Fizikában divatoskifejezéssel élve: az abszolútumnak az abszolút állapottól eltérő, attól merőben másállapotba kerülési sóvársága, az, az önmagán kívüli állapotba kerülésre való sóvárgása,amelyet a mitológiai megnevezése alapján a Lilith műszóval jelölünk, "berobbantja" azőskáoszt és ezáltal, elkerülhetetlenül szükségessé teszi a teremtést. A szabadon és feltételeknélkül kiáramoltatott teremtés által, a káoszban összezavarodott és antagonisztikussá(ellentétessé - ellenségessé) vált abszolút erőknek a különválasztását és a különválasztásutáni kiegyenlítését, harmonizálását: az abszolútumnak a teljes káosszá alakulásától való„megszabadítását”, vagyis az egész létezésnek a teremtés által és a teremtés folyamatainkeresztül történő megváltását. A teremtés az egyetemes megváltást szolgálja tehát. Ez neki acélja, rendeltetése és értelme. És ez a célja, rendeltetése és értelme (funkciója) a miéletünknek is. Ez az egyetemes teremtés és megváltás logikája, aminek a "kényszere"alapján megszületünk és aminek a kényszere alapján éljük az életünket: az egyetemesléterőkkel - teremtő erőkkel való kapcsolatba, majd harmóniába kerülés kényszere
 22. 22. logikájának az alapján, valamint a személyes és a csoportos (társadalmi) Lilith által okozottkábulat és zavar-rendszerek meghaladási szükségének az alapján, ennek a kényszere alapján.Ez az egyetlen igazi és valóságos kényszer az életünkben: a léterőkkel kapcsolatba ésharmóniába kerülni. A többi mindössze kényszerképzet és illúzió. De ez a rengeteg illúzióviszont, ami a lét alaplogikájával ellentétes, rengeteg szenvedést, egyéni és csoportos(társadalmi) tragédiát és katasztrófát okoz. Amennyiben tehát, a különleges képességek felőlkérdezel, amelyeket, az eddigi személyes tapasztalataim szerint, egyetlen komolyszellemtudós sem értékel nagyra, a számtalan horoszkópnak a személyes beszélgetések útjántörtént értelmezése után kialakult és kifinomult asztrológusi intuíciómban - Amellyel már aszületési időpontnak (év, hónap, nap, óra) megfelelő karmikus adatok szerint és az előttemálló személy természetének a spontán megnyilvánulásai szerinti beállításakor, az objektívszületési adatok által jelzett karmikus meghatározódásoknak és a szubjektív benyomásoknakaz agyamban zajló spontán összevetéséből, szintéziséből, olyan sors-gócokat látok meg egyszemély spirituális struktúrájában, amelyek kibányászására egy pszichológusnak például,hosszú hetek és néha hónapok szükségesek. -, erre a gyakorló évek folyamán kialakult belső,asztrológusi tudásra, jobban rá merem bízni magam, mint bármilyen misztikus tisztánlátóáltal szolgáltatott információkra. Ismeretlen születési időpontok meghatározásánál kétesetem is volt már, amikor utólag megkerült az időpont feljegyzését tartalmazó dokumentumés az én beállításom mindössze tizenöt perces tűrési határon belül volt, miközben atisztánlátók "tippje" teljesen hibásnak bizonyult. Ezért a hétköznapi csevegések szintjén nemjátszom meg a tisztánlátó asztrológust, és soha nem nyilatkozom konkrét és sorsfontosságúkérdésekben, amíg komolyan meg nem vizsgálom az általam beállított (a szülők, anagyszülők és az élettárs - élettársak, illetve a szerelmi - szexuális partnerek születésiadataiból kiolvasott karmikus asztrológiai meghatározódások szerint beállított)asztrogrammot. Metafizikai következtetéseket vonok le ugyan megtörtént eseményekből,vagyis az eseményben szereplő személyek és tárgyak szimbolikájából, de valakinek aspirituális struktúrájáról csak akkor nyilatkozom, ha előttem van az asztrogrammja, és ebbenaz esetben is, a Lilithel kapcsolatos vonásokról, karmikus meghatározódásokról, sors-nehézségeinek a saját természetében, egyéni belső életképzeletében levő, igazi okairól,lehetőleg csak az illető személynek. De elkanyarodtunk a témától, ez már nem a nyárimeditációimmal, "világ- és sors-figyeléseimmel" függ össze.- Persze, de mielőtt erről kérdeznélek, szükséges volt, hogy a tisztánlátásod tárgyijellegéről (megbízhatóságáról, vagy az esetleges hiteltelenségéről) szerezzünk némiinformációt. Gondolom, ennyi elég az olvasóknak ahhoz, hogy véleményt alkothassanak. Mit hoztál tehát a Besenyői tóról haza,milyen, a világban egyre intenzívebben zajló jelenségek és folyamatok metafizikai(titkos) értelmét és jelentését sikerült felfedezni? - A saját világhelyem felőli korábbielképzeléseim megszilárdulása mellett, amelyek szerint, ezekben az időkben - ebben azapokaliptikus időminőségben - nem lehetnék sehol jobb és fontosabb helyen a világon, mintSzékelyföldön és ezen belül is, egyelőre Csíkszeredában, sokkal határozottabban és agyakorlatban is "élesebben" kezdtem látni azt, amit az eddig megjelent írásaimban -könyveimben is megfogalmaztam. Ti., hogy az egész világ és az egész emberiség,
 23. 23. tudósaival, filozófusaival és vallásos- misztikus vezéreivel együtt, teljesen tévúton jár, merta teremtés ősi okának, céljának és eredeti rendeltetésének a következtében, amiről korábbbeszéltem, az emberi és általában a földi életnek teljesen más az értelme, mint amit erőltet ésamiért, többé - kevésbé, hajt ma az egész civilizált világ, illetve amilyen „fontos”életcélokról és rendeltetésről beszélnek a filozófusok, a vallásos és misztikus vezérek. Hogymás az életünket - sorsunkat irányító lét-logika mint a természettudományos, vagy aszentimentális-vallásos logika. És egészen más a betegségek, a természeti és a közútiszerencsétlenségek, a bűnözés és a természeti, a szociális katasztrófák, a politikai hibák éscsődök oka és magyarázata, mint amit a tudomány feltár, vagy a bölcsek állítanak.Tudvalevőleg, mivel a teremtésnek határozott célja és rendeltetése van, ami nem más mintaz egyetemes kiegyenlítődés, vagyis a megváltás megvalósulása, metafizikai szempontbólnem léteznek sem véletlen, un. objektív események, mint ahogy azt a természettudományállítja, de nem létezik Isten büntetése, vagy Isteni igazságtétel, vagy sors-igazságtalanságsem, mint ahogy a vallásos személyek gondolják, mivel nem létezik egy rajtunk kívül ésfelül álló Isten, aki sorsunkat önkényesen és a pragmatikus földi logikánk szerintszeszélyesen irányítgatja, hanem az egész lét az abszolútummal együtt és a földi lét a földilényekkel (az emberel!) együtt, kiszolgáltatottja és egyben megtestesítője ennek a Lilithgyűjtőfogalom alatt jelentkező, abszolút őssóvárgásnak és az általa létrehozott rend-helyreállítási, megváltási, megváltódási kényszernek. Így például nem beszélhetünk semvéletlenről sem Isteni logikai hibáról, irracionális eseményekről, de még csak Sors-igazságtalanságól sem, mindazért ami velünk, vagy a tizennégy évet még be nem töltöttgyermekeinkkel történik, mivel mindaz, ami minket ér, ha a hétköznapi észlelés számáraláthatatlan módon is, de szorosan összefügg a személyi jellegzetességeinkkel, a láthatatlanbelső - lelki, szellemi és spirituális - állapotainkkal, változó és változatlan átéléseinkkel.Vagyis azzal, hogy az a bizonyos Lilith erő bennünk milyen jellegű és mennyire erős anegatív hatása, mekkora a "személyes" Lilith által fenntartott kábulat mértéke bennünk. Amisztikusok úgy mondják ezt, hogy vibrációs állapotunkkal. Hogy egy szemléletes példávalillusztrálhassam azt, vegyük a híres franciaországi Taize-i ökumenikus ima- és zarándokhely90 éves vezetőjének, Roger testvér néven ismert, keresztény szerzetesnek a Isi-i zavarodottelméjű nő általi meggyilkolása esetét. Egy alkimista aforizma szerint, a különféle elemek,csak egymástól jól különválasztva és a maguk nemében és jellegében jól meghatározva és ekülönbözőségük szerinti funkciójuk szerint és alapján egyesíthetőek. Az az egység, amelynem ennek az alkimista tételnek a szellemisége szerint alkotódik, tehát, amennyibenerőszakosan, mint a diktatúrákban általában, vagy, ami a Taizé-i esetben érvényes, aspirituális különbözőségek és egyedi jellegek elmosása, az eredeti funkciók összezavarásarévén jön létre, nem maradhat fenn, mivel a diktatúrák és az egyszínű, egynemű társadalmak- közösségek esetében, az erőszakosan egyesített elemek fellázadnak, katasztrófát, anarchiátidéznek elő. Az egyedi jellegek eltörlése és az egyedi funkciók összezavarása esetében, amiTaizére jellemző, spirituális szinten kábulat, misztikus légkör keletkezik, ami szükségesséteszi a hamis egység felbomlását, és felszámolását, vagy legalábbis annak a kisebb méretűvé- hatásúvá történő visszazsugorodását. De ez csak külső magyarázat arra, hogy viccesenfogalmazva, Roger szerzetes úrnak az élete miért kellett ilyen erőszakosan véget érjen alátszólag "szentségesen hasznos" tevékenysége és az általa hirdetett békítő jellegű
 24. 24. eszmerendszer ellenére. Az igazi ok az ő, egyéni érzelmei, érzelem-emlékei által ismeghatározott lelkében és keresztényi öntudatában keletkezett ellentmondásnak és spirituálisrövidzárlatnak a feloldási képtelensége volt, ami azt követően keletkezett, hogy megtudta, kiköveti II. János Pál pápát a katolikus egyház élén. Roger atya ugyanis, a másoknak tanítotteszméi ellenére, vagyis annak ellenére, hogy hosszú életén át milyen vallásos eszmeiségetvallott, hogy miféle, sem a természet mélyén, sem a spirituális, vagy a kauzális dimenzióbannem létező békéről álmodott, az Elzász - Lotaringiai származásából eredő történelmi(Elzászi - francia) tudatát nem volt képes meghaladni, de legalábbis az ilyen jellegű negatívemlék-érzelmeit nem volt képes feloldani. Ezért a lelke mélyén (tudattalan képzelet- ésérzelemvilága legmélyebb rétegeiben) nem tudta lenyelni azt, hogy a jelen pápakapcsolatban állt a "Hitler fiataljainak" (Hitlerjungend) a mozgalmával fiatal korában. És eztannak ellenére, hogy XVI-ik Kelemen nyilatkozata szerint, Roger atya egy igen"megindító"(!) levelet írt hozza közvetlenül a gyilkosság előtt, amely levélben és amely levéláltal ezt a Sors- és Isten elleni, mélyen rejtett, de lelkét marcangoló neheztelését próbáltafeloldani, úgy látszik, már túl későn…- Szerinted tehát frére Roger kihívta maga ellen az Isten, illetve a Sors haragját, mivelesetleg neheztelt a felsőbb hatalmakra, amiért azok úgy intézkedtek, hogy egy voltHitler-jungend tag a Katolikus világegyház élére került? Ennyi lelki - tudatiellentmondásból eredő belső feszültség elegendő ahhoz, hogy valaki egy ilyen vérestragédiának az áldozata legyen? Hiszen akkor ma nagyon kevés ember kellene éljen aföldön...- Mondom, nincs itt szó, semmiféle égi haragról, megtorlásról, vagy felső és külső égihatalom "intézkedéséről". Az ilyenek mind vallásos és misztikus - mitikus elképzelések ésmitológiai képzetek szférájába tartoznak, de metafizikailag nem csak, hogy egyáltalán nemérvényesek, hanem igen félrevezetők is. Itt nem az Isteni akarat, vagy hatalomsértődékenységéről, vagy a jelenlegi pápa fölött és körött lebegő esetleges misztikus égivédelmi pajzs hatékonyságáról van szó, illetve a Roger atya lelkében önkéntelenülfelbukkanó ellenérzéseknek az égi erők irányából érkező vak visszahatásáról, a még mindig„franciás” színezetű lélekben felbukkanó negatív érzelmek és gondolatok megtorlásáról vanszó! Hiszen ezen az alapon a Vatikánban élő, pápa-esélyes bíborosoknak a fele át kelleneköltözzön a túlvilágra minden pápaválasztás után. Ugyancsak egy alkimista aforizma szerint,minél inkább közeledsz az Istenhez, annál inkább közeledik hozzád a Sátán. Persze, az Istenis, mindössze egy gyűjtőfogalom az alkímiában, nem egy rajtunk kívül és felül álló, jóságos,de néha mégis önkényeskedő és szeszélyeskedő, un. objektív személy, és az ördögfogalmának aztán végképp nincsen semmi köze a lénységhez, a "gonosznak" a lényként -személyként való létezéshez. Az aforizma értelme tehát az, hogy minél közelebb állsz amegváltáshoz, a minél tökéletesebb kiegyenlítődéshez, annál veszélyesebben megjelenikbenned, a rád és környezetedre nézve egyaránt veszélyes hamis kiegyenlítődés, illetve asors-ellenállás. Szegény Roger atya tehát nem elég, hogy olyan keresztényi mozgalom élénállt, amely hamis kiegyezésen alapuló békét hirdetett, vagyis teljesen tagadta a harc és akonfrontáció fontosságát és a különbözőségek ütközésének a jogosságát, az eszmei tűzpróbát
 25. 25. tehát, amire szükség van a spirituális ősideák és képzetek folytonos tisztulása érdekében. Dannak sem mert utána nézni, hogy vajon jogos-e az ő lelke önkéntelen háborgása afölött,hogy a keresztény világegyház élére egy olyan személy került, aki tájékozatlan ifjúkorilelkesedése, vagy éppenséggel ifjúi lelki - szellemi tévelygései során, valamiféle kapcsolatbakerült egy gyilkolásra és gyűlöletre elszánt őrültnek a nevét viselő fasiszta mozgalommal.Ehelyett megpróbálta ezt a belső és önkéntelen ellenállást, ezt a negatív érzést elnyomni ésvégig nem gondolván azt, hogy elsősorban jézus figyelmeztet a spirituális fejlődés tényére,vagyis a fejlődés szükségszerűségére, feldolgozatlanul hagyván magában ezt a háborgást,megpróbált hamis békét létrehozni a lelkében és tudatában. Neki tehát, aki, vallásosértelemben legalábbis, igen intenzív spirituális életet élt (most ne minősítsük ezt, egyezzünkmeg abban, hogy akkor is, ha azon a metafizikai képtelenségen és tévképzeten is alapult,hogy Jézus megváltotta az emberiséget, ez igen intenzív volt) és annak ellenére, hogy egyilyen, szentimentálisan hatásos lelki - szellemi mozgalmat vezetett, nem szabadott volna eme„lelki tévelygéseit” huzamosan elnyomnia, hanem a felszínre hozva, azok tartalmát ésértelmét megvizsgálva, a természetszerűen megjelenő belső feszültségeket, a negatívérzelmeit (a csendes sors-nehezteléseit) feloldania és meghaladnia. És főképpen e vívódásaittársaival, tanítványaival megosztania. A Szeretet törvényéről szóló tanulmányomban írtammeg, hogy „az ördöggel” szembeni védekezés legjobb eszköze az őszinte önleleplezés, atitkoknak és a sötét gondolatainknak, érzelmeinknek a mások előtt történő feltárása. Eztkellene szolgálnia a katolikusok által még hébe-hóba gyakorolt gyónásának is, amennyibenazt képesek lennének még szellemi szempontból értelmesen elvégezni, illetve ha a katolikuspapok nem lennének maguk is, spirituális és kauzális szempontból, zavarodott szelleműszemélyek, annak következtében, hogy a cölibátus miatt nem élnek a teremtés elsőtörvényével összhangban, és ami miatt a gyónáskor többnyire a vak vezet világtalantállapotban kell találniuk magukat. Nos, úgy látszik, hogy pére Roger ezt, a tudattalanszellemi világa szintjén belőle ellenséges ellenállásokat kiváltó spirituális gócpontját, akelletnél huzamosabb ideig nem tudta, vagy nem akarta - esetleg még önmaga előtt sem -felvállalni, felszínre hozni és így, mások előtt is vállalva e nehézségét (vallásosszempontból: gyengeségét), feloldani, és ezáltal új kiegyenlítődési képességeket szerezni,tovább fejlődni spirituálisan. Sőt: mivel ez a mélyen, még saját keresztény tudata előtt,nappali ébersége előtt is rejtett, belső sötét vívódása a kelletnél tovább tartott, felkeltett ésfelerősített önmagában olyan, ugyancsak korábban a tudattalanja legmélyére lefojtott és nemkibontott szellemi zavarokat és negatív spirituális energiákat, amelyek a hangolódástörvénye alapján valamiképpen összhangba és összefüggésbe kerülve a zavart lelkű és tudatúromán nő agresszív hajlamaival, kiprovokálták abból a biológiai megsemmisülést végrehajtótettet. Nem csak asztrológiai és metafizikai közhely, hogy a velünk bármiféle kapcsolatbakerülő személyek a rejtett képzelet- világunk megtestesítői de a híres pszichológus tudós,K.G. Jung is kinyilvánította, hogy az áldozat mindig kihívja maga ellen a sorsot és annakvégrehajtóját: jelen esetben a gyilkost. Roger frére lelke és szelleme tehát, a halálátmegelőző periódusban olyan alacsony, vagy zavart: falcs és hamis spirituális állapotbakerült, amely valamiképp összhangban állt és kapcsolatba került az állítólag elmeháborodott,vagy legalábbis hasadt tudatú román nő szellemi-lelki állapotával, spirituális vibrációsfokával. És ez akkor is így lenne, ha a nő nem agysérült, hanem például a moldvai magyar

×