Kozma Szulárd: Mi az igazság a mágiáról?

1,313 views

Published on

Spirituális beavatási tanulmányok 6

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kozma Szulárd: Mi az igazság a mágiáról?

 1. 1. Kozma Szilárd: Az Egyetemes Törvények megnyilvánulásaés alkalmazási lehetőségei a mindennapi életünkben(A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is – A MÁGIA gyökerének a szabad beszéddelelmondott és hang fájlokban rögzített spirituális és kauzális értelmezése. – a www.kozmaszilard.hu c.honlapomon, ahonnan egyszerű egérkattintással le lehet tölteni az illető fájlokat.)I. A MÁGIA működési mechanizmusa, avagy:A TEREMTŐ KÉPZELET TERMÉSZETE ÉS MÁGIKUS EREJE"Egyre jobban, agykontrol nélkül."És: "Engedd, hogy a szükségleteid igényeljék a szükségeidet." Amikor a Madarasi Hargitán tartott nyári táborunkból 2OO7 haza jöttünk, az egyetlen kamasz fiával élőszomszédunk, aki egyfajta népi metafizikával foglalkozik, azzal fogadott, hogy jó, hogy haza jöttünk végre,mivel a napokban kicserélte a nagyszoba bútorzatát és így az ott álló ágya fölöslegessé vált. Amennyibentehát nem kellene nekünk, ő úgy is túladna rajta, magyarul: eldobná. Nem is a számomra pihentebb éskellemesebb életet biztosító ágyhoz való - ugyancsak rég óta vágyott, gondolt és képzelt - ágyhoz valóhirtelen és ingyenes hozzájutás a lényeg ebben a történetben, hanem az, hogy ahhoz, hogy az ajánlatotelfogadhassam, a százas és kétszázas szegekkel is megszilárdított gyermekkori ágyamat teljesen szét kellettbontanom, hogy a lakásból kivihessem. E régi ágynak egy olyan résében, ami csak, és csakis így, teljesenszétbontva kerülhetett napvilágra - alapjaiig és szilárdsági elemekig szétbontottan tehát az ágyat! - mi másrejtőzött, mint a 15 éve elveszettnek képzelt, tépett és kopott és, mivel a hadseregnél tettem le asofőrvizsgát: Cosma Szilard névre kiállított hajtási jogosítványom! És mindez még nem elég! Nem, hogynem kellett tovább azon gondolkoznom, hogy hova és miként akarok én autót, hogyha gyakorlatilag mégjogosítványom sincs, és rettenetes utánajárásba, és talán újbóli sofőrvizsgába is, kerül majd egy újjogosítványnak a megszerzése. De két hétre rá, hogy a téves névvel még 1974-ben kiállított, és a belsőhosszanti szakadása mentén fémkapcsokkal össze fogott régi könyvemet, a névelírás miatti némi magyarázatután, persze, de kicserélték! Esküszöm, hogy miközben a régi hajtási jogosítványt megtaláltam, illetve amígaz újnak az előállítása érdekében a rendőrségre jártam - És azt tapasztalhattam, hogy nem is a könyvnek akáros állapota miatt, hanem a nevemnek az 1974-ben történt elírása miatt létrejött apró akadályok ellenéreaz autóvezetési lehetőség képzete egyre reálisabbnak látszott. - , csak arra gondoltam, hogy vajon miértmegy ez ilyen könnyen? Hiszen nincs autónk, és a józan ész logikája alapján (a jelen pénzkeresetemmel)nem is lehet? Amikor tehát az egyik barátom, akit viszont több mint féléve nem is láttam, mert időközben egy másikvárosba költözött, felhívott azzal a kérdéssel, hogy átveszünk-e tőle határ idő nélküli használatra egy régi,de még jól működő autót, már nem is lepődtem meg olyannyira, hogy menten hanyatt essek. Persze, aspirituális fejlődést lehetővé tevő sors szükségletek és az egyetemes teremtőerők pozitív találkozását nem
 2. 2. csak most volt alkalmam megtapasztalni, hanem mindjárt a spirituális utamra való rálépés elejénközvetlenül. Akkor tehát, amikor a pozitív alapállásnak a várható misztikus-pozitív következményeiről azElta kurzusain tudomást szereztem. Akkoriban vékonypénzű, kis szerződésű újságíró voltam, akinek úgynézett ki, hogy a Kolozsváron székelő, Keresztény Szónak a Bajor Andor halála után frissen kinevezettfiatal főszerkesztő - igazgatója, a lapnak az ő koncepciói szerinti kiadási logikájának megfelelően, nemfogja meghosszabbítani a szerződésemet. Ezt nagyon nem is bántam, mivel elegem volt abból, hogy miutánaz alapító Bajor Andor, végleg távozott a földi közülünk, nem csak az én szövegeim egyes részeit írták átSüteményes Erkölcs - vénasszonyosra, hanem még az általam gyakorta használt Hamvas Béla idézeteket is!Minden úgy nézett ki tehát, hogy a szabadúszó, de valójában munkanélküli újságírás rögös útjában ragadok,vagy vissza megyek az eredeti szakmában újra napi 8, vagy 10 órán át keményen anyagi javakat termelni,ahelyett, hogy végre íróvá válhatnék, amiről éppen 20 éve álmodoztam. Ekkor ötletszerűen megpályáztam egy Magyarországi teljes éves regényírási ösztöndíjat, és csodák -csodája, azt meg is kaptam. Ez az ösztöndíj viszont nem csak azt jelentette akkor a számomra, hogy végremegírtam annak a regényemnek az első változatát, aminek a tervét rég óta magamban hordtam, és amimostanában (néhány hét múlva) kell hogy megjelenjen (Egyébként a 800 oldalasra duzzadt nagyregénymegjelentetését ugyancsak egy ilyen hirtelenül megjelenő, személyes anyagi segítség tette lehetővé!),hanem azt is, hogy közben a Bukaresti Elta nevű metafizikai szabadegyetem kurzusaira járva rendszeresen,alkalmazott metafizikát és komoly asztrológiát tanulhattam. Sőt! - Mivel az ösztöndíj Magyarországikörülményekhez és "alkotói szokásokhoz" (Értsd alatta: számomra és nekem luxusnak számító életvitelhez)volt kitalálva – bocsánat: forintban méretezve -, bőven jutott arra is belőle, hogy a helyi városgazdálkodásivállalat által akkoriban olcsón eladott 2 szobás I. osztályú lakásomat, amiben most is lakunk,megvásárolhassam. Tehát, éppen akkor jutottam nem csak írói lélegzetvételhez és egyben rendszeresspirituális fejlődési lehetőséghez, amikor a személyi horoszkópomból kiderült, hogy nekem elsősorban nem"a legnagyobb magyar költővé", vagy politikus népvezérré kell válnom, mint ahogy azt képzeltem korábban,hanem mindenek előtt, családapává! (És aztán majd, esetleg... - jöhet a többi is… - Korunk nagy erkölcsitévedése és válsága ugyanis nem csak abból ered, hogy az asztrológia hiteltelenítve lévén a jóslás által, nemkarma-oldást használó erkölcstanként gyakorolják, hanem abból is, hogy mindennek készítikgyermekkorukban az embert, csak párkapcsolatban élni „köteles”, tehát a párkapcsolatban helytállnifeleségnek vagy férjnek nem, illetve gyermekeket gondozni és nevelni képes szülőnek nem!) Még egyszer tehát: Álmodni, képzelegni, pozitív jövőt tervezni kell és lehet ugyan, mert, amint aztHamvas Béla mondja: "A valóság természete mágikus" és emiatt ez a mágikus valóság, pozitívan válaszolaz életképzeletünk központjában tartott jövő-képekre. De vigyázat: nem a személyi kramánk általbefolyásolt és irányított önös vágyaink szerint, hanem csak és csakis a személyi horoszkópunkbólkiolvasható, egyéni fejlődési és megváltódási életprogramok szerint! Vagyis: a karma feloldáshoz egyedül elvezető horoszkópokból kiolvasható, egyéni (individuális) fejődési -megváltódási életfeladatok minélteljesebb körű felvállalása és maradéktalan beváltása után, esetleg lehet más, pl. közösségi, vagy természet-mentési feladatokat is vállalni, de semmiképpen nem azok helyett! Nagyon rossz úton jár, és előbb utóbb, anépi szólásmondás gyakorlati használati értelmében, ténylegesen „rosszul is jár”(!) az, aki úgy képzeli, hogya valóság mágikus természete azt is jelenti egyúttal, hogy a spirituális valóságban is lehet büntetlenül sokáigönkényeskedni (Mentálisan erőszakoskodni), mint a fizikai világban. Aki tényleg boldog akar lenni ésegészséges öreg korában is, egy olyan értéktudatot kell kialakítania életvezetésre, amely kimondottan a
 3. 3. személyi karmája feloldására van összpontosítva, azt célozza meg. Különben tévelygés és végül kietlenségiérzésekkel lesz telítve az egész élete, még abban az esetben is, ha esetleg nem omlik össze egészségileg,erőnlétileg, vagy gazdaságilag annak az élete felénél, vagy kétharmadánál. Arra ugyanis, hogy egyes, erős diktatórikus hajlamokkal rendelkező személyek sokáig önkényeskedhetnekmások fölött, megtaláljuk a magyarázatot nem csak a Szükség- és a bőség, a Polaritás, valamint a Ciklus ésa ritmus törvényében, hanem a Fejlődés törvényében, valamint a Szeretet és a nyitottság törvényében is(Akik szégyenükben eltitkolják azt, hogy mások velük önkényeskednek és felettük basáskodnak, vagy másmódon hatalmaskodnak, illetve, hogy azok manipulálják, vagy manipulálták őket, csak hazudják maguknakazt, hogy szeretik azt, aki őket bántalmazza és azért nem ismertetik másokkal az igazi élethelyzetüket,illetve az önkényeskedő embertársuknak az igazi természetét: a világ elől rejtett cselekedeteit, és ezért, eszeretet nélküli titkolózással további „lehetőséget” tartanak fenn arra, hogy tovább szenvedjenek.) Nem kelltehát senkit megtévesszen az, hogy egy – egy „gonosz” diktátor milyen sokáig élhet büntetlenül, mivel ezeka látható és érzékelhető diktátorok mindössze a sors eszközei szerepében élnek, és, minden látszat ellenére,végső soron éppen annyit szenvednek a lelkiismeretüktől, vagy a kívülállók számára feltáratlanul maradtveszteségeiktől, mint az „ártatlan” áldozataik! De hozzuk hasonlatosan szenvednek a mentális és aspirituális agresszorok is, még akkor is, ha látszólag „jól megy” is nekik, mint a világi agresszoroknak. Szóval az egyetemes mágikus erőket, vagyis a teremtő és az un, gyógyító életerőket sem ajánlatoskizsákmányolni öncélúan, hanem az a mentalitás javallott, ami szerint: "Engedd, hogy a szükségleteidigényeljék a szükségeidet." - Persze, azt is meg kell nézni - amint azt az alábbiakban is látni fogjuk - hogymiféle szükségleteket helyezünk az életképzeletünk központjába? Mert, mielőtt az Eltával - a gyakorlatimetafizikával találkoztam volna például, én is világi sikereket és persze, luxusautót akartam magamnak ésnem családot, és meg is lett az eredménye: ha más hibájából is (Egy szabálytalanul előző Trabantoshibájából), de akkorát vágódtam egy az Erdélyi Magyar Kisgazdapárt számára általam szerzett Daciavl egyBerettyóújfalusi út menti gyümölcsfának hogy "totál káros" lett a, "szerencsére" biztosított Dácia. A jelzéstehát egyértelmű volt, még akkor is, ha, a könnyen a halálommal is végződhető 80 km/óra sebességűtalálkozást az út menti fával - az autónak a sofőr mögötti ülése rövidült a felére, vagyis az út menti fa, éppena hátam mögött vágta ketté az autót! - megúsztam egy enyhe agyrázkódással és a kárt kifizette a balesetetokozó Trabantos biztosítója. Azért kellett ez velem megtörténjen, mert azelőtt, hogy Budapestről elindultamCsíkszereda irányába, teljesen zaklatott lelkiállapotban imádkoztam azért, hogy "végre" szerencsésen hazaérhessek, mivel a Budapesti Taxis blokád idejére ott ragadtam, és napokig nem tudtam haza jönni. Akkorértettem meg, hogy bizony, nem mindegy, hogy milyen állapotban képzelgünk, illetve azt, hogy negatívmágia is létezik... És nem csak a zaklatott lelki állapotban végzett imádságnak a logikus következményétértettem meg a Budapesti baleseti korházban, hanem a spirituális életprogramomtól idegen életcélokkövetésének a logikus következménye megsejtése is ez által a baleset által történt meg. És mikor?Közvetlenül az Eltával való találkozásom előtt jöttek létre ezek a "spontán megvilágosodásaim.". - És ezekóriási segítségnek bizonyultak az Elta kurzusain néhány hónap múlva, a horoszkópokból kiolvashatósorsprogramokban tükröződő sorshelyzetek és sorsállapotok helyes értelmezésénél. És, amint erre az útra, ahoroszkópomból kiolvasható életfeladatok tudatában is, egyértelműen ráléptem, és már a regényemet írtam,a frissen szerzett metafizikai ismereteimből kiszűrt életkoncepciók szerint, vagyis, amint az életképzeletemkezdett közeledni és kapcsolatba kerülni a spirituális rendeltetésemmel, a sofőr könyvemet is szerencsésenelrejtettem magam elől öntudatlanul, hogy jó ideig az öncélú autókázás lehetősége ne kísértsen. Ahhoz,
 4. 4. hogy 16 év múlva újra megtaláljam. Mert hát tökéletesen igaz a Ritmus és Ciklus törvényének a szellemét kifejező Bibliai mondásnak amiszerint, "Van ideje mindennek: Van ideje sírásnak és van ideje kacagásnak, és van ideje télnek, és van idejenyárnak...". És ami a legfontosabb, a mágia ereje és törvénye nem működhet öncélúan önmagában, HANEMmindig és kizárólag és csakis A TÖBBI TÖRVÉNY ÉS SORSERŐ MŰKÖDÉSÉHEZ ILLETVE AZEGÉSZNEK, vagyis a többi kilenc egyetemes törvénynek AZ ÖSSZHATÁSÁHOZ VAN KÖTVE! És ezmég akkor is így van, hogyha éppen a teremtés ősereje látja el - mágikus - energiával a többi törvényt.Mondhatni, hogy ő a többi törvény megvalósulásának és működési lehetőségének a feltétele. Úgy kell tehátelképzelnünk, hogy az, az energia, amit gyűjtőnéven mágiának nevezünk, az a misztikus benzin, vagykozmikus villanyáram, amely működteti a teremtés és a megváltás egyetemes motorait. De figyelem! SOHA, SEMMIFÉLE KÖRÜLMÉNY ÉS KÜLSŐ RÁHATÁS (Pl. UN FEHÉRMÁGIAGYAKORLATOK, VAGY AGYKONTROLOZÁS) HATÁSÁRA, NEM ÍRHATJA FELÜL, ÉS NEMHATÁSTALANÍTHATJA A TÖBBI EGYETEMES TÖRVÉNY FUNKCIÓJÁT, EREJÉT ÉS HATÁSÁT!És ezt, a felül- írhatatlanságot, az összhatás megmásíthatatlanságát, éppen a 10. törvény: az Abszolútumtörvénye, vagyis a MEGVÁLTÁS TÖRVÉNYE BIZTOSÍTJA! És itt, és ennek, A Megváltás Törvényéneka nem ismerésében és a tudatlanságból eredő megsértésében, és ebben a tévképzetben hibázik mind azagykontrol, mind minden más, a mágikus erőket egy irányba csoportosítani képes mágia-tan és technika.Látványos, tehát azonnali és a felszíni látszatok szintjén tündöklő eredményeket el lehet érni ugyan ezekkelrövid távon (Lásd: agykontrol sikerek), de számolnunk kell azzal is, hogy az Ok és az Okozat, illetve aHATÁS – VISSZAHATÁS, egyetemes törvénye alapján, hosszú távú következmények, kiegyenlítődések ésvisszahatások is léteznek, sőt, a FEJLŐDÉS TÖRVÉNYE szerinti egyéni és csoportos szükségszerűségek isléteznek és nem csak un. tudományos technikával elérhető pillanatnyi csillogó - villogó eredmények. Vagyis: létezik a fejlődés törvénye, és a kiegyenlítődés törvénye sors-hatása is. Utóbbit ugyancsak jólismeri a magyar bölcsesség: "Amit nyersz a réven, azt elveszíted a vámon. - Hogyha időközben nemfejlődtél semmit spirituálisan, nem tisztultál, nem lettél be-látóbb. - hibabelátóbb: tisztánlátóbb. Sajnos,közöttünk is voltak olyanok, akik úgy képzelték, hogy előbb nyernek egyet anyagilag, és utána majd,visszafogják magukat és a várt olcsó nyeremény segítségével nyugodtan élnek és közben majd"metafizikáznak". Hát persze, hogy ezek még máig is kerengnek... Hogy az a rengeteg magyar ember, akikDomján Lászlóéknál mágusi (Diszkrétebb és tudományosabb megnevezéssel: agykontrolos) beavatást ésdiplomát kapott, kereng-e még, vagy sikerült végre mindegyiknek az igazi egyéni életfeladatait megismernieés felvállalnia, illetve: sorsában megállapodnia, nincs ahonnan tudjam. De tény az, hogy nagyon sok olyanagykontrolossal találkoztam, aki a horoszkópját igényelte, mert a sorsa lényegi problémáit egy bizonyoshatáron túl, nem csak hogy képtelen volt megoldani, hanem a sorsképlete feltárásáig, egyre csak távolodottettől a lehetőségtől. Pedig Jézus világosan beszélt mindenkihez: "Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt."És mit láthatunk és tapasztalhatunk ma, a Szent István által Szűz Máriának állítólag felajánlottMagyarországon? Majdhogynem fele az ország lakóinak el van adósodva és reggeltől estig dolgozva,nyüzsögve, loholva csak szenved, annak következtében, hogy korábban felvette a nagy hiteleket, mivel - aFejlődés Törvényéről és a Ritmus és a Ciklus Törvényéről semmit nem tudva! -, idejekorán hozza akartakjutni ahhoz az anyagi javakhoz, amelyekhez csak, és csakis megfelelő munka és élettapasztalat általbiztosított bölcsesség megszerzése után kellett volna (szabadott volna) hozza jutniuk...
 5. 5. Mert el ne higgye bárki is azt, hogy a mágia ereje, természete és hatásmechanizmusa feltárása által, azingyenélés és a misztikus élősködés, vagyis a belső fejlődést szolgáló munka és gyakorlati élettapasztalatnélküli, folytonosan élvezhető, víkend szerű életlehetőség maszlagéval akarom itt beetetni, holmi biztos-boldogsági receptekkel kufárkodó keleti-nyugati misztikusként. Hiszen ha csak azt vesszük is, hogy énnapjában mennyit ülök a számítógép előtt, vagyis ahhoz képest, hogy a nyári táborozások kivételével,majdhogynem reggeltől estig dolgozok: fáradozok másoknak minimum az egészséghez és a család- éséletrendezéshez szükséges felvilágosításán, ez a teljesen ajándékba kapott Lada például nem is olyan nagyszám. És, hogyha csak a személyi sorsképletek segítségével kibányászott és helyesen értelmezett sorsmentő,házasságmentő, családmentő, szerelem-mentő, életútmentő, illetve téves életúttól, vagy tévesen választottélettárstól megszabadító, magzat-mentő és gyermek-mentő és, bizony elég sokszor: életmentő asztrológiaiinformációk tulajdonképpen megfizethetetlenek - mint ahogyan azt el is ismerte, néhány hálás ügyfelem.Csak az a baj, hogy ezt a megfizethetetlen értéket, a horoszkóp-rendelő személyek, mindaddig amíg afeltárásokkal gyakorlatilag szembe nem kerülnek, és addig, azoknak a rendkívüli és rendkívülien igazmivoltáról meg nem győződhettek, egyáltalán nem érzékelhetik. Ezért nincs is ahogyan a munkámmalminimum egy közepes képességű informatikus havi keresetét elérhessem. És ezen sincs amit csodálkozni,amíg az asztrológusok többsége is, úgy képzeli, hogy azzal "segíthet", ha jósolgat..., illetve, ha prognosztikaiprogramot állít fel... Sőt, hogyha már „véletlenül” ebbe a témába itt, az egyébként erre legalkalmasabbhelyen belementem…: egyesek úgy képzelik, hogy akkor van minden a legnagyobb rendben, ha miközbenaz őket a végső sors-krízishez vezető és ezen a téves életútón őket szolgáló életnyerési eszközeik és tárgyaikmegvásárlására pénzt költhetnek, vagy azoknak a hibás, vagy nagyobb kapacitású alkatrészeknek avásárlására költhetnek (Pl. kényelmesebb autóülés, vagy nagyobb memória a szuperszámítógépükbe.), vagyaz őket előbb - utóbb sorskrízisbe taszító életnyerő, vagy szórakoztató (személyi figyelmet és éberségetszétszóró) hobby -tevékenységükre irracionálisan nagy összegű pénzt költhetnek (szuperliga foci- vagy hokimeccseknek a lelátókról való követésére, Michel Jakson és Eminem koncertekre, izgalmas jövő-jóslásokra),és tovább: az élvezeti tárgyaikra (horgász, vagy vadász felszerelés, vitorlás csónak, motorcsónak, kisrepülő,stb.) és hobby-állataikra (Kutyájukra, macskájukra, lovaikra, boa-kígyójukra), hogy a „szükséges” kávéról,cigarettáról, sörökről, borokról és kozmetikai szerekről, vagy süteményekről ne is beszéljünk, bőség-fölöslegben pénzt költhetnek, mindeközben "szégyenlik" a sorsfeltáró asztrológus, lelkiismeretes és odaadómunkáját kellőképpen honorálni! – Persze, lehetséges, hogy ezek a személyek éppen arra számítanak, hogya hat tagú családomat az asztrológusi munkámból eltartó személy számára szégyen a megfelelőhonoráriumot kifizetni. Talán úgy gondolják, hogy én nyugodtan jótékonykodhatok a fentiekben leírtakszellemében, hiszen engem amúgy is eltart a Jóisten..., vagyis a központi imagináció... Hát igen, szó se róla: engem az eltart úgy is, hogyha akkor, amikor hozzám elindulnak a szellemi tudásomértékében kétkedő nyerni vágyók, illetve éppen rajtam spórolni vágyók negyed annyi összeget sem tesznek azsebükbe, mint amikor a régiségkereskedésbe, az ócskapiacra, vagy az autópiacra, illetve, a mit tudom énmilyen alkatrész üzletbe, a kutyapiacra, vagy a barompiacra mennek, és én nyugodt is vagyok abban, hogyettől még nem csak én, hanem a családom egyik tagja sem hal éhen. Mivelhogy én „teljes lelkemből, teljesszívemből és teljes elmémből” hiszem azt, hogy ennyi munka után, az én családi körömben, ha néhaakadozva is, de folyamatában csak kell, hogy működjön, mind a mágia, mind a kiegyenlítődés, mind afejlődés és mind a szeretet-törvénye. Ez viszont, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a hozzám tizedhonoráriumnyi összeggel érkező személyeknél is működik! Sőt: az által, hogy éppen rajtam akarnak
 6. 6. spórolni, és így abban az irányban tagadják meg az arányos kompenzálást, amerről az életüknek éssorsuknak legfontosabb információit megkaphatják, teljesen hiába kapják meg azt az információt akártőlem, akár mástól, mert éppen a velem – velünk szemben érzett, de önmaguk elől is jól elrejtett bűntudatukmiatt képtelenek lesznek ezeket a lényegi információkat bátran és helyesen használni. És így semmit nemérnek vele, és menthetetlenül tovább tévelyegnek. Én meg semmit nem tehetek értük, mert hogyha még erreaz egyszerű tényre is fel kell hívnom a figyelmüket, akkor úgy is mindegy. Legfennebb újra és újra potyáradolgozok, önhibámon kívül, halat adva az illetőnek háló helyett, vagyis potyára jótékonykodok és ez által anagy semmi megvalósulásában, velük együtt én is tovább segédkezem... De, a keserű humort félretéve, ezennel ünnepélyesen és felelősségem teljes tudatában itt kijelentem: hogyamiként a többi természeti és szellemi erő nem, úgy a mágia törvénye sem arra való, hogy általa, áldozat éskülső, vagy belső munka nélkül, néhány alant leírt könnyen elsajátítható mágia-technika alkalmazásasegítségével "Megnyerhessük az életünket! Arra viszont jó, hogy a létezését megtapasztalván, abba hagyjukaz egészségkárosító aggodalmaskodást és szorongást, valamint az életromboló ellenségeskedést. És mégtovább: hogy az életünk végre emberhez: Az isten első szülött fiához méltóvá: baleset, betegség és tragédia-mentessé váljon, vagyis harmonikussá és derűssé váljon.Ezért tehát, egészen biztosak lehettek abban, hogy az alábbiakat, egy, a témakör szempontjából, hitelesszerző írta. Olyan tehát, aki egészen konkrét tárgyiasulás szintjén is, gyakorlati hasznát is látja a mágiaerejéről és törvényéről való tudásának, még pontosabban: e tudásanyag gyakorlati alkalmazásának Mindazonáltal sokáig, nagyon sokáig haboztam, hogy ezt, a metafizikai kommentárokkal és asztrológiaiértelmezésekkel általam ellátott, és egy, a számomra máig ismeretlen francia szerző által írt, a bennünklétező mágikus erőket mozgósítani képes sors-idéző, sors-változtató erővel bíró tudattalan képzeletvilágot ahangos befolyásolás technikájával (un. mantrákkal, pragmatikus imádságokkal) serkenteni képes Mágia-tantközöljem-e a honlapomon, vagy esetleg máshol is? A tannak a román nyelvre fordított és géppel írt egyikpéldányához a kilencvenes évek elején jutottam hozza kb. 10 ezer forintnyi lejért 12 évvel ezelőtt, és azáltala közölt módszerek "mágikus" hatása, a gyakorlati tapasztalataim és meggyőződésem szerint, sokkalerősebb és eredményesebb, mint például a tízedik, vagy akár a huszadik kurzuson is, elsajátított vizualizálóagykontroll technikáké. De éppen a kipróbált, azonnali eredményeket hozó, pozitív és negatív(!) hatásosságamiatt, támadtak a közléssel szembeni kétségeim fenntartásaim. Kétségeimnek több oka is volt. A mágia megfontolás nélküli gyakorlásával kapcsolatos első kétségeimet, megírtam az Egyetemestörvényekről szóló tanulmányomban, a mágia törvényének az ismertetésénél. Itt kifejtettem, hogy tízegyetemes törvény van és nagy hibának tartom Domján Lászlóék részéről, hogy a többi kilenc egyetemestörvény ismertetése nélkül tanítják az erős mágikus hatású agykontrollt, vagyis a mágiázásnak avizualizációs (képi - képzeleti) technikáit. Amiatt, hogy a mindössze a mágia törvénye hatásmechanizmusátmeglovagoló képzeleti mágiázást tanítják meg csupán, Domjánék alapvetően félrevezetik a tájékozatlanszemélyeket abban a tévhitben hagyván őket, hogy a kurzusaikon elsajátítható képi mágikus trükkök éstechnikák birtoklása által a szellemi élet gyakorlásához is "hivatalos jogosítványt" kapnak a hallgatóik aborsos árú agykontroll tanfolyamok elvégzéséről szóló igazolvánnyal együtt. Másodsorban azért, mert amágia törvénye által szabályozott egyetemes teremtőerők, amelyeket az agykontroll segítségével meg lehetlovagolni, mindössze egy tízedét képezik a szellemi törvényeknek és két tízedét az egyetemes létezéstműködető teremtő erőknek. Következésképpen, ha valaki agykontrollozni, vagy másképp mágiázni tud,
 7. 7. azzal egy - két gazdasági, vagy családi problémát megoldhat ugyan ideig-óráig, de voltaképpen semmilényegeset nem képes változtatni pozitív módon az életében. Arról nem is beszélve, hogy az egész sorsát,sorshelyzetét nem tudja a horoszkópjából kiolvasható megváltási programja szerint csak mágiázássalátalakítani. Sőt: a fejlődés, a polaritás és a visszahatás egyetemes törvények együtthatása miatt, aki a többitőrvényt, valamint a saját fejlődési – megváltási sorsprogramjának a sajátosságait (A karmájából eredőnegatív determinációit és kevésbé tetszetős és élvezetes felvállalandó életfeladatait) figyelmen kívül hagyja,sokkal nehezebb sorskörülmények közé kerülhet, minthogyha soha nem mágiázott (agykontrolozott) volna.Ezért, a mágiázó (agykontrolozó) személy, miután a kezdeti apró sikerek, illetve az illúziók időszakán túljut,mind csodálkozhat, hogy miért nem javul az élete minősége, hogy egy bizonyos határon túl, miért "nemjönnek be tovább is a dolgok", hogy miért nem lehet boldog a mágia (agykontroll) segítségéveltetszésszerűen és önkényesen beidézett anyagi gazdagságával, férjével – feleségével, gyermekével,gyermekeikkel? Az agykontroll-sikerek c. leírásokban számtalan példát találni arra - És többek között, a vese betegségből,vagyis a párkapcsolati rendezetlenségre, illetve a volt (régi), vagy a jelenlegi élettársa iránt érzett, de atudattalan szellemvilág legmélyebb zugaiba rejtett neheztelésekre utaló betegségből magát agykontrollalkigyógyító Domján Lászlónál is! -, hogy még a legelemibb törvényt, a kiegyenlítődés törvényét sem veszikszámításba az agykontrollosok ("Amit nyersz a réven, elveszted a vámon."), nem hogy a Fejlődés Törvényétpéldául! Ezek után mind csodálkozhatnak a tanfolyam-végzők és AK- klubosok, hogy a kezdeti aprósikereik után, miért nem "nyerik meg az életüket", hogy lényegében miért nem változik az életük spirituálisminősége, miért kénytelenek végső soron továbbra is egy helyben topogni egészségi, érzelmi és család-harmonizációs szempontból, az így nyert kis gazdagságukkal, lakásukkal, a megunt, vagy a mágiávalbeidézett csipkerózsa-álmukból felébredt és rájuk unt élettársukkal? És még jó, ha csak helyben topognak és a mágiázási képességeik segítségével, nem sikerül oly nagyonmeggazdagodniuk, mint ahogy azt szeretnék például, mert a könnyen, vagyis a saját gyengeségeik legyőzéseérdekében tett lelki erőfeszítések nélkül, illetve karakterbeli fejlődést kiváltó sors-nehézségek megoldása ésa közvetlen tapasztalatok nélkül megszerzett anyagi gazdagságot, személyi veszteséggel, vagy egészségikárosodással kompenzálja a sors (A kiegyenlítődés és a Polaritás törvénye!). És fordítva: a spirituális(erkölcsi!) fejlődés nélküli gyógyulást és egészséget, személyi, vagy anyagi veszteséggel. Hiszen, akiegyenlítődés és a fejlődés törvényeinek az együtthatása nélkül, lehetetlen minőségi személyi átalakulásnélkül jobb gazdasági, vagy családi sorshelyzetbe kerülni, úgy hogy másfelől ne érje valamiféle személyi,vagy anyagi veszteség, vagy károsodás az embert, bármilyen rendkívüli mágus is lett légyen is az! Szerencsére Domján László vallásos személy, és különös mentális és spirituális erőszakoskodásra, vagyisfekete mágiára nem oktatja végül is a tanítványait, és, legalábbis a Magyarországi agykontrollosoketikájához tartozik az a mentális kérelem (fohász) is, hogy amennyiben a kívánt eredménynek nem kellteljesülnie valamely, az illető személy sorsprogramjában rejlő ismeretlen (A személyi horoszkópja kauzálisértelmezés révén könnyen kideríthető, és rendszerint karmikus - ) ok miatt, nem kell a mágikus erejűagykontroll-technikákat tovább erőltetni. Úgy tudom, hogy gyakorlás után, a "Legyen meg a Te akaratod"keresztény formulát is elmondják, vagy elgondolják a magyar agykontroll-hívek. De mi történik azokkal arendszerint erős Skorpió, Nyilas, Kos, vagy Oroszlán karmával rendelkező személyekkel, akiknek az egyénisiker-vágya, szerelmi gerjedelme, vagy más jellegű személyi ambíciója túlságosan erős, ahhoz, hogy ezt aszabályt be tudják tartani? Sőt mi történik azokkal a személyekkel, akik az ilyen ambíciós
 8. 8. agykontrolosokkal együtt élnek, illetve, akik iránt a rejtett ambíciókkal rendelkező agykontrollosokviszonzatlan szerelmet éreznek (Lilith, vagy Sárkányfarok a Skorpióban, vagy a Mérlegben), vagy akikkelaz agykontrollosok jót akarnak tenni (Lilith, vagy Sárkányfarok a Nyilasban), azok tudata és akarataellenére?! Sőt: mi történik azokkal pl. akik egy, a Skorpióban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkezőagykontrollosnak a haragosa, vagy adósa? Merthogy 15 éves asztrológusi gyakorlattal a hátam mögött és 4bolygóval a személyi horoszkópom Skorpió jegyében, ne karaja velem bevetetni senki azt, hogy az olyan,agykontrolos technikákat ismerő személy, aki negatív Skorpió determinációkkal (Skorpió-karmával)születik, nem használja fel a mágikus erejű tudását arra, hogy „skorpiói módra” igazságot tegyen! - Hiszen ilyen jellegű agykontroll - "reklámot" is olvashattam a Domján úr tollából, az Elixir Magazinban,ti., hogy az agykontroll segítségével miképpen vehetőek rá pl. az adósok, hogy tartozásukat törlesszék. -Lehet, furcsán hangzik és hihetetlennek tűnik, mivel a gyanútlan ember úgy képzelné, hogy ez az eljárásbékésebb, mint a pereskedéssel való fenyegetőzés, de az agykontrollos adósság-begyűjtés sokkaletikátlanabb és veszedelmesebb mind a két fél részére, mint hogyha alvilági adósság-behajtókat bíznánkmeg "az ügy elintézésével. Hogy miért, az talán könnyű lesz megérteni, ha elmesélem, hogy közeli ismerősikörökben, egyes agykontrolosoknál miket észleltem. Még az Elta csíkszeredai csoportjában történt meg,hogy az egyik, agykontroll technikákat az akkoriban éppen divatba jött kézikönyvekből elsajátító társunk,csupa jóindulatból, úgy akarta megkönnyíteni a dohány-függőségére panaszkodó csoportbeli ismerősének adohányzás ördögével való harcát, hogy vizualizálta, amint annak fájni kezd a keze, valahányszor cigarettáragyújt, illetve meggyújtott cigarettát tart a kezében. Az eredmény: az orvosok évekig keresték az önzetlenjótettet elszenvedő személy alsó és felső karjába beállt izomsorvadás okát, akit majdhogynembetegnyugdíjazni kellett, mivel tanárnő lévén, képtelen volt a táblára írni, mindaddig, amíg az, egyikmeditációjában valamiképpen rá nem jött a "betegsége" misztikus okára. A baj csak az, hogy ez amegvilágosodása az után történt, amikor a csoport tagjai már rég szétváltak és az illető jóindulatú férfi márrég óta el is felejtette, hogy valamikor beindította a "segítség - programot". Egy másik esetben, a szinténcsupa jóakaratból és szeretetből cselekvő anyós, azzal szerette volna megmenteni a fia házasságát, illetve acsaládban tartani az általa szeretett menyét, hogy szintén agykontroll technikával, esténként folyamatosanelképzelte: nem esik jól a szeretett menyének a dohányfüst, rossz érzés fogja el, valahányszor acigarettafüstöt beszívja. Amikor ezt megtudtam, a dohányos fiatalasszonyka éppen az egyik tüdő szakorvosta másik után, és egyik belgyógyászt a másik után kereste fel, mert nem csak a tüdőbaj szimptómáitprodukálta, hanem az életből is fogyott ki szép lassan. Szerencsére, a mit sem sejtő ismerősöm édesanyjával(mivel történetesen az indította el a programot), teázás közben beszélgetve, az előbbi eset alapján,kiderítettem, hogy ismét a jóindulatú külső (szerető anyósi) mágikus segítség vezetett egészségkárosodáshozés majdhogynem katasztrófához. Szerencsére a kedves néni, hallgatott rám, és a menyének azonnalelmondta, hogy mit tett, amitől az, a kezdeti felindulást és ijedséget követően, szinte másnapra kigyógyultminden tüdő- és légúti betegségéből. Ezek után, el lehet talán képzelni azt, hogy hány, az élete párját nem találó, szerelmi életében mindigcsődöt mondó, esetleg szívbajban, vagy nemi szervi betegségben szenvedő személy, éli örömtelen napjait,vagy kapkod fűhöz - fához kétségbeesetten, mivel nem tudja, hogy betegségének és/vagy a párszerzési,párkapcsolati sikertelenségeinek a horoszkópjából kiolvasható karmikus okai mellett, az is oka lehet, hogyegy agykontrollos valamikor szerelmes lett belé és "békés úton" megpróbálta magának őt megszerezni,illetve az elválástól visszatartani. És az agykontroll még csak a legszelídebb formája az ártatlan
 9. 9. mágiázásnak! Mert a magát metafizikai társaságnak nevező, Budapesti központú Sail Baba indiai mágusáltal irányított misztikus csoportosulás oktatói Magyarország szerte, kertelés nélkül, mágia-tanfolyamokattartanak például. És ki tudja összeszámlálni, hogy a Nyilas hatása és a Jupiter uralma alatt álló, tehát aspirituális szédelgésre hajlamos tömb-magyarság erőterében, mennyi és hány féle mágusi "beavatási"tanfolyamot tartanak, anélkül, hogy bár az oktatók tisztában lennének azzal, hogy a teremtői spirituálisőserőket is működtető egyetemes mágikus erő, akárcsak a szervezetben a növekedést és a gyógyulástbiztosító őssejt-rendszer, rákos daganatot produkál, ha nem oda és nem úgy van irányítva a szellemi öntudatáltal, ahova és ahogyan azt kellene az illető személy spirituális sorsprogramja szerint?! E tapasztalatok és a naponta gyarapodó metafizikai ismereteim birtokában tehát, több mint egy évighaboztam, hogy azt a mágia-tant, amit az Eltában az utolsó évben kaptam a kezembe, és amit én nyolc -kilenc éve, hogy magyar nyelvre lefordítottam, a legjobb tudásom és az évek során szerzett gyakorlatitapasztalatok alapján megírt kommentárokkal közzé tegyem a honlapomon. Amennyiben valaki nem elégszik meg azzal, hogy benne amúgy is ott levő ősi - isteni teremtői képességeautomatikusan is végzi a dolgát (annak függvényében, hogy mennyire tisztította ki a személyi, illetvecsaládi szükségleteiről alkotott képzeletét a személyi horoszkópjából kiolvasható fejlődési és megváltódásisorsprogramja segítségével), és tevőlegesen is szeretne, nem csak fizikai, hanem szellemi szinten is résztvenni a saját sorsa alakításában, a legfőbb, amit tudni kell az, hogy mindaddig, amíg önámításra és ennekkövetkeztében rejtett agresszivitásra hajlamos, inkább árthat magának, mint használ, amennyiben asorshelyzete javítása érdekében a mágia bármelyik mesterséges technikáját gyakorolja. Másodjára azt kell tudni, hogy a családanyák mágikus - teremtői képessége a legerősebb (százszorerősebb pl. mint a férjeiké), ezért egyrészt inkább arra kell törekedni, hogy az ők tudattalan képzeletvilágaés spirituális öntudata tisztuljon ki, mert ha ez megtörténik és a gyermekáldással sem szegül szembe, nemlétezik olyan kívánságuk, amit ne tudnának önmaguk és a családjuk számára beidézni, mindössze az által,hogy napjában többszörösen rá gondolnak és egy - két gyakorlati tettet is végrehajtanak a megvalósításérdekében. Erre számtalan példát fogok az általam kommentált mágia-tan különböző részeinek azismertetése közben bemutatni. Ám a dolog fordítva is igaz: amennyiben egy családanya ellenségképzetekkelél és folytonosan aggódva, folytonosan "az ördögöt festi a falra", ő maga tekinthető a családszerencsétlenségének és a gyermekei betegségének az igazi és a fő okozójává! Egy ilyen sötét és negatívlelkivilággal, illetve ellenség- és szerencsétlenség képzetekkel terhelt képzeletű családanya mellett, alegjobb spirituális képzettséggel és (pl. agykontrollal) kifejlesztett mágikus képességekkel rendelkező férfiis szüntelenül kudarcot vall, de legalábbis, alig - alig tudja a süllyedési szint fölött tartani a családját, mégakkor is, ha megfelelő anyagi jövedelmet biztosító szakmája, vagy munkaköre van. Következésképpen, aházastársak esetében, a mágiázás csak akkor hozhat, negatívan vissza nem ütő sikert, ha elsősorban a nő(családanya) tudattalan szellemi és képzeleti világa van jól - jól kitisztítva a személyi horoszkópbólkiolvasható karmikus terhek és életfeladatok ismertetése és gyakorlati felvállalása által. És amit harmadjára kell a mágiáról tudni az, amit korábban is említettem, hogy a tudatos, vagy azönkéntelen (ugyancsak a horoszkópból kiolvasható!) mentális - gondolati, vagy képzeleti erőszakoskodás,sokkal veszélyesebb, és következésképpen sokkal kegyetlenebb visszahatásokat eredményezhet, mint apszichikai, vagy a fizikai erőszak, amennyiben még mágiázási technikákkal is felerősíti (megduplázza,megtriplázza!) azt a valóságnak az önkényes mentális, vagy képzeleti befolyásolására hajlamos egyén. Devigyázat! Nem az életerejüket, személyiségük pozitív és negatív oldalát egyaránt nyíltan felvállalni képes,
 10. 10. un. nyers modorú személyek hajlamosak a rejtett mentális és spirituális erőszakoskodásra, hanem éppenfordítva: a születésüktől fogva konfliktus-hárító és konfliktus-kerülő, "arany szívű" félénk személyek,akikről hajlamosak vagyunk azt képzelni és állítani, hogy "a légynek" sem ártanak. A fizikai és a pszichikainyers megnyilvánulásoktól a nyers önkifejezéstől óvakodó félénk (gyáva…) , un. békeszerető személyek,igazából jóval agresszívebbek, mint az önmagukat nyersen kifejezni bátor személyek, mivel az un. Marsiéletenergia folytonos elfojtás és elnyomás alatt van a tudattalan világukban és az bármikor kitörni kész mintegy szellemi vulkán. Ezért időnként önmaguk számára is meglepő módon kitörtnek, de azután mindössze aszégyenérzetig jutnak el és utólag ki- és felmentik magukat, ahelyett, hogy elgondolkoznának a történteken.A gyakori sírásra, migrénes fejfájásra, vagy náthás hűlésre, torok- és fülgyulladásra, valamint a homlok- ésarcüreg-gyulladásra való hajlam, a legbiztosabb jele a mentális és képzeleti agresszivitásnak. Az ilyenszemélyek számára, az agykontroll, vagy a mantra-mondás maximum az öntisztítási és az öngyógyításiképesség kifejlesztése érdekében javallott, kezdeti mágikus praktika gyanánt és még ez is csak mértékkel.De amennyiben ezt a tanulmányomat elolvasva, bizalmat és nem kétkedést érzenek a több mint tizenkétéves gyakorló asztrológusi minőségemben szerzett tudásommal szembe, inkább azt a tanácsomat fogadjákmeg, hogy a mágia eszközéhez csak az után nyúljanak, miután legalább hét évet gyakorolták aharcművészetek valamelyik erős és komoly ágát, és minimum a 2 kyu-s fokozatig elértek. És lenne még egy kategória, akiket a mágia bármely fajtájának a hamari gyakorlásától eltanácsolnék:azokat, akik jellegzetes és erős Vízöntő, Ikrek, Szűz és Skorpió karmával születtek a világra, vagyis azokat,akiknek a több mint három negatív fényszög által is támadott Sárkányfarka, vagy a Lilithje ezekben ajegyekben, illetve a nekik megfelelő gyakorlati életköröket megjelenítő XI, III, IV és VIII. házakban, azokvalamelyikében áll. És még inkább eltanácsolnám az olyan személyeket, akiknek a horoszkópjában, afentiek mellett, egy - egy negatívan fényszögelt bolygó található a Lilithel, vagy a Sárkányfarokkalegyüttállásban, mindaddig, amíg a horoszkópjuk kauzális feltárását követő karma-felismerésben és teljesmértékű életfeladat- felvállalásban el nem töltöttek minimum tíz évet. Létezik ugyanis a fent leírt mentálisés képzeleti agresszivitásnál egy sokkal mélyebb determináció, nevezetesen, amikor az anyai ági örökletesprogramoknak köszönhetően, valaki nem is, hogy nyílt, vagy rejtett agresszivitással, hanem nagy fokúönkéntelen és öntudatlan önámítási hajlammal és sors-ellenes, vagyis Isten-ellenes neheztelési hajlammalszületik a világra, amely anyai ági öröklődéseket a karmikus programokról szóló tanulmányombanKaméleon programnak és Sors-ellenes programnak neveztem el. Ezek az emberek ugyanis nemfolyamatosan, hanem hirtelenül, de annál intenzívebben vállnak mentális és képzeleti szinten agresszívé,annak függvényében, hogy "mikor telik be a keserűség méreg pohara" az életükben és a szívük szívükben.Annak függvényében tehát, hogy a folytonos önámításaik következményeinek a következtében, mikor ébredfel és árad szét az Isten Haragja nevű, teremtés előtti ősállapot a személyükben. Ez az Isten Haragja nevűállapot attól jön létre, ha valaki huzamosan félrevezeti önmagát és ennek következtében hamis, vagy téveskiegyenlítődésben él, illetve hamis harmóniában, hamis boldogságbab és hamis magváltásban. Semmi nincsami az infernális erőket ennél a huzamosan átélt hamis kiegyenlítettségi állapotnál jobban felkeltené.Ilyenkor maga a becsapott Szent Szellem és a Teremtő Isten, vagyis a teremtés eredeti ősterve és logikájalázad fel személyünkben feltartóztathatatlanul. Persze, ilyenkor, amikor ez a vulkanikus szellemi kitöréselindul, már nem mágiázik az ember, illetve ha mágiázik is, annak már nincs semmilyen hatása, azon kívül,hogy éleszti és kihívja maga ellen a romboló - megszüntető erőket. De igenis van hatása - és visszahatása amágiának, amikor azokat a "csendes" periódusokban, a "kegyes hazugságok" idején követik el. Nos, ezek
 11. 11. azok a varázslatok, amelyeknek a hatásait szerzett karmának is neveznek és amelyek végig kísérnek nemcsak földi életünkben, hanem a túlvilágon is, és amelyek visszahatásai következtében képtelenekké válunkaz abszolútummal való egyesülésre - vallásosan: az Atyához való visszafordulásra - mindaddig, amíg atisztítótűz nevű spirituális állapotban meg nem szabadulunk azoknak az egoista indítóokoknak a kauzálisgyökerétől, amelyek a hazugság-mocsárban való élvezethabzsolás közben a mágiázásra rávezettek. Ezek után, természetesen felmerül a kérdés: EGYÁLTALÁN MIKOR SZABAD ÉS EGYÁLTALÁNKELL-E, MÁGIÁZNI? Kell, mivel nem elég tudomásul venni a létezését, hanem személyesen is meg kellismerni a szabályait és az erejét. Illetve meg kell, hogy ismernünk saját teremtői személyiségünket általa.Azonkívül tehát, hogy a mágia amúgy is működik automatikusan a képzeletünk által, nem árt ha olyantárgyak és élethelyzeteknek az életünkbe való beidézése érdekében használjuk fel ezt a képességünkettudatosan, amelyek a spirituális fejlődésünket - a kiegyenlítődési (megváltódási) képességeink éslehetőségeink megismerését, vagyis a fény és a szeretet növesztését, tágulását biztosítják számunkra. Devigyázat: az utóbbit egy hajszál választja el az egoizmusból eredő sugallatoktól, a hiuságtól és az alantasbecsvágytól. Ahogy egy Indiában misszionáriusi szolgálatot teljesítő jezsuita szerzetes mondta: "Eddig a világi egodat szolgáltad, most a spirituális egodat kívánod szolgálni." És ebben az ördög-szolgálatban, a mágia még veszélyesebb eszköz lehet, mint a fölösleges gazdasági gyarapodás, vagy agátlástalanság útján szerzett világi karrier. Hogy mégis miért adom közre én is azt, amit a mágiáról tudok, amikor teljesen tisztában vagyok vele,hogy mekkorát árthat vele másoknak, vagy magának, az aki tisztátalan kézzel és szívvel nyúl ehhez aveszélyes eszközhöz? Azért elsősorban, hogy a honlap-látogató barátaim hétköznapi képzeletébe és tudatábaépüljön be a mágia létezésének a tudata, hogy számoljanak vele! Azért tehát, hogy a hétköznapi életükminden mozzanatában vegyék számításba, a mágia hatásait, hogy számoljanak vele, mindig, valahányszor asaját sorsuk figyelemfelhívó jelenségeit és az általános létfolyamatok ok - okozati összefüggés rendszerétértelmezik! Mert a mágia megismerése és megértése nélkül, nem érthetjük a teremtést sem és ez által azéletünk értelmét, a sorsunk logikáját sem. A mágia ismerete és megértése nélkül, nem érthetjük meg aztsem, hogy miként jöttünk létre a szellemvilágban, a biológiai foganásunk előtt és így, mindössze egymateriális és misztikus feltételezés-halmaz és végül is egy értelmetlen labirintus-járás az életünk, amelybenértelmetlenség értelmetlenséget követ és egy látszólagos véletlen, más látszólagos véletlent követ. HOLOTTA TÖBBI KILENC EGYETEMES TÖRVÉNY SZERINT IS ALAKUL A SORSUNK, DE EZT AKILENC EGYETEMES TÖRVÉNYT IS A MÁGIA TÖRVÉNYE, egészen pontosan maga az egyetemesmágikus erő MŰKÖDTETI. Ő az egyetemes hajtóerő mindenben, ami létrejött és megnyilvánult avilágegyetem összes dimenziójában! („Ez A Theleszma. Ez minden erőben az erőnek az ereje.” – TabulaSmaragdina.) Ezért, amennyiben nem számolunk vele, amennyiben nem ismerjük meg a hatóerejét és aműködési szabályait, az embernek semmiféle értelmes életstratégiája nem lehet, mert folyamatosanfelborítják és kizökkentik kerékvágásából az életét ezek a véletlennek képzelt "értelmetlenségek". Azok avéletlenek, amelyek igazából nagyon is értelmessé válnak, ha számításba vesszük azt, hogy a többiegyetemes törvény is mágikusan, a mágia törvénye szabályai szerint hat, mind a világban és a természetben,mind a belső szellemi (mentális és érzelmi) világunkban és a szervezetünkben. A mágia törvénye ismerete és számbavétele nélkül, a mágia hatásmechanizmusának az ismerete nélkülsemmi esélyünk nincs ara, hogy megértsük a betegségeink és sérüléseink, valamint a más hátráltató sors-eseményeink igazi okait. Persze, hogy a spirituális (mágikus) tájékozatlanságunknak (butaságunknak)
 12. 12. köszönhetően, állandóan a környező természetet és a környezetünkben élőket és szeretteinket akarjukmegerőszakolni tettlegesen, vagy pszichikailag annak érdekében, hogy azok úgy viselkedjenek és úgyalakuljanak, hogy minket boldoggá tegyenek! A mágia ismerete és számontartása nélkül, persze, hogyaggódunk az életünkért, az életben maradásért, a jövőnkért, illetve a családunk -gyermekeink jövőjéért éséletéért, a Jézusi nagy figyelmeztetés ellenére, miszerint: "Ne aggodalmaskodjatok! Nézzétek az égmadarait…" Már hogyne aggodalmaskodna az anya, aki nem tudja azt - Mert a természettudósoktól és aszociológusoktól és a pszichológusoktól, és a filozófusoktól és a teológusoktól és a papoktól nincs ahogyanmegtudja - mivel azok sem tudják, vagy ha tudják, letagadják (Mármint a papok és a teológusok) azt -, hogyaz a "Ti Atyátok", aki gondoskodik rólunk, sokkal jobban mint az ég madarairól, az ott van benne, ésmindenképpen kifejti hatásait az ő mágikus erejű, anyai teremtő képzelete által? Azt tehát, hogy elsősorbanrajta, az ő képzelete jellegén és minőségén múlik az, hogy a kiskorú gyermekével, gyermekeivel, mitörténik! Mert mi is teremtő atyák és anyák vagyunk felnőttekként, amiképpen az a szentkönyveinkben vanmegírva, következésképpen 21 éves korunk után, mindaz, ami történik velünk, a mi tudatos, vagy öntudatlanmágikus erejű képzeletünknek a következménye! Amely mágikus képzeletünket viszont a horoszkópbólkiolvasható karmikus meghatározódásaink irányítanak a mély tudattalan ideavilágunk hátérből, ha akarjuk,ha nem, ha tetszik ez, ha nem! Lehet, hogy furcsa, de a fenti okok miatt, és a fenti értelemben megtisztított életképzeletre alapozottmágia-gyakorlásra, nem is a nőknek van szüksége, hiszen ők a születésüktől fogva érzik magukban ezt asorsidéző képességet és erőt, még ha nem is „értenek” a működtetéséhez úgymond mesteri szinten, hanem aférfiaknak! És éppen azért, annak érdekében, hogy a férfiak is, akik kb. egy századnyival kevesebb, velükszületett mágikus teremtőerővel bírnak mint a nők, meggyőződhessenek arról, amit Hamvas Béla úgy mondki egyszerűen, hogy „A valóság természete mágikus!”. (Figyelem: A VALÓSÁG TERMÉSZETE, nemracionális, tehát nem tudományos és ezért nem intellektuális, de nem is esztétikai – művészi, hanemMÁGIKUS!) Vagyis arról, amit a Tabula Smaragdina első mondata kertelés nélkül ésmegkérdőjelezhetetlenül (megfellebbezhetetlenül) kinyilatkoztat: „Való, hazugság nélküli, biztos és igaz,hogy mindaz, ami van, az egy (Isten) varázslatából született.”. Az a tudás ugyanis, ami mindösszeracionális, tehát merő ész-konstrukció, amit személytelenül memorizálunk és alkalomadtán elmondunk,leírunk, vagy más, ugyancsak száraz és személytelen értelmi műveletet hajunk végre általa és vele, nem érsemmit. Ezért van szüksége tehát inkább a férfiaknak a mágia gyakorlására, hogy ennek a mindentmegelőző, és mindennek a gyökerénél álló misztikus ősi erőnek a létezéséről személyesen ismeggyőződhessenek, és ezt követően mindig, életük minden pillanatában számon tartsák és számoljanakvele. Máskülönben mindig értetlenül kell, hogy álljanak az életük nehézségeivel szemben, illetve bármikorbármi – de tényleg bármi! – megtörténhet velük, vagyis az általuk vaknak és ostobának és véletlenszerűnekképzelt (Holott nagyon is logikusan működő!) sorserőknek lesznek az úgymond ártatlan kiszolgáltatottjai.Aki nem tud róla, nem érzékeli és nem érti a mágiát, illetve a képzelőerő mágikus hatalmát és nem számolazzal, az élet valós problémáinak az értelmezésében, attól nem várható el teljes körű és minden lehetségesok – okozati tényezőt számba venni képes, józan ítélet. Hogyan alkosson a maga, vagy a mások számárahelyes ítéletet bármiről is valaki, akinek a valóság igazin természetéről fogalma sincs, aki tehát nem képesegy jelenség (Pl. a biológiai fejlődés) megítélésében számításba venni a mágikus erőkhatásmechanizmusait?
 13. 13. Miután ezeket tisztáztuk, még csak az ide vágó asztrológiai elemek ismertetése maradt hátra. Tudnunkkell tehát, hogy emberi szinten legalább is, a mágikus erőket mozgató képzelőerőnek két fajtájátkülönböztethetjük meg egymástól. Az un. maszkulin (Jang) típusú képzelő erő és a az un. feminin (Jintermészetű) képzelőerő által kiváltott és működtetett mágikus erőket. Az első az Uránusszal áll analogikuskapcsolatban, a második a Neptunusszal. Az Uránuszi mágikus teremtő képzelet fényszerű, ezért határozott(élesen körvonalazott) és célszerű és ennek megfelelően lehetőleg minél nagyobb pontosságra törekszik.Úgy is mondhatnánk, hogy ez a fajta teremtőképzelet inkább a tudományos és technikai szférával állkapcsolatban és erre vonatkozóan találunk is több példát majd az itt közölt mágia-tanban. A Neptunuszi(feminin) teremtőképzelet egységesen szétáradó és a vágy-képzelet tárgyához tartozó környezetet isegybelátó, nincs annyira határozott és pontos körvonala és célja mint az Uránuszi képzelőerőnek(Agykontrol), de ez koránt sem azt jelenti, hogy annál valamivel is gyengébb lenne a hatóereje, sőt: alegtöbb esetben annál, sokkal, de sokkal erősebb és képes azt felülírni, semlegesíteni. Ezért írtam az anyagibőségről és szűkösségről szóló tanulmányomban, hogy a legnagyobb férfi-mágus un. misztikus teremtőitevékenységét is képes semlegesíteni, meghiusítani a feleségének a férje törekvéseivel és karatávalellenkező, érzelmileg mélyen átélt (jövő-félelemből, vagy hitetlenségből, illetve kicsiny hitűségbőltáplálkozó) és önkéntelenül és tudattalanul is működő negatív képzelete. Nos, a véleményem szerint, a honlapomra feltöltött tanulmányok és regények, végre elég információtnyújtanak (sőt: még fölös mértékben is nyújtanak!) ahhoz, hogy bárki, aki élni akar ezzel a benne rejtőző,reális teremtői képességgel, a saját felelősségére, immár tudatosan megtehesse, vagyis, a mágia működésimechanizmusait és természetét az itt leírtak alapján megismerve, a saját sorsát tudatosan a kezébe vehesse.Ahhoz, hogy ténylegesen autonóm személyként, szabadon választva a lehetőségei és a felelősségei között,emberhez méltóan éljen, és ne fogja rá többé a vele történetkért való felelősséget sem a vírusokra, sem avéletlen balesetekre, sem a társadalmi körülményekre és semmiképpen ne egy külső és felső, vagyis egyhelyette és felette létező, a sorsáról az ő akaratán kívül intézkedő objektív Istenre. Az utóbbi „ártatlan”, deinkább felelőtlen magatartás persze könnyebb, mint a sorsunkért való közvetlen felelősségvállalás. Mármintaz, hogy a velünk történtek, vagy a gyávaságból eredő tehetetlenségünk miatti felelősséget rákenjük akörnyezetünkre, a véletlenre, a társadalmi - politikai helyzetre (asztrológusként, hányszor kell hallanom, aködös, de politikai töltetű ellenségképzetektől terhelt, személytelenül neheztelő kifejezést, hogy "ebben azországban"…) de semmiféle pozitív eredményhez nem vezet sem a magunk, sem a gyermekeink sorsában,akikért viszont mi szülők vagyunk a felelősek. Egészen pontosan, a mi tudattalan lelki és szellemi világunkáltal működtetett mágikus erejű képzeletünk a felelős, és nem az államapparátus, a kormányon levő jobb,vagy baloldali pártok képviselői, vagy a pedagógusok. És, végül, de nem utolsó sorban(!), mielőtt a leghatékonyabb általam ismert (keresztény!) mágia-tantközreadnám, el kell árulnom a fehér mágiának a második legnagyobb akadályát és buktatóját (az első aszemélyi és karmikus életfeladat-rendszer ismeretének a hiánya, amit a egyedül horoszkópja feltárása általismerhet meg pontosan és fogadhat el részletesen az ember) vagyis , azt, ami bármely mágiát, még azöntudatlan és önkéntelen (mágikus erejű) képzeleti tevékenységünket is, fekete mágiává teszi: Ez nem más mint a hús (a húsban levő hullaméreg), az alkohol és más un. serkentő, vagy nyugtató,vagyis mesterséges éberség-fokozó szerek (pl. cigaretta, vagy kávé) fogyasztása. Ez a népi szokás szerűmesterséges önkábítás a buktatója tulajdonképpen a szekularizált kereszténységnek is. Ezért "nem működika hit", ezért nem látjuk a vallásnak a pozitív következményét megnyilvánulni, vagyis ezért történnek teljesen
 14. 14. ugyanazok a dolgok a vallás-gyakorlókkal, mint az ateistákkal, és azért nincs semmiféle lényegi eltérés a kétféle ember között! Ezért lehet esetenként éppen úgy és éppen annyira beteges és "szerencsétlen"(szerelemben, párkapcsolatban, családban, gyermekáldásban, gyermekek számában és egészségében)minden magát kereszténynek valló személy, mint a vallásos érzelmekre és tradíciókra mindösszeünnepnapokon emlékező, "baloldali hívő", vagy bármely útszéli ateista! Sőt: ez a magyarázat arra is, hogy ahatás-visszahatás törvénye alapján, a mágikus hatásokat kiváltó vallásos érzetek és képzetekkövetkezményeként, a hívekre is éppen úgy hat a fekete-mágia, sőt: talán még jobban is, mint aközömbösekre és a hitetlenekre! Egy szó, mint száz: azt mondják, hogy a puding próbája, annak az elfogyasztása. Hát tessék fogyasztani,illetve tessék kilépni a Fénybe: A Jézus által tanított Evangélium (Kinyilatkoztatott Jó hír), eredetében és spirituális céljában nem voltegy vallás-apparátus működtetése érdekében létrehozott propagandisztikus dogmarendszer, sem egyvallásos szektának a (esszénusok) misztikus ideológiája, ahogyan ma azt képzelik. Az Evangélium ateremtés eredeti célját, rendeltetését és értelmét megvilágító, időben és térben mindig érvényesülőegyetemes törvényekről szóló kinyilatkoztatott tanítás. Az evangélium, az ember (Adam Kadmon) eredetiküldetésének az értelmét helyére állítani és fenntartani, a rendeltetését beteljesíteni és az által az egészségetés a boldogságot létrehozni képes mindenkori szellemi alapállásról szól. A keresztény alapállás az aszemmel látható, pozitív életgyakorlat, amely képes pozitív gyakorlati eredményeket felmutatni: képesséteszi az egyént a teljesen egészséges, természetes vágyaiban kiteljesedett és kiegyenlítődött, boldog földiélet folytatására. A keresztény hit az a metafizikai tudásból fakadó mágikus erő, amely képes az mennyekországa nevű személyi állapotot : a derű, a biztonságtudat, az elégedettség, az egyéni élettervek valóraváltását, a fejlődéshez és a harmonikus élethez szükséges javakat, az egészséget és a kreatív életetténylegesen megvalósítani. A kereszténység tehát, egy a teremtés eredeti céljával és rendeltetésével összhangban álló, és ez által amágikusan ható teremtő erők hatásmechanizmusát szabályozó egyetemes tőrvények szerinti életforma,amely képes megvalósítani az egészséges és boldog életet, ténylegesen és látható módon. A kereszténységolyan szabadon megvalósítható és tudatos mentalitás, amely képes irányítani az egyéni teremtőiképességeket (mágikus erőket). Olyan mágikus képességeket felszabadítani képes, spirituális tisztánlátásraalapozott lelki mentalitás, olyan tényleges hit-erőt adó életgyakorlat, amely a földkerekségen bárhol, bárkiáltal, mindenféle külsőségek nélkül: csoport-ájtatoskodások és patetikus szertartások nélkül, szabadon(társadalomban, vagy akár a vadonban) és egyénileg állandóan élhető. Mindez viszont kizárólag a „Vegye fel mindenki a maga keresztjét”, vagyis: Vegye fel mindenki a sajátés a gyermekei sorsa feletti felelősségét" alapelvnek a (értsd alatta: vállalja fel mindenki a saját életfeladataités ne kerülje ki azokat az erőfeszítésekkel és fájdalmakkal járó személyi tapasztalatokat, amelyek azembernek a természet elemeivel, jelenségeivel és folyamataival való közvetlen kapcsolatából adódnak)gyakorlati megvalósítását követő mágikus következményeként jöhet létre. A „mennyek országába” valóegyéni belépési képesség csakis úgy alakulhat ki az emberben, ha az tudatosan megismeri, felvállalja ésvégrehajtja azokat a számára fontos és kikerülhetetlen egyéni élet-tapasztalatokat biztosító, konkrétéletfeladatokat, amelyeket az őseitől örökölt spirituális sors-programjai tartalmaznak és ezáltal világossáválik előtte az ő sajátos egyéni hivatása. Ez a feltétele annak, hogy egészséges fizikai és boldogság-tudati
 15. 15. állapotot érjen el és, hogy egész lényével az isteni teremtő erőknek a fizikai dimenzióba való behatolását ésa forma-nyerés általi kiegyenlítődését elősegítő személlyé váljon. Illetve azt, hogy maga is e teremtő erőkettudatosan használó, mágikus képességeivel rendelkező, teremtő lénnyé váljon. Hogy egész lényévelszüntelen és zavartalan információkat közvetítsen az Abszolútum (Isten) felé a természeti életformáknak aspirituális teremtő erőkkel való harmonikus egybekötési lehetőségeiről. Ez, a természeti elemekkel valóközvetlen kapcsolat közben kialakuló teremtői képességnek a tudatos gyakorlása és a harmonikus egység-tudat, az egység-érzékelési képességének az elérése tehát a keresztény alapállásnak és a megváltásmegvalósításának a racionális célja és értelme. A megvalósított egészséges és harmonikus jólét annak aspirituális alapállásnak az eredménye, amely alapállás által minden ember külön-külön megválthatja azúgynevezett lelkét (és amíg a fizikai létben tartózkodik, a testét) és elérheti azt, hogy a földi küldetése(fizikai - természeti élete) befejeztével, a megélt teljesség léttudatával (szellemi öntudatával) visszatérhessenaz Abszolútumba. A kereszt metafizikai értelmének ismerete megadja számunkra a kereszténység helyes értelmezését, és aJézus által hirdetett, világos tanítás elsajátításának a lehetőségét. Ennek a fényében viszont bukik az összesbabona, amit keresztény hit címen hirdetnek a mai egyházak. Mert az Isteni világosságtól, vagyis a Teremtőiés a megváltó mágikus őserőket hordozó tanoktól - És az emberben is, az emberi képzelet által is,megnyilvánuló Szent Szellem világteremtő erejétől (hatalmától) -, amit Jézus ismertetett meg az emberrel,épp azok a Jézus követők ijedtek meg, és azok ferdítették el a gnosztikus Jézusi tanok értelmét akereszténység vallássá dogmásításakor, akik az eredeti kinyilatkoztatásokat értelmezték. Ezek akinyilatkoztatás-kanonizáló és dogmatizáló személyek, azon ijedségükben, hogy nehogy ártsanak vele,inkább meghamisították mindazt, amire elődeiket Jézus tanította. A kanonizáló püspökök és teológusok azIsten nevében nagyokat hazudva és az emberi mágikus erőket (Pl. bioenergiás gyógyítói képességeket!)kizárólag a kivételezett Isten-fiúnak, Jézusnak, majd a keresztény szenteknek a különös képességeikéntbeállítva, akkorát ártottak az emberiségnek, hogy azt egyelőre még csak fel sem tudjuk mérni. Ők,megfertőzvén a hívek képzeletét a külső kegyelemről és az önkényes megváltásról szóló tanaikkal, vagyis atermészeti elemekkel és erőkkel való közvetlen kapcsolat és egyéni erőfeszítések nélkül elérhető, külsőteher-könnyítésekről szóló misztikus (vallásos) meséikkel, ami által megfosztották a keresztény híveket azelső szülötti képességük – a teremtőerejük - gyakorlási lehetőségétől is. És ugyanakkor, ez által arrakényszeríttették az igazságkutató európai embert, hogy a tudományos felvilágosodás korában, akereszténység nagy része megtagadja a hazug tanaikat és ez által teljesen elszakadjon a szellemi világtól, aző ősforrásától, létének az egyetlen alapjától, létrehozván a szellemi valóságtól elszakadt steril materialistatudományt és annak ideológiáját: a kommunizmust. A Jézus-isten által a hívei számára állítólag nagylelkűenés ingyen „elintézett” (Általa az Atyánál már előre minden keresztény számára „kikönyörgött”)megváltásról, a bűnbocsánatról és a test halál utáni fizikai feltámadásáról szóló meséknek az lett akövetkezménye, hogy a nyugati pragmatista ideológiák szerint élő ember teljesen tönkre tette a földklímáját, kipusztítván az évmilliók során kialakult nővény és állatfajok felét. Ezeknek a császári hatalmatbiztosítani hivatott, irracionális meséknek, nem lehetett más a következménye mint az, hogy a Jézusi tanokigazi, gnosztikus értelme elhomályosodott és szinte el is veszett teljesen. Pedig az ember - és az emberiség -nem képes harmóniába kerülni a természettel, mindaddig, amíg nyomorúságában nem kezdi felvenni akapcsolatot a saját teremtői-tudatával, a mágikus erejű képzeletével, illetve amíg nem került harmóniába aző belső természetében (is) működő és az által (is) ható egyetemes törvényekkel.
 16. 16. A Krisztus második eljövetele nem azt jelenti, hogy a történelmi Jézus újra reinkarnálódik, hanem azt,hogy az apokalipszis időszakában egyre több lélek ébred fel az anyagba zuhanás kábulatából, azösszetévesztések rengetegéből és az elsőszülötti képességét beindító és fenntartó, ÉN VAGYOK AZ ÚT,AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET varázsigének a saját személyére alkalmazása segítségével, megvalósítja azt afinoman szilárd személyiségtudatot, amelyre az egyetemes léttudat felépíthető. És amely által a földimegváltódás reálisan is megvalósítható, ténylegesen elérhető. Így jön el tehát és így születik meg bennünkés általunk a személyes Krisztus, hogy belülről visszaállítsa az egészségünket, a kreatív élet által biztosítottteljesség - érzésből következő boldogsági állapotot, a felelősségtudatból származó szellemi és fizikai erőt ésszabadságot, valamint az örök életet (vagyis az örökkévalóságba beágyazott tudat szerinti földi életvitelneka túlvilágra is átható pozitív következményeit) mindannyiunk számára. A bennünk feléledő Krisztus,megtanítja nekünk újra, hogy nem létezik más életforrás és másfajta (égi, vagy földi) értelem, csak azegyetlen Abszolút Létforrás, vagyis az a világteremtő spirituális szubsztancia- és információáramlástbiztosító ősi erőforrás, amelyhez a foganásunktól kezdve, közvetlenül hozzá vagyunk kötve mindannyian azaura-testeinken, vagyis az egyetemes léttudatot is magában hordó lelkünkön keresztül, és az azáltal. Rá kelljönnünk arra, hogy nem létezik egy felettünk és kívülünk álló Atya aki minket büntet, vagy jutalmazönkényesen, hanem mi vagyunk azok, akik a zavarosan kapkodó képzeletünk zavarosan ható mágikus erejeáltal megbüntetjük saját magunkat és egymást. Hiszen tudatlanságunkban és földhöz ragadt okosbutaságunkban, szembeszegülünk önkényesen azokkal a bennünk és általunk megnyilvánuló egyetemestörvényekkel, amelyek alapján él és teremtődik az egész egyetemes létezés és azon belül az anyagi, azenergetikai, a pszichikai (asztrális), a mentális (gondolati), az ideális (képzeleti) és a kauzális világegyetem. Az emberiség nagy többsége még mindig azt képzeli, hogy az élet egy, az egyéni szellemtől, az egyénképzeleti, gondolati és érzelmi tevékenységétől különváltan működő, objektív, a természeti folyamatok ésciklusok közben véletlenszerűen előálló események és történések átláthatatlan szövevénye, egy kegyetlenharc a fennmaradásért, a túlélésért, az élvezetért, a faj fenntartásáért és a fajok egymás fölöttigyőzedelmeskedésért. Ezek az objektíven és objektumokban gondolkozó emberek e létfenntartási harcmegkönnyítéséért, valamint az élvezet és a biztonság fokozásáért egyre bonyolultabb technikai eszközöketalkotnak és egyre átláthatatlanabb pszichikai erők és akaratok által működtetett, mentális dzsungelekké váló,társadalmi berendezkedéseket hoznak létre, a mindig csak a felszíni szükségszerűségeket látó, az „objektív”látszat-valóság által felvetett problémák és krízis-kezelési szükségszerűségek alkalmazása, rövid távú éskisszerű megoldásokat hozva. A materialisták szerint, bizonyos élvezetek gyarapítása és kényelmi helyzetekelérésével járó absztrakt győzelmek elérése érdekében ("megnyerni az életet") élünk. A vallásos misztikusokszerint épp ellenkezőleg: egy az ésszerű gondolkozás által be- és felfoghatatlan és túlvilági üdvösségmegszerzéséért. Mind a két szélsőséges nézet téves, és az a rengeteg okos és irracionális erőfeszítés, amit azember a fentiek elérése érdekében nap mint nap kifejt, csak arra jó, hogy természetellenessé, zavarossá éstragikussá tegye vele mind a természetet, mind a saját életét. A legtöbb esetben nem is élünk, hanemfolytonosan túlélünk és amikor már minden lehetetlenné és elviselhetetlenné válik az életünkben és alelkünkben, fellázadva kétségbeesésünkben, el szakítunk egy-két láncot, amellyel mi kötöztük meg sajátmagunkat. Ilyenkor feldereng valami halvány világosság és sejteni kezdjük, hogy ezt az egészet nem ígykellene csinálni, de ezáltal még nem jutunk el az igazi felismerésekig. Ha nem is értjük, de sejtjük, hogy azOk és az Okozat törvénye hatásainak, vagyis a hatás és a visszahatás törvénye hatás-folyamataifeltartóztathatatlanul és kikerülhetetlenül érvényesülnek. Hogy ennek következtében, a saját korábbi
 17. 17. tetteink, de még inkább az ellenőrizetlen (zavaros, vagyis fertőzött és ezerirányú) érzelmeink általbefolyásolt mágikus erejű vágy- és félelem-képzelgéseink következményeként, újabb és újabb kötelékek ésgyakorlati nehézségek között, újabb szükségek, sérülések és betegségek között találjuk magunkat. E nehézélethelyzetek és betegségek sűrű hálójából nem szabadulhatunk csak azután, hogy teljes mértékben és teljesmélységben sikerül felkutatni, leleplezni és megérteni ezen diszharmonikus állapotoknak és élet-helyzeteinknek az igazi okait. Nehéz, és a kauzális asztrológia feltárásai nélkül, teljességgel lehetetlenmegtalálni a fölösleges tragédiáinknak, a betegségeinknek és a "ránk szakadó ostoba" konfliktusoknak, azértelmetlennek tűnő sors-nehézségeinknek, fizikai és lelki sérüléseinknek az igazi okait. A horoszkópbólkiolvasható, mágikus erejű egyéni sorsprogramjaink feltárása és megismerése nélkül, nem tudhatjuk meg ésnem oldhatjuk fel az anyai ági női őseinktől öröklött zavaros, önáltató és rejtetten agresszívéletképzeletünkben rejlő, a megváltás-ellenes (kiegyenlítődés – ellenes) magatartásunkban rejlő, afáradságos és kényelmetlen tapasztalások ellen lázadozó, kiegyenlítődés-ellenes ambícióink által motiválttetteinkben, érzéseinkben és a gondolatainkban rejlő, ellenséges sors-helyzetek igazi okait. Amennyiben ez a megismerés és a megismerés által lehetővé tett, személyi kiegyenlítődés nem sikerülteljes mértékben, a személyi kiegyenlítődési képesség megszerzése nélkül hagyjuk el a fizikai dimenziót,miután feléltük az összes fizikai energiatartalékainkat, utódainkra hagyván a nyerészkedni vágyó,harmóniátlan életképzeletünk és tevékenységünk természetromboló következményeit. És ezt mindaddigamíg nem leszünk hajlandók arra használni a természetet, hogy a szellemi világunkat abban tükröztessük ésa visszatükrözésből a megfelelő következtetéseket levonva, végre egészségesen és boldogan éljünk, mindenszemélyiség-kiteljesülési lehetőségeinket kipróbálva és helyesen megélve. Amennyiben feloldjuk a személyi horoszkópban a Sárkányfarok és a Lilith jegy- és házhelyzetébőlkiolvasható negatív tulajdonságainkat, és ezeknek az asztrológiai pontoknak a bolygók általi negatívfényszögeltségéből és a velük együttálló bolygók negatív fényszögeltségéből kiolvasható negatívmeghatározódásainkat, az életünk egy olyan játszma lehet, amely játszmának megtanulhatjuk a Jézus általismertetett szabályait, minden különösebb erőfeszítés nélkül („Az én terhem könnyű...”). Ezt követően úgyélvezhetjük az élet szépségeit ("és az én igám gyönyörűséges."), hogy közben nem romboljuk és nemszennyezzük fölöslegesen sem a természetet és nem zavarjuk más embertársunk sorsát, életét sem. Hiszenaz egyetemes törvényekkel való harmonizált tudatállapotban való szabad létezés azt a gyönyörűség teljeséletet biztosítja, amelyet Jézus megváltásként emlegetett. Jézus tehát megtanított minket arra, hogy miként adjunk és hogyan kapjunk: "Ki mint vet, úgy arat.",vagyis azt, hogy a Rezonancia, valamint a Hatás és Visszahatás (Karma) törvénye alapján, mindazt amitgondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel megjelenítünk és megidézünk, az visszafordul hozzánk és ezértamit adunk, mindig azt kapjuk vissza. Ha mi önkéntelenül szorongunk az embertársainktól és emiattróluk folytonosan negatív képzeteket alkotunk, abból az következik, hogy mások is ellenséges gondolatokatalkotnak rólunk. Ha gyűlöletet adunk, akkor gyűlöletet kapunk vissza. De ha félelem- és szorongás mentes,tehát szellemi erőszak-mentes (a másikat negatívan befolyásolni nem akaró) szeretet és információt (fényt)áramoltatunk a környezetünkre, akkor mi is a sorsprogramunkkal megegyező, helyes és pozitív, útbaigazítóválasz-reakciókat váltunk ki a környezetünkből. Vagyis, úgymond egyetemes szeretet-energiát kapunkvissza. Ha hazudozunk és ötletszerűen, vagy igazságtalanul kritizálunk, rólunk és nekünk ishazudnak, minket is ferdén kritizálnak, ha lenézünk valakit, akkor minket is lenéznek, ha nyíltak
 18. 18. vagyunk, mások is nyitottá válnak velünk szemben, ha hazudunk, akkor nekünk is hazudnak, habecsapunk és megtévesztünk valakit, akkor minket is becsapnak és megtévesztenek. Amiért képtelenek vagyunk mindezt felismerni és beismerni, az azért van, mert a legtöbb esetben és aleggyakrabban nem ugyanazon helyekről és nem ugyanazon személyektől kapjuk vissza adósságainkat éstartozásainkat, ahol és akiknél magunkat ezekkel a teremtés- és megváltásellenes, külső és belsőmagatartásunkkal, cselekedeteinkkel, szavainkkal és gondolatainkkal a sorsunkat beterheltük. Meg kell szoknunk azt a tényt, hogy a teremtő képzeletünknek, vagyis a Teremtés (a mágia, azimagináció) törvényéhez, és A TEREMTÉS ŐSLOGIKÁJÁHOZ és céljához való személyesKAPCSOLATUNKNAK elsődleges szerepe van az életünkben. Ezért az első, amihez hozzá kell szoktassukmagunkat, az a képzeletünknek, és a gondolatainknak a misztikus és materiális babonáktól valómegtisztítása, illetve az önkéntelen hiedelmeinknek a feloldása és a képzeletvilágunk fegyelmezése. Légyfegyelmezett! - "Tartsd a szívedet (vagyis a vágyaidhoz, a sóvárgásaidhoz, a félelmeidhez és azambícióidhoz kötött élet- képzeletedet: az imaginációdat) tisztán teljes erődből és maximáliséberséggel, mert annak közepén halad keresztül az élet minden ösvénye." Ez azt jelenti például, hogy bármiről is képzelgünk félve és szorongva, mint olyan helyzetről, amitszeretnénk elkerülni és aminek a bekövetkezésétől félünk, az, ha más formában is, de előbb-utóbb meg fogjelenni az életünkben és a környezetünkben. Ennek az egyesült törvény-eredőnek (A mágia, illetve ateremtés, valamint az összhang és a vonzás, illetve a tükröződés törvénye egységének.) a valóságosműködését (hatásmechanizmusát) nehéz mindig felismernünk, mert az a rengeteg ellentmondásos „jódolog”, amit magunknak elképzelünk, összevegyül és elkeveredik mindazzal a negatív és sötét gondolattal(tévképzettel), amellyel a környező világunkat (a természeti környezetünket, a szomszédokat, amunkahelyünket és a munkatársainkat, a városunkat, a szülőföldünket, az országunkat, a népünket, aszomszéd népeket és a szomszéd országokat, stb.) és az ellenségnek látott embertársainkat akaratlanulilletjük. Ezek a képzetek összeadódnak és együtt, mintegy sors- és életkörülmény-egységként jelennek meg(materializálódnak) az életünkben, számunkra már az eredeti képzeteinktől teljesen eltérő, felismerhetetlenformákban. Az önkéntelen és ellenőrizetlen imaginációs tevékenységünk erejéről számtalan példát lehetsorolni. Az életben számtalan olyan esettel találkozhattunk, vagy velünk is megtörténhetett, hogy valaki nagyonfélt egy bizonyos, ritkán előforduló és végül is nem könnyen elkapható ("felszedhető") betegségtől, deamelyről addig képzelgett, esetleg cikkeket és tudományos értekezéseket is olvasva e betegségről, amígvégül ez a bizonyos betegség az ő szervezetében is megjelent. Az ilyen emberek, sajnálatos módon, deostoba áldozatai lesznek a saját ellenőrizetlen - fegyelmezetlen - képzelő erejüknek. Ezért is fontos tehát ababonákkal szembenézve és azokat metafizikailag felülvizsgálva, azok negatív erejét az értelmezés útjánsemlegesítve, megtisztítanunk, kiművelnünk és önfegyelmezésre nevelnünk a képzeletünket, megtanulvaígy, bátran szembenézni mindazzal, ami benne felbukkan. Az olyan ember, aki az önfegyelem segítségévelhozzá szoktatta a képzeletét, hogy százszázalékosan csak pozitív képzeteket alkosson és tartalmazzon,vagyis akinek sikerült teljesen neheztelés, harag, gyűlölet, félelem, szorongás és rombolás- mentessé, illetveáltatás- és korrupciómentessé tenni a képzeletét, az csakis az ő spirituális fejlődési programjánakmegfelelő megvalósulási formákat fog magához vonzani: egészséget, szeretetet, anyagi áldást,valamint az önkifejeződési lehetőségeit biztosító legjobb lehetőségeit.
 19. 19. Annak érdekében, hogy mindezt teljes mértékben megérthessük, vizsgáljuk meg az Imaginációtermészetét és tulajdonságait. Az imagináció a racionális tudat megjelenését megelőző spirituális állapot. Ezért a képzeteket(életképeket, jövőképeket, vágyképeket) alkotó képzelet a tudatnak egy szabályozó és azt befolyásoló -működtető spirituális erőrendszere, egy olyan egyetemes és ugyanakkor személyes mentális (teremtő,materializáló) erőforrás, amely külön választja és energiával feltöltve felerősíti napról napra, órárólórára és percről percre, azokat a gondolatképeket, amelyeket egy ember önkéntelenül alkot akörnyező világról, önmagáról, az életéről és a jövőjéről. Ezért, egy bizonyos idő után, az ember mindigtalálkozni fog a saját imaginációjának a megvalósulási formáival az ő közvetlen környezetében.Ahhoz, hogy képesek legyünk fegyelmezni és tudatosan működtetni az imaginációnkat, meg kell értenünk agondolkozásunk és a képzeletünk természetét. A delphoi jósda falára azt írták a görög beavatottak, hogyIsmerd meg önmagad ahhoz, hogy megismerhesd Istent és ismerd meg Istent, hogy megismerhesd önmagad.Vagyis, mindaddig, amíg saját magunkat, a személyi struktúránkban létező és az általunk megnyilvánulónegatív és pozitív spirituális programokat igazából nem ismerjük, semmit nem tudhatunk meg a teremtő és amegváltó Istenről. És fordítva: mindaddig, amíg a bennünk (is) levő Teremtőről, valamint azAbszolútumnak a teremtővé válásáról, illetve az Abszolútumot megzavaró és a Teremtő létesülését -megjelenését kiprovokáló Lilith nevű abszolút sóvárgásról nem tudunk semmit, addig saját magunkat semismerhetjük meg. Az embert alkotó (harmonikus és diszharmonikus) teremtő erőknek és karmikus sorsprogramoknak és azemberi elmének, illetve a teremtő képzeletnek a funkcióit három különálló természetű tulajdonságkéntészlelhetjük. A személyi tudatunknak e három különálló alapját és felszíni megnyilvánulási formáját:1) a nappali éber tudatnak,2) a tudattalannak (tudat alatti képzeletnek és teremtő elmének) és3) a "tudatfeletti észlelésnek", vagyis a Felettes- Én befolyásának nevezzük.1) A tudatunkat, vagyis a nappali Én-tudatot, ember észlelési képességnek is nevezzük és ez olyannak látjaaz életet, amilyennek az élet, a sors és a természet a felszínes, anyagi megnyilvánulásaiban tűnik. Így észlelia megfigyelő eszünk úgymond kívülről az anyagi korlátokat, a nehézséget, a halált, a szerencsétlenséget, atragédiát, a betegséget, szegénységet és a szűkösséget és tévesen (!) eredeti oknak, „objektív” valóságnaklátja ezt az élettelen, akarat nélküli és magatehetetlen anyagi tényvilágot. Az észlelő ész ezt az anyagiszűkősséget: a szükséget és a behatároltságot észleli és ezekkel a negatív, félelmet keltő képekkel,képzetekkel végzi az eszünk az ő „ésszerű” műveleteit, ezekből vonja le a következtetéseit, miközben efelszínes „valóság-képekkel”, vagyis a természeti (fizikai) határállapotok érdekes, izgató, kívánatos, vagyéppenséggel félelmetes tragikus látképeivel izgatja, provokálja és valósággal bombázza a tudattalant. 2) A tudattalan érzés- és képzeleti világunkat (a tudat alatti elmét) egyrészt egy akarat, irány ésirányultság nélküli, könnyen befolyásolható, érzékeny mentális masszaként, vagy életteremtő spirituális,mentális és asztrális erőtérként képzelhetjük el. Olyannak mint a gőz és a vízár, a hőáramlás, vagy amágneses tér, illetve a villanyáram, amely azt a gépet működteti, amelyhez hozzá csatolják, vagyis azt agépezetet hozza mozgásba, amelyre rákapcsolják és a (materializáló) erejét ráirányítják. Másrészt, atudattalan érzés- és képzeletvilágunk tartalmazza azokat az élettervünket jelentő negatív és pozitív
 20. 20. spirituális programokat, amelyeket az anyai ági női őseink magukban mélyen elfojtva, nem éltek áttudatosan és ezért nem harmonizálták magukban, illetve nem egyenlítettek ki. A tudattalan karmikusprogramjainkat tartalmazó spirituális ősstruktúrák és rejtett teremtő energiák világa a képzeleti idea-dimenzióban található és azt befolyásolja, annak ellenére, hogy nincs önálló cselekvési képessége. Ezért ez,a karmikus programjainkon átütő, azokat is aktiváló, rejtett, de rendkívüli és kivédhetetlen energiákattartalmazó ősi (Isteni) teremtő program, pontosan úgy hat és arra a lehetséges megvalósulásra irányul,amiképpen és amerre az ösztönöktől, az érzelmektől és az észlelt „objektív valóságtól” befolyásoltnappali képzeletünk működik. Jó esetben úgy, amiképp a tudatosan aktivált, a kiegyenlítődésisorsprogramunkat számon tartó felettes- Énünk-őt vezérli. Az önvezérlés nélküli (romboló és alkotó)tudattalan személyi sorsprogramjainkat is tartalmazó, spirituális struktúránknak e befolyásolható - teremtőtermészete miatt, bármit érez az ember és bármilyen gondolat-képet (képzetet) alkot magának a jövőjéről, abarátairól, a szeretteiről, vagy az ellenségeiről (tudatosan vagy öntudatlanul, de) bevésődik a tudattalan ősienergia-képek idea-masszájába, ahol ezek a képek megtelnek létesülő életerővel. Ebből a mentálismasszából, ezek a tudatalatti képzetek határozott alakot öltenek, feltelnek teremtő erővel és így, az éteridimenzióban is „megvalósulva”, idővel kikerülnek a fizikai - természeti életbe. Ott, a többi érzelmi,mentális és ideális impulzusok megvalósulási formáival együtt, vagyis a tudattalan teremtő-képzetekhalmazának összeredményeként, különböző élet- és sorsesemények és különböző, negatív, vagy pozitívlétkörülmények, találkozások, lehetőségek (negatív vagy pozitív lehetőségek és megvalósulások) éskonfliktusok formájában, a legpontosabb részletességgel fognak megjelenni. A mágikus természetű, tudattalan személyi képzeletnek erre a teremtői - megvalósítói erejére(morfogenetikus tulajdonságára) vonatkozó számtalan példával, esetleírással találkozhatunk. Egy hölgypéldául, még zsönge gyermekkorában mindig arról fantáziált, hogy ő özvegy. Ha tehette, feketébe öltözött,és egy hosszú fekete sálat kötött a nyakára. A környezetében élők nagyon jópofának, sőt még szellemesnekis találták, aminek hatására ő ezt az együgyű játékot még fiatal nő korában is folytatta. Idő teltével azonbanférjhez ment egy olyan férfihez, akit nagyon szeretett. Nagyon röviddel a házasságkötés után, a férjecsakugyan meghalt és a nő sok éven keresztül mind csak feketében járt és vigasztalhatatlanul gyászolt.Ugyanis, az özvegység állapotáról alkotott képzete, megvalósítandó programként beivódott az ő mágikuserejű tudattalan képzeletébe, és részben egy olyan férfit vonzott az életébe, aki, a benne munkálkodóéletellenes programjait nem volt képes feloldani, tehát idő előtt meg kellett halnia. Másrészt ez a képzeletetaktiváló özvegyi program, átalakult életellenes és férjellenes programmá és, az adott pillanatban kifejtettehatását anélkül, hogy a „gazdájának” okozott tragédiára tekintettel lett volna. Persze, ahhoz, hogy az anyaiági női ősöktől öröklött karmikus program, vagyis, hogy a nő tudattalan képzeletvilágában márveleszületetten létező férj- és életellenes program, ki tudja fejteni a hatását, a rezonancia törvényeértelmében, olyan férfivel is kellett találkozzon, aki magában (tudattalanjában, aurájában) hordozta egyiklehetőségként a korai elhalálozást, mint például egy skorpió jellegű, gyökeres átalakulási és újjászületésitörekvéseket igénylő sorsprogramot. De ez a skorpiói program nem ebbe a negatív kibontakozási – Haneméppen fordítva: a megújulási, megújhodási és megerősödési! – irányba hatott volna, amennyiben nem éppenezzel az ostoba gyászba-szerelmes nővel kötött volna házasságot, az illető férfi, hanem egy olyannal, aki azújjászületés és a pozitív átalakulás igényét ébreszti fel benne.
 21. 21. 3. A felettes Én, tulajdonképpen a minden személyben létező isteni (egyetemes) megváltási igényt ismagában hordozó léttudat és ez, egyben a tökéletes személyi megvalósulási és kiegyenlítődésiképzeteknek (a megváltó lehetőség-ideáknak) is a helye. Itt található az a megváltódási idea-modell,amiről Platón beszélt. Ugyanis minden ember számára létezik a felettes én-jében egy feladatmegvalósulásiés kiegyenlítődési életmodell, amiről sejtelme van és amelyet még el szeretne érni fiatal korában, vagy életeelső felében, de, mivel már az iskolai oktatás és nevelés hatására a bűnbeesés pragmatikus képzetei (öncélúeredmény-, élvezet- és biztonsághajszoló életnyerés) logikája szerint gondolkozó környezete befolyása alákerül, a legtöbb ember az idő teltével, lemond erről az ideális törekvésről. "Létezik egy olyan út, amelyetneked kell bejárnod és amit senki más nem járhat be rajtad kívül." Ez a személyi sors-program, vagyisez az ideális űr, mint megvalósítható és megvalósítandó lehetőség, mint potencialitás (megvalósulásilehetőség), amely, mint a negatív karmikus meghatározottságoknak az ellentéte van jelen a spirituálisstruktúránkban. A személyi horoszkópokban és az Ascendensnek, de elsősorban a Sárkányfejnek a ház-és jegyhelyzete utal ennek a megvalósítandó modellnek a jellegére, szellemi színezetére. Az Ascendensés a Sárkányfej konstellációja által jelölt, hiányzó tulajdonságokként van jelen a sors-programunkban, mintelvárható, megszerzendő tulajdonság. Vagyis ez a megváltási sors-modell „pozitív de még hiányzó-információ-hordozó lehetőségként”, valósággal tátong a személyünkben (ebből ered az ember szellemihiány-érzete) és a horoszkóp bolygóinak az Ascendenssel és a Sárkányfejjel alkotott pozitív fényszögeinekaz alapján olvasható ki, vagyis az illető személynek un. lehetséges pozitív tulajdonságaira utaló jelekbőllátható, hogy milyen jellegű lehet ez a személyi megváltási modell. Valójában a Sárkányfarok és a Lilitháltal jelzett negatív adottságokból és az Ascendens és a Sárkányfej által jelzett megváltási programmagvalósulási lehetőségéből áll az embernek az igazi sorsa (keresztje, életfeladata), amelyet áthat az aspirituális intelligencia, az őshívás, amely ott szunyókál kibontakozási lehetőségre vágyva, a saját lelki ésszellemi igényeiben és a lelkiismeretében. Az emberiség nagy többsége nem ismeri fel az egyetemes ember rendeltetésével egybekapcsolt személyihivatását és olyasmikért harcol, küszködik aminek a valóságos értéke siralmasan kevés a befektetett - és ígyelpazarolt - szellemi, lelki és fizikai energiákhoz képest, valamint ahhoz képest, hogy milyen eredményeketérhetne el, amennyiben az ő sorsprogramja szerinti életútját járná és a céljai elérése érdekében, használná amágikus erejű teremtő képzeletét. Arról nem is beszélve, hogy mi is történne vele abban az esetben, hamindazt a dolgot és az álértéket létre is hozhatná és mindazt a zagyvaságot el is érhetné konkrétan, aminekmegszerzéséért, eléréséért és megvalósításáért oly hatalmas erőbevetéssel küzd! Biztosak lehetünk abban,hogy még nagyobb kielégületlenséget és kiábrándultságot érezne és az öngyilkosságra hajló depressziósszemélyek által tapasztalt nyomasztó bűntudatnál is intenzívebb kétségbeesést és szorongást érezne, vagypánikrohamai lennének. Ilyen hiábavaló célok kergetése nyomán megjelenő és kietlenségi érzések okozzáka modern betegségeket: a depressziót, a melankólia-kórt, a bulimiát és az anorexiát, valamint a racionálisanmeg nem indokolható rombolási (gyilkolási) és önrombolási (öngyilkossági) készttetéseket. Az élet játszmája című mágia-tan szerzőjét azzal a kéréssel kereste meg egyik női ismerőse, hogy mondjaki számára azt a képzeleti teremtő-energiákat mozgósító varázsigét, amely hozzásegítené őt ahhoz, hogyházasságot kössön azzal a férfival, akibe abban az időszakban a hölgy éppen nagyon szerelmes volt.(Nevezzük e fiatalembert Jánosnak.). A Mester azt válaszolta, hogy ilyet ő nem tesz, mert ez nem lennemás, mint a Teremtés (Mágia) Törvényének a közönséges megerőszakolása, ellenben igényelheti mágikus
 22. 22. úton az ismerőse számára azt, hogy közelebbről találkozhasson azzal a férfival, akivel az spirituális értékűösszhangban, illetve kreatívan, dinamikus viszonyban és szellemi kiegyenlítettségben élhet. A hölgytájékozatlanságából eredő kétségbeesettségét látva, a Mester mindehhez még hozzáfűzte azt is, hogyamennyiben János az a férfi, aki a nő számára adatott a sorsa (személyi programja) által, nem veszítheti elJánost, hanem meg fogja kapni. Amennyiben viszont nem János a karmája szerint neki megfelelő („aszámára rendelt”) párja, akkor viszont János helyett jelentkezzen nála hamarosan az a férfi, aki aGondviselés által kijelöltetett számára az Egyetemes Törvények alapján (a rezonancia, a polaritás, afejlődés, a karma és a kiegyenlítődés törvénye alapján). Így is történt, és a mágikus imával nyomatékosított misztikus igénylés után, annak ellenére hogy a nő többízben találkozott Jánossal, semmi olyan lelki mozzanat nem jött létre közöttük, amely a kapcsolatuknakmélyebb tartalmat adhatott volna. Telt-múlt az idő és egyik este a nő felhívta a misztikus mestert azzal ahírrel, hogy az utóbbi időben már nem találja Jánost olyan vonzónak. A Mester türelemre és kitartásraintette őt, megjegyezvén azt is, hogy spirituálisan talán még sem János az ő számára megfelelő férfi. Éscsakugyan, nemsokára a nő találkozott egy másik férfival, aki azonnal szerelmes lett belé azt állítván, hogya hölgy egyenesen az ő női ideálját testesíti meg. Sőt, nagy meglepetésére, ez a férfi, olyasmiket mondottállandóan a Mester ismerősének, amiket az korábban Jánostól szeretett volna hallani. Természetesen a hölgyis szerelmes lett e férfibe nemsokára és a továbbiakban már egyáltalán nem izgatta János személye. Ebbenaz esetben, azzal a jelenséggel találkozunk, amikor egy tévképzetekkel összevegyült, negatív ösztönivágyakozás nyomában létrejött igény kicserélődött egy, az isteni törvények alapján megfogalmazott(alkotott) igényléssel és ezáltal nem történt semmi zavar, nem jött létre semmiféle veszteség, vagyfölösleges (ostoba) áldozat. Jézus megmondta: "Keressétek mindenek előtt(!) Istennek Országát, és az Isten igazságát - Vagyis:ismerjétek meg és tartsátok be a szellemi világ törvényeit! - és mindazt, amit kerestek, meg fogjátokkapni ráadásul." Ez az Istennek Országa, amiről Jézus beszél, a harmonikus megvalósítások éskiegyenlítődések, illetve a teremtett létezést és az életet létrehozó teremtőerőknek és isteni (mennyei)Ideáknak a síkja (dimenziója), amellyel kapcsolatban van a hetedik (kheterikus) auratestűnk. Az itttalálható személyi ősideák biztosítják a formai és energetikai terv-alapot, a tudatfeletti Énünkben létezőszemélyi program megváltódási és önmegváltói sorsprogram anyagi kapcsolódási lehetőségeit és kedvezőkörülményeit. Ennek a mágikus idea-erőtérnek (A személyes mennyei országunk kormányának) azaktiválása viszont nem megy egyik napról a másikra. Csak amennyiben teljesen felvállaljuk a személyihoroszkópunkból kiolvasható gyakorlati életfeladatainkat, amennyiben nem hárítjuk másokra és a másokszeszélyes jóindulatára a kilátástalan problémáink és élethelyzeteink megoldását, amennyiben nemérzelgősködünk és nem gyűlölködünk, nem irigykedünk, és nem neheztelünk, vagy haragszunk másokra, ésamennyiben nem áltatjuk sem önmagunkat, sem nem akarunk manipulálni másokat, csak akkormaterializálódnak, a megfelelő és fegyelmezett képzetalkotásaink hatására, a pozitív életkörülmények.Akkor láthatjuk meg az Isten országát, amikor megértjük az isteni igazság: a megváltás ránk vonatkozószükségeit. („Boldogok a tiszta szívűek, mert megláthatják Istent.” - Boldogok az igazság szelleme szerintkiegyenlítődni vágyó, a mindent mindig a rendeltetés alaplogikája szerint megérteni - feldolgozni éselengedni, megbocsátani képes, megtisztított és fegyelmezett képzeletű emberek, mert meglátják sorsukbanaz Isteni igazság szellemét és felfedezik személyükben az isteni kiegyenlítődési és teremtői képességet (azIsteni boldogságot). „Azt mondom néktek, ha nem lesztek olyanok mint a gyermekek, nem juttok be a

×