A hét karmikus Program leírása

1,169 views

Published on

Karma-programok ismeretetése

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A hét karmikus Program leírása

 1. 1. Kozma Szilárd:A személyi horoszkópból kiolvasható sorsfeladatokés az örökletes (romboló és ámító) szellemi programok jellegeAz öröklődő betegségprogramok eredete és természete.I. A karmikus Romboló- önromboló és szellemi kábulat-programok.Betegségeink, baleseteink és drámai konfliktusaink azért keletkeznek, mert nemaz egyéni rendeltetésünk és nem az ember egyetemes rendeltetése szerint élünk.Ennek következtében hiába szedjük a gyógyszereket, és hiába kezeltetjük ésműtetjük magunkat az orvosokkal egész életünkben, mert a betegségeink igaziokai, akárcsak a személyi konfliktusaink, valamint a sors-drámaként megéltsorozatos kudarcainknak a spirituális okai az orvosi, az elmegyógyászati és apszichikai terápiák ellenére is feltáratlanok - és ezért feloldatlanok - fognakmaradni, ha nem ismerjük meg az élet-programunkat a személyi horoszkópunksegítségével. A felnőtt korban szerzett betegségek a tévesen választottsorsfeladatok melletti huzamos kitartás miatt és azok erőltetett végrehajtása alattkeletkező lelki feszültségek következménye. A betegség személyes sors-programunkhoz nem illő életpályákon: tévutakon és tévhelyzetekben (téveséletpályákon, rosszul választott hivatásban) való huzamos tevékenység, vagy arosszul választott párkapcsolatokban, élettársi viszonyokban való huzamoskitartás és az erkölcsi téveszmékhez való ragaszkodásunk miatt előálló belsőszorongásaink következménye. A szerzett betegségek az elfojtott és atudattalanunkba süllyedő lelki zavaraink, vagyis a rendeltetésünkhöz nem illőéletcélok és párkapcsolatok erőltetett megvalósítása és fenntartása miatt válnakkrónikussá. Talán hihetetlen mindez. Főként ha a felszínes (anyagi)jelenségekből tőrvény erejű következtetések levonásához szokott rációnkkalmegkérdezzük: "És akkor hogy állunk az ártatlan gyermekek rendkívülibetegségeivel?" - A szellemi gyógyítás tudományának és a nem jóslásra, hanemsorselemzésre használt asztrológiának egyértelműek az e kérdésre adott válaszai:a gyermekek betegsége - megbetegedése, tökéletes tükre a szülők, a gondozók,az ápolók, a nevelők és a családi környezet szellemi-lelki és szexuálisfeszültségeinek, a gondozóik féleleméből eredő zavaros (természetellenes)életvitelének, szorongásainak, zaklatottságának. A gyermek ugyanis "hozzá vankötve" láthatatlan, de valóságos spirituális szálakon az anya, illetve a rá figyelőgondozó tudattalanjához és annak a közvetlen befolyása alatt áll. Ezért agyermek valósággal leképezi egészségi állapotával az anya és környezeterejtettnek és határoltnak képzelt, feszült, zavaros és negatív töltetű lelki-szellemiállapotait, annak a diszharmonikus lelki-szellemi folyamatait (például a virágpor
 2. 2. vagy a szőr allergia esetében: az anya rendetlen, zavaros szerelmi - szexuáliséletét), a fel nem oldott félelmeit, a tudattalanjába lefojtott agresszivitását és aveszélyeztetett - vagy más okok miatt diszharmonikus - léthelyzetéből eredőszorongásait.A személyi horoszkópokból kiolvasható, negatív, örökletes szellemiprogramok leírása: Tízenhét éves asztrológusi tevékenységem legfontosabb eredménye az emberiléleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlő, családivonalon az anyai ágon öröklődő, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (azunokáknak anyai ágon átadott ) életellenes, rombolási és önrombolási, büntetésiés önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetéseknek (önkéntelen ésrejtett agresszivitásnak) a személyi horoszkóp segítségével történő kimutatásilehetőségének a felfedezése. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése ésmegbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott, hogy azonszemélyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz ésa Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódikegymáshoz, az anyai ági ősei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi ésgondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, évekenát, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyűlölködés,bosszú vágy, vagy életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) ésfelelőtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemő korban is azaurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok,tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor időszakábanérzékelhetően jelentkeznek depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionálisfélelmek és öngyilkossági késztetések formájában. A racionális logikánkszámára érzékelhetetlen hatásukat azonban leginkább, a felnőtt korban fejtik ki,amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkatbefolyásoló mentális programoknak a külső megnyilvánulási formáit. Annakellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmező" eljárásunk látszólagmindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehető legveszélyesebbeljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.Ezek a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minélésszerűbb és civilizáltabb gátlások alá helyeződnek, annál veszélyesebben:követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlenszellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Igazából mindannyian manipulálvavagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági őseinktől örökölt, azok általa tudattalan képzeleti és gondolati világa mélyrétegeibe lefojtott és ezért azutódoknak átadott, vagyis hozzánk elkerülő, gyűlölködési - rombolásiprogramjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett
 3. 3. szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerű erkölcsivilágképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogyezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok miatt betegedünkmeg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehézés nem egyszer olyan tragikus kimenetelű helyzetekbe, amelyekbe nem csakhogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk.Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és aszemélyi horoszkópok segítségével történő kimutathatóságának a jelentőségenem is annyira a betegség és konfliktus okozó gócoknak a tudatosítássegítségével történő megszüntethetőségében - feloldási lehetőségében áll, hanema kismamák várandósági időszaka, valamint a születés aktusa közben fellépőveszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövődményekmegelőzési és kiküszöbölési lehetőségében. Mert ugyanúgy, ahogy ahoroszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének azértelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezekmegnyilvánulnak, meg lehet előzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy avárandóság és a szülés közben fellépő, a nőgyógyászok által "Soha nem lehettudni" névvel illetett szövődményeket is meg lehet előzni.A jelen civilizációban öt különböző, karakterében (jellegében) egymástól eltérő,de általában együtt jelentkező, örökletes negatív szellemi programérvényesülését lehet megfigyelni. Az első, a személyiség-ellenes program,vagyis a Fény-ellenes program, egyértelműen a Nap, a Mars, az Uránusz és aPlútó egymással alkotott negatív fényszögeihez kötött program. A második aHold, a Mars, a Szaturnusz, a Neptunusz és a Plútó által megtestesített őserőknegatív hatásához kötött romboló program. A harmadik a Nap, a Jupiter, aSzaturnusz, a Neptunusz és a Plútó princípiumok negatív fényszög-kapcsolataihoz (diszharmonikus, illetve negatív tulajdonságokra és kézstetésekreutaló megnyilvánulási formájához) kötődik, és így tovább. De vegyük őket szépsorjában:I. A fényellenes és férfiasság-ellenes, illetve a személyiség-ellenesprogramok.Amennyiben más negatív fényszögek mellett, a Nap - Mars - Plútó, a Nap -Mars - Szaturnusz, vagy a Mars - Szaturnusz - Plútó diszharmonikusfényszögekből alkotott "Bermuda háromszög" megtalálható egy horoszkópban(de főként ha ez két kvadrátból és egy szembenállásból alkotott T-kvadrát nevűkarmikus alakzat formájában jelentkezik), az adott személynek kimondottan asaját személyiségével szembeni, vagy más, a személyiség-jegyeit nyíltanfelvállaló személlyel szembeni (nyílt, vagy rejtett) személyi törekvéseivel,ambíciói megvalósításaival szemben álló körülményekkel - helyzetekkel és
 4. 4. tárgyakkal szembeni öntudatlan, agresszivitást tartalmazó szellemi sors-programot jelez. Ebben az esetben a nyílt, vagy a lappangó mentális devianciák(depressziós tünetekkel váltakozó agresszivitás) skálája a hatalmi ambícióvaljáró, nyílt vagy fojtott kegyetlenkedésre és brutalitásra való hajlamtól, azellenségnek képzelt személyek és tárgyak megbüntetése és rejtettmegsemmisítése vágyától a különböző önpusztító, önromboló, öncsonkító ésönbüntető hajlamokig és szélsőséges esetekben a perverz mazochizmusig terjed.Ez az anyai ági ősöktől örökölt negatív szellemi program, többnyire az adottszemély édesanyjának, vagy nagyanyjának a saját apjával, vagy a férjével (avizsgált személynek az apjával, nagyapjával, vagy dédapjával) szemben érzett,igen erős, de többnyire rejtetten átélt személyiség érvényesítési ambícióibangyökerezik. De eredhet intenzíven és huzamosan átélt, erős ellenségképekhezkötődő, mély vallásos vagy nemzeti érzelmekből is. Ennek a személy-ellenes,illetve egyéniség-ellenes gyűlölködési programnak a betegségtünetei: aszívbetegségek összes változatai, a súlyos hűléses betegségekre, valamint amigrénes betegségekre való hajlam, a mellkas tájéki gerinc-problémák és amellkasi problémák, a csontozati, érrendszeri, vérkeringési és vérnyomásiproblémák, férfiaknál a here-gyulladások, a here sérv, az agyvérzéskövetkeztében beálló lebénulás, valamint a here és a prosztata rák.II. A magzat- és gyermekellenes, illetve szülői szerepkör éscsaládellenes karma, vagyis az éleyt- és természet-ellenes anyai ágiörökletes programokAmennyiben Hold - Mars - Plútó, Hold - Mars - Szaturnusz negatív fényszögeiáltal alkotott háromszöget, de még inkább ha a Hold - Szaturnusz - Plútó általdiszharmonikus fényszögeiből alkotott háromszöget észlelünk egyhoroszkópban, biztosra vehetjük, hogy a vizsgált személy édesanyja, vagy annakaz anyai ági felmenői, rejtetten: lelkük és öntudatuk legmélyére süllyesztett ésott lefojtott, negatív anyasági problémákkal: gyermekvállalási, gyermekszülési,magzat- és gyermekvesztési (gyermek-eltevési: "angyalcsinálói"), tudományoscsaládtervezési, vagy családszétszakítási gondolatokkal és érzelmekkelküszködtek huzamosan és intenzíven. Vizsgált személyünknek is ilyen jellegűgondjai, problémái lesznek annak ellenére, hogy mondjuk általában mindenkiáltal közkedvelt személyiség, aki nagy ambícióval és kitűnő eredményekkelhalad a karrier-építési pályáján. Amennyiben férfi szülöttről (fiúról) van szó, azéletút elején enyhébb az örökölt életellenes mentális program következménye,mert csak abban nyilvánul meg, hogy a nem képes meglátni szerelmipartnereiben a potenciális anyát, hogy hiába vágyik családi nyugalomra, mertigazából nem akar, vagy nem képes családot alapítani, illetve azért felelősségetvállalni, vagy, amennyiben mégis családot alapított fiatalon, későbbindokolatlanul szétdúlja azt, elszakad a családtól és nem képes újabb családotlétrehozni. A negatív családi (gyermek- és életellenes) program külső hatásai
 5. 5. úgy is jelentkezhetnek, hogy családon kívüli kapcsolatokból származó (vállalt,vagy letagadott, esetleg közönyösséggel kezelt) gyermekei születnek, akikhezzavaros viszonyok fűzik.Nőknél az előbb leírtak annyiban változnak, hogy ők már kamasz korukban,nyíltan, vagy rejtetten, de elutasítják magukban a saját anyaságuk képzetét,illetve elhárítják maguktól az anyai szerepkört. Nem képesek és/vagy nemakarják saját magukban felismerni a potenciális anyát, sőt: önkéntelenülellenséges érzelmekkel töltik el az ilyen jellegű képzetek. Mindez koraimenstruációs zavarokkal és a havi vérzéssel kapcsolatos (tisztulási)problémákkal tetéződik és szerencsés esetben igen korán és véletlenszerűen(váratlanul) válnak anyává. Szerencsétlenebb helyzetben a meddőség ördögikörével küszködnek, miután a méhüket és a petefészküket tönkretettékmentálisan a gyermekszüléstől való irracionális félelmeiknek, valamint atudományos családtervezés különböző "orvosi" eszközeinek segítségével.A Hold által megtestesített őserőhöz (A gyermekekhez és a családikötelékekhez, illetve a teremtés ős-princípiumát megtestesítő anyaságiállapothoz) kapcsolódó diszharmonikus háromszög által jelzett életellenesprogramok betegségtünetei tehát a gyomortájéki és az emésztőrendszeribetegségek mellett, a gyermekszüléssel és gyermektáplálással kapcsolatos nőiszerveknek a megbetegedései és elváltozásai. De ide tartózik a málformációsutódok (csonkák, bénák, púposok, farkastorkuk, félkegyelműek, stb.)kialakulásának és világra hozásának a jelensége, a szülési és "teherviselési"komplikációk, valamint az imént felsorolt szervek rákosodása. Ezeknek aromboló programoknak az élet különböző konkrét területein és konkrétélethelyzetekben megnyilvánuló hatásait, személyenként változó mentalitásbeliés pszichológiai megjelenési formáit ki lehet mutatni a személyi horoszkópsegítségével és a megfelelő negatív szellemi programokat hatástalanítani -oldani lehet.A Nap - Hold - Mars, vagy a Nap - Hold - Plútó diszharmonikus háromszög általjelzett élet -és személyiség ellenes (intenzív ellenségképzetekben valógondolkodási késztetéseket előidéző) romboló program nem annyira élénk minta korábbiakban leírtak, de a Nap és a Hold együttes jelentkezése miatt mind akét létszférával szembeni (a családi és a személyi tudat önkifejeződésilétszférákkal szembeni) önkéntelen agresszív magatartási formákat előidézi.Amennyiben viszont az egymáshoz diszharmonikus fényszögekkel kötődőNapot és Holdat, a Mars és a Szaturnusz, vagy pláne a Plútó is negatívanfényszögeli, vagyis ha ezek a bolygók diszharmonikus fényszögekkelkapcsolódnak egymáshoz egy horoszkópban, akkor két eset lehetséges: vagy atermészetellenesen felsrófolt és minden más érzést a háttérbe szorító, általábanszélsőséges szenvedélyektől fűtött családi érzelmek és kötelékek, vagy mind a
 6. 6. két életterületen kivédhetetlenül jelentkeznek az önkéntelen és tudattalan család-rombolási késztetések, a személyi kapcsolatoknak és a családi kötelékeknek azönkéntelen szétszakítási késztetései, valamint a szülői állapotnak az önkéntelenmegszüntetési késztetései, a fent leírt betegséghajlamokkal együtt.Természetesen ezek, az önkéntelen (a tudattalanban lappangó és onnan induló)rombolási - önrombolási késztetések nem a bolygók hatásának, vagy a bolygókegymással szemben alkotott fényszögeinek a következményei. A bolygók fizikai(biológiai) pszichikai, vagy mentális befolyása az emberi személyiségkülönböző struktúráira - különösen újszülött korában! - bár kétségtelen, de ittötödrangú kérdés. A bolygók fizikai, pszichikai, mentális, vagy akár spirituálisbefolyása is, csak a kétes és káros értékű, jósolgató asztrológiában szempont. Aszellemi önismeretet és a lelki öntisztítást (a spirituális etikát) szolgálóasztrológiában a bolygóknak a személyi horoszkópon belüli helyzete csupán egyolyan egzakt jelzőrendszer, amelynek segítségével, az analógia törvénye alapján,az asztrológia feltérképezi a vizsgált emberi személy spirituális struktúráját(lelki - szellemi összetevőit és eredőit).Ritkábban ugyan, de néha megtörténik, hogy a fent leírt és a személyi horoszkópsegítségével felismerhető (és feloldható!) negatív örökletes programoksúlyosabbak az átlagosan tapasztalhatóaknál, vagyis szélsőségesmegnyilvánulási formákban jelentkeznek. Ez úgy jelentkezhet a személyihoroszkópban, hogy a fent leírt, és "Bermuda- háromszögnek" nevezett idomokösszetettsége négyszögűvé "fejlődik", olyan módon, hogy az eddig leírt bolygókmindegyike összekapcsolódik egy negatív fényszöge által valamelyik másikkal,vagy úgy, hogy a fent jelzett "Bermudákhoz" egy másik bolygó kapcsolódiknegatívan a többi kilenc közül. Egyelőre maradjunk az eddig megismertképleteknél. Amennyiben tehát egy személyi horoszkópban a Nap - Hold - Mars- Szaturnusz, vagy a Nap - Hold - Plútó - Szaturnusz bolygók egymássalszembeni negatív fényszögeiből alkotott négyszögű idom található, vagy ha, akorábbiakban tárgyalt bármelyik háromszögű idom mellett, akár különállóan is,de a Plútó - Szaturnusz, vagy a Plútó - Mars diszharmonikus fényszög ismegtalálható, ez azt jelzi, hogy az illető személy aurájában eleve létező, családivonalon örökölt, élet és személyiség-ellenes programok tovább "gazdagodnak"az oldódási: elengedési - megbocsátási - kiengesztelődési és kiegyenlítődésiképtelenséggel és az ebből következő irigységgel, féltékenységgel,fösvénységgel és nyílt, vagy lappangó bosszúvággyal (majdhogynemkiengesztelhetetlen gyűlölködési késztetésekkel. Ezek a személyek nem tudjákelviselni és semmi áron sem tudják elfogadni azt, ha valaki, vagy valami azutjukban, azaz vágyaik és ambícióik megvalósításának az utjában áll. De aztsem viselik el, hogy mások elhagyják őket és hogy a sors megfossza őketvalamitől, amiről úgy képzelik, hogy az övék, vagy hogy az, az ő boldogságukathivatott szolgálni. Ezeknek az önkéntelenül de huzamosan és intenzíven átélt,
 7. 7. romboló pszichikai - mentális magatartási formáknak a következménye azaranyér, a végbélhurut és a vastagbélhurut, a különböző érszűkületek, a reumásbetegségek, a csont és a bőrbetegségek, a vérnyomási problémák, valamintnőknél a petefészek, férfiaknál a prosztata megbetegedései és kóros elváltozásai.És persze a felsorolt szerveknek és testrészeknek az élet második szakaszábantörténő rákosodása.Ezek a negatív fényszög- együttesek, vagy az enyhébb rombolási programotjelző háromszögű alakzatokhoz társuló és azok hatását felerősítő Szaturnusz -Plútó, vagy Szaturnusz - Mars diszharmonikus fényszög elég ritka esetbenfordul elő az idősebb generációk horoszkópjában, viszont egyre gyakoribb az1970 óta született személyek horoszkópjában. Még ritkább az olyan eset és azolyan sorsképlet, amelyben mind az eddig tárgyalt öt bolygó negatívanfényszögeli egymást egy személyi horoszkópon belül, vagy ha az Uránuszkapcsolódik egy vagy több negatív fényszöggel egy negatív fényszögekbőlképezett alakzatba. Ez ugyanis a szabadon nem azonnal és nem mindigérzékelhető sátáni zavartság (őrület) jele, vagyis a gondolati (mentális) világnális finomabb képzeleti világban létező ( a képzetek szféráiban ható - működő),romboló és önromboló szellemi zavarodottságnak az asztrológiai képlete.Ilyen a képlettel azok a személyek születnek, akik úgymond félkegyelműként,vagy, "őrült zseniként" kell leélniük egész életüket és azok a személyek, akikkora gyermekkoruktól kezdődően súlyos betegségek áldozatai - ezért általábanúgymond ártatlanul hátrányos helyzetbe kerülnek. Másrészt azok az emberekszületnek ezzel a gyilkos ötszöggel a születési képletükben, akik az előbbieknekaz ellentétei. Ők azon ritka és kivételes "történelmi" személyek kategóriájátképezik és mind önmagukra, mind a környezetükre nézve veszélyes józanőrülteknek bizonyulnak. Ezekről csak azután derül ki, hogy nagyanyjuk -dédnagyanyjuk nyíltan kiélt, vagy nagyon mélyen elfojtott gyűlöletének, hatalmivágyainak a szellemi örököseiként, vagy misztikus - vallásos kábulatának akövetkezményeként, ők mindössze egy rendkívülien ésszerűen és logikusangondolkozni képes személyben lakozó, képzet-zavarnak (civilizációstévképzetnek) a megtestesülései, - amelyet semmiféle erkölcsi tanítás nemérinthet meg felnőtt korig -, amikor a családjukat, szélesebb körű társadalmiközösségüket, vagy egy egész népet sodornak a végzetes tragédiák (pl. háborúk,forradalmak) szakadékába. Az ilyen erős rombolási hajlamokat szülő mentálisprogramok mellett általában megtalálható a második fajta, az általam kaméleon-programnak nevezett, hamis információ áramoltatási és önámítási késztetéseketeredményező mentális programok valamelyike is. Ilyen Adolf Hitlernek ahoroszkópja, de ilyen szélsőséges hajlamokra utaló alakzat található az összessátánisa szekta vezéregyéniségének az asztrológiai képlete, de ilyen általában aszemélyes és konkrét életfeladataikat fel nem vállaló és ahelyett valamilyen, aszokásostól eltérő életformát folytató misztikus szenteké is.
 8. 8. Ilyen például az Indiában szentként tisztelt Véda fordító és értelmező RamanaMaharisi aszkéta képlete is, aki annak ellenére, hogy rendkívüli aszkézisével:lelki fegyelemmel a diszharmonikus hajlamait megfékezte, a legfájdalmasabbszaturnuszi betegségek egyikében, csontrákban halt meg. Ennek az indiaimisztikusnak azért kellett idejekorán meghalnia, mert annak ellenére, hogyRákban állt a Sárkányfarka, ami olyan gyermek- és életellenes családi karmárautal, amit csakis a családalapító szülőként, illetve a családról és a gyermekekrőlvaló gondoskodással lehet feloldani, nem alapított családot. Ráadásul soha nemélt élettársi viszonyban, annak ellenére, hogy születési horoszkópjában hárombolygója állt a házasság életterületét jelentő hetes horoszkópházban és a Hold, aSárkányfejével együttálló Bak - Napját támadta a közvetlen tapasztalatokházában. Ramana Maharisi tizenhét évesen már úgymond "megvilágosult" lettés a családi élettel együtt, magától a közvetlen földi tapasztalatokat elhárította,holott a Sárkányfarka a IX. házban és a Rákban állt. Ehelyett a halott anyjánakállított szentélyt. Utazó - mozgó remeteként és Véda fordítóként - értelmezőként(a III. ház az Ikreknek felel meg és az elmélet és a gyakorlatösszeegyeztetésének az életterülete) folytatva az életét, nem részesült közvetlenés nyers földi tapasztalásban, ami többek között arra is ráébreszthette volna,hogy a sokszor rendkívüli erőfeszítéseket is igénylő konkrét életfeladataitfelvállalva ("Vegye fel mindenki a maga keresztjét"), bárki jobbanmegvilágosulhat mind a szentek.Ramana Maharisi személyisége, a félreismert sorsfeladatának áldozataként ésszentként, csupán a poláris ellentéte volt Sztálinnak, Hitlernek és a húszadikszázad többi sátáni személyiségének. Életének tragikus vége csak szomorúbeigazolódása a Csuang - Ce azon híres aforizmájának, miszerint a szélsőségesszentek élete, a mások által követhetetlen rendkívülisége miatt, spirituálisszempontból a rablógyilkosokéval egyenértékű. A követhetetlenség alatt itt nemazt kell érteni, hogy nem lehet azt az egyedi misztikus utat végig járni, hanemazt, hogy nem érdemes. Sőt fölöslegesen veszélyes, pontosan azért mertspirituális szempontból tévút, hiszen máskülönben nem végződne rettenetesfájdalommal járó betegséggel és persze korai halállal. És mindezt egy HamvasBéla által is sokat idézett spirituális aforizma illusztrálja kellőképpen, amely azttartja, hogy: "Aki az égi mannát mértéktelenül habzsolja, egyenesen a pokol felétart." Tevékenységével nem okozott közvetlenül akkora tragédiákat mint Sztálinés Hitler, de amennyiben a magukat a szent öncsalás állapotában ringató híveireés a tömeges öngyilkosságoknak elméleti alapul szolgáló misztikus elméleteit azember rendeltetése szemszögéből (metafizikailag) felül vizsgáljuk, ugyanúgy azintő példákként szolgáló szomorú történelmi tények közé kell sorolnunk, mint anagy világ felforgatókét. És ez akkor is így van, ha az ő személyihoroszkópjában nem a rombolási, hanem a hamis információ áramoltatási(Kaméleon) program volt a hangsúlyosabb.
 9. 9. III. Az áltató és önáltató (Kaméleon) programok.Ahhoz tehát, hogy valaki a Ramana Maharisiéhez hasonló szellemi és értelmiképességek segítségével a legmagasabb spirituális szinten tudja becsapni magát(és környezetét) és akkor is úgy képzelje, hogy ő a lényeget tekintve nemtévedett, az általam megfigyelt második féle, nem romboló, de sokszor annálveszélyesebb mentális sors-programmal kell hogy szülessen. ( És sorsrendeltetésének a teljes félreértésével kell egy "megvilágosodott élet" után abiológiai lét határállapotába: a csontrák okozta időnap előtti halálba kerüljön.)Ez az környezet - és öntévesztő program az anyai ágon öröklődő, hamisinformáció-áramoltatási program és asztrológiailag a diszharmonikus Halak, aNyilas és a Mérleg spirituális erőteréhez, vagyis e három konstelláció uralkodóbolygóihoz, a Neptunuszhoz a Jupiterhez és szexuális szinten a Vénuszhoz és aLilithez is kötődik. Ez az abszolút őskáosz állapotára visszautaló önámításikésztetés, az önkéntelen rejtőzködési, valamint a megtévesztési késztetéseket ésaz ezzel járó hamis információ-áramoltatási (hazudozási) késztetéseket előidézőszellemi program, ami az által jön létre, úgy alakul ki határozottan és véglegesenegy megszületendő ember (csecsemő) személyi struktúrájában, hogy az anyaiági felmenői (ősanyái) nem csak a szomszédaikat és a férjeiket vezették félre asaját személyükre (vágyaikra, szándékaikra, akaratukra) vonatkozó lényegeskérdésekben, hanem annyira beleélték magukat a félrevezetés (szemforgatás)célszerűségébe és jogosságába, hogy sikerült becsapniuk és félrevezetve -elhallgattatniuk a saját lelkiismeretüket is. Sőt: amennyiben vallásosak voltak,még az Istent, vagy a kedvenc szentjüket is szerették volna a maguk pártjáraállítani a céljaik elérésében és noha tudták, hogy igazságtalanul és hamisanjárnak el, azokhoz (ahhoz) is imádkoztak, hogy segítse őket szándékaikkivitelezésében, vagy gondolatban igyekeztek az Istent és a szenteketmeggyőzni, hogy az, amit tettek, voltaképpen nem is olyan nagy bűn, nemerkölcstelen. Ennek a spirituális szintre emelt öncsalásnak a szelleme nem haltki az illető ősanyák halálával, hanem annak függvényében, hogy egy-egy utódfogantatását megelőző időszakban, mennyire intenzíven élték át a környezet- ésaz önámítást, átadódott és konkrét (nyíltan megélt, vagy rejtett: lappangó)tulajdonságok formájában megjelent az utódokban és azok utódaiban. Ezek, azőskorrupció (a bibliai "bűnbe esés") motívumához kapcsolódó, spirituálisszinteken raktározódó ámítási programok az iskolázottsági (tájékozottsági)fokkal arányosan összetettek és intenzívek. A grafológusok között köztudomású,hogy a nyugati személyek kézírás-mintái tartalmazzák a legtöbb hazudozásihajlamra utaló jelt. Hiába tudjuk Nietzsche óta, hogy elenyészően kevés ésjelentéktelen tény az, hogy sokat hazudunk másoknak, ahhoz képest, hogy sajátmagunknak mennyit hazudunk, mert igazából és személy szerint nem tudjuk,hogy mikor és miért áramoltatunk magunk felé hamis információt, hogy miértcsapjuk be magunkat és környezetünket.
 10. 10. A kaméleon program az anyai ágon (is) örökölt ősi és folyamatos bűnbeesésneka programja, Hamvas Béla szavával az őskorrupció méreg-programja. Ez aBibliai Lilith által megtestesített, másságra, újra való sóvárgáshoz kötöttKaméleon program, amely a Teremtés előtti, abszolút káosz állapotának alétrejöttét is okozta, korábbi fogantatású és ezért mélyebb gyökerű bennünk minta rombolásé és az önrombolásé, amit nevezzünk az egyszerűség kedvéért Káiniprogramnak. Ezért az örökölt becsapó és önbecsapó program nehezebbenfelszámolható, mint az önromboló és a környezet - romboló (gyilkos ésöngyilkos: Káini) mentális programok. Mert nem a Káini program miatt fél,védekezik és támad az ember, hanem e rejtő - álcázó, rejtőzködő, védekező,ítélkező gondolatformák fenntartása és a rejtett, de intenzív átélése miatt. Azt ismondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Kaméleon programok nem csak elrejtik, denövesztik - duzzasztják és végzetessé is teszik a Káini programokat. Amiattszorong az ember, hogy fél feladni az életmegnyerésbe (erőfeszítés, fájdalmastapasztalatok és áldozathozatal nélkül elérhető boldogságba) vetett reményét.Pragmatizmusa alatt fulladozó lelkiismeretével és felelősségtudatával sejti, hogyaz életet nem lehet megnyerni, de mégis reméli, hogy a külső ismeretei: atudománya segítségével megnyerhet, vagy megvalósíthat: létrehozhat egy olyamélethelyzetet, egy olyan egyéni, családi, vagy társadalmi berendezést -berendezkedést, ami hosszú távon ( esetleg még az öröklétben is) a kényelmet(erőfeszítés-mentes állapotot) és az állandó élvezetet (az "önműködő" kéjt),vagyis az örök boldogságot biztosíthatná számára.Az őskorrupció, vagyis az őshazudozás kulcsszavai: kényelmes, kelemes, biztosés boldog. És ha észre vesszük, hogy az állandó kéj-állapotot: a folytonos világisikert, vagyis tudományos és gazdasági boldogságot nem lehet elérni, legalább alét-biztonságot akarjuk megszerezni. Valójában nem az öncélú (szexuális)kéjelgés a főbűn, hanem az a sors-kikerülési -kicselezési vágyunk, a mesterségesés külső (anyagi és személyi) feltételekhez kötött biztonságra való törekvésünk,amellyel elszakítottuk magunkat az őstermészettől (az anyatermészettől) ésezáltal az Ősforrástól, az Abszolútumtól. A természettel, a természetváltozásaival és határhelyzeteivel való közvetlen (egyértelmű) és állandó(folyamatos) kapcsolatunk nélkül, meg vagyunk fosztva a fejlődésünkhözszükséges közvetlen, úgymond nyers tapasztalatoktól és azoktól a közvetlen éselemi jelzésektől, amelyek arról tudatosítanak, hogy törekvéseinkben, fizikai,lelki és szellemi állapotainkban, kapcsolatban állunk-e, harmóniában élünk-e azegyetemes tőrvényekkel és az ősprincípiumokkal, vagy nem.Az ember, aki a természettel, vagyis a természeti elemekkel és a természetifolyamatok változásaival - benyomásaival és valamint a többi emberrelszembeni állandó biztonságot keresi, elszakítja magát a legfontosabbjelzőrendszerétől (a több-kevesebb fájdalommal járó kapcsolatoktól éserőfeszítésektől) és ezáltal megzavarja közvetlen kapcsolatát az életet adó
 11. 11. szellemi ősforrásától: abszolútumtól. Az egyetemes törvényekkel és az ősiteremtő erőkkel való közvetlen és éber (személyesen felelős) kapcsolatátólszemélyében elszakítva, még nagyobb szellemi és lelki zavart, még mélyebbfájdalmat (biológiai szenvedést), illetve nyomorúságot) idéz elő önmaga éskörnyezete, valamint az utódai számára, mint amitől meg szeretett volnaszabadulni akkor és az által, hogy a sors-könnyítő eszközeit elkészítette. Ígyjutottunk oda, hogy ma, a "létminimumig" biztosított anyagi jövedelemmel,nyugdíjjakkal, bankbetétekkel, széfekkel, tökéletes zárakkal - lépcsőházirácsokkal, hétreteszes kapuzárakkal, kaputelefonokkal, védő-riasztóberendezésekkel, biztonsági őrökkel, egészségi és társadalmi biztosításokkal,stb., a civilizált városban lakó személynek a különböző személytelenintézményeknek lett teljes mértékben kiszolgáltatott az élete. És ekiszolgáltatottság semmi ahhoz képest, hogy talmi csillogása ellenére,lényegében mennyire meddő, üres, kietlen és értékeiben (még tragédiájában is)mennyire alacsonyrendű ez a szellemtelen és lelketlen élet. Nincs amit továbbfirtatni az elidegenedés jelenségét. Erről ír a sajtó, ezt ábrázolja a művészet ésbárki körül nézhet és saját szemével láthatja, saját életében tapasztalhatja azöncélú élvezet-szerzés és a sors-elemek elleni biztosítás érdekében történt,természettől és Istentől való elválás ősbűnének következményeit.Amint a neve is mutatja, a kaméleon program végeredményben a természetijelenségeket létrehozó és működtető szellemi folyamatoknak különbözőmegjelenési formája és csak akkor válik veszélyessé, amikor a természeti emberés az őstudat: az abszolútum kapcsolatában jelentkezik az embeer részéről amegtévesztés, a hamis információáramoltatás. Vagyis akkor, amikor az embernem veszi észre, hogy az egyéni struktúrájának megfelelő kicsinyes érdek-koncepcióit, mint egyetemesen érvényes törvényszerűséget tünteti fel a sajátmaga számára. Magyarán: amikor az egyéni, vagy a csoport érdekekhez kötött,abból kiszármazott erkölcsi világképét úgy tünteti fel, mintha az egyetemesszükségszerűségként "az Isten" erkölcse lenne.Az erősebb és határozottabb (jobban meghatározódott) ősképek - ősideák(létprincípiumok) magukba olvasztják - szívják, elnyelik és feldolgozzák, vagylegalábbis háttérbe szorítják a gyengébb és kevésbé jól meghatározott ősideákat.E létjelenségnek a természeti megfelelője, hogy az erősebb, határozottabb, vagycéltudatosabb (kegyetlenebb) ragadozók elejtik, felfalják és lenyelve felemésztik(azok biológiai struktúrájába kódolt információkat feldolgozzák) a többiállatokat, sokszor még a saját fajukon belül is. Ám van amikor a nyerscéltudatosság nem elég az egybeolvasztás (elejtés és felfalás) jelenségemegvalósulásához és ilyenkor jelenik meg a ravaszság: a félrevezetés (hamisinformáció áramoltatás jelensége) azokban a természeti folyamatokban, amit abiológusok a létfenntartásért való küzdelemnek neveznek. A színét változtatókaméleontól, a természeti intellektuális képességekkel bíró ravasz róka
 12. 12. zsákmányejtő ügyességéig és az állatoknak, vagy az embertársainak vermet ásóember "értelméig" széles a kaméleon-jelenségek skálája. Még a misztikusteknősbéka is hernyó alakú fehér foltot hozott létre a teremtő képzeletesegítségével a szájába, hogy ezzel a giliszta-folttal a szélesre kitátott ésmozdulatlanul tartott szájába csalja a halakat, majd hirtelen mozdulattalösszezárván az erős álkapcsát, megfogja és megegye azokat.A félrevezetés, a becsapás és a hazudozás tehát a legelemibb és alegösszetettebb létjelenségekben is jelen van és nem Ulises volt aki feltalálta. Agörög mitológiában Hermészhez - Merkúrhoz: a pragmatikus értelemhez, vagyisaz intellektushoz társítják, de amint Hamvas Béla mondja, a görögök egyesmetafizikai kérdésekben felületesnek bizonyultak. És való igaz: elsősorban aJupiterhez, a spirituális értékítélet ősrejéhez és az ezzel közvetlen kapcsolatbanálló Neptunuszhoz, a spirituális éberség őserejéhez: az egyetemes szeretethezkapcsolódik. Az asztrológiában is tehát elsősorban a diszharmonikusanfényszögelt Jupiterhez (az értéktudat és az értékítélet képessége őserejétmegtestesítő bolygóhoz) és a Neptunuszhoz (az éberség - illetve a kábulat és akáprázat bolygójához) társul az önkéntelen, vagy tudatos környezet-félrevezetésés az önámítás jelensége.A kaméleon programokra a Nap - Jupiter - Merkúr, a Nap - Jupiter - Szaturnusz,a Nap - Jupiter - Neptunusz, a Nap - Merkúr - Neptun, a Nap - Neptun -Szaturnusz, a Jupiter - Merkúr - Szaturnusz, a Jupiter - Merkúr - Neptunusz, aJupiter - Szaturnusz - Neptun diszharmonikus fényszögekből alakuló háromszögalakzatok a jellemzőek.De vegyük lépésről - lépésre. A Nap - Jupiter diszharmonikus fényszög mégcsak arra utal, hogy az illető személynek a születésétől fogva hiányzik, vagyzavart az a képessége amelynek segítségével helyesen fel tudná mérni ésértékelni tudja saját magát, saját (jó, vagy rossz) személyi tulajdonságait. Ennekkövetkeztében zavart és hamis képet alkot saját magáról, helytelenül ítéli meg asaját személyét mind a környezetével való viszonyaiban, mid az emberi ésáltalában a szellemi értékek viszonylatában. Mikor alul, mikor fölül értékelimagát, mivel születésétől fogva hiányzik az önértékelési és az önkritikai érzéke.Ő az idegesítően szerénykedő típus, de ugyanakkor az is, aki a mások szemébenmeglátja a szálkát, de a saját szemében nem képes észrevenni a gerendát.Természetes tehát, hogy amennyiben helytelenül ítéli meg magát, helytelen az akép is, amit saját magáról a környezetének kivetít, kisugároz. Erre, az általakiközvetített hamis képre hozzá visszaérkező válasz-reakciók függvényében ésezek következtében vagy folytonos bizonytalanság-tudattal (komplexusokkal)él, mint aki állandóan bűnös valami olyan dolgokért is, amikről nem is tud, vagyteljes magabiztossággal és meggyőződéssel jelenít meg egy olyan (szerintelegalábbis értékes) személyiséget, amely a valóságban nem is létezik (pl. ripacs,
 13. 13. vagy érzelgős és jóindulatú, de valójában számító és kegyetlen). Ezt az embert,ha időközben nem tesz szert helyes önértékelési és/vagy önkritikai képességre, ahatás-visszahatás törvénye következtében idővel máj és epe problémák fogjákgyötörni, de ha túlzott mértékben szépíti és édesíti a képet, cukor problémák éscukorbaj is felléphet. Enyhébb formája a fel nem oldott Nap-Jupiter által jelzettnegatív tulajdonságoknak, amely viszont a személyre nézve semmiféleegészségi következménnyel nem jár, az a megbízhatatlanság, illetve aszélhámosságra való hajlam, de csak abban az esetben, ha a Merkúr is fontosszerepet kap a képletben.Ha a Nap a Neptunusszal alkot negatív fényszöget, az előbbiek a képi - képzetifolyamatok és a fantázia tevékenysége szintjére emelődik, ami a fentiekbenleírtakat pesszimista világlátással és életszemlélettel (ellenségképekkel), vagyhabókos ködkergetéssel duplázza meg. Az a személy, aki egy ilyen dh.fényszöggel rendelkezik összetéveszti a tárgyi és a szellemi valóságot az őnegatív képzeteivel, vagy habókos vízióival. Rendszerint azok a babonásanvallásos, vagy a magukat ateistáknak valló édesanyák hoznak a világra ilyenképlettel rendelkező gyermekeket, akik bálványimádókként úgy képzelik, hogyaz objektív Isten intézi az életük minden részletét, vagy és az anyagmindenhatóságában hivő és ezért a tárgyakat fetisizáló, a személyi kapcsolatokatmisztifikáló értelmiségiek. Ezért leggyakoribb Neptunuszi betegségektermészetesen a kedélyállapothoz, illetve a csalódásokban gyökerező pszichéstraumákhoz kapcsolódnak és mivel a Neptunusz a teremtő idea- világgal valókapcsolatnak az őselvét testesíti meg, a testünk és az abszolútum közöttienergia-áramlást biztosító csakrák rendszere is hozzá kapcsolódik. Ezért amirigy betegségek, illetve a hormonzavarok is a káprázatoknak az anyai részentörténő intenzív átélésének a következményei. Természetesen az alkoholizmusis, mint a folyamatos önámítás megtestesülése, e két bolygó által megtestesítettőserő negatív jelentkezési formáját jelzi, illetve annak a fel nem oldottkövetkezménye.A Jupiter - Merkúr negatív fényszög a legegyértelműbb jele az intellektuálisképességek segítségével történő önkéntelen félrevezetési és önáltatásikésztetéseknek. Akinek ez a fényszög kerül a horoszkópjába (és a nyugaticivilizációban ez a leggyakoribb fényszög), azt az élete első felében állandóanfélrevezeti a saját esze, attól függetlenül, hogy több (rafinált) vagy kevesebb(naiv) intellektuális képességgel rendelkezik. Ez az ember önhibáján kívül vezetifélre önmagát elsősorban és ez által másokat és mindaddig, amíg az egyetemeserkölcshöz (egyetemes törvényekhez) nem igazított értéktudatát ki nem alakítja,kisebb - nagyobb csalások és átverések, sőt: lopások áldozata lesz, attólfüggetlenül, hogy ő becsap-e és meg lop-e másokat, vagy sem. E negatívfényszög által jelzett tulajdonságok önmagukban még nem okoznak különösebbbetegséget, de a más negatív fényszögek által jelzett negatív tulajdonságokat
 14. 14. (főként ha romboló, vagy kaméleon programok kötelékében jelentkeznek) ahatodik hatványra is képes fel fokozni, aminek szellemi önismeret és öntisztításhiányában gyógyszerszedés, majd teljes orvos- és korház-függőség, esetleg koraihalál lesz a vége, arról nem is beszélve, hogy ezzel az önkéntelen áltatási ésönáltatási késztetéssel lehetetlen fenntartani egy normális élettársi viszonyt, aminélkül teljességgel lehetetlen a sors-beteljesítés, illetve az Egész-ség megélése.Nem fogom ezen a helyen a Kaméleon programokat alkotó diszharmonikusfényszögek által jelzett és általában negatívnak nevezett, összes személyitulajdonságokat leírni, mert ezek megtalálhatóak bármely asztrológiaikézikönyvben, sőt: azok összetett hatásait sem fogom ismertetni. Amitfontosnak tartok, az öncsalásra való hajlamnak a legfinomabb formáinak és azokkövetkezményeinek a felmutatása, el egészen az öncsalás legveszélyesebbformájáig: a kauzális (az Isteni) öncsalásig, mert asztrológusi tapasztalatombóltudom, hogy a legnehezebb megértetni az emberekkel az, hogy ne akörnyezetükben és a körülményekben keressék a betegségeik és aboldogtalanságuk okát (okait), hanem saját mentalitásukban, az élet értelmérőlés értékéről alkotott téves képzeteikben. Ehhez a legjobb módszernek a sajátpéldámat, illetve a saját öncsalási késztetéseimnek a feltárását találom.Az én horoszkópomban is létezik kaméleon háromszög. A Skorpió - Napomegyütt áll a Merkúrral és közösen negatív fényszöget alkotnak a Jupiterrel. AJupiter és a Nap, valamint a Jupiter és a Merkúr negyed szembenállással(kvimqux) fényszögelik egymást tehát és ráadásul a Jupiter és a Szaturnuszfélnegyed szembenállással (szeszkikvadrát) fényszögeli egymást. Az a rengetegámítási és önámítási hajlam is, amire ez utal, elég sok bonyodalmat okozott azéletemben. Az utóbbi években, miután rá jöttem, hogy mindez mit jelentvalójában, rengeteg erőfeszítésembe került ezektől az önkéntelen ámítási ésönámítási késztetésektől megszabadulni és ma sem állíthatom, hogy ami azönáltatás finom, csak a szellemi szinteken utolérhető változatait illeti, nem lennemég rengeteg helyrehozni valóm. Hat évvel ezelőtt, az asztrológusi vállalkozóiengedélyem kiváltása idején, csaknem tragikus megrázkódtatással járt számomraaz a felismerés, hogy valójában azért kellett elválnom attól a nőtől, akit nagyonszerettem és akivel két éven át reméltem, hogy egyesíteni tudjuk az életünket,mert minden metafizikai ismeretem ellenére, nem tudtam ellenállni annak akísértésnek, hogy néha elragadtassam magam és túlzásokba esve, fölöslegesendicsérjem és szépeket mondjak neki, hogy ámítsam tehát. Nem mintha nem lettvolna csakugyan szép termetű, szép arcú, bájos és kedves lény. De arra, hogyszépeket mondjak neki nem volt szükség, mert mind a ketten tudtuk, hogy akettőnk közötti kapcsolat annál több és értékesebb, mintsem, hogy részemrőlmég udvarlásra lenne szükség és ezért ezek, a részemről: a hím részéről a nőneka hízelgő szavakkal való kábításán keresztül a helyzet biztosítása érdekébenelhangzó dicséretek esetleg hamisan hatottak már akkor is, amikor elhangzottak,
 15. 15. vagy utólag, amikor bizonyos elvárások be nem teljesülése miattielégedetlenségemet fejeztem ki a szeretett nővel szemben. Akkor is, ha őszintevoltam és az igazat mondtam, vagy legalábbis igaznak éreztem azokat, amiketmondtam, ezzel akkor is rosszat tettem, mert a dicsérgetéssel, voltaképpencsökkentettem a páromnak a velem és a magával szembeni éberségét.Voltaképpen csak akkor, azon a Kolozsvár felé haladó vonaton hagytam fel ahiú reménykedéssel és nyugodtam bele, hogy ezt az élet-játszmát elvesztettemés mint szerető élettársat végleg elvesztettem őt, amikor rájöttem, hogy akettőnk kapcsolatát voltaképpen én rontottam meg, én zavartam össze szellemibázisában ezekkel a felesleges dicséretekkel, amelyekről már akkor is tudtam,hogy nincs amit keressenek egy őszinte viszonyban, amikor ki mondtam őket,de mivel a Jupiter diszharmonikus fényszögéiből kiolvasható ösztönöskaméleon- tulajdonságaimat akkoriban még nem ismertem fel és még nemoldottam fel, szabad utat engedtem magamban az ámítási késztetéseknek azzalaz emberrel szemben, aki akkor számomra a legfontosabb volt a világon. Sajnos,mire észbe kaptam, már késő volt, mert az általam tett több válási kísérlet után,annyira összezavarodott a kapcsolatunk és annyira beterhelődött valós, vagyvalótlan tartalmú vádaskodásokkal, hogy helyre hozni már nem lehetett. Nemvolt mit tennem, mint az egyszerű jóvátétel: Évának elmondani azt, hogymetafizikai szempontból hol hibáztam, annak érdekében, hogy a következőpartnerének - élettársának (férjének) ne engedje, hogy ezt tegye és én is megfogadtam magamnak, hogy amennyiben még találok valakit, akit hozzá hasonlómértékben megszeretek, annak a saját magához való igényét: a spirituáliséberségét semmilyen képpen nem fogom fölösleges dicséretekkel csökkenteni.Bármekkora drámákat is élnénk meg annak következtében, hogy a legfontosabbviszonyainkat is tönkre tesszük azáltal, hogy a humanista ragadozóikésztetéseink hatására, csak egyszerű udvariasságból ámítjuk és kábítjukegymást, de ennek következtében még mindig nem szenvedünk annyit, mintamennyit szenvedünk az önámításaink következtében. Az ámítás természetijelenség és a gyengébb teremtő ideáknak az erős teremtő ideák általi elnyelési ésfeldolgozási - újjá alakítási szükségének a következménye, miközben azönámítás szentségtörés: a természeti személyünket létrehozó, a bennünk létezőés az általunk (is) megnyilvánuló erős teremtő ősideáknak a gyengítése ésfélrevezetése. Az önámítás ugyanis a befele, illetve a felfele: az abszolútumirányába történő ámítás (félrevezetés: hamis információ-áramoltatás). Logikustehát, hogy az önámítások következménye az életenergiák összezavarodása éselgyengülése: a cukorbetegség, az elhízás és amennyiben a befelé ható kaméleonprogram a szintén befelé, vagyis a sors, a sors-helyzet irányába: az abszolútumirányába ható romboló programok valamelyikével társul egy személyen belül(egy individuális lét-struktúrán belül), a következmény a rák betegség névenismert jelenség.
 16. 16. A téma szempontjából tehát, azt is érdekes lesz elmondanom, hogy miközben anehezen kihevert válás után jelentkező, számomra hihetetlen és nehezenelfogadott, de végül házassághoz és gyermekáldáshoz vezető új szerelemnek arészemről történő lehetőségének a megvalósítására és megőrzésére törekedtem,vagyis arra, hogy a szerelmi viszonyban történt dolgokat illetően és aviszonyunk minőségét illetően lehetőleg minél kevesebbet ámítsam magam és afeleségemet, éveken át elmulasztottam a Nap - Jupiter által jelzett, az egészkülvilág és a nyers skorpiói természetem viszonyának a minőségi javításaérdekében, a személyi önámításra való hajlamom feloldása és meghaladásaérdekében, a szükséges áldozatokat meghozni és ilyen jellegű erőfeszítésekettenni. Az, hogy a Jupiter az egyetemes elmével és a többi emberrel valóegyüttműködési készség kialakulásának az életterületén: a XI. házban áll az énhoroszkópomban, arra utal, hogy születésemtől fogva téves és hibás a saját nyersszemélyiségemnek a többi ember személyiségéhez és a mentális dimenziókbanvégbemenő, egyetemes teremtési folyamatokhoz való viszonyulása. Észre semvettem, hogy a családon kívüli és a család érdekében véghez vitt személyitörekvéseimben még mindig a hamis önérzet és becsvágy, sőt néha még a hiúságis vezérel nem csak tetteimben, hanem még a gondolataimban és amivégzetesebb: a sors-vezetésemben is. Ezért, ahelyett hogy többet meditáljak akörnyezetemmel való kommunikáció és együttműködés zavaros és sokszoráthatolhatatlannak látszó zárt állapotainak a feloldásán, a belső sértettségemetmég önmagam előtt is elrejtve, sajátos provinciális helyi adottságként, objektívhelyzeti tényként ítélvén meg a helyzetemet, Magyarországon próbáltamérvényre juttatni az asztrológiai tudásomat, holott látnom kellett volna, hogy aXI. házban álló, hét negatív fényszöget és egyetlen pozitívat sem kapó Holdamarra utal, hogy külföldön lehetetlen számomra a családi karmám feloldása. Deerre utal az is, hogy a Skorpió napom, még három bolygóval együtt a szülőföldetis jelképező IV. házban áll, sőt: a Sárkányfarkam a Rákban és a XII. házban, azelzártságok, illetve a magányos megvilágosodások életterületén.Magyarországon csakugyan jobban meg voltam becsülve úgy is mintasztrológus és úgy is mint író- költő. Kerek egy éven át tartottam metafizikai -asztrológiai előadásokat és sikerült is néhány hallgatót a metafizikai -asztrológiai információk segítségével hozzásegítenem a párkapcsolati ésszexuális problémáinak a rendezése és az egészsége visszaszerzése érdekébentett első lépésekben. De még többnek segíthettem volna, ha abizonytalankodóbbak és kételkedőbbek nem ijednek meg attól a ténytől, hogykarácsony előtt egy héttel, minden előzmény és arra utaló jel nélkül, egy éjszakahirtelen meghalt az ott született, két és fél hónapos egészséges kislányunk, egyrögtön ölő, légi úton terjedő, a tudomány számára még ismeretlennek (vagylegalábbis feltáratlannak) számító vírus-fertőzés következtében. Még azitthoniaknál jóval tájékozottabb Magyarországi hallgatóim nagy része semértette meg, hogy mire jó az általam szorgalmazott, rengeteg erőfeszítést és sok
 17. 17. fájdalmas önleleplezést igénylő önismeretre és önfeltárásra való törekvés, aszokványos (baj-elkenő) misztikus gyógyítási módszerek és receptekalkalmazása helyett, nem hogy azt is elfogadták és felfogták volna, hogy agyermekünk halálára én nem a gonosz vírusokban, vagy a véletlenben, hanem abennem és a feleségem sajátos szellemi struktúrájában levő, még feltáratlan ésfeloldatlan örökletes (romboló és kaméleon) programokban keresem az okokatés a magyarázatot. Hiszen a Nyilas és a Skorpió (lásd a Plútó által megtestesítettszent szellemnek megfelelő turul madár jelentését és a székelység egész ősimotívumrendszerét), illetve a Jupiter, a Mars és a Plútó által képviselt őserőkuralma és befolyása alatt álló magyar népen belül talán nem is létezik ma olyancsalád, amelynek a krónikája ne őrizne a mienkhez hasonló, az orvostudománymai állása szerint még megmagyarázhatatlannak látszó tragikus történetet.Én viszont tudom, hogy a vírusok a hamis a zavart ősideáknak, illetve a hamisgyök-információkból álló mentális struktúráknak a genetikai megtestesülései.Ezért a IV. háza csúcsán teljesen támadott Plútóval született kislányunkhalálának, többek között az én hamis (rejtetten önérzeteskedő és hiú) Skorpióönképemhez és az egyetemes teremtő-erőkkel való zavart együttműködéshez isköze van, arról nem is beszélve, hogy A rezonancia és A hatás-visszahatástörvénye alapján az elkötelezett élettársammá lett feleségemnek mennyi Nyilas,és Halak jellegű, hamis információ terjesztési késztetésre utaló jel található aszemélyi horoszkópjában. Amellett, hogy a Halakban és a IV. házban áll aSárkányfarka és a Nyilasnak megfelelő IX. házban az Oroszlán Napjával együttáll a Holdja, a Skorpiónak megfelelő VIII. házban a Rákban együtt áll a Lilithjea Jupiterrel, ami arra utal, hogy az anyai ági ősök vallásos és misztikusönáltatásainak köszönhetően, az ő szellemi struktúrájában az önkéntelen csalásikésztetéseknek nincs külön levő célja, hanem a családi csalás és a kábulásélményére való önkéntelen vágyakozás, a csalási élményben való öncélúrészesülés érdekében van jelen. Természetes tehát, hogy feleségem a külföldöntörténő boldogulás eszméje megvalósításában támogatott, sőt: valahányszor ottszámomra kellemtelen és megoldhatatlannak látszó adminisztrációs akadályokbaütközvén, szóba került a hazatérés lehetősége, ő azt állította, hogy neki márnincs amit itthon keresnie. Csak miután a kislányunk halálának a tényévelszembe néztünk annak teljes szellemi mélységében és e látszólag abszurd és"véletlen" halálhoz vezető szellemi - kauzális okokat próbáltuk felderíteni, csakhetek és hónapok múltával derült ki az, hogy bizony sok olyan elemiéletfeladatra utalnak a horoszkópjaink, amelyek az otthonhoz, illetve aszülőföldhöz és az itteni viszonyokhoz kapcsolódnak. Persze, már csak a jelentanulmány jellege miatt is, elsősorban a kislánynak az anyagi ágon örökölt ésvégzetesnek bizonyuló romboló programjával egybefonódott kaméleonprogramját is érdemes lenne értelmezni, hiszen a IV. ház csúcsán álló Plútóját aHold, Mars, a Jupiter és a Lilithel együtt álló Szaturnusz támadta, a de ez mint alegvégzetesebb programok egyike a későbbi részletezések körébe tartozik és
 18. 18. egyelőre csak a saját önámítási késztetéseimre utaló Nap - Jupiterdiszharmonikus fényszögről és a XI. házban álló Jupiter által jelzett hibás(gyakorlati kérdésekben mikor naiv, mikor az ellenségeskedésig elmenőenkritizáló) együttműködési késztetéseimről és képességeimről szóló személyestapasztalatok leírásánál maradunk.E tulajdonságok miatt, egyenesen személyes sértésnek vettem például minden aromániai magyar sajtóban megjelent asztrológia-ellenes cikket és a romániaimagyar újság-szerkesztőknek azt a mentalitását, hogy kimondottan csak azasztrológiát elitélő és azt áltudományként bélyegző cikkeket, véleményeketközöljenek, miközben ezzel egy időben rendszeresen közölték a primitívéletnyerési logika mintapéldájául szolgáló napi és heti horoszkópjaikat. Mert haa felháborodásom jogosnak is volt mondható bizonyos szempontból, akiigazítási sikertelenségek és a személyes kudarcok nem arra a következtetésrekellett volna vezessenek egy metafizikai tudatossággal rendelkező asztrológust,hogy elhagyja Erdélyt, hanem a pozitív meditációk felerősítésére, amitMagyarországon a kislányunk halálát követő ötödik hónapban beálló teljes csődhelyzetemben elkezdtem és amit a tévedések részleges felismerésének a hatásárahaza térve, a család bővítés eszméjét fel nem adva, ha rendszertelenül is, defolytattam, mindaddig, amíg az információterjesztésben újra csak részlegeseredményeket hozó, újabb itthoni törekvéseim következtében el nem jutottamahhoz a felismeréshez, hogy az információ-terjesztési és befogadási képességemnövelését célzó meditációk számát és minőségét kell növelnem, mindaddig,amíg a külső környezetemben is megjelenik ennek a szellemi tisztulásnak apozitív következménye. E meditációk egyikében döbbentem rá, hogy aKolozsvár felé haladó vonaton belém villámló felismerésem miatt, ti, hogy aJupiternek a Szaturnusszal alkotott negatív fényszöge, lévén, hogy a Szaturnuszegyütt áll a Vénusszal arra utal, hogy nagy a párkapcsolati korrupcióra valóhajlamom, vagyis az a tény, hogy akkoriban és évekig a párkapcsolat (illetveakkor épp a pár nélküliség) és később a párkapcsolat harmonizációjának aproblémája volt számomra a legelső megoldani való életfeladat, elhanyagoltam aNap-Jupiter és a Merkúr-Jupiter negatív fényszögek jelentését.4. A negyedik program: tudományos-gazdasági (technikai)pozitivizmus, illetve az öncélú (és ezért vak!) pragmatizmus és azöncélú intellektualitás (a szkepticizmus) programja Ebbe, a többnyire a Merkúrhoz és az Uránuszhoz kapcsolódó, negyedik fajtanegatív örökletes progamba, csak erészben vagyok érdekelt, mivel a személyihoroszkópomban a Nap és a vele együtt álló Merkúr is pozitívan fényszögeli azUránuszt. Ezt a személyes vonást, csak azért bocsátom előre, hogy mentségemülszólgáljon, amiért, annak ellenére, hogy a következményeiről, illetve a felszínimegjelenési formáiról írtam mind a regényeimben, mind a tanulmányaimban
 19. 19. korábban is, a konkrét asztrológiai formáit jóval később, csak három - négy évrerá fedeztem fel, vagyis az után, hogy az első három örökletes programról szólótanulmányt legelőszőr közre adtam az Utódok, szülők és szeretők az asztrológiatükrében c. Könyvemben. Ez viszont azt is jelenti, hogy e mőgött azintellektuális és gazdasági okoskodások, illetve az un, józan paraszti ész nevűprogram után következő, illetve e program mőgött negbűvó általános rombolásiprogramot: az Isten-ellenes magatartási programot, amivel viszont nagyon isrendelkezem, ugyancsak nem vettem észre. De lássuk, hogy niről is van szó:Amennyiben a személyi horoszkópban, elsősorban a két "értelmi" bolygó: a"logikus" és az "analogikus" bolygó: a Merkúr és az Uránusz egymást negatívanfényszögeli, és amennyiben ez a két bolygó a Nappal vagy a Marssal, vagy aSzaturnusszal és/vagy a Plútóval is negatív fényszögeket alkot külön-külön,illetve ezek bármely negatív fényszögek által létrehozott kombinációjával, többmint valószínű, hogy a személy az un. pozitivista intellektualizmus késztetéseit,a materialista tudományosság, (a tudományoskodó fontoskodás) és a gazdasági -technologizálási mánia valamely jellegzetes negatív vonását örökölte aspirituális memória révén az anyai ági ősszüleitől.Ezek az anyai ági ősök (anya, nagyanya, dédnagyanya és üknagyanya, vagyezek közül csak valamelyik, abban a fizikai valósághoz kapcsolódó, gazdaságiés technikai tévhitben (rögeszmeszerű tévképzetek szerint) éltek huzamosan(abban hittek), hogy az élet és a sors bármely problémáját megoldhatják atudomány és a technika, a technikai - gazdasági pragmatizmus, vagyis atermészettudomány által feltárt tényekre alapuló gyakorlatiasság és gazdaságihatékonyság eredményei, illetve a tudomány és a pénz segítségével. (Pl: haszegényen és szűkösségben élünk a szülőföldünkön, akkor el kell valamerrevándorólni, ahol jobbak a külső megélhetési feltételek, vagy: ha nincs egy nőnekélettársa, szexuális partnere, illetve, ha az élettársi viszonyban képtelen eljutniaz orgazmusig, azonnal kerül egy tudományos-technikai megoldás: a vibrátorhasználata, vagy a számítógépes szexuális gyönyör-keltések korlátlanlehetősége. Vagy: a humánus egészségügyi gondoskodás és a karrier-építésigondok és mentális görcsök következtében, a nyugati típusú civilizációban élőnők többsége elveszítette a magzatfoganási, vagy a magzatkihordási ésgyermekszülési képességét. Semmi baj, mondják a nagyokos tudósok, ottvannak a lombik bébi programok és a klónozás, a kifejlett magzatot meg ki lehetvenni az anyjából a császármetszés segítségével és fel lehet erősíteni őketinkubátorok mesterséges légkörében és a mesterséges táplálás segítségével.Szerintük, az egész mindössze pénz, illetve jól működő gazdaság és technológiakérdése. Primitívebben: az akadályokat jelentő sors-elemektől valómegszabaduláshoz mindig találunk technikai megoldásokat a pszichikaihadviseléstől, a megfélemlítéstől, a teljes hiteltelenné tételig és a tökéletesgyilkosságig elmenően.)
 20. 20. Amennyiben a fent leírt fényszögek megtalálhatóak a horoszkópban tehát, aszemély a mentális agresszivitásra való önkéntelen és öntudatlan hajlamot, azegyügyűségig menő, racionális - technikai beavatkozási, befolyásolási ésellenőrzési mániát, a természet- és szellemellenes magatartást hordoz a mély-tudati személyiségében, a nyílt, vagy a rejtett személyi vonásaiban. Amennyibena tapasztalatai segítségével nem sikerül megszabadulni ettől a rögeszméjétől,nem csak elmegyógyászati és idegrendszeri problémáknak nézhet elébe, hanema csodabogárság és a rögeszmés habókosság bélyegével is, valamint valamelyüdvözítőnek tűnő tudományos-technikai rögeszme szolgálatában töltött aktívéletet követő, hiábavalósági és kietlenségi (silánysági) érzésekben(szélsőségesebb esetekben melankólia kórban) folytatott, többnyire magányosöregkor perspektívájával. Ritka esetben ugyan, de e bolygóknak a negatív kapcsolódásai jelenthetik afentiekben leírtak szöges ellentétét is (- ezt is eredményezheti néha akiegyenlítődés törvénye, de főként a polaritás törvénye), vagyis a gyakorlatiracionalitásra és az elméleti gondolkozásra való képtelenséget, el egészen alineáris, vagy az analogikus logika teljes hiányáig. Ez jobb esetben erősidealizmusra és miszticizmusra - misztifikációra való hajlamokat eredményez,rosszabb esetben a babonás gondolkozást és/vagy a dogmatikus vallásosságot,szélsőséges esetben a ködkergetést, a misztikus (vallásos) habókosságot, afárasztó, vagy egyenesen veszélyes dogmatizmust - fanatizmust. Ezek, a Merkúrral és az Uránusszal, valamint az Ikrek és a Szűz karmával(Lilith vagy Sárkányfarok az Ikrekben, vagy a Szűzben, illetve a IV. házban,vagy a VI. házban) kapcsolatos több negatív fényszögek-sorozat kombinációjatehát, mind az un. technokratákra és spekulánsokra, és persze, a szkeptikusnagyokosokra, az öncélúan kételkedőkre, mind a misztikus ködkergetőkrejellemző és egyik véglet sem jobb a másinál. Mindkét esetben, a természetes ésegészséges gondolkozásra, a gondolkozás rugalmasítására (De figyelem:egyáltalán nem a ráció és a logika relatívvá tételére!), az elmélet és a gyakorlategyeztetésére, egyesítésre, illetve az elméletnek a gyakorlatban történőkipróbálására, ellenőrzésére kell törekedni.VI. Talán könnyen ki következtethető a fentiekből, hogy ennek a karmikusprogramnak a jelenléte, miért eredményez a férfiakban apai öntudat-hiányt,illetve apai és családi felelősségektől való félelmet, hárítási reflexeket, az apaiöntudatnak felvételével és elfogadásával szembeni elhárítási reflexeket, sőt:egyes esetben ide vonatkozó pánikot és irtózatot. És, hogy a nőkből ez aprogram, ami az által (is) keletkezik, hogy az anyai ági női ősök közülvalamelyik, valamilyen valós, vagy vélt „jogos” okból engesztelhetetlenülmeggyülőli az apját, vagy a nagyapját, miért vált ki apai szellemiség ellenesreflexeket és agresszivotást, odáig menően is, hogy amennyiben ilyenvonásokat észlel bármely férfiban, attól igyekszik elmenekülni, illetve azt
 21. 21. terrorista hajlamú szemléynek nevezni. Ez utóbbi jelenség nem okozkülönösebb gondot, amennyiben az illető hölgy nem él még családban. Akkorviszont, amikor családanyává válik, és a férjben, akikben rendszerint csak agyermekek megszületése után csirázik ki, szökik szárba és bontakozik ki ez azun. apai, apasági szellemiség, meghonosodik ez az, apai öntudaton alapuló,utódokért való felelősségérzet és határozott viselkedés, a Bak- és Szaturnuszkarmával született feleséggel, valósággal allergiásak lévén erre a mentalitásra,el kezdik „védeni” a gyermekeiket a ferjük következetes és erkölcsileg elváróigényével szemben, fellázadnak a férjükkel szemben és „kiábrándulnak” aférjeikből, olyan család- és gyermek nélküli férfiak társaságát és szerelmétkeresve, akikben nem észlelik ezeket az apai reflexeket, illetve, akikkel megtudnak egyezni abban, hogy az ők férje mennyire helytelenül viselkedik, és,hogy ennek a helyzetnek, nem lehet más megoldása, hanem csak a válás.Persze, van a programnak egy másik, ellentétes vonatkozása és hatása is,amikor mind a férfiak, mind a nők tulzó elvárásokkal és szigorúsággal, kevésvagy tejesen hiányzó gyengédséggel és megértéssel, minimális, vagy hiányzóbelátással viszonyulnak a gyermekekhez és általában a nevelés kérdéséhez, deez az eset azért ritka, mert az ilyen személyek általában nem szeretnek családotalapítani, illetve annyira kirívó esetek, hogy amennyiben a szociális védőhálónem semlegesíti időben őket, gyermekek elleni büntetteket is elkövethetnek,aminek követleztében börtönbe kerülnek. Akárcsak ezek ellentétei: agyremekek szükségleteivel és szenvedésével szemben közömbösen ésfelelőtlenül viselkedő szülők, vagy más, azokkal közvetlen kapcsolatba kerülőszemélyek. Mind minden esetben, itt is fontos a karmikus program felfedezéseés kimutatása, és annak segítségével az aréányosság és a megfelelőenfelelősségteljes magatarás felvétele, begyakorlása és tudatos „művelése”.VII . A Sors- és megváltásellenes program, illetve a spirituális éskauzális kiegyenlítődésre való képtelenség programja. Szélsőségesesetben: az öngyilkossági és a rombolási - önrombolási hajlamokprogramja. Ez, a legfinomabb, de éppen ezért talán a legveszélyesebb negatív örökletesprogram természetesen az egyes és a tízes bolygók által megtestesített őserőknegatív kapcsolatához: a nyers személyi tudatot megjelenítő Nap és azegyetemes (Isteni) léttudatot, illetve az Isteni igazságot megstestesítő Plútóközötti negatív fényszögalakzatokhoz, fényszögrendszerekhez kapcsolódik.Pontosabban: ezek az asztrológiai alakzatok segítenek a felfedezésükben ésfeltárásukban.
 22. 22. Amennyiben tehát egy horoszkópban a Nap és a Plútó negatívan fényszögelikegymást, és ehhez a negatív fényszöghöz hozzá társúl az, e két bolygóvalamelyikének a bármilyen más - főként Jang típusú: Mars, Jupiter, Uránusz -bolygóval alkotott negatív fényszöge, az Isten-ellenes programmal (Az Istenelleni harag, illetve az istentől kapott nehézs sors-program, vagy sors-helyezmaiatti önkéntelen és öntudatlan neheztelési - haragvási késztetésekkel) állunkszembe, még akkor is (Sőt: akkor még inkább!), ha az illető személy esetlegbuzgó vallásos. Az utóbbi esetben ugyanis, mindössze az Istentől való misztikusés öntudatlan félelem a hajtó-oka a vallásosságnak, vagyis az attól való félelem,hogy amennyiben mégiscsak létezne egy kivülálló és őt (minket) figyelő,elenőrző, illetve az ő életét és boldogságát - boldogulását irányító és befolyásolóobjektív Isten, az igen rossz néven venné és nagatívan reagálná le az őhitetlenségét, iletve a nehéz sorsa miatti haragját. És tényleg: úgy is jönnek létreezek a programok, hogy valamelyik anyai ági ősszülő, azt megelőzően, hogymegfoganna a méhében az az utód, akitől a vizsgált személy (ahoroszkópmegrendelője) származik, erősen neheztelni kezd az Istenre, vagy a sorsára,amiért az "olyan nehéz életkörülményeket és kegyetlen sorsot", illetve gonosz éskegyetlen férjet (a horoszkóprendelő ősapját), esetleg anyóst és apóst is, rendelta programot létrehozó és tovább adó - elindító anyai ős (ősanya) számára. E programhoz hozzá tartozik a sors-félelemből eredő vallásosság, vagyia amisztikus fanatizmus pont úgy, mint a "vallásos istentagadás": a harcosateizmus. De nők esetében és a második (az élet- és gyermekellenes)programmal társultan, hozzá tartozik a szülői - családi, illetve a természetiboldogságra való képtelenség mellett, a magaztfoganási, illetve agyermeknemzési képtelenség, a vetélés, a magaztkihordás és/vagy a szülésközbeni életveszélyes szövődmények (az anya újászületési, megújhodásiképtelensége miatt) és szélsőséges esetekben a születendő magzatok mindennemű testi (szervi, testrészi) zavara, fogyatékossága is. Ezeket az alakzatokatlehet tehát megtalálni azoknak a személyeknek a képletében, akik testifogyatékossággal, illetve bármely testi rendellenességgel (ilyen a hat lábújj,vagy a hat kézújj is, illetve az összeragadt újjak, amit az alacsony szinvonalúspirituális kultúrával rendelkező közösségekben sámán jelként szoktakemlegetni!) születtek, születnek a világra. Ha számba vesszük azt, hogy SzentIstván királyunknak a korabeli feljegyzések és rajzok szerint hat újja voltmindkét kezén és azt, hogy az egyetlen fia (figyelem: akkoriban nem voltakfogamzásgátlók és a királyi család bizonyára nem spórolt a gyermekáldássalgazdasági megfontolásokból, vagyis nagyon is gyanús, hogy az életerőskirálynak miért született mindössze egy csenevész fia), Imre herceg a misztikusvallásossság labirintusába szédült, majd idejekorán meghalt, egyértelmű, hogymilyen spirituális programtól hajtva nyomta el a kard erejével az ősi magyarhitrendszert és fojtotta vérber István urunk a Koppány féle lázadást, amellett,hogy egy teljesen átírt, az eredeti Jézusi tanításokkal merőben ellenlkező, a
 23. 23. világi hatalmi törekvéseket szolgáló kersezténységet honosított meg az újállamában. E program viszont akkor a legveszélyesebb, amikor a Szaturnusz is részt veszvalamilyen formában a nagatív fényszögalakzatokban, főként ha a közvetlenül aNappal, vagy a Plútóval alkot a Szaturnusz negatív fényszöget. Ez utóbbifényszög által jelzett személyi (karmikus) meghatározódás, valósággalfékezhetetlenné, vagyis ellenőrízhetetlenné és irányíthatatlanná, és ezértcsaknem feloldhatatlanná, meghaladhatatlanná teszi az Isten-ellenes, illetve abelső boldogságra (a lelki békére) való képtelenségi hajlamokat. Mivel ahoroszkópokban a motívum-ismétlődések, vagyis az azonos és a hasonlóasztrológiai motívumok egymást erősítik és árnyalják, a fényszögalakzatokbólkiolvasható Isten-ellenes programok általában a Skorpió, vagy a Halakmotívumrendszerének a valami fajta mejelenésével együtt jelentkeznek(Karmikus pontok: Lilitm vagy/ és Sárkányfarok a Skorpióban, a Halalakban,illetve a VIII. és/vagy a XII. házban), és abban az esetben viszont, amikor aSzaturnusz is részt vesz az Isten-ellenes alakzatban, igen erős (terhelt:megpakolt) pl. a VIII. ház, vagy a Skorpió és erős öngyilkossági - önrombolási,illetve rombolási hajlamokra lehet számítani. Az egyetlen meghaladási lehetőség a Tarot 22-ős ikonja által, a Bolond általmegtestesített neheztelés- és haragmentességi állapot: a spirituális beavatottságelérése, a teljes megbocsátási és elengedési képesség, a kiegyenlítődési -megváltódási képesség megszerzése, vagyis a teljes megszabadulás mindennegatív tudattalan (finom: szellemi) érzelemtől és önkéntelen haragvási -büntetési késztetéstől. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szülöttel szemben alehető legmagasabbak (legigényesebbek) az úgynevezett égi elvárások, tehátnem üdülni és szórakozni született a világra. És annál rosszabb neki, ha e tény miatt haragszik, vagy neheztel bármire, vagybárkire is, és még rosszabb, ha a Teremtőre, vagy az anyai ági őseire haragszik,hiszen el kell jutnia addig a spirituális fejlettségi állapotig, amelyben képesséválik a teremtővel való lényegi azonosságának a felismerésére és átélésére. Ateremtő viszont nem haragudhat saját magára, illetve a saját abszolút állapotára,amely magában hordja a Lilith teremtést provokáló, negatív őserejét is. És itt, e rendkívülien nehéz meghaladási lehetőségnél érjük utol az ötödikprogram igazi, kauzális gyökerét is. "Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van…", fogalmazza misztikus formulába Hermész Triszmegisztosz az analógiatörvényét, és csakugyan: a többi programra mind találunk megfelelő spirituálisfolyamatot az idea-világban, vagyis bibliai magyarázatot a Luciferi, vagy azédenkerti bűnbeesések metaforikus történeteiben. Az ötödik programra viszontnem. Miért? Azért mert az ötödik program (az ötödik pecsét) égi - mennyeimegfelelője és magyarázata a Teremtés előtti állapotokban lakozik. Hamvas
 24. 24. Béla írja a Titkos Jegyzőkönyv c. esszéjében, hogy a patrisztikus kereszténymisztika tud az Isten szörnyű haragjáról, illetve az isteni harag állapotáról ésemlítést tesz erről a teremtés előtti állapotról a Patmosz harmadik könyvében is.Nos, erre a teremtés előtti, iszonyú - infernális - haragra akkor gerjed azabszolútum saját maga ellen ( - az Isten teremtői állapotát megelőző lét-állpotaellen), amikor azt észleli, hogy a Lilith őserő kiforgatja magából, vagyis azabszolút állapotából és káosszá, kaotikus állapottá kezdi változtatni. Vagyisakkor, amikor azt kénytelen észlelni - érzékelni, hogy nem tudja megállítani ésmegfékezni a Lilith őssóvárgás által "begerjesztett" önmagát, aminek a hatása(következménye) az abszolút állapot teljes elvesztésével, a teljes Káosz-állapottáváltozással fenyegeti. Ebben a "jeges tűzben, ebben az önző félelemben"(Hamvas), ahova a más állapotra való sóvárgás juttatja, születik meg amegoldás: az önmegváltás spirituális eszméje: nem visszafogni, nem elfojtani,hanem a legnagyobb áldozatot meghozva, tudatosan kiengedni, kiáramoltatni azegészet, vagyis a Lilithet, a Fény (Az Isteni értelem) által átvilágítva Szeretetté:odaadássá változtatni. Ez az egyetemes teremtés és a megváltás nagymisztériuma. "Ha ezt megértetted és megtanulod alkalmazni, előled mindensötétség kitér", mondhatnánk Hermész Triszmegisztoszt aposztrofálva. Az én horoszkópomban is jelen van ez a veszélyes alakzatoknak egy "szinte-szelídebb" formája: a Nap - Plútó, valamint a Mars-Nap és a Mars-Plútó negatívfényszögkapcsolódások egy úgynevezett negatív pajzsot alkotnak. Azért csakszinte-szelíd és nem teljesen az, mert a Lilithem együtt áll a többi bolygó által isegyértelműen negatívan fényszögelt Marssal, ami a mély és rejtett (spirituális)agresszivitás, legrejtettebb formáival lát el, amit alig tudok egyensúlyban tartania kultikus karatézás segítségével. A negatív Szaturnuszi "erősítés", szerencsérecsak igen áttételesen jelentkezik, mivel a Szaturnusz nem fényszögeliközvetlenül ezt a Lilithel megerősített önveszélyes "védekezési eszközt": anegatív pajzsot, hanem mindössze a Jupitertől negatívan fényszögelten a sületésiNapjegyemben: a Skorpióban áll. Ezért testi, vagy szervi hibával nem születtemugyan, csak mindössze eleresztési - székelési - nehézségekre (elbocsátási,megbocsátási nehézségekre) való hajlammal. Gondból viszont elég az is, hogyaz életem leg váratlanabb periódusában rám törő "automatikus" sorsneheztelésekmiatt, a ritka, de két alkalommal életveszélyes fejsérüléseim mellett, gyakran ésnéha igencsak súlyosan meghülök, bármennyire is igyekszem derűsen szemlélnia karmikus meghatározódásaim (az egyes részletekben sokáig feloldatlanúlmaradt negatív szellemi tulajdonságaim) által okozott sorsnehézségeimet,kudarcaimat és a folytonos (például írói és asztrológusi) hátráltatottságomat. Ésahhoz képest, hogy egy-egy ilyen program másoknak a korai (esetlegbalesetszerű) halálát is okzta már, én még mindig szerencsésnek mondhatommagam, amiért még aránnylag jó kondícióban élek és egyre kevesebbszenvedést (és ha erre mégis rá vagyok néha éppen a sosrprogram-feltáróihivatásgyakorlásom során kényszerítve, nem felesleges szenvedést) okozokmásoknak. Azt a teljes (kauzális és ideális) kiegyenlítettségi állapotot viszont,
 25. 25. amit a Tarot 22-ös ikonja: a Bolond jelképez viszont, még koránt sem sikerültteljesen megvalósítani.Lásd a többi témákban a részletes kifejtéseket és az értekezéseket az:www.aldottelet.comwww.kozmaszilarad.comwww.asztrologosz.comwww.kozmaszilard.hu - honlapjainkon, honlapjaimon.És annak történetét, hogy miként és miért lettem végül asztrológus, a következő link alatt:http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

×