Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.

587 views

Published on

Tutkija Hanne Kivimäki. THL:n Kouluterveyskyselyn vuoden 2013 tulosten julkistamistilaisuus. 12.2.2014 Kokkola.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kivimäki: Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen. Kokkola.

 1. 1. Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen Kokkolan tilaisuus 12.2.2014 Tutkija Hanne Kivimäki
 2. 2. Aiheet • Tuloksista tarkemmin • Yleistä hyödyntämisestä • Tukea hyödyntämiseen THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 3. 3. Mitä tuloksia kunta ja koulu saavat? 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 4. 4. THL Hanne Kivimäki 12.2.2014 Joko olet tutustunut oman kuntasi raporttiin ?
 5. 5. Kuntapaketin sisältö • Kirjoitettu raportti • Muistitikku – Raportti sähköisessä muodossa – Kolme pakettia kunta- ja oppilaitoskohtaisia indikaattoreita • Perustulokset nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista • Indikaattorit poliittisen päätöksenteon tukemiseksi • Oppilas- tai opiskelijahuollon indikaattorit – Kunta- ja oppilaitoskohtaiset kysymyskohtaiset taulukot THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 6. 6. Indikaattorikuviot • Muutos- ja vertailukuviot • Huom! Indikaattorin taustalla voi olla yksi tai useampi vastausvaihtoehto • Sekä myönteisiä että kielteisiä indikaattoreita  huomioitava taulukkojen tulkinnassa • Tällaisia usean muuttujan indikaattoreita ovat esim. – Koulun fyysisissä työoloissa puutteita – Koulun työilmapiirissä ongelmia – Vaikeuksia opiskelussa – Toistuvasti rikkeitä vuoden aikana THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 7. 7. THL Hanne Kivimäki 12.2.2014 50 7 14 16 41 38 1 8 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Koulun fyysisissä työoloissa puutteita Koulutapaturma lukuvuoden aikana Koulun työilmapiirissä ongelmia Ei koe tulevansa kuulluksi koulussa Koulutyöhön liittyvä työmäärä liian suuri Vaikeuksia opiskelussa Koulukiusattuna vähintään kerran… Lintsannut ainakin 2 päivää… Ei tiedä miten voi vaikuttaa koulun… % Kokkola 2005 (n=511) 2007 (n=478) 2009 (n=418) 2011 (n=377) 2013 (n=437) KOULUOLOT Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat THL: Kouluterveyskysely Vakioidut prosenttiosuudet
 8. 8. Ilon ja huolen aiheet • Raporttiin koostetut suurimmat muutokset edelliseen kyselyvuoteen tai aikaisempiin vuosiin verrattuna • Eivät suoraan kerro ilmiön yleisyyttä • Tutustuttava tarkemmin indikaattorikuviin ja kysymyskohtaisiin taulukoihin THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 9. 9. Yhteisiä ilonaiheita Kokkolassa – mitä tehty? - Päivittäinen tupakointi vähentynyt jokaisessa ikäryhmässä Peruskouluissa ja lukioissa - koulutyön määrä koettiin kohtuullisemmaksi - humalajuominen vähentyi - koulupsykologin vastaanotolle pääsy helpompaa Lukio ja aol - hampaiden harjaamistottumukset paranivat THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 10. 10. Päivittäinen tupakointi Kokkolassa 2013 – vielä riittää työtä THL Hanne Kivimäki 12.2.2014 17 5 35 10 5 36 0 20 40 60 80 100 Peruskoulu Lukio Aol Pojat Tytöt % Kokkola. Peruskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaat. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. N=2075. THL: Kouluterveyskysely 2013.
 11. 11. Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 12. 12. Miksi hyödyntää Kouluterveyskyselyn tuloksia? THL Hanne Kivimäki 12.2.2014 Saadaan tietoa oman kunnan nuorten hyvinvoinnista Nähdään ilmiöiden kehityssuunta Työn ja toimenpiteiden kohdentaminen helpottuu Saadaan oppiaine- kohtaista hyötyä Voidaan suunnitella, arvioida ja kehittää työtä Tuetaan kuntaa velvoittavien asiakirjojen laadinnassa Löydetään paikallisia kehittämisen tarpeita Osallistetaan nuoria! ?
 13. 13. Paljon tuloksia, paljon työtä, mistä aloittaa..? • Silmäile raportti läpi: katso kuviot ja ilon/huolenaiheet – Muutos, erot sukupuolittain ja alueittain • Mistä asioista on noussut oma huoli? • Mihin asioihin on yritetty vaikuttaa edellisen kyselykerran jälkeen? Onko muutosta tapahtunut? • Liittyvätkö tulokset tiettyihin suunnitelmiin tai jo olemassa oleviin hankkeisiin? • Mitkä asiat oman työn kannalta keskeisimpiä? Mihin mahdollisuus vaikuttaa? THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 14. 14. Toimintasuunnitelma hyödyntämisen pohjalla • Ohjaa ja selkeyttää työtä • Mitkä asiat ovat hyvin? Missä on vielä kehittämistä? • Mille tulokset näyttävät verrattuna olemassa oleviin toimintasuunnitelmiin? • Mihin paneudutaan seuraavan kahden vuoden aikana ja miten? Sekä lyhyen että pitkän aikavälin yhteiset tavoitteet, muutama tavoite riittää • Toimenpiteiden vaikutuksen arviointi • Eri tahojen sitouttaminen kehittämistyöhön  Kunnassa voi olla oma Kouluterveyskyselyn työryhmä, joka vastaa tulosten välittämisestä, tiedottamisesta ja hyödyntämisestä kunnan sisällä THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 15. 15. Tulosten hyödyntäminen kunnissa • Hyvinvointijohtamisessa erilaisten ohjelmien ja suunnitelmien laatimisessa, esim. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tai -kertomus • Hallinto- ja strategiatyössä, eri hallintokuntien ja alueellisten poikkihallinnollisten työryhmien toimesta • Terveyden edistämisen strategiat • Kouluterveyslähettiläät auttavat tulosten hyödyntämisessä 10.10.2012 Harjavalta Juha Fränti ja Hanne Kivimäki 15
 16. 16. Tulosten hyödyntäminen oppilaitoksissa • Toiminta pohjautuu olemassa oleviin rakenteisiin • Toiminnalla rehtorin ja koko kouluyhteisön tuki ja he sitoutuvat asiaan • Oppilashuoltoryhmän työaikaa varataan ennaltaehkäisevään koko kouluyhteisöön kohdistuvaan työhön • Kouluyhteisöjen hyvinvoinnin edistäminen kirjataan kunnan perusopetuksen tulos- ja tavoitesuunnitelmaan sekä kunnan ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin • Osallistetaan opiskelijoita! • Toiminnasta tiedotetaan tehokkaasti Edistetään hyvinvointia koko yhteisössä 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL
 17. 17. Ideoita tulosten hyödyntämiseen • Oppitunnit: terveystieto, matematiikka, yhteiskuntaoppi, kotitalous… – Arvopohdinta, ennakkokäsitykset, joukkoharhat – Tutkimustiedon lukutaito – Tulosten vertailu: mistä mahdolliset erot johtuvat jne. – Nuorten ehdotukset toiminnan parantamiseksi • Oppilaitoksen omien tulosten käsittely terveystarkastuksissa • Tiedottaminen: julkistamistilaisuus, raportti kunnan tai oppilaitoksen nettisivuille • Vanhempainillat, esim. ”Kasvamme yhdessä”* • Muut tilaisuudet, teemapäivät jne. 8.10.2013 Hanne Kivimäk Kouluterveyskysely THL * Kasvamme yhdessä, esim. http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=17908
 18. 18. Miten saada viesti perille? • Tulosten visualisointi, esim. hahmokuviot • Prosenttilukujen muuttaminen nuorten määräksi • Eri indikaattoreiden tiedon kokoaminen yhteen • Aloittaminen ns. puhtaalta pöydältä • Viestinnän selkeys! • Eri tahojen motivointi? • Nuorten käyttäytymisen muutoksessa ryhmän voima!* THL Hanne Kivimäki 12.2.2014 Kokkolassa 73 peruskoulun 8. ja 9. luokkalaista kokee, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. * Kylmäkoski ym.: Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/38287/978-952-456-103-7.pdf?sequence=1
 19. 19. Tuki Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämiseen • Kouluterveyskyselyn nettisivut – Esim. ”Tulosten hyödyntäminen kouluyhteisössä” • Muut nettisivut, esim. www.innokyla.fi • Kouluterveyslähettiläät • Koulutuspäivät – Valtakunnalliset päivät, esim. Kouluterveyspäivät – Alueelliset koulutukset, esim. AVI-tilaisuudet THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 20. 20. Tiivistettynä • Kouluterveyskysely antaa tietoa nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja kouluoloista kunta- ja koulutasolla • Kokkolassa paljon hyvää kehitystä esimerkiksi osallisuudessa, oireisuudessa ja päihteiden käytössä mutta näissä silti vielä kehitettävää • Kokkolan kuntaraportti on saatavilla nettisivuilla, oppilaitoskohtaiset tulokset rehtoreilta • Hyödyntämistä voi tehdä monella tasolla ja hallinnonalalla  nuorten hyvinvointi on yhteinen asia • Jokainen on tärkeä omalla paikallaan THL Hanne Kivimäki 12.2.2014
 21. 21. Kiitos! • Kouluterveyskysely netissä www.thl.fi/kouluterveyskysely • Kouluterveyskysely myös Facebookissa • Sähköposti etunimi.sukunimi@thl.fi THL Hanne Kivimäki 12.2.2014

×