Halme: Mitä Kouluterveyskysely kertoo koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevista tekijöistä?

1,076 views
983 views

Published on

Erikoistutkija Nina Halme Kouluterveyspäivät 18.9.2012.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halme: Mitä Kouluterveyskysely kertoo koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevista tekijöistä?

 1. 1. Mitä Kouluterveyskysely kertoo koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevista tekijöistä Erikoistutkija Nina Halme, tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä, tutkija Hanne Kivimäki ja yksikön päällikkö Juha Fränti26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 1
 2. 2. Koulun keskeyttäminen on moninainen ilmiö• Kyse moninaisesta ilmiöstä ja pitkästä prosessista• Suomessa keskeyttäminen painottuu perusopetuksen päättövaiheeseen tai keskeyttämiseen toiseen asteen koulutuksessa• Vuonna 2010 – Perusopetuksessa keskeyttäneitä 0,04 % – 9-luokkalaisista 6,5 % ei hakenut tai saanut opiskelupaikkaa – 5,5 % ei ottanut opiskelupaikkaa vastaan – Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäneitä 9,1 % – Lukion keskeyttäneitä 4,0 % (Lähde: SVT 2012)26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 2
 3. 3. Kouluterveyskysely kertoo koulunkeskeyttämiseen yhteydessä olevista tekijöistä 1. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien tekijöiden yleisyys 2. Yksittäisen tekijän avulla ei voida ennustaa koulun keskeyttämistä – kasaantuminen 3. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien välillä on kompleksisia suhteita – erilaisia koulun keskeyttämisen prosesseja *Tarkastelu perustuu 2010-2011 toteutettuun KT -kyselyyn, johon osallistui 192 414 8. ja 9. luokan oppilasta sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijaa26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 3
 4. 4. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien tekijöiden yleisyydestä26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 4
 5. 5. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevattekijät• Aikaisempien tutkimusten* perusteella tunnistettiin 21 koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevaa tekijää, jotka liittyiväta) Nuoreen itseensä – Henkilökohtaisiin taustoihin – Käyttäytymiseen – Kouluunb) Hänen perheeseensä – Sosioekonomiseen taustaan – Vanhempi–nuori –suhteeseen * mm. Hammond ym. 2007 järjestelmällinen katsaus koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevista tekijöistä 1980-200526.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 5
 6. 6. Nuoren henkilökohtaiseen taustaan liittyvät…% 40 34 33 35 30 25 21 20 16 15 Poika 15 10 7 Tyttö 5 0 Terveydentila Vaikeuksia Keskivaikea tai keskinkertainen opiskelussa vaikea tai huono masentuneisuus 26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 6
 7. 7. Käyttäytymiseen liittyvät….% 30 Poika Tyttö 25 24 21 21 20 18 18 15 14 13 11 10 4 3 6 6 5 0 Työskentely Tupakoi Yhdyntä Tosi Kokeillut Toistuvasti opiskelyn päivittäin vähintään 5 humalassa laittomia rikeitä ohessa > kumpaanin vähintään huumeita vuoden 10h/ vko kanssa kerran ainakin aikana kuussa kerran 26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 7
 8. 8. Kouluun liittyvät…. Poika% 40 38 Tyttö 35 31 30 25 20 17 18 15 14 9 8 10 7 5 5 6 5 3 0 Lintsannut >3 Tuntee usein Vaikeus tulla Vaikeus tulla Kiusaa muita Ei pidä päivää viimeisen ettei opinnoilla toimeen toimeen oppilaita koulunkäynnistä kk aikana merkitystä opettajien kaverien kanssa viikoittain kanssa 26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 8
 9. 9. Perheen sosioekonomiseen asemaan liittyvät…% 35 Poika 31 32 30 Tyttö 25 22 23 20 18 15 15 12 11 10 5 0 Äidin alhainen Isän alhainen Muu kuin Vähintään yksi koulutustaso koulutustaso ydinperhe vanhemmista työttömänä vuoden aikana 26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 9
 10. 10. Vanhempi–nuori -suhteeseen liittyvät…% 25 Poika 20 20 Tyttö 17 15 10 10 8 5 0 Ei saa apua kotoa koulunkäynnin Keskusteluvaikeuksia vanhempien vaikeuksiin kanssa 26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 10
 11. 11. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevientekijöiden yleisyys• Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevia tekijöitä esiintyi hieman enemmän pojilla (ka 3,29) kuin tytöillä (ka 3,22)• Keskeyttämiseen yhteydessä olevia tekijöitä esiintyi myös jonkin verran enemmän peruskoulussa (ka 3,26) ja ammatillisissa oppilaitoksissa (ka 3, 84) opiskelevilla verrattuna lukio-opiskelijoihin (ka 2,77)26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 11
 12. 12. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien tekijöiden kasaantumisesta26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 12
 13. 13. Yksittäisen tekijän avulla ei voida ennustaakoulun keskeyttämistä• Ei ole olemassa ainoastaan yhtä tekijää, jonka olemassaololla voitaisiin ennustaa tulevaa koulutuksen keskeyttämistä• Merkityksellisempää on useiden erilaisten tekijöiden kasaantuminen samalle nuorelle• Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien tekijöiden kasaantuminen: – ei riskitekijöitä 15 % – 1-2 riskitekijää 34 % – 3-4 riskitekijää 24 % – Riskitekijöitä 5 tai enemmän 27 %• Nuoria, joilla riskitekijöitä oli 10 tai useampia oli 4 %• Kasaantumisessa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia viimeisen vuosikymmenen aikana26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 13
 14. 14. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevientekijöiden kasaantumisen yleisyys 2002-2011 40 35 30 25 Ei riskitekijöitä % 20 1-2 riskitekijää 15 3-4 riskitekijää 10 vähintään 5 riskitekijää 5 0 2002/2003 2004/2005 2008/2009 2010/2011 Vuosi26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 14
 15. 15. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevientekijöiden kasaantuminen alueellisesti• Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien tekijöiden kasaantumisessa on alueellisia eroja – Kuntatasolla • Nuoria, joille kasaantunut vähintään 10 riskitekijää 0 % – 12 % – Maakunnittain • Nuoria joille kasaantunut vähintään 10 riskitekijää 3,1 % – 4,4 %• Niissä maakunnissa, joissa nuorille oli kasaantunut enemmän useita koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevia tekijöitä, oli myös enemmän sellaisia 15–29-vuotaita nuoria, joilla ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja jotka eivät opiskelleet tai käyneet töissä (vrt. Tilastokeskuksen 2010 selvitys syrjäytyneistä nuorista)26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 15
 16. 16. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevientekijöiden kasaantuminen (vähintään 5 tekijää)oli yleisempää nuorilla Exp(B)• Jotka eivät pitäneet koulunkäynnistä 11,4• Jotka tunsivat usein, ettei koulunkäynnillä ole merkitystä 13,8• Joilla oli vaikeuksia opiskelussa 14,2• Joilla oli vaikeuksia tulla toimeen opettajien kanssa 23,9• Jotka tupakoivat päivittäin 30,7• Jotka olivat tosi humalassa vähintään kerran kuussa 20,5• Joilla oli toistuvasti rikkeitä vuoden aikana 19,6• Joiden terveydentila oli keskinkertainen tai huono 11,9• Joilla oli keskivaikea tai vaikea masentuneisuus 19,9• Joilla vähintään yksi vanhemmista oli työttömänä 11,726.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 16
 17. 17. Koulun keskeyttämiseen yhteydessä olevien tekijöiden välillä on kompleksisia suhteita – erilaisia koulun keskeyttämisen prosesseja26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 17
 18. 18. Nuoret, joille on kasaantunut useita koulunkeskeyttämiseen yhteydessä olevia tekijöitäeivät ole homogeeninen ryhmä• Tulokset antavat viitteitä siitä, että on olemassa useita koulun keskeyttämiseen johtavia prosesseja – Taustalla olevat tekijät saattavat olla hyvin erilaisia• Riskitekijöiden välillä havaittiin kompleksisia suhteita – Nuoren kokemalla heikolla tai keskinkertaisella terveydentilalla oli yhteys keskivaikeaan tai vaikeaan masennukseen – Päivittäinen tupakointi ja humalahakuinen juominen olivat yhteydessä toisiinsa – Laittomien huumeiden kokeilu tai käyttö oli yhteydessä päivittäiseen tupakointiin, holtittomaan seksuaalikäyttäytymiseen sekä humalahakuiseen juomiseen26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 18
 19. 19. • Keskeistä oli opintojen kokeminen merkityksettömänä – Tämä oli vahvasti yhteydessä opiskeluvaikeuksiin sekä nuoren depressiiviseen oireiluun – Nuoret, jotka eivät pitäneet koulunkäynnistä, kokivat muita useammin, ettei opinnoilla myöskään ole merkitystä• Vaikeus tulla toimeen opettajien kanssa indikoi myös vaikeuksia tulla toimeen muiden koulukavereiden kanssa• Äidin ja isän matala koulutustaso olivat yhteydessä toisiinsa. Vanhempien sosioekonomisella taustalla ei voitu kuitenkaan havaita yhteyttä muiden riskitekijöiden esiintymiseen.26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 19
 20. 20. Lopuksi…• Varhainen tunnistaminen ja oikea-aikaisen tuen tarjoaminen keskeistä• Edellytetään hallinnonalat ylittävää yhteistoimintaa – koululla keskeinen rooli• Voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen edellyttää, että johdolla on kokonaiskuva kunnan lasten, nuorten ja perheiden palveluista ja hyvinvoinnin tilasta, toimitaan yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan ja käytössä on vaikuttavat menetelmät ja työtavat26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 20
 21. 21. Tulosten hyödyntämisestä eri tasoilla• Tulokset tukevat vahvasti sekä paikallista että kansallista nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä eri tasoilla – Oppilaitokset voivat käyttää kyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä sekä opetuksessa. – Tuloksia voidaan peilata olemassa oleviin kunnan ja opetuksenjärjestäjän suunnitelmiin, lisäksi niitä voidaan käyttää esimerkiksi terveystiedon opetuksessa. – Kunnat puolestaan voivat hyödyntää tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.26.9.2012 Kouluterveyspäivät 2012/ Nina Halme 21
 22. 22. Lisätietoa laajemmin aiheesta Yhteistyöinterventioiden vaikuttavuus lapsiperhepalveluissa. Järjestelmällinen katsaus. Raportteja 10/2010. THL Halme N, Perälä M-L & Laaksonen C. Hajanaisia palveluja vai toimiva kokonaisuus? Lasten ja perheiden palvelut toimialajohtajien näkökulmasta. Raportteja 29/2011. THL Perälä M-L, Halme N, Hammar T & Nykänen Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma. Raportteja 36/2011. THL. Perälä M-L, Salonen A, Halme N & Nykänen S Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteen- sovittava johtaminen. Opas 19/2012. THL 2012 Perälä M-L, Halme N & Nykänen S.26.9.2012 Perhepalvelujen monialaisen .../ Marja-Leena Perälä 22

×